Sunteți pe pagina 1din 90

AUTOVINDECAREA CU AJUTORUL ENERGIEI.

CODUL VINDECARII

Poate aţi auzit şi până acum de "channeling" - el se referă la descărcarea intuitivă de informaţii de la Sursa
Zero.
Unele persoane se pot comporta ca şi când ar fi nişte canale prin care ne sunt transmise informaţii de la sursă.
Toate informaţiile pe care aceste persoane le primesc au forma unor imagini ştiinţifice complexe dar, pentru a
putea fi înţelese de toată lumea şi a le face mai accesibile, ele trebuiesc mult simplificate din punct de vedere
ştiinţific.
Pentru a înţelege vindecarea sau autovindecarea pe cale energetică nu trebuie să ai cunoştinţe de fizică
cuantică. Este suficient să ştii de unde provine energia şi cum funcţionează ea. Trebuie să înţelegi cum se
leagă originea universului nostru de starea de sănătate şi vindecarea corpului.
Totul în univers este energie, sub forma undelor sau a particulelor. Mai mult decât atât, totul în univers îşi are
originea într-o sursă de energie comună. Cu toţii suntem interconectaţi energetic. Potrivit teoriei Big Bangului,
universul a fost creat în urmă cu aproximativ 10-15 miliarde de ani, atunci când o explozie cosmică a azvârlit
materia în toate direcţiile. Deoarece suntem cu toţii făcuţi din această materie, nu numai că suntem
interconectaţi energetic, dar noi toţi avem acces la cunoaşterea universului, o cunoaştere intuitivă, sub formă
de energie, ceea ce înseamnă că toţi putem accesa informaţiile necesare pentru vindecare.
Putem reuşi să facem acest lucru prin intermediul intuiţiei şi intenţiilor, accesând informaţiile din câmpurile
morfice ale Sursei Zero, care este de fapt "Biblioteca" universului. Energia corpului, traversată de curenţi
coloraţi, este exteriorizată sub forma aurei ce poata fi văzută de unele persoane ce au percepţii fine. Anumite
tehnici de vindecare se concentrează asupra aurei. În zonele sănătoase ale organismului, aura are o anumită
formă şi anumite culori, ea se mişcă şi se învolburează după un anumit model, apărând organizată şi
armonioasă. Într-o zonă afectată, acest flux este întrerupt. Vindecătorul îşi utilizează mâinile şi mintea pentru a
netezi şi repara blocajele energetice care afectează negativ organismul.
Blocajele energetice evidenţiază atât afecţiunile existente, cât şi cele în curs de formare.
Cu toţii suntem o energie şi interconectaţi unii cu alţii, precum şi cu energia universală, şi toţi emitem în
univers holograma noastră, adică o energie ce conţine toate informaţiile noastre.
Dacă aţi vizualiza materia în cea mai mică manifestare a ei, nu aţi găsi nicăieri materie solidă. Aşa cum
picătura din ocean este legată de toate celelalte picături de apă, aşa şi energia noastră este legată de oceanul
de energie din univers, suntem influenţaţi şi influenţăm energiile celorlalte entităţi. Un obiect cuantic
influenţează un obiect geamăn corelat, indiferent cât de departe sunt unul de altul. Asta explică modalitatea în
care o energie poate influenţa o energie din altă parte şi, ca urmare, distanţa geografică nu constituie un
obstacol.
Fotonii, cele mai mici particule de lumină, sunt capabili să transfere universal informaţii. Biofotonii sunt fotonii
emişi de orice celulă a unui organism viu. Aceste frecvenţe electromagnetice sunt energie sau modalităţi de a
descrie energia. În lumea cuantică, definită în termenii celor mai mici particule cu putinţă, acţiunea de a
observa pur şi simplu sau de a interacţiona cu un obiect cuantic îi modifică acestuia comportamentul.
Fizicienii recunosc faptul că nu înţeleg multe din aspectele legate de lumea cuantică, însă formulele lor
matematice confirmă teoria cuantică. Ceea ce îi uimeşte însă, este faptul că obiectele cuantice gemene se
modifică simultan, indiferent cât de departe se află unul de altul. Unii numesc această conexiune
"entanglement cuantic". Datorită conexiunii universale, gândurile şi intenţiile noastre pot influenţa nelocal
evenimentele. Această însuşire a nelocalizării poate explica posibilitatea de a vindeca energetic o persoană,
de la distanţă. Atunci când se realizează o vindecare la distanţă, transferul informaţiilor în câmp nu este
influenţat de timp şi spaţiu. Vindecătorii energetici lucrează cu aceste proprietăţi ale energiei.
În calitate de vindecători ai propriei persoane, putem învăţa să utilizăm aceste proprietăţi. Fiecare dintre noi
posedă de la natură capacitatea de a vindeca. Cei mai mulţi dintre noi au nevoie doar de câteva îndrumări
pentru a-şi maximiza conştiinţa acestui fapt şi pentru a-şi concentra intenţiile în această direcţie. Contează
însă foarte mult ca beneficiarul tratamentului energetic să înţeleagă ce se întâmplă cu energia lui şi să
participe la propria lui vindecare. Cei sceptici în această privinţă pot crea şi consolida paradigme care să-i
împiedice să înţeleagă vreodată evenimentele ce se petrec dincolo de graniţa celor cinci simţuri. În cadrul unui
grup de indivizi având intenţii similare, aurele lor se unesc şi, fiind conectate la cea mai fundamentală formă de
energie, frecvenţele lor fizice vor fuziona, iar acţionând simultan în acelaşi sens, vor putea produce
vindecarea unui număr mare de oameni în acelaşi timp. Atunci când oamenii participă la propria lor vindecare,
apare o modificare de durată. Când încep să simtă că pot să-şi influenţeze pozitiv propria sănătate fizică,
emoţională şi spirituală, ei devin mai puternici şi mai încrezători. Dar direcţionarea energiei înseamnă în
acelaşi timp şi un consum de energie. După un astfel de tratament, se impune reechilibrarea energiei corpului
prin exerciţii fizice, dar şi prin consumul unor pahare de apă curată, înainte şi după tratament.
Multe aspecte ale vindecării energetice şi ale altor discipline alternative au fost considerate misterioase,
ascunse în spatele unui văl de secrete şi ritualuri. În realitate totul este perfect natural, firesc şi simplu.
Important este să fiţi convinşi că aveţi capacitatea să vă vindecaţi singuri. Sursa energiei utilizate într-un
tratament este rezervorul nesfârşit al universului. Ea poate fi atrasă de imaginaţia noastră şi ghidată de
intenţiile noastre pozitive de vindecare. Gândurile şi intenţiile noastre, care sunt tot nişte fenomene energetice,
nu au limite.
Din moment ce gândurile şi intenţiile noastre sunt tot o energie, imaginaţi-vă ce lume am avea dacă am emite
cu toţii numai gânduri şi intenţii pozitive! O asemenea lume este posibilă dacă ne învăţăm unii pe alţii despre
influenţa reciprocă. Atunci când lumea va ajunge la o astfel de înţelegere, nu vor mai exista războaie, crime şi
răutăţi, ci numai armonie. Va fi aici adevăratul RAI.
La fel precum celulele organismului nostru vor fi în armonie în acel mediu, vom lucra şi noi în armonie. Mulţi
oameni au început să fie conştienţi de conexiunea reciprocă, însă şi-au înăbuşit aceste însuşiri din teama de
ridicol. Autodezvoltarea va fi posibilă atunci când fiecare om va transmite celorlalţi gânduri de bine şi
cunoaşterea legată de ceea ce se poate realiza. Cu toţii putem contribui la accelerarea procesului de
schimbare şi de vindecare a acestei lumi.
Atunci când începeţi să vă explicaţi experienţele trăite în calitate de fiinţă deopotrivă materială (energie
solidificată) şi nematerială (energie ondulatorie), vă puteţi deschide mintea către puterea energiei şi a intenţiei
şi veţi putea astfel să vă exploraţi capacităţile pe care le aveţi cu toţii pentru a vă influenţa starea de sănătate
şi a vă autovindeca. Singurele limite sunt cele pe care singuri vi le-aţi fixat în minte.
Prin aplicarea terapiilor energetice, frecvenţele energiei distructive sunt schimbate într-unele sănătoase. În
realitate, aceste amintiri celulare distructive au produs întreruperea unor câmpuri electrice din corpul nostru şi
noi trebuie să corectăm acest flux de energie.
Secretul acestor vindecări este unul singur: orice problemă de sănătate este o problemă de energie, iar pentru
energie există o singură sursă la care noi toţi avem acces.

În prezent, mulţi oameni de ştiinţă sunt convinşi că memoria noastră se află depozitată în celulele întregului
organism, nu numai într-un anumit loc. Memoria celulară rezonează cu frecvenţele energiei distructive şi
produce stres în organism.
Deci, ce este memoria celulară? Este memoria stocată în celulele noastre. Care celule anume? TOATE
celulele. În cazul unei memorii celulare sănătoase, unui om îi poate merge bine chiar şi în condiţii
dezavantajoase. Pe măsură ce memoria celulară dispare, dispare şi sănătatea lui.
Memoria celulară şi convingerile greşite sunt acelaşi lucru despre care vorbea Solomon cu peste 3000 de ani
în urmă. Problemele sufleteşti sunt sursa oricărei probleme pe care o aveţi în viaţă - fizică, relaţională,
succesul sau eşecul. Activarea unor amintiri dureroase va duce la distrugerea ADN-ului, în timp ce activarea
amintirilor sănătoase poate însănătoşi efectiv ADN-ul. Acest lucru a fost dovedit de Institutul HeartMath.
Dr. John Sarno, profesor de medicină de reabilitare clinică la Facultatea de Medicină a Universităţii New York
şi fizician la Centrul medical al Universităţii New York, susţine că durerile cronice şi diferite alte boli sunt
cauzate de supărarea şi furia reprimate în inconştient. Noi nu ştim că avem aşa ceva pentru că nu suntem
conştienţi de acest lucru. Această furie şi supărare înrădăcinate în memoria noastră celulară sunt exact cele
care s-a constatat că distrugeau ADN-ul în testele făcute la Institutul HeartMath.
În cadrul Institutului UCLA, s-a constatat că durerile şi bolile cronice ale unor copii ar fi putut fi cauzate de
anxietatea părinţilor, cu alte cuvinte,stresul părinţilor crea amintiri celulare distructive, care ajungeau să se
manifeste ca stres la copii. În concluzie, bolile copilăriei par a fi provocate de factori de natură psihologică, nu
fizică.
De ce oare gândirea pozitivă nu este suficientă pentru vindecarea memoriei celulare distructive?
NU, pentru că inconştientul nostru deţine mecanisme de protecţie a acestor amintiri, ceea ce face ca ele să nu
poată fi vindecate.
Cu toţii avem amintiri pline de furie, frică, tristeţe, confuzie, vină, neajutorare, disperare, inutilitate. Cum am
putea purta aşa ceva în noi fără să avem de suferit? Preţul plătit - sunt problemele de sănătate, relaţionale,
profesionale. Cu toţii avem nevoie să vindecăm SURSA acestor probleme, nu doar manifestările lor.
Vindecând doar manifestările, problema se poate întoarce oricând şi chiar se poate amplifica, transformându-
se în mai multe probleme.
Sursa problemelor de care vreţi să scăpaţi este memoria celulară distructivă. Procesul de reprimare a
amintirilor celulare crează o stare de stres constant care va face în cele din urmă ca ceva să se strice în corpul
nostru. Vindecarea acestor amintiri şi nu reprimarea lor, reprezintă condiţia dobândirii stării de sănătate.
Cum am putea vindeca aceste energii negative pe care le-am acumulat în celulele noastre şi care ne crează
probleme de sănătate şi un stres permanent? Doar prin vindecarea amintirilor în sine. Amintirile celulare sunt
şi ele o formă de energie şi pot fi curăţate tot prin terapii energetice. Una din metodele de vindecare a acestor
amintiri celulare este redată în"Codul vindecării" ("The healing code") a dr. Alexander Loyd - poţi găsi asta în
cartea cu acelaşi nume, dar şi pe site-ul original:http://thehealingcodes.com/
Codul vindecării descoperit de dr. Alexander Loyd a dat rezultate în toate cazurile supuse studiului. Acest cod
conţine şi o rugăciune. Rugăciunea este una dintre cele mai studiate practici în medicină, dovedindu-se că ea
are efect de vindecare, chiar dacă nu se roagă oamenii ei înşişi ci pun pe alţii să o facă pentru ei. Codul
vindecării este doar un instrument, el fiind precedat de rugăciune astfel încât să fie stabilită legătura cu
divinitatea şi energia universală, apriori. Este foarte importantă relaţia fiecăruia cu Dumnezeu, cel care
lucrează direct cu energia cuantică. Deci vă sfătuim ca rugăciunea să fie primul şi cel mai important pas al
acestei metode, urmată apoi de codul vindecării ca parte a acestui program de terapie.
Doctorul Alexander Loyd a descoperit că într-adevăr există un cod al vindecării valabil pentru oricine, încă din
anul 2001. El constă din patru centri ai corpului prin care se poate introduce energie vindecătoare cu ajutorul
degetelor noastre. Aceşti centri trebuie "iluminaţi" cu energie într-o anumită ordine. Degetele pot fi ţinute
relaxate, drepte sau încovoiate, după cum vă este mai comod, important fiind ca ele să ţintească centrul de
vindecare. Vărfurile degetelor trebuie să fie la distanţă de 5-7.5 cm de zona respectivă, fiind demonstrat faptul
că la distanţă faţă de corp, această inducere a energiei este mult mai eficientă decât dacă am atinge corpul cu
degetele sau ar fi ţinute mult mai aproape, aşa cum nici bujia de la maşină nu atinge partea metalică a
motorului pentru a funcţiona bine. Degetele vor crea un câmp energetic pozitiv/negativ, exact aşa cum are
corpul nevoie pentru a se vindeca. Distanţa de 5-7.5 cm dintre degete şi corp permite crearea polarităţii
necesare producerii unei puteri mai mari.

CEI PATRU CENTRI DE VINDECARE


1. Rădăcina nasului (mai exact între rădăcina nasului şi mijlocul distanţei dintre sprâncene)
2. Mărul lui Adam (exact deasupra mărului lui Adam)
3. Maxilarele (la baza dinspre ureche a osului mandibular, de ambele părţi ale capului)
4. Tâmplele (1.25 cm deasupra tâmplei şi 1.25 cm de la tâmplă spre spatele capului, de ambele
părţi ale capului).
Fiecăruia din cei patru centri, cu excepţia mărului lui Adam, îi corespunde o poziţie normală a mâinilor şi o
poziţie de sprijin. Dacă mâinile se deplasează de la centru (pe durata terapiei), vindecarea tot se va produce,
pentru că intenţia de vindecare e mai importantă decât perfecţiunea ţinerii mâinilor. Dacă vă dor coatele în
poziţia de sprijin, puneţi o pernă sub ele.
Lucraţi cu codul într-un loc liniştit, unde sunteţi singuri şi vă puteţi relaxa, fără întreruperi şi distragerea atenţiei.

Evaluaţi-vă amintirile şi începeţi cu amintirea care vă produce un disconfort maxim. Începeţi să lucraţi cu
această amintire:
1. Evaluaţi amintirea pe o scară de la 0 la 10, 10 fiind cel mai dureros.
2. Identificaţi-vă sentimentele şi/sau convingerile nesănătoase legate de această problemă.
3. Puneţi-vă în funcţiune detectorul de amintiri: identificaţi şi alte amintiri sau situaţii în care v-aţi
simţit la fel de rău, chiar dacă din alte cauze sau în alte circumstanţe. Căutaţi senzaţiile identice, nu
situaţiile identice. Dacă aţi mai depistat o amintire care vă face să vă simţiţiţi la fel de rău sau şi mai
rău, concetraţi-vă mai întâi pe amintirea cea mai veche.
4. Evaluaţi acea amintire veche pe o scară de la 0 la 10. Ar putea exista şi altele. Căutaţi în
continuare amintirea cea mai puternică şi mai veche şi lucraţi cu ea mai întâi. Ce vă deranjează în
prezent poate fi ceva creat de o amintire veche nevindecată. Când vindecaţi o amintire veche şi
puternică, toate amintirile legate de esenţa ei se vor vindeca în acelaşi timp.
5. Rostiţi rugăciunea de vindecare, introducând toate amintirile descoperite (ex. "amintirea mea de
la 3 ani când m-a muşcat câinele, problema mea cu frica de şerpi, operaţia mea de apendicită, operaţia
mea la amigdale, şi altele care mi-au creat aceeaşi senzaţie de frică şi stare de rău).
RUGĂCIUNE: Mă rog ca toate imaginile negative, convingerile nesănătoase, amintirile celulare
distructive, ştiute şi neştiute, şi toate problemele fizice legate de .... (problema sau necazurile
mele), să fie identificate, scoase la iveală şi vindecate, ca să mă umplu de lumina, viaţa şi
iubirea de Dumezeu. Mă rog şi ca eficienţa acestei vindecări să fie sporită de 100 de ori sau mai
mult".(Aceasta îi va spune organismului să facă o prioritate din vindecare).
6. Începeţi să faceţi codul vindecării, menţinând degetele în fiecare poziţie, aproximativ 30 de
secunde, repetând o declaraţie de concentrare asupra adevărului care se adresează problemei pe care
o aveţi şi contracarează orice convingere nesănătoasă legată de ea. Când lucraţi cu codul vindecării,
concentraţi-vă asupra părţii pozitive, nu negative, a problemei.
7. Faceţi secvenţa codului vindecării cel puţin 6 minute şi asiguraţi-vă că treceţi prin toate cele
patru poziţii, în ordine. Dacă aţi evaluat problema la peste 5 sau 6 pe scara de evaluare de la 0 la 10,
puteţi prelungi durata codului vindecării la mai mult de 6 minute.
8. Când aţi terminat secvenţa codului, reevaluaţi-vă amintirea. Dacă ea a scăzut pe scara de
evaluare la 1 sau zero, treceţi la următoarea amintire.
Iată poziţiile degetelor, în ordine:

Poziţia de bază şi cea sprijinit pentru rădăcina nasului

Poziţia Mărul lui Adam (imediat deasupra lui)

Maxilarele - la baza dinspre ureche a osului mandibular, de ambele părţi ale capului

Poziţia pentru tâmple - 1.25 cm deasupra tâmplei şi 1.25 cm de la tâmplă spre spatele capului, de ambele părţi
ale capului, simultan
Poziţia pentru tâmple, sprijinit

Dacă sunteţi întrerupt în timp ce faceţi o secvenţă de cod, reluaţi mai apoi de unde aţi rămas. Dacă sunteţi
întrerupt şi a doua oară, reluaţi toată secvenţa de la capăt.

Dr. Alexander Loyd recomandă repetarea secvenţei codului vindecării de 3 ori pe zi. Pentru rezultate mai
rapide, se poate face chiar de mai multe ori pe zi.
În orice situaţie se poate obţine vindecarea, chiar dacă nu îl puteţi face decât odată pe zi, însă ideal ar fi de 3
sau mai multe ori pe zi pentru rezultate mai rapide. Cheia este consecvenţa, să faceţi secvenţa cel puţin o dată
pe zi, zilnic.

APLICAREA CODULUI PENTRU O ALTĂ PERSOANĂ


Se poate face toată secvenţa de cod pentru o altă persoană, diferenţa fiind rugăciunea care va fi de felul
următor:

"Mă rog ca toate imaginile negative, convingerile nesănătoase, amintirile celulare distructive, ştiute şi neştiute,
şi toate problemele fizice legate de ...(problema sau necazurile persoanei) să fie identificate, scoase la iveală
şi vindecate, pentru ca .... (numele persoanei) să se umple de lumină, viaţa şi iubirea de Dumnezeu. Mă rog şi
ca eficienţa acestei vindecări să fie sporită de 100 de ori sau mai mult".

Faceţi exerciţiile pe voi. Când aţi terminat, rugaţi-vă simplu:


"Trimit integral efectele acestei vindecări către ... (numele persoanei), cu iubire."

Reacţii de disconfort pot apare într-o proporţie de 1:10, ceea ce nu e specific doar utilizării codului
vindecării. Este un fenomen bine cunoscut în medicină sub numele de reacţia Herxheimer. Spunem că este o
reacţie de vindecare deoarece este dovada faptului că vă însănătoşiţi, organismul începe să se cureţe,
toxinele din organism şi emoţiile negative căutând o cale de ieşire din sistem. Dacă apar reacţii de disconfort,
continuaţi cu codul vindecării, dar puneţi accent pe uşurarea disconfortului reacţiei de vindecare.

Pe măsură ce vindecarea se produce, nu este ceva neobişnuit ca să aveţi fluctuaţii emoţionale, fiind zile când
vă veţi simţi excelent, dar şi zile când vă veţi simţi ca înainte de vindecare. Încercaţi să nu fiţi nerăbdători cu
procesul, el va dura atât cât trebuie să dureze.
Nu uitaţi că vindecaţi decenii de deşeuri. Codul vindecării vindecă sursa spirituală a problemei, care constă
întotdeauna în amintiri/imagini celulare distructive şi convingeri nesănătoase, nu în simptome fizice, boală sau
stare de rău.
Dacă sunteţi dependent de un viciu, cum ar fi drogurile, fumatul, alcoolul, atunci trebuie să lucraţi în primul
rând pentru această necesitate. A continua să faci ceva greşit, deşi ştii că acel lucru e greşit, intră în
categoria "acţiuni vătămătoare" şi înlăturarea lor constituie prima prioritate.
Pe măsură ce vă veţi vindeca, alegerea acţiunilor sănătoase va deveni din ce în ce mai simplă.
Vindecarea se poate produce chiar şi după ce nu mai lucrăm cu codul, la câteva săptămâni sau luni după.
Codul vindecării lucrează la nivel de subconştient.

Toate problemele pe care le are o persoană de-a lungul vieţii, intră în 12 categorii mari, cu care va trebui să
lucrăm.

CELE 12 CATEGORII DE PROBLEME SUFLETEŞTI


1. Imposibilitatea de a ierta
2. Acţiuni vătămătoare
3. Convingeri greşite
4. Iubire contra egoism
5. Bucurie contra tristeţe/depresie
6. Linişte contra anxietate/frică
7. Răbdare contra supărare/frustrare/nerăbdare
8. Bunăvoinţă contra respingere/asprime
9. Bunătate contra lipsă de bunătate
10. Încredere contra control
11. Umilinţă contra mândrie nesănătoasă/aroganţă/controlul imaginii
12. Autocontrol contra lipsa controlului.
Toate acestea sunt foarte importante pentru vindecare.
Dar nu uitaţi: ţinta Codului Vindecării este întotdeauna memoria celulară, convingerile greşite şi sentimentele
negative.
Pentru a aprofunda mai bine toate aceste lucruri legate de vindecare prin codul dr. Alexander Loyd, vă
recomand să citiţi cartea "Codul vindecării - 6 minute pentru vindecarea problemelor de sănătate, succes sau
relaţionale", autor Alexander Loyd şi Ben Johnson.
Fiţi consecvenţi în aplicare şi vă veţi rezolva o mare parte sau chiar toate probleme care în prezent vă apasă şi
vă crează o stare de stres şi disconfort.
Ce pot să vă spun din propria experienţă este că această metodă m-a liniştit foarte mult şi, odată ce am
început cu o amintire, ulterior mi-au apărut şi alte amintiri, de la sine, de parcă ar fi urmat un fir ascuns undeva,
amintiri pe care le credeam demult vindecate şi îngropate dar, evident, chiar nu era aşa.

15 CONDIMENTE CARE NE PRELUNGESC PUR SI SIMPLU VIATA

TURMERICUL- hrăneşte pancreasul


Acest condiment exotic are o nuanţă de galben-auriu și la gust e ușorpiperat, având în plus un iz de
ghimbir . Este extrem de popular înbucătăriile asiatice, indiene și africane și dacă nu ești deja un fan,
ai unmotiv important să-l încerci: potrivit cercetătorilor de la Universitatea Srinakharinwirot din Thailanda,
adăugând chiar mai puțin ca o linguriţă de turmeric la dieta ta de fiecare zi, ai putea reduce riscul de diabet
de tip 2 cu mai mult de 50%. Acest condiment este bogat în curcumină, un antioxidant
puternic care hrănește pancreasul producător de insulină, după cum spun cercetătorii. "Doar să presăraţi câte
puţin turmeric pe peştele dvs. preferat,pe carnea de pui, de vită, pe legume și mâncăruri din orez atunci când
le preparaţi", sugerează cercetătoarea nutriţionistă Nancy K. Lonsdorf, MD.

Sau încercaţi această reţetă de pui tikka masala, un fel de mâncare populară indiană.Puiul
este marinat în iaurt și condimente – inclusiv curcuma - apoi, după ce e gata, va fi servit într-un sos de
roșii cremos.

Pui tikka masala


Marinata:
 2 bucăţi piept de pui
 ½ cană iaurt
 3 căţei de usturoi, tocaţi
 1 linguriţă chimen
 1 linguriță de coriandru
 ½ linguriţă cardamom
 ½ linguriţă piper Cayenne
 ½ linguriţă turmeric
 Sare kosher
 ½ linguriţă piper negru
 ½ linguriţă piper alb

Sos:
 2 linguri ceapă tocată
 2 linguri ulei vegetal
 1 cutie roşii decojite, întregi
 1-2 linguri pastă de tomate
 Sare şi piper
 1 ceapă albă
 2 ardei iuţi
 Coriandru
 3 linguri de unt
 1 ceașcă smântână
 2 linguri de ghimbir proaspat tocat
 1 lingura praf de chili roșu
 ½ lingurita piper cayenne
 2 linguri garam masala
 1 linguriţă de zahăr
 1 linguriţă chimen
 ½ ceaşcă migdale
Preparaţi marinata din ingredientele arătate mai sus, puneţi piepţii de pui în marinată şi ţineţi la frigider 1-2 ore.

Scoateți puiul din marinata, ștergeți-l.


Se condimentează cu sare și piper şi se dă într-un fiert 12 minute. Scoateţi carnea şi, după ce s-a răcit puţin, o
tăiaţi în cubuleţe.
Încălziţi uleiul. Prăjiţi migdalele fără să se ardă (1-2 minute). Le puneţi la răcit. Atunci când acestea s-au răcit,
le măcinaţi.Roşiile, separate de sucul lăsat, se taie mărunt.Se încălzeşte puţin ulei amestecat cu unt.
Se taie mărunt ceapa, ardeiul, usturoiul şi puţin ghimbir. Prăjiţi legumele în grăsimea fierbinte până când se
înmoaie. Se amestecă împreună condimentele, zahărul, sarea şi piperul. Se adaugă la acest amestec roşiile,
sucul de roşii şi pasta de tomate. Se acoperă totul şi se fierbe timp de douăzeci de minute. Se adaugă
smântâna și migdalele. Fierbeţi totul încăalte zece minute. Se adaugă carnea de pui, se acoperă și se lasă să
fiarbă încă 15 minute.
Acesta este puiul tikka masala care poate fi servit cu garnitura de orez !

GHIMBIRUL - luptă cu durerea, amorţeala şi inflamaţiile


În India, ghimbirul este considerat un medicament universal. Este folositpentru a ajuta la vindecarea multor
afecţiuni, inclusiv dureri de cap, dureri musculare, dureri articulare și leziuni, chiar şi dintre cele mai
profunde",spune dr. Lonsdorf. Secretul ghimbirului: conţine gingeroli, nişte compuşi din plante care ridică
nivelul de endorfine ce combat durerea, amorţeala,inflamațiile, îmbunătățesc fluxul sângelui
şi relaxează muşchii tensionaţi, reducând spasmele musculare. Mâncând o linguriţă de ghimbir proaspăt
ras (sau trei felii de ghimbir confiate), o dată pe zi, se calmează durerile în proporţie de până la 63%, în termen
de maxim două săptămâni, după cum susţin cercetătorii de la Universitatea din Miami.
Mere fierte cu ghimbir
Acest desert delicios de simplu poate fi servit cald sau rece.
3 bucăţi de ghimbir în sirop
2/3 cani suc de mere
1.35 kg, Golden Delicious sau mere Braeburn, fierte decojite și tăiate în felii subțiri
1 lingura de sirop de ghimbir (de la borcan).

CARDAMOMUL - poate scădea tensiunea arterială


Acest condiment aromat (are un gust picant, ușor citric) este un condimentpopular pentru preparatele cu
carne, orez și pâine în bucătăria arabă șietiopiană. Iubitorii de cardamom presară, de
asemenea, acest condiment lacafeaua fierbinte și la ceai, pentru a adăuga un dram de dulceață și a
leîmbogăţi aroma.

Intr-un studiu publicat in Jurnalul indian de Biochimie si Biofizica, atunci când oamenii cu tensiune arteriala
crescută adaugă cardamom la dieta lorde zi cu zi, acesta îi ajută la normalizarea tensiunii lor arteriale în mai
puţin de 12 săptămâni. Se pare că, cardamomul, relaxează mușchii şi peretele vaselor de sânge, astfel încât
acestea nu vor mai determina creşterea tensiunii arteriale în valuri. Doza de administrat,
conform studiului, este deaproximativ 1/2 linguriţă în fiecare zi.

SALVIA- întăreşte memoria


Aveţi o senzație de ceață? O singură doză de salvie poate ascuțiinstantaneu abilitățile dumneavoastră de
memorie, ajutându-vă să vă aduceţi aminte nume, locuri și fapte mult mai rapid și cu o acuratețe de celpuțin
trei ori mai mare, spun cercetătorii de la Universitatea dinNorthumbria din Marea Britanie de
la Newcastle. Cum? Compuşii din plantenumiţi fenoli stimulează secreţia de acetilcolină - un compus din
creier careeste esențial pentru o gândire limpede și formarea de noi amintiri, spunautorii
studiului. Încercați amestecarea a 1/2 linguriţă din această plantă uscată la următoarea masă.

ROZMARINUL - ajută la îndepărtarea congestiei


Dacă te simţi afectat de vremea rece, adăugarea a 1/4 linguriţă de rozmarinla o masă poate fluidiza fluxul și
reduce presiunea sinusurilor şi în pluspoate accelera recuperarea după o răceală chiar gravă, spune
James Balch,MD, terapeut naturist.
"Antioxidanții rozmarinului reduc inflamația sinusurilor, îmbunătățescdrenajul și pot întări chiar capacitatea
organismului de a distruge viruşii."Rozmarinul are un gust minunat în omlete, pâine, cartofi prăjiți și feluri de
mâncare cu carne de pasăre. Sau puteţi să beţi o ceaşcă de ceai derozmarin o dată pe zi, până
când simptomele dumneavoastră dispar.Fierbeţi două linguri de rozmarin uscat într-o cană de apă timp de
cinci minute, apoi strecuraţi şi beţi cu sorbituri mici.

ŞOFRANUL - Luptă cu depresia


Trei studii clinice de la Universitatea din Teheran sugereaza că a mânca unvârf de cuțit în fiecare zi (mai
puțin de 1/10 dintr-o linguriță) din acestcondiment galben-
auriu, uşurează depresia a 75% dintre subiecţi, făcându-lmai puternic decât multe antidepresive date prin
prescripţie medicală.
Şofranul este un antioxidant care stimulează creierul să producă mai multăserotonină şi îmbunătăţeşte starea
de spirit. Şofranul are un gust ușor dulce, pământiu, și este minunat în combinaţie cu fructe de
mare, orez,carne de vită și diferite feluri de mâncare pe bază de roșii.

Sfat:
Şofranul este vândut sub formă de fire mici și sub formă de pulbere. Dacă alegeți firele, înmuiaţile într-o lingură
de apă timp de o oră înainte de a le utiliza şi adăugaţi-le la preparat (se adaugă şi apa în care au fost
înmuiate).

USTUROIUL- luptă cu viruşii şi bacteriile


Mâncând doar câte un căţel de usturoi pe zi, putem
reduce riscul de infecții(virale sau bacteriene) la jumătate, spun cercetătorii de la Centrul de Informare
din Battle, East Sussex. Această plantă aromată este dotată cucel puțin 33 de compuși de sulf diferiţi - materii
prime necesare pentru a construi rapid germeni puternici destinaţi uciderii celulelor albe din sânge,arată
studiile.

Sfat:
Tocaţi şi zdrobiţi usturoiul şi lăsaţi-l la "odihnă" timp de 10 minute înainte de preparare (expunerea
la aer permite compuşilor cu sulf să fie convertiţi în forma lor cea mai activă). Căţeii de usturoi înghiţiţi întregi
nu au efectul terapeutic scontat. Dacă nu suportaţi usturoiul crud, beţi gelule cu ulei de usturoi în cure repetate
de 2-3 luni pe an, cu pauze de cel puţin o lună între ele.

SCORŢIŞOARA - luptă cu zahărul din sânge


Consumul crescut de zahăr sau carbohidraţi (sucuri, pâine, covrigi,dulciuri) determină creşteri ale zahărului în
sânge la un nivel care poate duce la epuizarea sistemului nervos central astfel încât să te simţi golit șilent, fără
vlagă şi obosit, spune dr. Balch. Dar, cercetătorii USDA sugerează folosirea a 1/2 linguriţă de scorţişoară
înainte de fiecare masă a zilei, lucru ce poate încetini absorbţia de zahăr şi carbohidraţi în intestinul
subţire,îmbunătățeşte controlul zahărului din sânge cu 29 la sută și reduce riscul de căderi de energie şi
oboseală cu mai mult de 50 la sută.
Sfat:
Ia o doză dimineața, cu unt de arahide sau unt simplu.
MENTA - Calmează tulburările digestive
In conformitate cu cercetatorii Universităţii din Maryland, adăugarea menteiîn dieta de zi cu zi,
ne poate ajuta la calmarea indigestiilor, crampelor,înlătură greața și calmează şi alte boli digestive,în procent
de până la 60 la sută. Mentolul din mentă ajută intestinul să contracte muşchii în mod corespunzător și vezica
biliară să se elibereze cu uşurinţă de conţinut, în acelaşi timp crescînd şi cantitatea de bilă secretată, ceea ce
uşurează digestia, spun cercetătorii.

Sfat:
Beţi două ceşti de ceai de mentă pe zi sau folosiţi o lingură de plantă proaspătă la mâncarea pe care o
mâncaţi, ca şi la băuturile dvs. preferate.Frunzele de mentă tocate dau un gust minunat salatelor de
fructe, pilafului de orez, cărnii de pui marinate și cărnii de miel, precum şi în cazul reţetelorde
ciocolată, ceaiurilor de plante și chiar adăugate la apa plată.

NUCŞOARA - Calmează stresul


În India, nucşoara proaspăt rasă a fost mult timp folosită pentru a reduce stresul, anxietatea și tensiunea.
Studiile de acolo arată că amestecul dinacest condiment dulce cu compuși biologic activi imită antidepresivul
Prozac, favorizând calmarea nervilor și alungarea stării de spirit proaste, în mai puţin de 20 de minute.
Doar 1/8 linguriţă luată în fiecare zi poate face minuni, spun cercetătorii de la Universitatea Stanford. Încercați
să-l adăugaţi în spanac fiert, suc de fructe, conopidă, dovleac, cârnați și
mâncăruri din mânzat, sau adăugaţi la quiche, sosuri, creme, deserturi,cidru fiert și cacao fierbinte.

Cayenne - accelerează pierderea în greutate.


Acest condiment este bogat în capsaicină - o substanţă care dă iuţeala sau focul specific ardeilor Chili
Peppers. Cercetătorii de la Universitatea Purduesugerează că adăugarea a doar 1/2 de linguriţă de ardei
iute pe cea mai grea (grasă) masă a zilei ar putea ajuta, fără să mai depuneţi niciun efort, pierderea
a până la două kilograme într-o lună. Cum? In studiile lor a rezultat că, atunci când subiecţii au folosit
Cayenne la masă, au mâncat cu70 de calorii mai puțin fără să-și dea seama. Studiile sugerează că
ingredientul Cayenne creşte nivelul arderilor din corp pentru cel puțin șaseproteine de grăsime diferite,
ajutându-vă să fiţi cu 8% la sută mai slab decâtdacă nu l-aţi folosi.
ANASONUL - Alină balonarea
Este perfect normal ca prin intestinul gros să treacă gaze de 14 la 20 de ori pe zi, spun cercetătorii de la
UCLA. Dar, dacă pare că eşti mai balonat decât ar fi normal, încearcă o cantitate de 1/4 la 1/2 linguriță
de semințe de anason (care au un gust dulce), după cele mai mari două mese ale zilei. În conformitate cu o
echipă mexicană de cercetare, acest truc simplu poateajuta la eliminarea balonării în mai puțin de 48 de
ore. Semințele de anasonconţin 75 la sută anetol, care stimulează eliberarea de enzime
digestive,îmbunătățind asimilarea produselor alimentare, astfel încât formarea de gaze nu se mai produce. În
plus ajută la spargerea bulelor mari de gazdureroase, spune Balch.

Puteți găsi anason într-o mulțime de produse alimentare din Asia, cum ar fi macaroanele în bulion de ghimbir
fierbinte.

BUSUIOCUL- poate preveni formarea de noi celule canceroase


Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Rutgers din New Jersey,consumul regulat de busuioc - chiar şi mai
puțin de 1/2 linguriţă de patruori pe săptămână - ajută la oprirea formării de noi celule canceroase. Estebogat
în antioxidanți care stimulează formarea de celule noi ale sistemului imunitar care vor distruge super-
rapid celulele anormale cu care vor intra în contact.
Adăugaţi busuioc proaspăt la preparatele care conțin roşii, ceapă, usturoisau ulei de măsline.

Desigur, are un gust delicios şi adăugat pe o pizza vegetală.

CUIŞOARELE- Alungă durerile de dinţi


Dacă nu puteți ajunge la medicul dentist, mestecarea ușoară a una sau două beţişoare poate
uşura durerea dentară și reduce inflamația gingiilortimp de două ore continue, spun cercetatorii de la
UCLA. Un compus natural din uleiul de
cuișoare, numit eugenol, este un anestezic puternic șiomoară bacteriile.

Sfat: Păstrează cuișoarele într-un dulap răcoros şi întunecat, pentru căeugenolul este afectat de
expunerea prelungită la lumină şi căldură.

PAPRIKA - Reduce inflamaţia


Dacă foloseşti boia de ardei doar când faci ouă umplute, ești ratat!Cercetatorii de la Guelph Food Research
Center din Ontario, Canada, spun că folosirea a cel puţin 1/2 linguriţă din acest condiment în fiecare zi ar
putea reduce nivelul de inflamaţie a ţesuturilor în proporţie de 20 de
procente. "Paprika este bogat in saponine, compuşi naturali care se leagă
de molecule inflamatorii ale tractului digestiv, blocând absorbția lor", explică Ray Sahelian, MD, autor
al Booster Mind. De ce ar trebui să vă pese de oprirea inflamaţiilor? Potrivit cercetătorilor de la Şcoala de
Medicină dinBrody, Carolina de Nord, inflamaţia cronică poate agrava zeci de probleme de
sănătate diferite, inclusiv erupţii cutanate, artrită, diabet și chiar boalaAlzheimer. Acest condiment poate fi mai
dulce sau mai picant şi afumat,astfel încât puteți să-l folosiţi la preparatele din carne de
vită, pui și pește,de fasole, orez și legume coapte.

Sursa: http://www.ivillage.com
100 DE ALIMENTE NUTRITIVE CE NE PROTEJEAZA PRINCIPALELE ORGANE

Legumele si fructele indicate de nutritionisti trebuie sa fie consumate proaspete ori congelate, iar plantele
medicinale se vor administra sub forma de infuzii, comprese sau tincturi.

Pentru inima

1. Varza – contine fier si potasiu, necesare inimii si circulatiei sanguine.

2. Broccoli – prin continutul de calciu, fier si caroten, previne atacurile de cord si ateroscleroza.
3. Ridichea – apara impotriva atacurilor de inima.
4. Portocala – are putine calorii, contine vitamina C si scade valoarea colesterolului din sange.
5. Morcovul – acidul folic si bioflavonoidele continute de morcovi protejeaza inima.
6. Pestele – acizii Omega 3 apara sistemul vascular de inflamatii si calcifieri.
7. Ceapa – imbunatateste activitatea inimii si circulatia si scade presiunea sangelui.
8. Usturoiul – alicina pe care o contine previne accidentele vasculare cerebrale.
9. Leurda (usturoi salbatic) – curata sangele de toxine.
10. Sparanghelul – curata cordul si vasele mari de sange.
11. Uleiul de masline – energizeaza cordul si reduce colesterolul.
12. Cicoarea – scade colesterolul si tensiunea arteriala si curata sangele cu ajutorul unor minerale specifice.
13. Somonul – este o sursa de acizi grasi Omega 3 care reusesc sa scada din nivelul trigliceridelor din sange.
14. Dovleacul – are efect benefic in cazul hipertensiunii arteriale si in bolile de inima.
15. Cartoful – protejeaza impotriva accidentelor cerebro-vasculare si ofera o mare cantitate de vitamina C
sistemului vascular.
16. Paprika – protejeaza vasele de sange si inima.
17. Rosia – normalizeaza tensiunea arteriala, fiind diuretice eficiente.
18. Maslinele – reduc colesterolul nociv si tensiunea arteriala.
19. Marul – contine peste 300 de substante esentiale pentru protectia sistemului vascular.
20. Fasolea neagra – o singura cana de fasole furnizeaza intre 120 si 320 de miligrame de magneziu,
prevenind astfel tulburarile de ritm cardiac.
21. Coacazele – sunt excelente pentru circulatia sangelui, avand o concentratie mare de minerale si vitaminele
B, C, D si E.
22. Zmeura – intareste sistemul imunitar, actionand ca o aspirina naturala.
23. Murele – sunt considerate fructe cardioactive, ajutand la functionarea optima a cordului.
24. Socul – imbunatateste circulatia sanguina.
25. Piersica – contine vitamine si oligoelemente ce protejeaza inima.
26. Ciresele – improspateaza resursele de potasiu, calciu, magneziu, fier, fosfor si siliciu.
27. Rubarba – scade tensiunea arteriala si fortifica inima.
28. Grapefruit-ul – previne obstructiile vasculare si tromboza datorita unei enzime speciale.
29. Ciuperca Shiitake – reduce colesterolul.
30. Prunele – previn tromboza.
31. Curmalele – reduc tensiunea arteriala si protejeaza impotriva aterosclerozei fiindca sunt bogate in fier,
calciu si potasiu.
32. Afinele – pigmentul lor albastru ajuta vasele sanguine sa devina mai elastice.
33. Ovazul – este benefic in bolile cardiovasculare.
34. Porumbul – contine vitaminele D si K.
35. Ardeiul iute – previne cresterea nivelului de zahar din sange ce poate duce la formarea de colesterol pe
vasele inimii.
Pentru creier

36. Lintea – contine lecitina, proteine si glucide de care au nevoie celulele creierului.
37. Quinoa – intareste memoria si incetineste procesul de imbatranire, fiind bogat in fier.
38. Carnea de pasare de curte – are grasimi si uleiuri ce ofera energie celulelor nervoase.
39. Fasolea – creste puterea de concentrare.
40. Oul – este o sursa grozava de proteine; galbenusul contine colina ce ajuta la dezvoltarea memoriei.
41. Avocado – combate stresul, nervozitatea si insomnia.
42. Bananele – glucoza, vitaminele si mineralele continute de acestea sunt benefice pentru creier si il
energizeaza.
43. Caisele – stimuleaza neuronii.
44. Stafidele – contin mult zahar (75%), resursa energetica pentru creier.
45. Para – zaharul si substantele asemanatoare hormonilor intensifica puterea de “lucru” a creierului.
46. Mazarea – fiind bogata in proteine, este buna pentru memorie si concentrare.
47. Salata verde – calmeaza sistemul nervos datorita substantelor opiacee .
Pentru ochi

48. castanul salbatic – calmeaza senzatia de usturime si iritatiile datorita substantelor sale active.
49. Arnica – uleiul esential de arnica calmeaza inflamatiile oculare.
50. Mesteacanul alb – intareste imunitatea ochilor deoarece contine vitamina C, potasiu si calciu.
51. Limba mielului – reduce inflamarea vaselor conjunctivale datorita taninurilor si a saponinelor.
52. Rostopasca – este extraordinar de eficienta impotriva virusurilor si mai ales pentru ochii uscati.
53. Gutuia – este buna pentru alergii si febra fanului deoarece contine pectine si calciu.
54. Iarba de silur (Euphrasia Officinalis) – calmeaza ochii persoanelor ce isi petrec foarte mult timp in fata
calculatorului.
55. Grasimea de gaina – face minuni aplicata ca unguent pe ochi impreuna cu iarba de silur.
56. Strugurii – ajuta cu precadere ochiul in timpul vederii nocturne.
57. Patlagina – taninurile pe care le contine trateaza infectiile oculare.
58. Capsuna – ajuta ochii in timpul vederii nocturne.
59. Centarium Minus – tinctura obtinuta din aceasta planta vindeca afectiunile oculare.
60. Ananasul – enzimele continute de acesta relaxeaza ochii obositi din cauza calculatorului.
61. Rozmarinul – purifica ochii si protejeaza vasele de sange oculare.
Pentru piele/par
62. Pepenele – contine foarte putine calorii si este excelent pentru mentinerea fermitatii pielii.
63. Iaurtul degresat – bacteriile continute de acesta imbunatatesc aspectul pielii; in plus, are o concentratie
ridicata de vitamina A.
64. Graul – contine acizi grasi, calciu si dioxid de siliciu care sunt extraordinar de sanatoase pentru par, piele si
unghii.
65. Orzul – infrumuseteaza si revitalizeaza datorita substantelor bioactive.
66. Cimbrul – reda stralucirea pielii si curata organismul.
67. Hreanul – continand substante active, regenereaza parul, pielea si unghiile.
68. Mustarul- regleaza fluxul sanguin la nivelul pielii.

Pentru oase

69. Migdalele – contin magneziu si ajuta oasele sa ramana sanatoase.


70. Spanacul – datorita fierului si calciului pe care il contine, face oasele mai rezistente si ajuta la functionarea
muschilor.
71. Meiul – intareste dintii, oasele si stimuleaza cresterea copiilor.
72. Secara – este benefica pentru dinti, oase si muschi fiind o sursa ideala de oligoelemente precum
vitaminele B, potasiu, magneziu, mangan, fier si zinc.
73. Branza – intareste oasele fiind o sursa buna de calciu.

Pentru stomac/intestin

74. Tinctura de fenicul – protejeaza mucoasele intestinale.


75. Pastarnacul – stimuleaza digestia.
76. Mango – apara mucoasa intestinala datorita vitaminei A si a antioxidantilor.
77. Arpacasul – aduce in organism necesarul de fibre, fosfor si magneziu pentru o digestie sanatoasa.
78. Mararul – amelioreaza indigestia.
79. Soia – are proprietati anticancerigene.
80. Nucile – contin o forma purificata de Omega 3 si de aceea ajuta la reudcerea riscului de cancer al
intestinelor.

Pentru ficat

81. Anghinarea – contine proteine regenerative, iar acidul folic si antioxidantii previn bolile hepatice.
82. Sucul de ridiche – stimuleaza secretia bilei.
83. Conopida – contribuie la imbunatatirea activitatii ficatului.
84. Drojdia de bere – este o importanta sursa de vitamina B si detoxifica ficatul.
85. Nasturelul (Nasturtium Officinale) – este folosit pentru producerea mustarului si a uleiurilor ce sunt benefice
pentru metabolismul bilei si al ficatului.
86. Papadia – ajuta la buna functionare a ficatului si reduce colesterolul.
87. Laptele – apara ficatul de afectiuni frecvente.
88. Menta – uleiurile esentiale de menta stimuleaza secretia biliara si calmeaza crampele.
89. Carnea de iepure – degreseaza ficatul.
90. Carnea de vita sau manzat – contine fier, proteine si vitamina B.
Pentru rinichi

91. Sfecla rosie – stimuleaza arderile celulare.


92. Visinele – contin potasiu, substanta pe care rinichii “lupta” sa o elimine din sange atunci cand este in
exces.
93. Castravetele – contine multa apa si deci stimuleaza activitatea rinichilor.
94. Telina – protejeaza rinichii de virusi.
95. Varza rosie – proteinele si aminoacizii pe care aceasta ii contine actioneaza ca un filtru pentru rinichi.
96. Gulia – vitamina C din ea protejeaza celulele renale, iar fierul si fosforul energizeaza.
97. Ridichea neagra – este un antibiotic natural.
98. Varza murata – detoxifica organismul.
99. Hrisca – este folosita ca produs dietetic in cazul bolilor de rinichi si in diabet.
100. Patrunjelul – detine combinatia ideala de minerale pentru a curata rinichii.

Sursa : http://healthy.kudika.ro
CALEA SPIRITUALĂ DE VINDECARE

Nu există boli imposibil de tratat, ci doar indivizi imposibil de tratat- a spus celebrul specialist în medicina cu
plante, dr. John Cristopher.

Dacă alte tratamente nu au dat roade, mai putem încerca un tratament medical ipotetic, ca o ultimă soluţie şi
nu numai: spiritualitatea. Spiritualitatea îi implică pe cei care sunt într-o relaţie permanentă şi afectivă cu
divinitatea şi caută răspunsuri la întrebări privind rostul în lume. Cei religioşi se încadrează într-o altă
categorie. Religia este un set de idei formalizate pentru definirea unei înţelegeri a divinului.
O persoană poate fi spirituală fără să fie religioasă.
George Bernard Show spunea: "există o singură religie, deşi există o sută de variante ale ei".
Primii sfătuitori în îngrijirea sănătăţii au fost preoţii-doctori din culturile antice. De asemenea, Biblia este plină
de descrieri ale vindecărilor miraculoase. Multe grupuri religioase au şi astăzi o tradiţie vindecătoare activă,
prin punerea mâinilor, prin ungerea cu mir şi rugăciunile pentru sănătate. Religiile, credinţa şi spiritualitatea au
roluri atât de importante în vindecare şi în prevenire, în confruntarea cu boala şi în calitatea îngrijirii, încât ele
constituie parte a tratamentelor holistice ale persoanei - trup, minte, şi da, spirit.

O mulţime de studii efectuate în ultimele decenii arată că, dacă aveţi o anumită disciplină spirituală în viaţă, de
la participarea la slujbele religioase la meditaţie, sunteţi în general mai sănătoşi. Beneficiile practicilor spirituale
asupra sănătăţii sunt atât de profunde, încât oamenii de ştiinţă au început să studieze care sunt diferenţele
legate de sănătate dintre credincioşi şi necredincioşi. Scanarea creierului arată că meditaţia şi rugăciunea pot
să schimbe activitatea cerebrală şi să îmbunătăţească răspunsul imunitar. De asemenea, practicile spirituale
pot reduce pulsul şi tensiunea arterială, ambele reducând răspunsul la stres al corpului uman. Oamenii
internaţi în spitale care nu au folosit niciun fel de practici spirituale, au avut perioade mai lungi de spitalizare de
până la trei ori, în medie, faţă de cei care au fost regulat la biserică sau au practicat meditaţia.
Care este firul comun al acestor lucruri? Unele forme de practică religioasă duc la un stil de viaţă mai sănătos
şi la o viaţă mai sănătoasă. Este vorba aici de practica spirituală în general, nu de una anumită. Astfel de
rezultate au convins cercetătorii că există o mare putere vindecătoare în spiritualitate.
Există dovezi şi în sprijinul ideii că spiritualitatea îmbunătăţeşte sănătatea mentală. Conform statisticilor, sunt
mult mai puţine sinucideri printre oamenii credincioşi şi asta pentru că majoritatea credincioşilor cred că
sinuciderea este ceva rău în ochii lui Dumnezeu şi că, sinucigându-se, ar putea fi condamnaţi pe vecie.
Numărul sinuciderilor în rândul celor care nu se duc la biserică este în medie de patru ori mai mare decât în
rândul celor care se duc regulat.
Religia joacă un rol important şi în reducerea altor comportamente distructive, cum ar fi abuzul de alcool sau
de droguri. Oamenii credincioşi tind să bea mai puţin, să nu fumeze şi să nu consume droguri. Chiar şi
adolescenţii care merg la biserică des, sunt tentaţi să folosească mai puţin alcoolul şi drogurile.
Mai mult, nu numai că religia previne comportamentele abuzive, dar promovează şi experienţe pozitive de
viaţă, cum ar fi căsătoria, strângerea relaţiilor de familie şi starea personală de bine.
Prin urmare, dacă sunteţi conectaţi şi împliniţi spiritual, veţi fi fericiţi în aproape orice domeniu al vieţii. Există
atât de multă putere în credinţă şi spiritualitate încât, categoric, pot duce la autovindecare.
Spre exemplu, într-un studiu, rugăciunea i-a ajutat pe cei internaţi în azile, care sufereau de demenţă sau
agitaţie. Sub îndrumarea unui cercetător, cei internaţi s-au rugat câte cinci minute, în cinci din cele şapte zile
ale săptămânii, patru săptămâni la rând. Era şi un grup de control care nu se ruga. Cercetătorul a oferit două
rugăciuni la alegere, fără nuanţe către un anumit cult religios. Membrii grupului de rugăciune au devenit mai
vorbăreţi, mai vioi, mai familiarizaţi cu mediul înconjurător şi cu oamenii din jur. În mod evident, rugăciunea a
avut un rol benefic.
Într-un alt studiu, vindecători spirituali creştini, iudei, buddhişti, indieni americani sau de alte orientări, s-au
rugat câte o oră zilnic, pentru 40 de pacienţi bolnavi de SIDA. După şase luni, pacienţii pentru care se
rugaseră aveau rezultate medicale mai bune decât cei din grupul de control, pentru care nu se rugase nimeni.
Rezultatele medicale includeau mai puţine boli asociate cu SIDA, mai puţine vizite la medic şi o stare de spirit
mai bună.
Toate dovezile (mult mai multe decât cele exemplificate aici), arată că divinitatea căreia îi adresăm rugăciunea,
este chiar o realitate şi nu o ficţiune.
Cei mai mulţi dintre noi ştim asta, dar mulţi ajung să se adreseze divinităţii doar în cazuri extreme.
Sfatul meu este să ne rugăm, mai ales dacă suntem convinşi că rugăciunea ne va ajuta pe noi sau alte
persoane.

CUM SĂ NE RUGĂM
Am fost obişnuiţi să ne rugăm doar în anumite momente rezervate special pentru asta, cum ar fi seara la
culcare, înainte de a lua masa sau în biserică.Dar v-aţi gândit vreodată la rugăciunea spontană, făcută ca o
conversaţie cu Dumnezeu? Ce-ar fi să o încercaţi începând de-acum?! E simplu: puneţi capul jos, mâinile în
poziţia care vă inspiră mai mult, inspiraţi adânc şi concetraţi-vă mental la Dumnezeu. Acum începeţi să-i
spuneţi Lui ce aveţi pe suflet. Faceţi asta ori de câte ori simţiţi nevoia, aşa, spontan.
Nu numai că veţi începe să vă simţiţi mai bine, dar veţi deveni din ce în ce mai puternici. S-a demonstrat că
rugăciunea are efect terapeutic şi linişteşte, dar nu ştiu dacă la fel de mult atunci când nu îi spui lui Dumnezeu
ce te frământă, şi chiar pentru ce anume îi porţi recunoştinţă şi vrei să-i mulţumeşti, ci îi bolboroseşti nişte
cuvinte citite din vreo carte sau învăţate pe de rost. Mă îndoiesc că Dumnezeu va înţelege ce problemă ai, în
cazul ăsta. Vorbeşte-i cu cuvintele tale simple, în gând sau cu voce tare. Dar cel mai important e să încerci să-l
simţi pe Dumnezeu aproape de tine, undeva aici, chiar lângă tine. Pentru că el ştie tot ce se întâmplă cu tine,
îţi cunoaşte şi ultimul fir de păr din cap, deci e ca şi când stă aici, lângă tine. Crede în puterea rugăciunii tale
sincere, spontane! Nu uita că este foarte important să îţi arăţi recunoştinţa pentru binele pe care l-ai primit,
pentru ce îţi aduce mulţumire şi beneficii. Când doriţi să vă rugaţi, închideţi ochii pentru a nu fi distraşi de alte
lucruri sau imagini. Astfel, vă puteţi concetra mai bine la Creator. Uitaţi de convingerile sau îndoielile personale
privind rugăciunea, existenţa lui Dumnezeu sau originea omenirii. Începeţi să spuneţi pur şi simplu rugăciunea
ca şi cum aţi începe să vorbiţi cu un prieten la telefon. Respiraţi calm, adânc. Respiraţia este foarte importantă
în momentul rugăciunii. Cereţi apoi ce doriţi sau exprimaţi-vă recunoştinţa pentru ceea ce aveţi şi aţi primit
deja.

Bazându-mă pe dovezile în favoarea rugăciunii şi spiritualităţii, precum şi pe experienţele mele de viaţă, eu


cred că este vital să păstrăm o anumită practică spirituală regulată, formală sau informală, religioasă sau non-
religioasă.
Eu personal consider foarte importantă şi efectuarea semnului crucii, precum şi prezenţa crucii ca simbol, dar
nu a crucifixului. Să facem deosebirea între cruce şi crucifix. Crucifixul este imaginea lui Isus răstignit pe cruce,
în agonie, după o tortură greu de imaginat. De ce aş vrea să mă rog în faţa imaginii cruzimii umane, fără limite,
şi care nu a dus nici măcar la dispariţia ei şi nici a violenţei de orice fel din această lume?!? Nici până în ziua
de astăzi nu s-a dorit eradicarea violenţei pe Pământ, a cruzimilor şi a faptelor inumane, mai mult, ele s-au
perpetuat în decursul timpului până astăzi şi sunt continuate chiar şi în prezent.
De altfel însuşi Dumnezeu a fost uimit de înclinaţia spre răutate a oamenilor şi i-a părut rău că i-a creat. De
aceea a vrut să-şi distrugă creaţia prin potop. După potop, a rămas doar Noe cu arca lui, dar Dumnezeu tot nu
a fost convins că a stârpit răutatea, însă a hotărât ca atât timp cât va fi Pământul, să nu mai distrugă nimic din
cauza răutăţii omului: "Niciodată nu voi mai blestema Pământul din cauza omului, căci înclinaţia inimii omului
este rea din tinereţea lui, şi niciodată nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut" (Geneza, 8:14). Deci
răutatea omului îi este urâtă lui Dumnezeu şi aici trebuie să lucrăm fiecare cu noi înşine, cu sufletul nostru şi
gândurile pe care le creăm. Gândurile noastre sunt energii care circulă în Univers. Cele urâte nu fac decât să
sporească negativitatea mentalului colectiv şi implicit, a Pământului..
Fiecare dintre noi ne plătim singur faptele şi păcatele noastre proprii. Singuri ne putem mântui sau ne putem
coborî în bezna neagră a existenţei. Nu există intermediari în acest proces, care e propriu şi personal. La
judecata de-apoi, fiecare o să fie singur în faţa lui Dumnezeu, fără avocaţi. Tu, cu tine şi cu Dumnezeu. Când
te rogi, imaginează-ţi ce ai să-i spui Lui şi întreabă-te, dacă ai fi tu judecătorul, te-ai putea ierta pentru ce ai
făcut?

Aceasta este o cruce: Acesta este un crucifix:

Oare de ce Dumnezeu nu i-a pedepsit pe cei care l-au crucificat pe Isus, ci doar oamenii si-au arogat dreptul
de a-i judeca ?!? Ar fi trebui să urmeze ceva crunt, un cutremur devastator, putea să crape Pământul, să cadă
un meteorit, orice, pentru că totul stă în puterea Creatorului. Dar a fost linişte...
Dar ... indiferent de credinţa şi de convingerile noastre, putem găsi o cale de vindecare spirituală.
Iată câteva căi:

RECONECTAŢI-VĂ CU CEVA SUPERIOR

Dacă v-aţi rupt de credinţă, reconectaţi-vă cu ea: reveniţi la credinţa religioasă din copilărie sau găsiţi alta care
vă interesează. Dacă nu vreţi să fiţi activi într-o comunitate religioasă sau spirituală, găsiţi anumite practici pe
care să le urmaţi constant. Ar putea fi yoga, tai chi, meditaţia sau chiar voluntariat pentru o cauză în care
credeţi.
Încercaţi să exersaţi, dimineaţa sau seara, "clipa de tăcere", chiar şi numai 10 minute. Nu trebuie decât să staţi
liniştiţi, să nu vorbiţi şi să nu permiteţi treburilor zilnice să vă tulbure. Puteţi să alegeţi momentul chiar şi la
prânz, când vă faceţi siesta, dacă aveţi ambianţa necesară şi posibilitatea. Nu rataţi această clipă! Să ascultăm
interiorul nostru, să simţim cum circulă energiile prin corpul nostru şi chiar comunicarea din interiorul nostru cu
restul Universului şi cu Divinitatea!
Să ne amintim că orice ne hrăneşte spiritul, ne hrăneşte şi trupul.

PROMOVAŢI ARMONIA SPIRITUALĂ

Spiritualitatea înseamnă mai mult decât să ne rugăm ori să-L venerăm pe Dumnezeu sau o putere superioară.
Poate cuprinde discipline cum ar fi Yoga, tai chi, exerciţii de respiraţie, de vizualizare sau de gândire pozitivă şi
orice altceva care promovează armonia dintre corp, minte şi spirit. Puteţi să vă găsiţi propria cale spirituală de
a trăi în lume şi astfel să vă transformaţi în bine sănătatea.

EXPLORAŢI NATURA

Cred că una dintre cele mai uşoare căi de conectare cu spiritualitatea este să petrecem mai mult timp în
natură.
O excursie la munte, înotul în mare sau într-un lac, bucuria de a avea animale de casă, un apus impresionant,
un fluture care vi se aşează pe picior, o floare care are un colorit mirific şi pare creată de un artist desăvârşit,
toate astea sunt daruri care vă pot hrăni sufletul şi vi-l umple cu energie divină.
Natura este cea care ne înconjoară şi ne conectează cu clipa. Dacă vă plimbaţi, nu uitaţi să priviţi toate
frumuseţile din jur, şi chiar cerul imens de un albastru profund. Uitaţi-vă la textura, culoarea şi compoziţia
florilor şi a copacilor. Pe bună dreptate că puteţi întreba: " ce inteligenţă desăvârşită a creat toate aceste
frumuseţi şi face ca totul să fie atât de potrivit, de frumos, de puternic?"
Privind natura înconjurătoare, trebuie să te vezi pe tine ca parte a acestui Univers ordonat şi ca fiind în relaţie
directă cu Dumnezeu, cel care ne-a creat pe noi toţi deopotrivă. Nu ai cum să te mai simţi singur în lume când
o să înţelegi cine eşti tu cu adevărat. Eşti cel creat de Dumnezeu şi faci parte din Universul Lui. Eşti la fel de
important ca toţi ceilalţi.
Nu-l dezamăgi pe creatorul tău!
CONECTAŢI-VĂ LA PROPRIA INTUIŢIE

Intuiţia este înţelepciunea spirituală pe care o purtăm înlăuntrul nostru. Ea se poate manifesta ca o clipă de
uimire, o senzaţie corporală, un sentiment de bucurie sau o presimţire. Ea devine foarte puternică dacă o
consultăm mai des. Urmându-ne intuiţia, putem lua decizii potrivite nouă şi putem învăţa să ne exprimăm
sinele cel mai autentic.
Intuiţia devine extrem de importantă când e vorba de propria sănătate. Uneori ştiţi că ceva nu e în regulă
pentru că ascultaţi "doctorul lăuntric", sau din contră, nu acceptaţi un diagnostic pus pentru că intuiţia vă spune
altceva.
Dacă încă intuiţia nu vă răspunde conform aşteptărilor, încercaţi să faceţi următoarele lucruri:
 Meditaţi. Încercaţi să staţi nemişcaţi, să vă eliberaţi de orice anxietate şi nehotărâre, să lăsaţi orice
gânduri de panică, teamă, nesiguranţă. Fiţi atenţi la orice mesaj de durere, de enervare, de oboseală sau de
anxietate. Imaginaţi-vă că inspiraţi energie şi sănătate şi expiraţi răul şi boala. Continuaţi să meditaţi în acest
fel cel puţin 10 minute. Dacă nu vă place meditaţia din poziţia şezând, faceţi o plimbare în natură. Mersul pe
jos poate servi ca "meditaţie în mişcare" şi e foarte sănătos.
 Luaţi decizii intuitive. Ascultaţi mai des senzaţiile corporale şi presimţirile, dincolo de confirmările din
realitatea imediată. Corpul vă spune să mergeţi la doctor, să întrerupeţi o relaţie, să schimbaţi locul de muncă
sau să faceţi o activitate programată? Aveţi încredere în ceea ce simţiţi, fără să vă blocaţi hotărârile şi
activitatea zilnică. Uneori e greu să crezi în intuiţie pentru că asta înseamnă să ieşi din zona de confort, însă
aveţi grijă că o schimbare nu trebuie să fie făcută brusc. Dacă aveţi senzaţia că a venit vremea să vă schimbaţi
locul de muncă, faceţi lucrurile treptat: actualizaţi CV-ul, luaţi legătura cu agenţiile care se ocupă de recrutare
şi cercetaţi piaţa muncii înainte de a părăsi locul de muncă.
 Dormiţi cu ideea în gând. Este calea cea mai potrivită de a te conecta la intuiţie. Înainte de a merge la
culcare seara, îţi pui o întrebare simplă, cu da sau nu, despre calea de urmat, despre ce decizie să iei, ori
despre cum să răspunzi unei provocări. În timpul somnului, mintea subconştientă lucrează asupra răspunsului.
După ce te vei scula, vei avea un răspuns clar, negreşit. Acest ritual dinainte de culcare nu este acelaşi lucru
cu grija sau cu rumegarea provocării problemei, ba din contră. Ceri puri şi simplu un răspuns la problemă şi
laşi subconştientul sau pe Dumnezeu să răspundă în locul tău.
S-a spus că singura dată când privim în sus, la Dumnezeu, este atunci când suntem doborâţi. Dar există "ceva
acolo sus" şi în noi înşine: este inteligenţa înnăscută care ne-a creat trupurile şi care are şi puterea de a le
vindeca. Orice cale spirituală am alege, în noi are loc o schimbare, atunci când avem încredere în ea, ne
îndreptăm spre ea şi credem în ea. Lucruri minunate se vor petrece şi în legătură cu sănătatea noastră:
sistemul imunitar va fi stimulat puternic, creierul va produce substanţe biochimice care joacă rolul unor
medicamente naturale, tensiunea arterială, stresul şi anxietatea se vor reduce.
Dormim mai bine şi ne simţim mai bine.
Aproape sigur, ne vindecăm.

SERENA
PURIFICAREA ENERGETICA
Un bebeluş porneşte de la o singură celulă care, fertilizată, începe să se dividă şi să crească. In timpul sarcinii
are loc un proces uimitor, când încep să se formeze diferite tipuri de celule. Ele se pot transforma în celule ale
creierului, ale oaselor, ale sangelui, ale inimii, etc. Aceste celule îşi amintesc cărui tip îi aparţin şi când se
înmulţesc produc nu numai celule obişnuite, dar şi tipul de celule căruia îi aparţin. Unii teoreticieni numesc
acest lucru "conştiinţa celulară", adică fiecare celulă îşi aminteşte şi ştie cărui tip îi aparţine. De aceea, se
crede că toate cunoştinţele, experienţa şi memoria unui individ sunt stocate nu numai în creier, ci şi în fiecare
celulă a corpului său, acest lucru explicând de ce oamenii care au suferit transplanturi experimentează, uneori,
plăceri sau neplăceri şi chiar flash-uri ale memoriei ce au aparţinut donatorului organului transplantat. Destul
de interesant e faptul că, deşi considerăm celulele materie fizică chiar daca sunt prea mici pentru a fi
percepute cu ochiul liber, ele reprezintă, de fapt, energie la nivel cuantic. In opinia ştiinţifică obişnuită, nucleul
este "centrul de comandă" al celulei, fiind echivalentul celular al creierului. Dacă fiecare celulă ştie tot ce ai
gândit, ai spus sau ai făcut vreodată, nu e deloc surprinzător ca organismul să poată acţiona ca un organism
de semnalizare, trimiţându-şi mesaje "de boală" pentru a arăta ce se întâmplă în mintea şi în viaţa ta.
Corpul uman şi câmpul energetic care îl înconjoară şi îl pătrunde este format din energie electromagnetică,
încât fiecare persoană poartă semnătura unei vibraţii sau frecvenţe energetice unice, în acelaşi mod în care cu
toţii avem amprente sau ADN-uri singulare. Fluxul electromagnetic al diferitelor părţi ale corpului - de exemplu
al inimii sau creierului - este detectabil cu anumite instrumente ştiinţifice, însă fluxul electromagnetic al
întregului organism poate fi şi el măsurat, utilizând un electromiograf. Astfel, doctorul Valerie Hunt, autoarea
cărţii "Infinit Mind:The Science of Human Vibrations", a înregistrat debitul zonelor corpului cu energie mare
cunoscute drept chakre şi a obţinut rezultate uimitoare. Cei mai mulţi oameni supuşi studiului au înregistrat
limite normale, dar când testele au fost făcute pe oameni care obişnuiau să folosească energii vindecătoare
(cum ar fi Reiki) sau pe cei care işi foloseau frecvent abilităţile psihice, s-a descoperit că frecvenţele lor erau
duble sau chiar triple, mai ales în oamenii care nu erau doar vindecători şi parapsihologi, dar practicau regulat
meditaţia profundă. Se pare deci că, prin atragerea unei cantităţi mai mari de energie spirituală Reiki înăuntrul
trupului, cresc vibraţiile energetice la un nivel ridicat în întregul corp. Meditaţia, practicată în mod regulat, face
să scadă densitatea energetică a corpului prin creşterea vibraţiilor, astfel încât, corpul energetic fiind mai puţin
dens, va fi mai aproape de conştiinţa universală şi de Sursă. Corpul fizic este vizibil si îl putem simţi, însă,
după cum am arătat, fiecare celulă din el reprezintă de fapt energie sau lumină vibrând la o viteză destul de
mică pentru a se transforma în materie vizibilă. Aşa se poate explica şi efectul de accelerare a vindecării şi
regenerare la nivel celular a zonelor tratate prin terapia cu lumină (vezi BIOPTRONUL).
Capacităţile omului sunt mult mai mari decât ne putem imagina, ele fiind intrinsec legate de ceea ce se
întâmplă în noi, la nivel celular. Fiecare dintre trilioanele de celule din uluitoarele noastre corpuri are
capacitatea de a deţine şi utiliza lumina sub formă de biofotoni – particule subatomice ale luminii. Când este
luminată o celulă, este luminat şi ADN-ul ei, ceea ce ne deschide calea spre înţelepciunea universală,
existentă în matricea sa. Punând în acord microcosmosul (celula), cu macrocosmosul (energiile universale), ne
deschidem spre adevarata noastră natură şi ne împlinimmăreţul potenţial.
Materia şi Lumina sunt strâns legate între ele, fiind, în unele privinţe, două feţe ale aceleiaşi monede. Aceasta
relaţie dintre Lumină şi materie a fost exprimată de Albert Einstein, în renumita sa ecuaţie, E=mc2. Din această
perspectivă, corpul nostru – care e alcătuit din materie – ar putea, teoretic vorbind, să se transforme în
Lumină, în anumite condiţii – în condiţii extreme şi neobişnuite, aş putea adăuga.
De asemenea, privită din această latură, energia nu se învecheşte, nu îmbătrâneşte, nu are vârstă, deci corpul
omenesc ar trebui să se conserve, asta dacă nu am programa mentalul că trebuie să transmită corpului
semnale să intre în etapa de declin continuu spre punctul final, acela al sfârşitului vieţii şi asta o facem nu
numai zi de zi, ci în fiecare moment. Bineînţeles, importante sunt şi blocajele energetice, care împiedică
curgerea energiei bune şi stagnarea energiei negre în corpul nostru.

Câmpul energetic uman


Ceea ce ne înconjoară şi ne pătrunde organismul fizic este un alt câmp energetic compus din vibraţii mari, mai
luminoase şi mai fine, numite aură, câmp al aurei sau energia corpului uman. Acest câmp face parte din tine
tocmai ca partea fizică, dar frecvenţele mari de energie ce alcătuiesc aura fac ca aceasta să nu poată fi văzută
cu ochiul liber, deşi ea poate fi detectată cu anumite aparate ştiinţifice, iar o imagine a aurei poate fi captată
utilizând un aparat foto special, Kirlian.
In afara aurei, corpul energetic mai conţine unii centri activi de energie cunoscuţi sub numele de chakre,
precum şi o varietate de canale energetice care străbat corpul, numite meridiane sau nadis. Aura poate fi
descrisă ca fiind energia echivalentă întregului nostru corp fizic, chakrele ar putea corespunde creierului, inimii
şi altor organe importante din corp, iar meridianele sunt similare venelor şi arterelor însă, în locul sângelui,
acestea poartă energie - forţa vieţii pe care o numim Chi.
Aura reprezintă un câmp energetic care înconjoară în totalitate partea exterioară a corpului fizic. Este alcatuită
din şapte învelişuri, învelişul interior (cel mai apropiat de corp) fiind compus din cea mai densă energie, fiecare
înveliş care urmează fiind compus din vibraţii din ce în ce mai puternice şi mai subţiri. Cei mai mulţi oameni au
o aură ovală (eliptică), puţin mai largă în partea de jos şi destul de îngustă pe părţile laterale, turtită deasupra
capului şi sub picioare. Totuşi, aura ta nu este întotdeauna de aceeaşi mărime, ea putându-se lărgi sau
comprima din cauza multor factori cum ar fi: starea sănătăţii, starea emoţională sau psihologică dintr-un anumit
moment sau în funcţie de cât de confortabil te simţi în preajma anumitor oameni. Aura este energia spirituală,
forţa vieţii sau Chi care ne înconjoară încă de la naştere (şi chiar înainte, în timpul dezvoltării fătului), până în
ultimul an al vieţii. De obicei, înaintea morţii, rămâne doar o bandă îngustă de energie spirituală, numită linia
Hara, ce leagă toate chakrele în centrul corpului. Imediat după moartea fizică aura dispare, pentru că nu mai
există forţa vieţii. Să nu uităm că totul în Univers e energie, iar energia nu se pierde,nu se distruge, ci se
transformă. Aşadar, moartea este necesară pentru a face posibilă viaţa.
Energia vindecătoare Reiki ajută la curăţarea, echilibrarea, infiltrarea şi energizarea întregului corp energetic.
Mărimea aurei se schimbă, ea diferă de la o zi la alta la acelaşi individ şi nu are aceeaşi mărime la oameni
diferiţi, dar, incredibil, mărimea aurei exterioare poate varia de la doi, până la 20 de metri lăţime sau chiar mai
departe de corpul fizic al persoanei. De aceea, atunci când stăm în preajmă sau trecem pe lângă alţi oameni,
aura noastră se intersectează cu aura lor şi putem prelua unele energii negative. De aceea e necesar să ne
luam măsuri de protecţie şi din când în când să ne curăţăm propria noastră energie. Această intersectare a
aurei ne poate explica de ce ce nu ne simţim confortabil în preajma anumitor persoane.
Aura poate fi detectată cu ajutorul unor anse din fier vechi (făcute din umeraşe vechi), a pendulului, a unor
cristale sau inel legat cu fir de mătase sau cu un lanţ subţire, dar aura poate fi simţită şi cu mâinile, aceasta
pentru că suntem fiinţe electromagnetice şi nişte excelenţi receptori ai unei uriaşe varietăţi de vibraţii
energetice.
Cel mai uşor mod prin care îţi poţi identifica aura sunt palmele.
Exerciţiu: ţine palmele în faţă, îndreptate una către cealaltă la o distanţă de aproximativ 65 cm şi formulează-ţi
intenţia să-ţi descoperi energia aurei. Acum închide ochii ca să te poţi concentra pe orice senzaţie din mâini
sau din degete, apoi apropie-ţi încet mâinile. S-ar putea să simţi că ţi s-au încălzit palmele sau că degetele
încep sp te furnice şi, în timp ce mâinile se apropie, s-ar putea să simţi o rezistenţă între ele, ca şi cum ai avea
un balon între palme. Aceasta e energia aurei tale!

Chakrele
Chakrele sunt centrii de energie plasaţi în anumite puncte din jurul corpului energetic în care circulă constant
energia spirituală a aurei tale, Chi sau forţa vieţii. "Chakra" este un cuvânt sanscrit şi înseamnă "roată" sau
"vortex". Există şapte chakre principale în corpul omenesc, localizate astfel:
1. Muladhara - perineul, aproape de baza coloanei
2. Swadisthana - lânga buric
3. Manipura - în plexul solar
4. Anahata - în mijlocul pieptului
5. Vishuddha - la gât
6. Ajna - în centrul frunţii
7. Sahasrara - pe creştet.
In plus, există un număr de chakre minore: în palme, pe genunchi şi pe tălpi.
O chakra sănătoasă vibrează ritmic printr-o mişcare circulară, semănând cu o pâlnie îngustată în interiorul
corpului, dar care se lărgeşte pe măsură ce se îndepărtează de corp. Si chakrele pot fi detectate tot cu ajutorul
pendulului. Uneori, marginea exterioară a chakrei este la doar câţiva centimetri depărtare de corp, dar s-ar
putea extinde la un metru, acest lucru depinzând de starea fizică, mentala, emoţională şi spirituală a
persoanei.
Chi - această forţă a vieţii care curge în interiorul corpului fizic prin chakre şi meridiane, dar şi în jurul trupului
în aură, a fost amintită de multe culturi de mii de ani - în China se numeşte Chi / Qi, în India Prana, în Japonia
Ki / Khi, Mana la polinezieni, Bio-plazma la cercetătorii ruşi, Energia Punctului Null - la Albert Einstein si Otto
Stern, şi alte denumiri intâlnite, dar toate facând referire la forţa, esenţa, suflul vieţii care întrepătrunde şi trece
prin toate formele, dându-le viaţă. Fără ea nu poate exista viaţă. Este un fluid de energie divină care ne
menţine în viaţă şi ne asigură sănătatea fizică şi psihică, fericirea, echilibrul, armonia şi bunăstarea, este
picătura "duhului sfânt" pe care am primit-o la crearea noastră.
O străveche zicală chinezească ne spune că: "Cine ştie cum sa-şi circule energia vitală Chi, îşi păstrează
sănătatea şi ţine departe boala şi necazurile".
In Orient, practica medicală se centrează de mult timp în jurul forţei energiei vieţii, iar tratamentele "medicinei
energetice" cum ar fi: acupunctura, shiatsu si reflexologia, se axează pe nivelul energetic. Acest fapt se
bazează pe presupunerea că energia forţei noastre vitale este răspunzatoare de tot ce ni se întâmplă, inclusiv
de gânduri şi sentimente, şi că aceasta se poate întrerupe sau bloca dacă aspectele negative ale acţiunilor,
gândurilor sau sentimentelor nu sunt înlăturate. Aceste blocaje în câmpul energetic pot, în final, să devină atât
de dense, încât ele se transformă din vibraţii puternice ale câmpului aurei în vibraţii mai slabe care, ulterior, vor
afecta partea fizică a corpului, devenind stări de disconfort sau boli.
Reiki este o energie cu o vibraţie mai mare decât energia normală a forţei noastre vitale, iar prin canalizarea
Reiki în noi putem trece de aceste blocaje, deoarece Reiki curge prin părţile afectate ale corpului fizic şi ale
aurei, încărcându-le cu energie pozitivă şi ridicând nivelul vibraţiilor întregului câmp energetic. Odată ce forţa
vitală poate curge din plin, ea poate elibera energia densă şi negativă ce a fost blocată anterior, atât prin aura,
cât şi prin corpul fizic, acest lucru depinzând de densitatea şi/sau gravitatea blocajului. Dacă energia negativă
este eliminată din corpul fizic, mai ales în zonele puternic blocate, acest lucru se poate realiza prin sistemul
excretor normal, astfel încât ai putea să simţi nevoia să mergi mai des la toaletă decât de obicei sau să
transpiri mai abundent, să secreţi mai mult mucus nazal sau, în cazuri extreme, să vomiţi, să ai diaree, dar
acest lucru se întâmplă mai rar. Dacă forţa vitală se eliberează de energia negativă, acest lucru e perceput ca
o briză, răcoroasă uneori, fierbinte alteori, însoţită sau nu de furnicături sau chiar frisoane.
Din această perspectivă, tot ceea ce numim fizic sau real este de fapt energie, iar aceasta e vazută ca produs
al conştiinţei creative şi, cum totul este conectat, aceasta înseamnă că fiecare dintre noi aparţinem aceleiaşi
conştiinţe sau surse. Din acest punct de vedere, fiecare dintre noi este văzut ca co-creator alături de Sursă,
creându-ne activ propria realitate prin utilizarea conştiinţei, a gândurilor sau a intenţiilor pentru a atrage
evenimente, situaţii şi oameni în viaţa noastră. Punctul de vedere metafizic este că tot ceea ce ni se întâmplă,
toate experienţele noastre, au un scop şi un înţeles astfel încât nu există noţiunile de şansă, noroc, ghinion sau
coincidenţe, deci nu suntem victime neajutorate ale hazardului, ci creatori puternici ai vieţilor noastre,
folosindu-ne de circumstanţe pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm ca oameni şi ca suflete. Lumea pe care o
creăm în mod colectiv - existenţa noastră pe Planeta Pamânt - reflectă conştiinţa de masă, credinţele noastre
extinse, conceptele, atitudinile, temerile şi dorinţele majorităţii oamenilor. De aceea, pentru a putea evolua,
trebuie să ne purificăm şi să evoluăm cu toţii împreună, fiind conectaţi la aceeaşi sursă comună. Cu cât mai
multe conştiinţe individuale vor fi mai evoluate şi mai purificate, cu atât există şansa ca întreaga conştiinţă
colectivă să evolueze într-un plan superior. Contează şi lumea pe care o creăm individual fiecare dintre noi: ce
gândim, ce spunem, ce facem, ce experimentăm, cu cine ne întâlnim, unde locuim şi aşa mai departe. Aceasta
reflectă convingerile noastre personale, concepţiile, atitudinile, spaimele şi dorinţele noastre.Suntem spirite
care trăiesc experienţe umane şi nu oameni care au experienţe spirituale.
Aici intervine autovindecarea. Ea ne poate ajuta să ne recreăm fizic, mental, emoţional şi spiritual. Ne redă
puterea în propriile noastre mâini în adevăratul sens al cuvântului, prin utilizarea energiei divine Reiki.

TEHNICI DE PURIFICARE ENERGETICA


 DUSURI RECI - doar dacă starea de sănătate o permite. Apa rece este diferită din punct de vedere
energetic de apa fierbinte şi atunci când curge pe trupul tău fizic şi prin câmpul tău energetic, "şocul" ei elimină
energia negativă sau "lipicioasă" închisă înăuntrul sau în jurul corpului tău. E mai bine să începi duşul cu apă
rece, mai degrabă decât să-l închei aşa, pentru că apa caldă sau fierbinte extinde aura şi face ca energia
negativă să patrundă mai adânc în corpul energetic. Nu este necesar să fii masochist, să stai sub duşul cu apă
rece minute întregi, ci doar să speli rapid cu apa rece zonele chakrelor în special, ca ele să se purifice, după
care poţi mări temperatura apei după dorinţa ta. E chiar mai bine dacă poţi face asta de două ori pe zi:
dimineaţa devreme şi seara înainte de culcare.
 FOLOSIREA REIKI în obiceiurile tale zilnice de curăţare; în timp ce ţii capătul duşului în mâna,
"intenţionează" ca Reiki să ţi se scurgă din mână în apă, pentru a te purifica şi vindeca în timp ce faci duş. La
fel şi dacă faci baie, "intenţionează" ca Reiki pur să se scurgă în apa de baie. Adaugă câteva picături de
lavandă în apa de baie, foloseşte câteva lumânânări aprinse în jur şi vei avea parte de o relaxare totală,
perfect curativă.
 FOLOSIREA VIZUALIZARII pentru purificare, adică folosirea energiei gîndului într-o vizualizare. Nu
este la fel de eficientă ca duşul rece, dar ajută în cazul în care nu ai posibilitatea să faci duş.
 FOLOSIREA TEHNICILOR DE CURATARE A MEDIULUI INCONJURATOR. In esenţă, trebuie să cureţi
regulat toate zonele în care iţi petreci cea mai mare parte a timpului. Pentru mulţi asta înseamnă casa şi locul
de muncă, precum şi împrejurimile acestora. Acasă, zonele pe care trebuie să te axezi sunt colţurile camerelor
unde se poate aduna energie negativă sau stagnantă, precum şi locul pe care stai cel mai mult sau dormi
(spre exemplu fotoliul sau patul favorit, scaunul de la computer, etc.).
 MINIMALIZAREA ENERGIEI NEGATIVE PE CARE O ADUCI IN CASA - prin scoaterea pantofilor şi
lăsarea lor la uşa din faţă sau din spate, după caz. Acest lucru trebuie să fie valabil şi pentru musafirii
dumneavoastră. Aceasta nu e numai o metodă de a scăpa de praf şi de pământ şi a păstra covoarele curate,
ci şi o metodă de a evita introducerea energiilor negative în casă, deoarece se ştie că cea mai densă şi groasă
energie negativă e la nivelul solului. Un mod util de a scăpa de energia negativă adunată de pe stradă este că,
înainte de a intra în casă, să circuli pe o potecă de pământ bătătorită sau să iţi scuturi tare picioarele pe o
porţiune de pământ cu iarbă, astfel ca energia negativă să se scurgă şi să fie folosită de Pământ. Nu e indicat
sa-ţi ţii pantofii în dormitor deoarece când dormi eşti mult mai vulnerabil la energii negative. Ar fi o idee şi mai
bună dacă, atunci când ajungi acasă, te descalţi la uşă şi circuli în papucii de casă până la baie unde faci un
duş, la început cu apă rece, rapid, şi apoi cu apă caldă, astfel încât să elimini absolut orice energie negativă
adunată de afară.
 FOLOSIREA REIKI PENTRU CURĂŢAREA SPAŢIULUI -imaginează-ţi şi "intenţionează" ca întreaga
cameră să fie plină cu energie Reiki. Vizualizează ca din palmele tale să curgă energie Reiki şi să umple toată
camera cu energie vindecătoare şi lumină. Imaginează-ţi energia Reiki ca pe un abur care curge până umple
întregul spaţiu.
 FOLOSIREA SUNETELOR SI A MIROSURILOR PENTRU PURIFICARE. Este chiar benefic să faci
zgomot în colţurile camerelor pentru a rupe energia stagnantă ( baţi din palme, foloseşti o tobă, un clopoţel
tibetan sau o cutie muzicală). Mirosurile conţin şi ele vibraţii - poţi folosi uleiuri aromate sau beţigaşe aromate.
Câteva picături de uleiuri de lavandă sau lămâie sunt ideale pentru purificarea spaţiilor. Unul-două beţigaşe
aromate aprinse, purtate prin toate colţurile camerelor, sunt de asemena benefice.
 FOLOSIREA UNEI MICELE DE PLANTE PURIFICATOARE. Fumul de plante este folosit de americanii
nativi pentru a se purifica fizic si spiritual. Cele mai utilizate ierburi sunt: salvia (salvia apiana sau salvia
albă), cedrul (cedrul roşu de vest sau cedrul californian tamâiat) şi scarda odorata (viòla it. - violeta). Salvia
este folosită pentru a alunga energiile negative, a curăţa şi a purifica; cedrul e utilizat pentru a echilibra
energiile masculine cu cele feminine; scarda se spune că aduce dulceaţă, frumuseţe şi iertare în viaţa cuiva.
Din când în când, alte ierburi, cum ar fi levănţica (Lavandula officinalis) sunt incluse într-un amestec pentru a
aduce binecuvântare spirituală. Folosirea fumului unui micelui de plante pentru autoafumare sau afumarea
cuiva (dar atenţie, nu aproape de corp sau păr) se face astfel: mai intâi pui persoana să stea în picioare cu
braţele depărtate de corp la nivelul umerilor. Ia bagheta cu mănunchiul de plante care arde mocnit (e bun şi
beţigaşul aromat) şi trece-o pe deasupra capului şi a umerilor de 2-3 ori, având grijă de fiecare dată să nu
apropii bagheta de păr, faţă sau haine. Apoi plimbi bagheta de-a lungul braţelor, şi fă un zigzag graţios în faţa
chipului, a trunchiului şi a picioarelor, apoi din nou, la ceafă, în spatele trunchiului şi al picioarelor. La final,
cere-i persoanei sa-şi ridice picioarele unul câte unul şi plimbă bagheta fumegândă pe sub fiecare picior. S-ar
putea să trebuiască să reaprinzi beţigaşul de câteva ori. Pentru a te afuma pe tine, modul tradiţional este să
atragi fumul către tine folosind o pană mare, de preferinţă una care să fie folosită doar pentru aşa ceva. Tine
bagheta cu ierburile fumegânde într-o mână iar pana în cealaltă mână, apoi "perie" fumul către tine cu pana,
din creştet până în picioare. Raspândeşte fumul deasupra umerilor astfel încât să curgă pe spate,având grijă
să nu apropii bagheta fumegândă prea aproape de păr, piele sau îmbrăcăminte. Apoi repetă acelaşi lucru sub
fiecare braţ. Este un procedeu relaxant iar mirosul e foarte plăcut. Mulţi oameni pot percepe diferenţa în
câmpul energetic după afumare - e mult mai luminos şi clar, ceea ce are un efect energizant aşa că e bine să
fie făcut dimineaţa, dar nici seara nu e rău, cu o oră-două înainte de culcare. E indicat oricum să faci această
purificare după un eveniment greu, o sarcină dificilă, o stare negativă percepută în interiorul tău. Nu uita să
stingi bagheta sau beţişorul, asta din motive de siguranţă (bagi bagheta aprinsă într-o oală şi pui capacul, spre
exemplu). E bine ca după purificare să bei un ceai de plante de curăţare, cum ar fi lavanda şi salvia. Eu spun
şi rugăciunea "Tatăl nostru", înainte şi după purificare, fiind cea mai adevărată şi mai directă rugăciune către
Marele Creator.
 INDEPARTAREA DEZORDINEI SI PASTRAREA INCAPERILOR SI OBIECTELOR CURATE SI
ORDONATE. Important e să scapi şi de toate obiectele vechi şi inutile care aglomerează spaţiul de locuit, atât
de tot ceea ce nu foloseşti, cât şi de tot ceea ce nu iubeşti. Aceste lucruri la care nu ţii sau nu-ţi mai folosesc la
nimic reţin energia stagnantă, veche, de care trebuie să scapi. A face o curaţenie generală poate fi dificil, dar
beneficiile depăşesc cu mult efortul depus şi asta vei vedea şi după reacţia prietenilor tăi care te vor vizita
după terminarea acestei munci.
 APLICA PRINCIPIILE FENG-SHUI DE DECORARE A CASEI.
 Remediile Feng-Shui se pot aplica doar după terminarea curăţeniei generale, altfel va spori şi mai mult
negativitatea din casă.
Exemple de remedii Feng-Shui:
 Oglinzile şi luminile pot reflecta energie şi pot crea mai mult spaţiu pozitiv acolo unde lipsesc anumite
laturi ale casei faţă de un dreptunghi/pătrat perfect (căruia i se pot aplica principiile bagua).
 Clopoţeii de vânt şi talgerele ajută la recircularea energiei.
 Plantele (cele sanatoase) determină dezvoltarea.
 Apa crează echilibrul şi/sau curgerea.
 Lucrările de artă pot ridica energiile sau le pot coborî (depinde de tablou !).
 Obiectele solide şi grele pot opri curgerea prea rapidă a energiilor.
 Culorile pot crea o atmosferă, aşa că e important ce culori folosim pentru a avea un sentiment de
echilibru în spaţiul de locuit. Culorile diafane sunt cele mai bune: verde pal, albastru, roz sau lila sunt cele mai
odihnitoare, dar şi albul e bun.
Inceperea (auto)tratamentului cu Reiki se face numai după ce am purificat totul, inclusiv pe noi.
CUM NE PURIFICĂM LOCUINŢA ŞI SPAŢIUL DE LUCRU

Un tip de poluare a locuinţei noastre, ignorată de aproape toată lumea, este poluarea electromagnetică. Ea
este foarte dăunătoare energiei locuinţei şi propriei tale energii.
Această poluare se datorează câmpurilor electromagnetice (CEM) artificial create de dispozitivele electrice.
Acestea variază de la liniile de curent electric şi cablurile aeriene, până la echipamentele casnice şi de birou
obişnuite, cum ar fi televizoarele, computerele, telefoanele mobile, cuptoarele cu microunde, radiourile şi altele
care mai sunt. Sunteţi tot timpul asaltaţi de CEM. Toate aceste dispozitive provoacă un stres imens câmpurilor
noastre energetice.
Cercetările arată că organismul uman este o entitate electromagnetică ce iradiază vibraţii la o frecvenţă de
până la 300 MHz.
Suntem mereu înconjuraţi de aparate care iradiază într-un spectru foarte larg de frecvenţe. Acest lucru
produce un stres electromagnetic foarte puternic, care ne influenţează energia şi sănătatea într-un mod total
negativ.
Aceste aparate au devenit o mare parte a vieţii noastre de zi cu zi şi nu putem trăi fără ele, ba chiar nici nu ne-
am putea dori aşa ceva. Prin urmare trebuie să depistăm metode de minimizare a efectelor lor nocive.
În primul rând, îţi recomand să scoţi din priză aparatele pe care nu le foloseşti şi să nu le mai laşi în stand-by.
În special echipamentele utilizate pentru a încălzi sau răci aerul sau apa, care generează câmpuri
electromagnetice foarte puternice în jurul lor.

CUM SĂ VERIFICI CÂMPURILE ELECTROMAGNETICE DIN JURUL TĂU


Dacă ai un radio portabil îl poţi folosi în acest scop astfel:
 Reglezi radioul pe banda de frecvenţă AM, dar nu pe un post de radio; vei auzi un uşor sunet static.
 Dai volumul mai tare.
 Apropie-te de un aparat electric, cum ar fi un robot, un televizor, o priză, un monitor, etc.
 Dacă auzi un zumzet crescut, înseamnă că tocmai ai depistat un CEM.
Dacă vrei să fii mai sigur, cumpără-ţi un aparat care măsoară mai exact undele electromagnetice din spaţiul
înconjurător, acasă sau la birou, cu alte cuvinte, un detector de smog electromagnetic. Cu ajutorul acestui
detector o să vezi că radiaţiile unui telefon fără fir sunt mult mai puternice decât cele ale unui celular.
CUM SĂ REDUCI LA MINIM EXPUNEREA LA CEM
În primul rând, locul unde dormi trebuie să fie cât mai puţin afectat de CEM. Somnul este perioada când
celulele noastre se repară, iar căldura şi radiaţiile pot să vă afecteze enorm.

Reguli obligatorii:
 Nu dormi niciodată lângă un aparat de aer condiţionat, lângă frigider sau aproape de un sistem electric
de încălzire a apei (chiar dacă sunt de partea cealaltă a peretelui).
 Dacă foloseşti o pătură electrică sau ceva asemănător, scoate-o din priză înainte să mergi la culcare.
 Mută patul departe de radiatoare sau calorifere. Metalul tinde să concentreze efectele câmpului
electromagnetic.
 Evită ceasurile, radiourile cu ceas şi alte aparate electrice lângă pat. Evită să pui aproape de cap, pe
noptieră de exemplu, astfel de aparate care emit CEM. Capul este foarte sensibil la stresul electromagnetic,
deoarece are cei mai specializaţi receptori pentru CEM din organism: retina şi glanda pineală. Foloseşte un
ceas cu arc sau radio pe baterii.
 Dormitorul este pentru dormit, aşa că rezistă tentaţiei de a-ţi pune un televizor sau calculator în camera
unde dormi. Dacă nu vrei să renunţi la ele, atunci nu uita să le scoţi din priză înainte să te culci.
 Nu te aşeza să dormi între două aparate care emit radiaţii electromagnetice aşezate în linie, pentru că
rişti să te prăjeşti efectiv electromagnetic (de exemplu televizorul în faţa patului şi computerul pe aceeaşi
direcţie dar pe peretele opus).
Fii atent să te protejezi şi la locul de muncă, nu numai acasă. În măsura în care poţi, încearcă să stai la
distanţă de faxuri, copiatoare, telefoane fără fir, etc. Dacă lucrezi la computer mai multe ore, foloseşte un ecran
de protecţie şi pune-ţi un sticker antiradiaţii care se lipeşte ca orice autocolant, pe carcasa monitorului sau a
unităţii centrale, sau chiar pe ambele.
STICKER ANTIRADIAŢII

Eu, de exemplu, mi-am pus stickere pe toate aparatele de acasă.

Poţi cumpăra un cuarţ transparent, din magazinele de specialitate, care se poate dovedi destul de eficient în
protejarea energiei tale faţă de emisiile nocive. O dată pe săptămână, scufundă cristalul în apă sărată timp de
24 de ore şi apoi clăteşte-l sub jetul de apă de la robinet.
Despre puterea cuarţului alb puteţi citi aici:
Cuarţul alb

Anumite plante ne pot fi de ajutor pentru protejarea noastră împotriva radiaţiilor electromagnetice. Ele s-au
dovedit a fi destul de eficiente. De exemplu, o mare putere de absorbţie a CEM o au cactuşii.

Mai puteţi încerca şi alte plante, cum ar fi:


 voalul miresei

limba-soacrei

 iedera-dracului
filodendronul.

Sper că se subînţelege că nu vei dormi niciodată cu telefonul mobil la cap sau mai aproape de 50 de cm de el.
De preferat ar fi să foloseşti întodeauna căşti când vorbeşti.
Presupun că ai o casă frumoasă şi curată. Ţi-aş recomanda să o păstrezi întodeauna curată, făcând curăţenie
în mod regulat şi debarasându-te de lucrurile vechi pe care nu ai mai pus mâna deloc în ultimii 10 ani, de
exemplu. Pe lângă asta, va trebui să faci din când în când purificarea casei tale, mai ales dacă ai avut un şoc,
un conflict, o boală sau orice altă tulburare emoţională.
Iată cum poţi face asta !

PURIFICAREA ENERGETICĂ A CASEI

De preferat e să faci asta în perioada dintre luna plină şi luna nouă. Acest lucru nu se face în grabă, aşa că
alocă-ţi timpul necesar. De asemenea, trebuie să alegi o perioadă în care te simţi bine. Închide telefoanele ca
să nu fii deranjat. Dacă ai copii, evită ca ei să fie acasă când faci asta, pentru că ei sunt foarte sensibili la
schimbările energetice. Asigură-te că toate alimentele şi băuturile sunt închise la loc sigur şi chiar în containere
sigilate. Purificarea spaţiului pune în mişcare energia stagnantă şi nu doreşti ca alimentele sau băuturile să
absoarbă toată negativitatea. Opreşte ventilatoarele sau sistemul de aer condiţionat deoarece acestea
perturbă energia şi e mai greu să lucrezi când ele sunt pornite.
Dacă ai animale, e bine să fii atent unde le place să se aşeze sau să doarmă înainte de acest proces de
purificare. De exemplu, în Rusia, pisica e lăsată să intre prima într-o casă nouă şi asta pentru că felinele au
capacitatea unică de a simţi energia negativă şi de a se hrăni cu ea. Ruşii urmăresc cu atenţie unde se aşează
pisica şi nu vor amplasa niciodată patul, canapeaua, scaunele sau fotoliile în acele locuri.

Dilemă !!!

Câinii, în schimb, sunt atraşi de zonele cu aglomerări de energie pozitivă. Prin urmare, locul preferat al câinelui
ar putea fi unul bun pentru amplasarea patului, fotoliului, scaunului sau biroului preferat, acolo unde îţi petreci
mult timp.
Verifică locurile preferate de pisică şi acordă-le o atenţie specială. Apoi pregăteşte-te tu însuţi pentru
purificarea spaţiului, făcând un duş energetic.

CUM FACI DUŞUL ENERGETIC ŞI TE PREGĂTEŞTI PENTRU PURIFICAREA LOCUINŢEI

Prepari o soluţie cu sare. La o mână de sare de mare, pui puţin ulei de migdale dulci, suficient pentru a face o
pastă groasă. Adaugi două-trei picături de ulei esenţial de lemn de santal, salvie sau ienupăr. Evită uleiul de
salvie dacă eşti însărcinată.
Stând în cabina de duş, te ungi cu amestecul pe toată suprafaţa corpului, evitând capul şi faţa.
Fă duş la ce temperatură preferi. În timp ce te speli, cere-i cu sinceritate şi încredere apei să spele toată
negativitatea pe care ai acumulat-o până atunci. Este important ca în timp ce te clăteşti cu apă, apa să curgă
pe tine din vârful capului.
Sarea ajută la preluarea şi neutralizarea oricărei energii negative pe care s-ar putea să o ai în aura ta !
După duş, ar trebui să te simţi mult mai uşor şi mai deschis spre a te conecta la energia locuinţei.
Îmbracă-te apoi cu haine lejere şi curate, scoate-ţi toate bijuteriile şi ceasul. Ideal ar fi să fii în picioarele goale.
Porneşte de la intrarea în locuinţă, chiar din faţa uşii de la intrare sau din faţa casei. Lucrează întotdeauna de
jos în sus. Aminteşte-ţi să laşi cel puţin o fereastră deschisă ca să aibă pe unde ieşi energia negativă.
Alege o metodă de purificare din cele care urmează, care crezi tu că ţi se potriveşte. Sau încearcă-le pe toate
şi vezi care-ţi place mai mult.
PURIFICAREA PRIN INTERMEDIUL LUMÂNĂRILOR

Câmpul energetic uman are o natură magnetică. Energia focului poate să intre foarte uşor în contact cu
propriul câmp electromagnetic şi să-l purifice. Este imposibil ca vreo entitate energetică să supravieţuiască
focului.
În biserici ar trebui să existe permanent lumânări aprinse în faţa icoanelor, pentru a arde energiile negative pe
care oamenii le aduc cu ei. De obicei oamenii aduc cu ei toate tragediile şi nenorocirile pe care le au şi se
gândesc insistent la ele mai ales în biserică. Aprinderea lumânărilor uşurează starea de spirit, deoarece
acestea absorb energia negativă.
Există credinţa că energia focului de lumânare poate ajuta orice spirit blocat pe pământ să dobândească
suficientă energie pentru a se întoarce la lumină.
Pentru purificare, e bine să foloseşti numai lumânări din ceară de albine. După ce ai terminat procesul, aruncă-
le. Ai grijă să le pui în locuri unde nu există niciun risc.
1. Una din metode ar fi să aprinzi lumânări în fiecare cameră. Încearcă să te asiguri că vezi ultima lumânare
când o aprinzi pe următoarea, încercând să creezi un şir neîntrerupt de lumină.
2. O altă metodă ar fi să te plimbi prin cameră ţinând în mâna dreaptă o lumânare aprinsă, iar cu umărul stâng
uşor scos în faţă să te plimbi de-a lungul pereţilor camerei, în sensul acelor de ceasornic.
Începe întotdeauna purificarea de la uşă şi la sfârşit întoarce-te în locul de unde ai plecat.
3. O a treia metodă ar fi să creezi un culoar între două oglinzi aşezate faţă în faţă, toate formele de energie
negativă fiind atrase în interiorul acelui culoar. Oglinzile trebuiesc aşezate la 60 cm distanţă una faţă de
cealaltă. Între cele două oglinzi, pune o lumânare aprinsă astfel încât ea să fie reflectată de ambele oglinzi în
acelaşi timp. Lasă totul aşa timp de o oră. Asigură-te că lumânarea e fixată bine şi e suficient de mare ca să
ardă o oră întreagă. La sfârşit, spală temeinic ambele oglinzi cu apă curată. Această metodă alungă energia
negativă dintr-o singură cameră. Va trebui să o repeţi pentru fiecare cameră ce are nevoie de purificare.

PURIFICAREA CU AJUTORUL CLOPOTELOR

Nu întâmplător, în trecut, oamenii trăgeau clopotele atunci când exista o epidemie de masă, pe de o parte
pentru a avertiza oamenii că există un pericol, iar pe de altă parte ca procedură ezoterică în încercarea de a
dispersa energia bolii. Cei din localităţile învecinate auzind asta, trăgeau şi ei clopotele chiar înainte să fi fost
loviţi de boală. În mod uimitor, în unele cazuri, epidemia chiar îi ocolea.
În Moscova, în secolul al XVII-lea, existau nu mai puţin de 6500 de turnuri cu clopote. Unul din cele mai
faimoase clopote este "Clopotul ţarului" din Kremlin, ce cântăreşte 200 de tone. De ce era nevoie de un clopot
atât de mare? Pentru că ţara este foarte întinsă şi un astfel de clopot se auzea până foarte departe.

Clopotul ţarului
Compozitorii ruşi precum Mussorgski, Rimski-Korsakov, Rahmaninov şi Scriabin au introdus fuziunea mistică a
dangătelor de clopot în creaţiile lor muzicale.
Cum pot clopotele să purifice mediul? Simplu: pentru că sunetul este vibraţie energetică. Cât timp se trag
clopotele, energia mediului se schimbă în totalitate. Sunetul purifică toate moleculele din spaţiul înconjurător,
acţionând ca un detoxifiant. Vibraţiile puternice ale clopotului vor face ca vibraţiile mai slabe din mediu să se
sincronizeze cu ele.
Cu ajutorul sunetului, puteţi purifica energia din orice clădire, fie că e vroba de casa ta, fie de locul de muncă.
Atenţie însă: intenţia pe care o ai în timp ce produci sunetul este foarte importantă. Combinaţia dintre intenţie
şi sunet va produce un rezultat individual. Nu există un tipar funcţional pentru toată lumea. În ceea ce te
priveşte, va trebui să experimentezi până găseşti cele mai bune şi vindecătare sunete pentru tine.
Poţi folosi clopotele care îţi plac cel mai mult, indiferent dacă sunt ruseşti, indiene, tibetane, mongoleze sau
balineze. Merită să încerci diferite clopote şi să alegi pe cele care ţi se par mai plăcute şi mai rezonante.
Poţi să începi cu sunetele cele mai grave încă de la uşa de la intrare, apoi să mergi de-a lungul pereţilor, lovind
sau scuturând clopotul în timp ce te plimbi încet, dar fii mereu cu urechile ciulite pentru a sesiza orice
schimbare a sunetului. Dacă sunetul devine înfundat, atunci loveşte clopotul în mod repetat rămânând în aria
respectivă, până ce sunetul va deveni din nou limpede. Când te întorci la locul din care ai plecat, desenează
cifra opt în aer folosind clopotul şi lovindu-l în continuare. După ce te-ai asigurat că sunetul e clar în întreaga
cameră, poţi repeta procedura folosind un clopot cu sunetul mai ascuţit.
Dacă nu poţi face rost de clopote, apelează la muzica unuia dintre compozitorii pe care i-am menţionat. Dă
volumul tare, ca să purifici toată încăperea prin muzică.
Poţi combina această metoda cu una din metodele pe bază de lumânări aprinse prezentate anterior.

PURIFICAREA CU SARE DE MARE


După o curăţenie generală, ia nişte sare de mare şi pune în ficare colţ al fiecărei camere. Presară, de
asemenea, o dungă de sare peste prag şi las-o acolo 24 de ore. Apoi ia o mătură şi mătură sarea, intonând
următorul lucru:
"Cu această mătură, înlătur toată murdăria şi lucrurile necurate din casa mea."

La sfârşit aruncă sarea în toaletă.

PURIFICAREA CU TĂMÂIE

Tămâia est extrem de populară. Cred că şi tu cunoşti mirosul ei dulce şi greu dacă ai fost vreodată la o
biserică ortodoxă sau catolică rusă. Această substanţă nu doar că este incredibil de purificatoare, dar ea e
folosită şi pentru a accelera evoluţia spirituală. Poţi cumpăra tămâie din multe magazine şi biserici.
Iată cum se foloseşte:
 Pui o bucată de cărbune pe o farfurioară.
 Aprinde cărbunele ţinându-l deasupra unei lumânări aprinse sau a unei brichete.Va sfârâi şi scânteia o
vreme, până bucata va deveni gri-pal.
 Pune câteva granule de tămâie peste cărbune şi aşteaptă să ardă câteva minute, lăsând fumul să se
împrăştie prin cameră. Mai adaugă din când în când tămâie, dacă e necesar.
 Acum plimbă-te prin cameră cu farfurioara în mână, dar ai grijă să nu devină fierbinte să te arzi. Aplică
aceeaşi metodă ca şi la lumânările aprinse, concentrându-te mai mult la colţuri. Lasă fumul să se
răspândească în toată camera. La sfârşit, aruncă resturile la toaletă.
DUPĂ PURIFICAREA LOCUINŢEI, ENERGIA TREBUIE STABILIZATĂ
În acest scop, vom avea nevoie de un atomizor. Spre exemplu cumpărăm unul pentru stropirea plantelor de la
magazinul cu articole pentru grădină.
 Umple atomizorul cu apă pură de izvor. Dacă nu ai, ia de la un purificator de apă sau apă sfinţită.
 Adaugă câteva picături de ulei esenţial de lavandă.
 Pulverizează soluţia prin cameră.
Lavanda e bună la îmbunătăţirea calităţii vibraţiei şi la stabilizarea energiei din încăperi.
În cele din urmă, purifică-te pe tine.
După ce ai terminat de purificat spaţiul şi ai scăpat de toate resturile (lumânări, sare, tămâie, etc.), fă un duş
sau o baie. Pune sare de mare pe mănuşa sau buretele pe care îl foloseşti ca să te speli, pentru a scăpa de
orice energie negativă care s-ar fi putut prinde de tine. Nu uita ca de data asta să-ţi speli şi părul.

CELE 7 REGULI DE AUR ALE DOCTORULUI HIROMI SHINYA PENTRU O SANATATE BUNA

1. O BUNĂ ALIMENTAŢIE
1. 85-90% GRĂUNŢE DE ORIGINE VEGETALĂ,LEGUME,FRUCTE SI SEMINTE:
 50% grăunţe integrale, orez brun, paste făinoase integrale, orz, cereale, pâine integrală, boabe din
familia fasolei, inclusiv soia, fasole normală, linte, pinto, mazăre, fasole albă, roz, inclusiv neagră.
 30% legume verzi, galbene şi rădăcinoase, inclusiv cartofi, morcovi, cartofi dulci, sfeclă şi plante de
mare.
 5-10% fructe, seminţe, nuci şi arahide.
2. 10-15% PROTEINE DE ORIGINE ANIMALĂ
(nu mai mult de 85-115 grame pe zi)
 Peşte de orice tip, preferabil peşti mici, pentru că peştii mai mari conţin mercur.
 Pasăre: găină, curcă, raţă, dar numai în cantităţi mici.
 Carnea de vită, de miel şi de porc ar trebui strict limitată sau evitată de-a dreptul.
 Ouă.
 Lapte de soia, brânză de soia, lapte de orez, lapte de migdale.
3. ALIMENTE AUXILIARE PENTRU ALIMENTAŢIE
 Ceaiuri de plante.
 Plachete de iarbă de mare (kelp).
 Drojdie de bere (bună sursă de vitamine din complexul B şi minerale).
 Polen de stup şi propolis.
 Suplimente de enzime.
 Suplimente de multivitamine şi minerale.
4. SUBSTANŢE ŞI ALIMENTE CARE TREBUIE EVITATE SAU STRICT LIMITATE
 Produsele lactate, cum ar fi: laptele de vacă, brânza, iaurtul, alte produse provenind din lapte.
 Ceaiul verde japonez, ceaiul chinezesc, ceaiul englezesc (a se limita la nu mai mult de două căni pe
zi).
 Cafeaua.
 Dulciurile şi zahărul.
 Nicotina.
 Alcoolul.
 Ciocolata.
 Grăsimile şi uleiurile.
 Sarea de masă obişnuită (folosiţi sarea de mare, care conţine minerale în concentraţii ppm).
5. RECOMANDĂRI ALIMENTARE SUPLIMENTARE
 Nu mai mâncaţi şi nu mai beţi nimic cu 4-5 ore înainte de masă.
 Mestecaţi fiecare îmbucătură de 30-50 de ori.
 Nu mâncaţi nimic între mese, cu excepţia unui fruct întreg. O bucată de fruct se poate mânca la nu mai
puţin de o oră înainte de culcare, dacă foamea nu te lasă să adormi, pentru că se va digera repede.
 Mâncaţi fructe şi beţi sucuri cu 30-60 de minute înainte de mese.
 Consumaţi mai multe alimente crude sau uşor trecute prin aburi. Încălzirea mâncării peste 48 de grade
Celsius va distruge enzimele.
 Nu mâncaţi alimente oxidate. (Fructele care au început să facă pete maronii, au început să se oxideze).
 Mâncaţi alimente fermentate.
 Păstraţi o disciplină în ceea ce mâncaţi. Nu uita: eşti ceea ce mănânci.

2. APA BUNĂ
Apa este esenţială în menţinerea sănătăţii. Beţi apă cu o mare putere de reducţie, care nu a fost poluată cu
substanţe chimice. Consumul de "apă bună", cum ar fi apa minerală sau apa dură, care au conţinut mare de
calciu şi magneziu, va menţine organismul la un PH confortabil.
Adulţii ar trebui să bea 6-10 căni de apă pe zi.
Beţi 1-3 căni de apă după ce v-aţi trezit dimineaţa (eu o prefer caldă).
Beţi 2-3 căni de apă, cam cu o oră înaintea fiecărei mese.
Părerea mea: ideal e să vă instalaţi un purificator de apă în locuinţa dumneavoastră. De când mi-am instalat
un asemenea purificator, PH-ul organismului meu a crescut spre zona optimă de alcalinitate.
Vezi şi postarea: DESPRE APA DE BĂUT

3. ELIMINAREA REGULATĂ
 Inauguraţi un nou obicei zilnic de eliminare a poluanţilor intestinali şi de curăţire regulată a sistemului.
 Nu luaţi laxative.
 Dacă aveţi un intestin leneş sau dacă vreţi să detoxificaţi ficatul, gândiţi-vă la o clismă cu cafea. Clisma
cu cafea este mai bună pentru detoxificarea colonului şi pentru o detoxificare corporală generală pentru că nu
eliberează în sânge radicali liberi, ca alte metode de detoxificare alimentară.
4. EXERCIŢIUL FIZIC MODERAT
Exerciţii fizice potrivite cu vârsta şi starea sănătăţii dumenavoastră fizică sunt necesare pentru o bună
sănătate, dar exerciţiul fizic exagerat poate elibera (prea mulţi) radicali liberi, făcând rău organismului.
Un bun mod de a exersa este mersul pe jos (4 kilometri pe zi), înotul, tenisul, ciclismul, golful, exerciţiile
izometrice de întărire a musculaturii, yoga, artele marţiale şi gimnastică aerobică.

5. ODIHNA ADECVATĂ
 Culcaţi-vă la aceeaşi oră în fiecare seară şi dormiţi neîntrerupt 6-8 ore.
 Nu mâncaţi şi nu beţi nimic cu 4-5 ore înainte de culcare. Dacă vă este foame sau sete, o bucată de
fruct (mică) poate fi consumată cu o oră înainte de a vă culca, întrucât ea se va digera rapid.
 Furaţi un pui de somn de cam 30 de minute, după masa de prânz.

6. RESPIRAŢIA ŞI MEDITAŢIA
 Practicaţi meditaţia.
 Practicaţi gândirea pozitivă.
 Efectuaţi o respiraţie abdominală completă de 4 sau 5 ori în fiecare oră. Expiraţi de două ori mai lung
decât inspiraţi. Este foarte important să inspiraţi adânc, pentru că ajută la eliminarea din corp a toxinelor şi a
radicalilor liberi.
 Purtaţi haine lejere, care să nu împieteze asupra respiraţiei.
 Ascultaţi propriul trup şi fiţi buni cu dumneavoastră înşivă.

7. BUCURIA ŞI IUBIREA
 Bucuria şi iubirea vor amplifica producţia de enzime din organism, uneori de-o manieră de-a dreptul
miraculoasă.
 Rezervaţi zilnic puţin timp pentru o atitudine de apreciere.
 Râdeţi.
 Cântaţi.
 Dansaţi.
 Trăiţi-vă viaţa şi munciţi cu pasiune, abordaţi de o manieră angajată viaţa, munca şi pe cei pe care îi
iubiţi din tot sufletul.

OBICEIURI ALIMENTARE RECOMANDATE


1. Mestecaţi temeinic mâncarea
Mestecatul fiecărei îmbucături de 30-70 de ori duce la creşterea secreţiei de salivă care conţine o enzimă ce
reacţionează bine cu sucul gastric şi ajută la absorbirea mai eficientă a mâncării, chiar în cantităţi mici.
Mestecatul temeinic va mări nivelul glucozei în sânge care, la rândul lui, suprimă pofta de mâncare şi
preîntâmpină mâncatul excesiv.
2. Consumaţi cereale integrale crescute organic, de câte ori aveţi posibilitatea
Mâncaţi zilnic un pumn de boabe de fasole - acestea conţin mai multe proteine decât carnea şi, de asemenea,
o mulţime de elemente, inclusiv vitamine şi minerale, cum ar fi seleniul.
Mâncaţi orez brun, boabele întregi şi alimente fermentate care sunt excelente.
3. Consumaţi doar carnea unor animale cu o temperatură mai joasă decât a omului
Nu e bine să mâncaţi animale cu o temperatură ridicată a corpului, cum ar fi vitele sau găinile, pentru că
grăsimea animală se va solidifica în fluxul sanguin uman. Este mult mai bine să consumaţi animale cu
temperatura joasă a corpului cum ar fi peştii, pentru că uleiul de peşte se va lichefia în corpul uman şi chiar va
ajuta la drenarea arterelor, în loc să le obstrucţioneze.
4. Evitaţi să beţi sau să mâncaţi înainte de a vă băga în pat
Este important să beţi sau să mâncaţi cu 4-5 ore înainte de a merge în pat. Când este gol, stomacul are un
conţinut foarte acid, care omoară bacteriile (Helycobacter pylori, ca şi alte bacterii rele), creând un mediu
intestinal echilibrat care este propice autovindecării şi întăririi sistemului imunitar.
De asemenea, vor fi evitate în acest mod şi problemele legate de apnee de somn şi reflux acid.
5. Beţi în fiecare zi 8-10 căni de apă bună
Beţi 2-3 căni de apă dimineaţa după trezire şi 2-3 căni de apă cu 30 de minute înainte de fiecare masă. Este
important să nu beţi în timpul mesei sau imediat după ce aţi mâncat, pentru a nu dilua enzimele digestive.
Apa bună este o apă fără substanţe dăunătoare, cum ar fi clorul şi ar trebui să aibă un pH de 7.5 (adică să fie
uşor alcalină). Apa bună nu trebuie să conţină calciu oxidat în cantităţi mari şi trebuie să fie capabilă să elimine
radicalii liberi prin antioxidare.
6. Consumaţi carbohidraţi de înaltă calitate, cum ar fi:
 orez nerafinat sau brun
 orez nerafinat
 hrişca
 meiul
 porumbul
 amarandinele
 quinoa
 pâinea integrală
 hrişca japoneză din boabe nerafinate
Carbohidraţii de calitate conţin fibre alimentare, vitamine şi minerale, adică toate elementele care contribuie la
un metabolism celular optim, la un flux sanguin bun şi la eliminarea eficientă a reziduurilor.
7. Alegeţi-vă cu mare grijă grăsimile consumate
Grăsimile sunt caracterizate după originea lor: din plante (vegetale) sau din animale.
Dintre grăsimile animale, amintim:
 untul
 untura
 grăsimea din carne
 uleiul de peşte.
Dintre grăsimile vegetale, amintim:
 măslinele
 soia
 porumbul
 susanul
 rapiţa
 şofranul
 uleiurile din tărâţele de orez.
Grăsimea se clasifică mai departe prin conţinutul de acizi graşi saturaţi sau nesaturaţi. Acizii graşi saturaţi
(cum ar fi acidul stearic sau palmitic) se găsesc din abundenţă în grăsimile de origine animală.
Acizii graşi nesaturaţi se găsesc în uleiurile de plante, sub formă de acid linoleic, acid aleic si alahidoic.
Acidul linoleic şi acidul alahidonic intră în categoria acizi graşi esenţiali sau vitamina F şi nu se pot produce în
interiorul organismului uman, deci trebuie obţinuţi din hrană.
Grăsimile de origine animală promovează acumularea reziduurilor, fapt ce conduce la arterioscleroză, la
hipertensiune şi la obezitate. Uleiul de plante drenează reziduurile, cum ar fi colesterolul rau, preîntâmpinând
astfel arterioscleroza prin menţinerea flexibilităţii celulelor şi a vaselor de sânge.
Uleiurile vegetale care sunt vândute sub eticheta "uleiuri de salată" sunt tratate chimic şi nu sunt recomandate.
Consumaţi ulei de peşte - este bun pentru creier !
8. Micşoraţi dependenţa de medicamente prin modificarea alimentaţiei şi prin efectuarea de exerciţii fizice
oricând este posibil.
Dependenţa de medicamente, chiar şi de cele prescrise, poate fi dăunătoare sănătăţii, pentru că
medicamentele solicită ficatul şi rinichii. Multe boli cronice, cum ar fi: artrita, guta, diabetul şi osteoporoza, pot fi
abordate prin alimentaţie şi exerciţiu fizic.
9. Consumaţi alimente cu conţinut înalt de fibre, pentru o eliminare adecvată şi pentru a preîntâmpina bolile
specifice vârstei înaintate.
Aportul de fibre alimentare sub formă de granule, capsule sau lichide nu este recomandat - aceste suplimente
pot să interfereze cu absorbţia altor nutrienţi, rezultatul fiind îmbolnăvirea.
Consumaţi alimente ce conţin fibre alimentare - acestea abundă în alimente de provenienţă vegetală, cum ar fi:
legumele si plantele marine, fructele, grăunţele nerafinate, cerealele şi ciupercile.
10. Micronutrienţii au o putere miraculoasă.
Micronutrienţii includ: vitaminele, mineralele şi aminoacizii.
Termenul "micro" se referă la cantităţi mai mici necesare, comparabile cu necesităţi "macro" de carbohidraţi,
proteine, grăsimi şi fibre alimentare. DZR - doza zilnică recomandată - reprezintă cantităţile minime necesare
pentru preîntâmpinarea bolilor. Cerinţele variază de la individ la individ, în funcţie de alimentaţia şi de stilul de
viaţă al fiecăruia. De asemenea, cantitatea de nutrienţi absorbită şi eliminată diferă de la o zi la alta la acelaşi
individ, în funcţie de starea sa fizică, mentală sau emoţionala din ziua respectivă. De aceea, o alimentaţie cu
hrana sănătoasă, naturală, în proporţii ideale, nu garantează automat un aport adecvat de vitamine, minerale
şi aminoacizi.

11. Luaţi suplimente cu cumpătare.


Sănătatea voastră e menţinută prin efortul de echipă al tuturor nutrienţilor. Poţi să iei 2-3 nutrienţi cu vitamine
şi minerale, dar dacă îi excluzi sau îi limitezi drastic pe ceilalţi, nu vei putea să obţii o formă fizică bună sau să
împiedici apariţia bolilor sau a procesului de îmbătrânire. Consumul unei doze prea mari dintr-o anumită
vitamină sau mineral din rândul nutrienţilor esenţiali poate să-i ajute pe unii, dar să fie dăunator pentru
alţii. Există elemente de importanţă vitală care nu pot fi produse de organism. Din acest motiv, trebuie să le
aducem prin alimentaţie. Dacă însă lipseşte unul din aceste elemente, ar putea fi modificat circuitul normal al
multor schimburi de substanţe.
Vitaminele solubile în grăsimi, cum ar fi A, D, E, K, sunt depozitate în ficat şi, prin urmare, nu este necesar să
luaţi zilnic suplimente care le conţin.
Vitaminele solubile în apă, adică: vitamine din complexul B şi vitamina C, pot fi dizolvate de fluidele corporale
şi eliminate prin urină, deci este nevoie să suplimentăm zilnic cantităţile lor, cu toate că este nevoie doar de
cantităţi minuscule.
Câteva studii au demonstrat că suplimentele cu micronutrienţi pot limita apariţia bolilor specifice îmbătrânirii şi
pot îmbunătăţi rata de vindecare a cancerelor, a bolilor de inimă şi a bolilor cronice. Totuşi, aceste suplimente
trebuiesc folosite cu moderaţie, cu mare atenţie la semnele corpului şi prudenţă. Acest lucru e necesar
deoarece există studii care au demonstrat că prea multe suplimente pot avea un efect negativ asupra
sistemului nostru imunitar, mărind numărul radicalilor liberi şi declanşând modificari ale grăsimii din ficat, rinichi
şi inimă.
Vitaminele sunt substanţe organice, mineralele sunt anorganice. Aceşti nutrienţi esenţiali se complementează
unii pe alţii.
O alimentaţie echilibrată, care conţine legume, fructe, cereale şi produse din lapte, la care se adaugă, cu
regularitate şi peşte, poate acoperi necesarul de substanţe nutritive.
Aportul de vitamine, minerale şi oligoelemente este insuficient în cazul unei alimentaţii neechilibrate. Anumite
vitamine şi minerale pot fi depozitate doar în cantitate limitată de către organism. Printre acestea se numără şi
vitaminele hidrosolubile C, B1, B2 şi B6.
Aşa, de exemplu, o cantitate prea mare de Vitamina C ingerată deodată este excretată fără a putea fi utilizată
de către organism în cazul unei suprasolicitări, când nevoile organismului sunt crescute.
Mai ales persoanele solicitate, precum cei stresaţi la serviciu şi în viaţa cotidiană, ca şi cei care practică
sporturi intense, persoanele care au o alimentaţie neechilibrată, cele care ţin cură de slăbire, precum şi cele
care trăiesc în condiţii de mediu solicitante (eforturi fizice, mod de viaţă necorespunzător datorită consumului
mare de alcool şi tutun), au un necesar crescut de substanţe nutritive. Dintre acestea amintim: Vitamina C, E şi
cele din grupul B.
Dacă vă încadraţi în una din categoriile de mai sus, puteţi opta pentru un complex de multivitamine şi minerale
care să vă acopere necesarul zilnic de substanţe vitale:
 Pentru ochi: vitamina A, Zinc, Luteină
 Păr/unghii: Biotină
 Piele: Vitamina A, E, Zinc, Biotină, Niacină
 Sănătate psihică: Vitamina B1, B12, Niacină, Calciu, Magneziu, Omega 3
 Inimă: Vitamina B1, Magneziu, Coenzima Q10
 Dinţi: Vitamina C, D, Calciu, Fosfor, Magneziu
 Imunitate: Vitamina C, E, Zinc, Seleniu, Fier
 Muşchi şi ţesuturi: Vitamina C, Magneziu, Calciu
 Sânge: Fier, Molibden, Cupru, Vitamina B12, Acid folic şi Vitamina K
 Glanda tiroidă: Iod, Seleniu
 Metabolism: Vitamina B1, B2, B12, Niacină, Magneziu, Fosfor
 Oase: Vitamina C, D, Calciu, Magneziu, Fosfor
 Secreţia hormonală: Vitamina B6
 Apărarea celulară: Vitamina C, E, Seleniu, Zinc
 Metabolismul lipidelor şi al proteinelor: Vitamina B6, Biotină, Acid pantotenic.
Mineralele întăresc factorul enzimatic şi sunt necesare pentru menţinerea sănătăţii.
Între acestea, amintim:
 calciul
 magneziul
 fosforul
 potasiul
 sulful
 cuprul
 zincul
 fierul
 bromul
 seleniul
 iodul
 molibdenul.
Mineralele joacă un rol la fel de important ca cel al vitaminelor, în preîntâmpinarea bolilor, a hipertensiunii, a
osteoporozei, a cancerului. Nu sunt indicate cantităţi mari de minerale în fiecare zi, dar dacă ele lipsesc, pot să
apară grave probleme de sănătate.
Mineralele sunt solubile în apă şi se elimină prin urină şi transpiraţie. Consumul de minerale al corpului variază
de la o zi la alta, în funcţie de activităţile noastre fizice, mentale, de nivelul nostru de stres, de exerciţiul fizic,
de sarcină, de vârsta cronologică şi de alţi factori. Când iei anumite medicamente, se poate instala rapid un
deficit de minerale. Diureticele, contraceptivele orale, laxativele, alcoolul şi tutunul, accelerează eliminarea sau
distrugerea calciului, a fierului, a magneziului, a zincului şi a potasiului.
Mici cantităţi de micro-minerale acţioneaza în sinergie cu vitaminele, mineralele şi enzimele pentru buna
funcţionare a organismului nostru la parametri optimi.
O nutriţie echilibrată cu vitaminele necesare vieţii, precum şi cu minerale şi oligoelemente, este o condiţie
esenţială pentru starea de bine a organismului şi susţinerea capacităţii de efort.

SURSE NATURALE DE MINERALE ALCALINE:


Pentru estimarea deficitului de vitamine, minerale, a stării de sănătate, precum şi a
tendinţelor de îmbolnăvire a organismului dumneavoastră, puteţi să solicitaţi un test cu aparatul "Quantum
Resonance Magnetic Analyzer".

SERENA
CELE CINCI RITUALURI TIBETANE IMPOTRIVA IMBOLNAVIRII SI IMBATRANIRII ORGANISMULUI (T5T)

Împotriva bătrâneţii trebuie să luptăm ca şi cum ar fi o boală !


Faptul că suntem înconjuraţi de o aură şi că suntem hrăniţi prin energia universală este acum dovedit ştiinţific,
prin fotografia kirliană. S-a demonstrat, de asemenea, că aura unui tânăr arată altfel decât aura unui bătrân, a
unui om sănătos altfel decât cea a unui bolnav. Această energie universală influenţează funcţiile sistemului
endocrin. Hormonii produşi de aceste glande reglează toate funcţiile corpului.
Studii şi cercetări au scos la iveală suficiente dovezi convingătoare care să confirme faptul că procesul de
îmbolnăvire este controlat de hormoni. Se pare că, odată cu instalarea pubertăţii, în organism îşi face apariţia
un hormon ce conduce la degradarea organismului. Acest hormon al degradării influenţează capacitatea
celulelor de a folosi ceilalţi hormoni secretaţi de hipofiză, cum ar fi, de exemplu, hormonul de creştere. Ca
urmare, celulele şi organele noastre se uzează cu timpul, pentru ca, în cele din urmă, să moară. Cu alte
cuvinte, procesul de îmbătrânire pare iminent.
Energia universală are rolul de a bloca "hormonul degradării" şi de a aduce la normal producerea de hormoni
de către sistemul endocrin. Dacă se obţine acest efect, celulele corpului se pot înmulţi şi dezvolta aşa cum
făceau când eram copii. Putem chiar vedea şi simţi cum devenim "mai tineri".
Ca să fiţi de acord cu această teorie şi să-i simţiţi beneficiile, două lucruri sunt foarte importante: să
conştientizaţi că sunteţi un om minunat, deosebit, şi că puteţi străpunge cu privirea dincolo de idei şi convingeri
limitate şi, în al doilea rând, trebuie să fiţi conştienţi că meritaţi ca dorinţele voastre cele mai profunde să se
împlinească şi, între ele, şi această dorinţă de a obţine o nouă tinereţe şi o nouă vitalitate.
Cei care se simt nedemni în adâncul inimii lor, cei nesiguri, sunt cei care nu au avut prea des recompense din
partea vieţii. Dacă sunteţi mulţumiţi de propria voastră persoană şi ştiţi că meritaţi tot ce e mai bun din ceea ce
vă poate oferi viaţa, atunci se poate spune că vă iubiţi pe voi înşivă. Acest lucru vă dă dreptul să vă simţiţi bine
aşa cum sunteţi, ceea ce face ca procesul de întinerire să fie în mod considerabil accelerat. Cei care nu se
plac pe ei înşişi sau nu se consideră capabili de o asemenea performanţă poartă o grea povară, care
accelerează permanent efectele îmbătrânirii şi afectează starea de sănătate, şi aşa precară.
Peste tot în lume şi-a simţit făcută prezenţa un suflu metafizic, iar oamenii au început să fie preocupaţi de
descoperirea acestor secrete. Mulţi şi-au dat seama că noi suntem marele câmp de antrenament al acestor
secrete - ceea ce se întâmplă în propriul nostru organism oglindeşte întreaga lume. Microcosmosul nostru este
reflectarea în mic a macrocosmosului pe care doar îl intuim. Pe măsură ce oamenii au urmărit, cu deznădejde,
cursul implacabil al naşterii, al îmbătrânirii şi al morţii, a crescut în ei dorinţa de a căuta o ieşire din acest
tipar. De ce îmbătrânim, de ce celulele noastre nu se regenerează la nesfârţit, de ce organismul se
degradează, ajungând în cele din urmă la moarte ?
Toţi sfinţii şi marii maeştri spirituali ştiau răspunsul. Ştiau că el se află în schimbare, în trecerea de la formă la
lipsa de formă, ştiau că aceste două stări ale existenţei se influenţează reciproc, pentru a menţine viaţa.
Energii nevăzute stau la baza tuturor lucrurilor şi a dezvoltării lor. Există numeroase mijloace de a amplifica
acest flux de energie care circulă pe lângă şi prin corpul fizic, material, în aşa fel încât întreaga reţea a
organismului să întinerească.
Există o cale de scăpare, a existat mereu ! Bătrâneţea nu înseamnă neaparat sfârşitul, nu reprezintă în niciun
caz o consecinţă implacabilă a trecerii prin viaţă. Este pur şi simplu o repercursiune a retragerii noastre din
corpul fizic. Dacă nu învăţăm să intrăm în contact cu subconştientul nostru, acesta nu realizează potenţialul lui
de "organism luminos". Odată conştientizată această capacitate de organism luminos condus de legi cosmice
mai înalte, imperceptibile deocamdată, convingerea eronată conform căreia omul nu poate împiedica
degradarea organismului, va dispărea. Ştiinţa a făcut progrese în acest sens. Geneticienii au descoperit că
spirala noastră de ADN crează sistemul care copiază fiecare celulă. Asta poate însemna că celulele, atunci
când mor, sunt înlocuite cu altele noi, într-un proces permanent, într-o succesiune a perfecţionării genetice.
Majoritatea oamenilor sunt prizonieri ai propriului lor corp emoţional, devenit tiranic, agresat mereu de hibe
vechi de sănătate sau de sentimente vechi de ură, de care nu se poate elibera. Dacă aceste energii sun
blocate, nu avem puterea, în sensul strict al cuvântului, să ducem o viaţă echilibrată şi fericită.
Îmbătrânirea nu este numai rezultatul proceselor fizico-chimice ce se produc în organism, ci şi consecinţa
faptului că subconştientul îşi pierde îndrăzneala de a se împotrivi acestor procese, renunţând să mai caute
soluţii. Şi nu este vorba numai despre lipsa de îndrăzneala, ci şi despre comoditatea fiinţei umane, ce se
complace în sistemul obişnuinţelor şi convenienţelor. Frica şi indolenţa sunt factori ce contribuie la îmbătrânire.
Ne recâştigăm vitalitatea numai când trecem peste această lene şi această comoditate. Motorul revigorării
este: mişcare, şi mai ales mişcarea spiritului.
Dar, ca să ajungem la mişcarea spiritului, trebuie să începem de la primul nivel care ne este accesibil şi pe
care îl putem controla mult mai bine în prima fază: mişcarea trupului. Energia creată de mişcare ne va pune la
adăpost de stăpânirea pe care frica o exercită asupra noastră.

Exerciţiu de curăţare a aurei: FILM

Însuşi Pământul ne absoabe şi foloseşte energia negativă din corp. De aceea este important să ieşim zilnic în
natură şi să călcăm pe pământul curat, dacă e posibil, cu iarbă, în poziţia arătată în videoclip.
O altă cale eficientă este aceea de a învăţa să cunoaştem secretele care au fost ascunse atâta timp în
mânăstirile călugărilor tibetani. Un ritual energizant este efectuarea zilnică a cinci exerciţii fizice care pot
reîntineri organismul. Aceste exerciţii pot fi executate de orice persoană, oricare ar fi starea sănătăţii sale şi
indiferent de vârsta pe care o are.
Încă de la executarea primului exerciţiu se simte o senzaţie de satisfacţie, ceea ce ajută emoţional corpul să se
purifice de energia negativă. Respiraţia joacă un rol important în aceste exerciţii, iar cel ce le execută trebuie
să fie atent să respire în ritmul corect. Când respirăm, îi permitem organismului să primească Prana curat,
ceea ce reprezintă cel mai mare bun al vieţii. Cel mai mare obstacol în lupta dusă împotriva îmbătrânirii este
posibilitatea includerii soluţiei în viaţa de zi cu zi, veşnica problemă a tuturor fiind lipsa de timp. Cele cinci
exerciţii tibetane nu iau mult timp şi au un efect imediat.
Calea înţelepciunii tibetane este simplitatea.
Corpul spiritual îl dirijează pe cel fizic cu condiţia să executăm aceste ritualuri cu toată concentrarea şi
convingerea, comunicând în permanenţă cu corpul nostru, acordându-i toată atenţia, impunându-i dorinţa
noastră de a ne elibera de povara bătrâneţii. Dacă interesăm organismul prin acţiune, capacitatea noastră de a
ajunge la nivelul de sănătate este solicitată foarte mult şi, când mesajul e înţeles de organism, acesta
reacţionează în consecinţă, ducând în final la înlăturarea impresiei că am fi conduşi de o implacabilă putere
exterioară care ne copleşeşte.

Organismul nu doreşte niciodată să fie bătrân sau slab.


Energia creată de mişcare ne va pune la adăpost de stăpânirea pe care frica o exercită asupra noastră.Veţi
vedea că aceste ritualuri extraordinare vă vor duce pe calea propriului eu, trezind la o nouă viaţă atât corpul
vostru fizic, cât şi cel emoţional, mental şi spiritual, unindu-le unul cu celălalt, într-un punct pe care îl veţi
considera centrul propriei fiinţe, şi asta pentru că cele 5 exerciţii tibetane vă vor activa toate chakrele corpului.
Hinduşii numesc centrii de energie ai corpului - Chakre.
Chakrele se află în zona glandelor endocrine, având poziţii, în parte, schimbate. Fiecare din aceste şapte
chakre are o anumită legătură cu una din cele şapte glande importante ale sistemului endocrin, iar funcţia lor
este aceea de a stimula producerea de hormoni ai glandei respective.
Astfel: prima chakră este legată de glanda suprarenală, a doua de glanda sexuală, a treia (plexul solar) de
pancreas, a patra chakră are legătură cu vezica biliară, a cincea e legată de glanda tiroidă, a şasea ("al treilea
ochi")este în legătură cu hipofiza, situată în partea anterioară a bazei creierului şi,a şaptea şi cea mai de sus
chakră, este legată de glanda pineală, situată în partea posterioară a bazei creierului. Chakra glandei pineale
(aflată în legătură cu creştetul capului) are o importanţă deosebită asupra conexiunii energetice a corpului cu
cosmosul.
Într-un organism sănătos, fiecare dintre aceste chakre se învârte cu o viteză foarte mare, creând astfel
posibilitatea ca energia vitală, numită Prana (sau energia eterică), să străbată întreg sistemul endocrin. Dacă
una sau mai multe chakre se învârt mai încet, atunci fluxul de energie este blocat sau împiedicat, acest lucru
ducând la îmbătrânire şi la pierderea sănătăţii. În mod obişnuit, în cazul unei persoane sănătoase, aceste
chakre depăşesc dimensiunea corpului, în timp ce la o persoană bolnavă sau slăbită, acestea abia dacă
străbat suprafaţa corpului.
Cea mai bună metodă de a recâştiga tinereţea, sănătatea şi vitalitatea este de a determina aceste centre de
energie să se învârtă din nou cu viteză normală.
Aceste 5 exerciţii simple tibetane reuşesc să restabilească această situaţie. Fiecare dintre ele este folositor
dar, pentru a obţine cele mai bune rezultate, trebuie executate toate cinci. Preoţii Lama le numesc "ritualuri",
nu exerciţii, pentru că se execută încet, concentrat şi respirând atent.

Iata cum se procedează: FILM

Primul ritual - are ca scop creşterea vitezei de rotire a chakrelor.


Procedeu:
Staţi în poziţie de drepţi şi întindeţi braţele înainte, paralel cu solul. Apoi, duceţi braţele lateral şi începeţi să vă
învârtiţi în jurul propriei axe, până vă cuprinde o uşoară ameţeală. Un lucru e important: trebuie să vă învârtiţi
în sensul acelor de ceasornic, adică de la stânga la dreapta. Majoritatea adulţilor nu se vor putea învârti la
început decât de vreo 5-6 ori, înainte să îi apuce mai tare ameţeala. Dacă sunteţi începător, nu trebuie să
încercaţi să faceţi mai multe. Dacă simţiţi nevoia să vă aşezaţi sau să vă întindeţi pentru a vă reveni după
ameţeală, puteţi să o faceţi liniştit. Mai întâi exersaţi acest ritual doar până ameţiţi uşor. Cu timpul, după ce
faceţi toate cele cinci ritualuri, veţi putea să vă învârtiţi tot mai des şi tot mai mult, iar senzaţia de ameţeală va fi
tot mai slabă. Concentraţi-vă privirea la un punct înainte să începeţi să vă învârtiţi, punct pe care îl luaţi apoi ca
reper. Pentru revenirea la poziţia de echilibru, aşezaţi palmele împreunate la circa 30 cm distanţă de faţă, iar
privirea va fi centrată pe degetul mare. Acest exerciţiu poate fi executat la începutul, dar şi la sfârşitul celorlalte
patru exerciţii.
Rotirea în sensul acelor de ceasornic întăreşte câmpul aurei atât de mult, încât el începe să transmită
semnale în exterior şi putere de viaţă în corpul fizic. Rezultatul este, într-adevăr, o sănătate bună şi o
deosebită putere de decizie, toate acestea prin perceperea celulară a noilor niveluri energetice.
Prin creşterea frecvenţei rotirilor chackrelor se accelerează câmpul aurei noastre, în aşa fel încât
subconştientul nostru se deplasează spre un câmp ridicat de cunoaştere. Lipsa de mişcare indusă de depresii
şi nehotărâre se conservă. Atunci când avem la dispoziţie o cantitate mare de energie, suntem capabili să
simţim puterea hotărâtoare care se instaurează în noi. Celulele încep să lucreze ca şi când ar fi o parte a unui
corp tânăr ce vibrează. În acest mod sunt stimulate toate sistemele de reglare ale organismului: sistemul
endocrin, cel circulator, aparatul digestiv, sistemul respirator şi aşa mai departe.Acest mod de fortificare a
organismului are capacitatea de a modifica nivelul biochimic al enzimelor şi hormonilor. Cu toţii ştim că
vitalitatea hormonilor influenţează puternic sentimentul nostru de sănătate şi chiar stabilitatea noastră
emoţională.
Dervişii se rotesc de 12 ori sau cel mult 21 de ori, destul pentru a stimula centrele de energie să intre în
acţiune.

Al doilea ritual
Procedeu:
Stăm întinşi pe podea, cu faţa în sus (pe un covor gros sau o suprafaţă moale). Puneţi mâinile pe lângă corp,
cu palmele pe podea şi degetele lipite unul de celalalt. Ridicaţi capul de pe podea şi puneţi bărbia în piept.
Ridicaţi în acelaşi timp picioarele până ajung la poziţia verticală. Spatele rămâne în întregime pe podea. Dacă
este posibil, mişcaţi picioarele până ajung în dreptul capului. Genunchii trebuie să fie întinşi. Coborâţi apoi
concomitent capul şi picioarele, încet, înapoi pe podea. Relaxaţi toţi muşchii, după care repetaţi ritualul, fără să
vă suprasolicitaţi. De fiecare dată când repetaţi exerciţiul, păstraţi ritmul de respiraţie. Inspiraţi adânc atunci
când ridicaţi capul şi picioarele, expiraţi atunci când le aşezaţi înapoi pe podea. Între reluări, în timp ce vă
relaxaţi muşchii, respiraţi în acelaşi ritm.
Atenţie: nu ridicaţi picioarele în acelaşi timp cu spatele, pentru că acest lucru ar slăbi mult spatele. Este
important să fim atenţi ca întregul spate să rămână lipit de podea şi numai picioarele să fie ridicate.
Şi acest exerciţiu se poate repeta până la maximum 21 de ori.
Al treilea ritual
Acest ritual trebuie făcut imediat după al doilea.
Procedeu:
Stând cu corpul drept, aşezaţi-vă în genunchi, ţinând degetele de la picioare în poziţie verticală. Mâinile trebuie
să fie ţinute lateral, îndreptate înspre spate, pe cvadricepsul femural. Aplecaţi capul şi ceafa în faţă şi trageţi
bărbia în piept. Lăsaţi apoi cu grijă capul pe spate, îndoindu-vă în acelaşi timp spatele spre înapoi, astfel încât
coloana vertebrală să fie cambrată. În timp ce vă lăsaţi spre spate, sprijiniţi-vă cu braţele şi mâinile de
cvadricepsul femural sau de bazin. Întoarceţi-vă apoi la poziţia iniţială, după care reluaţi ritualul. Stând
ghemuit, degetele de la picioare trebuie să fie aşezate vertical. Încordarea muşchilor dorsali este necesară
pentru evitarea slăbirii capacităţii de întindere a coloanei vertebrale. Pentru a evita îndoirea în gol a mijlocului,
se sprijină mâinile de o parte şi de alta a bazinului, cu degetele de la mâini îndreptate în jos. Această poziţie vă
ajută mai mult în momentul aplecării spatelui, deoarece omoplaţii se apropie unul de celălalt, deschizând zona
sternului. Nu vă forţaţi zona cervicală mai mult decât puteţi. Fiţi atenţi la respiraţie: inspiraţi profund când vă
aplecaţi spre spate, expiraţi când reveniţi la poziţia verticală. Şi acest ritual se repetă de maxim 21 de ori.

Al patrulea ritual
Procedeu:
Vă aşezaţi în şezut, pe podea, cu ambele picioare întinse în faţă, aşezate la circa 30 cm unul faţă de altul.
Ţineţi capul drept şi vă sprijiniţi cu palmele de podea, fixându-le lângă şezut. Trageţi bărbia în piept. Lăsaţi apoi
capul pe spate. Ridicaţi în acelaşi timp corpul, astfel încât să îndoiţi genunchii, în timp ce braţele rămân întinse.
Trunchiul va forma cu coapsa o linie dreaptă, paralelă cu solul. Braţele şi gamba sunt perpendiculare pe sol.
Încordaţi apoi - fără să vă tineţi respiraţia - fiecare muşchi al corpului, câteva momente. Reluaţi-vă poziţia
iniţială în şezut, relaxaţi muşchii şi odihniţi-vă âînainte de a relua procedura. Un punct de plecare pentru acest
ritual trebuie să fie poziţia coloanei vertebrale perfect întinse. În acest scop, trebuie să vă sprijiniţi în mâinile
aşezate vertical. Capul trebuie aplecat abia după ce gâtul este bine întins. Pentru a împiedica îndoirea
picioarelor, adică poziţia de curbare spre interior, înainte de a fi ridicat corpul, mişcarea de ridicare a trupului
trebuie să pornească dinspre bazin, respectiv dinspre partea inferioară a spatelui. Deci bazinul se împinge
înainte, în direcţia picioarelor. Inspiraţi adânc în momentul când ridicaţi corpul, expiraţi şi îndreptaţi-vă coloana
atunci când vă aşezaţi. Nu trebuie să vă ţineţi respiraţia atunci când încordaţi muşchii corpului. Începeţi cu
puţine repetări. Cu timpul o să reuşiţi să faceţi chiar 21.

Al cincilea ritual
Procedeu:
Începeţi cu braţele perpendiculare pe podea, astfel încât coloana vertebrală să formeze un unghi ascuţit cu
solul. Lăsaţi capul cît mai mult posibil pe spate, după care îndoiţi corpul în dreptul bazinului şi îl ridicaţi până
formează un "V" întors. În acelaşi timp, trageţi bărbia în piept. Asta este tot ce trebuie să faceţi. Treceţi iar în
poziţia iniţială, după care reluaţi executarea. Ritualul trebuie să înceapă din poziţia stând pe burtă (pentru a
obţine distanţa corespunzătoare dintre mâini şi picioare). Se aşează mâinile lângă stern, degetele de la
picioare fiind îndreptate în sus şi, sprijinindu-ne pe mâini, ajungem în poziţia necesară expirării cu ajutorul
forţei spatelui. Toţi muşchii se încordează pentru a împiedica cedarea coloanei vertebrale în momentul
întinderii. În poziţia "V"-ului întors se ajunge în momentul ridicării şezutului, atunci când se inspiră. Astfel se
obţine cambrarea dorită în zona de întindere. Acest exerciţiu se practică neapărat desculţ, pe o suprafaţă care
nu alunecă (pe o podea de piatră sau de lemn, spre exemplu). După ce reuşiţi să-l executaţi, lăsaţi corpul să
alunece încet din poziţia arcuită, până în punctul în care aproape atinge podeaua. Urmăriţi acelaşi tipar de
respiraţie ca la exerciţiile anterioare: inspiraţi profund când ridicaţi corpul, expiraţi când îl coborâţi.
Aceste exerciţii pot fi asimilate cu exerciţiile izometrice, dar scopul lor nu este doar acela de a ne tonifia corpul,
muşchii şi articulaţiile, ci mult mai mult: normalizarea vitezei de rotire a centrilor de energie (a
chakrelor). Aceştia ajung să se rotească cu o viteză specifică unei persoane sănătoase aflate la vârsta de 25
de ani.
De-acum, tot ceea ce trebuie să faceţi este să exersaţi zilnic cele cinci ritualuri. La început, de trei ori fiecare
dintre ele, pentru ca apoi să creşteţi numărul de repetări până ajungeţi să repetaţi fiecare ritual în parte de 21
de ori.
Ritualurile trebuiesc repetate în fiecare zi, pentru a fi într-adevar folositoare.Puteţi face repaus doar o zi pe
săptămână, dar niciodată mai mult.
Executarea celor cinci ritualuri nu necesită mai mult de 20 de minute, iar o persoană cu o condiţie fizică bună
le poate face în 10 minute sau chiar mai puţin. Dacă vă este greu să găsiţi atâta timp liber, treziţi-vă dimineaţa
mai devreme sau culcaţi-vă seara mai târziu.
Scopul celor cinci ritualuri este de a reda corpului sănătatea şi vitalitatea tinereţii. Veţi vedea rezultate
uimitoare după doar o lună de la începerea exersării lor zilnice. Vă veţi simţi, pe zi ce trece, tot mai tineri şi mai
energici.
Eu am început să fac aceste ritualuri şi dimineaţa, după ce îmi fac un scurt automasaj pe tot corpul. Rezultatul
imediat a fost următorul: la trezire, înainte de T5T, tensiunea mea era de 121/80. Dupa ce am terminat T5T,
tensiunea a scăzut la 117/70. Această tensiune s-a menţinut constant scăzută toată ziua (după-masa aveam
109/68 şi pulsul 69), chiar şi după ce am băut o cană de cafea tare. Menţionez că nu iau niciun fel de
tratament medicamentos în momentul de faţă, totul se reglează natural, în ciuda vârstei mature. Mai mult, am
început să am aceeaşi stare de bine şi dorinţă de viaţă ca la 25 de ani. Sper ca exemplul meu să fie relevant...

SERENA
REIKI TIBETAN

REIKI aparţine tuturor, pentru că este energia universală care penetrează tot.
REIKI înseamnă de fapt energie vitală universală. Această energie extraordinară de vindecare se transmite
prin mâinile practicantului de Reiki.
Reiki acţionează pe toate planurile: fizic, psiho-emotiv şi spiritual. Ea trezeşte forţele de autosugestie, este
întotdeauna disponibilă şi poate fi utilizată fără niciun pericol. Ea sprijină şi întăreşte procesul de vindecare în
tratamentele terapeutice precum: alopatia, reflexologia, acupresura, diferitele forme de masaj. Asemenea
psihoterapiilor, este o metodă de sprijin foarte utilă tuturor celor care exercită o profesie medicală sau
paramedicală.
Cel care practica Reiki este întărit în timpul şedinţei, el servind drept "canal transmiţător" al "forţei de viaţă
universale" fără a simţi vreo pierdere de energie în timpul tratamenului, ba din contră, simţindu-se tonificat în
final, proaspăt şi bine-dispus. Iniţiatul poate practica Reiki pe el însuşi sau pe oricare altă persoană care simte
nevoia. Metoda Reiki este la îndemâna fiecăruia, nefiind necesară o cunoaştere specială. Un singur lucru e
important: dorinţa sinceră de a servi drept canal pentru această energie universală. Reiki nu intră în conflict cu
practicile religioase, meditative sau de iniţiere. Unii o percep ca pe o medicină blândă, alţii ca pe un mijloc de
dezvoltare spirituală. Fiecare însă poate găsi în ea o sursă de îmbogăţire personală.
Reiki este un cuvânt care desemnează deopotrivă: Energia Universală a Vieţii, Cunoaşterea iniţiatică a acestei
energii şi o metodă ce permite transmiterea ei.
Această ştiinţă a "Energiei Universale a Vieţii" a fost redescoperită spre sfârşitul secolului al XIX-lea, de un
călugăr japonez numit Mikao Usui, într-un text budist ce data din secolul al V-lea î.Hr. Importată în Statele
Unite după cel de-al doilea Razboi Mondial, Reiki este cunoscută îndeosebi de practicanţii de medicină
alternativă şi de mediul paramedical ca metodă de tratament natural prin punerea mâinilor.
Metoda Reiki este la îndemâna fiecăruia, nicio cunoaştere specială nefiind necesară. Singurele calităţi cerute
pentru a avea acces la Reiki sunt: o minte deschisă, dorinţa de a învăţa, dorinţa sinceră de a folosi drept canal
pentru această energie universală şi dorinţa de a folosi ceea ce învăţăm în scopul ameliorării propriei vieţi, dar
şi a celorlalţi.
"Reiki" este un cuvânt japonez a cărui pronunţare aproximativă este "lei-ki", deoarece japonezii nu cunosc "r"-
ul nostru. Este de origine shintoistă (Shinto a fost religia oficială a Japoniei până în 1945) şi desemnează ceva
ce nu vedem, dar simţim.
În limba chineză se pronunţă Ling-Tch'i (Qi) si poate fi tradus prin "influx transcendent". De fapt nimeni nu
poate trăi fără Reiki, întregul Univers fiind impregnat cu această energie, ea existând şi în noi înşine.
Adevarata noastră natură este Reiki şi scopul iniţierii în Reiki este să ne dezvăluie şi să ne facă cunoscută
această singură şi ultimă Realitate, care nu va muri niciodată. Este şi scopul oricărei iniţieri autentice.
Iniţierea în Reiki permite rearmonizarea acestei energii vitale personale (Ki) cu energia vitală universală (REI).
Acest lucru diferenţiază Reiki de celelalte metode de sănătate naturală şi de dezvoltare personală.
(SEI-REI înseamnă Duhul Sfânt). În Reiki, iniţierea îşi găseşte sensul antic şi sacru de foarte puternică
transmitere de energie, în mod direct de la maestru la elev, nu prin formare, ci prin rezonanţă. Efectul său
instantaneu constă în redeschiderea unui canal de acces la energia universală de viaţă.Iniţierea se bazează
pe cunoaşterea legilor care conduc universul: simboluri, unde de formă, sunete ce permit captarea energiei
pentru a o transmite. Iniţierea poate fi facută doar de un Maestru Reiki care a primit deja mai multe grade de
iniţiere şi a practicat cel puţin trei ani. Pentru a iniţia, Maestrul Reiki utilizează un ritual. Iniţierea în primul grad
se face în patru ritualuri împărţite în minimum două zile, ideal fiind să fie făcută în patru zile. Unul din motive
poate fi acela că, după Medicina Tradiţională Chineză (MTC), energia vitală a corpului (Qi) parcurge cele
douăsprezece meridiane în 24 de ore. Aşadar, un singur ritual pe zi îi permite organismului în ansamblul lui "să
digere" mai bine impactul energetic adus de fiecare iniţiere. Indiferent de ritualul utilizat, el trebuie să permită
deschiderea (activarea) centrului coronar, canalizarea energiei Reiki în mâini, întărirea sistemelor nervos şi
energetic al organismului şi fixarea definitivă a capacităţii de a capta energia Reiki. Iniţierea este pe viaţă. Dar
iniţierea nu este un scop în sine, mai trebuie ca noul iniţiat să practice în mod regulat autotratamentul şi să
ducă o viaţă sănătoasă, în armonie cu legile vieţii şi ale universului.
Reiki nu este doar o metodă de vindecare, aşa cum e prezentată din ce în ce mai des, ci mai ales o cale
spirituală iniţiatică. Reiki nu aduce doar o soluţie problemelor noastre fizice sau emoţionale, ea permite şi
regăsirea sensului profund al existenţei, înţelegerea şi acceptarea evenimentelor care se produc, armonizarea
cu natura şi cu "Realitatea".
Din momentul în care o persoană devine conştientă de propria-i Divinitate şi de cea a oricărei vieţi din jurul ei,
se produce vindecarea corpului. Dacă găsiţi Pacea Inimii, veţi fi, fără să trebuiască să atingeţi pe cineva, de un
mare ajutor şi de o mare consolare pentru persoanele din anturajul vostru. Daca veţi fi nevoiţi să alinaţi
durerea cu mâinile, o veţi face cu mult mai bine dacă veţi fi găsit Pacea şi Bucuria Inimii şi veţi conştientiza
prezenţa acestei Păci şi a acestei Bucurii în inima celuilalt, chiar dacă el însuşi nu e conştient.
Toţi Maeştrii spirituali învaţă că Reiki este începutul oricărei vieţi umane. Din acest motiv, Reiki se adresează
oricărei persoane dornice să realizeze acest scop.
Odată iniţiat, Reiki poate fi practicat pe propria persoană prin autotratament sau pe oricare alta care simte
nevoia. Punerea mâinilor pe o parte a corpului destinde, relaxează, calmează prin căldura degajată. Efectul de
relaxare este deseori rapid şi eficace. Pentru unii calmează mentalul, lăsând loc unei senzaţii de bunăstare, de
pace şi luciditate.
După o şedinţă care durează aproximativ o oră, este necesară o pauză scurtă. În zilele urmatoare, o oboseală
sau dureri pot apărea şi dispărea aproape instantaneu, lăsând loc unei senzaţii de bunăstare. Reacţia indică o
nevoie de energie.
Energia Reiki este foarte puternică şi penetrează sub formă de vibraţii, de unde de diferite frecvenţe resimţite
ca o căldură intensă, furnicături, frisoane, o senzaţie de rece, etc., în funcţie de personalitatea, sensibilitatea şi
nevoile persoanei.
Forţa şi înaintarea curentului de energie depind în totalitate de nevoile receptorului. însăşi energia, dotată cu o
inteligenţă mai vastă decât a noastră şi lipsită de prejudecăţi, ştie unde să se îndrepte spre adevăratele cauze
ale bolii, neoprindu-se doar la simptome. Intră în joc straturile profunde şi inconştiente ale fiinţei, îmbibate de
energia Reiki. Organele sau ţesuturile devitalizate care primesc Reiki reînvie. Blocajele musculare sau
emoţionale cedează în faţa aportului suplimentar şi repetat de energie, permiţându-i individului să evolueze
fizic şi mental în mod diferit. Cel care oferă Reiki este şi el întărit în timpul şedinţei, având în vedere că nu-şi
utilizează propria energie, ci serveşte doar de "canal transmiţător" al "Forţei de Viaţă Universale". El nu va
resimţi nicio pierdere de energie, nicio oboseală, fiind în acelaşi timp REVITALIZAT el însuşi.
În plus, energia curgând în sens coronar (cap) spre mâini, practicianul Reiki nu dobândeşte energiile negative
ale persoanelor tratate, el fiind astfel PROTEJAT.
Trebuie ştiut însă că Reiki nu vindecă tot, dar este un ajutor preţios oricărei terapii, putând să conducă şi la
tratamente care vor alina durerea bolnavului
CELE 10 VIRTUŢI ALE REIKI
Reiki întăreşte şi accelerează procesul natural de vindecare.
Reiki vitalizează corpul şi spiritul.
Reiki restabileşte armonia psihică şi bunăstarea sufletului.
Reiki acţionează pe toate planurile: fizic, psihic, emoţional şi spiritual.
Reiki regularizează sistemul energetic.
Reiki dizolvă blocajele şi favorizează relaxarea totală.
Reiki stimuleaza relaxarea totală.
Reiki stimulează eliminarea toxinelor.
Reiki se adaptează nevoilor naturale ale receptorului.
Reiki acţionează şi asupra animalelor, plantelor şi situaţiilor.
Reiki este o metodă de vindecare holistică extrem de simplă şi de plăcută.

REGULA DE VIAŢĂ A PRACTICANTULUI DE REIKI


Din acest moment nu te înfuria.
Nu-ţi face griji.
Numără iertările.
Trăieşte cinstit.
Fii bun faţă de tot ce traieşte.
Doctor Mikao Usui

Ce simţim când primim Reiki de la un practicant ?


Unii simt Reiki ca pe o energie umedă sau caldă, alţii nu simt nimic. Dacă nu simt nimic, nu înseamnă că nu
primesc Reiki, ci doar că nivelul lor de sensibilitate nu este la fel de ridicat ca al altora. În final, persoana îşi
poate simţi capul uşor. Este indicat să nu se ridice prea brusc.

Cine sunt transmiţătorii de Reiki ?


Transmiţătorii de Reiki sunt oameni din toate clasele sociale, rasele sau ocupaţiile, care au primit "cheile" de
intensificare a energiei din partea unui Maestru Reiki calificat. Cei care continuă să împărtăşească şi să înveţe
acest sistem sunt "predestinaţi să purifice planeta". Mulţi sunt chemaţi, puţini sunt aleşi.

Reiki este un foarte bun asociat altor tratamente şi terapii, cum ar fi: reflexologia, masaj, acupresură,
psihoterapii, etc., dar nu înlocuieşte tratamentele medicale.
Reiki poate fi combinată cu yoga, meditaţia şi orice altă metodă de dezvoltare personală.
Reiki nu poate fi niciodată periculoasă. Ea se adaptează mereu la nevoile naturale ale persoanei care o
primeşte.
Reiki este disponibilă în permanenţă. Cu cât utilizaţi mai mult Reiki, cu atât forţa energiei va fi mai mare.
Reiki este în mod special recomandat după o intervenţie chirurgicală.
Reiki trece prin haine, ghipsuri, centuri, bandaje, etc.
Dacă începeţi un tratament cu Reiki, este recomandat să faceţi 4 şedinţe în 4 zile consecutiv.
Nu uitaţi că energia Reiki nu acţionează decât într-un sens POZITIV şi în funcţie de ceea ce e bun pentru
persoana care primeşte.

Cel care va merge la şedinţele Reiki doar ca să dovedească faptul că metoda nu are niciun efect posibil,
indiferent de condiţii, acela va rezista valului de energie şi nu o va primi, mai ales că în perioada tratamentului
va fi plin de tensiune, de teamă, de îndoială şi de scepticism. De asemena, va combate orice schimbare
interioară şi va rezista la orice fel de armonie în templul său corporal. Cel care nu e el însuşi convins de ceva,
acela nu va putea fi convins de nimeni altcineva. De altfel, toată lumea are liberul arbitru şi acest lucru trebuie
respectat.
Sunt şi cazuri în care Reiki "eşuează", atunci când voinţa pacientului de a fi vindecat este un "alibi". În mod
subconştient, pacientul nu doreşte să fie vindecat sau să fie din nou sănătos. Mai multe persoane se agaţă de
o stare de indispoziţie sau boală pentru că o consideră avantajoasă pentru ele. Pentru mulţi este modalitate
de a obţine atenţie şi simpatie sau de a fi scutiţi de unele munci şi sarcini. Alţii pot crede că Reiki este un mod
mai degrabă ciudat de tratament decât o cale de transmitere spirituală.

Practicanţii Reiki au diferite grade de iniţiere:


1. Gradul întâi - corpul
2. Gradul al doilea - mentalul
3. Gradul al treilea - conştiinţa.
Gradul întâi - corpul, este accesibil tuturor. Învăţătura cuprinde: istoria Reiki, autotratamentul, tratamentele
pentru oameni, pentru animale şi plante, tratamentul rapid, echilibrarea centrelor energetice, dar şi învăţăturile
pentru aplicarea lor.
Formarea se face în 4 seri sau în 2 zile în care elevii primesc iniţierea compusă din patru ceremonii rituale sau
"armonizări", punând în acţiune la iniţiaţi capacităţi de canalizare a Energiei Universale, corespunzând celor 4
tratamente de bază care constituie un proces de vindecare. Pentru autotratament este suficient gradul întâi de
iniţiere aşa încât nu mai aprofundăm deocamdată şi celelalte etape de iniţiere.

AUTOTRATAMENTUL
Poate fi practicat în orice moment al zilei, ca să vă tonificaţi când sunteţi obosiţi şi să vă relaxaţi când sunteţi
stresaţi. Rămâneţi în fiecare poziţie cel puţin un minut, trei minute sau mai mult, dacă aveţi timp.
Poziţiile de bază acoperă organele, glandele şi chakrele, permiţându-vă reîncărcarea rapidă şi completă.
Puteţi inventa ce poziţii doriţi, urmându-vă întotdeauna intuiţia. De exemplu, dacă aveţi o problemă fizică sau
un blocaj emoţional în zona gâtului, insistaţi pe această parte a organismului.
Tratamentul se face după ce vă spălaţi pe mâini şi întotdeauna cu degetele strânse, lipite şi ţinute paralel.
Poziţia 1: CAP - cu mâinile la tâmple, vârful degetelor se ating de cap.
Poziţia 2: CHIP - cu palmele peste ochi, cu degetele întinse, Cu palmele pe obraji, cu degetele întinse.
Poziţia 3: GÂT - cu o mână pe tiroidă, cu cealaltă pe restul gâtului, pe deasupra. Cu încheieturile mâinilor lipite,
dar în formă de vază.
Poziţia 4: TIMUS ŞI INIMĂ - mâna stângă rămâne nemişcată (pe inimă), mâna dreaptă dedesubt, coate
îndoite, braţele în triunghi.
Poziţia 5: PLEXUL SOLAR - cu degetele celor două mâini lipite, sub apendicele xifoid.
Poziţia 6: BURIC ŞI MIJLOC - o mână deasupra buricului, iar cealaltă dedesupt.
PoziŢia 7: HARA - cu mâinile la orizontală deasupra pubisului. Vârfurile degetelor se ating. Cu degetele mijlocii
la perineu, dar de fiecare parte a organelor. E bună pentru circulaţia în picioare şi în ganglionii limfatici. Pe
trunchi, se începe în unghi ascuţit şi se termină în unghi ascuţit.
Poziţia 8: CAP - cu mâinile una sub cealaltă, pe occipital.
Poziţia 9: CAP - cu mâinile în triunghi, în spatele capului (deasupra cefei).
Poziţia 10: TRAPEZ - coatele în aer, mâinile pe trapezi.
Poziţia 11: TRAPEZ - fiecare mână se pune pe umărul opus.
Poziţia 12: INIMĂ - palma mâinii în partea opusă (spate), sub omoplat.
Poziţia 13: PLEXUL SOLAR - cu mâinile orizontale, degetele se ating în partea din spate , degetele mari se ţin
lipite de restul.
Poziţia 14: MIJLOC (spate) - mâinile orizontale, vârfurile degetelor se ating , degetele mari se ţin lipite.
Poziţia 15: SACRUM - mâinile orizontale la începutul regiunii sacrale. Vârful degetului mijlociu pe coccis,
mâinile în unghi ascuţit de fiecare parte a coccisului, în V.

Când vă trataţi, aveţi încredere totală în Dumnezeu. Nu ştiţi nimic. Lăsaţi lucrurile să se întâmple. Fără reguli,
fără griji.

CELE 10 VIRTUŢI ALE VINDECĂRII


 Compasiune
 Luciditate
 Simplitate
 Toleranţă
 Corectitudine şi integritate
 Calm
 Credinţă
 Slujire
 Non-amestec
 Iubire.
Nu uita: Reiki este în tine. El este energia de viaţă universală. El este originea şi sursa la care eşti legat.
El este expresia iubirii necondiţionate.

FILM
Vă recomand să citiţi şi postarea despre
PURIFICAREA ENERGETICA
FILM
Sursa: Joel Vichery - REIKI.
Penelope Quest - Autovindecarea prin Reiki
CUM SA AVEM GRIJA DE SANATATEA OCHILOR
"Daca ochii tai sunt curati, intregul corp ti-e plin de lumina. Daca ochii tai sunt rai, si corpul este dominat de
intuneric." (Biblia)

Se spune ca ochii sunt oglinda sufletului. Daca ochii sunt ferestrele sufletului, atunci irisul este fereastra
corpului.
Daca il examinam in profunzime, vom avea o viziune cat se poate de exacta asupra starii organismului nostru.
Putem descoperi predispozitiile mostenite de la parintii si bunicii nostri ca o slabiciune a zestrei noastre
ereditare. Irisul ne poate arata energia noastra vitala. In prevenirea bolilor, examinarea irisului are un rol
decisiv. Avand aceste informatii furnizate de ochii nostri, putem sa ne protejam si mentine sanatatea cat mai
mult posibil prin stabilirea unui regim alimentar potrivit, prin consumarea de ceaiuri medicinale, prin masaj, bai,
prin renuntarea la obiceiurile nocive si prin miscare.
Ca stiinta, iridiologia este cunoscuta din jurul anilor 1300 i.Ch. ( adica de peste 3000 de ani), asa cum atesta
doua fragmente de papirus gasite in mormantul faraonului Tutankamon, care au fost scrise de medicul
personal al faraonului si in care pot fi vazuti preoti examinand ochii faraonului. In ciuda vechimii acestei stiinte,
abia pe la inceputul secolului al XIX-lea au inceput sa apara carti despre descoperirile in domeniul iridiologiei,
care servesc ca baza pentru aceasta stiinta in continua dezvoltare si la care si-au adus o contributie
importanta o serie de cercetatori si medici cum ar fi : E. Schlegel, M. Madaus, K. Schulte, Bernard Jensen, R.
Schnabel, Harry Wolf, si altii.
Persoana care practica iridiologia nu poate sa stabileasca legal un diagnostic daca nu are studii medicale, dar
poate sa caute cauzele problemelor si suferintelor si sa indice analizele care trebuiesc facute si la ce medic
trebuie sa se adreseze persoana, ca prima urgenta. Diagnosticarea irisului poate fi facuta numai de medici,
dar stabilirea starii de sanatate pe baza analizei irisului poate fi facuta de catre oricine, acest lucru neputand fi
in niciun caz denumit diagnosticarea irisului.

Pe parcursul diagnosticarii irisului pot fi identificate aspecte ca:


 tipurile de depuneri ale substantelor nocive
 locurile unde se depun substantele nocive
 daca afectiunile sunt acute sau cronice
 inflamatiile
 epuizarile
 predispozitia pentru formarea pietrelor la rinichi
 probleme de metabolism si cauzele acestora
 lipsa de substante minerale sau de vitamine
 acumulari de secretii
 cicatricile
 chisturile
 alte modificari ale organelor corpului.
Sarcina si obligatia iridologului este ajutarea pacientului in vederea gasirii caii adecvate de vindecare.
Stabilirea diagnosticului final, cu luarea in consideratie si a rezultatelor altor analize, este sarcina unui medic
specialist.

Un iridolog bun trebuie sa fie un bun observator si sa aiba aptitudini vizuale foarte bune. De asemenea, el
trebuie sa aiba cunostinte aprofundate de anatomie, de biologie, anatomo-patologice, iridologice, dupa care sa
urmeze timp de 2-4 ani un stagiu de practica, inainte sa inceapa sa lucreze cu bolnavii.
In evul mediu, oamenii atribuiau puteri magice ochiului: globul ocular era asemanat cu soarele si era reprodus
prin diferite metode. In cazul statuilor si portretelor din acea perioada se poate remarca accentuarea ochilor, iar
in picturile realizate foarte veridic pot fi observate si unele boli ale ochilor. Spre exemplu, in tabloul pictat de
Rafael Sanzio,"Portretul lui Baldasare", se poate vedea clar ca personajul reprezentat in portret are probleme
cu rinichii.
Din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au temut de puterea malefica a "ochiului rau" sau "deochiului". S-a
considerat ca privirea in crucis (strabismul) sau privirea prea fixa au efecte negative asupra oamenilor.
Globul ocular are o greutate medie de 7,5 grame, diametrul de 23 mm, constitutie elastica si continut apos
relativ ridicat . Este format din: tunica externa sau fibroasa (sclerotica si cornee), tunica mijlocie sau vasculara
(coroida, corp ciliar si iris) si tunica interna sau nervoasa (retina).

EXERCITII PENTRU IMBUNATATIREA ACUITATII VIZUALE

1. Cascatul
2. Clipirea
3. Exercitiul palmelor. Asezati-va comod intr-un fotoliu, cu genunchii unul langa altul. Relaxati-va,
inchideti ochii, puneti palma dreapta in fata ochiului drept, iar cea stanga in fata ochiului stang, lasand
liber nasul. Acoperiti ochii cu palmele, fara sa apasati, in asa fel incat degetele sa fie incrucisate la
nivelul fruntii. Lasati-va in fata cu coatele pe genunchi, cu ochii inchisi, fara sa va ganditi la nimic. Cu
cat culoarea pe care o vedeti este mai neagra, cu atat starea de relaxare a ochilor este mai buna.
Timpul de exercitiu este de 10-30 minute zilnic, de 2 ori.
4. Leganarea. Stati in fata ferestrei sau in fata unui tablou, in pozitie relaxata, cu picioarele
departate la o distanta de 30 cm, cu bratele lasate lateral. Ridicandu-va alternativ talpile, clatinati-va
usor lateral, dintr-o parte in alta, la fel ca un pendul. La inceputul exercitiului, clatinati-va cu ochii
deschisi, dupa care, cu timpul, puteti face acest lucru cu ochii inchisi, imaginandu-va un geam sau un
tablou care se misca in sens invers. Timpul de exercitiu este de 5-10 minute, cu alternarea ochilor
deschisi si inchisi, cu clipirea spre dreapta si spre stanga. Practicarea acestui exercitiu este
recomandata de 2-3 ori pe zi.
5. Clipirea accelerata, daca se poate, cat mai repede, chiar din 10 in 10 secunde.
6. Lumina solara. Iesiti in gradina sau la o plimbare in parc ori in padure, inchideti ochii si uitati-va
spre soare. Daca soarele bate prea tare, puneti pe ochi frunze verzi, proaspete. De cateva ori puneti
palmele in fata ochilor, pentru cateva clipe. Timpul recomandat pentru acest exercitiu este de 10
minute, dupa care clipiti, cascati si intindeti-va. Se recomanda repetarea acestui exercitiu de 3 ori pe zi.
7. Apa rece. Inchideti ochii, aplecati-va deasupra chiuvetei sau a unui lighean cu apa rece si udati-
va ochii cu acea apa de aproximativ 20 de ori, dupa care stergeti-va si tineti prosopul pe ochi timp de
aproximativ 2 minute. Timpul recomandat pentru acest exercitiu este de 5 minute cu spalare si
stergere, de 3 ori pe zi.
8. Memorarea. Aruncati-va privirea asupra unui obiect, observati-i forma, marimea, detaliile
caracteristice. Inchideti apoi ochii si imaginati-va obiectul respectiv cat mai clar, in cele mai mici detalii.
Timpul exercitiului este de 5 minute pe zi.
9. Ocolirea. Asezati-va comod si alegeti un obiect aflat la o distanta de 3 m, ridicand degetul
aratator in fata la aproximativ 20 cm. Uitati-va mai intai la deget, apoi la obiect, privind pe aceeasi
directie dar ignorand degetul. Repetati acest lucru de zece ori si apoi clipiti de cateva ori. Repetati
exercitiul de 2-3 ori consecutiv.
10. Vederea focalizata. Concentrati-va privirea la un obiect aflat in apropierea dumneavoastra 10-20
de secunde, apoi priviti in departare, relaxat, alte 10-20 de secunde. Repetati alternativ, de 2-3 ori
consecutiv.
11. Citirea. Deschideti o carte,cautati un cuvant in mijlocul randului si uitati-va bine la el. Inchideti
ochii si evocati cuvantul ales, incercand sa-l distingeti cat mai bine de celelalte cuvinte, vazandu-l mai
clar, in culori mai negre, in timp ce celelalte cuvinte devin din ce in ce mai palide. Timpul exercitiului
este de 5-10 minute zilnic.
12. Exercitiile de miscare a muschilor ciliari, dar si a muschilor gatului. Invartiti capul in sensul
circular, in ordinea urmatoare; apropiati capul, prima data de umarul drept, dupa care de partea
superioara a spatelui si apoi de umarul stang, dupa care readuceti capul in pozitia initiala. Repetati apoi
exercitiul, invartind capul in sens invers. Desenati 12 cercuri intregi cu capul. Gatul trebuie sa fie
relaxat. Schimbati in permanenta sensul rotirii capului, ca sa nu ametiti. Intoarceti capul catre stanga,
cat mai mult posibil, dar aveti grija sa nu se intoarca si corpul. Dupa aceea intoarceti capul in pozitia
initiala, apoi usor spre dreapta. Repetati acest exercitiu de 10 ori. Prin efectuarea acestor exercitii in
fiecare dimineata, se relaxeaza partea superioara a gatului si vertebrele superioare. Acest lucru
contribuie la ameliorarea alimentarii cu sange a ochilor si a capului.
13. Exercitiile yoga pentru ochi: intoarcerea ochilor, rotirea ochilor, privirea varfului nasului.
14. Masajul si presopunctura: atingeri usoare, masajul fruntii, al capului, pe punctele tamplei, bazei
nasului, prin zona sprancenelor si pe punctele cefei.
15. Pentru relaxare si recreere: ridicati-va in picioare. Ridicati mana dreapta in fata si piciorul stang
in spate, dupa care schimbati, ridicand mana stanga in fata si piciorul drept in spate. Daca aceste
miscari merg bine, uitati-va in partea stanga sus si rotiti-va ochii in sensul acelor de ceasornic, dupa
care faceti acelasi lucru plecand de la privirea in dreapta sus. Repetati acest exercitiu timp de 2-3
minute.
16. Ramaneti in picioare, relaxati-va, lasati mainile lateral. Ridicati umerii cat mai sus posibil, dupa
care lasati-i in jos si efectuati 25 de rotiri ale umerilor in fata si tot atatea in spate.
17. Fie in pozitie asezata, fie in picioare, relaxati-va muschii gatului, lasati capul in fata, incercand
sa atingeti pieptul cu barbia, dupa care lasati capul pe spate, cat mai mult posibil. Efectuati acest
exercitiu de 12 ori, in ambele sensuri. Dupa aceasta lasati capul in stanga usor, incet, apoi inapoi si la
dreapta, de 12 ori. Daca purtati ochelari, dupa o luna de exercitii regulate, va recomandam sa mergeti
la control pentru a vedea daca ochelarii dumneavoastra au dioptriile corespunzatoare.

CELE MAI FRECVENTE BOLI APARUTE LA NIVELUL OCHILOR

De ce se "inrosesc" ochii ?

Ochiul sanatos are o culoarea alba. Orice proces care irita membrana conjunctiva duce la inrosirea sa.Cauzele
cele mai frecvente sunt: inflamatiile, dar si alte boli patologice oftalmologice cum ar fi:
1. Sangerarea membranei conjunctive, care poate fi datorata unor rani exterioare, tensiunii
arteriale ridicate sau eforturile fizice prea intense.
2. Inflamatia pleoapelor.
3. Inflamatiile membranei conjunctive, cauzate de: infectii bacteriale, infectii virale, infectii
parazitare, micoze, infectii produse de chlamydia (o ciuperca ce traieste mai ales in mediu umed),
inflamatii alergice ale membranei conjunctive, pterigion (afectiune ce se intinde si la cornee sau in
unghiul interior al ochiului).
4. Inflamatiile irisului, inflamatiile corpului ciliar.
5. Diagnosticari de natura reumatoida ale ochiului.
6. Inflamatiile scleroticii.
7. Simptome de uscaciune a ochiului.
Diagnosticarea problemelor care se afla la baza inrosirii ochilor revine exclusiv in sarcina unui oftalmolog care
va indica efectuarea analizelor specifice.
Boala cea mai frecventa a pupilei este cataracta, cauzata de opacizarea cristalinului. Cataracta provoaca
slabirea vederii. Aceasta boala poate fi ereditara sau poate aparea in cursul vietii din cauza diabetului ,
fumatului excesiv, razelor solare intense, bolilor de metabolism, medicamentelor cu continut de steroizi ori
substantelor chimice, cum ar fi : naftalina, ergotamina, dinitrofenolul, si altele.
O boala care afecteaza 2% din populatia in varsta de peste 45 de ani esteglaucomul. Ochiul devine mat, de
culoare verzuie, iar spatiul de vedere se micsoreaza continuu. In lipsa unui tratament adecvat, se poate ajunge
la orbire completa. Aparitia bolii este datorata faptului ca umoarea apoasa produsa nu poate curge, presiunea
ochiului creste continuu si, datorita acestei presiuni, nervii optici se deterioreaza ireversibil. Boala are doua
forme: cu unghi inchis si cu unghi deschis.
Imbolnavirile inflamatorii pot aparea pe iris, pe corpul ciliar, dar si pe coroida. Simptomele sunt urmatoarele:
dureri mari ale ochilor, senzatie de impunsatura, sensibilitate la lumina, lacrimare, deteriorarea vederii,
deschizatura pupilelor stransa, iris de culoare verzuie, edemic, cu conturul obliterat.
Un medic oftalmolog, prin analiza venelor din retina, numita si "analiza fundului de ochi", poate identifica
diferite boli cum ar fi: hipertensiune arteriala, diabet, diferite stadii ale arteriosclerozei. Pe retina se pot
identifica numeroase vase capilare, iar din forma, circulatia si modificarile lor se poate deduce si starea
celorlalte vase de sange din organism.
Cea mai frecventa boala a pleoapelor este "urciorul", cu doua tipuri de manifestare: urcior interior (salazion) si
urcior exterior (orgelet). Urciorul este un cos sau un abces cauzat de infundarea canalelor de iesire a
sebumului, care se incheaga si apoi se inchisteaza. In spatele aparitiei acestei boli, intotdeauna se afla o
inflamatie. Organele de producere a lacrimilor sunt formate de glandele producatoare de lacrimi, cat si de
conductele de lacrimi. Lacrima nu este o solutie simpla de apa, ci un complex de lichide cu trei straturi. Sarcina
ei este mentinerea umezelii globului ocular, prin care se evita atat uscarea ochiului, cat si infectiile. Ca si in alte
parti ale ochiului, si in zona pleoapelor pot aparea inflamatii, cauzate mai ales de infectii.
In secolele XVII-lea si al XVIII-lea, terapiile traditionale cunosc o epoca de inflorire, deoarece existau putini
medici si putine farmacii, oamenii erau saraci si nu prea aveau incredere in doctori. Cunostintele bazate pe
abilitate si o buna putere de observatie au permis taranilor sa caute leacuri pentru boli in mediul inconjurator.
Aceste cunostinte s-au transmis pe cale orala, din generatie in generatie. Cel mai raspandit leac pentru
tratarea bolilor oculare era considerat laptele de mama. Pentru tratarea conjunctivitei si a urciorului, una dintre
cele mai frecvente metode de tratament este si in momentul actual, spalarea cu apa marii, precum si aplicarea
unor comprese cu drojdie de bere sau a compreselor cu ceai de galbenele. Plantele medicinale folosite cu
succes in trecut sunt utilizate si in zilele noastre: fierturi de lamaie, fiertura din samanta fructului de palmier,
uleiul de chiparos, fiertura din samanta de ienupar, din frunze de salcie, seva de cedru, aloe, de albastrele,
afine rosii, patlagina, fierturile din seminte de in, si altele.
Alte boli care, spre deosebire de bolile inflamatorii ale ochiului, au manifestari lipsite de dureri, dar provoaca
grave probleme de vedere, suntmiopia si prezbitismul. Cauza problemei o constituie un viciu de refractie, adica
o distanta necorespunzatoare intre pupila si retina. De multa vreme, in societatile civilizate, orice deficienta de
vedere este corectata prin prescrierea ochelarilor.
In concluzie, cauza deficientelor de vedere poate fi incapacitatea de adaptare a ochiului, care poate fi
provocata de o iluminare defectuoasa, de privitul excesiv la televizor, de stari de stres, etc. Tratamentul
recomandat este metoda Bates, prin care se relaxeaza tensiunea din muschiul ochiului si care consta in
exercitiile oculare prezentate anterior si care servesc la imbunatatirea acuitatii vizuale.
O cauza a durerilor oculare poate fi si vantul, vremea prea calda sau prea rece. In acest fel,
conform invatamintelor lui Hipocrate, "daca iarna este uscata, bate vantul si este bruma, dupa care urmeaza o
primavara umeda si bate vant din sud in vara respectiva, oamenii vor fi chinuiti de dureri de ochi".
Pentru vitaminizarea organismului astfel incat sa nu mai existe carente care sa puna in pericol buna
functionare a ochilor si sa ajute pastrarea parametrilor functionali la cote optime, este indicat sa luam
suplimente nutritive care previn aparitia diverselor boli si slabirea ochilor. Acestea sunt recomandate in special
atunci cand ochii sunt suprasolicitati la munci de precizie, lucrul prelungit la computer, lucrul in medii poluate
cu praf, fum, substante chimice sau munca in mediul extern unde ochii sunt afectati de temperaturi extreme si
vanturi uscate sau puternice.
Dintre cele existente pe piata romaneasca amintim:

EYEBRIGHT (SILUR) - comercializat de firma Coral.

Silurul medicinal (Euphrasia officinalis) – este una din plantele recunoscute si utilizate in medicina naturista din
diferite tari, de multe secole. Denumirea populara este „iarba ochilor”, iar in traducere din limba engleza,
denumirea plantei inseamna „ochi limpezi”, din limba franceza „scapa de ochelari”, iar din limba greaca –
„bucuria unei bune vederi”. Denumirea vorbeste de la sine despre directia actiunii acestei plante.
A fost mentionata pentru prima data ca planta medicinala in anul 1305. Silurul era atat de cunoscut si eficient,
incat ii erau dedicate poezii si poeme. In medicina tibetana, silurul este considerat de multa vreme un remediu
bun impotriva conjunctivitelor. In Islanda, seva secretata de silur este utilizata in calitate de analgezic in diverse
afectiuni ale ochilor.
Actiunea componentelor active
In compozitia silurului medicinal se regaseste un complex de substante active (glicozide, flavonoide, iridoide,
antociane, cumarine, vitamina C, caroten, tanine, saponine, uleiuri eterice si grase, microelemente: cupru,
mangan, zinc, bor, argint, magneziu, molibden, fier, crom, nichel), care actioneaza biochimic asupra cauzelor
modificarilor inflamatorii si degenerative la nivelul retinei ochiului si al corpului sticlos.
Actiunea biologica a silurului: antiinflamatoare, antialergica, astringenta (in special pentru mucoasa pleoapelor
si conjunctiva), scade tensiunea intraoculara, imbunatateste functia vederii, etc.
Iarba de silur este larg utilizata in oftalmologie pentru ameliorarea senzatiei de usturime si lacrimare a ochilor,
pentru cresterea acuitatii vizuale, profilaxia afectiunilor oculare de diversa provenienta, in procese degenerativ-
distrofice ale membranei oculare. Chiar si in traumele ochilor, atunci cand exista riscul de afectare a corneei,
silurul poate reduce durerea si inflamatia.
Are actiune favorabila in stari de oboseala ale ochilor, determinate de iluminatul artificial, in efort intens asupra
ochilor, in hipersensibilitate la lumina solara.
Mai mult de atat, silurul are efect hipotensiv, sedativ, spasmolitic, imbunatateste circulatia
cerebrala. Silurul este un remediu natural verificat impotriva tusei, insotite de expectoratie abundenta,
manifestarilor catarale si durerilor in regiunea sinusurilor frontale. Actiunea sa reduce senzatia de nas
„infundat” si calmeaza inflamarea mucoaselor. Se utilizeaza, de asemenea, ca adjuvant in tratamentul
gastritelor cu aciditate crescuta si enterocolitor.

Utilizare
Produsul „Eyebright” este benefic pentru:
 oboseala ochilor;
 conjunctivite, blefarite;
 opacitate si pete pe cornee;
 cataracta si glaucom;
 afectiuni respiratorii.
Prezentare 100 comprimate
Compozitie: Frunze de silur, excipienti.
Mod de administrare: 2 tablete de 2 ori /zi, in timpul mesei.
Life Impulse BIO pentru vedere-comercializat de firma Life-care
Formula bazata pe ingrediente testate clinic pentru a mentine sanatatea ochilor, cu luteina - protejeaza macula
si membrana fotoreceptoare. Contine: coacaze negre, morcovi si afine ,care imbunatatesc vederea nocturna
si previne aparitia glaucomului sau a cataractei. Ajuta la mentinerea sanatatii ochilor si poate proteja impotriva
oxidarii acizilor grasi din membrana foto-receptoare.
Beneficii
Beneficiu principal: antioxidant ocular.
Beneficiu secundar: imbunatateste microcirculatia la nivelul ochiului.
Recomandari: imbunatateste acuitatea vizuala si ajuta vederea nocturna;protejeaza impotriva peroxidarii
acizilor grasi din membrana fotoreceptoare; ajuta la reducerea eficienta a riscurilor asociate cu expunerea la
razele ultraviolete datorita lycopenului din compozitie; previne glaucomul si cataracta.
Efecte
Suplimentul alimentar BIO pentru vedere Life Impulse ajuta la mentinerea sanatatii petei galbene si poate
proteja impotriva peroxidarii acizilor grasi in membrana foto-receptoare; poate ajuta la prevenirea deteriorarii
foto a retinei prin filtrarea luminii albastre, care poate dauna retinei, cu timpul. Aceasta formula dinamica cu un
gust delicios, se bazeaza pe ingrediente care pot ajuta la reducerea riscului degenerarii petei galbene datorita
varstei (AMD), cataractei si glaucomului precum: morcovi, afine si mere. Afinul contine si nivele ridicate de
vitamina A si C care, in combinatie cu pigmentul antocianina, imbunatatesc acuitatea vizuala, circulatia
sangelui la nivelul ochilor si la nivelul sistemului nervos si pot preveni sau ajuta la tratarea unor boli de ochi
.Vitaminele si nutrientii din afine mai sunt eficiente si impotriva oboselii ochilor sau a "orbirii pe timp de noapte".
Mod de utilizare:
2 lingurite/ zi incepand cu copiii, de la varsta de 12 ani. Poate fi amestecat cu orice lichid sau aliment.

Ingrediente
Ingrediente pentru 1 lingura = 15ml:
nectar organic de agave - 281,3 mg, extract de morcovi - 112,5 mg, extract de afine - 84,4 mg, extract de
coacaze negre - 84,4 mg, Vitamina A 10`000UI, licopen - 3,5 mg, Luteina - 3mg, Zeaxantina > 0,5mg

SERENA

Sa luam exemplu de la femeile musulmane care au o grija deosebita de ochii lor pentru ca trebuie pusi in
evidenta conform traditiei.

CUM SA VINDECAM O BOALA


Tot ce am scris pe acest blog arată căi de prevenire a bolilor, mai mult decât de tratare a lor.
Unii însă apelează la metode obişnuite de tratament şi nu au mare încredere în metodele şi teoriile medicinei
alternative. Important e ca, indiferent de metodele şi calea aleasă, să se obţină starea de vindecare şi
redobândire a sănătăţii şi vitalităţii, de care avem mare nevoie pentru a ne putea duce la îndeplinire proiectele
noastre de viaţă. Esenţial pentru vindecare este ca şi corpul să fie convins că i s-au creat toate condiţiile să se
vindece. În cazul în care corpul nu are voinţă şi determinare, poţi să faci orice, că tot nu se va însănătoşi de
unul singur.
Am cunoscut oameni care s-au vindecat singuri de boli grave, pe când alţii, care poate nici nu erau prea
bolnavi, îşi cultivau boala cu o asemenea încăpăţânare că o transformau singuri în una fatală. Unii se
îmbolnăvesc din ură, alţii din dispreţ şi alţii din disperare. În aceste cazuri, în corp se produce o mică
perturbare, aşa că se supără şi îşi spune: "ai să vezi tu ce o să se întâmple acum, ai să vezi cum am să mă
port după tot ce s-a întâmplat, am să mă îmbolnăvesc!".

Este foarte important să ne observăm fără părtinire corpul şi să identificăm care parte din noi se simte bolnavă.
După ce ai observat unde era dereglarea sau dizarmonia, mare sau mică, ai de făcut două lucruri: mai întâi să
te linişteşti, să aduci în acel colţişor din organism unde a apărut febra sau tremurul sau senzaţia de apăsare
sau durere (nici nu e nevoie să faci acest lucru pentru tot organismul), pace, calm, relaxare, totul cu încredere
deplină - mai târziu ai să vezi tu care era cauza acelei dezordini dacă ai să te străduieşti să o descoperi.
Cauzele pot fi numeroase, dar ai să încerci, cu toate astea, să descoperi măcar unele din ele, iar prin
presiunea luminii, cunoaştere şi forţă spirituală, vei restabili armonia, iar corpul va funcţiona aşa cum trebuie.
Presupunând că acea parte din tine care e bolnavă e receptivă şi că nu opune rezistenţă, ai să te vindeci în
câteva secunde.
Dar lucrurile nu merg întotdeauna atât de uşor! Uneori corpul se încăpăţânează şi nu vrea să ne fie de ajutor.
El este în grevă şi vrea ca boala să aibă consecinţe. Atunci e nevoie de ceva mai mult timp dar, chiar şi aşa,
dacă nu te sabotezi singur, după o vreme Forţa tot acţionează (după câteva minute, ore sau, în cel mai rău
caz, zile, eşti vindecat).
Când intervin însă atacuri speciale ale forţelor adverse, lucrurile se complică, pentru că ai de-a face nu numai
cu voinţa corpului (conştiinţa oricum spune că nu vrea să fie bolnavă, în definitiv ar fi o nebunie să-ţi spui ţie
însuţi: "vreau să fiu bolnav!"), ci şi cu o parte din din corpul tău, sau cel mult un fragment din vital, care nu mai
funcţionează bine şi vrea să fie bolnav. Lucrurile se complică, aşa cum am amintit, când apar atacuri, presiuni
din partea forţelor adverse care vor cu tot dinadinsul să-ţi facă rău. Se poate să fi deschis uşa bolii printr-o
eroare spirituală, vanitate, mânie, ură sau violenţă sau chiar prin energii malefice transmise de entităţi străine
ţie. Şi chiar dacă e vorba de lucruri trecătoare, ele tot pot să facă loc bolii. Oricum, indiferent care ar fi motivul,
influenţa aceasta a pătruns prin scutul de protecţie şi lucrează acolo, încurajând boala să se agraveze. În
acest caz nu este suficient să ne relaxăm şi să avem încredere că se rezolvă totul, ci mai avem nevoie de încă
ceva: de Forţa purificării spirituale, o forţă perfect constructivă la modul absolut, astfel că forţele distructive nu
au cum să-i facă faţă şi nu supravieţuiesc. Dacă dispui de această Forţă, sau dacă o ceri şi o primeşti, poţi să
o direcţionezi înspre locul bolnav, iar forţele adverse dispar de îndată, se dizolvă, pentru că nimic nu-i poate
rezista Forţei. Prin urmare dispare dezintegrarea, iar cu ea se duce şi forţa distructivă.
E posibil să transformăm forţa distructivă în forţă constructivă sau să o dizolvăm, să o reducem la nimic. Astfel,
nu numai că vindecăm boala, dar eliminăm şi orice posibilitate să mai apară vreodată. Eşti vindecat de boală
pentru totdeauna şi nu se va mai întoarce niciodată la tine. Aşa stau lucrurile.
Aceasta e doar o vedere de ansamblu asupra lucrurilor, nişte explicaţii generale, pentru că despre detalii s-ar
putea scrie tratate întregi.
Sunt două metode spirituale de a vindeca o boală:
 Să direcţionezi o forţă de conştiinţă şi adevăr înspre locul vătămat. În acest caz, efectul depinde de
receptivitatea persoanei respective. Presupunând că persoana e receptivă, forţa conştiinţei e
direcţionată spre locul afectat de boală, iar presiunea acestei forţe restabileşte ordinea. În cazul în care
corpul nu e receptiv, total sau parţial, aplicăm a doua metodă:
 Trebuie observată legătura cu starea psihologică din cauza căreia a apărut boala şi apoi acţionat în
consecinţă.
Ceea ce contează este ca organismul să fie receptiv, altfel nu putem face nimic.
Să presupunem că originea bolii se află în vital. Dacă acesta refuză să se vindece şi se agaţă cu disperare de
starea de boală, atunci nu putem face nimic. Chiar dacă direcţionăm forţa, boala nu face altceva decât să se
amplifice din cauza rezistenţei vitalului, care refuză să accepte vindecarea. Şi nu numai de vital poate fi vorba,
ci şi de minte şi de orice altceva care se poate îmbolnăvi.
Dacă forţa este direcţionată spre corp, mai precis spre acea parte din corp afectată de boală, se poate să se
producă o ameliorare, dar după câteva ore sau zile, boala să reapară.
Cauza a rămas aceeaşi, e tot în vital şi doar efectul ei a fost vindecat.Vindecarea adevărată şi definitivă se
produce atunci când suntem în stare să acţionăm simultan asupra cauzei şi efectului, iar cauza este suficient
de receptivă la schimbare.

Una din cauzele frecvente ale bolilor este calitatea precară a hranei. Dacă nu te îngrijeşti de calitatea hranei
tale, atunci vei fi mereu bolnav.
De asemenea, se zice că nu există leac mai bun pentru boală, indiferent de ce boală ar fi vorba, ca aerul şi
soarele.
De curând însă, a fost făcută o descoperire pe care mulţi o consideră miraculoasă: pentru fiecare boală există
un microb (un fel de germen) care e în stare să o vindece şi care e contagios, chiar mai contagios decât
microbul care a provocat respectiva boală. Acest microb al vindecării apare în două situaţii: dacă eşti înzestrat
cu bună dispoziţie naturală şi energie, sau dacă ai voinţă autentică să te vindeci.
Uimitor este că în cazul unei epidemii, dacă un singur om se vindecă în acest mod, atunci pe lângă el se mai
vindecă alţi trei, care se molipsesc de la el. Microbul acesta există la toţi cei care se însănătoşesc.
Contaminarea cu acest microb e doar materializarea unei vibraţii sau a unei voinţe venite din altă lume. Deci
atât ştiinţa, cât şi materia, progresează, devenind tot mai receptivă la o voinţă mai înaltă. Iar ceea ce în ştiinţă
e numit microb, dacă mergem până la capăt, acelaşi lucru poate fi numit vibraţie, adică o transpunere
materială a acestei voinţe. Dacă poţi să aduci această forţă, voinţă, putere, sau cum vrei să o numeşti, şi s-o
foloseşti atunci când trebuie, nu numai că va acţiona asupra ta, dar îi vei mai molipsi şi pe cei din jurul tău.

ROLUL VOINŢEI, PĂCII ŞI CREDINŢEI ÎN PROCESUL DE VINDECARE


Dacă duceţi o viaţă normală în condiţii normale de trai, dacă nu aveţi idei bizare sau nu aţi avut parte de o
educaţie de tip restrictiv, atunci până la 30 de ani ar fi trebuit să vă fi format deja deprinderea de a avea
încredere absolută în viaţă. Dacă nu aţi crescut printre oameni ipohondri şi care la cea mai banală răceală
erau cuprinşi de panică şi fugeau la medic, atunci ar trebui să aveţi siguranţa că totul va fi bine şi să vă
spuneţi: "nu e nimic, sunt convins că o să-mi treacă. Mâine nu mai am nimic, sau cel mai târziu poimâine, nu o
să mai am absolut nimic". Asta este starea normală în care corpul funcţionează - încrederea absolută în el şi în
puterea lui de autovindecare. Acest lucru ajută cel mai mult. Încrederea, numai ea singură, vindecă 9 din 10
oameni, iar celor care au această siguranţă, nimic rău nu li se va putea întâmpla. Ei au toată viaţa înainte.
Chiar dacă mai au parte de neplăceri, nu contează din moment ce au hotărât deja că nimic rău nu li se poate
întâmpla.
Fireşte, dacă vă petreceţi viaţa într-un mediu în care plutesc idei morbide iar cei din jurul vostru îşi petrec viaţa
plângându-se tot timpul şi gândindu-se doar la dezastre şi nenorociri, atunci s-ar putea să ajungeţi şi voi ca ei.
Oricum ,acest gen de oameni sunt vampiri energetici. Ei vă vor slăbi treptat de energie şi vă vor induce multă
negativitate. Doar de voi depinde să vă păstraţi un mod de viaţă normal şi echilibrat şi să nu fiţi influenţaţi de
cei din jur. Cel mult, puteţi să-i determinaţi să-şi schimbe modul de gândire şi comportamentul. Dacă nu,
vizualizaţi aceste persoane înconjurate de o lumină albă, pură, astfel încât să le anihilaţi influenţa negativă.
Corpul ştie să-şi păstreze echilibrul şi normalitatea, doar mintea este cea care poate să vină cu idei morbide şi
nesănătoase, care pot schimba totul. De aceea este importantă încrederea absolută.
Când apare boala, cel mai bun lucru pe care puteţi să-l faceţi este să vă liniştiţi. Ţineţi-vă mintea departe de
corp prin orice mijloace. Puteţi să citiţi şi să meditaţi. În starea de meditaţie apare Graţia Divină şi ea sigur ne
poate vindeca, în timp ce medicina îi dă corpului doar speranţa că se poate vindeca.
Prin urmare ce faceţi în cazul în care vă doare capul sau gâtul? Exact ce v-am spus, nu vă pierdeţi răbdarea,
pentru că tot nu puteţi grăbi procesul de vindecare. Dimpotrivă, liniştiţi-vă, aveţi încredere şi vă veţi însănătoşi.
Cultivaţi-vă voinţa de a învinge boala în fiecare celulă a corpului. Fără acest lucru nu puteţi face nimic, chiar
dacă luaţi tone de medicamente.
Folosiţi-vă voinţa cu scopul de a scăpa de boală dar, în acelaşi timp, nu permiteţi acestui scop să vă
perturbe.Cele două concepte nu se contrazic, după cum s-ar părea, dimpotrivă, ar trebui să acţioneze
împreună.
Vindecarea completă e un indiciu al unui anumit progres intern.
Corpul se vindecă dacă vrea să se vindece. Nu vă iubiţi starea de boală şi boala vă va părăsi. Corpul ar trebui
să respingă starea de boală cu aceeaşi forţă cu care respingem minciuna. Dar pentru asta e important ca noi
să avem încredere absolută.
Cum ne poate ajuta credinţa dinamică ?
Dacă avem încredere în Graţia Divină, dacă avem convingerea că veghează asupra noastră orice s-ar
întâmpla şi ne păstrăm această credinţă toată viaţa, atunci putem trece peste toate pericolele, putem să facem
faţă tuturor dificultăţilor şi nimic nu ne poate abate din drum pentru că avem încredere că Dumnezeu ne este
alături. Există o forţă infinit mai puternică, mai conştientă, mai durabilă, care nu depinde de constituţia fizică,
nici de starea de sănătate, depinde exclusiv de Graţia Divină şi, pentru că se bazează pe Adevăr, nimic nu o
poate zdruncina.
Această credinţă este complet diferită de credinţa obişnuită.
Cel mai sigur mod de a permite Forţei de deasupra noastră a tuturor, să lucreze, este să păstrăm tăcerea şi să
ne concentrăm. Dacă reuşim să facem aceste două lucruri atunci când trebuie şi atât cât trebuie, cu credinţă
nestrămutată şi voinţă puternică, atunci nu există boală pe lumea asta care să nu poată fi vindecată.
Până la urmă cea care ne vindecă este Credinţa.
A venit vremea să reactivaţi această Credinţă în voi şi să staţi neclintiţi în faţa tuturor greutăţilor şi
neajunsurilor. Dacă aveţi Credinţă, dacă aveţi încredere că vă veţi vindeca, vindecarea va veni.
În loc să vă necăjiţi şi să vă puneţi singuri piedici, mai bine vă lăsaţi în voia Divinităţii, total şi sincer şi
spuneţi: "Facă-se, Doamne, voia ta!". Dacă e să vă vindecaţi, atunci cu siguranţă vă veţi vindeca. Iar dacă
acest lucru e imposibil, e oricum cea mai bună metodă şi cale de a vă pregăti pentru plecare din corpul actual
şi pentru o viaţă viitoare.
Singurul lucru care contează cu adevărat e să vă lăsaţi în seama Voinţei Divine.

MEDITAŢIA PENTRU ALUNGAREA DURERII


Staţi relaxaţi, cu atenţia pe respiraţie. Urmăriţi inspirul şi expirul câtva timp. Respiraţia devine calmă şi liniştită.
Număraţi lent, de la 10 la 1, pentru a accentua starea de relaxare. Acum imaginaţi-vă o sferă de lumină aurie,
violetă, verde, albastră sau cum vă place, cu diametrul de 15 cm. Vizualizaţi cum această sferă creşte, până
umple tot câmpul vizual mental. Apoi imaginaţi-vă cum această sferă luminoasă se micşorează până la 15 cm,
apoi până la 2-3 cm diametru, şi apoi cum se face tot mai mică, până dispare.
După aceea, imaginaţi-vă sfera luminoasă care este chiar durerea dumneavoastră, în zona unde o simţiţi. Se
măreşte, apoi se micşorează până la 15 cm, apoi la 2-3 cm, până dispare complet. Când a dispărut sfera
luminoasă colorată, a dispărut şi durerea. Vă asigur că funcţionează.
EXERCIŢIUL ASCULTĂRII CORPULUI
Seara, înainte de a adormi, petreceţi câteva minute în intimitatea corpului vostru fizic. Puteţi face exerciţiul
culcat sau stând în fotoliu. Închideţi ochii şi comandaţi tuturor simţurilor să fie foarte atente, să perceapă toate
semnalele pe care corpul fizic le transmite. Începeţi apoi să parcurgeţi cu gândul fiecare segment al corpului,
ascultându-l cu cea mai mare şi mai iubitoare atenţie. Vorbiţi în gând cu fiecare dintre ele, întrebaţi-le ce le
doare, de ce au nevoie în acea clipă să se refacă şi ascultaţi în tăcere răspunsul lor. Nu încercaţi să-l
conştientizaţi imediat. Intuitiv, veţi şti ce să faceţi pentru a-i îndeplini cerinţele. Puteţi să vă imaginaţi corpul fizic
ca fiind Împărăţia pe care o stăpâniţi. Acest lucru este chiar adevărat: sunteţi Stăpânul sau Regele regatului ce
are o mulţime de supuşi: organe vitale, celule, sânge, organe de simţ, etc., şi a căror stare de sănătate
depinde de atenţia, de grija şi de mărinimia voastră. Imaginaţi-vă că, asemenea unui rege bun, vă plimbaţi prin
regatul vostru ca să vă cunoaşteţi supuşii, să vedeţi dacă sunt sau nu sănătoşi şi prosperi, să le ascultaţi
păsurile şi să le rezolvaţi problemele prin autoritatea şi puterea pe care o aveţi.
Acolo unde simţiţi că ceva e tensionat, suferă, e dezechilibrat, acolo unde observaţi că există o durere, daţi o
comandă precisă subconştientului ca în timpul somnului de noapte să dea soluţia rezolvării şi să vă inspire
pentru a lua măsurile necesare. Promiteţi-i corpului fizic că veţi avea o mai mare grijă faţă de integritatea şi
sănătatea lui şi promiteţi-i că nu vă va fi indiferent dacă este sau nu fericit. Ascultaţi-vă corpul cât de des puteţi
şi aveţi timp, observaţi-l şi oferiţi-i tot ce are nevoie ca să existe frumos şi armonios: hrană sănătoasă, soare,
aer curat, apă curată, mişcare, odihnă şi, mai ales, iubirea şi colaborarea voastră care pentru el sunt
nepreţuite.

SFATURI SIMPLE CARE POT FI DE FOLOS CORPULUI


 Nu vă construiţi case în zona liniilor de înaltă tensiune. Câmpurile electromagnetice foarte puternice ale
acestora dereglează câmpurile energetice ale fiinţei umane, creând condiţii pentru boli grave (cancer).
 În cazul în care aveţi noduri geopatogene în zona patului în care dormiţi, puneţi în punctele respective
o cruce mică. Aceasta anulează total efectele punctului geopatogen.Puteţi să vă puneţi sub patul în
care dormiţi o piramidă, fie şi în minatură, sau puteţi pune câte o piramidă în fiecare colţ al camerei în
care dormiţi.
 Folosiţi dispozitive de neutralizare a radiaţiilor emise de telefonul celular, televizor, calculator. Acestea
emit unde în contrafază cu cele emise de aparatele menţionate şi le anulează.
 În camera cu calculatorul să aveţi o plantă (cactus, azalee, etc.) care absoarbe radiaţiile, iar pe monitor,
o căpăţână de usturoi pe care o schimbaţi săptămânal (pe cea veche o aruncaţi la gunoi).
 Folosiţi dispozitive personale de armonizare a biocâmpului de genul Rezonator biofotonic, Bio-
Harmonex, Mediv.
 Reduceţi numărul de ore petrecute la calculator şi în faţa televizorului şi înlocuiţi-le cu muzică
terapeutică, muzică de relaxare sau alfa, muzică simfonică, mişcare sau sport în aer liber, exerciţii de
respiraţie sau relaxare, meditaţie şi Yoga.
 Pentru cei cu activitate sedentară, la birou şi în faţa calculatorului, faceţi o pauză de 5-10 minute la
fiecare oră sau de 10-20 de minute la fiecare două ore, timp în care vă mişcaţi, faceţi exerciţii de
atenţie pe respiraţie, exerciţiul atenţiei pe mâini sau o relaxare scurtă. Creierul şi sufletul vostru vor
beneficia din plin şi vă vor mulţumi.
SERENA
V-ar fi de folos să citiţi şi despre purificarea corpului şi a spaţiului:

CUM NE PURIFICAM LOCUINTA SI SPATIUL DE LUCRU

PURIFICAREA ENERGETICA

CUM SCĂPĂM DE SĂRĂCIE

CAUZELE POSIBILE ALE SĂRĂCIEI UNUI POPOR CE LOCUIEŞTE ÎNTR-O ŢARĂ BOGATĂ ŞI
FRUMOASĂ
1. Necinstea - fiecare român şuteşte câte ceva, chiar dacă lucruri nesemnificative cum ar fi câteva plicuri
sau coli de hârtie de la serviciu, vreo două timbre sau trei agrafe de birou. Întotdeauna, dacă iei ceva
ce nu îţi aparţine, viaţa va lua ceva de la tine. Procesul e simplu. Poate nu furi obiecte materiale dar ai
furat din timpul cuiva, sau poate îl privezi pe cineva de respectul care i se cuvine stricându-i intenţionat
imaginea prin bârfe, intrigi sau critici nemeritate şi chiar minciuni. Gândeşte-te, nu ai făcut niciodată
asta? Este una din "calităţile" românilor să fie mereu excesiv de critici şi nemuţumiţi.
2. Schimbarea mentalului colectiv de către conducători disonanţi care au indus în mintea tuturor că
suntem săraci, că nu avem bani, că nu ne putem descurca, că suntem datori vânduţi pentru generaţii în
şir iar dacă populaţia e ajutată cumva de guvern e pentru că i s-a topit inima de mila poporului şi a făcut
eforturi uriaşe ca să-i arunce câte ceva. Cei care au emigrat, au început să se descurce altfel pentru că
li s-a impregnat mentalul colectiv de acolo de unde s-au dus şi care avea clar alt tipar.
3. Speranţa deşartă cum că te poţi îmbogăţi peste noapte câştigând la loto, Bingo, Caritas sau alte
"lovituri de tun". S-a demonstrat însă că aceşti bani, chiar dacă ar veni, ar fi cheltuiţi în maxim doi ani.
4. Românii nu mai sunt obişnuiţi să îşi folosească propria conştiinţă şi să gândească liber. Au fost
constrânşi decenii la rând să se încadreze în nişte şabloane ale bisericii şi ale statului. Ei sunt umili şi
conştincioşi şi le respectă şi acum. Cei care le încalcă sunt doar şmecherii de ocazie. Acum este greu
ca populaţia să-şi schimbe modul de gândire peste noapte mai ales dacă oamenii nu îşi fac o
introspecţie şi o autoanaliză serioasă.
Să nu uităm că în Univers totul este energie. Noi suntem entităţi electromagnetice care sunt alcătuite în corpul
material de celule, iar celula e formată din atomi. Atomul nu este altceva decât un proton plus un neutron în
jurul cărora gravitează electroni. Noi atragem sau respingem energii prin gândurile pe care le emitem. Noi
emitem de fapt energia gândurilor noastre în mentalul colectiv şi deci în Univers. Această energie emisă atrage
alte energii existente în Univers. Banul este şi el tot o energie, o atragi sau nu prin vibraţiile tale. Aceste vibraţii
sunt influenţate de faptele şi gândurile tale, de mentalul tău. Dar mentalul fiecăruia îşi pune amprenta pe
mentalul colectiv iar mentalul colectiv influenţează la rândul lui mentalul tuturor indivizilor. Poţi prelua la un
moment dat orice gând din mentalul colectiv fără să-ţi dai seama că nu e propriu-zis al tău.
De aceea este foarte importantă protecţia aurei energetice, ca şi purificarea energetică individuală. Am scris
cum se face în alte postări - prin meditaţie şi tehnici de purificare a corpului şi a spaţiului în care locuim.
Dar, ca să prosperăm ca naţie, ca popor care trăim laolată într-un spaţiu comun şi ne influenţăm, vrem-nu-
vrem, energetic (deci vezi bine că nu te poţi delimita din punct de vedere energetic de cei care vorbesc altă
limbă decât tine sau au altă culoare a pielii - sic!), nu e suficient doar să ne purificăm, ci trebuie să ne
schimbăm mentalul şi astfel să influenţăm, fiecare dintr noi, mentalul colectiv, în bine.
Noi trebuie să ne schimbăm tiparul mentalului colectiv actual.

Iată câteva moduri în care poţi să îţi schimbi şi tu mentalul în privinţa energiei banilor:
 Tu nu vei atrage niciodată prosperitatea în viaţa ta atât timp cât vei continua să te gândeşti, să vorbeşti
şi să te plângi despre sărăcie sau lipsuri. Mai ales despre lipsa de bani nu trebuie să pomeneşti sau să
te plângi. Astfel de gânduri reprezintă o risipă inutilă şi nu te vor duce niciodată către abundenţă.
Gândurile referitoare la lipsuri nu fac decât să atragă şi mai multe lipsuri. În mod similar, gândurile la
sărăcie nu fac decât să atragă şi mai multă sărăcie. Aşadar, dragi conducători şi speakeri, începeţi să
gândiţi şi să vorbiţi altfel despre această ţară şi acest popor.
 Există anumite afirmaţii negative care îţi garantează că nu te vei bucura niciodată de prosperitate. Spre
exemplu: nu voi avea niciodată suficienţi bani. Această afirmaţie este teribilă. De astăzi încolo te rog să
nu o mai foloseşti. Nu ştii niciodată ce îţi rezervă viaţa, viitorul tuturor e imprevizibil. O altă afirmaţie la
fel de nocivă este: cheltuielile îmi depăşesc întodeauna veniturile. Acest mod de a gândi nu te va
scoate niciodată din ghearele sărăciei.
 Nu mai aştepta moşteniri sau câştiguri la noroc, cum ar fi câştigul la loz în plic sau loto. Dacă aştepţi o
moştenire înseamnă că aştepţi sfârşitul cuiva şi s-ar putea ca prin aceste gânduri să atragi chiar asupra
ta sfârşitul. Nu uita că şi acest mod de gândire este tot specific sărăciei şi el nu îţi va aduce niciodată
prosperitatea la care visezi. De altfel istoria arată că cei care câştigă la loto rareori se schimbă în bine.
Cei mai mulţi dintre ei îşi risipesc toţi banii în numai doi ani, după care se trezesc într-o situaţie
financiară similară sau chiar mai proastă ca înainte de câştig. Banii atraşi în acest fel rareori rezolvă
problemele vieţii pe termen lung. De ce? Deoarece nu presupun schimbarea conştiinţei persoanei în
cauză. Este ca şi cum i-ai spune Universului: eu nu merit să primesc bani decât în mod
accidental. Banii nu aduc fericirea decât dacă energia lor e atrasă corect.
 Fă eforturi zilnice să îţi schimbi conştiinţa şi modul tău de a gândi, permiţând Universului să se reverse
asupra ta prin experienţele tale de viaţă şi astfel te vei putea bucura şi de un eventual câştig la loterie.
Mai mult decât atât, tu vei putea păstra aceste lucruri, căci ele ţi-ar aparţine de drept, fiind rezultatul
schimbării produs în conştiinţa ta. Afirmaţia, declaraţia, meritarea şi acceptarea sunt patru paşi care îţi
pot atrage bogăţii infinit mai mari decât cele pe care le-ai putea câştiga vreodată la loterie sau prin
moşteniri, şi mai rău, prin escrocherii sau furturi.
 Opreşte-te să mai fii necinstit. Nu uita că tot ceea ce emiţi în Univers, tot ceea ce le oferi celorlalţi, se
întoarce negreşit la tine. Întotdeauna. Dacă iei ceva de la viaţă, viaţa la rândul ei va lua ceva de la tine.
Procesul nu poate fi oprit, aşa funcţionează Universul, aşa funcţionăm şi noi. Ca să nu mai vorbim aici
şi de relaţii... Toate aceste lucruri contează. E cam şi cum i-ai spune Universului: nu merit să primesc
nimic bun de la viaţă, de aceea mă văd nevoit să fur şi să iau cu forţa sau prin abuz.
 Conştientizează eventualele convingeri care blochează fluxul liber al banilor în viaţa ta. Apoi schimbă-le
şi crează-ţi un nou mod de a gândi, specific abundenţei. Chiar dacă până la tine nimeni din familie nu a
reuşit în viaţă, tu îţi poţi deschide mintea în faţa conceptului de prosperitate.
Dacă vrei să prosperi, va trebui să adopţi un mod de a gândi specific prosperităţii. Începe să foloseşti zilnic
afirmaţii pozitive cum ar fi:
Venitul meu creşte constant.
Orice aş face, prosper.
Foloseşte aceste afirmaţii începând de azi, indiferent dacă acum ai sau nu bani !

Foarte mult timp am crezut că, dacă aş deveni om de afaceri, aş prospera, că afacerile reprezintă o modalitate
de a ne binecuvânta reciproc şi de a prospera împreună.
Dar am constatat că nu orice tip de afacere atrage corect energia banilor. Spre exemplu o afacere în care nu
doreşti decât să iei gâtul concurenţilor, să înşeli cât mai mulţi oameni şi să calci peste cadavre pentru a te
îmbogăţi, nu atrage corect energia banilor şi aceşti bani nu-ţi vor aduce prosperitate şi fericire, ba din contră.
Acest mod de viaţă nu e nicidecum atrăgător. Există atât de multă abundenţă în această lume! Caută să o
dobândeşti corect pentru tine fără a face rău altora, pentru că în acest mod nu faci nciun serviciu Universului şi
drept revers Universul te va pedepsi luându-ţi ceva esenţial pentru tine.
Fii onest şi onorabil ! Atunci când trăieşti în acest fel este imposibil să rămâi sărac, căci Universul te va răsplăti
de o mie de ori.
Nu îţi propune să creşti însă atât de mult încât să uiţi de viaţa personală, pentru că aşa vei trăi degeaba.

Nu uita: Universul nu poate răspunde decât la ceea ce gândeşti tu în legătură cu tine şi cu viaţa ta. De aceea,
analizează gândurile asociate cu sărăcia pe care le cultivi şi elimină-le din mintea ta. Ele nu te-au ajutat cu
nimic în trecut şi nu te vor ajuta cu siguranţă nici în viitor.

De aceea, o dată pe zi, deschide-ţi larg braţele şi afirmă cu bucurie:

Sunt deschis şi receptiv în faţa abundenţei pe care mi-o oferă Universul. Îţi mulţumesc, Viaţă, pentru
tot !
Te asigur că Viaţa îţi va răspunde pozitiv.

Dacă ai înţeles mesajul meu, atunci nu-mi mai fac griji pentru tine, vei ştii exact ce ai de făcut de acum încolo.
Nu uita să îi înveţi şi pe alţii.
FAIMOSUL REGIM CRETAN

Pe aceasta pagina puteti citi despre: faimosul regim cretan, importanta acizilor omega-3 si a uleiului de krill,dar
si despre importanta siestei in programul nostru zilnic.

Faimosul regim cretan

Acest regim a fost vedeta anilor 1990...Datorita mancarii pe care o consumau, cretanii erau nemuritori...sau
aproape.

Si toata lumea a inceput sa doreasca sa manance ca ei ...

O constatare: Creta si Japonia sunt cele doua colturi ale lumii unde longevitatea este cea mai mare.
Ce mancau grecii din Creta ?
Fructe, leguminoase, ulei de masline, paine...Ei consumau putina carne, putin peste, putin alcool. Studii mai
aprofundate au relevat faptul ca sangele cretanilor , plasma mai precis, prezenta un nivel de acid alfa-linoleic
de trei ori mai ridicat decat la ceilalti locuitori ai Europei. De unde vine acest acid gras , care face parte din
familia omega-3 ?

Salate si plante salbatice


Fara indoiala, din numeroasele plante salbatice pe care cretanii le consuma in cantitati mari (crude, fierte ori
prin carnea sau laptele animalelor care se hranesc cu acestea) dar, de asemenea, din nuci si
din sinochondros - un aliment traditional pe baza de grau integral sfaramat si macerat in lapte de capra
fermentat apoi uscat...Dar, din pacate, nu il putem gasi nicaieri la noi in tara !
Cum putem adapta spiritul regimului cretan la modul nostru de viata ? Formandu-ne obisnuinta de a manca
multe legume , cereale, putina carne, band un pahar cu vin din cand in cand ... Ar trebui sa ne interesam mai
indeaproape de uleiul de rapita (echivalentul ierbii grase a cretanilor, o salata destul de dificil de gasit la noi).
Aceasta substanta grasa seamana cu orice ulei, dar are o compozitie ideala pentru sanatate pentru ca este
foarte bogata in omega-3.

Grozavii OMEGA-3
Substantele grase sunt indispensabile bunei functionari a tuturor structurilor "nobile" ale organismului
(creier...).
 Pe primul plan sunt omega-6 (acid linoleic) si omega-3 (acid alfalinoleic), pe care ii gasim mai ales in
uleiul de rapita, in nuci, in boabele de in si de iarba grasa.
 O lingura de ulei de rapita aduce 45 % din necesarul zilnic de acid alfa-linoleic.
 Un obicei bun : schimbati in mod regulat uleiul pe care il folositi pentru asezonarea salatelor: intr-o zi
ulei de masline, in alta zi ulei de floarea soarelui, iar in alta, ulei de rapita.
Nu toti acizii omega-3 sunt la fel. Acidul eicosapentaenoic (EPA) si acidul docosahexaenoic (DHA) sunt
componente unice ale pestelui si uleiului de peste. Acidul alfa-linoleic/ALA, care se gaseste in plante precum :
nucile, semintele de in, in uleiul de soia si uleiul de canola, precum si in legumele cu frunze verzi, actioneaza
mai lent din cauza ca trebuie sa fie transformat, in organism, in EPA si DHA, pentru ca organismul sa-l poata
utiliza. Posologia recomanda 2-3 g pe zi de omega-3, cu preponderenta EPA.
Uleiul de crustacee este un supliment relativ nou si foarte eficient de acizi omega-3. Extras din crustacee care
se hranesc in special cu fitoplancton (alge), uleiul de crustacee este nu doar o sursa bogata in EPA si DHA, ci
contine si astaxantina, care este un antioxidant puternic, unul dintre putinele care pot sa treaca bariera sange-
creier, extinzand protectia impotriva radicalilor liberi la nivelul creierului si al sistemului nervos central. In plus,
uleiul de crustacee este absorbit mai rapid si mai eficient de organism in comparatie cu uleiul de peste obisnuit
si asigura toate beneficiile pe care le aduce acesta, fara gustul de peste.

Cercetatorii japonezi au aratat recent ca astaxantina, asociata cu o dieta bogata in grasimi bune,a avut ca
rezultat o reducere semnificativa a greutatii corporale.
Astaxantina a redus, de asemenea, nivelul de colesterol si de trigliceride din sange.
Astaxantina grabeste pierderea in greutate prin utilizarea grasimii ca sursă de energie. Acest lucru a fost
demonstrat de scaderea ratei de schimb respirator (RER),care indică faptul ca grasimea a fost utilizata ca si
combustibil.
Toate aceste studii dovedesc ca astaxantina este o grăsime-ardere.
Vă recomandam deci uleiul de krill ™,care conţine astaxantina si pentru reducerea rapida a greutatii corporale.
Acest supliment poate ajuta, de asemenea, in scopul de a preveni oboseala ochilor şi oboseala generala, de a
preveni declinul mental, pentru a imbunatati memoria, gandirea, starea de spirit, pentru a reduce simptomele
PMS la femei, pentru imbunatatirea sanatatii inimii,ca si pentru reducerea nivelului colesterolului rau si al
trigliceridelor.
Acum aveţi posibilitatea să utilizaţi acest nutrient secret ca sa pierdeti în greutate mult mai repede si mai usor
decat oricând înainte. In plus,va puteti simti mai bine in scurt timp si sa reduceti sau chiar
vindecati problemele de sanatate legate de dureri, memorie, inima, vaz, energie, tensiunea arteriala,
colesterol, sex, somn,sistem imunitar, ficat, starea de spirit si multe altele. Acest nou tip de ulei de peşte este
dovedit a fi de 47 ori mai puternic pentru sanatatea dumneavoastra decat un ulei de peste obisnuit.

Avertisment : persoanele care au alergie la fructele de mare nu trebuie sa ia ulei de crustacee.

Uleiul de crustacee , cunoscut si sub denumirea de ulei de krill sau krilloil (engl.) se gaseste acum si in
Romania.

Pentru alte informatii suplimentare despre proprietatile acestuia precum si pentru achizitionarea acestor
suplimente nutritive , mergeti la adresahttp://www.krilloil.ro.

Siesta, pentru a va mentine in forma

A ramas doar amintirea unui exercitiu obligatoriu in vremea cand eram mici...si e pacat.Pentru ca nu s-a
inventat nimic bun pentru a ne mentine in forma.

Evident, cele mai bune sieste se fac in mijlocul verii, atunci cand e atat de cald afara si dupa dejun va simtiti
coplesiti de toropeala. Dar putem face sieste si in restul anului. A reusi acest exercitiu este o adevarata arta.
Trebuie, in primul rand , sa alegeti un loc potrivit. Sufragerie sau dormitor ? Pat sau canapea ? Putin conteaza
asta, esentialul este sa fie un loc intr-o incapere foarte linistita unde sunteti sigura ca nu veti fi deranjat.

O adevarata arta
Trebuie sa alegeti o ambianta potrivita - penumbra, dar nu intuneric, sa alegeti o tinuta potrivita - pijama,
trening, short, adica asa cum va simtiti bine sub patura. Important e sa va simtiti bine!
Doamnelor, a face o buna siesta inseamna sa vreti sa uitati de tot si sa fiti convinse ca va fi mai bine dupa. De
fapt,asa va fi, pentru ca vom iesi proaspete si bine dispuse dupa acest repaus in mijlocul zilei, pentru ca tocmai
ne-am reincarcat bateriile. Putem, de asemenea, sa ne refacem energia practicand sieste fulger de 10-15
minute. Oamenii politici sunt experti in aceasta tehnica. Dar pentru asta trebuie sa fiti capabili sa dormiti
oriunde apucati (in tren, in masina,la birou ...), in orice moment al zilei si in orice ambianta.
Apoi o cafea, o ceasca de ceai si gata, o luam de la capat.

Timpul potrivit
Pentru a nu perturba somnul de noapte, o siesta nu trebuie sa inceapa prea tarziu in cursul dupa-amiezii.
 E foarte buna ora 14: digestia a inceput, activitatea cerebrala se diminueaza, hormonii stresului si ai
vigilentei scad. Pentru unele persoane, "puctul mort" poate fi in jurul orelor 15.30-16.00, dar atentie,
mai tarziu de ora 17.00 este deja prea tarziu.
 Idealul este sa o incepem imediat dupa masa si sa ii dedicam intre 45 si 90 de minute.
 Si daca nu reusiti sa adormiti, incercati cel putin sa va odihniti inchizand ochii. Unele persoane reusesc
asta daca folosesc o masca pentru ochi.
MEDICINA AYURVEDICA - PRINCIPII DE BAZA

Ayurveda este un sistem de medicina care provine din India, unde este aplicata pe scara larga.Cuvantul
provine din limba sanscrita si inseamna "stiinta vietii" (ayur - viata zilnica; Veda - stiinta).Ayurveda este, prin
urmare, stiinta a carei aplicare conduce la mentinerea sanatatii organismului, printr-un permanent apel la
elementele naturii .

In imagine : Dhanvatari, zeul asociat Ayurvedei, intrupat ca Visnu tinand in mana ierburi medicinale. Un detaliu
al unei picturi in miniatura facuta de artistul Lala in Udipur, septembrie, 2004.Sursa: Wikipedia.

Conform estimarilor WHO (Organizatia mondiala a sanatatii), in urmatorii ani in Europa rata folosirii
medicamentelor obtinute din plante medicinale va atinge sau chiar va depasi rata medicamentelor sintetice,
care contin substante chimice.Numeroase organizatii mondiale, precum WHO, UNIDO si UNESCO, acorda
incredere sistemelor de vindecare traditionale , printre care si Ayurvedei. WHO a recunoscut eficacitatea
medicinei ayurvedice in prevenirea bolilor, promovand folosirea medicamentelor preparate din materii prime
naturale.

In Europa exista mai mult de 2800 de medici specialisti in Ayurveda, iar in Anglia exista inca din 1999 un curs
de formare de patru ani pentru medici Ayurveda. Luand in Considerare doar in Europa, putem constata ca
acea parte a Ayurvedei care se ocupa de prevenirea bolilor poate fi des intalnita in ofertele de tratament din
numeroase centre de medicina si statiuni balneoclimaterice.Au fost infiintate cateva organizatii care se ocupa
cu cercetarea, aplicarea medicinei Ayurvedice, printre care : Societatea Europeana pentru Ayurveda
(European Society for Ayurveda) sau Asociatia Internationala de Ayurveda si Medicina Naturista (International
Association for Ayurveda).Considerata mult timp o stiinta ezoterica, Ayurveda se preocupa de orice aspect al
vietii umane , fiind de fapt un ghid pentru persoanele care isi doresc mai multa liniste si armonie in existenta
lor. Metoda incepe sa prinda teren chiar si la noi, dovada fiind numarul crescand de publicatii din acest
domeniu.In Europa occidentala , principiul de baza al medicinei ayurvedice stipuleaza ca tratamentele
complexe pot fi aplicate doar de medici specializati in acest tip de medicina.

Prevenirea bolilor in Ayurveda


Prevenirea bolilor poate fi considerata preventie in adevaratul sens al cuvantului daca in viata de zi cu zi
acordam atentia necesara alimentatiei, exercitiilor fizice, odihnei, etc. , ayurveda oferindu-ne instructiuni
exacte, individuale, despre modul in care ne putem mentine sanatatea.Principiile de baza si prescriptiile
medicinei Ayurvedice sunt in deplina conformitate cu conceptiile cele mai moderne, dar in ayurveda toate
prescriptiile sunt individuale : atat cele legate de alimentatie, de folosirea plantelor medicinale, cat si cele
referitoare la exercitii fizice, de relaxare, la tratamentele de mentinere a sanatatii,etc.Pentru fiecare dintre noi
este util sa cunoastem si sa aplicam toate aceste principii, care sunt promovate si de WHO.Ayurveda se ocupa
in primul rand de corpul uman, de functionarea acestuia, ea nefiind de fapt o stiinta spirituala, religioasa, ci una
exacta.

Civilizatia Indiana a aparut in urma cu circa 4500 de ani. in valea raului Sarasvati, iar incepand cu aproximativ
1900 i.Ch. ea s-a stabilit in partea de est a fluviului Gange, perioada in care medicina, yoga, cosmologia
indiana, filozofia si religia nu se diferentiau in mod semnificativ.Mai tarziu, celebrul medic Vagbhata a rezumat
toate cunostintele de atunci in doua tratate : "Astanga Hrdaya" si "Astanga Samgraha".Opera lui poate fi
considerata una de referinta , continand referiri atat la medicina interna, diagnoza, farmaceutica,cat si la toata
celelalte parti importante ale Ayurvedei.In forma sa scrisa, opera lui Vagbhata s-a pastrat pana in zilele
noastre.

Anatomia Ayurvedica
Printre obiectivele medicinei Ayurveda exista si acela de a reduce, in masura posibilitatilor, factorii declansatori
ai bolilor , de a-i elimina, precum si acela de a stopa schimbarile nefavorabile aparute in organism.Medicina
Ayurveda acopera din punct de vedere fizic, mental, sentimental, spiritual si psihic toate aspectele sanatatii, cu
toate ca in prim plan aceasta serveste vindecarii bolilor psihicului si organismului.
Pentru a intelege si aplica medicina ayurvedica in viata de zi cu zi, este extrem de important sa intelegem
constructia corpului omenesc si functionarea sa din punct de vedere al Ayurvedei. Intelegerea gresita atrage
dupa sine concluzii si aplicari incorecte, care, in loc sa ajute, dauneaza grav sanatatii.

Conditia de baza a intelegerii corecte a medicinei ayurvedice este sa intelegem mentalitatea indiana, precum
si sa cunoastem sensul precis al expresiilor sanscrite.
"Cum e sus asa e si jos" - acest principiu cunoscut si de religia crestina : "Precum in cer asa si pe Pamant", se
spune in "Tatal nostru", rugaciunea de baza a crestinismului.Acesta nu este doar un punct de vedere in
Ayurveda, ci schiteaza pas cu pas constructia cosmosului si implicit a omului, definind acele legi universal
valabile care functioneaza la fel atat in cazul formelor de viata in cosmos , cat si in cazul celor de pe pamant,
indiferent de spatiul si timpul la care ne gandim.
Potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii din India, instruirea medicilor Ayurveda cuprinde urmatoarele
domenii : principiile de baza ale Ayurvedei, operele de baza ale Ayurvedei, anatomia, fiziologia, substantele cu
efecte benefice si farmacologia, aplicarea metalelor si a mineralelor in farmacie, farmaceutica, obstetrica,
pediatria, ginecologia, medicina sociala si preventiva, medicina interna, patologia, chirurgia, tratamente ale
capului si oftalmologia, psihiatria si alte tipuri de tratamente.
Imaginea lumii din punctul de vedere al medicinei Ayurveda este fundamentata pe filozofia Samkhya si aplicata
in sfera biologica a vietii. In aceasta viziune, nu numai constructia, functionarea cosmosului - incluzand toate
formele vietii - devine absolut clara si logica, ci si cea a corpului omenesc si a mintii umane.
Potrivit Ayurvedei, existenta oricarui om este considerata o circumstanta psiho-biologica individuala, care
incepe din momentul conceperii, cand se amesteca in proportii unice trei gune (gunas) : sattva, rajas si tamas
si cinci elemente primordiale : eter, aer, foc, apa si pamant.

Purusha ( constiinta pura)


Potrivit filozofiei indiene si Ayurvedei, individul este in mod esential constiinta. Aceasta, numita Purusha (se
poate traduce prin "spirit" sau "constiinta pura"), este considerata a fi matricea intregului univers si este
alcatuita din trei componente:
 Prakriti - compus din tri-guna, adica trei calitati : caracterul, constitutia fizica si dispozitia unei
persoane;
 Mahat - intelectualitatea sau inteligenta;
 Ahamkara - ego-ul, constiinta de sine.
In functie de cele trei gune (Sattva, Rajas si Tamas), putem defini trei ego-uri (Ahamkara) diferite.
Existenta cosmosului presupune existenta a doua esente : materiala si nemateriala.
Materia face posibila aparitia formelor exterioare ale lucrurilor, in timp ce factorul nematerial alcatuieste esenta
interioara a acestora. "Pietrele de temelie", cele cinci elemente primordiale (Pancha Mahabhutas), reprezinta
partea masurabila a lucrurilor, iar cele nemateriale se refera la semnificatia lor.
Tri-guna
Natura primitiva sau primordiala (Prakriti) cuprinde toate formele genezei. Acestea se mannifesta prin cele trei
calitati principale (tri-guna). Cele trei gune nu sunt de origine materiala, ci reprezinta principiile universale
ascunse in toate obiectele existente in cosmos (inclusiv omul).
Cele trei gune sunt:
 Sattva - este cunoasterea, inteligenta, tot ceea este pur si rafinat (sat inseamna fiinta reala, existenta si
desavarsita).
 Rajas (rajas - putere activa, motivationala) este energia motivanta, activitatea, miscarea.
 Tamas (tamas - putere pasiva, nimicitoare) este inertia care mentine lucrurile, rezistenta la schimbare,
greutatea, imobilitatea.
Nefiind de natura materiala, gunele nu au forme. Existenta lor poate fi dedusa doar dine efectul lor. Cele trei
gune se afla intr-o continua interactiune, amestecandu-se permanent intre ele. Ele se manifesta in oameni prin
intermediul temperamentului, al atitudinii. Combinatia gunelor din noi defineste nivelul si dezvoltarea constiintei
noastre (sattva), evolutia ego-ului (rajas) sau stagnarea noastra (tamas). Cele trei gune sunt prezente in
spatele tuturor gandurilor, actiunilor, al intelegerii lucrurilor si al motivatiilor.
Ayurveda foloseste cele trei gune pentru a defini caracterul mental al individului. In general, in firea noastra
una din cele trei gune e dominanta, aceasta definind starea noastra mentala.

Pancha Mahabhutas - cele cinci elemente primordiale : eter, aer, foc, apa, pamant.
In sanscrita, "pancha" inseamna cinci, "maha" inseamna mare iar "bhuta" - element.
Cele cinci elemente primordiale fac trimitere la cele cinci stari ale materiei:eterica ( spatiu/eter
- Akash), gazoasa (vant/aer, adica Vayu), radianta (foc, adica Tejas), lumina (Tejas), coeziunea (Jala)
si densitatea (Prthvi). Asadar, orice lucru existent in lume este construit din materia primordiala, iar gunele se
refera la calitatea lor. Mai pe intelesul tuturor, cele cinci materii primordiale reprezinta lutul din care e facut
vasul, forma lui (desigur, la figurativ), iar gunele definesc daca vasul este frumos, urat, fragil sau
masiv.Elementele primordiale se refera la caracterul cantitativ (masura, forma), in timp ce gunele se refera la
cel calitativ.
Elementele primordiale au caracteristici aparte, care se manifesta prin simturile noastre: eterul este sursa
sunetului, aerul sau vantul este asociat cu atingerea, focul cu vederea, apa se dezvolta prin gust, pamantul
prin miros. Cele cinci simturi se manifesta prin cele cinci organe senzitive: urechile, pielea, ochii, limba si
nasul.
Aceste cinci elemente au si caracteristici secundare, receptate de noi prin piele: non-rezistent (eter), vibratie
(vant), schimbarile temperaturii (foc), umiditate (apa) si forma ( pamant).

Mahabhutas - rolul elementelor primordiale in organism


 Elementul pamant - Prthvi - se manifesta in primul rand prin: oase, par, unghii, piele, intestin gros si
dhatu solid (tesuturi).
 Elementul apa - Jala - se manifesta prin: plasma, sange, urina, transpiratie, flegma.
 Elementul foc - Tejas - se manifesta prin sete, foame, stari de inconstienta si prin activitatea sexuala.
 Elementul aer - Vayu - se manifesta prin miscare (inspiratie si expiratie, respiratie celulara).
 Elementul eter - Akash - se manifesta prin sentimente (aspiratii, fobii, iluzii).
Locul elementelor primordiale in organism
 Elementul pamant: de la genunchi pana la talpi (pozitia corpului).
 Elementul apa: abdomen, sold, coapse (partea urogenitala).
 Elementul foc: partea centrala a burtii, zona ombilicului (aparatul digestiv).
 Elementul aer: inima, toracele, mainile (centrul aparatului respirator si circulator).
 Elementul eter: capul, mintea, simturile.
Cosmosul isi are originea in trilogia primordiala a energiei, luminii si materiei. Stiinta le considera ca forte fizice
ce guverneaza lumea exterioara. Conform Ayurvedei si viziunii indiene, acestea sunt forte ale constiintei. Din
energie provine forta vitala, originea mintii este lumina, in schimb materia sta la baza corpului.
Energia si viata - actioneaza prin elementul primordial aer (Vayu).
Lumina si inteligenta - actioneaza prin elementul primordial foc (Tejas).
Materia - este dominata de elementul primordial apa (Jala).
Aceste trei forte impregnate de prana (forta vitala), dau viata celor trei dosha (tri-dosha): Vata, Pita si Kapha,
considerate a fi cele trei umori de baza ale organismului:
 Vata dosha - este un principiu al miscarii, al exprimarii, format din eter si aer; prin urmare, este energia
spirituala, aflata la baza miscarilor biologice; este manifestarea gunei Sattva in organism.
 Pitta dosha - format din foc, da viata caldurii, luminii, cu ajutorul carora se realizeaza vederea, digestia
si metabolismul; este manifestarea gunei rajas in organism.
 Kapha dosha - principiu alcatuit din pamant si apa, este tesutul vital care contine, sustine si
alimenteaza Vata si Pitta, mentinand rezistenta organismului; este manifestarea gunei tamas in
organism.
Varietatea formelor de viata se datoreaza diferitelor amestecuri dintre cele trei doshe. Cuvantul "dosha", de
origine sanscrita, inseamna "umoare", dar si "greseala", cu alte cuvinte se refera si la factorii cauzatori de boli.
Aceste trei doshe nu sunt substante, ci forte care dirijeaza activitatea organismului.
In fiecare om este dominanta una dintre cele trei doshe, aceasta definind caracterul individual. Tratamentele
ayurvedice sunt de fapt tratamente ale acestor doshe. Tot pe diferentele dintre doshe se bazeaza si stabilirea
alimentatiei si a stilului de viata.
Vata este o forta kinetica, fiind strans legata de toate tipurile de miscare si de sistemul nervos. Kapha este
principiul energiei potentiale care controleaza structura organismului, iar Pitta poate fi considerata principiul
transformarii, controland atat energia kinetica, cat si energia potentiala a trupului si a mintii.

VATA
Este dosha primara, forta kinetica, in stransa legatura cu sistemul nervos, care isi are sediul in intestinul gros.
Principiul are urmatoarele caracteristici de baza: este uscat, rece, aspru, variabil, amorf. Simptomele
disfunctiei acestuia sunt: slabiciune generala, frig, constipatie, insomnie, probleme nevrotice, dislexii, ameteli,
depresii si crampe.

PITTA
Este dosha care coordoneaza toate procesele chimice din organism, regasindu-se in intestine, stomac, ficat si
sange. Principiul este usor uleios, ascutit, fierbinte, usor, cu miros neplacut, abil, plat. In cazul functionarii
necorespunzatoare, apar urmatoarele simptome: probleme oftalmologice, disfunctii olfactive, arsuri, ulcer,
insomnii, probleme ale ficatului, temperatura, inflamatii, aciditate, transpiratie abundenta.

KAPHA
Este dosha care isi are sediul primar in stomac, mentinand lucrurile in stare solida. Este umed, rece, greu,
obtuz, lipicios, moale, nemiscat. Dezechilibrul de tip Kapha se manifesta prin edeme, supraponderabilitate,
umflaturi ale glandelor.

Fiecare din cele trei doshe are cinci subdoshe, localizate in diferitele parti ale corpului uman si cu functii
variate.
Vata dosha are urmatoarele subdoshe: Prana, Udana, Samana, Vyana, Apana.
Pitta are subdoshele: Sadhaka Pitta, Alochaka Pitta, Pachaka Pitta, Bhrajaka Pitta, Ranjaka Pitta.
Kapha are subdoshele: Tarpaka dosha, Bodhaka Kapha, Kledaka Kapha, Slesaka Kapha, Avalambaka Kapha.

Medicina Ayurveda stabileste structura corpului din perspectiva a trei sisteme de baza: dosha, dhatu si mala.
Dosha - este pricipiul care construieste, organizeaza si controleaza structura corpului.
Dhatu-urile (in sanscrita, dhatu - element constructiv) sunt acele substante si structuri pastrate in organism. Nu
trebuie confundate cu tesuturile.
Malas - sunt reziduurile corpului, ele fiind de trei tipuri: Purisa (excremente), Mutra (urina), Sweda
(transpiratie).

Cheia sanatatii in Ayurveda este procesul digestiv (nu numai digerarea alimentelor, ci si a impresiilor
mentale si sentimentale), simbolizat de Agni, focul digestiv, care este de patru feluri: Agni ridicat, Agni scazut,
Agni instabil, Agni armonios.
Ayurveda deosebeste deci patru etape in digestie:
1. Agni ridicat - rezultatul unei Pitta ridicate. Simptomele sunt: pofta de mancare foarte mare, circulatie
puternica, scaune frecvente, aproape diareice. Rezistenta la boli este buna, dar daca apare vreo boala,
aceasta de regula este grava.
2. Agni scazut - rezultatul unor probleme Kapha. Pofta este slaba, metabolismul lent, iar individul se
ingrasa chiar daca mananca foarte putin. Agni-ul scazut duce la mucozitate ridicata, circulatia devine
slaba, iar racelile sunt frecvente.
3. Agni instabil - este specific caracterului Vata, a carui pofta este cand mare, cand mica, persoana
respectiva mancand dezorganizat si incorect. Circulatia este instabila, se acumuleaza gaze in intestinul
gros si este frecventa constipatia. Rezistenta la boli variaza.
4. Agni armonios - pofta este normala, alimentatia este corecta, echilibrata, activitatea intestinala este
normala, ca si eliminarea. Daca aparatul nostru digestiv functioneaza normal, putem observa
urmatoarele:

* dupa ce mancam cantitatea necesara de alimente, nu avem senzatii neplacute;


* dupa masa nu se produc gaze in intestine;
* nu ne e foame dupa 1-2 ore;
* avem scaun in mod regulat, in cantitate normala;
* excrementele sunt normale, fara alimente nedigerate si nu au miros prea neplacut;
* ne este foame la orele obsnuite de masa.

Daca unul din elementele enumerate lipseste, atunci digestia nu e corespunzatoare.


Digestia fizica necorespunzatoare are afect asupra "digestiei" lucrurilor mentale si viceversa. Conform
Ayurvedei, este mai usor si mai simplu de stabilizat digestia fizica, fapt pentru care acesteia trebuie sa-i
acordam atentie in primul rand. Daca digestia si excretia sunt in regula, atunci se poate trece la rezolvarea
problemelor mentale.
Problemele digestive pot aparea datorita disfunctiei oricarei doshe. Pe baza simptomelor, se poate stabili cu
exactitate acea dosha a carei acumulare cauzeaza problema respectiva.
Acumularea de Vata dosha cauzeaza probleme in intestinul gros. Aceste probleme pot fi: constipatii, alternate
cu diaree, fiind frecventa aparitia gazelor intestinale. Alternanta este specifica simptomelor, ceea ce este o
particularitate pentru Vata dosha.
Simptomele acumularii de Pitta dosha sunt de regula probleme intestinale, cu diaree frecventa. Pe langa
acestea, mai apar senzatii de arsuri (caldura in zona inimii sau a rectului).
Acumularea de Kapha dosha produce probleme in stomac, deoarece acesta este sediul ei. In aceasta
categorie intra lipsa poftei de mancare, senzatia de greutate si de apasare in zona stomacului, acumularea
salivei in gura, precum si ingreunarea membrelor. Este frecventa si constipatia.
Daca dosha acumulata nu este tratata timp indelungat, aceasta va duce la alterarea celorlalte doua doshe.
Dupa o vreme, dosha acumulata isi paraseste sediul, incepand sa migreze prin corp, pentru ca mai tarziu sa
se "stabileasca" in zonele mai sensibile ale corpului. Aici, dupa putin timp, cauzeaza probleme, simptome care
pot deveni cronice: ulcer, tuse cronica, febra, gripa, diaree ... Prin urmare, putem combate cu cucces bolile
numai daca individualizam reglementarea nutritiei si restabilim digestia. In caz contrar, boala revine sau apare
sub o alta forma.
Prin urmare, ordinea tratamentelor este urmatoare:
1. anihilarea factorilor declansatori;
2. tratarea doshei acumulate;
3. armonizarea doshelor;
4. reglarea focului digestiv (agni);
5. in final, prin tratamentul Rasayana se reface echilibrul corpului.

In procesul de tratament , un rol important joaca credinta ca ne vom face bine, ca viata noastra are
sens. Credinta se afla in stransa legatura cu Rasa dhatu (plasma), care este legata de identitatea personala
(Ahamkara). Atunci cand credinta, identitatea, increderea in sine sunt puternice, devine mai puternic si Rasa
dhatu, izvorul tuturor dhatu-urilor, care se afla in stransa legatura si cu Odjas. Neincrederea, lipsa sperantei,
lipsa credintei, sunt nocive si pun in pericol sanatatea, sistemul imunitar si procesul de vindecare.

In prezent, se vorbeste mult despre alimentatia sanatoasa, care are o importanta deosebita si in conceptia
Ayurvedei. Pentru ca alimentatia noastra sa fie echilibrata, corespunzatoare caracterului nostru dosha, ne pot
ajuta diferitele informatii gasite in carti; mai putin insa gasim cele referitoare la importanta aromelor in
alimentatie si digestie.
In procesul digestiv, diferitele arome sunt asimilate in ordinea urmatoare:
 mai intai este digerat dulcele;
 urmeaza alimentele sarate, care in gura si in stomac sunt transformate in dulce;
 acrul este digerat atunci cand alimentele ajung in intestine;
 aromele puternice, iuti, sunt digerate in intestinul gros;
 amarul este digerat ultimul, aceste arome (amare) incheind procesul digestiv si ajutand la formarea
excrementelor.
Astfel, ar fi logic, desi contrar obiceiurilor noastre, sa mancam mai intai ceva dulce. Daca alimentele dulci sunt
mancate la sfarsitul mesei, acestea incetinesc procesul digestiv, o parte din alimente ramanand nedigerate,
putand incepe astfel sa fermenteze. Alimentele digerate in mod necorespunzator devin ama (toxine).
Acumularea de ama este semnalata de amorfitatea excrementelor, mirosul neplacut al gurii si depunerile pe
limba. Daca digestia este defectuoasa si se acumuleaza si ama, atunci:
 in cazul caracterulu Kapha, ama se acumuleaza in stomac, de aici se extinde spre plamani si limfa,
provocand maladii de tip Kapha;
 la indivizii cu caracter Pitta, ama se acumuleaza impreuna cu acizii in intestine, de unde se extinde
spre ficat si sange, cauzand boli de tip Pitta;
 la cei cu caracter Vata, ama se acumuleaza impreuna cu gazele in intestinul gros, de unde se extinde
spre oase si tesuturile nervoase si provoaca boli de tip Vata.
Stabilirea constitutiei individuale
Ayurveda cunoaste sapte tipuri de constitutii:
Vata, Pitta, Kapha, Vata-Pitta, Pitta-Kapha, Vata-Kapha si Vata-Pitta-Kapha.

Caracterul Vata
Oamenii cu caracterul predominant Vata sunt de obicei foarte slabi, fiind nevoie de un efort indelungat ca sa
adune ceva kilograme, chiar si in cazul in care mananca mult. Umerii si soldurile lor sunt inguste, iar
articulatiile le trosnesc. Au o piele uscata, nehidratata, mai curand rece, dispusa la crapare si cojire, parul lor
este uscat, aspru, cret, sunt frigurosi, au o proasta circulatie a sangelui (in special in membre), au o
transpiratie redusa, le place sa faca plaja si sufera frecvent de constipatie. Sunt foarte agitati, ingrijorati,
nehotarati, in permanenta incordati, pofta lor este instabila, la fel si modul lor de viata, nivelul lor de energie
variind considerabil, la fel si preocuparile lor. Au probleme frecvente cu somnul, adorm ori se trezesc greu sau
sufera de insomnie si supotra mai greu durerile.

Caracterul Pitta
Este caracteristic unei individualitati pregnante, intensive, calde, placute si iritabile. In general sunt de inaltime
medie, au greutate normala, pe care o pot mentine cu mare usurinta intre limite. Au o piele mai deschisa, roz
sau rosiatica, sensibila la soare, care se inroseste chiar si dupa putina miscare, se parlesc usor, dupa care pe
pielea lor apar pistrui si pete. Transpira cu usurinta si din abundenta, au pofta mancare, nu sar peste mese, le
plac toate felurile de mancare, au o digestie rapida, scaune moi sau chiar o permanenta diaree usoara. Au o
puternica capacitate de concepere, dar o memorie de durata medie. Nu le plac oamenii mai putin inteligenti,
sunt nerabdatori, activi, chiar maniaci. Dorm bine. Sunt personalitati puternice, le place sa rivalizeze cu altii.

Caracterul Kapha
Persoanele de acest tip au o constitutie atletica, dar se ingrasa foarte usor, fiind predispusi la
supraponderabilitate si slabind cu mare greutate. Sunt foarte sanatoase, nu simt foamea asa de tare ca
persoanele cu caracter Vata sau Pitta. Supraponderabilitatea le caracterizeaza si din punct de vedere
sentimental. Dorm adanc si au nevoie de 8 ore de somn. Manifesta dorinte mai intense, sunt stabile,
echilibrate, lente. Se ataseaza usor, devin cu usurinta pline de sine, nu le plac schimbarile frecvente, au nevoie
de stabilitate. Dupa cum caracterul Vata are nevoie de echilibru, iar cel Pitta de relaxare, caracterul Kapha are
nevoie de stimulare continua.

Caracterul Vata-Pitta
Persoanele de acest tip se caracterizeaza printr-o circulatie lenta a sangelui si au nevoie de caldura (Vata), dar
nu suporta timp indelungat vremea calda (Pitta). Sub efectul Pitta le place sa manance, dar digera cu greu o
cantitate mare de alimente (caracteristica Vata). Daca doshele caracterului Vata-Pitta functioneaza
nearmonios, ingrijorarea Vata si furia Pitta duc la un nivel ridicat de stres. Datorita aspectului Pitta, aceste
persoane au tendinta de dominare, iar aspectului Vata i se datoreaza neincrederea in sine. In cazul armoniei
dintre cele doua aspecte, originalitatea Vata se completeaza in mod corespunzator cu competenta Pitta si cu
capacitatea acesteia de a materializa teoria in practica. Deci caracterul Vata-Pitta trebuie sa tinda spre
realizarea unui echilibru interior intre calitatile celor doua doshe. Tot ceea ce este dulce (Kapha) are un efect
stabilizator.

Caracterul Pitta-Kapha
Oamenii din aceasta grupa fac fata cel mai usor problemelor epocii moderne (haos, schimbare continua...),
deoarece dispun de stabilitatea Kapha si de capacitatea de acomodare Pitta. Majoritatea indivizilor cu o
continuitate in toate domeniile vietii apartin acestui tip de caracter. Metabolismul activ Pitta este comlpetat de
stabilitatea Kapha, deci tipul Kapha-Pitta este de regula sanatos. Furia Pitta este reglementata de
perseverenta si fidelitatea Kapha. Combinatia celor doua calitati face posibil ca oamenii Kapha-Pitta sa suporte
mai usor schimbarile extreme de temperatura, caldura mare sau frigul puternic. Probleme de sanatate pot
rezulta din faptul ca amandoua doshele sunt de tip "uleios". In ceea ce priveste trasaturile negative, aroganta
Pitta, amestecata cu o incredere exagerata in sine (Kapha), face ca persoanele de acest tip sa fie greu
suportate ca parteneri de viata. Pentru a realiza o stare de armonie e nevoie de alimente cu efect de uscare,
de plante medicinale amare. De asemenea, poate ajuta si meditatia.

Caracterul Vata-Kapha
Ambele doshe sunt de natura rece, dar caracterul Vata-Kapha nu are nevoie ata de caldura corporala, cat de
cea sentimentala. De regula, acesti oameni sunt inalti, dar structura lor nu e la fel de armonioasa ca cea a
persoanelor de tip Pitta. Sub influenta celor doua doshe din caracter, persoanele respective sufera frecvent de
probleme digestive, de constipatie si de boli ale cailor respiratorii.
Sunt devotati, entuziasti, dar discretia nu e latura lor forte. Sunt fie sinceri, deschisi, fie enigmatici, inchisi.
Datorita faptului ca doshele Vata si Kapha se afla la poli opusi (cu exceptia proprietatii rece), acesti oameni au
caractere complexe si trebuie sa fie atenti sa nu traga concluzii pripite. Sentimentele profunde ale Kapha sunt
in opozitie cu nevoia de varietate a caracterului Vata, ceea ce face nearmonioasa lumea lor sentimentala.

Numarul oamenilor la care cele trei doshe sunt in continua dizarmonie (V/P/K) este foarte mic, acestia fiind
foarte sensibili, deci au nevoie de o viata echilibrata ca sa evite bolile. Din aceasta grupa fac parte, asadar,
indivizi cu mari probleme de sanatate. Sunt foarte putini si oamenii la care cele trei doshe sunt in perfecta
armonie (constitutie echilibrata), acestia imbolnavindu-se foarte rar, doar in cazul stresului prea mare.
Majoritatea oamenilor se incadreaza insa in cele sase categorii.
In alegerea raspunsurilor specifice caracterului dumneavoastra, este necesar sa fiti realisti si obiectivi.
Raspunsurile trebuie sa reflecte realitatea, nu idealurile dumneavoastra. Daca intampinati greutati in stabilirea
doshei primare, luati in considerare raspunsurile date la urmatoarele intrebari: structura corporala, culoarea si
luciul pielii, parul, pofta, digestia, visele. Daca aveti in continuare probleme, observati semnele legate de
preferintele privind starea vremii, daca va place mai mult caldura (Vata) sau frigul (Pitta).

SAPTA DHATU (Cele sapte dhatu)


Doshele pot fi considerate izvorul aparitiei maladiilor, iar dhatu-urile, locul unde apar acestea, de aceea poarta
si denumirea de "Dushya", adica "ceea ce se strica". Cele mai importante dhatu-uri sunt urmatoarele sapte:
 Rasa (plasma);
 Pakta (sangele, hemoglobina);
 Mamsa (musculatura);
 Meda (grasimea);
 Asthi (oasele);
 Majja (maduva si tesutul nervos);
 Shukra si Artav (sperma si ovulele).
Ordinea construirii acestora este foarte importanta, deoarece dhatu-urile provin unul din celalalt, in ordinea
prezentata. Aceasta inseamna ca, daca unul din dhatu-uri este defect, se vor altera si celelalte care il succed,
deoarece ele sunt "produsele" acestuia. Kapha dosha este prezenta in toate dhatu-urile, fiind dominanta in
Rasa, Mamsa, Meda, Majja si Shukra dhatu. Pitta dosha domina in Rakta dhatu, iar Vata dosha in Ashti dhatu.
Prin urmare, doshele fac parte din constructia dhatu-urilor.

MALAS
Sunt reziduurile corpului - substante pe care corpul le elimina deoarece nu mai are nevoie de ele, substante
inutile si chiar nocive. In fiecare faza a metabolismului, aceste malas sunt scoase din dhatu-uri de catre doshe
si eliminate din organism sub forma de excremente, urina, lacrimi, saliva, transpiratie si bioxid de carbon. Daca
malas nu sunt eliminate din timp si in cantitate corespunzatoare, ele afecteaza activitatea dhatu-urilor,
acumulandu-se in organism sub forma de toxine si provoaca diferite boli.
Asa cum dhatu-urile nu se pot alimenta si nu pot secreta reziduurile singure, nici malas nu au capacitatea de a
se elimina singure din organism. Aceste sarcini le revin doshelor. Daca ele sunt in echilibru, atunci si activitatile
dhatu-urilor si ale malas-urilor sunt la unison. Vata are sarcina de a separa, Pitta de a transforma, iar Kapha de
a lichefia si de a mentine coeziunea. Aceste "capacitati de circulatie" ale doshelor sunt cunoscute in Ayurveda
si sub denumirea de "dosha gati".

Pentru mentinerea echilibrului putem consuma ceaiurile specifice care au chiar denumirea de Vata, Pitta sau
Kapha - acum se gasesc si la noi in magazinele de profil.
MEDICINA TRADITIONALA CHINEZA

Pentru a desemna acest tip de medicina, se foloseste denumirea in limba engleza de TCM, adica: Traditional
Chinese Medicine.
Foarte multe persoane cred ca medicul naturist nu recomanda altceva decat eliminarea toxinelor
(dezintoxicarea) sau postul, ca scopul masajului thailandez nu este decat obtinerea placerii si ca medicina si
terapiile chineze inseamna doar acupunctura.
Medicina chineza are o istorie mai veche de 3000 de ani. Istoria Chinei este foarte zbuciumata. Imparati si
dinastii domnitoare au urmat unele dupa altele si s-a intamplat deseori ca un conducator sa "rescrie" istoria, ca
sa scoata in evidenta existenta unor imparati pe care sa-i reconsidere ca fiind personaje de legenda. Acest
lucru s-a intamplat si cu Huang Di, Imparatul Galben, pe care unii istorici il considera un personaj legendar,
mai curand un zeu. Conform legendei, "Canonul de medicina interna al Imparatului Galben" a fost scris pe
baza dialogurilor purtate de Imparatul Galben cu medicii de la curtea sa. La aceasta capodopera, s-au adaugat
de-a lungul timpului, o multime de completari. Varianta finala a acestei capodopere s-a cristalizat, dupa toate
probabilitatile, in secolele 3-5 d.Ch. Forma in care este cunoscuta astazi a fost redactata de un medic numit
Wang Bing, in anul 762 d.Ch., fiind constituita din doua parti (in total 81 de capitole): prima parte, denumita
"Intamplari simple" (Su Wen)- se ocupa de notiunile teoretice ale medicinei chineze (biologie, patologie, agenti
patogeni, canale de energie, diagnoza, etc.) iar a doua parte, denumita "Axa spirituala" (Ling Shu) - prezinta
practicile folosite cum ar fi: acupunctura, moxe si alte terapii medicale, descriind cele 9 feluri de ace, forma lor,
utilizarea acestora, definind numeroase tehnici de terapie si dezbatand o multime de tratamente pentru diferite
afectiuni.
Acest tratat a avut o influenta extrem de mare asupra medicinei chineze din toate timpurile. O perioada de
decadere semnificativa intervine dupa pierderea razboiului anglo-chinez, numit si razboiul opiului (1839-1842)
cand, patrunderea civilizatiei occidentale in China a adus cu sine si civilizatia occidentala. Astazi, pe langa
medicina occidentala, medicina chineza este una din cele mai importante metode de tratament folosite in toate
colturile lumii.
In ceea ce priveste latura spirituala a medicinei, taoismul este directia care a avut efectele cele mai
considerabile, ea raspandindu-se repede si, impreuna cu invataturile lui Confucius, alcatuind o conceptie
unitara asupra universului. Dupa legenda, intemeietorul taoismului este Lao Tze, adica maestrul batran, care a
trait aproximativ in secolul 5 i.Ch. Capodopera sa se intituleaza "Tao Te King" (Cartea Caii si a Virtutii), acest
titlu datand din secolul III sau II i.Ch. Lucrarea are o forma poetica, fiind alcatuita din 81 de strofe si sustine o
filozofie total diferita de religia din epoca sa, potrivita careia lumea nu a fost creata de o fiinta supranaturala, ci
ea s-a creat dupa legile sale proprii (tao). Tao inseamna drum, cale, carare dar si materia primordiala. In timpul
dinastiei Han (206 i.Ch.-220 d.Ch.), taoismul s-a contopit cu budismul venit din India si treptat a devenit religie.
Crearea lumii dupa invatamintele tao s-a realizat prin separarea in doua a substantei primordiale care anterior
se afla intr-o stare de echilibru, inlaturat prin manifestarea fortei lui tao (calea), ceea ce a determinat inceputul
transformarii. Aceasta stare de echilibru strabun este reprezentata simbolistic printr-un cerc gol, a carui
semnificatie este "fara inceput (neinceput)" (Wu Ki). Aceasta stare nu este nefiinta absoluta, ci existenta
potentiala, care inca nu a devenit manifesta. Acest punct de echilibru necesar se afla intre cele doua perioade
ale existentei lumii, intre care ar fi existat 129.600 ani. Mai tarziu, sub influenta tao, cele doua forte strabune,
ale caror nume sunt yin si yang, s-au despartit. Acest fenomen este reprezentat de cele doua forme aflate in
cerc, cea alba si cea neagra, care se contopesc in totalitate. Conceptele de Yin si Yang au aparut in lucrarea
"Cartea prefacerilor" (Yi King), unde este scris urmatorul lucru: "Orice existenta ia nastere cand cele doua forte
strabune, yin-ul si yang-ul, se contopesc printr-o transformare logica." Yin si Yang reprezinta unitatea rezultata
din opozitiile existente in natura sau in orice fenomen. Cuplul Yin - Yang reprezinta un sistem care se bazeaza
pe unitatea dintre cele doua unitati formate de doi poli opusi. Fiind independenti unul fata de altul, acesti poli
nu au nici energie, nici natura materiala. Fiecare fenomen din univers prezinta atat caracterul yin, cat si
caracterul yang, de exemplu: cald-rece, miscare-repaus, activ-pasiv, etc. Conform principiilor tao, nici un lucru
nu poate sa existe numai in sine sau pentru sine si orice fenomen contine posibilitatea schimbarii. De aceea
putem sa spunem ca universul (lumea) se constituie din schimbarea continua a fortelor de tip yin si yang. In
mod normal, aceste forte sunt in echilibru: niciuna nu poate sa existe fara cealalta, deoarece se mentin in mod
reciproc. Aceste notiuni sunt contrare, complementare, niciuna neputand sa existe fara cealalta. "Yin si Yang
pot fi deosebite, dar nu si separate" (Canonul de medicina interna al Imparatului Galben). Aceasta inseamna
ca orice lucru de pe lume are doua parti: ziua poate fi impartita in zi si noapte, speciile in masculi si femele,
etc. Astfel, pentru intelegerea bazelor, medicina se foloseste de 8 principii complementare, grupate doua cate
doua:

CARACTERISTICI GENERALE PENTRU:


Yin Yang
interior exterior
rece cald
obtuz ascutit
lipsa surplus

Plecand de la aceasta premisa, orice calitate din lume poate fi impartita in doua parti complementare: este yin
ceea ce e pasiv, feminin, mic, primitor, linistit, noaptea, umbra, intoarcerea in sine, etc., si este yang orice este
masculin, inalt, animat, agitat, ziua, miscarile spre afara, etc. Acest sistem poate fi divizat mai departe, dupa
natura. De exemplu, apa de la robinet este rece (de natura yin), dar exista un lucru si mai rece decat ea -
gheata. In acest caz, apa de la robinet, comparativ cu gheata, este de natura yang.
Alternanta anotimpurilor ilustreaza foarte bine fenomenul yin si yang: din iarna pana in vara, aerul se
incalzeste treptat; in acest timp natura yin scade si creste yang. Din vara spre iarna, acest fenomen este
invers, yang este in descrestere si yin creste. Din punct de vedere al naturii, primavara este anotimpul yang-
ului care creste, vara este varful yang-ului, toamna este anotimpul yang-ului descrescator si al yin-ului
crescator, iar iarna este varful yin-ului. Daca ne gandim la momentele zilei, yang se naste la miezul noptii,
creste pana la pranz si atinge apogeul la ora 12 la pranz; atunci se naste yin-ul, care atinge apogeul la miezul
noptii. Din punct de vedere al spatiului, cerul este yang, pamantul este yin, iar omul se afla in centrul lor.

YIN SI YANG DIN PUNCT DE VEDERE AL BOLILOR


 De natura yang: probleme acute, imbolnaviri de scurta durata, dureri acute, stari care se schimba
brusc.
 De natura yin: boli cronice, dureri surde, stari care se schimba incet.
Chiar si procesele din corpul uman pot fi explicate cu ajutorul acestei teorii. Daca aceste procese decurg
normal, la timpul lor, atunci in organism domneste un echilibru relativ. Daca acest echilibru nu poate fi
mentinut, din diverse motive, atunci apar imbolnavirile.
Organele corpului omenesc pot fi impartite dupa acelasi principiuu astfel:
 Cele cinci organe de natura yin sunt: inima, ficatul, splina, rinichii si plamanii. Rolul celor cinci organe
yin este producerea, transformarea si depozitarea de qi, a sangelui (Xue), a lichidelor organice (Jin-Ye),
a esentei din nastere si a celei dobandite (Jing), cat si a mintii (spiritului) de baza (Shen).
 Cele cinci organe de natura yang sunt: intestinul subtire, stomacul, intestinul gros, vezica urinara si
vezica biliara. Rolurile celor cinci organe yang sunt asimilarea substantelor nutritive, digestia si
transformarea acestora, cat si eliminarea toxinelor.
ORGANELE YIN
Plamanii
 coreleaza respiratia; daca acestia sunt bolnavi, intregul corp este bolnav;
 transmit energia celesta in jos la rinichi;
 raspund de metabolismul materiei lichide (al apei);
 daca qi-ul plamanilor este slab, pot aparea urmatoarele simptome: urinare putina, edem, boli de piele;
 raspund de starea pielii, de deschiderea porilor;
 supravegheaza stratul exterior de protectie, dirijeaza Wei Qi;
 tot ceea ce se intampla in caile respiratorii se afla sub supravegherea plamanilor: gripa, inflamarea
straturilor mucoase, sinuzita;
 au rol in producerea globulelor rosii.
Splina
 transforma hrana, o descompune in parti care pot fi ingerate;
 sustine organele la locul lor, precum si sangele care circula in artere; orice sangerare anormala, urinare
cu sange, acumulare de sange, dovedeste slabiciunea qi-ului splinei;
 ajuta la producerea qi-ului splinei;
 transporta hrana corespunzatoare catre fiecare organ.
Inima
 este locul unde se afla shen-ul (shen-ul este functia spiritului, capacitatea vietii spirituale si a gandirii);
 are deschidere la limba; din aceasta cauza, balbaiala, problemele de pronuntie, pot avea legatura cu
problemele cardiace;
 starea inimii poate fi stabilita dupa culoarea pielii;
 domina toate organele;
 mentine circulatia sangelui.
Rinichii
 depoziteaza qi-ul stramosesc, esenta;
 reglementeaza nasterea, dezvoltarea, maturizarea;
 au influenta asupra oaselor si reglementeaza productia de maduva osoasa;
 primesc qi-ul provenit din plamani;
 sunt radacina qi-ului.
Ficatul
 cea mai importanta sarcina a ficatului este asigurarea fluctuatiei uniforme a energiei organismului;
 controleaza si regleaza starea muschilor, ligamentelor;
 influenteaza functia de digestie a stomacului si a splinei;
 are deschidere la ochi.
ORGANELE YANG

Intestinul gros
 are ca sarcina eliminarea toxinelor;
 executa resorbtia lichidelor ramase (coordoneaza fluidele din organism);
 daca exista probleme de functionare a acestui organ, pot aparea obstructii intestinale sau diaree.
Stomacul
 raspunde de energia organismului, are ca rol primirea hranei si transmiterea mai departe a acesteia;
 imparte hrana consumata in parti curate si impuritati;
 partea curata este transmisa la splina, cea impura la intestine;
 daca functioneaza normal, dirijeaza qi-ul in sus.
Intestinul subtire
 are ca rol separarea substantelor nutritive de toxinele din hrana;
 coordoneaza lichidele, resoarbe apa.
Vezica
 activeaza aspectul yang-ului de rinichi, supravegheaza depozitarea fluidelor, asimilarea si selectarea
acestora.
Bila
 depoziteaza si transmite mai departe secretia biliara;
 este singurul organ yang care nu transforma substante impure;
 canalul vezicii biliare activeaza aspectul yang al functionarii ficatului si il controleaza in acelasi timp.
QI -ul
Este energia vietii. In mentalitatea chinezilor, tot ceea ce exista in univers se constituie din aceasta energie. In
corpul uman, qi-ul are diverse functii: hraneste, ocroteste organele, ajunge la fiecare celula. Baza este energia
de la parinti, iar restul de qi necesar se obtine din aer si din hrana. Daca am mostenit o baza puternica, traim
corect, ne miscam corect, facem terapii de respiratie, ne hranim intr-un mod adecvat, atunci energia din noi,
care ne hraneste, va fi puternica, corpul si spiritul nostru vor fi sanatoase. Qi-ul ajunge in orice parte a corpului
nostru prin asa-numitele canale de energie. Pe suprafata acestor canale gasim anumite zone, prin care putem
avea acces la fluxurile de energie. Aceste zone se numesc puncte de presopunctura.

Notiunile de baza cele mai importante din medicina chineza sunt: qi (energia vietii), yin si yang (cele doua
calitati), jing-ul (baza vietii mostenite), sangele (hraneste organele) si shen-ul (semnifica vitalitatea spirituala).
Energia circula prin canale, dupa o ordine bine definita, incarcand organele cu caracter yin si yang. Fiecare
dintre cele 12 organe principale este incarcat cu energie in perioade de cate 2 ore, rotatia completa facandu-se
in 24 de ore. Chinezii, de cele mai multe ori, iau in consideratie orarul organelor si in cazul terapiilor. De
exmplu: "durerile de cap ma apuca intotdeauna in jurul orelor 6 dupa-amiaza" sau "tusesc regulat in fiecare
dimineata", etc. Aceste simptome pot indica , de cele mai multe ori, organul cu probleme daca se iau in
consideratie si orarul organelor. La fel si in cazul terapiilor.
Iata ordinea fluxului de energie prin canalele principale
(dupa organe):

Intervalul orar Organul activ:


03 - 05 plamanii
05 - 07 intestinul gros
07 - 09 stomacul
09 - 11 splina
11 - 13 inima
13 - 15 intestinul subtire
15 - 17 vezica urinara
17 - 19 rinichii
19 - 21 pericardul
21 - 23 cele trei incalzitoare
23 - 01 vezica biliara
01 - 03 ficatul.

Circulatia continua si in acest fel este posibila mentinerea echilibrului de energie dinamic. In vederea asigurarii
circulatiei continue, qi-ul isi schimba polaritatea (energia devine de natura yin sau de natura yang). Pe
parcursul circulatiei sale face legatura intre interior si exterior, mentinand armonia intregului organism.
Doctrina celor cinci faze - datand cam din secolul IV i.Ch., incearca categorisirea caracteristicilor omului si a
diferitelor fenomene ale naturii, notate cu simboluri din categoria celor cinci procese de baza: lemnul-procesele
active din fazele de crestere; focul-varful activitatii; pamantul-elementul neutralitatii, al tranzitiei; metalul-faza
descrescatoare; apa-desavarsirea starii de liniste. Fiecare element hraneste elementul care ii urmeaza si
fiecare element blocheaza elementul al doilea din rand.

Cauzele bolilor in conceptia medicinei traditionale chineze pot fi clasificate in trei grupe importante: cauze de
dinainte de nastere, cauze existente pana la varsta de 18 ani (alimentatie inadecvata, numeroase accidente) si
cauze care apar dupa varsta de 18 ani (cauze interne, cauze externe si alte cauze).
Cauzele interne sunt deduse in principal din factorii sentimentali: supararea, mania excesiva (afecteaza
activitatea ficatului), bucuria sau necajirea excesiva (dauneaza functiilor inimii), tristetea (afecteaza functiile
plamanilor), framantarea, grija succesiva (dauneaza splinei), frica (afecteaza rinichii).
Factorii externi, meteorologici cauzeaza imbolnaviri in special cand sunt imprevizibili: vantul dauneaza ficatului,
frigul-rinichilor, umiditatea-splinei, seceta excesiva-plamanilor, caldura excesiva cauzeaza alte disfunctionalitati
ale organelor.
In categoria celorlalte cauze pot fi amintite: constitutia slaba, suprasolicitarea, activitatea sexuala excesiva,
regimul alimentar, traumele, epidemiile si modul de terapie inadecvat.
In China, in multe cazuri, medicul Curtii primea salariu numai in cazul in care locuitorii Curtii erau sanatosi. In
mod natural, existau si atunci greseli.

METODELE DE STABILIRE A CONDITIEI PACIENTULUI IN MEDICINA CHINEZA


Toate cunostintele medicilor din Tibet, India, China, japonia, Thailanda, sa bazau numai pe experienta si
observatie. Intrebarile puse, examinarile prin atingere, examinarea vizuala a partilor corpului au ca scop
descoperirea cauzelor si locului dizarmoniei. Aceste examinari nu sunt dureroase si permit o viziune exacta
asupra starii de moment a bolnavului.

Examinarea vizuala
Metoda examenului vizual se constituie din mai multe etape si incepe chiar in momentul sosirii pacientului in
cabinet. Medicul incepe sa deosebeasca aceste semne dupa principiile yin si yang. Mai intai urmareste
miscarile pacientului, daca sunt hotarate, nehotarate, daca sunt sau nu perfect stabile. Apoi urmeaza
recunoasterea semnelor vizibile care se regasesc pe piele, pe cap si pe fata. Va fi observata starea parului,
dar si miscarile capului. Capul este locul de intalnire al canalelor yin si yang si contine encefalul (creierul
mare), organ dominat in sistemul chinezesc de rinichi. Prin examinarea atenta a capului si a parului se poate
stabili cu usurinta starea qi-ului din rinichi si din sange. Acest examen se compune din doua etape: 1.
anormalitati ale formei si pozitiei capului; 2. diferentele de culoare si de sanatate a parului.
In conceptia medicinei chineze, in cazul copiilor cu capul prea mic sau prea mare exista o lipsa de esenta (jing)
si in aceste cazuri se trateaza rinichii, care depoziteaza esenta mostenita.
Daca partea moale a craniului bebelusului, fontanela, se intareste tarziu sau deloc, aceasta demonstreaza ca
avem de-a face cu o boala datorata lipsei unor substante din organism.
In cazul in care capul tremura (atat la copii, cat si la adulti), afectiunea poate fi tratata cu ajutorul ficatului.

Un alt lucru care se observa din prima clipa este starea parului. In sistemul chinezesc, rinichii sunt cei care
controleaza starea parului si, de aceea, pierderea parului poate insemna starea de epuizare a rinichilor.
Gusturile sarate tin de rinichi. Un consum excesiv de sare dauneaza sanatatii rinichilor. La barbatii la care
chelia apare destul de repede, aproape intotdeauna se remarca predispozitia spre mancarurile sarate.
 Daca parul este decolorat si rar si cade usor, atunci qi-ul (energia) din rinichi si din sange este lacunar.
In cazul batranilor si al problemelor mostenite, tratamentul nu este eficace.
 Pierderea timpurie si subita a parului denota lipsa de sange in medicina chineza, iar in cea occidentala,
intoxicatia cu metale grele sau cu alte substante (chimioterapie).
 Aparitia matretii este legata de digestie. Ea indica o disfunctionalitate a splinei si a stomacului, dar
poate sa fie si simptom al altor boli, cum ar fi,de exemplu, micozele.
Capul si fata
Iata cateva dintre semnele importante ce sunt urmarite in medicina chineza si semnificatia lor:
 Culoarea alba a fetei - inseamna lipsa qi-ului si insuficienta sangelui, dar si circulatia defectuoasa. Albul
face trimitere la excesul de yin, dar yin-ul poate fi si semn al durerii. Durerea de tip yin nu este prea
acuta, dar e de durata si acopera o suprafata destul de mare (de exemplu, durerea de cap afecteaza
capul intreg).
 Culoarea galbuie a fetei ( nu ca in cazul icterului, ci o nuanta mai slaba) - inseamna insuficienta
functionarii splinei si acumularea umiditatii. Se poate distinge in cazul unor persoane supraponderale.
Daca fata este galbena, incolora si uscata, inseamna ca splina si stomacul sunt slabe. Aceste
fenomene sunt foarte frecvente in cazul curelor de slabire pe termen lung.
o Culoarea rosie a fetei - este culoarea sangelui, deseori in legatura cu bolile de "caldura", cum ar
fi acele infectii care sunt urmate de febra. In orice caz, arata o functionare excesiva, putand sa
semnifice o hipertensiune arteriala datorata unor excese. Pe baza stabilirii exceselor sau
lipsurilor, putem distinge doua tipuri: 1. Tipul "macelar" - supraponderal, cu fata rosie, ii este in
permanenta cald, aproape ca explodeaza. Aceasta inseamna exces de functionare. 2. Tipul
"femeia de serviciu" - palid, deseori slab, ii este frig, este permanent somnoros.
 Culoarea vinetie a fetei (cianotica) - arata intotdeauna stagnare, raceala. Apare mai ales daca frigul,
substanta rece, se acumuleaza si qi-ul lipseste. daca qi-ul este prea putin si sangele se acumuleaza -
fata va avea o culoare violet. Cauzele care pot fi in spatele acestor simptome sunt: tetanos, spasm,
convulsii, stari care preceda infarctul cardiac. La copii, in cazul temperaturilor ridicate, daca fata este de
culoare violet, mai ales la baza nasului si intre sprancene, acesta poate fi un semna de alarma pentru
convulsii de febra. O culoare albastru mai inchis apare in cazul diferitelor intoxicatii.
 Culoarea cenusie a fetei - indica o epuizare excesiva, grava. Poate sa insemne o durere de tip yang
(care este ascutita, palpitanta). Daca fata este de culoare mata si culoarea cenusie apare instantaneu
in cazul unei boli cronice, atunci prognoza pentru bolnav este foarte rea.
Ochii
Examinarea ochiului consta in observarea stralucirii ochilor, dar si a formei, culorii pleoapelor. Ochii sunt
considerati ca facand parte din sistemul energetic al ficatului. Deteriorarea vederii - miopie, prezbitism - este
reglementata de functionarea ficatului.
 Vitalitatea ochilor, stralucirea lor, constituie simbolul spiritului, al vitalitatii, al Shen-ului.
 Daca albul ochilor are o stralucire mata, aceasta inseamna oboseala.
 Daca au culoarea rosie, dar aceasta culoare apare brusc, de exemplu in cazul guturaiului, gripei, atunci
problema existenta este legata de plamani.
 Daca ochii se inflameaza deseori, acesta este cu siguranta un simptom datorat ficatului.
 Daca pleoapa inferioara este inflamata, poate sa reflecte oboseala, dar daca aceasta inflamatie are
nuante albastre, arata ca rinichii sunt slabi.
 Daca pleoapele inferioare sunt palide, fara tonus si au o culoare galbuie, asta inseamna ca problema
se datoreaza stomacului, iar in cazul aparitiei culorii maro inchis, atunci problema isi are originile in
ficat.
 Pleoapele de culoare rosie pot indica un consum excesiv de zahar sau de alcool. Daca numai coltul
interior al ochilor este rosu, problema se poate datora canalului vezicii urinare, iar in cazul in care coltul
exterior al ochilor este rosu, problema se cauta la canalul de energie al vezicii biliare.
Alte semne
 Daca fruntea e accentuata si brazdata adanc, este un semn care face referire la intestinul subtire.
 Daca pe linia parului pielea este uscata, exista disfunctionalitati la meridianul vezicii urinare.
 Suprafata dintre cele doua sprancene este semnallizatorul ficatului si al stomacului.
 Suprafata aflata in jurul narilor se afla sub influenta plamanilor.
 Adancimea ridului care pleaca de la partile laterale ale nasului si ajunge langa buze este foarte
importanta: acest rid se adanceste considerabil in cazul problemelor digestive sau in cazul operatiei
vezicii biliare.
 Buzele lasate, galbui, mate, arata epuizarea energiilor splinei. Buzele de culoare violet arata stagnarea
sangelui. Pe partea dreapta a buzelor se remarca functionarea bilei, iar pe partea stanga, functionarea
splinei. Buzele inferioare sunt suprafetele care indica starea stomacului si a intestinelor. Umflarea
buzelor inferioare indica cu o precizie destul de mare problemele digestive, caracterizate de balonari si
constipatie. Un semnal al diareei pot fi buzele inferioare umede, cu edem.
 O linie aparuta pe lobul urechii, la inceput alburie, care devine apoi din ce in ce mai accentuata, atrage
atentia asupra deteriorarii starii inimii si iminentei pericolului de infarct cardiac.
Diagnoza limbii
Examinarea limbii este o metoda complementara. Avantajul ei este ca furnizeaza informatii instantanee despre
gravitatea bolii si schimbarea starii pacientului. Metoda reflecta excelent starea de moment a organismului,
putand sa furnizeze 70 % din diagnosticul bolnavului. Cel mai indicat este ca examinarea sa se faca la lumina
naturala. Daca nu este posibila examinarea la lumina Soarelui, atunci este de preferat lumina unui bec decat a
unui tub cu neon. Bolnavul trebuie sa scoata limba in mod hotarat, dar fara prea mult efort, maximum 15-20 de
secunde. Daca este necesar, se va repeta, deoarece scoaterea limbii cu forta duce la schimbarea umiditatii si
culorii acesteia. Se va lua in consideratie faptul ca si consumul de anumite medicamente, alimente colorate
sau dulciuri, pot influenta culoarea limbii. Este important de stiut ca limba persoanelor care fumeaza excesiv
este mai uscata de obicei sau chiar galbuie. La orice examinare se pleaca de la starea normala. O limba
normala, sanatoasa, are un aspect vioi. Corpul limbii este de culoarea carnii proaspete, de culoare rosie sau
roz deschis. O limba normala este flexibila, nu prea rigida, nici prea palida, fara modificari vizibile, nu este
brazdata, inflamata si nici nu tremura. Stratul normal de depuneri pe limba este subtire si alb, dar este
acceptabil si daca la radacina este mai gros decat la varf. Limba nu trebuie sa fie nici uscata, nici prea umeda.
Suprafata limbii reflecta starea de sanatate a unor organe din corp, aceste conexiuni fiind explicate prin
sistemul canalelor de energie. La examinarea limbii, medicul este ajutat de harta limbii.
Impartirea este urmatoare: varful limbii apartine inimii, suprafata dintre varful limbii si mijlocul acesteia
corespunde plamanilor, mijlocul limbii corespunde stomacului si splinei, radacina limbii corespunde rinichilor,
patea stanga a radacinii corespunde vezicii urinare la barbati, iar partea dreapta uterului la femei, partea
laterala stanga a limbii corespunde ficatului, iar partea laterala dreapta a limbii corespunde vezicii biliare. O
limba uscata indica o epuizare a lichidelor din organism, iar o limba de culoare inchisa, fara viata, o prognoza
mai rea, indicand un proces de vindecare mai greoi. Cu cat corpul limbii este mai palid, cu atat mai grava este
starea bolnavului. Aceasta paliditate poate sa mearga pana la culoarea alba. In cazul unei limbi palide, de
obicei yang-ul este in cantitate scazuta - limba este excesiv de umeda ori sangele este insuficient si astfel
limba este predispusa sa se usuce. Daca yang-ul este insuficient, acesta ascunde mai multe simptome, de
aceea, pentru a stabili un diagnostic, trebuie cunoscute si celelalte simptome ale bolii. Aceste simptome pot fi:
senzatie de frig, urinare lunga, o urinare de culoare deschisa, diaree cu continut de resturi alimentare
nedigerate.
Culoarea rosie a limbii poate semnifica o caldura interioara, simptomele bolii fiind: o culoarea rosie a fetei, o
variatie sinusoidala a febrei, predispozitie la evitarea caldurii, urina de culoare inchisa, in cantitate mica, cu
miros urat, diaree sau eventual scaune cu sange.
Punctele si petele de pe limba se examineaza dupa locul in care apar si dupa coloritul lor. Cu cat aceste pete
au culoare mai inchisa si cu cat sunt mai multe, cu atat boala este mai grava.
La examinarea formei corpului limbii, nu este vorba numai despre liniile fizice ale limbii, ci si
de calitatea si flexibilitatea ei. Daca limba este subtire si ingusta, eventual are si o culoare inchisa, atunci
prognozele pentru vindecare sunt proaste. Corpul limbii mai poate sa fie si de culoare caramizie, de exemplu.
O limba umflata este de obicei semn de caldura. La alcoolici, acest lucru se intampla frecvent. Un alt indiciu
important este daca limba este brazdata de crapaturi. Numarul si adancimea crapaturilor sunt foarte diferite si
de obicei se datoreaza epuizarii lichidelor din corp ori slabiciunii rinichilor.
O limba cu urme de dinti - este frecventa la cei care tin regim in timpul verii, fiind aproape intotdeauna cauzata
de disfunctiile splinei. Apare in cazul problemelor datorate greselilor de alimentatie. In aceasta situatie,
bolnavul se simte deseori epuizat si are o dorinta accentuata de a manca dulciuri.
Din punctul de vedere al medicinei chineze, depunerile de pe limba sunt produsele secundare biologice ale
stomacului, prezenta lor pe limba indicand functionarea corecta a splinei si mai ales a stomacului. Trebuie sa
existe intotdeauna depuneri pe o limba normala. Acestea sunt subtiri, de culoare alba, usor umede, la varful si
pe marginile limbii stratul lor este mai subtire, ingrosandu-se spre mijlocul limbii si devenind foarte vizibile la
radacina. Aceste depuneri furnizeaza informatii exacte despre starea functionala a stomacului si a splinei.
O stare foarte grava este semnalata de cazul in care limba este neagra, uscata, cu crapaturi, ceea ce denota
epuizarea totala a energiilor vitale. O limba fara depuneri, de culoare albastruie, indica o circulatie insuficienta
sau o intoxicatie. Un simptom foare grav este cand varful limbii se contracteaza, semnificand iminenta
dezastrului proceselor vitale. Previziunile sunt foarte sumbre daca radacina limbii are o culoare inchisa si este
uscata. La fel si daca limba este uscata si are culoarea rosie. Trebuiesc luate in considerare insa si alte
semnale pentru a stabili gravitatea bolii.
O metoda complementara de diagnosticare este si CHESTIONAREA - punerea de intrebari pacientului.
De asemenea, foarte important este si diagnosticul pulsului.
Metodele de tratament ale medicinei traditionale chineze sunt: acupunctura, presopunctura, terapia de masaj,
aplicarea ventuzelor, terapia moxa, terapia prin utilizarea plantelor medicinale, terapia de respiratie si de
miscare si terapia de alimentatie.
Toate tipurile de terapii traditionale chineze pot fi practicate numai de catre persoane avizate.
De remarcat este diferenta esentiala intre gandirea terapeutilor naturisti si gandirea medicinei
chineze. Terapeutii naturisti sunt dispusi, in cazul tuturor imbolnavirilor, chiar si in cazul bolnavilor slabiti, sa
supuna corpul la o "dezintoxicare", in timp ce chinezii incearca intarirea qi-ului (energiei vitale).

Pe baza dieteticii chinezesti, pot fi folosite cu usurinta unele metode cum ar fi :


 Condimentele picante au efect de incalzire; de aceea, daca nu avem probleme de stomac, putem sa le
folosim in cure de slabire.
 Cei care sunt frigurosi, trebuie sa evite alimentele cu efecte racoritoare (salate reci, alimente crude).
 Cei care in timpul verii fac cura de pepene, dar sunt frigurosi, trebuie sa manance pepenele presarat cu
scortisoara.
 In cazul problemelor cailor respiratorii, al otitei cronice, al bolilor frecvente cauzate de racire, trebuie
evitat consumul de lapte, deoarece este producator de mucozitati.
 In cazul racelii se poate pregati miere cu piper ( la aproximativ 50 ml de miere se pune o lingurita mica
de piper si se amesteca). Se imparte pentru toata ziua si se consuma cate un pic.
 In restaurantele chinezesti, daca nu se mananca sosul, alimentele nu apasa asupra stomacului.
 Bolnavii slabiti vor consuma alimente cu efect de incalzire.
RETETA BUNA PENTRU BOLNAVII SLABITI: o supa delicioasa de carne. Carnea de vita curatata se fierbe
la foc mic, timp de mai multe ore, pana aproape se faramiteaza. Se pregateste cu ajutorul multor legume, care
la randul lor se fierb pana devin moi. Supa se condimenteaza (cu mai multe condimente, dar nu prea tari). Se
pune si putin ghimbir. Cand e gata, se pune si un ou in supa. In functie de starea bolnavului, se face (cu
blenderul) o pasta din ea. Se serveste fierbinte. Se consuma inghititura cu inghititura, bine mestecata. Celor
care nu le place carnea de vita, o pot inlocui cu carnea de pui. Esential este ca supa sa fie concentrata.

Clasificarea alimentelor dupa efectul lor de caldura


Efecte reci : sarea, rosiile, pepenele galben, pepenele verde.
Efecte de racorire: merele, vinetele, perele, castravetii.
Efecte calde: castanele, paducelul, caisele, usturoiul.
Efecte fiebinti: piperul negru, ghimbirul uscat, uleiul de soia.

Clasificarea alimentelor dupa efectul de vindecare


Alimente care sisteaza lipsa de sange: busuiocul, vinetele, usturoiul, otetul din vin, prazul.
Alimente care intaresc munca qi-ului si a sangelui: carnea de miel, heringul, guliile, mandarinele, mierea.
Sudorifice: ghimbirul, maghiranul, rozmarinul, ceapa, telina.

De retinut:
 Cartofii sunt un aliment neutru, dulce, intarind rinichii si reincarcand plamanii. Au efecte benefice in
cazul slabiciunii splinei, al poftei de mancare reduse, al diareei cronice, etc.
 Scortisoara este fierbinte, picanta. Se recomanda pentru tratarea reumatismului, impotriva anumitor
boli ale splinei, ale stomacului,ale plamanilor, in cazul problemelor de urinare si al diareei. Mai nou s-a
descoperit ca reduce glicemia.
 Nuca este calda, dulce. Reincarca rinichii, incalzeste plamanii, are efecte bune in cazul astmului si al
impotentei.
Armonizarea gusturilor alimentelor
Conform principiilor medicinei chineze, la clasificarea alimentelor, organelor le sunt atasate anumite gusturi.
Cand se doreste intarirea unui element, prin definirea exacta a alimentelor care sunt legate de elementul
respectiv se pot aduce multe imbunatatiri. Gusturile acrisoare apartin elementului lemn. Alimentele cu astfel de
efecte sunt: pastravul, branza, maslinele, strugurii, rosiile. Gusturile amarui apartin elementului foc. Aceste
alimente sunt: gulia, salata, secara, telina. Gusturile dulci se afla in sistemul elementului pamant. Aceste
alimente sunt; vanata, carnea de miel, racul, mierea, meiul, etc. Gusturile picante sunt dominate de elementul
metal. Aici amintesc: hreanul, usturoiul, maghiranul, menta, ridichiile.Gusturile sarate sunt supuse elementului
apa: sardinele, carnea de porc si desigur sarea.

Important: in tara noastra, medicina traditionala chineza poate fi practicata numai de persoane care au o
diploma recunoscuta de organele competente.
SECRETUL ILUMINATILOR (CRESTINI SI MASONI)

În general , iluminaţii sunt asimilaţi cu masonii, tocmai de aceea vreau să evidenţiez diferenţa dintre un creştin
iluminat şi iluminaţii masoni.
Cel Mai Mare Secret Al Masonilor-Iluminaţi Dezvăluit !

Piramida şi Ochiul atotvăzător: Este un simbol ocult masonic – Este un fapt dovedit prin
scrierile părinţilor fondatori şi documentaţia masonica.

“Simbolul piramida şi ochiul atot-văzător este de fapt reprezentaţia simbolică a glandei pineale sau a celui de-
al treilea ochi .
(În centrul creierului tău este o mică glanda numită glanda pineală).
Se numeşte pineală pentru că are forma unui con de pin. Acesta este centrul geometric exact al creierului tău !
Această glandă este foarte importantă în culturile antice”
Kundalini
Kundalini este puterea divină primordială din interiorul nostru, care, de obicei, este latentă (nemanifestă).
Sediul ei este osul triunghiular de la baza coloanei vertebrale, numit sacru (Hieron Osteon). Grecii antici, care
i-au dat această denumire, i-au atribuit o semnificaţie deosebită, deoarece acest os ardea cel mai greu la
incinerarea corpului. De asemenea, egiptenii acordau o mare importanţă osului sacru, ca fiind lăcaşul unei
forţe supranaturale.
În Vest, osul sacru este simbolizat prin semnul Vărsătorului şi prin Sfântul Graal, recipientul apei vieţii.
Kundalini (spirala, în sanscrită), apare încolăcită precum un şarpe şi de aceea i se mai spune Puterea
Şarpelui. Ea a fost descrisă amănunţit în Upanişade.
Conştientizarea energiei Kundalini în fiinţa umană era considerată de către marii înţelepţi ai antichităţii drept
cunoaşterea supremă. Această cunoaştere subtilă era rezervată numai celor care atingeau un înalt grad de
puritate şi sfinţenie. Cel care avea acces la această cunoaştere se numea Maestru (guru/învăţător spiritual).
Acesta, la rândul său, o transmitea în mod direct unui discipol (aspirant la adevărul absolut).

Regele Tutankhano are acest şarpe kundalini. Kundalini trecând chiar prin capul lui ! Acesta este simbolul pe
care i l-au oferit, reprezentând activarea completă a glandei pineale, şi ca toate chakrele , s-au transformat
acum în aceste sfere concentrice, şi accesul dinspre tărâmurile înalte dimensionale trece direct prin capul tău,
unde toată această energie e adunată.

Când treci prin aceste meditaţii Kundalini, ideea este că trebuie să înalţi şarpele
kundalini. Adevarata înălţare a şarpelui Kundalini îl reprezintă coliziunea împreună a chakrelor în acest set de
sfere concentrice. Atunci când faci asta, focalizezi totul într-un punct din creierul tău. Aceasta reprezintă unirea
chakrelor .
Sistemul ezoteric al chakrelor
Chakrele sunt de fapt nivele diferite ale sufletului tău, şi nivelurile pe care se găsesc funcţiile tale cerebrale şi
conştiinţa ta (fapt dovedit şi de ştiinţa că aceste chakre există ,ele mai sunt numite şi centrii energetici sau
centrii ai conştiinţei).
Vechile culturi se pare că aveau un respect deosebit pentru glanda pineală (al treilea ochi), căci o întâlnim în
nenumărate texte, picturi şi monumente. Sumerienii au făcut desene oamenilor Anunaki, care aveau în vârful
coifurilor această formă, de con de brad. Osiris, zeul lumii subterane, din mitologia Egipteană, este prezentat
arătând cum energia kundalini se urcă spre glanda pineală, punctul de întâlnire al tuturor energiilor.

Când toate chakrele se mută în jurul capului, având în centru glanda pineală, putem avea acces la celălalt
tărâm (la alte dimensiuni mai inalte).
Toiagul reprezinta Şarpele Kundalini, iar Conul de Pin: Glanda pineală (al treilea ochi).
Zeul babilonian Thamus ţine în mâna sa un con.

În Hinduism, zeiţa distrugerii si dărâmării Vechiului pentru a purifica calea Noului, Shiva, are părul coafat ca un
con, având încolăcit în jurul gâtului un şarpe şi desenul celui de-al 3 lea ochi,în mijlocul frunţii.

Zeul vinului, Bachus, este reprezentat ţinând în mână un sceptru ce are în vârf un con. Alcoolul nu a fost
denumit întâmplător şi spirt (eng. spirit), ci ca fiind legat de spirit, pentru că el are capacitatea de a deschide
glanda pineală.

Dionisus ( Dinoysos ) portarul lumii de dincolo, are în vârful lăncii tot un con. În Matei 6.22 Isus spune:

“Luminătorul trupului este ochiul (atenţie ochiul, adică al 3-lea ochi, nu ochii).
Dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat.”

Credeţi că toate acestea sunt simple întâmplări şi cei în cauză nu ştiau ce fac?
Dacă încă vă mai îndoiţi, iată încă ceva care ar trebui să vă dea foarte serios de gândit! În piaţa Vaticanului, în
zona denumită Curtea Conului, cea mai mare statuie are forma unui con de brad. Lângă ea se află un
sarcofag deschis, asemenea celui din Camera Regilor din marea piramidă. Se ştie că acesta este simbolul
dispariţiei morţii şi a tranziţiei către viaţa spirituală. Şi asta nu e totul. Lângă acestea se află un leu asemănător
Sfinxului din Egipt, având la bază inscripţii cuneiforme. Care să fie oare legătura dintre creştinism şi vechii
egipteni?
Şi neaşteptat, iată că însuşi papa are în vârful sceptrului său, bineînţeles, un con de brad !

Desigur este deja prea mult ca toate acestea să fie simple coincidenţe. Este clar că ele reflectă vechi
cunoştinţe, ţinute în secret, cu străşnicie de-a lungul mileniilor, departe de cei mulţi.
Trezirea glandei pineale are efecte extraordinare asupra expandării conştiinţei şi deschide accesul la toate
cunoştinţele universale. Această glandă se activează după ce nu mai este bombardată de fotonii trimişi de
ochi, deci în prezenţa întunericului. Ea emite apoi melatonină, o substanţă care calmează sistemul nervos,
înainte de culcare.
Stările de somn şi visare sunt similare cu cea de meditaţie, transă, hipnoză, sau experienţe mistice.
Dimetriltriptamina (DMT) este o altă substanţă pe care glanda pineală o secretă, dând un ultim impuls în
vederea deschiderii porţii spirituale. Această substanţă este aceeaşi cu cea folosită în poţiunile şamanilor, fiind
extrasă din plante ca, yopo, sau ayahuasca, în scopul de a face experienţe de dilatare a timpului, călătorii în
timp, călătorii în tărâmuri paranormale, întâlniri cu fiinţe spirituale, etc.
În interiorul său, glanda pineală este umplută cu apă, care în timp se calcifiază, datorită dietei greşite, fluorului
din pasta de dinţi, fluoritei din apă, sau băuturilor carbogazoase.

Simbolismul din Biblie, referitor la semnul fiarei, situat pe frunte (punctul negru), reprezintă situaţia când eşti
prizonier în lumea materială, fără a avea acces la cea spirituală, adică trăieşti în întuneric, cum este cazul
majorităţii oamenilor de pe Pământ.

Structura interioară a glandei este similară cu a retinei ochilor, de aceea ea a fost denumită al 3-lea ochi, sau
ochiul spiritual.

Ea lucrează asemenea unui televizor, furnizând imagini şi sunete, alimentate de imaginaţie. De aceea, atunci
când închidem ochii, încă mai putem vedea imagini sau avem capacitatea de a vizualiza conştient, folosindu-
ne ochiul minţii. Desigur, nu tot ce apare în creier este din cauza glandei pineale, doar când călătoreşti în timp,
când ai vise, aceasta făcându-se prin interfaţa dintre cele două lumi. În absenţa luminii, în jurul glandei pineale
se formează un scut electromagnetic, care are rolul de a o izola de toate radiaţiile exterioare, din spaţiu-timp,
în scopul de a recepţiona informaţii din timp-spaţiu. Înăuntrul său, se formează mici molecule de microclusteri,
care se transformă în unde, permiţând percepţia.
Nu întâmplător glanda pineală are cea mai mare concentraţie de sânge din corp, ci pentru că are nevoie de
multă energie, pentru a se activa. În scopul de a-i uşura deschiderea, trebuie să devenim conştienţi şi să ne
acceptăm în totalitate, considerându-ne fiinţe divine.
Substanţe ca LSD sau DMT, au capacitatea de a o deschide forţat şi de a-i accelera funcţionarea însă,
câteodată, pot duce la blocarea ei, apărând dereglări. Halucinaţiile apar ca urmare a lipsei de somn, când
melatonina este secretată în timp ce eşti treaz. Aceasta se întâmplă în cazul bolnavilor de schizofrenie.

Glanda pineală trebuie privită deci ca fiind o poartă hiperdimensională naturală.


Studiul timpanului urechii a arătat că poziţia acestuia este în unghi. După modelul său a fost realizat un
microfon tridimensional, apoi sunetul a fost redat în difuzoare holografice, obţinându-se un sunet holografic,
similar cu o hologramă din lumină. Lobii urechii au unghiurile egale cu cele ale marii piramide din Egipt, după
care se poate forma un tetraedru regulat care, atunci când stăm aşezaţi cu faţa în sus, are în centrul său, ce
credeţi? Glanda pineală.

Acest secret a fost ţinut în secret chiar în faţa ochilor noştri: desenul de mai jos este posterul "Codul lui Da
Vinci".

Nu-i aşa că natura este mai inteligentă decât cea mai fantastică imaginaţie omenească? Şi, ca o consecinţă a
acestei structuri geometrice ce se formează la nivelul creierului, putem înţelege în sfârşit mesajul ascuns, de
secole, în simbolul de pe spatele bancnotei de un dolar şi anume ochiul din piramidă.

Desigur, acuma ne punem întrebarea dacă şi cum am putea realiza un dispozitiv bazat pe acest principiu? Sau
dacă s-a realizat deja? În principal am avea nevoie de un recipient umplut cu apă pură, un sistem capabil de a
realiza scutul electromagnetic şi un mecanism pentru a îl acorda, apoi maşina timpului ar fi pregătită pentru
călătorii în lumile din timp-spaţiu. Ca metodă de a prelua imaginile ar putea fi folosirea unui gaz ionizat, bazat
pe principiul ecranului TV.
Nenumărate surse de informare credibile ne spun că guvernul American a realizat de mult acest tip de vehicul
stelar. Dezvăluiri ascunse s-au făcut mai ales prin intermediul filmelor, aşa zise ştiinţifico-fantastice, care în
realitate au avut scopul de a pregăti conştiinţa umanităţii pentru etapa următoare a evoluţiei sale, în care
aceste tehnologii vor fi la ordinea zilei. Un exemplu este filmul Contact, în care omenirea, intrând în
comunicaţie cu o civilizaţie din constelaţia Vega, primeşte planul de fabricare a unei astfel de maşini, care este
apoi realizată şi testată.

Se poate observa cum părţile componente sunt, rezervorul şi inelele care, prin rotire cu o viteză foarte mare,
creează scutul electromagnetic.
În epava navei prăbuşite la Roswell, în 1947, s-a găsit un cub capabil de a se deschide şi a arăta viitorul. El a
fost denumit looking glass, fiind utilizat printre altele, pentru a falsifica alegerile prezidenţiale din anii 2000 şi
2004, ale lui George Bush.
Biologul american Dan Burish a făcut dezvăluiri senzaţionale despre proiectul Majestic, în care timp de 10 ani
a făcut studii secrete în microbiologie, în Aria 51, împreună cu o rasă de extratereştri venită din viitor care, fiind
originară de pe Pământ, a suferit nişte dereglări genetice ca urmare a unor cataclisme ce au avut loc în anul
2012.
El a refăcut genetic sămânţa originară, ce a stat la baza vieţii pe Pământ şi a observat cum se poate crea şi
modifica ADN-ul cu ajutorul vibraţiilor.
Filmul The Last Mimzy este o dezvăluire ascunsă a tehnologiei looking glas şi a proiectului Majestic 12. Este
vorba de doi copii care găsesc un cub venit din viitor, cu scopul de a lua o mostră de ADN în vederea salvării
acelei rase. În finalul filmului, cubul crează o gaură de vierme, necesară călătoriei în timp.

În decembrie 2006, însă, toate aceste tehnologii de citire a viitorului, au fost dezactivate, deoarece se pare că
ele pot influenţa negativ transformările ce urmau să aibă loc în anul 2012,fiind vorba mai ales de inversarea
axei polilor.
Un lucru foarte interesant apărea atunci când ajungeau la anul 2012; totul devenea alb şi nu erau capabili să
mai vadă nimic. Totodată apărea o succesiune de viitoruri paralele, greu de descifrat chiar şi pe calculator.
Dacă observatorul avea gânduri catastrofice, atunci vedea catastrofe şi distrugerea Pământului. Astfel au
înţeles că viitorul nu poate fi prevăzut cu adevărat cu nici un fel de dispozitiv, căci el este în continuă
transformare, în funcţie de gândurile şi emoţiile oamenilor, uniţi într-o matrice a energiei cuantice universale în
care toţi transmit şi recepţionează energii, inclusiv energia gândurilor.
Există doar două emoţii fundamentale: Frica şi Iubirea. Este timpul să alegem Iubirea (90% din populaţia
globului trăieşte în frică, teamă şi stres ).

De aceea, vreau să subliniez foarte clar, pentru toată lumea, că tot acest bombardament de profeţii
catastrofice, începând cu cele din Biblie şi continuând cu cele ale lui Nostradamus, babei Vanga şi multe altele,
care sunt astăzi la modă, nu trebuiesc luate în consideraţie!
Fiecare din aceşti profeţi a văzut doar o probabilitate a viitorului, care a fost influenţată de diverse polarităţi ale
conştiinţei universale şi umane şi interpretată de propria minte logică, în funcţie de gradul său de înţelegere.
Cum se vor petrece lucrurile cu adevărat nimeni nu poate spune cu precizie. Viitorul se scrie de către noi în
fiecare moment şi depinde de noi dacă vom experimenta catastrofe naturale, războaie, sau vom face o
tranziţie calmă, liniştită spre Noua Lume.
Dintr-o altă epava a unei nave extraterestre, în timpul celui de al doilea război mondial, au fost recuperate
scaunul de pilotaj şi ecranul de proiecţie. Rezultatul a fost de-a dreptul uimitor şi anume: persoanei aşezate în
acest scaun i se amplificau gândurile transformându-le în realitate şi era capabilă de a vedea în timp şi spaţiu.
El funcţionează ca o interfaţă a conştiinţei, asemănător cu un amplificator psihic şi era folosit în scopul
propulsării navei prin puterea mentală.
A fost denumit scaunul Montauk.
Şi iarăşi prin filme s-a dezvăluit existenţa acestei tehnologii superavansate. În filmul Stargate colonelul O’Neal
foloseşte scaunul străbunilor, în care puterea mentală îi este amplificată, fiind capabil să îndepărteze flota
inamică, aruncând asupra ei globuri de foc. În filmul Minority Report, oameni având puteri paranormale,
aşezaţi în scaune plutitoare, îi transmiteau lui Tom Cruise imaginile pe un ecran gazos. În filmul XMen, se
foloseşte un astfel de scaun pentru a-i depista pe mutanţii dispăruţi. În Total Recall, Arnold Schwartzeneger
utilizează şi el un scaun miraculos, pentru a călători pe Marte.
Cercetările făcute în viitor cu acest scaun au găsit că, după 21 decembrie 2012, graficul nu mai are forma
sinusoidală, ci devine o linie dreaptă. Subiecţii simţeau în acel punct un baraj energetic pe care nu erau
capabili să îl treacă, fiind respinşi cu brutalitate. În acelaşi timp însă, experimentau o expandare bruscă a
conştiinţei până la nivelul cosmic, în care nu mai există nici timp nici spaţiu, putând fi orice: o galaxie sau un
atom, şi având acces la toate cunoştiinţele universale. Ciudat, nu-i aşa?

Tehnologia Porţii Stelare, asemănătoare cu cea din filmul Stargate SG1, a fost realizată, după modelul celei
rămase de la Atlantida, însă ulterior a fost îngropată sub gheaţa din Antarctica, pentru a nu permite unor
entităţi negative să distrugă Pământul.
O altă realizare tehnologică secretă este Jump Room, în care cel ce intră se trezeşte instantaneu pe Marte,
unde de altfel a fost realizată o bază pentru evacuare în caz de cataclisme.
Cercetătorul rus Serghey Smeliakov, a avut ideea de a diviza spirala timpului din calendarul Mayaşilor la
numărul de aur (1,618) care, după cum am mai spus, este prezent peste tot în natură, în creşterea şi
dezvoltarea organismelor, precum şi a galaxiilor. El a văzut că în punctele de diviziune au avut loc mari
transformări istorice în evoluţia umanităţii, cum ar fi ridicări sau prăbuşiri de mari imperii, războaie, etc. Cu cât
ne apropiam de anul 2012 succesiunea acestor puncte critice se accelerau, fiind unul în 2009, câteva în 2010,
apoi păreau că au loc la intervale de o lună, o săptămână, iar în ultimul an în fiecare zi!
Evoluţia nefiind un proces liniar, ci unul exponenţial, în ultima etapă a avut loc un salt brusc, care practic ne va
propulsa pe o altă treaptă de existenţă, dezvoltându-ne toate abilităţile paranormale adormite. Practic,
Pământul va a trecut printr-o poartă stelară şi a intrat în timp-spaţiu, având o nouă vibraţie.

………….> Important de ştiut !


Este demonstrat că epifiza este legată direct de funcţiile sexuale, iar abstinenţa sexuală (abţinerea de la
excese) o acţionează destul de puternic – de aici putem trage concluzia că în spatele acestui secret se află o
conspiraţie la nivel global …şi spun asta pentru că majoritatea mesajelor subliminale sunt cele cu referire la
sex. De fapt putem vedea foarte clar şi cu ochiul liber că trăim într-o societate care promovează
comportamentul sexual degenerat.

Mesaj subliminal - sex – Observaţi cuvântul sex între spaţiile goale…


Al treilea ochi la reptile !
Argumentul unor cercetători este că, la fiinţele vii, cel de-al treilea ochi nu este chiar o raritate. Cel mai des
acesta se gaseste la reptile, în special la şerpi şi şopârle. La aceste animale, acesta este reprezentat de un
ochi pe ceafă, pentru care există în craniu chiar un orificiu uşor de observat.
Cel de-al treilea ochi al reptilelor este acoperit cu o piele semitransparentă, ceea ce i-a determinat pe
cercetători să presupună că ochiul respectiv lucrează nu numai în spectrul luminat. Enigma a fost dezlegată
mai târziu: s-a dovedit că acest organ este foarte sensibil la spectrul milimetric al razelor, chiar şi la câmpul
magnetic. Se presupune, de asemenea, că al treilea ochi percepe ultrasunetele şi infrasunetele. Acest lucru le
face pe reptile să fie nişte prevăzători extraordinari ai cataclismelor naturale: cutremure, erupţii vulcanice şi
chiar furtuni magnetice.
Este clar ce se întâmplă cu reptilele, dar ce se poate spune despre oameni?

Observând că acest organ este foarte sensibil la spectrul milimetric al razelor şi la câmpul magnetic, atunci
ne putem da seama de ce trăim într-o societate care ne bobmbardează creierul zilnic cu tehnologiii ce emit
raze şi câmpuri magnetice – Televizor, Telefon Mobil ,Computer.
S-a demonstrat că aceste aparate emit unde electromagnetice care afectează creierul uman. Concluzia este
că, aceste aparate de care suntem dependenţi (ataşaţi) de zi cu zi, au fost create în aşa fel, încât să afecteze
glanda pineală (al treilea ochi).

Aceste dezvăluiri s-au făcut şi în numeroase filme. De exemplu: filmul They Live (în care se arată că lumea
este controlată datorită unor unde electromagnetice - fixate pe o anumită frecvenţă care nu permite creierului
uman să perceapă adevarata realitate). De asemena, observaţi că în film este arătat că, doar cei care poartă
acei ochelari de soare speciali, pot vedea adevarata realitate. Ochelarii de soare reprezintă de fapt întunericul,
după cum am relatat şi mai sus, iar pentru a declanşa glanda pineală trebuie să ne “ferim” de fotoni (lumină).
Power – Totul Este Interconectat – Secret ascuns prin intermediul filmelor de divertisment, pentru a face
oamenii să creadă că toate aceste idei despre forţa divină nelimitată a omului, nu sunt altceva decât imaginaţia
unor producători de filme.
Fluorul – Substanţa toxică introdusă în apa pe care o consumăm —> inhibator al Glandei Pineale.
Sunt foarte multe substanţe toxice ce sunt introduse în mâncare, băuturi…Dar cea mai toxică este substanţa
din apa pe care o consumăm zilnic şi din pasta de dinţi – FLUORUL (este pusă şi foarte bine, deoarece voi
părinţii obligaţi copiii să se spele pe dinţi înainte de culcare şi ea rămâne în trup şi acţionează toată noaptea).
Dersigur, nu înseamnă că nu ne mai spălăm pe dinţi, dar putem folosi paste cu ingrediente naturale, organice,

pe care se specifică clar că nu conţin fluor.


“Fluorul nu are niciun efect benefic asupra organismului, el este dat special ca inhibator al Glandei Pineale” -
Aryana Havah.
Secretul suprem ascuns în planul vizibil
Illuminates sau „Iluminaţii” reprezintă aşa-numita elită planetară, grupul persoanelor care îşi autoarogă
supremaţia asupra destinului umanităţii. Faptul că au ales tocmai termenul „illuminat”, folosit în tradiţia
spirituală pentru fiinţele care au avut acces la anumite revelaţii divine esenţiale, nu este decât o dovadă în plus
a imensei aroganţe a iluminaţilor. Această grupare ultrasecretă are în mână frâiele planetei, iar singurul interes
pe care îl au în vedere cei care o alcătuiesc este propria lor prosperitate. Ei sunt cei care au pus la cale „Noua
Ordine Mondială” spre care ne îndreptăm cu paşi din ce în ce mai repezi, după cum s-a văzut în ultimii ani.
Vindecarea prin rugaciune şi meditaţie.

Chiar dacă o faci acasă la tine sau duminica la liturghie, e gratuită. Dar banul contează mai puţin decât puterea
noastră de a ne concentra la divinitate şi a ne lăsa pătrunşi de fiorul Sfântului Duh, astfel încât, la sfârşit, să ne
regăsim curaţi şi purificaţi. Un duhovnic cu o asemena putere şi energie este o adevărată mană cerească, el
atrage pentru tine energii puternice din neant.
Acesta poate fi considerat un om cu duh, un iluminat creştin.
Un astfel de iluminat ne convinge de efectele benefice ale schimbării modului de gândire faţă de cel cu care
eram obişnuiţi poate, sau poate unii dintre noi nu am înţeles până la el esenţa credinţei şi a rugăciunii... Iată ,
vă prezint un astfel de om de duh, care e vindecător doar prin propria lui prezenţă, care e o binefacere prin
forţa şi puritatea pe care o emană şi care explică astfel lucrurile:
(reproducere interviu - autor necunoscut)
 L-am întrebat (pe duhovnic) cum se produc vindecările, ce se întâmplă când cineva vine la el ?
”Eu, omul, nu mă gândesc că aş avea ceva de făcut, eu mă deschid şi las Sfântul Duh să curgă prin mine. Nu
întreb niciodată omul de ce a venit la mine, ce problema are, îi simt doar sufletul cât de greu îi este, şi apoi mă
rog. Atât fac- mă rog împreună cu el. Şi îi spun că este o mare bucurie atunci când doi se strâng în numele Lui
că atunci şi El este cu noi. Pentru mine este o binecuvântare când cineva îmi deschide uşa chiliei. Eu nu
privesc omul intrând la mine, ci pe Dumnezeu în om pătrunzând în chilie.
La sfârşit, simt cum omul este mai uşor, mai senin. Eu nu trebuie să ştiu ce greutate purta el. Dumnezeu ştie!
Îmi păstrez doar sufletul deschis şi mă rog din toată inima mea. Deci totul este rugăciunea noastră către
Dumnezeu, uneori îi ţin mâinile în ale mele, alteori le pun pe creştetul capului. Uneori simt că este nevoie să
mai vină, alteori ştiu că lucrarea s-a făcut. Şi miracolul pentru mine nu îl numesc vindecare, îl numesc trezirea
omului în Dumnezeu.”
 L-am intrebat de ce într-o mulţime agitată, tensionată, nervoasă, îmi era mai greu să mă rog, şi mi-a
răspuns :
“Atât timp cât îl priveşti pe Dumnezeu ca fiind înafara ta, o să găseşti motive tot înafara ta. Cauza nu sunt cei
din jur, ci cum îl priveşti tu pe Dumnezeu. Dacă ai credinţă nestrămutată că El este în tine, realizezi că nimeni
nu poate sta între tine şi Dumnezeu. Ca să te rogi, cobori în tine, închizi ochii şi în inima ta o să găseşti
liniştea. Acolo te aşteaptă Dumnezeu. Mintea este prima care, fie se deschide şi prin gândurile tale îl lasă pe
El să se manifeste în tine, sau tot mintea este cea care te împiedică. Mintea ţese labirinturi şi uneori se pierde
în propria ei ţesătură. Dacă laşi iubirea din inima ta să îţi scalde mintea, o să vezi cum gândurile tale îşi
găsesc singure drumul către Cer.”
 L-am întrebat de ce se agitau, se luptau oamenii, ca să ajungă să ia Lumină ?
”Te lupţi să ajungi mai aproape de Dumnezeu când ai o teamă în tine, o nelinişte, o îndoială în ceea ce
priveşte relaţia ta cu Dumnezeu. Atunci întotdeauna găseşti că mai ai ceva de făcut, nu ai făcut destul, mai
există încă ceva, şi acel ceva o să îţi aducă apropierea, şi cauţi şi cauţi neîncetat. Dar dacă te opreşti din
zbucium, din frământare, din căutare, îţi dai voie să îl descoperi în tine. Poţi trăi o întreagă viaţă preocupat să îl
cauţi ăn afara ta, dar nu cauţi unde trebuie. Lupta exterioară este un semn al luptei din sufletul acelor oameni,
aspiraţia lor, năzuinţa lor, căutarea lor, şi acela e modul în care o reflectă.”
 L-am întrebat, cum după ore petrecute în picioare, într-o poziţie în care nu puteai nici să te întorci, el nu
dădea niciun semn de oboseală şi nu numai aceasta, dar în jurul lui oamenii erau foarte liniştiţi, calmi.
Răspândea o vibraţie de pace în jur care liniştea mulţimea.
“Oboseala vine din lupta fiinţei cu viaţa. Când te opui vieţii, judecând, criticând, mâniindu-te, pierzi viaţa din
tine şi oboseşti, şi este şi normal, pentru că mergi contra curentului. Iubirea este curgerea vieţii. Pacea,
liniştea, se obţin când laşi viaţa să curgă prin tine şi nu mai opui rezistenţă la ceva”.
Şi m-a întrebat: ”ai obosit vreodată în timp ce te bucurai, în timp ce iubeai, în timp ce te rugai? Atunci te lăsai
purtată de curgerea vieţii, nu opuneai rezistenţă. Atunci te deschideai prin inimă. Oboseşti când cauţi cu
mintea, inima nu te oboseşte vreodată. Şi mintea caută neîncetat, mereu găseşte altceva de care să se agaţe,
dar în esenţă mintea îşi caută liniştea.
Deci lupta nu este între noi şi cei din jur, sau întâmplările din viaţă, ci este între noi şi noi, acea luptă interioară
este cea care epuizează.”
 L-am intrebat, cum poţi să ieşi din această zbatere, pendulare:
“Nu trebuie să te zbaţi ca să ieşi, pentru că te afunzi şi mai rău. Şi vine o vreme când înţelegi că nu e necesar
să te zbaţi, că totul se întâmplă de la sine, înţelegi că viaţa curge lin, nu este o strădanie. Lupta are loc până
când se coboară această înţelegere, această pace. Nu fugii după Dumnezeu, stai liniştit şi lasă-l să se
exprime prin tine”.
 L-am intrebat, cum a ajuns el la această stare de pace, în opinia mea de iluminare, şi mi-a spus că s-a
rugat către Dumnezeu să îl lumineze ca să poată dărui la cei din jur, dintr-o credinţă fermă că cererea
sa este auzită şi îndeplinită, şi apoi s-a lăsat purtat de valurile vieţii, s-a deschis şi i-au venit rugăciunile
pe care le simţea cu sufletul. Nu s-a îndoit nici un moment şi rugămintea sa la Dumnezeu era să îi dea
acest har de a dărui atât timp cât trăieşte pe acest pământ. Acesta considera el ca fiind cea mai mare
binecuvântare, bogăţia inimii.

 I-am spus că, în opinia mea, biserica s-a îndepărtat de credincioşi, a pierdut legătura şi, într-un fel, a
înterupt legătura între Cer şi Pământ, în condiţiile în care ei aveau puterea să o consolideze.
“Biserica este o instituţie alcătuită tot din oameni. Şi omul s-a îndepărtat de aproapele său. Şi aceasta din
teamă. Teama de a nu se pierde învăţăturile, de a le păstra nealterate, din frica aceasta şi-au concentrat
atenţia doar pe învăţătură şi au uitat de ce este mai important- cei cărora li s-a adresat Christos prin
învăţăturile sale. Iisus nu a vorbit ascuns, doar Apostolilor, el a ieşit în lume. Dar şi în Biserică sunt oameni şi
oameni.
Ce poţi face tu ca om, este să studiezi Cuvântul Întemeietorului, să îl simţi, să citeşti şi să alegi acele rugăciuni
pe care le simţi cu sufletul, pentru că dacă doar le rosteşti fără suflet, ele sunt doar sunete goale. Prin
rugăciune omul se înalţă prin cuvânt care este faptă, prin gând şi prin trăire. Acestea trei trebuie să meargă
împreună ca să te înalţe. Nu e datoria noastră să îi judecăm pe semenii noştri, aşa scrie şi în cărţi, să nu
judecăm, noi folosim piatra de temelie - învăţătura, şi ne găsim singuri calea prin care vorbim cu Dumnezeu.”
 Mi-a spus că este foarte important să ascult tăcerea (cu alte cuvinte, să stau în meditaţie).
”Caută tăcerea, nu urmări şirul cuvintelor mele, ascultă-l pe Dumnezeu în tăcerea mea.”
 Şi de câte ori se oprea din vorbit, stăteam cu ochii închişi şi auzeam, simţeam sunetul unui fâlfâit de
aripi, şi vedeam ceva ca un glob imens de lumină deasupra capului lui.
 Această fiinţă se adresa cu un respect deosebit pentru toţi cei din jur, cu veneraţie. L-am întrebat ce
simte el când vorbeşte cu un om:
“Eu când vorbesc cu un om, îl privesc pe Sfântul Duh din el. Să fii lipsit de respect la adresa unui om, este ca
şi cum ai fi lipsit de respect în faţa tronului lui Dumnezeu. Nu e suficient să îl vezi pe Dumnezeu într-un înger
sau în Fiul Său, uită-te în jur şi descoperă-l aici.
Rosteşte fiecare cuvânt cu respect, rar, nu te grăbi să vorbeşti. Cuvintele sunt alcătuite din Duhul Sfânt, şi
când vorbeşti cu un om, vorbeşte rar şi cu respect, ştiind că în acel moment Duhul Sfânt se manifestă prin tine
în lume. Lasă ca fiecare cuvânt să vină din sufletul tău, simte-l înainte să îl rosteşti, doar aşa el va atinge
sufletul celui căruia i te adresezi. Ceea ce spui tu, dacă este lipsit de lumina sufletului tău, va trece într-un
cotlon al minţii, şi mintea va uita. Dacă ceea ce rosteşti vine din suflet, acel om va păstra în sufletul lui nu ceea
ce eu sau tu am rostit, ci amintirea bucuriei sufletului lui.”
La plecare, doream din suflet sa îi dăruiesc ceva, nu ştiam ce, mă frământam, şi mi-a răspuns la întrebarea
mea nepusă spunându-mi să fac asupra lui semnul crucii şi să îl binecuvântez. Mă gândeam cum pot eu,
Omul, să fac acest gest asupra Lui, aflat parcă în această lume, dar neaparţinând ei, şi mi-a explicat: ”când
faci ceva cu toată inima, laşi puterea celestă a Sfântului Duh să coboare prin tine. Omul nu binecuvântează cu
puterea omului, ci cu cea a Duhului, şi în faţa Sa, toţi suntem egali.”
 Fiinţele iluminate păşesc printre noi, neştiuţi, simpli, se simte doar adierea lumilor celeste la trecerea lor
prin viaţa noastră.
A nu se înţelege că acest om era illuminat în sensul de mason, el era illuminat în sensul legăturii puternice pe
care o avea cu divinitatea, de unde îi venea şi puterea şi beneficiile extraordinare ale rugăciunii.
Ce minunată e viaţa şi Terra noastră! Să învăţăm să preţuim tot, aici, şi acum! Să ne bucurăm de energiile din
spaţiul nostru care ne dau suflarea de viaţă în fiecare zi. Prana este energia vieţii prin care se manifestă însuşi
Dumnezeu, Marele Creator.
V-am prezentat deci, două căi de a atinge iluminarea. Fiecare e liber să îşi aleagă calea lui, una, sau alta, sau
amândouă, sau poate una pe care alţii încă nu au descoperit-o.

Sursa: Internet;

http://revolutiaiubirii.files.wordpress.com/2009/10

Va recomand sa vizionati până la capăt videoclipul de mai jos:


http://www.terapii.net/search/label/SECRETUL%20ILUMINATILOR%20%20%28CRESTINI%20SI%20MASONI
%29

Exerciţii pentru activarea glandei pineale, vindecare, meditaţie :FILM


TEHNICI DE RESPIRAŢIE VINDECĂTOARE ŞI ALTE CONCEPTE ALE MEDICINEI DIN EXTREMUL ORIENT

În medicina Extremului Orient, omul este considerat o entitate complexă. Se porneşte de la concepţia că între
organele senzoriale, organele interne şi alte ţesuturi ale corpului (pielea, muşchii, oasele) există o corelaţie.
Oricărui organ sau grupă de organe îi revine o funcţie în corp. De exemplu: inima şi vasele sangvine se ocupă
de circulaţia sângelui, ficatul şi rinichii reglează metabolismul, stomacul şi intestinul realizează digestia. Prin
aceste funcţii organele se ajută reciproc la îndeplinirea sarcinilor specifice pentru menţinerea sănătăţii şi a
vieţii.
Totuşi, organele se şi frânează reciproc, ele având nevoie la rândul lor de acţiunea altor organe şi de energia
acestora pentru a-şi îndeplini propriile funcţii. Datorită acestei interdependenţe între organe, care se realizează
prin acţiunea comună a sângelui (Qi) şi meridianelor, se formează un echilibru în interiorul corpului omenesc
între stimulare şi restricţionare. Dacă acest echilibru se pierde, ca în cazul îmbolnăvirilor, nu suferă doar un
organ, ci şi alte organe pot fi afectate, mai devreme sau mai târziu.
Organele se află într-o strânsă legătură nu numai când sunt sănătoase, ci şi când sunt bolnave, motiv pentru
care în timpul examinării, diagnosticării şi terapiei este necesar să se realizeze analiza completă a întregului
organism.
Medicina Extremului Orient nu priveşte organele, sistemele sau îmbolnăvirile în mod izolat. Intotdeauna se
realizează o diagnosticare completaă a întregului corp şi o tratare corespunzătoare. De asemenea, consideră
prevenirea ca fiind deosebit de importantă, ca şi tratarea timpurie a îmbolnăvirilor. Consideră că influenţele
negative asupra sănătăţii pot fi contracarate printr-un comportament cumpătat. Este necesar să ne adaptăm
mediului înconjurător, să ne îmbunătăţim rezistenţa corpului şi să evităm pe cât posibil factorii care ne produc
îmbolnăvirea.
Ce e important să avem în vedere ?
1. Echilibrul psihic.
2. Antrenamentul fizic.
3. Viaţa echilibrată.
4. Alimentaţia sănătoasă.
5. Tratarea timpurie a bolilor.
BAZELE MEDICINEI EXTREMULUI ORIENT
Asiaticii au vazut întotdeauna o relaţie strânsă între cosmos şi om. Conform concepţiei lor, organismul uman
este o reprezentare micşorata a Universului. Procesele care se desfăşoară în interiorul organismului uman şi
care sunt deseori vizibile prin apariţia bolilor, sunt strâns legate de modificarea celor cinci elemente
primordiale:
 Lemnul
 Focul
 Pământul
 Metalul
 Apa.
Aceasta înseamnă că omul nu poate fi separat de natură, ci este parte componentă a ei şi se află într-o
strânsă legătură cu Universul.
Natura ca macrocosmos şi omul ca microcosmos se supun aceloraşi legi.
Cele cinci elemente enumerate se afla într-un raport de susţinere şi completare reciprocă şi, în acelaşi timp, se
pot distruge reciproc. Conform medicinei tradiţionale, cele cinci elemente se susţin reciproc în ordinea
aminitită. Ele se pot afla însă şi în opoziţie: polul opus al focului este metalul iar polul opus al pământului este
apa. Metalul şi lemnul se exclud reciproc, la fel ca şi apa cu focul sau focul cu pământul.

YIN SI YANG
Yin si Yang se găsesc atât în Univers, cât şi în organismul uman, în mai multe forme. Aceste două forme de
energie opuse constituie, împreună, o energie primordiala, mentinând astfel echilibrul. Acest echilibru se
manifestă în energia din Univers şi se bazează pe acţiunea celor două forţe complementare şi, în acelaşi timp,
opuse. Aceste forţe acţionează şi în interiorul omului, realizându-se astfel legătura dintre om şi Univers.
Armonia dintre cele doua forţe se păstrează cu ajutorul energiei corpului omenesc.
Dacă fluxul energetic este blocat într-un anumit punct al organismului uman, se produce un dezechilibru ce are
drept urmare îmbolnăvirea. Un surplus sau o diminuare a uneia din cele doua energii ale Yin si Yang modifică
fluxul energiei. Boala ce apare în acest moment este întotdeauna expresia perturbării echilibrului energetic.
Simbolic, cele doua forme de energie Yin si Yang sunt comparate cu pământul şi cerul.
Cerul este masculin, călduros, uscat, luminos, el se află sus şi oferă. Pământul este feminin, rece, umed,
întunecos, se află jos şi primeşte. Acest principiu masculin-feminin acţionează şi în corpul omenesc sub forma
celor două forţe. Organele, funcţiile corpului şi părţi ale sale sunt orientate cu o forţă diferită către Yin si Yang.
Organele pasive, de acumulare, ca: plămânii, splina, rinichii, ficatul şi inima sunt influenţate într-o măsură mai
mare de catre Yin, iar organele active ca: stomacul, intestinul gros, intestinul subţire, vezica şi bila sunt
subordonate Yang-ului. Prin reliefarea uneia sau alteia dintre cele doua forţe primordiale în zona diferitelor
organe, apare o tensionare ce conduce la apariţia fluxului energetic prin care se realizează echilibrul.
Tot ceea ce reprezintă viaţă se exprimă prin energie.
Energia circulă prin organism într-un circuit închis, comparabil cu circuitul sangvin. "Recipientele" cu energie
sunt reprezentate de meridiane, ele fiind asemuite cu meridianele globului pământesc care merg de la un pol
la celălalt. In medicina Extremului Orient există douasprezece meridiane principale, şase fiind Yang şi şase
Yin. Meridianele Yang pornesc de sus în jos, dinspre cer spre pământ, iar cele Yin pornesc de jos în sus, de la
pământ spre cer. Aceste meridiane au atât lungimi, cât şi puncte speciale de evindenţiere diferite. In afară de
cele douăsprezece meridiane principale, mai există şi opt meridiane speciale şi o serie de meridiane auxiliare,
prin intermediul cărora toate celelalte meridiane se află în legătură. Cele douăsprezece meridiane principale
însă reprezintă cele mai importante căi energetice. Ele pornesc de la un organ activ sau pasiv şi sunt denumite
după numele acestui organ. Fluxurile energetice ale stomacului, intestinului subţire, intestinului gros, bilei,
vezicii urinare şi ale celor trei încălzitori sunt Yang, pentru că aceste organe se află în legătură cu mediul
înconjurator şi produc energie activă. Cele trei enumerate reprezintă legătura dintre cele trei organe care
reglează apa în organism, respectiv plămânii, splina şi rinichii. "Triplul încălzitor" nu este un organ
independent, ci un sistem ce susţine diferitele organe. Organele pasive ca plămânii, inima, circuitul sangvin,
splina, ficatul şi rinichii reprezintă punctele de pornire ale celorlalte şase căi energetice principale. Acestea sunt
meridianele Yin.
In mare, întregul sistem al meridianelor este Yang pentru că, în comparatie cu sistemul organelor, se află mai
la suprafaţă.
Prin intermediul meridianelor Yang se realizează legătura capului cu mâinile şi picioarele, iar meridianele Yin
pornesc de la torace către membrele inferioare şi superioare.
Toate meridianele principale sunt poziţionate atât în partea stângă, cât şi în partea dreaptă a corpului, după
principiul oglinzii.
Există o cale exterioară, la suprafaţa corpului, şi una interioară, care duce la un anumit organ, după care este
denumit meridianul.
Luând în considerare funcţiile comune, cele şase meridiane Yang si cele şase meridiane Yin pot fi grupate în
trei perechi.

 Tae Yang :
Meridianul intestinului subţire, care se întinde de la mînă la picior şi meridianul vezicii care leagă capul de
picior.
 Tae Yin :
Meridianul splinei, care face legătura capului cu toracele şi meridianul plămânilor, care se întinde de la torace
până la mână.
 Chao Yang :
Meridianul celor trei încălzitori, care se desfăşoară de la mână până la cap şi meridianul bilei care face
legătura dintre cap şi membre.
 Chao Yin :
Meridianul rinichilor, care se desfăşoară de la picior la torace şi meridianul inimii care face legătura între torace
şi membrele superioare.
 Yang Ming :
Meridianul intestinului gros,care leagă mâna cu capul şi meridianul stomacului care face legătura dintre cap şi
picior.
 Tsiue Yin :
Meridianul ficatului, care leagă piciorul cu toracele şi meridianul circuitului sangvin, care face legătura dintre
torace şi mână.

Apărarea exterioara a corpului este realizată de către cele trei perechi de meridiane Yang. Zona de apărare
interioara este realizată de către cele trei perechi de meridiane Yin.
Perechea de meridiane Tae Yang realizează legătura cu mediul înconjurător şi va fi prima pereche supusă
atacului energiei patogene a mediului înconjurător. După aceea urmează perechea Yang: Chao Yang si apoi
Yang Ming.
Zona Yin este adusă în strânsă legătură prin intermediul perechii de meridiane Tae Yin, cu Yang Ming. In
interiorul corpului se deshide Chao Yin iar legătura dintre Tae Yin şi Chao Yin este preluată de perechea medie
Yin: Tsiue Yin.

In cazul unei îmbolnăviri apărute datorită unor energii naturale cauzatoare de boli va trebui mai întâi verificată
pătrunderea bolii în sistemul imunitar, abia apoi putând fi transmisă mai departe energia cu ajutorul presiunii
degetelor (tehnica Shiatsu). Datorită faptului că cele douăsprezece meridiane principale nu sunt suficiente
pentru a umple cu energie întregul ţesut, există şi alte căi secundare ce pornesc astfel: de la un punct Lo al
unui meridian principal porneşte o legătură la un punct Lunn al unui meridian principal. Intotdeauna însă sunt
cuplate un meridian Yang cu un meridian Yin. De la un punct Lo al meridianelor porneşte cea mai lungă
legătura către organul corespunzător.
Există o excepţie în cazul meridianului plămânilor şi bilei. Aici, cea mai lungă legătură este către meridianul
intestinului gros şi al ficatului. Alte căi secundare alimentează cu energie muşchii şi tendoanele.
Meridianele auxiliare formeaza legături Yin-Yang în zone precum mâinile, picioarele şi organele intermediare.
Căile centrale reprezinta centrul de coordonare a tuturor fluxurilor laterale.
Prin aceste căi de energie numite meridiane minune circulă energia primordială sau moştenită, esenţială vieţii,
care nu poate fi înlocuită. Aceasta alimentează organele minune care, datorită funcţiei lor, sunt atribuite
organelor de acumulare, dar din punct de vedere al alcătuirii lor, se apropie de organele goale. Organele
minune sunt sistemele de organe, scheletul, circuitul sangvin, sistemul ficat-bilă, organele sexuale şi sistemul
nervos central.

In concluzie, ştiinţa vindecării Extremului Orient cunoaşte:


 12 meridiane principale: 6 meridiane Yang, 6 meridiane Yin
 8 meridiane auxiliare
 alte meridiane secundare.
Astăzi, meridianele pot fi stabilite cu ajutorul măsurătorilor bioelectrice. Transferarea energiei se poate face
prin intermediul mâinilor.

In aplicarea tehnicilor de vindecare energetică sunt importante câteva lucruri:


 iubirea necondiţionată, gândirea pozitivă şi dorinţa de vindecare
 tehnica respiraţiei.
TEHNICI RESPIRATORII DE BAZA.
In cadrul şedinţelor de vindecare sau de menţinere a sănătăţii (masajul, shiatsu, atingerea cuantică,
gimnastica, fitness, presopunctura, yoga, Qi gong, etc.), medicina Extremului Orient pune un accent deosebit
peaplicarea tehnicilor de respiraţie pe întreaga durată a procesului. Asiaticii aplică tehnicile de respiraţie şi în
momentele de rugăciune către Divinitate.
Tehnicile de respiraţie reprezintă un aspect esenţial şi crucial al procesului de punere în mişcare a energiei.
Respiraţia amplifică energia vitală. Yoghinii indieni numesc această energie vitală, pe care o inspirăm
împreună cu aerul, PRANA. Kahuna-sii şi hawaienii o numesc MANA şi consideră că ea reprezintă un factor
de vindecare.
E amuzant faptul că, atunci când i-au vazut pentru prima dată pe preoţii occidentali căzând în genunchi şi
rugându-se fără să aplice niciun fel de tehnică respiratorie, hawaienii au rămas cu gurile căscate. Ei i-au
denumit pe aceşti vizitatori care veneau de peste mări "haole", adica oameni fără suflu.
Cei mai mulţi dintre oameni respiră foarte superficial, inspirând doar la nivelul părţii superioare a plămânilor.
Există şi oameni care au tendinţa să respire la fel de superficial la nivelul stomacului.
Toate tehnicile de vindecare de origine orientală necesită respiraţii profunde. Nu este important dacă respiri pe
nas sau pe gură. O respiraţie profundă, completă, începe mai jos de ombilic şi împinge întotdeauna înainte
abdomenul pe măsură ce inspiraţia continuă. Când plămânii s-au umplut cu aer, continuarea inspiraţiei trebuie
să ridice uşor umerii. In cazul oamenilor mai putin obişnuiţi cu această respiraţie, procesul poate părea
inconfortabil pentru un timp.

Iată câteva tehnici de respiraţie profundă:


1. RESPIRATIA 4-4. Atunci când inspiri, numeri până la 4, din secunda in secundă. Repeţi numărătoarea
la expirare. In tot acest timp, vizualizează mişcarea energiei din corpul tău de la tălpi până în creştetul
capului şi încearcă să o simţi. Urmăreşte să simţi cât mai multe senzaţii pe măsură ce îţi deplasezi
atenţia de la o regiune la alta a corpului. Pe expiraţie, condu toată această intensitate a senzaţiilor
percepute către palme, urmărind să le intensifici şi mai mult. Dacă ai reuşit, înseamnă că ai pus în
mişcare şi energia din corp. Acest tipar de respiraţie nu e greu dar necesită o concentrare foarte mare,
desigur dacă vrem să ne simţim şi energia mişcându-se în corp. Mie mi-a trecut durerea de cap dpă ce
am repetat de 10 ori aceasta respiraţie.
2. RESPIRATIA 1-4. Este o tehnică respiratorie care dinamizează extrem de puternic energia. In acest
caz, inspiraţia durează numai o secundă, în timp ce expiraţia este prelungită până la patru secunde.
Intervalul de timp poate diferi, importantă fiind păstrarea proporţiei de 1:4. Inspiraţia completă într-un
interval atât de scurt necesită un efort considerabil şi trebuie practicată pe gură. Dacă simţi că ameţeşti,
opreşte-te. După ce am făcut această respiraţie de 4 ori, mi s-a calmat vezica biliară care dădea semne
de dischinezie.
3. RESPIRATIA 2-6. Este o tehnică respiratorie foarte puternică pentru dinamizarea energiei. Descrierea
este inclusă în denumirea sa: inspiraţia se face pe durata a doi timpi, iar expiraţia pe durata a şase
timpi. In general, un timp echivalează cu o secundă. Acest tip de respiraţie necesită un anumit efort
pentru că nu e uşor să-ţi umpli plămânii cu aer la capacitate maximă în numai două secunde. Expiraţia
este mult mai lină, durând până la numărarea a şase timpi. Atenţie: nici în timpul acestui exerciţiu, nici
în celelalte tehnici, nu se practică retenţia suflului. Respiraţiile se fac pe fondul unei stări de calm, pace
şi bine interior.
4. RESPIRATIA FOCULUI URMATA DE 2-6 SAU 1-4. Aceasta este cea mai puternică tehnică de
dinamizare a energiei şi nu trebuie practicată decât o singură dată pe minut. Folosirea excesivă a
acestui tip de respiraţie poate cauza o stare de leşin. De aceea, dacă te simţi puţin ameţit, opreşte
pentru moment practica. Nu aplica niciodată această tehnică atunci când conduci maşina sau lucrezi cu
aparatură grea. Atenţie: pentru bolnavii cardiaci această tehnică este contraindicată. Se realizează
astfel: inspiri şi expiri o cantitate mare de aer de 5-7 ori. Plămânii operează în acest caz ca nişte foale
de mari dimensiuni, punând în mişcare un mare volum de aer. Dacă îţi este mai uşor, imaginează-ţi că
încerci să stingi o lumânare aflată la un metru de tine, suflând asupra ei atunci când expiri, după care
incercând să inspiri înapoi aerul dat afară. Inspiraţia şi expiraţia trebuie să se facă pe gură şi foarte
rapid. Practic, cele 5-7 respiraţii nu durează mai mult decât câteva secunde. Imediat dupa ce ai
terminat acest ciclu de inspiraţii şi expiraţii rapide, fă o inspiraţie profundă, completă, apoi expiră aerul
cât timp numeri până la 4 sau la 6. Continuă apoi cu tehnicile 1 sau 2. Vă recomand să aplicaţi aceste
tehnici de respiraţie înainte şi după ce aţi terminat programul zilnic de exerciţii fizice sau/şi de
automasaj.
CONECTAREA ENERGIEI CU RESPIRATIA
Procesul de combinare a exerciţiilor de conştientizare a senzaţiilor corporale cu cele de respiraţie se mai
numeşte şi procesul de "deplasare a energiei" şi este esenţial pentru vindecarea energetică prin atingere
cuantică, fără de care această vindecare nu va putea avea loc.