Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE SUMATIVA

CLASA A V-A
ROMA ANTICĂ

I. Citiţi cu atenţie şi încercuiţi varianta corectă: (6x 0,25 =1,5p)


1.Italicii aveau o origine:
a. hamită b. Semită c. Indo-europeană d. Hamito-semită
2.Cetăţeni romani se numeau :
a. patricieni b. Clienţi c. Plebei d. Sclavi
3. Primul rege al Romei a fost:
a. Scipo b. Hanibal c. Romulus d. Remus
4. Roma a fost întemeiată în anul:
a. 509 î. Hr. b. 44î. Hr. c. 753 î. Hr. d. 395 d. Hr.
5. Republica romană era condusă de:
a. imparat b. principe c. dictator d. consuli
6. Republica romanǎ a fost instauratǎ în anul:
a. 753 î. Hr.; b. 509 î. Hr.; c. 271 î. Hr.;

II Citiți cu atenție textul de mai jos: 5x 0,4=2 p


,,Remus ar fi sărit peste noile ziduri ridicate de Romulus cu gândul de a-și bate joc de fratele său;
Romulus s-a mâniat și l-a fi ucis, rostind aceste cuvinte: << Așa să piară oricine va sari, de acum
înainte, peste zidurile ridicate de mine>>.”
Titus Livius, „De la fondarea Romei”
1. Transcrieți, din text, ce a făcut Remus.
2. Precizați, pe baza textului, care a fost reacția lui Romulus.
3. Arătați cine au fost Romulus și Remus.
4. Unde a fost ridicată cetatea Romei?
5. In ce secol a fost fondata Roma?.

III. Completaţi propoziţiile de mai jos cu termenii din lista dată: 4x 0,5=2 p
Roma a fost ridicată pe şapte.............................În anul 509 î. Hr. Regatul a fost înlocuit
cu..................................Sicilia a devenit prima ....................................În urma războaielor cu
punii a fost cucerit şi distrus oraşul....................................

Lista de termeni: imperiu, republică, provincie romană, Cartagina, coline, câmpii.

IV.Alcătuiește enunțuri cu sensul istoric al următoarelor cuvinte: castru, Senat, Octavianus,


romanizare, Constantin cel Mare. 5x 0,3= 1,5p

V.Descrie în 3-5 enunțuri armata romană. (1p.)