Sunteți pe pagina 1din 1

Indentificarea, cartarea și evaluarea formelor de microrelief în

contextul schimbărilor climatice în satul Ungureni, județul Galați.

Rogozanu Alexandra Cătălina*, Nedelcu Mihai Claudiu**


*Master Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru, anul I,
Facultatea de Geografie, Universitatea din București
**Școala Doctorală ,,Simion Mehedinți”, Universitatea din București

Cuvinte cheie: Microforme de relief, Potențian Morfodinamic, Schimbări


climatice Torențialitate, Utilizarea Terenului, GIS

Studiul de față are ca scop urmărirea evoluției formelor de microrelief în contextul


actual, cel al schimbărilor climatice.
Dinamica formelor de microrelief a fost studiată în satul Ungureni, comuna Munteni,
județul Galați. Din punct de vedere geomorfologic, arealul de studiu este întâlnit în Câmpia
Tecuciului, la contactul dintre lunca majoră a Bârladului cu de linia de flexură (tectonică)
Ionășești-Ungureni-Corod-Valea Geru, confirmând prezența unor mișcări neotectonice.
(Obreja, 1956).
Dinamica microformelor de relief s-a efectuat cu ajutorul planurilor directoare de
tragere, harta topografică scara 1:25.000 și ortofotoplanul din anul 2016. Acestea au fost
procesate cu ajutorul softurilor ArcGis 10.6, Global Mapper, Saga GIS.
Un al doilea obiectiv a fost stabilirea susceptibilității proceselor geomorfologice
actuale (torențialitate, alunecări de teren, eroziune în suprafață și în adâncime). Ulterior, pe
baza rezultatelor obținute a fost realizat potențialul morfodinamic al zonei.
Un al treilea obiectiv a fost cartarea microformelor de relief de pe hărțile istorice
(planurile topografice de tragere) comparativ cu cele actuale (harta topografica 1:25.000 și
ortofotoplanul). Pentru fiecare microformă de relief identificată, au fost calculați următorii
parametrii morfometrici și morfografici: lungime, lățime, suprafață, pantă medie și maximă,
altitudine minimă și maximă, tipul de geologie, utilizarea terenului, solul predominant.
Un al patrulea obiectiv a fost corelarea microformelor de relief cu utlizarea terenurilor,
observând astfel dinamica lor și utilizarea terenurilor pentru un viitor apropiat.
Pentru a valida rezultatele obținute am efectut mai multe campanii de teren. Astfel,
microformele cartate, potențialul morfodinamic obținut cu ajutorul software-urile GIS au fost
validate și identificate pe teren, obținându-se astfel o suprapunere de peste 90%.