Sunteți pe pagina 1din 5

ffi+#@

ffi9
PLANUL PREVENTIV DE ACHIZTTTT
PENTRU ANUL 2OT7

DIRECTIA EDUCATIE, TINERET $I SPORT


SECTORUL CIOCANA

Articolul Perioada
Procedura desfasurarii Suma
Expunerea obiectului de Perioada
de achizitie procedurii planificatlo
achizitie planificata
planificata achizitiei flrn TVA
publica
222tr0 Enersiu electricd
Enersia electricd
5 020 540,00

222130 Energiu termicd


Enersia termicd t6 s34 900.00
4 443 000,00
222r40 And si canalizure
Apd gi canalizarc
328 960,00
222190 Salubrizure
Servicii de salubrizare
114 200.00
2222r0 S ervicii info rmulio n ale
Servicii informationale 96 200,00
Tahiti 18 000,00

222220 Servicii de
telecomunicutii
Servicii de telecomunica{ii 139 100,00
403 600.00
222300 Servicii de locutiune
Energia electrici I 15 200,00

Enersia termici 257 600,00


Api gi canalizare 30 800,00
r8 500.00
222400 Servicii de transport
Trecerea in revisti l0 000,00
Procurarea abonamentelor 8 500,00
Asi gurarea transpottului CMV (la necesitate) Octombrie 7 000,00
(la necesitate) Octombrie 3 000,00
Revizia tehnicd CMV
200 000,00
222720 Deplusdri de serviciu
Deste hoture 200 000,00
Deplasarea Peste hotare a colect'
de elevi din LTPA "M.
Berezovski" 2 568150,00
222500 Sewicii de rePuru(ii
curent -
78 000,00
deservirea Paginii web
21 950,00
deservirea sistemulut
antiincendiar Mai 256 000,00
COP Trimestrul I
311 000,00
Servicii de avariere a retelelor
insineresti 445 000,00
Reparalii curente a re{elelor
ineineresti 75 000,00
COP Trimestrul II August
752 000,00
Reparalia utilajului tehnologtc ql LP
spdl6torii Mai 186 000,00
COP Trimestrul I
CMV (a necesitate) l5 800,00
(a necesitate) 20 400,00
Verificarea metrologic6 a CMV
cintarelor 51 000,00
CMV Trimestrul I-IV Februarie,
Incdrcarea cu toner
Octombrie
Trimestrul I-IV Februarie, 30 000,00
Deservirea Catridj elor CMV
Octombrie
Trimestrul III August 15 000,00
IJ9S(,I
i+i ^-^-o'lnr CMV
Trimestrul III Iulie, August t57 000,00
Conturul cu Pdmintul UUP
TRimestrulII Ma 84 000,00
CMV
6rrwrubs 84 500,00
CMV Trimestrul II Ma
Trimestrul II Mai 70 000,00
Renaratie aneduct si canalizare CVtV
CMV (la necesitate)
50 000,00
Reparalia ventilatiei CMV
20 000.00
222910 Cno'rinii orlilnrinle
Trimestrul I Februarie 20 000,00
Tipdrirea formulalelor qt CMV
borderourilor
42 887.00
222980 Servicii $i edi(ii
periodice 2240,00
Psihologia
9 600,00
Faclia
3132,00
Alunelul
8 640,00
Universul Pedagogic
2 520,00
Noi
7 930,00
-t lonle daloe g 826,00
Abon are contabilitate centt alizatd
222990 Servicii neatribuite ultor
174 110,00
alineate
lnstruire igienicd grddinile CMV (la necesitate) 25 400,00
Investigalii laborator produse CMV (la necesitate) t7 510,00
alimentare
Dezinseclia gi deratizarea CMV Trimestrul I-II Februarie, 70 200,00
III Iunie,
Octombrie
Concurs CCC CMV (graficul stabilit 50 000,00
DGETS)
Desfdqurarea olimpiadelor CMV (la necesitate) 8 000,00
Desfbqurarea acf iunilor sportive CMV (la necesitate) 3 000,00

222990 Prestureu serviciilor


LP Trimestrul I Ianuarie 6 32r 200.00
alimentare tn institutiile
Dreuniversitare
311110 Procururea produselor
LP 22 639 700,0
ulimenture pentru 0
in stitutiile pres c o I are
Licitatia I LP Trimestrul I Ianuarie
Licitatia II LP Trimestrul II Martie
Licitatia III LP Trimestrul III Iulie
Licitatia IV LP Trimestrul IV Octombrie
3TII2O Repuru{ii capitule sle I 565 500.00
clddirilor
Reparafie cap. (falada LTPA "M. LP Trimestrul II Aprilie I 565 500,00
Berezovski", schimbarea geamuri,
usi)
314110 Procururea ma;inilor Si
742 600,00
utiluielor
Procurarea xerox, aparat COP Trimestrul I Martie 20 000,00
multifunctional
Procurarea calculatoarelor COP Trimestrul II Iunie 266 000,00
Procurarea dulap frigorific CMV Trimestrul II Aprilie 60 000,00
Procurara condilionerelor CMV Trimestrul III Iulie 24 000,00
Procurara frisider de uz casnic CMV Trimestru I lunie 12 000,00
Procurarea cuptorului pe abur COP Trimestru I Iunie 275 000,00
Plitd electricd Cu 4 ochiuri CMV Trimestru II Iunie 30 000,00
Cazan electric CMV Trimestru II Iunie 52 000,00
Boiler electric CMV Trimestru II Iunie 3 600,00
Cameri frigorificd LTPA "M. CMV Trimestrul II Iunie 30 000,00
Berezovski"
316110 Procurures uneltelor si
I 368 500.00
sculelor, inventurului de
producere $i gospoddresc
Patur 126 000,00
Patur pleante 40 000,00
Scaune pentru maturi 55 000,00
Scaune pentru copii 94 900,00
Mese cu 6 locuri 45 000,00
135 000,00
Dulap materiale didactice
80 000,00
Table de clase
90 000,00
Table interactive
75 000,00
Set mobild p-u cabinetul metodic
20 000,00
Setmobili p-u anticamerd
288 800,00
Binci cu 2 locuri
t68 000,00
Scaune pentru b6nci
25 500,00
Mese pentru profesori
52 500,00
Container p/u gunoi
59 800,00
Set de mas6 qi scaune P-u osPdtdrie
7 000,00
Inventar gospodbresc
6 000,00
Scaune-fotolii
317110 Procururea activelor 78 000,00
nemateriale
Crearea paginii web CMV Trimestrul III August 78 000,00

334110 Procurureu 119 400,00


medicamentelor Si
muteriulelor sunitare
COP Trimestrul I Februarie 119 400,00
Procurarea medicamentelor
336110 Pr o c ur ar e u mater iulelor 641 285.00
de uz gospoddresc Si
rechizitelor de birou
COP Trimestrul I Februarie 353 100,00
Detergen{i
Procurarea l6c6{ilor COP Trimestrul I Aprilie l2 800,00
Procurare ldmpi COP Trimestrul I Aprilie 48 060,00
CMV Trimestrul I Aprilie 7 125,00
Procurare staftoare
Procurare becuri simPle gi CMV Trimestrul I Aprilie 30 000,00
econome
CMV Trimestrul I Aprilie 44 400,00
Mdturi
Cretd CMV Trimestrul I Aprilie 4 000,00

Teuri CMV Trimestrul II Mai 4 200,00


Mdrfuri de cancelarie COP Trimestrul I Februarie 105 000,00

Resistre de clasd CMV Trimestrul III August 20 100,00


Cirpe de spdlat podeaua CMV Trimestrul II Mai 12 500,00

337100 Pro curarea muteriulelor 9s8 100"00


de construc(ie
Linoleum LP Trimestrul II Apri 633 100,00
Vopsea COP Trimestrul II Aprt 1e 97 000,00
CMV Trimestrul II Apr 7 400,00
Var
Amestec Uscat CMV Trimestrul II Aprilie l6 100,00
CMV Trimestrul II Apri re 2 t 390,00
Emulsie
Ciment CMV Trimestrul II Aprilie 22310,00
Procurarea corpurilor de iluminare COP Trimestrul II Apri le 145 800,00

Lemn CMV Trimestrul II Apr e 15 000,00


405 800,00
338110 Pro curarea accesoriilor
Procurare set albituri LP Trimestrul III Iulie 279 600,00
CMV TrimestrulIII Iulie 12 000,00
Plapume semilini
COP Trimestrul III Iulie 75 000,00
$tergar Pufos
Halate albe CMV Trimestrul III Iulie l7 800,00
Halate inchise CMV Trimestrul III Iulie 21 400,00

42 000,00
339110 Procurarea altor materiale
CMV Trimestrul III August 3 000,00
Inventar sportiv
Ldzi pentru gunoi CMV Trimestrul III August 9 000,00

Cdldare plastic CMV Trimestrul III August 4 000,00

Concursuri la CCC Ghiocel CMV Trimestrul III August 26 000.00

//z
Contabil qef
r'%- / CocolValentina

Contabil gef adjunct Lupu Galina

Ex. Marian E.
Tel.022-49-96-61

S-ar putea să vă placă și