Sunteți pe pagina 1din 2

REGISTRU DE RISCURI

Circumstan Data Risc rezidual la data ultimei


Zone de risc Responsabi Risc inerent
tele care Strategia adoptata pentru Termenul ultimei revizuiri Eventuale
(domeniu, Descrierea lul cu Instrumentele de
Obiective favorizeaza risc (actiuni pentru de punere revizuiri si riscuri Observatii
compartiment riscului gestionarea Proba Imp Exp control intern Probabili Expune
aparitia tratarea riscurilor) in opera stadiul secundare
) riscului bilitat act uner tate
Impact
re
riscului e e actiunii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Depistarea Existenta
Directionarea
in faza unor Structura functionala nu
Necunoaste verificarilor fiscale Extinderea metodelor Estimare incerta
DIRECTIA incipienta a persoane corespunde cerintelor
rea operative spre zonele cu de verificare; a veniturilor din
ECONOMIC contribuabili juridice care Costache privind realizarea
prevederilo risc de manifestare a intensificarea impozite si taxe
O- lor care nu- detin in Iuliana M M M 31.12.2011 03-08-2011 S S S activitatilor si
r legale in fenomenului de evaziune schimbului de locale -
FINANCIAR si patrimoniu Simona indeplinirea obiectivelor;
materie de fiscala; imbunatatirea informatii cu alte persoane
A indeplinesc bunuri resursa umane
catre PJ comunicarii cu structuri/institutii juridice
obligatiile impozabile insuficient alocate
contribuabilii
declarative; nedeclarate
Extinderea Neidentifica
Suport
utilizarii rea in Imbunatatirea Neincasarea
informatic
mijloacelor termen a colaborarii cu celelalte Reducerea numarului debitelor Lipsa suportului
DIRECTIA redus;
informatice debitelor institutii; de contestatii; analiza datorita informatic in ce priveste
ECONOMIC dosare si
pentru restante Hodorogea dematerializarea permanenta a evidentei nerealizarii in executarea silita si
O- documente M M M 04-08-2011 M M M
monitorizare pentru Violeta dosarelor fiscale; analitice pe platitor; termen a insuficienta alocare de
FINANCIAR materializat
a si dispunerea realizarea in mediu monitorizarea zilnica a procedurilor resurse umane in acest
A e; resursa
management masurilor de electronic a procedurilor incasarilor legale de departament
umana
ul creantelor executare de executare silita executare silita
insuficienta
fiscale silita
Analiza
permanenta
Verificarea conformitatii
a evidentei
inregistrarii debitelor
analitice pe Evidente Surse
DIRECTIA declarate de Lipsa
platitor la incomplete insuficiente
ECONOMIC contribuabili; analizarea Gradul de realizare a conformarii Schema de personal
persoane privind de Comsa
O- M M M tuturor informatiilor din programului de incasari 02-08-2011 S S S voluntare la subdimensionata in
fizice, cu platitorii de informatii; Daniela
FINANCIAR bazele de date pentru a venituri fiscale plata obligatiilor cadrul serviciului
pondere impozite si dosare
A se identifica sursele de fiscale
mare in taxe; incomplete;
recuperare a obligatiilor
totalul
fiscale
creantelor
bugetare
DIRECTIA Reducerea Debitul Contestarea Colaborarea si Gradul de depunere Nerealizarea in Lipsa suport informatic
ECONOMIC numarului datorat nu titlurilor Hodorogea consultarea in timpul voluntara a debitelor timpul optim a in gestionarea activitatii
M M M 03-08-2011 S S S
O- de constituie o executorii Violeta desfasurarii activitatii de datorate; ponderea tuturor de executare silita;
FINANCIAR contestatii creanta pe motiv ca executare silita; numarului de contestatii procedurilor schema subdimensionata
Circumstan Data Risc rezidual la data ultimei
Zone de risc Responsabi Risc inerent
tele care Strategia adoptata pentru Termenul ultimei revizuiri Eventuale
(domeniu, Descrierea lul cu Instrumentele de
Obiective favorizeaza risc (actiuni pentru de punere revizuiri si riscuri Observatii
compartiment riscului gestionarea Proba Imp Exp control intern Probabili Expune
aparitia tratarea riscurilor) in opera stadiul secundare
) riscului bilitat act uner tate
Impact
re
riscului e e actiunii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A prin exigibila debitorul nu dezvoltarea mijloacelor depuse in nr de decizii de personal in cadrul
colaborare si are moderne in acordarea de impunere emise serviciului
consultare cunostinta asistentei
cu de acesta; contribuabililor
contribuabili
i