Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume

Studiu de caz 9

Realizaţi o analiza comparativă (asemănări şi deosebiri) între modelele de excelenţă Deming, Malcolm Baldrige, EFQM,
Juran

Deming Malcolm Baldrige EFQM Juran


Criterii

Procedura de
evaluare

Procedura de
acordare

Instituţie abilitată să
acorde premiul

Condiţii de
participare
Impact asupra
organizaţiei

Efecte asupra
mediului de afaceri

Alte
asemănări/deosebiri