Sunteți pe pagina 1din 7

METODICA SOCIOMETRICĂ

Testul sociometric, menit să furnizeze informația primară, cere membrilor unui grup avînd limite
bine precizate (spre exemplu, o clasă de elevi, un colectiv de muncă etc.) să indice colegii cu care ar dori
să de asocieze. Este vorba deci de a pune subecții in condiții naturale de alegere și nu un joc platonic,
asigurînduse o motivație reală.

Studiul sociometric are o triplă orientare: în primul rînd cunoașterea de către diriginte/psiholog a
afinităților exprimate de membrii grupului și implicit a relațiilor din cadrul colectivului; în al doilea rind
o cunoaștere mai bună de către elevi a propriilor lor poziții în grup; și în al treilea rînd, dar nu cel din
urmă, înbunatățirea relațiilor și a climatului psihosocial al grpului școlar prin acțiuni psihologice speciale.

Testul sociometric ca instrument de măsurare a atracțiilor și repulsurilorce se manifestă între indivizii


ce compun un grup mic, pînă la treizeci de subiecți, este un chiesteonar simplu, ce conține două tipuri de
întrebări:

a) Pentru măsurarea atracțiilor;


b) Pentru măsurarea respingerilor;

Am aplicat acest test sociometric grupei de elevi a VII-a cu următoarele întrebări:

1. Dacă ai avea de făcut o lucrare împreună cu un coleg, pe care l-ai aleg?


1..……………………………..…
2…………………………………
3..………………………………..

2. Dacă ai avea de făcut o lucrare cu un coleg, cu care nu ai vrea să lucrezi?


1…………………………………
2…………………………………
3. …………………………………

După aplicarea testului, am trecut la următorul pas, și anume evaluarea rezultatelor - proces format din
mai multe etape.

Prima etapă: Codificarea numelui subiecților


După ce am primit fișele cu răspunsuri de la studenți, le-am amestecat, pentru a nu fi într-o anumită
ordine și le-am, codificat, folosind în acest sens inișialele fiecărui student.
Am obținut:

Nume/prenume elev Cod


Orgheian Vlad 1
Țiberneac Daniel 2
Cojocari Mihai 3
Botnariuc Ilia 4
Dondoș Ionuț-Florea 5
Rotaru Vlad 6
Dobîndă Mihai 7
Scutaru Cătălin 8
Șerșenevschii Cătălin 9
Șerbacov ilia 10
Costețcaia Daniela 11
Cojocari Doina 12
Stimpovschi Petru 13
Vizitiu Daniela 14
Sardari Mădălina 15
Achilina Dan 16
Strebițcaia Nadejda 17
Dzigalenco Tatiana 18

A doua etapă: Stabilirea punctajului pentru fiecare alegere.


Acordarea punctajului facilitează calcularea scorului și desprinderea unor concluzii necesare. Am
acordat următorul punctaj: pentru alegerea făcută pe locul I am acordat 3 puncte, pentru cea de pe locul II
– 2 puncte, iar cea de pe locul III respectiv 1 punct.

A treia etapă întocmirea sociomatricei. (Anexa 1)


Sociomatricea, reorezintă un tabel cu dublă intrare, în care membrii grupului sunt notați atît pe verticală
cît și pe orizontală. Se notează cu „+” relațiile de preferință și cu „-” relațiile de respingere, după care se
calculează indicele de statut preferențional al subiecților prin următoarea formulă:
𝐴(𝑎𝑙𝑒𝑔𝑒𝑟𝑖) − 𝑅(𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖)
𝐼=
𝑁−1
unde N=numărul subiecților din cadrul clasei.

Statutele pot fi: pozitive, negative, zero, ceea ce indică existența unor subiecți populari, acceptați
indiferenți sau izolați afectiv(marginalizați) în cadrul clasei.
Pentru reflectarea acestor statute am întocmit următorul tabel.
Nr. preferințe Nr. subiecți cu aceleași IP Valoarea psihologică de tip
preferințe preferențial

9 3 0.5 POPULARI
8 2 0.44
7 1 0.38

3 1 0.16 ACCEPTAȚI
1 3 0.05

0 0 0 INDIFERENȚI

-3 2 -0.16 MARGINALIZAȚI
-4 1 -0.22
-5 2 -0.27
-6 1 -0.38
-8 1 -0.44
-19 1 -1.05

A patra etapă: Întocmirea Sociogramei colective a atragerilor și a respingerilor.


(Anexa 2 și Anexa 3)

A cincea etapă: Interpretarea rezultatelor.


După cum demonstrează sociometria, în grupa 22-L există 6 lideri 7, 8, 9, 10, 13, 16, dintre care 2
persoane acceptate, 0 persoanе indiferentе, și 9 elevi marginalizați.
Subiecții acceptați de clasă sunt 7, 8, 9, 10, 13, 16. Dintre care 3 au obținut un scor de +9, 2 de +8, unul
de +7.
În cadrul clasei sunt și mulți elevi marginalizați mai concret 9. Subiectul 4 a înregistrat punctajul maxim
de -19, urmat de 14 cu scorul de -8, . 16 -6. Despre acești elevi pot spune ca fiind marginalizați în cadrul
clasei eu au posibilitatea de a se încadra in ea cu ajutorul altor colegi.
Anexa 1
MATRICEA SOCIOMETRICĂ – Grupa 22-L
Elevi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 -2 0 -1 0 0 0 0 +2 +3 0 -3 +1 0 0 0 0 0
2 0 +3 -1 -2 -3 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 +2 0 0
3 0 +3 +1 -2 -3 0 -1 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 -2 +2 +3 -3 0 0 0 0 +1 0 0 -1 0 0 0 0 0
5 0 -2 -1 0 0 0 +2 0 0 0 0 +3 0 0 +1 -3 0
6 0 0 -1 -3 0 +1 +2 +3 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
7 0 0 -1 -3 0 0 +3 +1 0 0 0 0 -2 0 +2 0 0
8 0 0 0 0 0 0 +3 0 0 0 0 +2 0 0 +1 0 0
9 0 0 -2 -1 0 +3 +2 +1 0 0 0 0 -3 0 0 0 0
10 +3 0 -2 0 -1 0 +2 0 0 0 0 +1 -3 0 0 0 0
11 0 -2 -3 -1 0 0 0 0 0 0 +3 0 +2 +1 0 0 0
12 0 -3 0 -2 0 +3 0 +1 +2 0 0 0 0 0 0 -1 0
13 0 0 0 -3 +3 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 +2 -2 -1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +1 0 +2 0 0 -3
15 0 -1 0 0 0 -3 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total alegeri 3 5 6 1 3 6 8 10 9 7 3 4 10 2 3 8 0 1
Total 2 10 10 18 8 9 0 1 0 0 2 3 1 10 0 0 6 4
respingri
Indice 1/18 - -4/18 - -5/18 - 8/18 9/18 9/18 7/18 1/18 1/18 9/18 - 3/18 8/18 - -
preferentional 5/18 19/18 3/18 8/18 6/18 3/18
SOCIOGRAMA COLECTIVĂ ALEGERELOR

17 11

10
12 6
9

8
13 16 3
1 1

15 2

14 7 6

5 18
SOCIOGRAMA COLECTIVĂ RESPINGERILOR

10
7 6

17
1
6

2 4

3 11 12

14

13
8 18
1

9 16

15
INTERPRETAREA REZULTATELOR
După cum demonstrează sociometria, în grupa 22-L există doar 3 lideri, fiind aleși de 5
elevi din totalul 18. Astfel subiectele au o imagine de sine dezvoltată
În cadrul grupului există 3 elevi marginalizați. Subiectul nr. 4 a înregistrat un număr
maximal de -9. Aceast elev a fost aleas de un elev din clasă. Doi elevi au adoptat o poziție
neutră, adică nu lau înscris în nici una din categorii.