Sunteți pe pagina 1din 5

Diferente dobanda legala conf Hotararii civile 2181/2015

Pentru L 221 octombrie 2009-decembrie 2010 se calculeaza dobanda incepand cu 13,11,2011


Achit tr I+II/2012 Ach tr III+IV/2012
Nr. Total diferente 12.04.2012 12,10,2012
crt. Numele si prenumele Functia initial 54 zile cu 6 % 27 zile cu 5.75% 55 zile cu 5.5% 14 zile cu 5.25% Suma ramasa 183 zile cu 5.25% suma ramasa 182 zile cu 5.25%
1 profesor 17.335 154 74 144 35 16902 445 16764 439
2 profesor 7.654 68 33 63 15 7463 196 7401 194
3 profesor 595 5 3 5 1 580 15 576 15
4 profesor 9.171 81 39 76 18 8941 235 8868 232
5 profesor 14.985 133 64 124 30 14611 385 14491 379
Total 49.741 442 212 412 100 48.497 1.277 48.100 1.259
Achit tr I+II/2013 Achit tr III/2013 Achit tr IV/2013
12.04.2013 12.08.2013 13.12.2013
Suma ramasa 79 zile cu 5.25% 36 zile cu 5% 7 zile cu 4,5% Suma ramasa 48 zile cu 4,5% 36 zile cu 4,25 38 zile cu 4% Suma ramasa 26 zile cu 4% 27 zile cu 3,75%
16525 188 81 14 16134 95 68 67 15519 44 43
7296 83 36 6 7124 42 30 30 6852 20 19
568 6 3 0 554 3 2 2 533 2 1
8742 99 43 8 8535 51 36 36 8199 23 23
14285 162 70 12 13947 83 58 58 13405 38 37
47.416 539 234 41 46.294 274 194 193 44.507 127 123
Achit tr I/2014 Achit tr II/2014 Achit tr III/2014
13.03.2014 13.06.2014 13.09.2014
37 zile cu 3,50% Suma ramasa 92 zile cu 3,50% Suma ramasa 52 zile cu 3,50% 40 zile cu 3,25% Suma ramasa 17 zile cu 3,25% 35 zile cu 3% 39 zile cu 2,75%
55 14261 126 12795 64 46 11638 18 33 34
24 6296 56 5649 28 20 5138 8 15 15
2 490 4 439 2 2 400 1 1 1
29 7544 67 6769 34 24 6157 9 18 18
48 12327 109 11060 55 39 10060 15 29 30
158 40.918 361 36.713 183 131 33.393 51 96 98
Achit tr IV/2014
tot anul 2015 Achit tr I+II/2016 Achit tr III/2016
13.12.2014 13.03.2015 11.09.2015
Suma ramasa 25 zile cu 2,75% 28 zile cu 2,5% 36 zile cu 2,25% Suma ramasa 19 zile cu 2,25% 36 zile cu 2,00% 128 zile cu 1,75% Suma ramasa 91 zile cu 1,75%
5841 11 11 13 2.625 3 5 16 699 3
2579 5 5 6 1.159 1 2 7 309 1
201 0 0 0 90 0 0 1 24 0
3090 6 6 7 1.389 2 3 9 370 2
5049 10 10 11 2.269 3 4 14 604 3
16.760 32 32 37 7.533 9 15 46 2.006 9
Achit tr IV/2016
11.12.2015
Suma ramasa Total dobanda
0 2329
0 1028
0 80
0 1232
0 2013
0 6.683