Sunteți pe pagina 1din 4

TEMATICA ORIENTATIVA A REFERATELOR LA Termenul de

DISCIPLINA TEORIE ECONOMICĂ I prezentare


CON 1401 CIE 1401 CON 1403 CON 1402 Tema 1. Teoria economică ca ştiinţă.
1. Badarau Mariana Economia, știința economică și rolul ei în viaţa societăţii.
2. Bitca Ion Andronic Procesul constituirii ştiinţei economice. Principalele doctrine
Alexandru economice moderne.
25.09.2014
3. Botnari Constantin Aramă Ana-Maria Legile economice şi libertatea economică.
26.09.2014
4. Buruiana Taisia Beregoi Alexei Balan Valeria Berejan Daniela Metodele de cercetare a teoriei economice.
5. Bors Igor Canțer Cristina Principiile şi legile noii economii.
6. Cegolea Tendințele teoriei economice în perioada contemporană.
Alexandra
7.
Tema 2. Economia ca formă a activităţii umane.
1. Cirlig Doina Balanici Anastasia Resursele economice şi rolul lor în dezvoltarea societăţii.
2. Buznea Mihaela Colun Ion Burghila Doina Chirilenco Iana Bunurile publice și bunurile libere: analiză comparativă.
3. Ceban Olga Calmîc Cristian Bunurile private, bunurile publice și bunurile mixte: esență și 02.10.2014
Cîrlan Lilia trăsături. 03.10.2014
4. Chihai Elena Cociorvă Olga Agenții economici – „actorii circuitului economic.
5.
Tema 3. Relaţiile instituţionale şi sistemele economice.
1. Proprietatea privată: premisă esenţială de funcţionare a
Cojocar Natalia economiei de piaţă.
2. Cibotari Tatiana Damaschin Proprietatea publică şi locul ei în economia modernă.
Ecaterina
3. Prisacari Valeria Gamarț Ilinca Sisteme economice: noţiune și modele contemporane.
4. Culeva Iulia Ghidencu Particularităţile proprietăţii intelectuale în economia de 09.10.2014
Nicoleta tranziţie. 10.10.2014
5. Duca Daniela Instituţiile şi tipurile lor.
6. Clima Nadejda Pluralismul formelor de proprietate.
7. Cojocaru Olga Rolul şi problemele proprietăţii private în economia naţională.
8. Cirlig Adela Economia de schimb – formă universală de organizare şi
funcţionare a economiilor contemporane.
9. Dumbrava Sistemul economic şi specificul lui în Republica Moldova.
Dorina
10. Fatu Vasile Banii şi evoluţia formelor sale.
11.
Tema 4. Întreprinderea în condiţiile economiei de piaţă.
1. Covata Dragomir Întreprinderea: funcţiile şi tipurile ei.
2. Curocichina Efros Cătălina Antreprenorul şi rolul lui economic.
Anastasia
3. Cotogoi Corina Fedotov Irina Business mare şi mic: avantaje şi dezavantaje.
4. Frecautan Marin Gîncu Ina Buzdugan Particularităţile activităţii de antreprenoriat în Republica 16.10.2014
Tatiana Moldova. 17.10.2014
5. Gurdis Finanţarea micului business în economia naţională.
Gheorghe Gonța Livia
6. Guzun Cristina Noua teorie a firmei.
7. Isac Mariana Concentrarea întreprinderilor – cale de monopolizare a pieţei.
8.
Tema 5. Piaţa şi mecanismul funcţionării ei.
1. Dronic Iuliana Piaţa ca instituţie principală a economiei contemporane.
2. Gutu Irina Pasat Cristina Legea cererii şi a ofertei: paradoxurile ei.
3. Iacoban Violeta Cebotari Politica de preţuri în Republica Moldova.
23.10.2014
Mariana
24.10.2014
4. Dvornic ngela Gutu Elisaveta Iutiș Sănduța Istrati Silvia Bursele şi licitaţiile – forme specifice ale pieţei.
5. Leontean Radu Influenţa directă şi indirectă a statului asupra echilibrului
Ivanov Elena pieţei.
6.
Tema 6: Elasticitatea cererii şi ofertei.
1. Lungu Olga Modalităţile de calcul a elasticităţii.
2. Ilascu Elena Aplicarea teoriei elasticităţii în analiza microeconomică din
30.10.2014
Lupașcu Daniela Republica Moldova.
31.10.2014
3. Jalba Olesea Mamulat Doina Elasticitatea ofertei şi factorii de influenţă.
4. Postica Irina Malai Elena Analiza elasticităţii cererii în economia naţională.
5.
Tema 7. Teoria comportamentului consumatorului.
1. Jeman Alexandru Nacu Silvia Modelul de comportament al consumatorului.
2. Maidan Cristina Mereuța Elena Negru Cristina Analiza restricţiei bugetare şi a liniei bugetare.
3. Madan Eugenia Motruc Optimul consumatorului: teorie şi practică. 06.11.2014
Alexandrina Nogailîc Maria 07.11.2014
4. Pinzari Ion Efectul substituției și efectul de venit.
5. Rachiu Daniel Curba lui Enghel și modelarea ei.
Tema 8. Teoria producţiei.
1. Factorii de producţie şi neofactorii.
2. Muntean Larisa Pelin Irina Abilitatea antreprenorială – neofactor de producţie.
3. Munteanu Dan Plotnicu Olesea Pîntea Alina Funcţia de producţie şi tipurile ei.
13.11.2014
4. Nagnibeda Ana Rusu Andriana Panteleiciuc Analiza efectelor de extindere la scară a producţiei.
14.11.2014
Marina
5. Petrioglo Olga Parfene Ana Teoria producţiei în perioada scurtă de timp.
6. Sava Vasile Teoria producţiei în perioada lungă de timp.
7.
Tema 9. Teoria costurilor de producţie în analiza
microeconomică.
1. Analiza costului de producţie pe termen scurt.
2. Malai Tatiana Analiza costului de producţie pe termen lung.
3. Noroaca Vera Surdu Tatiana Izocostul şi caracteristicile lui.
4. Nalbatov Irina Căile de reducere a costurilor de producţie în economia
20.11.2014
Popescu Daniela naţională.
21.11.2014
5. Severin Rodica Postolachi Modalităţi de formare a costurilor de producţie în Republica
Doina Moldova.
6. Solomon Andrei Aplicarea teoriei costurilor în activitatea de gestiune a
întreprinderii.
7.
Tema 10. Comportamentul firmei pe piaţa cu concurenţă
perfectă.
1. Postoronca Doina Concurenţa şi formele ei. 27.11.2014
2. Prisacaru Avantajele şi dezavantajele concurenţei perfecte. 28.11.2014
Valeria
3. Soldan Anastasia Spoialo Patricia Roșca Nicolae Modelul concurenţei pure şi perfecte: teorie şi practică.
4. Stavinschi Victor Strujan Pavel Maximizarea profitului firmei pe piaţa cu concurenţa perfectă.
5. Robu Cristina Tampei Liviu Tiulenev Marina Oferta firmei pe piața concurențială.
6.
Tema 11. Comportamentul firmei pe piaţa cu concurenţă
imperfectă.
1. Tostogan Natalia Concurenţa imperfectă şi formele ei.
2. Singereanu Taran Elena Avantajele şi dezavantajele concurenţei imperfecte.
Doina Stașcu Natalia
3. Stirbu Daniela Stici Daniela Monopolul şi politica discriminării prin preţ. 04.12.2014
4. Țurcanu Diana Comportamentul firmei în condiţii de concurenţă 05.12.2014
Tanasă Irina monopolistică.
5. Vacarciuc Oligopolul şi războiul preţurilor.
Vladislav
6.
Tema 12. Piaţa factorilor de producţie şi formarea
veniturilor factoriale.
1. Vizitiu Rodica Teoria repartiţiei şi veniturile factoriale.
2. Tacu Valeria Vutcariov Alina Tetelea Patriciu Piaţa muncii şi caracteristicile ei.
3. Tofan Elena Vascan Irina Particularităţile pieţei funciare în economie. 11.12.2014
4. Tudose Cristina Piaţa financiară şi mecanismul funcţionării ei. 12.12.2014
5. Varzari Iurie Formele de salarizare în Republica Moldova.
6.
Nota: Studenții grupelor CON 1401 și CIE 1401 se vor prezenta spre susținerea referatului în
prima zi indicată în orar, iar cei din grupele CON 1403 și CON 1402 în cea de-a doua zi.