Sunteți pe pagina 1din 8

,,Aprob”

Director OSA ULIM, Zmuncila Ludmila


_______________________2017
FACULTATEA PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
CATEDRA PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
CICLUL II- MASTERAT
PROGRAME DE MASTER:
41,42 PCCP -ANUL 1/ 51,52 PCCP - ANUL 2 - Psihologie clinică și consiliere psihologică
43 PJ -ANUL 1/ 53 PJ - ANUL 2 - Psihologie juridică
SEMESTRUL I anul studii 2017-2018
DATA 41 PCCP 42 PCCP RU 43 PJ 51 PCCP RO 52 PCCP RU 53 PJ
02.10.17 Adunare Adunare Adunare Adunare Adunare Adunare
c.344 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30
03.10.17 Psihoanaliza: teorie și practică Modelul umanist în Abilități de comunicare în Psihopedagogia și didactică Metodologia cercetării și Psihopedagogia și
psihoterapeutică psihoterapie și consiliere psihologia juridică universitară realizării tezei în domeniul didactică universitară
. Mohhamadifard G. psihologică Iurchevici Iulia, dr. conf univ Ștefîrță A. dr.,conf.univ psihologiei clinica Ștefîrță A. dr.,conf.univ
dr.lector univ. Rusnac S.dr.conf.univ c.339 c. 341 Moraru Ina l/u/ c. 341
c. 342 c. 344 Rusnac S.dr.conf.univ
c. 337

04.10.17 Psihoanaliza: teorie și practică Modelul umanist în Trauma psihologică și PTSD: Metodologia cercetării și Cercetarea și consilierea
psihoterapeutică psihoterapie și consiliere evaluare și asistență realizării tezei în domeniul infractorilor juvenili
. Mohhamadifard G. psihologică Calancea A. dr.,conf.univ. psihologiei clinica Ștefîrță A. dr.,conf.univ
dr.lector univ. Rusnac S.dr.conf.univ c. 339 Moraru Ina l/u/ c. 341
c. 342 c. 344 Rusnac S.dr.conf.univ
c. 337

05.10.17 Psihoanaliza: teorie și practică Deontologia profesională în Trauma psihologică și PTSD: Psihopedagogia și didactică Asistenţa psihologică a Psihopedagogia și
psihoterapeutică psihologia clinică și evaluare și asistență universitară cazurilor de violenţă în didactică universitară
. Mohhamadifard G. consilierea psihologică Calancea A. dr.,conf.univ. Ștefîrță A. dr.,conf.univ familie Ștefîrță A. dr.,conf.univ
dr.lector univ. Balode Neli,lector univ. c. 337 c. 341 Rusnac S.dr.,conf.univ. c. 341
c. 342 Rusnac S.dr.conf.univ c. 344
c.339
06.10.17 Psihoanaliza: teorie și practică Deontologia profesională în Abilități de comunicare în Psihopedagogia și didactică Metodologia cercetării și Psihopedagogia și
psihoterapeutică psihologia clinică și psihologia juridică universitară realizării tezei în domeniul didactică universitară
. Mohhamadifard G. consilierea psihologică Iurchevici Iulia, dr. conf univ Ștefîrță A. dr.,conf.univ psihologiei clinica Ștefîrță A. dr.,conf.univ
dr.lector univ. Balode Neli,lector univ c.337 c. 341 Moraru Ina l/u/ c. 341
c. 342 Rusnac S.dr.conf.univ. Rusnac S.dr.conf.univ
c.339 c. 337

09.10.17 Deontologia profesională în Modelul umanist în Preocupări etice în psihologia Psihosexologie aplicată Psihopedagogia și didactică Psihosexologie și
psihologia clinică și consilierea psihoterapie și consiliere juridică Mohhamadifard G. universitară sexopatologie: aspect
psihologică psihologică Balode Neli,lector univ dr.lector univ. Ștefîrță A. dr.,conf.univ legale Mohhamadifard G.
Balode Neli,lector univ. Rusnac Rusnac S.dr.conf.univ Rusnac S.dr.conf.univ. c. 342 c. 341 dr.lector univ.
S.dr.conf.univ c. 344 c. 337 c. 342
c.337

1
10.10.17 Deontologia profesională în Modelul umanist în Preocupări etice în psihologia Psihosexologie aplicată Psihosexologie și
psihologia clinică și consilierea psihoterapie și consiliere juridică Mohhamadifard G. Psihopedagogia și didactică sexopatologie: aspect
psihologică psihologică Balode Neli,lector univ. dr.lector univ. universitară legale Mohhamadifard G.
Balode Neli,lector univ. Rusnac S.dr.conf.univ Rusnac S.dr.conf.univ c. 342 Ștefîrță A. dr.,conf.univ dr.lector univ.
Rusnac S.dr.conf.univ c. 344 c. 337 c. 341 c. 342
c.337
11.10.17 Metodologia cercetării în Modelul umanist în Metodologie și metode de Psihosexologie aplicată Consilierea psihologică și Psihosexologie și
psihologia clinică psihoterapie și consiliere cercetare în psihologia juridică Mohhamadifard G. psihoterapia de grup: forme sexopatologie: aspect
Negura Petru dr.,conf.univ. psihologică Negura Petru dr.,conf.univ. dr.lector univ. și metode legale Mohhamadifard G.
c.341 Rusnac S.dr.conf.univ c.341 c. 342 Calancea A. dr.conf.univ. dr.lector univ.
c. 344 c. 341 c. 342

12.10.17 Noțiuni avansate de Psihopatologie și tulburări de Psihosexologie aplicată Psihosexologie și


neuropsihologie și personalitate: sindroame Mohhamadifard G. sexopatologie: aspect
psihopatologie clinice cu implicație juridică dr.lector univ. legale Mohhamadifard G.
Rusnac Sv.dr.conf.univ Rusnac Sv.dr.conf.univ c. 342 dr.lector univ.
c. 344 c.344 c. 342
13.10.17 Zi libera Zi libera Zi libera Zi libera Zi libera Zi libera

16.10.17 Psihoanaliza: teorie și practică Deontologia profesională în Trauma psihologică și PTSD: Psihopedagogia și didactică Asistenţa psihologică a Psihopedagogia și
psihoterapeutică psihologia clinică și evaluare și asistență universitară cazurilor de violenţă în didactică universitară
. Mohhamadifard G. consilierea psihologică Calancea A. dr.,conf.univ. Ștefîrță A. dr.,conf.univ familie Ștefîrță A. dr.,conf.univ
dr.lector univ. Balode Neli,lector univ. c. 337 c. 341 Rusnac S.dr.,conf.univ. c. 341
c. 342 Rusnac S.dr.conf.univ c. 344
c.339
17.10.17 Psihoanaliza: teorie și practică Deontologia profesională în Abilități de comunicare în Asistenţa psihologică a Cercetarea și consilierea
psihoterapeutică psihologia clinică și psihologia juridică cazurilor de violenţă în infractorilor juvenili
. Mohhamadifard G. consilierea psihologică Iurchevici Iulia, dr. conf univ familie Ștefîrță A. dr.,conf.univ
dr.lector univ. Balode Neli,lector univ. c.337 Rusnac S.dr.,conf.univ. c. 347
c. 342 Rusnac S.dr.conf.univ c. 344
c.339
18.10.17 Psihoanaliza: teorie și practică Modelul umanist în Consilierea psihologică și
psihoterapeutică psihoterapie și consiliere psihoterapia de grup:
. Mohhamadifard G. psihologică forme și metode
dr.lector univ. Rusnac S.dr.conf.univ Calancea A. dr.conf.univ.
c. 342 c. 344 c. 341
19.10.17 Modelul umanist în Psihoanaliza: teorie și Abilități de comunicare în Consilierea psihologică și
psihoterapie și consiliere practică psihoterapeutică psihologia juridică psihoterapia de grup: forme
psihologică Caunova Natalia Iurchevici Iulia, dr. conf univ și metode
Rusnac S.dr.conf.univ dr.conf.univ c.337 Calancea A. dr.conf.univ.
c. 344 c. 339 c. 341
20.10.17 Psihoanaliza: teorie și practică Noțiuni avansate de Abilități de comunicare în Consilierea psihologică și Cercetarea și consilierea
psihoterapeutică neuropsihologie și psihologia juridică psihoterapia de grup: forme infractorilor juvenili
. Mohhamadifard G. psihopatologie Iurchevici Iulia, dr. conf univ și metode Ștefîrță A. dr.,conf.univ
dr.lector univ. Rusnac Sv.dr.conf.univ c.337 Calancea A. dr.conf.univ. c. 339
c. 342 c. 344 c. 341

23.10.17 Modelul umanist în Trauma psihologică și PTSD: Psihosexologie aplicată Psihosexologie aplicată Psihosexologie și

2
psihoterapie și consiliere evaluare și asistență Mohhamadifard G. Caunova N. sexopatologie: aspect
psihologică Calancea A. dr.,conf.univ. dr.lector univ. dr.lector univ. legale Mohhamadifard G.
Rusnac S.dr.conf.univ c. 337 c. 341 c. 339 dr.lector univ.
c. 344 c. 341
24.10.17 Deontologia profesională în Modelul umanist în Preocupări etice în psihologia Psihosexologie aplicată Psihosexologie aplicată Psihosexologie și
psihologia clinică și consilierea psihoterapie și consiliere juridică Mohhamadifard G. dr.l/u Caunova N. sexopatologie: aspect
psihologică psihologică Balode Neli,lector univ. c. 341 dr.lector univ. legale Mohhamadifard G.
Balode Neli,lector univ. Rusnac S.dr.conf.univ Rusnac S.dr.conf.univ c. 339 dr.lector univ.
Rusnac S.dr.conf.univ c. 344 c. 342 c. 341
c.342
25.10.17 Deontologia profesională în Abilități de comunicare în Psihosexologie aplicată Psihosexologie aplicată Psihosexologie și
psihologia clinică și psihologia juridică Mohhamadifard G. dr.l/u Caunova N. sexopatologie: aspect
consilierea psihologică Iurchevici Iulia, dr. conf univ c. 341 dr.lector univ. legale Mohhamadifard G.
Balode Neli,lector univ. c.339 c. 339 dr.lector univ.
Rusnac S.dr.conf.univ c. 341
c.337
26.10.17 Modelul umanist în Deontologia profesională în Abilități de comunicare în Psihosexologie aplicată Psihosexologie aplicată Psihosexologie și
psihoterapie și consiliere psihologia clinică și psihologia juridică Mohhamadifard G. dr.l/u Caunova N. sexopatologie: aspect
psihologică consilierea psihologică Iurchevici Iulia, dr. conf univ c. 342 dr.lector univ. legale Mohhamadifard G.
Rusnac S.dr.conf.univ Balode Neli,lector univ. c.339 c. 341 dr.lector univ.
c. 344 Rusnac S.dr.conf.univ c. 342
c.337
27.10.17 Deontologia profesională în Noțiuni avansate de Preocupări etice în psihologia Psihosexologie aplicată Consilierea psihologică și Psihosexologie și
psihologia clinică și consilierea neuropsihologie și juridică Mohhamadifard G. dr.l/u psihoterapia de grup: forme sexopatologie: aspect
psihologică psihopatologie Balode Neli,lector univ. c. 341 și metode legale Mohhamadifard G.
Balode Neli,lector univ. Rusnac Sv.dr.conf.univ Rusnac S.dr.conf.univ Calancea A. dr.conf.univ. dr.lector univ.
Rusnac S.dr.conf.univ c. 344 c.342 c. 337 c. 341
c.342

30.10.17 Psihoanaliza: teorie și practică Modelul umanist în Trauma psihologică și PTSD: Psihopedagogia și
psihoterapeutică psihoterapie și consiliere evaluare și asistență Psihopedagogia și didactică didactică universitară
. Mohhamadifard G. psihologică Calancea A. dr.,conf.univ. universitară Ștefîrță A. dr.,conf.univ
dr.lector univ. Rusnac S.dr.conf.univ c. 337 Ștefîrță A. dr.,conf.univ c. 341
c. 342 c. 344 c. 341
31.10.17 Noțiuni avansate de Psihopatologie și tulburări de Psihosexologie aplicată Psihosexologie și
neuropsihologie și personalitate: sindroame Mohhamadifard G. dr.l/u sexopatologie: aspect
psihopatologie clinice cu implicație juridică c. 342 legale Mohhamadifard G.
Rusnac Sv.dr.conf.univ Rusnac Sv.dr.conf.univ dr.lector univ.
c. 344 c.344 c. 342
01.11.17 Modelul umanist în Deontologia profesională în Abilități de comunicare în Psihopedagogia și didactică Psihosexologie aplicată Psihopedagogia și
psihoterapie și consiliere psihologia clinică și psihologia juridică universitară Caunova N. didactică universitară
psihologică consilierea psihologică Iurchevici Iulia, dr. conf univ Stefîrtă A. dr.,conf.univ dr.lector univ. Ștefîrță A. dr.,conf.univ
Rusnac S.dr.conf.univ Balode Neli, lector univ. c.339 c. 341 c. 339 c. 341
c. 344 Rusnac Sv.dr.conf.univ

c.342
EXAMEN
02.11.17 Modelul umanist în Psihoanaliza: teorie și Abilități de comunicare în Cercetarea și consilierea
psihoterapie și consiliere practică psihoterapeutică psihologia juridică infractorilor juvenili
3
psihologică Caunova Natalia Iurchevici Iulia, dr. conf univ Ștefîrță A. dr.,conf.univ
Rusnac S.dr.conf.univ dr.conf.univ c.341 c. 342
c. 344 c. 337
03.11.17 Psihoanaliza: teorie și practică Metodologia cercetării în Abilități de comunicare în Asistenţa psihologică a Psihopedagogia și didactică Evaluarea și asistența
psihoterapeutică psihologia clinică psihologia juridică cazurilor de violenţă în universitară psihologică a cazurilor
. Mohhamadifard G. Moraru Ina l/u, Iurchevici Iulia, dr. conf univ familie Ștefîrță A. dr.,conf.univ de violența în familie
dr.lector univ. Rusnac Sv.dr.conf.univ c.337 Rusnac S.dr.,conf.univ. c. 339 Rusnac S.dr.,conf.univ.
c. 342 c.341 c. 344 c. 344

06.11.17 Deontologia profesională în Modelul umanist în Preocupări etice în psihologia Psihosexologie aplicată Psihosexologie și
psihologia clinică și consilierea psihoterapie și consiliere juridică Mohhamadifard G. dr.l/u sexopatologie: aspect
psihologică psihologică Balode Neli,lector univ. c. 342 legale Mohhamadifard
Balode Neli,lector univ. Rusnac S.dr.conf.univ Rusnac S.dr.conf.univ EXAMEN G. dr.lector univ.
Rusnac S.dr.conf.univ c. 344 c. 339 c. 342
c.339 EXAMEN

07.11.17 Modelul umanist în Psihoanaliza: teorie și Abilități de comunicare în Psihopedagogia și didactică Consilierea psihologică și Psihopedagogia și
psihoterapie și consiliere practică psihoterapeutică psihologia juridică universitară psihoterapia de grup: forme didactică universitară
psihologică Caunova Natalia Iurchevici Iulia, dr. conf univ Ștefîrță A. dr.,conf.univ și metode Ștefîrță A. dr.,conf.univ
Rusnac S.dr.conf.univ dr.conf.univ c.337 c. 341 Calancea A. dr.conf.univ. c. 341
c. 344 c. 337 EXAMEN c. 342

08.11.17 Psihoanaliza: teorie și practică Noțiuni avansate de Cunoștințe teoretice avansate Consilierea psihologică și
psihoterapeutică neuropsihologie și în psihologia juridică psihoterapia de grup: forme
Mohhamadifard G. psihopatologie Ștefîrță A. dr.,conf.univ și metode
dr.lector univ. Rusnac Sv.dr.conf.univ c.339 Calancea A. dr.conf.univ.
c. 342 c. 344 c. 341
EXAMEN
09.11.17 Modelul umanist în Psihoanaliza: teorie și Consilierea psihologică și Cercetarea și consilierea
psihoterapie și consiliere practică psihoterapeutică psihoterapia de grup: infractorilor juvenili
psihologică Caunova Natalia forme și metode Ștefîrță A. dr.,conf.univ
Rusnac S.dr.conf.univ dr.conf.univ Calancea A. dr.conf.univ. c. 339
c. 344 c. 341 c. 342
10.11.17 Psihoanaliza: teorie și Consilierea psihologică și
practică psihoterapeutică psihoterapia de grup:
Caunova Natalia forme și metode
dr.conf.univ Calancea A. dr.conf.univ.
c. 337 c. 341

13.11.17 Modelul umanist în Psihoanaliza: teorie și Trauma psihologică și PTSD: Psihopedagogia și didactică Psihopedagogia și
psihoterapie și consiliere practică psihoterapeutică evaluare și asistență universitară didactică universitară
psihologică Caunova Natalia Calancea A. dr.,conf.univ. Ștefîrță A. dr.,conf.univ Ștefîrță A. dr.,conf.univ
Rusnac S.dr.conf.univ dr.conf.univ c. 341 c. 342 c. 342
c. 344 c. 337
14.11.17 Modelul umanist în Consilierea psihologică și Cercetarea și consilierea
psihoterapie și consiliere psihoterapia de grup: infractorilor juvenili
psihologică forme și metode Ștefîrță A. dr.,conf.univ
4
Rusnac S.dr.conf.univ Calancea A. dr.conf.univ. c. 342
c. 344 c. 341
15.11.17 Deontologia profesională în Modelul umanist în Preocupări etice în psihologia Psihopedagogia și didactică
psihologia clinică și consilierea psihoterapie și consiliere juridică universitară
psihologică psihologică Balode Neli,lector univ. Ștefîrță A. dr.,conf.univ
Balode Neli,lector univ. Rusnac S.dr.conf.univ Rusnac S.dr.conf.univ c. 341
Rusnac S.dr.conf.univ c. 344 c. 342
c.342 EXAMEN

16.11.17 Psihologie clinică Psihoanaliza: teorie și Trauma psihologică și PTSD: Asistenţa psihologică a Psihopedagogia și didactică Evaluarea și asistența
Caunenco I. dr.,conf.univ. practică psihoterapeutică evaluare și asistență cazurilor de violenţă în universitară psihologică a cazurilor
c. 337 Caunova Natalia Calancea A. dr.,conf.univ. familie Ștefîrță A. dr.,conf.univ de violența în familie
dr.conf.univ c. 341 Rusnac S.dr.,conf.univ. c. 342 Rusnac S.dr.,conf.univ.
c. 339 c. 344 c. 344

17.11.17 Deontologia profesională în Psihoanaliza: teorie și Preocupări etice în psihologia Asistenţa psihologică a Psihopedagogia și didactică Evaluarea și asistența
psihologia clinică și consilierea practică psihoterapeutică juridică cazurilor de violenţă în universitară psihologică a cazurilor
psihologică Caunova Natalia Balode Neli,lector univ. familie Ștefîrță A. dr.,conf.univ de violența în familie
Balode Neli,lector univ. dr.conf.univ Rusnac S.dr.conf.univ Rusnac S.dr.,conf.univ. c. 341 Rusnac S.dr.,conf.univ.
Rusnac S.dr.conf.univ c. 342 c. 344 c. 344
c. 339
c.339 EXAMEN
EXAMEN

20.11.17 Modelul umanist în Psihologie clinică Trauma psihologică și PTSD: Psihosexologie aplicată Cercetarea și consilierea
psihoterapie și consiliere Caunenco I. dr.,conf.univ. evaluare și asistență Caunova N. infractorilor juvenili
psihologică c. 337 Calancea A. dr.,conf.univ. dr.lector univ. Ștefîrță A. dr.,conf.univ
Rusnac S.dr.conf.univ c. 342 c. 339 c. 339
c. 344 EXAMEN EXAMEN
21.11.17 Modelul umanist în Psihologie clinică Cunoștințe teoretice avansate Metodologia cercetării și Metodologia cercetării și
psihoterapie și consiliere Caunenco I. dr.,conf.univ. în psihologia juridică realizării tezei în domeniul realizării tezei în
psihologică c. 337 Ștefîrță A. dr.,conf.univ psihologiei clinice domeniul psihologiei
Rusnac S.dr.conf.univ c.339 Negura Petru.dr.conf.univ juridice
c. 344 c.341 Negura Petru.dr.conf.univ
c.341

22.11.17 Noțiuni avansate de Psihopatologie și tulburări de Metodologia cercetării și Consilierea psihologică și Metodologia cercetării și
neuropsihologie și personalitate: sindroame realizării tezei în domeniul psihoterapia de grup: forme realizării tezei în
psihopatologie clinice cu implicație juridică psihologiei clinice și metode domeniul psihologiei
Rusnac Sv.dr.conf.univ Rusnac Sv.dr.conf.univ Negura Petru.dr.conf.univ Calancea A. dr.conf.univ. juridice
c. 344 c.344 c.341 c. 342 Negura Petru.dr.conf.univ
EXAMEN c.341

23.11.17 Modelul umanist în Psihologie clinică Trauma psihologică și PTSD: Metodologia cercetării și Metodologia cercetării și
psihoterapie și consiliere Caunenco I. dr.,conf.univ. evaluare și asistență realizării tezei în domeniul realizării tezei în
psihologică c. 337 Calancea A. dr.,conf.univ. psihologiei clinice domeniul psihologiei
Rusnac S.dr.conf.univ c. 342 Negura Petru.dr.conf.univ juridice
c. 344 c. 341 Negura Petru.dr.conf.univ
EXAMEN c.341
5
24.11.17 Metodologia cercetării în Psihologie clinică Metodologie și metode de Asistenţa psihologică a Evaluarea și asistența
psihologia clinică Caunenco I. dr.,conf.univ. cercetare în psihologia juridică cazurilor de violenţă în psihologică a cazurilor
Negura Petru dr.,conf.univ. c. 342 Negura Petru dr.,conf.univ. familie de violența în familie
c.341 c.341 Rusnac S.dr.,conf.univ. Rusnac S.dr.,conf.univ.
c. 344 c. 344

27.11.17 Psihologie clinică Psihoanaliza: teorie și Trauma psihologică și PTSD: Asistenţa psihologică a Evaluarea și asistența
Caunenco I. dr.,conf.univ. practică psihoterapeutică evaluare și asistență cazurilor de violenţă în psihologică a cazurilor
c. 341 Caunova Natalia Calancea A. dr.,conf.univ. familie de violența în familie
dr.conf.univ c. 339 Rusnac S.dr.,conf.univ. Rusnac S.dr.,conf.univ.
c. 342 c. 344 c. 344

28.11.17 Noțiuni avansate de Psihologie clinică Psihopatologie și tulburări de Metodologia cercetării și Metodologia cercetării și
neuropsihologie și Caunenco I. dr.,conf.univ. personalitate: sindroame realizării tezei în domeniul realizării tezei în
psihopatologie c. 337 clinice cu implicație juridică psihologiei clinice domeniul psihologiei
Rusnac Sv.dr.conf.univ Rusnac Sv.dr.conf.univ Negura Petru.dr.conf.univ juridice
c. 344 c.344 c.342 Negura Petru.dr.conf.univ
c.342

29.11.17 Psihologie clinică Psihoanaliza: teorie și Trauma psihologică și PTSD: Asistenţa psihologică a Evaluarea și asistența
Caunenco I. dr.,conf.univ. practică psihoterapeutică evaluare și asistență cazurilor de violenţă în psihologică a cazurilor
c. 337 Caunova Natalia Calancea A. dr.,conf.univ. familie de violența în familie
dr.conf.univ c. 341 Rusnac S.dr.,conf.univ. Rusnac S.dr.,conf.univ.
c. 342 EXAMEN c. 344 c. 344

30.11.17 Noțiuni avansate de Psihologie clinică Psihopatologie și tulburări de Metodologia cercetării și Metodologia cercetării și
neuropsihologie și Caunenco I. dr.,conf.univ. personalitate: sindroame realizării tezei în domeniul realizării tezei în
psihopatologie c. 337 clinice cu implicație juridică psihologiei clinice domeniul psihologiei
Rusnac Sv.dr.conf.univ Rusnac Sv.dr.conf.univ Negura Petru.dr.conf.univ juridice
c. 344 c.344 c. 342 Negura Petru.dr.conf.univ
c.342

01.12.17 Noțiuni avansate de Metodologia cercetării în Psihopatologie și tulburări de Metodologia cercetării și Metodologia cercetării și
neuropsihologie și psihologia clinică personalitate: sindroame realizării tezei în domeniul realizării tezei în
psihopatologie Moraru Ina l/u, clinice cu implicație juridică psihologiei clinice domeniul psihologiei
Rusnac Sv.dr.conf.univ Rusnac Sv.dr.conf.univ Rusnac Sv.dr.conf.univ Negura Petru.dr.conf.univ juridice
c. 344 c.341 c.344 c. 342 Negura Petru.dr.conf.univ
c.342

04.12.17 Metodologia cercetării în Noțiuni avansate de Metodologie și metode de Psihopedagogia și didactică Psihopedagogia și
psihologia clinică neuropsihologie și cercetare în psihologia juridică universitară didactică universitară
Negura Petru dr.,conf.univ. psihopatologie Negura Petru dr.,conf.univ. Ștefîrță A. dr.,conf.univ Ștefîrță A. dr.,conf.univ
c.342 Rusnac Sv.dr.conf.univ c.342 c. 341 c. 341
c. 344
05.12.17 Metodologia cercetării în Cunoștințe teoretice avansate Asistenţa psihologică a Evaluarea și asistența
6
psihologia clinică în psihologia juridică cazurilor de violenţă în psihologică a cazurilor
Moraru Ina l/u, Ștefîrță A. dr.,conf.univ familie de violența în familie
Rusnac Sv.dr.conf.univ c.342 Rusnac S.dr.,conf.univ. Rusnac S.dr.,conf.univ.
c.341 c. 344 c. 344

06.12.17 Asistenţa psihologică a Evaluarea și asistența


cazurilor de violenţă în psihologică a cazurilor
familie de violența în familie
Rusnac S.dr.,conf.univ. Rusnac S.dr.,conf.univ.
c. 344 c. 344

07.12.17 Noțiuni avansate de Psihologie clinică Psihopatologie și tulburări de Psihopedagogia și didactică Psihopedagogia și
neuropsihologie și Caunenco I. dr.,conf.univ. personalitate: sindroame universitară didactică universitară
psihopatologie c. 342 clinice cu implicație juridică Ștefîrță A. dr.,conf.univ Ștefîrță A. dr.,conf.univ
Rusnac Sv.dr.conf.univ EXAMEN Rusnac Sv.dr.conf.univ c. 341 c. 341
c. 344 c.344
EXAMEN EXAMEN
08.12.17 Asistenţa psihologică a Psihopedagogia și didactică Evaluarea și asistența
Psihologie clinică cazurilor de violenţă în universitară psihologică a cazurilor
Caunenco I. dr.,conf.univ. familie Ștefîrță A. dr.,conf.univ de violența în familie
c. 337 Rusnac S.dr.,conf.univ. c. 341 Rusnac S.dr.,conf.univ.
c. 344 EXAMEN c. 344

11.12.17 Psihologie clinică Metodologia cercetării în Cunoștințe teoretice avansate Asistenţa psihologică a Evaluarea și asistența
Caunenco I. dr.,conf.univ. psihologia clinică în psihologia juridică cazurilor de violenţă în psihologică a cazurilor
c. 341 Moraru Ina l/u, Ștefîrță A. dr.,conf.univ familie de violența în familie
Rusnac Sv.dr.conf.univ c.341 Rusnac S.dr.,conf.univ. Rusnac S.dr.,conf.univ.
c.342 c. 344 c. 344

12.12.17 Psihologie clinică Noțiuni avansate de Cunoștințe teoretice avansate Consilierea psihologică și Metodologia cercetării și
Caunenco I. dr.,conf.univ. neuropsihologie și în psihologia juridică psihoterapia de grup: realizării tezei în domeniul
c. 341 psihopatologie Ștefîrță A. dr.,conf.univ forme și metode psihologiei clinica
Rusnac Sv.dr.conf.univ c.342 Calancea A. dr.conf.univ. Moraru Ina l/u Rusnac
c. 344 c. 339 S.dr.conf.univ

c.337
EXAMEN
13.12.17 Noțiuni avansate de Cunoștințe teoretice avansate Consilierea psihologică și
neuropsihologie și în psihologia juridică psihoterapia de grup:
psihopatologie Ștefîrță A. dr.,conf.univ forme și metode
Rusnac Sv.dr.conf.univ c.342 Calancea A. dr.conf.univ.
c. 344 c. 341
14.12.17 Metodologia cercetării în Psihopedagogia și didactică Asistenţa psihologică a Psihopedagogia și
psihologia clinică universitară cazurilor de violenţă în didactică universitară
Moraru Ina l/u, Ștefîrță A. dr.,conf.univ familie Ștefîrță A. dr.,conf.univ
Rusnac Sv.dr.conf.univ c. 341 Rusnac S.dr.,conf.univ. c. 341
c.341 EXAMEN c. 344 EXAMEN

7
15.12.17 Metodologia cercetării în Metodologia cercetării în Metodologie și metode de Asistenţa psihologică a Evaluarea și asistența
psihologia clinică psihologia clinică cercetare în psihologia juridică cazurilor de violenţă în psihologică a cazurilor
Negura Petru dr.,conf.univ. Moraru Ina l/u, Negura Petru dr.,conf.univ. familie de violența în familie
c.342 Rusnac Sv.dr.conf.univ c.342 Rusnac S.dr.,conf.univ. Rusnac S.dr.,conf.univ.
c. 344 c. 344
c.342 EXAMEN EXAMEN

18.12.17 Psihologie clinică Psihoanaliza: teorie și Cunoștințe teoretice avansate Metodologia cercetării și Asistenţa psihologică a Metodologia cercetării și
Caunenco I. dr.,conf.univ. practică psihoterapeutică în psihologia juridică realizării tezei în domeniul cazurilor de violenţă în realizării tezei în
c. 337 Caunova Natalia Ștefîrță A. dr.,conf.univ psihologiei clinice familie domeniul ps. juridice
EXAMEN dr.conf.univ c.341 Negura Petru.dr.conf.univ Rusnac S.dr.,conf.univ. Negura Petru.
c. 339 EXAMEN c. 342 c. 344 dr.conf.univ
EXAMEN EXAMEN c.342
EXAMEN
19.12.17 Metodologie și metode de
Metodologia cercetării în cercetare în psihologia juridică
psihologia clinică Negura Petru dr.,conf.univ.
Negura Petru dr.,conf.univ. c.342
c.342

20.12.17 Metodologia cercetării în Metodologia cercetării în Consilierea psihologică și Asistenţa psihologică a


psihologia clinică psihologia clinică Metodologie și metode de psihoterapia de grup: cazurilor de violenţă în
Negura Petru dr.,conf.univ. Moraru Ina/ Rusnac cercetare în psihologia juridică forme și metode familie
c.342 Sv.dr.conf.univ Negura Petru dr.,conf.univ. Calancea A. dr.conf.univ. Rusnac S.dr.,conf.univ.
c.342 c. 342 c. 344
cc.34. EXAMEN
EXAMEN EXAMEN
342
21.12.17

22.12.17 Metodologia cercetării în Noțiuni avansate de Metodologie și metode de Practica Practica Stagiu în teren:
psihologia clinică neuropsihologie și cercetare în psihologia juridică psihologică clinică 2 psihologică clinică 2 asistența psihologică
Negura Petru dr.,conf.univ. psihopatologie Negura Petru dr.,conf.univ. Calancea A. dr.conf.univ. Calancea A. dr.conf.univ. în sistemul de drept
c.341 Rusnac Sv.dr.conf.univ c.341 c. 342 c. 342 Iurchevici Iulia, dr.
EXAMEN c. 344 EXAMEN EXAMEN EXAMEN
EXAMEN
conf univ. c.339
EXAMEN

Șef catedră Psihologie și Științe ale Educației Svetlana Rusnac, dr., conf.univ

Decan FPȘEAS Svetlana Rusnac, dr., conf.univ.