Sunteți pe pagina 1din 1

Sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI) este compus din sistemul de decontare pe bază

brută în timp real şi sistemul de compensare cu decontare pe bază netă. Sistemul de decontare pe
bază brută în timp real este destinat prelucrării plăţilor urgente şi de mare valoare, iar sistemul de
compensare cu decontare pe bază netă este destinat procesării plăţilor de mică valoare.

În tabel sunt reflectate transferurile inițiate de către participanți în numele clienților și transferurile
inițiate de către participanți în nume și pe cont propriu către buget sau clienții altor participanți.

Numărul plăților decontate prin intermediul SAPI a înregistrat pe parcursul perioadei


analizate atât majorări, cât și scăderi. Cel mai mic număr de plăți în această perioadă se atestă în
trimestrul I/2017 – 2944.54 mii, dintre care 91,9 % prelucrate de sistemul CDN, iar restul de
sistemul DBTR. Valoarea totală a plăților decontate prin intermediul SAPI în acel trimestru
reprezenta 303 712 917,42 mii lei, conform statisticilor sistemului de plăți realizate de BNM.
O creștere considerabilă a numărului de plăți decontate are loc în trimestrul 2/2017, și anume cu
358,46 mii sau cu 12,17% față de perioada de bază. În următorul trimestru deja avem o scădere a
numărului de plăți cu 4,79% față de trimestrul II/2017. Cel mai mare număr de plăți a fost înregistrat
în trimestrul IV/2018 – 3506,6, dintre care 342,5 mii – plăți urgente și de mare valoare, prelucrate de
sistemul DBTR și 3164,1 mii, ceea ce constituie peste 90%, de sistemul CDN. Valoarea totală a
plăților reprezenta 304 961 813,9 mii lei.