Sunteți pe pagina 1din 1

Intrebare: In ordinul comun 611/138/127/2019 pentru declaratia 112 se mentioneaza ca facilitatile ce

vizeaza obligatiile fiscale datorate de angajatori se aplica cu respectarea prevederilor in domeniul


ajutorului de stat, după aprobarea schemei de ajutor. Aceasta schema de ajutor de stat mentionata
pentru aplicarea scutirii din codul fiscal art. 60 pct. 5 a fost publicata? Care sunt implicatiile acordarii
facilitatilor la luna ianuarie 2019 (declarare 25.02.2019) fara ca aceasta schema sa fie publicata?

Raspuns: Facilitatile pentru domeniul constructiilor depind de aprobarea schemei de ajutor de stat
doar in ceea ce priveste contributiile angajatorului si anume:

-reducerea cotei contributiei asiguratorii pentru munca la nivelul cotei care se face venit la Fondul de
garantare pentru plata creantelor salariale constituit in baza Legii 200/2006 privind constituirea si
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale.

-scutirea de la plata contributiei unitatii la asigurarile sociale de stat pentru conditii deosebite sau
speciale de munca.

Daca angajatorul a uzat de aceste facilitati fara ca schema de ajutor de stat sa fie publicata
consecintele sunt urmatoarele:

-plata dobanzilor si a penalitatilor de intarziere;

-plata penalitatilor de nedeclarare.

Schema de ajutor de stat nu a fost publicata.