Sunteți pe pagina 1din 6

Tema 2.

Particularitatile functionale si operationale ale BNM

2.1 Obiectivele fundamentale si functiile BNM


2.2 Organizarea si administrarea BNM

BNM- persoana juridica publica si autonoma sau care indeplineste nieste functii si este responsabila fata de
Parlamentul RM. Banca activează în temeiul Legii RM cu privire la BNM din 27.07.1995. Obiectivul fundamental
al BNM este asigurarea si mnetinerea preturilor. Banca promoveaza si mentine un sistem financiar bazat pe principiile
pietei si sprijina politica economica generala a statului.

Valorile BNM sunt:

 Angajament civic -activitate orientată spre beneficiul interesului public


 Eficienţă -aplicarea inovaţiilor şi tehnologiilor moderne în utilizarea resurselor
 Excelenţă- demonstrarea competenţei şi profesionalismului în exercitarea atribuţiilor şi adoptarea celor mai
bune practici internaţionale
 Transparenţă -atitudine transparentă şi imparţială în procesul decizional
 Responsabilitate -atitudine responsabilă faţă de societate în implementarea sarcinilor trasate
 Integritate -comportament etic la nivel de bancă şi fiecare angajat în parte
 Credibilitate -conduită care să inspire şi să menţină încrederea publicului

Competenta BNM:

 Stabilirea si implementarea politicii monetare si creditare


 Actioneaza ca bancher si agent fiscal al statului
 Intocmeste analize financiare si monetare, si in baza lor adreseaza Guvernului propuneri si aduce rezultatele
analizei la cunostinta publicului
 Licentiaza , supravegheaza si regleaza activitatea bancilor comerciale
 Acorda credite numai bancilor
 Supravegheaza sistemul de plati in RM, faviliteaza functionarea sistemului de plati interbancare.
 Activeaza ca organ unic de emisiune a monedei nationale
 Stabileste prin consultatii cu Guvernul, regimul cursului de schimb al monedei nationale
 Pastreaza si gestioneaza rezervele valutare ale statului
 In numele RM isi asuma obligatia si executa tranzactiile rezultate din participarea republicii la actiunile
institutiilor publice nationale in domeniul bancar.
 Intocmeste balanta de plati a statului
 Efectueaza reglementarea valutara pe teritoriul RM

Functiile BNM:

 Elaborarea si implementarea politicii monetare


 Emisiunea monedei
 Este “ banca bancilor”
 Este “banca statului”

Stabilirea domeniului de activitate de baza pune accent pe functiile BNM, aceste domenii constituind misiunea si
pilonii de baza a BNM.

Emisiunea monedei nationale

BNM are drept exclusiv de a emite in circulatie bancnote si monede ca mijloc de plata pe teritoriul RM . Bnaca
stabileste valoarea nominala, designul, dimensiunea si alte caracteristici ale monedei nationale, asigura furnizarea
periodica de bancnote si monede pentru acoperirea necesitatii de moneda, duce evidenta monedei emise, retrage din
circulatie monedele si bancnotele uzate, etc..
BNM este responsabila de emisiunea monedei nationale si isi propune drept obiectiv atat sporirea credibilitatii
monedei nationale ca instrument de tranzactionare in economie, cat si imbunatatirea calitatii si sigurantei monedelor in
circulatie. Prin politica si actiunile promovate, BNM incurajeaza cresterea ponderii monedei nationale in tranzactiile
efectuate.

BNM este banca bancilor

BNM este unica institutie care efectueaza licentierea, supravegherea si reglarea activitatii institutiiloe financiare . In
acest scop, BNM:

1. Emite actele normative necesare si ia masurile cuvenite pentru a-si exercita imputernicirile si atributiile sale
prin acordarea de licenta bancilor si elaborarea de standarde de supraveghere acestora si stabilirea modului de
aplicare a masurilor mentionate.
2. Efectueaza prin intermediul functionarilor sai controale asupra tuturor institutiilor financiare
3. In cazul incalcarii conditiilor de ativitate in operatiuni riscante, impune oricarei banci masuri de remediere sau
aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatie.

Rolul deosebit al BNM consta in aceea ca clientii de baza a operatiunilor ei sunt bancile comerciale. BNM in afara de
reglarea si supravegherea activitatii bancilor, este creditorul lor in ultima instanta si centrul decontarilor interbancare,
asigurand rapiditatea si securitatea platilor in economie, stabileste reguli si emite acte normative respective.

Banca statului

Banca statului accepta depozite de la trezoreria statului si de la alte organe a statului in baza demersului Guvernului.
Impozitele, taxele si alte plati care s-au varsat de la contribuabili in conturile bugetului de stat si in fondurile speciale a
bancilor se transfera in contul unic al Trezoreriei statului, in BNM sau in conturile respective ale bugetului UAT. Ca
agent fiscal al statului, BNM , in termenele si conditiile stabilite de comun accord cu Guvernul, actioneaza in
organizarea deservirii VM ale statului in domeniile:

1. Desfasurarea, in baza acordului incheiat cu MinFin, a plasarii pe piata primara a valorilor mobiliare de stat.
2. Efectuarea inregistrarilor in sistemul de inscrieri in contul valorilor mobiliare, organizat de BNM
3. Marketingul valorilor mobiliare de stat
4. Plata sumei de baza la valorile mobiliare mentionate, a dobanzii si a altor comisioane. BNM nu acorda
imprumuturi sau garantii statului si organelor acestuia. BNM e datoare sa ofere Guvernului consulatii in
problemele monetare si financiare ce tin de competenta sa. Anual, la elaborarea proiectului bugetului de stat,
Guvernul se consulta in problemele economico-financiare cu BNM, precum si referitor la obiectivele sale in
domeniul imprumuturilor interne si externe, sectorului public pentru urmatorul an financiar, inclusiv la sumele
si conditiile la care aceste imprumuturi vor fi contractate.

Elaborarea promovarii politicii monetar- creditare si valutare

Politica monetara- ansamblul interventiilor BNM care se efectueaza asupra activitatii economiei cu scopul de a
contibui, prin tehnici si instrumente monetare, la realizarea obiectivelor economice. Dupa modalitatea de interventie
din partea autoritarilor monetare, exista 2 categorii de instrumente utilizate in influentarea economiei.

Instrumente, tehnici de interventie indirecta sunt folosite pentru controlul indirect asupra ofertei de moneda limitand
bancilor accesul la lichiditatea Bnacii Centrale. Acestea se sprijina pe un triplu fundament:
- Dependenta sistemului bancar de BNM
- Corelatia existenta intre volumul de credit si nivelul activitatilor economice
- Caracterul elastic al criteriului de credit fata de nivelul dobanzii
Dintre instrumentele ce apartin acestui grup mentionam:

 Ratele dobanzii
 Facilitatile permanente
 Operatiuni pe piata monetara
 Rezervele obligatorii
Politica ratelor dobanzii - o metoda traditionala a reglementarii operatiilor de creditare. Ea se foloseste intens la
mijlocul sex 19. Aparitia acestei metode este legata de transformarea bancii centrale in banci comerciale. BNM
ridicand rata dobanzii, impunea bancilor sa reduca imprumuturile. Aceasta, la randul sau, creea dificultati si
micsorarea ca rezultat a operatiilor creditare.

In perioada contemporana, importanta acestei metode s-a diminuat. Insa ea continua sa joace un rol important in
realizarea politicii monetare. BNM stabileste si periodic, publica rata de bază - conform careia sunt eliberate creditele
bancilor comerciale. Rata de baza se aproba in calitate de rata de referinta pentru principalele operatiuni de politica
monetara pe TS. Facilitatea de depozit si de creditare se inscriu intr-un coridor simetric de +-3% fata de rata de baza.

Politica ratelor la instrumentele de reglare monetara se elaboreaza si se promoveaza in functie de conjuctura pietei,
analiza situatiei in economia nationala, dinamica procesului inflationist si asteptarile prognozate ale indicatorilor
macroeconomici. La promovarea politicii ratelor, BNM utilizeaza metoda coridorului unde cea mai inalta rata fiind
stabilita pentru facilitarea de depozit. Rata de baza se aprobă in calitate de rata de referinta pentru principalele
oepratiuni de politica monetara pe TS. Marind rata de baza, BNM micsoreaza posibilitatea bancilor si clientilor
sai la obtinerea creditelor, ceea ce duce reducerea imprumuturilor, adica a masei monetare, si mareste nivelul
mediu al dobanzii pentru creditul comercial. Aceasta influenteaza echilibrul balantei de plati si cursul valutar.
Cresterea ratelor contribuie la atagerea capitalului strain pe TS ce activeaza balanta de plati, mareste oferta
valutei straine, respectiv cursul valutei straine scade si creste cel al monedei nationale. Micsorarea ratei bancii
centrale duce la rezultate contradictorii. Deci, schimbarea ratelor joaca un rol de avertisment pentru intreaga piata a
capitalului de imprumut.

Marirea ratei duce la implementarea politicii creditare de restrictionare, iar micsorarea – la expansia creditara.

Facilitatile permanente. BNM pune la dispozitia bancilor la 2 facilitati permanente

1. Facilitate de depozit overnight


2. Facilitate de credit overnight

Facilitatile permanente acordate de BNM bancilor au drept scop sterilizarea si furnizarea de lichiditate pe termen
foarte scurt cu scadenta peste noapte si micsorarea fluctuatiilor ratelor dobanzilor pe TS de pe piata monetara
interbancara prin coridorul stabilit de BNM pentru aceste 2 facilitati

Facilitatile de depozit permite bancii la BNM a unui depozit overnight cu scadenta peste noapte cu o rata a dobanzii
predeterminate de BNM.

Facilitatile de creditare permite bancii obtinerea de la BNM a unui credit overnight cu scadenta peste noapte pentru
acoperirea descoperitului de cont neachitat la sfarsitul zilei operationale, precum si in scopul completarii lichiditatilor
in baza gajului valorilor mobliare de stat, gajate la BNM, cu o rata a dobanzii prestabilita de BNM.

Operaţiunile de piaţă monetară (operaţiuni de piaţă deschisă) reprezintă cel mai important instrument de politică
monetară al BNM. Acestea se realizează la iniţiativa BNM, având funcţia de gestionare a condiţiilor lichidităţii de pe
piaţa monetară şi influenţarea ratelor de dobândă pe termen scurt pe piaţa monetară interbancară. Operaţiunile de piaţă
monetară pot fi derulate prin licitaţii anunţate anticipat sau prin negocieri directe. Potrivit reglementărilor în vigoare,
principalele categorii de operaţiuni de piaţă monetară aflate la dispoziţia BNM sunt:
• operaţiuni REPO - operaţiuni reversibile, destinate injectării/absorbţiei de lichidităţi, în cadrul cărora BNM
cumpără/vinde de la bănci/băncilor valori mobiliare de stat, cu angajamentul băncilor/BNM de a răscumpăra VMS
respective la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data tranzacţiei;
• emitere de certificate ale BNM - operaţiuni destinate absorbţiei de lichiditate, în cadrul cărora BNM vinde băncilor
instrumente negociabile de datorie ale BNM;
• atragere de depozite - operaţiuni destinate absorbţiei de lichiditate, în cadrul cărora BNM atrage depozite de la
bănci cu scadenţa prestabilită;
• vânzări/cumpărări de VMS - operaţiuni destinate absorbţiei/injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNM
vinde/cumpără VMS, transferul proprietăţii asupra acestora de la vânzător la cumpărător fiind realizat prin
mecanismul "livrare contra plată".
În condiţiile excesului structural de lichiditate în sectorul bancar al Moldovei, BNM în prezent vinde săptămânal
Certificatele BNM pe termen de 14 zile în scopul absorbţiei de lichiditate. Totodată, în vederea îmbunătăţirii
condiţiilor de creditare de către bănci a economiei naţionale BNM anunţă operaţiuni destinate livrării de lichiditate.
Aceste operaţiuni se desfăşoară sub formă de operaţiuni repo la rată fixă pe termen de 14 zile.

Rezervele obligatorii - disponibilitati ale bancilor in lei MD si in valuta, pastrate in conturi la BNM.

Rezervele obligatorii reprezintă un instrument auxiliar al politicii monetare, având drept scop restrângerea excesului
de lichiditate și, respectiv, atenuarea impactului acestuia asupra ratelor interbancare ale dobânzilor. Rolul major al
Rezervele obligatorii în valută este de a preveni creșterea excesivă a creditului în valută.

Principalele caracteristici ale regimului Rezervele obligatorii stabilit de către BNM:

 În perioada de observare a mijloacelor atrase se determină soldul Rezervele obligatorii, care urmează a fi
menținut în perioada de aplicare a acestora. Ambele perioade durează câte 1 lună: perioada de observare - de
la data de 16 a lunii precedente până la data de 15 a lunii curente și, respectiv, perioada de aplicare a
Rezervele obligatorii începe la data de 16 a lunii curente și se sfârșește la data de 15 a lunii următoare.
 Baza de calcul a Rezervele obligatorii se determină ca medie zilnică, pe perioada de observare. Se aplică
norme distincte ale Rezervele obligatorii, în funcție de scadența elementului de pasiv inclus în baza de calcul.
Respectiv, pentru elementele de pasiv cu scadența mai mică de 2 ani se aplică norma rezervelor obligatorii
stabilită de Comitetul executiv în cadrul ședințelor de politică monetară. Pentru elementele de pasiv incluse în
baza de calcul cu scadența mai mare de 2 ani se aplică o normă a Rezervelor obligatorii de 0%.
 Rezervele obligatorii în lei moldovenești se mențin în conturile Loro la BNM, fiind constituite ca sold mediu
al disponibilităților băncilor pe parcursul perioadei de aplicare.
Rezervele obligatorii în valută se mențin doar în dolari SUA și în euro, care se transferă de către bănci, în
volumul necesar, pe conturile BNM deschise în străinătate, în decurs de 5 zile odată cu începutul perioadei noi
de aplicare a Rezervelor obligatorii. Astfel, spre deosebire de Rezervele obligatorii în lei moldovenești, ale
căror sold poate să varieze pe parcursul perioadei de aplicare, soldul rezervelor obligatorii în valută nu se
modifică.
 BNM plătește băncilor o dobândă la cota din rezervele obligatorii ce depășește 5% din pasivele în baza cărora
acestea se constituie. Rezervele obligatorii în lei moldovenești și în valută se remunerează la rate distincte,
aplicând pentru rezervele în lei rata la depozitele overnight a BNM, iar pentru rezervele obligatorii în valută -
rata medie ponderată la depozitele la vedere cu dobândă atrase de sectorul bancar în valută în luna pentru care
se remunerează.

Sistemul rezervelor obligatorii indeplineste functia de a determina un anumit raport intre volumul depozitelor si a
creditelor ce se poate scorda in baza acestor resurse de creditare. Modificarea cuantumului rezervelor obligatorii are ca
efect modificarea acestui raport

Masurile politicii obligatorii:

-atunci cand creste coeficientul rezervelor obligatorii – masura deflationista prin care se reduce ritmul de crestere al
masei monetare
- atunci cand scade coef. Rezervelor obligatorii- masura inflationista, duce la cresterea masei monetare.

Numai BNM are dreptul sa stabileasca si sa modifice ratele aplicate pentru mentinerea rezervelor obligatorii.
Mecanismul formarii, urmaririi si mentinerii rezervelor obligatorii in RM este reglementat de regulamentul cu privire
la regimul rezervelor obligatorii din 27.12.2017, dar ratele pot fi modificate reiesind din situatia economica a tarii si
sunt reflectate in politica monetara a tarii.

In domeniul politicii valutare , BNM reglementeaza si efectueaza controlul valutar.


De competenta BNM tin:

 Emiterea de acte normative referitor la reglementarea si efectuarea operatiunilor valutare a persoanelor fizice
si juridice
 Eliberarea, retragerea licentei , supravegherea si reglementarea activitatilor unitatilor de schimb valutar
 Determinarea metodei de stabilire a cursului leului MDL in raport cu alte valute
 Stabilirea de limite ale pozitiilor valutare pentru unitatile de schimb valutar

BNM mentine in bilantul sau rezervele internationale ale statului care sunt reprezentate prin activele:

a) aur;
b) valută străină în formă de bancnote şi monede metalice ori conturi bancare ţinute peste hotare în valută străină;
c) orice alte active recunoscute pe plan internaţional;
d) cambii achitabile în valută străină;
e) creanţe exprimate şi achitabile în valută străină, emise sau garantate de statele străine, băncile lor centrale sau
instituţiile financiare publice internaţionale, precum şi de acorduri de cumpărare forward şi recumpărare încheiate cu
sau garantate de acestea.

Criteriile de baza pentru selectarea activitatilor de rezerve:

- Lichiditatea
- Siguranta

Rezervele internationale sunt mentinute la un nivel care in viziunea BNM este adecvat pentru realizarea politicii
monetare si valutare ale statului.

Instrumentele de interventie directa prezentate de reglementarile BNM

Tehnicile de interventii directe asupra lichiditatii actioneaza prin modificarea operatiilor de credit asupra unor sfere
determinate a relatiilor de credit sprijinand deopotriva liniile directoare ale politicii economice

Reiesind din functiile BNM sunt determinate operatiunile cu care sunt impartite la :

 Operatiuni pasive (de creare a resurselor bancii)- emisia monedei, deschiderea conturilor, depozitare a
bancilor comerciale, a statului, formarea rezervelor.
 Operatiuni active (operatiunea plasarii resurselor)- operatiuni cu creanta emisa de stat sau BNM , operatiuni
pe piata libera cu VMS , acrodarea creditelor bancilor comerciale, operatiuni cu valuta straina si aur.

Sub 2
BNM este formata din directii, departamente, etc.. Organele de conducere ale BNM este Consiliul de supraveghere
si Comitetul executiv. Acestea sunt organele colegiale, activitatea lor fiind reglementata de Legea cu privire la BNM
si de regulamentele acestora.

Consiliul de supraveghere este compus din 7 membri dupa cum urmeaza:

 Un presedinte, care este si guvernator al BNM


 Un vicepresedinte care este si Prim Vice Guvernator al BNM
 Un memntru , care este si viceguvernatorul BNM
 4 membri care nu sunt salariti ai BNM

Comitetul executiv alcatuit din 5 membri:

 Un presedinte, care este si guvernator al BNM


 Un vicepresedinte care este si Prim Vine Guvernator al BNM
 Membrii comitetului executive sunt viceguvernatori
Guvernatorul este numit de Parlament la propunerea Presedintelui Parlamentului, viceguvernatorii sunt numiti de
Parlament la propunerea guvernatorului BNM. Membrii Comitetului Executiv trebuie sa fie cetateni ai RM, sa aiba o
reputatie impecabila si o experienta de munca de cel putin 10 ani in domeniul financiar.

Membrii Comitetului Executiv sunt numiti pe termen de 7 ani si mandatul lor poate fi reinnoit cu conditia ca ei sa fie
obligati pentru a fi alesi conform legislatiei . Pe durata mandatului, membrii Comitetului Executiv nu au dreptul sa
faca parte din partid sau din formatiuni social-politice ori sa participle la ele; sa faca agitatie electorala. La incadrarea
in serviciu, si ulterior, infiecare an, membrii Comitetului Executiv sunt obligati sa depuna delcaratiile cu privire la
venituri si proprietate. Guvernatorul este responsabil de formarea initiativelor in domeniul politicii monetare si
valutare pentru a fi prezentate Comitetului Executiv si de executare a acestora.

El organizeaza si conduce activitatea BNM, activeaza in numele acesteia, reprezinta interesele bancii in relatiile cu
diverse institutii, atat in RM , cat si in afara ei; emite ordine si dispozitii obligatorii pentru salariatii BNM, controleaza
executarea lor; semneaza direct sau prin persoane imputernicite de el acordurile si alte acte incheiate de BNM.

S-ar putea să vă placă și