Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

CATEDRA ADMINISTRAREA ÎN AFACERI


SPECIALITAEA BUSINESS ŞI ADMINISTRARE

Consultanța în afaceri
Rolul ei în dezvoltarea businessului

A elaborat: Tomiţa Svetlana, BA-1552


Conducător ştiinţific: Scutaru Alexandru
Consultanta in afaceri este un serviciu realizat de specialisti independenti, deci obiectivi, care
sprijina conducerile intreprinderilor sa-si atinga obiectivele si sa-si dezvolte rational, echilibrat si
performant, activitatile.

Printre trasaturile caracteristice ale activitatii de consultanta, aceasta se manifesta prin faptul ca:

te
cuies
Inlo servicii
prin mante
perfor rite
dife lipsite
atii
indic suport
de
Genereaza real;
cresterea
competentei si
sustine
dezvoltarea Ofera recomandari si
manifestarilor a alternative de rezolvare a
utonome; diferitelor probleme
adaptate la specificul unitatii
consultante si nu pe baza
unor elemente normative
prestabilite (evident,
raportandu-se la cadrul
legislativ in vigoare);
Se finalizeaza
prin
recomandari si
nu impune
solutii;
Probeaza prin irezultate
capacitatea sa si
actioneaza impotriva
incompetentei si
imposturii.
Consultantii in management sunt specialisti care poseda capacitatea de analiza, au
o competenta aparte in domeniul comunicatiilor si al comportamentului,
capacitatea de a-i face pe altii sa inteleaga necesitatea schimbarii.

Consultantul in management este un promotor al schimbarilor.


Consultantul in management trebuie sa posede:

► simtul climatului
organizational ► abilitatea de a
analiza sisteme

► simtul ► realism si
momentului oportun integritate si, in
si capacitatea de a plus, sinceritate,
deschidere la
crea
dialog, rabdare,
legaturi atitudine realist-
interpersonale pragmatica
• Consultantul ofera si furnizeaza ceva ce ii lipseste clientului, dar doreste sa achizitioneze, in diverse domenii ale
cunostintelor de management si de afaceri, expertiza, experienta sau know-how;
• Consultantul este cineva care a ales calea de a respecta un cod al eticii si conduitei profesionale cu alte cuvinte sa
respecte regulile deontologiei profesiei pe care o exercita. Vom vedea ca acesta poate fi un cod oficial, al unei
asociatii de consultanta careia ii apartine consultantul, sau un cod personal pe care si-1 defineste consultantul
singur. Este important sa nu fie vreo neintelegere intre consultant si client, referitor la interpretarea acestui cod si
comportamentul consultantului. Relatia client – consultant se bazeaza inainte de orice pe incredere.
• Consultantul este cineva care stie cum sa lucreze cu clientii, ajutandu-i sa-si identifice si sa-si rezolve problemele. El isi
da seama ca clientii au diverse nevoi si au experienta, mai mult sau mai putin, in a folosi consultanti. Prin urmare,
consultantul foloseste diferite instrumente metodologice pentru a ajuta clientul sa defineasca problemele si sa
analizeze
cauzele acestora, sa recunoasca nevoia unei schimbari, sa aleaga dintre mai multe alternative si sa depaseasca
barierele psihologice si de alta natura ce stau in calea schimbarilor si sa implementeze deciziile corecte;
• Consultantul este un consilier independent si obiectiv. El trebuie sa fie in stare si sa fie dornic sa-i spuna clientului
adevarul si sa-i transmita o parere absolut independenta si nepartinitoare, fara sa se ingrijoreze de eventualele consecinte
pentru consultant ca persoana sau pentru firma de consultanta pe care o reprezinta. El trebuie sa fie independent fata de
client, fata de orice autoritate superioara, fata de organizatiile sau oamenii care au sau ar dori sa aiba vreun interes in
afacerile intreprinderii-client, fata de centre de putere politica in cadrul comunitatii etc;
sa indeplineasca si urmatoarele criterii:
In plus, consultantul, care poate fi o persoana sau o organizatie, trebuie
Scenariul de lucru in consultanta

Elementele componente ale scenariului de lucru in consultanta


manageriala sunt:
Analiza diagnostic

Implementarea solutiilor optime rezultate din dialogul consultantului cu conducerea


unitatii respective

Proiectarea de solutii alternative imbunatatite ale sistemului managerial

Intretinerea solutiilor implementate tinand seama de comportamentul dinamic al


mediului economico-social si de afaceri in care actioneaza intreprinderea respectiva
PROCESUL DE CONSULTANTA

Procesul de consultanta este activitatea comuna a consultantului si


beneficiarului menita sa rezolve o anumita problema si sa introduca
schimbarile dorite in organizatia beneficiarului.
Acest proces are un inceput (se stabileste relatia si incepe activitatea)
si un sfarsit (consultantul pleaca).
Procesul cuprins intre aceste doua momente poate fi subdivizat in cateva
faze de baza. Aceasta ajuta atat pe consultant cat si pe beneficiar sa
lucreze sistematic si metodic, trecand de la faza la faza si de la operatie
la operatie, succedandu-se unul altuia in desfasurarea logica si in timp.
Avantajele consultanteis in management independente si profesioniste ofera:
e
r
v
i
c
i
i

p
r
o
f
e
s
consultantul
i este agentul impartial si profesionist al schimbarii
solutii
cresterea
fezabile
o si competentei
rationale si nu solutii
eficiente, in tip
manageriale,
la comanda,
functie marind
fara clientului
de cerintele adaptarea
nivelul dela
creativitate
n si autonomie
specific
decizionala a managerilor
a
l
e

i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
e
CALITATILE SI ROLUL CONSULTANTULUI

Activitatea consultantului începe, de cele mai multe ori, de la o situaţie


considerată a fi nesatisfacătoare sau posibil de a fi îmbunătăţită.
Consultanţa cere un standard ridicat de performanţă de la un consultant
şi o atitudine pozitivă faţă de clienti, în timpul discuţiilor individuale de
consultanţă.
Având în vedere complexitatea relaţiei dintre consultant şi client,
consultantul trebuie sa dovedească:

competenţă profesională şi specializare în activitatea


de consultanţă.;
independenţă totală în activitatea sa.;
preocuparea de a promova noul, precum şi realizările ştiinţifice
importante din domeniul în care-şi desfăşoară activitatea ;.
capacitatea de a privi din perspectiva clientului şi de a lua
în consideraţie relaţiile sociale ale acestuia .
Brammer a identificat următoarele cerinţe pentru un consultant:

Consultantul trebuie să fie pregătit să acorde


ajutor şi să aibă timp disponibil pe care Consultantul trebuie să fie conştient
să-l investească în funcţie de mărimea de propriile sale sentimente.
efortului care trebuie depus. Discuţia
trebuie să fie condusă astfel încât să Consultantul constituie un exemplu
contribuie la dezvoltarea personală pentru clienti în ceea ce priveşte modul
a clientilor şi să ajute la de rezolvare a problemelor şi
rezolvarea problemelor cu care comportamentul lui emoţional.
aceştia se confruntă.
Consultantul trebuie să fie conştient
de propria sa valoare.

Consultantul trebuie să fie interesat de


persoanele cu care lucrează şi de
schimbările sociale, acest interes fiind
determinat de dorinţa sinceră de a
ajuta oamenii.
De ce este necesar consultantul profesionist
în managemen

• Consultantul, ca profesionist şi agent calificat al • Consultantul acţionează şi ca vector al învăţării


schimbării raţionale, analizează sistemul de prin acţiune cu managerii şi specialiştii clientului,
ansamblu (diagnostic), depistează defecţiunile şi adaptând la specific implementarea soluţiilor de
"for ţele" ce se opun schimbărilor şi propune schimbare. Consultantul induce astfel gustul
SOLUŢII POSIBILE de aplicat în organizaţia client; pentru PRODUSE NOI în management, apetitul
toate acestea sunt necesare în aproape toate pentru o restructurare raţională şi eficace cu
întreprinderile în perioada de tranziţie "oamenii clientului" care, învăţând, devin părtaşi
• Consultantul efectuează expertize manageriale la soluţiile manageriale propuse de consultant.
pe decizii strategico-tactice pregătite de echipa • Consultanţii asigură sub controlul clientului
de conducere sau elaborate de agenţii şi organe calitatea asistenţei acordate, se impune şi o
guvernamentale sau locale; apare necesitatea de omologare a acestora de către un organism
a depăşi unele "capcane subiective" (politice sau profesional (pe cât posibil neguvernamental), de
nu) şi atunci trebuie să ofere soluţii care să nu exemplu Asociaţia profesională a consultanţilor
abandoneze profesionalismul. (AMCOR) care să ofere recomandări şi servicii de
evaluare şi omologare a consultanţilor în
management în funcţie de cerinţele clientului.
Concluzii
Consultanţa în afaceri este importantă deoarece:
• Aduce avantaje deosebite
beneficiarilor
• Rezolvă probleme
• Ajută clienții
• Este destinată să dezvolte capacitate de
învăţare
• Cu ajutorul acesteia găsești soluţii inovante,
optimizante
• Obținerea unui punct de vedere
diferit
Bibliografie
• Calvert, M. , 2005. Cum să fi propriul tău consultant în management.
Bucureşti: Rentrop & Straton
• Adam, M. , 1997. Consultanţa in afaceri. Bucureşti: Teora
• Popescu, D. , 2007. Managementul întreprinderii mici şi mijlocii.
Târgovişte: Bibliotheca
• http://facultate.regielive.ro/proiecte/asigurari/raport-deconsultanta
-pentru-firma-sc-sandra-trading-srl-260495.html
• http://www.didactic.ro/materiale/132505_raport-deconsultanta-ceac
• http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnanuc.co mze.com
%2FdocLiana%2Fdoc%2Fcontract116.doc&ei=xbZN
UfC7GIjxsgaTmoHoCQ&usg=AFQjCNFbfk2wgsvya0ZNORIObHiWmdg_
A&bvm=bv.44158598,d.Yms