Sunteți pe pagina 1din 20

Numele şi prenumele: ……………………………………………….................. Data: 27.03.

2019
Școala Gimnazială ,,Geo Bogza”, București Varianta 1
Clasa a VIII-a .......

TEST DE EVALUARE - Populația României

I. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Populația României este:


a) peste 19,5 mil loc b) peste 20 mil loc c) peste 18,5 mil loc d) peste 20,5 mil loc

2. Cele mai mici densități ale populației sunt în:


a) Dealurile de Vest b) Delta Dunării c) Podișul Getic d) Câmpia de Vest

3. Satele cu o populație de 2000-5000 locuitori, sunt după mărime:


a) mici b) mari c) mijlocii d) foarte mari

4. În Munții Apuseni, satele sunt, după structură:


a) adunate b) răsfirate c) compacte d) risipite

5. Județul care înconjoară capitala țării este:


a) Giurgiu b) Dâmbovița c) Ilfov d) Ialomița

II. Completaţi propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă:

1. Cea mai mare parte a populației României este cuprinsă în mediul ..........................................
2. Cel mai mare oraș al Moldovei este .....................................................................
3. În structura confesională predomină populația de religie ................................................
4. Cea mai veche așezare urbană din România este ......................................................
5. Fosta denumire a orașului Alba Iulia este ..................................................................
6. În prezent, România este împărțită în ................................. de județe.
7. Cel mai populat județ al României este ..................................................................
8. Ca și suprafață, cel mai extins județ al României este ........................................................
9. Oraşul Constanţa se numea în antichitate ……………………......................
10. Reşedinţa judeţului Caraş- Severin este oraşul ……………………................

III . Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Încercuiți litera A dacă afirmațiile sunt adevărate sau
litera F dacă afirmațiile sunt false.

1.Oraşele Callatis şi Histria au apărut în antichitate datorită condiţiilor bune de trai de pe ţărmul mării. A F
2.Aşezările rurale cu funcţii economice pastoral-silvice sunt specifice zonelor de podiş şi dealuri. A F
3.Densitatea medie a ţării noastre este de: 95 loc/kmp A F
4.Populaţia de etnie maghiară are cea mai mare pondere din România . A F
5. Satul răsfirat este specific câmpiilor. A F
6. Numărul populaţiei României este de 21,7 mil loc. A F
7. Populaţia de etnie rromă, are cea mai mare pondere din România. A F
8. Cea mai mare parte a omenilor locuiesc în zonele rurale. A F
9. Populația adultă are cea mai mare pondere în totalul populației. A F
10. Reședința județului Teleorman este Alexandria. A F
IV. Analizând hărțile de mai jos, scrieți:
a) denumirile orașelor notate cu cifre de la 1 la 10
b) denumirea județelor marcate pe hartă cu literele A – J și reședința de județ a acestora.

V. Numiți și prezentați pe scurt componentele satului și clasificarea acestora după structură.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

MULT SUCCES!
Numele şi prenumele: ……………………………………………….................. Data: 27.03.2019
Școala Gimnazială ,,Geo Bogza”, București Varianta 2
Clasa a VIII-a .......

TEST DE EVALUARE - Populația României

I. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Este localizat în întregime în câmpia județul:


b) Argeș b) Prahova c) Buzău d) Brăila

2. Termenul demografie face referire la:


a) economie b) mediu c) populație d) turism

3. În raport cu altitudinea, densitatea populației României:


a) scade b) crește c) migrează d) staționează

4. Operațiunea administratică de înregistrare statistică a populației se numește:


a) etnogeneză b) orogeneză c) recensământ d) recesiune

5. Orașul Antic Aegyssus se numește astăzi:


a) Babadag b) Sulina c) Isaccea d) Tulcea

II. Completaţi propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă:

1. În prezent, România este împărțită în ................ de județe.


2. Cel mai puțin populat județ al României este .....................
3. Reședința județului Dâmbovița este orașul ...................................
4. Sporul natural este diferenţa dintre natalitate şi …………………. .
5. Oraşul Constanţa se numea în antichitate ……………………..
6. Reşedinţa judeţului Caraş- Severin este oraşul ……………………. .
7. Oraşul Tulcea se numea în perioada romană ……………………..
8. După structură, orașul Alexandria este un oraș .........................................
9. Reședința județului Bihor este orașul ..............................................
10. Orașul Craiova este reședința județului .........................................

III . Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Încercuiți litera A dacă afirmațiile sunt adevărate sau
litera F dacă afirmațiile sunt false.

1.Oraşele Callatis şi Histria au apărut în antichitate datorită condiţiilor bune de trai de pe ţărmul mării. A F
2.Aşezările rurale cu funcţii economice pastoral-silvice sunt specifice zonelor de podiş şi dealuri. A F
3.Densitatea medie a ţării noastre este de: 95 loc/kmp A F
4.Populaţia de etnie maghiară are cea mai mare pondere din România . A F
5. Satul răsfirat este specific câmpiilor. A F
6. Numărul populaţiei României este de 21,7 mil loc. A F
7. Populaţia de etnie rromă, are cea mai mare pondere din România. A F
8. Cea mai mare parte a omenilor locuiesc în zonele rurale. A F
9. Populația adultă are cea mai mare pondere în totalul populației. A F
10. Reședința județului Teleorman este Alexandria. A F
IV. Analizând hărțile de mai jos, scrieți:
a) denumirile orașelor notate cu cifre de la 1 la 10
b) denumirea județelor marcate pe hartă cu literele A – J și reședința de județ a acestora.

V. Numiți și prezentați pe scurt componentele satului și clasificarea acestora după formă.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

MULT SUCCES!
Numele şi prenumele: ……………………………………………….................. Data: 27.03.2019
Școala Gimnazială ,,Geo Bogza”, București Varianta 3
Clasa a VIII-a .......

TEST DE EVALUARE - Populația României

I. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Speranța medie la viață în România este de :


b) 85 ani b) 75 ani c) 79 ani d) 71 ani

2. Minoritatea cu cel mai mare procentaj din populația României este:


a) rromă b) germană c) maghiară d) rusă

3. După activitățile economice, în România predomină satele:


a) piscicole b) agricole d) miniere e) industriale

4. Orașul Orșova purta în trecut denumirea:


a) Egysus b) Potaissa c) Dierna d) Sucidava

5. Deva este reședința județului:


a) Hunedoara b) Harghita c) Dâmbovița d) Dolj

II. Completaţi propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă:

1.Cea mai mare parte a populației României este cuprinsă în mediul ............................
2. În structura confesională predomină populația de religie ......................
3.Fosta denumire a orașului Alba Iulia a fost ........................................
4.Cel mai populat județ al României este .......................
5. Sporul natural este diferenţa dintre natalitate şi …………………. .
6.Oraşul Constanţa se numea în antichitate ……………………..
7. Reşedinţa judeţului Caraş- Severin este oraşul ……………………. .
8.După structură, orașul Alexandria este un oraș ...........................................
9. După funcție, orașul Constanța este un oraș .................................................
10. Orașul Craiova este reședința județului .........................................

III . Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Încercuiți litera A dacă afirmațiile sunt adevărate sau
litera F dacă afirmațiile sunt false.

1.Oraşele Callatis şi Histria au apărut în antichitate datorită condiţiilor bune de trai de pe ţărmul mării. A F
2.Aşezările rurale cu funcţii economice pastoral-silvice sunt specifice zonelor de podiş şi dealuri. A F
3.Densitatea medie a ţării noastre este de: 95 loc/kmp A F
4.Populaţia de etnie maghiară are cea mai mare pondere din România . A F
5. Satul răsfirat este specific câmpiilor. A F
6. Numărul populaţiei României este de 21,7 mil loc. A F
7. Populaţia de etnie rromă, are cea mai mare pondere din România. A F
8. Cea mai mare parte a omenilor locuiesc în zonele rurale. A F
9. Populația adultă are cea mai mare pondere în totalul populației. A F
10. Reședința județului Teleorman este Alexandria. A F
IV. Analizând hărțile de mai jos, scrieți:
a) denumirile orașelor notate cu cifre de la 1 la 10
b) denumirea județelor marcate pe hartă cu literele A – J și reședința de județ a acestora.

V. Numiți și prezentați pe scurt componentele satului și clasificarea acestora după structură.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

MULT SUCCES!
Numele şi prenumele: ……………………………………………….................. Data: 27.03.2019
Școala Gimnazială ,,Geo Bogza”, București Varianta 4
Clasa a VIII-a .......

TEST DE EVALUARE - Populația României

I. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Populația României este:


a) peste 19,5 mil loc b) peste 20 mil loc c) peste 18,5 mil loc d) peste 20,5 mil loc

2. Minoritatea cu cel mai mare procentaj din populația României este:


b) rromă b) germană c) maghiară d) rusă

3. Orașul Orșova purta în trecut denumirea:


b) Egysus b) Potaissa c) Dierna d) Sucidava

4. După structură, orașul Băile Herculane este :


a) liniar b) circular c) polinuclear d) nu este oraș

5. Deva este reședința județului:


b) Hunedoara b) Harghita c) Dâmbovița d) Dolj

II. Completaţi propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă:

1.Fosta denumire a orașului Alba Iulia a fost ........................................


2.Cel mai puțin populat județ al României este .....................
3.Județul cu cea mai mare suprafață din România este ...............................
4.Reședința județului Dâmbovița este orașul ...................................
5. Oraşul Constanţa se numea în antichitate ……………………..
6. După structură, orașul Brăila este un oraș .................................................
7.După structură, orașul Alexandria este un oraș ...........................................
8.După funcție, orașul Constanța este un oraș .................................................
9. Reședința județului Bihor este orașul ..............................................
10. Orașul Craiova este reședința județului .........................................

III . Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Încercuiți litera A dacă afirmațiile sunt adevărate sau
litera F dacă afirmațiile sunt false.

1.Oraşele Callatis şi Histria au apărut în antichitate datorită condiţiilor bune de trai de pe ţărmul mării. A F
2.Aşezările rurale cu funcţii economice pastoral-silvice sunt specifice zonelor de podiş şi dealuri. A F
3.Densitatea medie a ţării noastre este de: 95 loc/kmp A F
4.Populaţia de etnie maghiară are cea mai mare pondere din România . A F
5. Satul răsfirat este specific câmpiilor. A F
6. Numărul populaţiei României este de 21,7 mil loc. A F
7. Populaţia de etnie rromă, are cea mai mare pondere din România. A F
8. Cea mai mare parte a omenilor locuiesc în zonele rurale. A F
9. Populația adultă are cea mai mare pondere în totalul populației. A F
10. Reședința județului Teleorman este Alexandria. A F
IV. Analizând hărțile de mai jos, scrieți:
a) denumirile orașelor notate cu cifre de la 1 la 10
b) denumirea județelor marcate pe hartă cu literele A – J și reședința de județ a acestora.

V. Numiți și prezentați pe scurt componentele satului și clasificarea acestora după formă.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

MULT SUCCES!
Numele şi prenumele: ……………………………………………….................. Data: 27.03.2019
Școala Gimnazială ,,Geo Bogza”, București Varianta 5
Clasa a VIII-a .......

TEST DE EVALUARE - Populația României

I. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

6. Populația României este:


a) peste 19,5 mil loc b) peste 20 mil loc c) peste 18,5 mil loc d) peste 20,5 mil loc

7. Cele mai mici densități ale populației sunt în:


a) Dealurile de Vest b) Delta Dunării c) Podișul Getic d) Câmpia de Vest

8. Satele cu o populație de 2000-5000 locuitori, sunt după mărime:


a) mici b) mari c) mijlocii d) foarte mari

9. În Munții Apuseni, satele sunt, după structură:


a) adunate b) răsfirate c) compacte d) risipite

10. Județul care înconjoară capitala țării este:


b) Giurgiu b) Dâmbovița c) Ilfov d) Ialomița

II. Completaţi propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă:

11. Cea mai mare parte a populației României este cuprinsă în mediul ..........................................
12. Cel mai mare oraș al Moldovei este .....................................................................
13. În structura confesională predomină populația de religie ................................................
14. Cea mai veche așezare urbană din România este ......................................................
15. Fosta denumire a orașului Alba Iulia este ..................................................................
16. În prezent, România este împărțită în ................................. de județe.
17. Cel mai populat județ al României este ..................................................................
18. Ca și suprafață, cel mai extins județ al României este ........................................................
19. Oraşul Constanţa se numea în antichitate ……………………......................
20. Reşedinţa judeţului Caraş- Severin este oraşul ……………………................

III . Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Încercuiți litera A dacă afirmațiile sunt adevărate sau
litera F dacă afirmațiile sunt false.

1.Oraşele Callatis şi Histria au apărut în antichitate datorită condiţiilor bune de trai de pe ţărmul mării. A F
2.Aşezările rurale cu funcţii economice pastoral-silvice sunt specifice zonelor de podiş şi dealuri. A F
3.Densitatea medie a ţării noastre este de: 95 loc/kmp A F
4.Populaţia de etnie maghiară are cea mai mare pondere din România . A F
5. Satul răsfirat este specific câmpiilor. A F
6. Numărul populaţiei României este de 21,7 mil loc. A F
7. Populaţia de etnie rromă, are cea mai mare pondere din România. A F
8. Cea mai mare parte a omenilor locuiesc în zonele rurale. A F
9. Populația adultă are cea mai mare pondere în totalul populației. A F
10. Reședința județului Teleorman este Alexandria. A F
IV. Analizând hărțile de mai jos, scrieți:
a) denumirile orașelor notate cu cifre de la 1 la 10
b) denumirea județelor marcate pe hartă cu literele A – J și reședința de județ a acestora.

V. Numiți și prezentați pe scurt componentele satului și clasificarea acestora după structură.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

MULT SUCCES!
Numele şi prenumele: ……………………………………………….................. Data: 27.03.2019
Școala Gimnazială ,,Geo Bogza”, București Varianta 6
Clasa a VIII-a .......

TEST DE EVALUARE - Populația României

I. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Este localizat în întregime în câmpia județul:


c) Argeș b) Prahova c) Buzău d) Brăila

6. Termenul demografie face referire la:


a) economie b) mediu c) populație d) turism

7. În raport cu altitudinea, densitatea populației României:


a) scade b) crește c) migrează d) staționează

8. Operațiunea administratică de înregistrare statistică a populației se numește:


a) etnogeneză b) orogeneză c) recensământ d) recesiune

9. Orașul Antic Aegyssus se numește astăzi:


a) Babadag b) Sulina c) Isaccea d) Tulcea

II. Completaţi propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă:

1. În prezent, România este împărțită în ................ de județe.


2. Cel mai puțin populat județ al României este .....................
3. Reședința județului Dâmbovița este orașul ...................................
4. Sporul natural este diferenţa dintre natalitate şi …………………. .
5. Oraşul Constanţa se numea în antichitate ……………………..
6. Reşedinţa judeţului Caraş- Severin este oraşul ……………………. .
7. Oraşul Tulcea se numea în perioada romană ……………………..
8. După structură, orașul Alexandria este un oraș .........................................
9. Reședința județului Bihor este orașul ..............................................
10. Orașul Craiova este reședința județului .........................................

III . Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Încercuiți litera A dacă afirmațiile sunt adevărate sau
litera F dacă afirmațiile sunt false.

1.Oraşele Callatis şi Histria au apărut în antichitate datorită condiţiilor bune de trai de pe ţărmul mării. A F
2.Aşezările rurale cu funcţii economice pastoral-silvice sunt specifice zonelor de podiş şi dealuri. A F
3.Densitatea medie a ţării noastre este de: 95 loc/kmp A F
4.Populaţia de etnie maghiară are cea mai mare pondere din România . A F
5. Satul răsfirat este specific câmpiilor. A F
6. Numărul populaţiei României este de 21,7 mil loc. A F
7. Populaţia de etnie rromă, are cea mai mare pondere din România. A F
8. Cea mai mare parte a omenilor locuiesc în zonele rurale. A F
9. Populația adultă are cea mai mare pondere în totalul populației. A F
10. Reședința județului Teleorman este Alexandria. A F
IV. Analizând hărțile de mai jos, scrieți:
a) denumirile orașelor notate cu cifre de la 1 la 10
b) denumirea județelor marcate pe hartă cu literele A – J și reședința de județ a acestora.

V. Numiți și prezentați pe scurt componentele satului și clasificarea acestora după formă.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

MULT SUCCES!
Numele şi prenumele: ……………………………………………….................. Data: 27.03.2019
Școala Gimnazială ,,Geo Bogza”, București Varianta 7
Clasa a VIII-a .......

TEST DE EVALUARE - Populația României

I. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Speranța medie la viață în România este de :


c) 85 ani b) 75 ani c) 79 ani d) 71 ani

6. Minoritatea cu cel mai mare procentaj din populația României este:


c) rromă b) germană c) maghiară d) rusă

7. După activitățile economice, în România predomină satele:


b) piscicole b) agricole d) miniere e) industriale

8. Orașul Orșova purta în trecut denumirea:


c) Egysus b) Potaissa c) Dierna d) Sucidava

9. Deva este reședința județului:


c) Hunedoara b) Harghita c) Dâmbovița d) Dolj

II. Completaţi propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă:

1.Cea mai mare parte a populației României este cuprinsă în mediul ............................
2. În structura confesională predomină populația de religie ......................
3.Fosta denumire a orașului Alba Iulia a fost ........................................
4.Cel mai populat județ al României este .......................
5. Sporul natural este diferenţa dintre natalitate şi …………………. .
6.Oraşul Constanţa se numea în antichitate ……………………..
7. Reşedinţa judeţului Caraş- Severin este oraşul ……………………. .
8.După structură, orașul Alexandria este un oraș ...........................................
9. După funcție, orașul Constanța este un oraș .................................................
10. Orașul Craiova este reședința județului .........................................

III . Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Încercuiți litera A dacă afirmațiile sunt adevărate sau
litera F dacă afirmațiile sunt false.

1.Oraşele Callatis şi Histria au apărut în antichitate datorită condiţiilor bune de trai de pe ţărmul mării. A F
2.Aşezările rurale cu funcţii economice pastoral-silvice sunt specifice zonelor de podiş şi dealuri. A F
3.Densitatea medie a ţării noastre este de: 95 loc/kmp A F
4.Populaţia de etnie maghiară are cea mai mare pondere din România . A F
5. Satul răsfirat este specific câmpiilor. A F
6. Numărul populaţiei României este de 21,7 mil loc. A F
7. Populaţia de etnie rromă, are cea mai mare pondere din România. A F
8. Cea mai mare parte a omenilor locuiesc în zonele rurale. A F
9. Populația adultă are cea mai mare pondere în totalul populației. A F
10. Reședința județului Teleorman este Alexandria. A F
IV. Analizând hărțile de mai jos, scrieți:
a) denumirile orașelor notate cu cifre de la 1 la 10
b) denumirea județelor marcate pe hartă cu literele A – J și reședința de județ a acestora.

V. Numiți și prezentați pe scurt componentele satului și clasificarea acestora după structură.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

MULT SUCCES!
Numele şi prenumele: ……………………………………………….................. Data: 27.03.2019
Școala Gimnazială ,,Geo Bogza”, București Varianta 8
Clasa a VIII-a .......

TEST DE EVALUARE - Populația României

I. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Populația României este:


a) peste 19,5 mil loc b) peste 20 mil loc c) peste 18,5 mil loc d) peste 20,5 mil loc

2. Minoritatea cu cel mai mare procentaj din populația României este:


d) rromă b) germană c) maghiară d) rusă

3. Orașul Orșova purta în trecut denumirea:


d) Egysus b) Potaissa c) Dierna d) Sucidava

4. După structură, orașul Băile Herculane este :


b) liniar b) circular c) polinuclear d) nu este oraș

5. Deva este reședința județului:


d) Hunedoara b) Harghita c) Dâmbovița d) Dolj

II. Completaţi propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă:

1.Fosta denumire a orașului Alba Iulia a fost ........................................


2.Cel mai puțin populat județ al României este .....................
3.Județul cu cea mai mare suprafață din România este ...............................
4.Reședința județului Dâmbovița este orașul ...................................
5. Oraşul Constanţa se numea în antichitate ……………………..
6. După structură, orașul Brăila este un oraș .................................................
7.După structură, orașul Alexandria este un oraș ...........................................
8.După funcție, orașul Constanța este un oraș .................................................
9. Reședința județului Bihor este orașul ..............................................
10. Orașul Craiova este reședința județului .........................................

III . Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Încercuiți litera A dacă afirmațiile sunt adevărate sau
litera F dacă afirmațiile sunt false.

1.Oraşele Callatis şi Histria au apărut în antichitate datorită condiţiilor bune de trai de pe ţărmul mării. A F
2.Aşezările rurale cu funcţii economice pastoral-silvice sunt specifice zonelor de podiş şi dealuri. A F
3.Densitatea medie a ţării noastre este de: 95 loc/kmp A F
4.Populaţia de etnie maghiară are cea mai mare pondere din România . A F
5. Satul răsfirat este specific câmpiilor. A F
6. Numărul populaţiei României este de 21,7 mil loc. A F
7. Populaţia de etnie rromă, are cea mai mare pondere din România. A F
8. Cea mai mare parte a omenilor locuiesc în zonele rurale. A F
9. Populația adultă are cea mai mare pondere în totalul populației. A F
10. Reședința județului Teleorman este Alexandria. A F
IV. Analizând hărțile de mai jos, scrieți:
a) denumirile orașelor notate cu cifre de la 1 la 10
b) denumirea județelor marcate pe hartă cu literele A – J și reședința de județ a acestora.

V. Numiți și prezentați pe scurt componentele satului și clasificarea acestora după formă.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

MULT SUCCES!
Numele şi prenumele: ……………………………………………….................. Data: 27.03.2019
Școala Gimnazială ,,Geo Bogza”, București Varianta 9
Clasa a VIII-a .......

TEST DE EVALUARE - Populația României

I. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Speranța medie la viață în România este de :


d) 85 ani b) 75 ani c) 79 ani d) 71 ani

10. Minoritatea cu cel mai mare procentaj din populația României este:
e) rromă b) germană c) maghiară d) rusă

11. După activitățile economice, în România predomină satele:


c) piscicole b) agricole d) miniere e) industriale

12. Orașul Orșova purta în trecut denumirea:


e) Egysus b) Potaissa c) Dierna d) Sucidava

13. Deva este reședința județului:


e) Hunedoara b) Harghita c) Dâmbovița d) Dolj

II. Completaţi propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă:

1.Cea mai mare parte a populației României este cuprinsă în mediul ............................
2. În structura confesională predomină populația de religie ......................
3.Fosta denumire a orașului Alba Iulia a fost ........................................
4.Cel mai populat județ al României este .......................
5. Sporul natural este diferenţa dintre natalitate şi …………………. .
6.Oraşul Constanţa se numea în antichitate ……………………..
7. Reşedinţa judeţului Caraş- Severin este oraşul ……………………. .
8.După structură, orașul Alexandria este un oraș ...........................................
9. După funcție, orașul Constanța este un oraș .................................................
10. Orașul Craiova este reședința județului .........................................

III . Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Încercuiți litera A dacă afirmațiile sunt adevărate sau
litera F dacă afirmațiile sunt false.

1.Oraşele Callatis şi Histria au apărut în antichitate datorită condiţiilor bune de trai de pe ţărmul mării. A F
2.Aşezările rurale cu funcţii economice pastoral-silvice sunt specifice zonelor de podiş şi dealuri. A F
3.Densitatea medie a ţării noastre este de: 95 loc/kmp A F
4.Populaţia de etnie maghiară are cea mai mare pondere din România . A F
5. Satul răsfirat este specific câmpiilor. A F
6. Numărul populaţiei României este de 21,7 mil loc. A F
7. Populaţia de etnie rromă, are cea mai mare pondere din România. A F
8. Cea mai mare parte a omenilor locuiesc în zonele rurale. A F
9. Populația adultă are cea mai mare pondere în totalul populației. A F
10. Reședința județului Teleorman este Alexandria. A F
IV. Analizând hărțile de mai jos, scrieți:
a) denumirile orașelor notate cu cifre de la 1 la 10
b) denumirea județelor marcate pe hartă cu literele A – J și reședința de județ a acestora.

V. Numiți și prezentați pe scurt componentele satului și clasificarea acestora după structură.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

MULT SUCCES!
Numele şi prenumele: ……………………………………………….................. Data: 27.03.2019
Școala Gimnazială ,,Geo Bogza”, București Varianta 10
Clasa a VIII-a .......

TEST DE EVALUARE - Populația României

I. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

11. Populația României este:


a) peste 19,5 mil loc b) peste 20 mil loc c) peste 18,5 mil loc d) peste 20,5 mil loc

12. Cele mai mici densități ale populației sunt în:


a) Dealurile de Vest b) Delta Dunării c) Podișul Getic d) Câmpia de Vest

13. Satele cu o populație de 2000-5000 locuitori, sunt după mărime:


a) mici b) mari c) mijlocii d) foarte mari

14. În Munții Apuseni, satele sunt, după structură:


a) adunate b) răsfirate c) compacte d) risipite

15. Județul care înconjoară capitala țării este:


c) Giurgiu b) Dâmbovița c) Ilfov d) Ialomița

II. Completaţi propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă:

21. Cea mai mare parte a populației României este cuprinsă în mediul ..........................................
22. Cel mai mare oraș al Moldovei este .....................................................................
23. În structura confesională predomină populația de religie ................................................
24. Cea mai veche așezare urbană din România este ......................................................
25. Fosta denumire a orașului Alba Iulia este ..................................................................
26. În prezent, România este împărțită în ................................. de județe.
27. Cel mai populat județ al României este ..................................................................
28. Ca și suprafață, cel mai extins județ al României este ........................................................
29. Oraşul Constanţa se numea în antichitate ……………………......................
30. Reşedinţa judeţului Caraş- Severin este oraşul ……………………................

III . Citiți cu atenție afirmațiile de mai jos. Încercuiți litera A dacă afirmațiile sunt adevărate sau
litera F dacă afirmațiile sunt false.

1.Oraşele Callatis şi Histria au apărut în antichitate datorită condiţiilor bune de trai de pe ţărmul mării. A F
2.Aşezările rurale cu funcţii economice pastoral-silvice sunt specifice zonelor de podiş şi dealuri. A F
3.Densitatea medie a ţării noastre este de: 95 loc/kmp A F
4.Populaţia de etnie maghiară are cea mai mare pondere din România . A F
5. Satul răsfirat este specific câmpiilor. A F
6. Numărul populaţiei României este de 21,7 mil loc. A F
7. Populaţia de etnie rromă, are cea mai mare pondere din România. A F
8. Cea mai mare parte a omenilor locuiesc în zonele rurale. A F
9. Populația adultă are cea mai mare pondere în totalul populației. A F
10. Reședința județului Teleorman este Alexandria. A F
IV. Analizând hărțile de mai jos, scrieți:
a) denumirile orașelor notate cu cifre de la 1 la 10
b) denumirea județelor marcate pe hartă cu literele A – J și reședința de județ a acestora.

V. Numiți și prezentați pe scurt componentele satului și clasificarea acestora după structură.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

MULT SUCCES!