Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa

a VII-a TEST DE EVALUARE


(Cultura Civica)

I.Completati spatiile libere:

Constitutia este legea....................................in stat care legitimizeaza exercitarea


...........................si defineste cadrul general pentru domeniile principale ale.....................
Intr-o constitutie sunt prevederi referitoare la :forma de............................. a unui stat;
tipul de ..................politic si...............................................cetatenilor.
Lista de termeni:putere politica,societate,guvernamant,regim,fundamental,
drepturi si indatoriri.

II.Stabiliti corespondente corecte:


A B
1.familia a.civitas
2.clasa de elevi b.Uniunea Europeana
3.cetatean c.grup social primar
4.Comunitate internationala d.puterea,populatia si teritoriul
5.Componentele unui stat e.grup social secundar

III.Stabiliti ,pe baza celor discutate la orele de “Cultura Civica”,diferenta dintre conceptele de
popor si natiune.

BAREM DE CORECTARE SI NOTARE

I- 5puncte.Fiecare termen plasat corect in text este notat cu 1 punct

II.Fiecare corespondenta realizata corect este punctata cu 0,5 puncte:1-c;2-e


3-a;4-b;5-d.Total :2,5 puncte

III.-1,50 puncte.Se puncteaza urmatoarele raspunsuri:


-poporul este o comunitate in sens traditional( o istorie comuna,traditii comune);
iar natiunea o comunitate in sens politic( un teritoriul geografic in comun)
-se puncteaza si exemplificarea: Romanii din toata lumea formeaza poporul
roman;iar cei din interiorul granitelor statului roman formeaza natiunea romana.
Clasa a
VIII-a
Test de evaluare
(Cultura Civica)

I.Completati spatiile libere:

1.Termenul de democratie provine din termenul grecesc demokratos, unde demos inseamna
..........................;iar kratos inseamna................................

2.Democratia in care deciziile sunt luate de catre populatie se numeste...............................;iar cea in


care deciziile sunt luate de catre reprezentanti alesi de populatie se numeste.............................

II.Stabiliti corespondente corecte:


A B
1.legi a.Liberatate,dreptate,egalitate
2.valori ale democratiei b.stare de dezordine,de nesupunere
3.anarhie c.ONG-uri,sindicate,partide politice
4.societate civila d.norme juridice ale unei societati
5.autoritate e.legislativa,executiva,judecatoreasca
6.separarea puterilor in stat f.institutie a statului cu putere de decizie

III.Stabiliti ,pe baza celor discutate la orele de “Cultura Civica”,ce inseamna


libertatea personala intr-o democratie.

Barem de corectare si notare

I.4 puncte
1.Folosirea termenilor popor si conducere este notata cu 2 puncte.
2.Folosirea termenilor directa si reprezentativa este notata cu 2 puncte.

II.3 puncte.
Fiecare corespondenta realizata corect este notata cu 0,5 puncte:
1-d;2-a;3-b;4-c;5-f;6-e

III.2 puncte.Se puncteaza raspunsurile:


-Libertatea personala inseamna in primul rand absenta constrangerii(a nu fi
obligat sa faci ceva impotriva propriei vointe) si posibilitatea de a actiona
conform propriilor decizii.
-Se puncteaza si exemplificarile :dreptul de a avea si exprima pareri
personale(libertatea de opinie);dreptul la gandire si credinta;dreptul la viata
privata.