Sunteți pe pagina 1din 1

Biochimie – curs nr.

12 - completare

Peptide naturale

Dintre dipeptide naturale amintim carnozina ce se găseşte în regnul animal. Este


formată din histidină şi β-alanină (care este un aminoacid destul de rar întâlnit în natură).
Carnozina se găseşte în muşchii mamiferelor, în special al bovinelor. Carnozina este un
puternic antioxidant utilizat împotriva îmbătrânirii şi în lupta împotriva schimbărilor ce
au loc în urma îmbătrânirii pielii, inimii, creierului, muşhilor şi altor ţesuturi. Carnozina a
făcut obiectul cercetărilor scienţifice şi a fost recunoscută ca supliment alimentar natural
non-toxic. Anserina este derivatul metilat al carnozinei şi se găseşte în muşchii păsărilor.
H H
C C COOH C C COOH
H H 2
N NH 2 N CO C C NH2 N N N CO C C NH2
H H2 H2
H H2 H2 CH3
carnozina anserina

Dintre tripeptide, cel mai important este glutationul care se găseşte larg răspândit
în organismele vegetale. A fost izolat în drojdia de bere. Este format din glicocol,
cisteină, acid glutamic (acesta se leagă de cisteină prin gruparea sa carboxilică din poziţia
δ şi nu prin cea din poziţia α – legătura formată este o legătură peptoidică):
H2C SH
NH2
HOOC C (CH2)2 CO N C CO N C COOH
H H H H H2
Glutamil Cisteinil Glicocol

Glutation
În celule glutationul se poate găsi sub forma redusă cât şi sub forma sa oxidată ca
disulfură (diglutation), trecerea dintr-o formă în alta fiind reversibilă şi constituind una
din cele mai importante sisteme de oxido-reducere din celule. Glutationul este un
transportor de hidrogen, participând la transformarea acidului dehidroascorbic în acid
ascorbic ce reprezintă forma activă a vitaminei C.

Peptone şi albumoze
În urma procesului de hidroliză a proteinelor apar substanţe intermediare şi anume
peptonele şi albumozele (polipetide). Ele nu sunt compuşi chimic unitari, bine definiţi, cu
masă moleculară constantă (sunt analoage dextrinelor rezultate din hidroliza
polizaharurilor). Reprezintă de fapt fragmente de lanţuri polipetidice.
Între peptone şi albumoze există diferenţe de proprietăţi. Din soluţiile coloidale,
albumozele precipită prin adăugare de săruri în mediu acid. Ele coagulează din soluţie
sub acţiunea căldurii şi alcoolului concentrat. Peptonele nu prezintă aceste proprietăţi.
Putem spune că albumozele se apropie mai mult de proteine, iar peptonele de
polipeptide.