Sunteți pe pagina 1din 1

Sir Complex Lujerului Plaza Romania

Baneasa Shopping City Prosper Plaza


AFI Palace Cotroceni Complex Comercial Bucur Obor
Bucuresti Mall Vitantis Shopping Center

Harta ariei de influență a centrului comercial „Mega Mall” Grand Arena Promenada
Militari Shopping Center Sun Plaza Shopping Center
(Map area of influence of the shopping center „Mega Mall”) Iris Titan Shopping Center Centrul Comercial Colosseum

Liberty Center Centrul Comercial Orhideea

Galeriile Titan Mega Mall


Mario Plaza Flora Center
Unirea Shopping Center
Grant Shopping Center

Aria de influență a
centrelor comerciale
na
din București
n ti 0 2,5 5 10
Km

o le Metoda folosită: Metoda poligoanelor Thiessen

s.C 3 Proiecție: Stereo 70

Șo
Sursa datelor: Open street maps; google maps; geo-spatial.org;
Legendă: SECTOR 1

SECTOR 2
urbanism.pmb.ro

(Legend) SECTOR 3

SECTOR 4
SECTOR 5
Limită Infrastructură SECTOR 6
(Limit) (Infrastructure)
Densitatea populației
Limita ariei de influență Drumuri
Șo Area of influence (Roads) „Mega Mall” este cel mai nou
The population density
s. 0 0,25 0,5 1
Km

F un d Limita cartierelor Cale ferată mall care s-a deschis recent


eni District limit (Railroad) în București, la ora actuală Maxim/High : 24. 534,7 loc/km2
(aprilie,2016).
Cartier Poziționat în E-ul Bucureștiului, Minim/Low : 2. 051,85 loc/km2
(Neighborhood) chiar în mijlocul cartierului
1 Pantelimon Pantelimon, așa zis de mulți un
2 Vatra Luminoasa
cartier „rău famat” în câteva
luni de la deschidere a devenit
3 Colentina
printre cele mai vizitate mall-uri
L.
Fundeni din București.
„Mega Mall” luat ca un întreg,
L. adică mai precis ca aria lui de
Pantelimon I Metoda folosită: Metoda statistică Kriging
Gara
Obor influență,este delimitat în partea Proiecție: Stereo 70
Sursa datelor: Recensământ România, Anul 2011
1 de Sos.Colentina în cart. cu
același nume, în sud și vest de
aliniamentul stradal Mihai-Bravu
Blv. Basarabiei și Aleea Vergului
iar în nord și vest de salba de
Șos. Pantelimo lacuri a râului Colentina ce
i n
Șo Ianculu delimitează Bucureștiul de Ilfov.
Bdl. Ch

După cum observăm figura


Mo
s.

alăturată în care este detaliată


ra
M

Mega Mall
rilor
iha

u lui aria de influență a „Mega Mall”,


ișină

Verg remarcăm faptul că se întinde


i Br

2
u

pe suprafața a trei cart. :Cart.


avu

Pantelimon(pe toată suprafața),


Cartierul Vatra Luminoasă și
a ra b i e i Cartierul Colentina.
Bdl. Bas
Aria de influență a centrului comercial „Mega Mall” Priviind la graficul de alături remarcăm faptul că Cart. Pantelimon deși deține cea mai
mare suprafață, are o populație de doar 132 106 mii de locuitori, în schimb cartierul
(Area of influence of the shopping center „Mega Mall”) Colentina cu doar partea lui estică, are 152 779 mii de locuitori. Pe ultimul loc se
0 0,5 1 2 se remarcă cartierul Vatra-Luminoasă cu doar 95 826 mii de locuitori.
Km
Proiecție: Stereo 70
În Concluzie, aria de influență a „Mega Mall” se află în principalele cartiere mai sărace,
Sursa datelor: Open street maps; google maps; geo-spatial.org; urbanism.pmb.ro excepție face cart. Varta-Luminoasă care este mai spre centru și apropriere mall-ului de
Arena Națională care oarecum îi mai „spală din rușine”.