Sunteți pe pagina 1din 4

Biochimie – anul II – semestrul II

CICLUL ACIZILOR TRICARBOXILICI – CICLUL lui KREBS – CICLUL ATC

Glucozo-6-fosfat

fosfohexoizomeraza

Fructozo-6-fosfat
ATP
ADP fosfofructokinaza

Fructozo-1,6-difosfat
aldolaza

2 Aldehida 3-fosfoglicerica
2NAD+ H3PO4 fosfogliceroaldehid
2NADH+H+ dehidrogenaza
2 Acid 1,3-difosfogliceric
2 ADP
fosfoglicerokinaza
2 ATP

2 Acid 3-fosfogliceric

fosfogliceromutaza

2 Acid 2-fosfogliceric

enolaza

2 Acid 2-fosfoenolpiruvic
2 ADP
piruvatkinaza
2 ATP 1
2 Acid piruvic
Biochimie – anul II – semestrul II

GLICOLIZA

2
Biochimie – anul II – semestrul II

CH2O P
H O H
H glucozo-6-fosfat
OH H
OH
OH
H OH
fosfohexozizomeraza
P O CH2 CH2-OH
O
H HO fructozo-6-fosfat
H OH
OH H
ATP
fosfofructokinaza
ADP

P OCH2 CH2O P
O
H HO fructozo-1,6-difosfat
H OH
OH H

aldolaza
HC O H2C OH
HC OH + C=O
CH2-O-PO 3H 2 triozofosfat-izomeraza CH2-O-PO 3H 2
gliceraldehid-3-fosfat fosfodioxiacetona
(aldehida 3-fosfoglicerica) (dioxiaceton-1-fosfat)
H3PO 4
NAD+
fosfogliceroaldehid
NADH+H+ dehidrogenaza
COO ~ PO3H2
HC OH acid 1,3-difosfogliceric

CH2-O-PO 3H 2
ADP
fosfoglicerokinaza
ATP
COOH
acid 3-fosfogliceric
HC OH
CH2-O-PO3H2

fosfogliceromutaza

COOH
HC O-PO3H2 acid 2-fosfogliceric

CH2-OH
enolaza
H2O

COOH
C-O ~ PO3H2 acid 2-fosfoenolpiruvic

CH2
ADP
ATP piruvatkinaza

COOH
C=O
CH3
acid piruvic 3
Biochimie – anul II – semestrul II

HELIXUL LUI LYNEN