Sunteți pe pagina 1din 1

ȘCOALA PROFESIONALĂ DUMBRĂVIOARA

547217, Dumbrăvioara, str.Principala, nr.353


Tel/fax.0265337004
E-mail:scoala.apafi@gmail.com

Ținte și obiective de îmbunătățire – Limba și literatura română


Clasele a V-a B, a VII-a B, a VIII-a B

NR. CRT. ȚINTE OBIECTIVE

1. Îmbunătățirea rezultatelor - selectarea grupului țintă pentru includerea în


școlare programul de educație remedială
- stabilirea deficiențelor semnalate la Limba și
literatura română
- întocmirea unui program de remediere lunar
pe grupe de remediere (clasele V-VIII)
- realizarea unui plan de activități remediale
pentru fiecare grup de remediere
- realizarea planurilor de remediere individuale
ce include activități remediale
- monitorizarea evoluției școlare a
beneficiarilor
- informarea părinților cu privire la situația
elevilor
2. Asigurarea succesului la - parcurgerea integrală a programei școlare de
învățătură pentru toți elevii Limba și literatura română
- dezvoltarea competențelor la Limba și
literatura română
3. Promovarea și îmbunătățirea - parcurgerea integrală a programei de examen
rezultatelor examenului de Evaluare Națională – cls. a VIII-a la Limba și
Evaluare Națională – cls. a literatura română
VIII-a - monitorizarea recapitulării disciplinei pe
fiecare elev diferențiat
- continuarea programului de consultații

Întocmit,
Prof. Ruicu Lavinia