Sunteți pe pagina 1din 3

Domenii de aplicaţii ale calculatoarelor în electroenergetică

Aproape în toate activităţile intreprinderilor de electricitate, calculatoarele


numerice îşi găsesc utilitatea. Aplicaţiile calculatoarelor în acest domeniu, pot fi
grupate în trei activităţi:
1. Planificare – dezvoltare;
2. Analize de regimuri;
3. Conducere operativă.

În primele două categorii de aplicaţii utilizarea calculatoarelor în regim


off – line este mult mai frecventă. În conducerea operativă însă a unităţilor
energetice, prin dispecere energetice, tot mai mult sunt utilizate calculatoarele în
regim on-line, adică, Calculatoare de Proces (CP).

Activitatea de planificare – dezvoltare

Implică construirea de noi staţii, linii electgrice de transport şi distribuţie,


de noi grupuri energetice. Pe lângă criteriile legate de costuri, mediu, aspecte
sociale, criteriile tehnice în aprecierea soluţiilor sunt esenţiale, iar calculatoarele
numerice reprezintă instrumentul adecvat pentru identificarea celor mai bune
variante din acest punct de vedere.

Analize de regimuri

Ca şi în activitatea de planificare dezvoltare, analizele de regimuri implică


programe laborioase rulate în general în regim off – line. Dintre domeniile de
activitate uzuale în companiile de electricitate în care analizele de regimuri ssunt
practici curente menţionăm:
a)în proiectare – pentru alegerea variantelor optime ale liniilor şi staţiilor
electrice, ale centralelor elecctrice, ale organizărilor de şantiere;
b) în ecploatare – pentru fixarea parametrilor de reglaj automat, ai
protecţiilor,
c) în conducerea operativă prin dispecer a SEN, sunt curent utilizate
analize de regimuri de funcţionare preconizate să apară în viitor, fie datorită
variaţiei naturale a consumului (conform curbei de sarcină), fie datorită unor
manevre planificate în sistem.

Conducere operativă

Furnizarea energiei electrice este coordonată prin dispecere energetice


aflate într-un sistem organizat pe mai multe nivele de subordonare.
Dotarea cu echipament de calcul şi programe aplicative a dispecerelor
energetice este dependentă de poziţia pe care o ocupă în sistemul de conducere

1
şi de subsistemul aflat în subordine. Sistemele informaţionale ataşate
dispecerelor energetice sunt concepute pentru a realiza în timp real următoarele
două sarcini de bază :
a) informarea dispecerilor privind starea sistemului;
b) asistarea dispecerilor în luarea deciziilor privind conducerea
operativă.

Informarea operatorilor privind starea sistemului reprezintă sarcina de


bază a oricărui sistem informaţional. Se realizează fie ciclic, fie la cererea
acestora fie în mod imediat, în cazul producerii unor evenimente (acţionări
protecţii, ieşirea/revenirea unor parametrii din limitele admisibile, modificarea
topologiei reţelei, etc.).

Asistarea operatorilor în luarea unor decizii privind efectuarea


manevrelor operative şi de stabilire a reglajelor echipamentelor de automatizare
şi protecţii. Manevrele operative pot fi impuse fie de operaţiuni planificate
(transferuri de sarcină, izolări de reţele, conectări/deconectări de surse sau
consumatori de energie, etc.), fie de operaţiuni de readucere la starea normală
de funcţionare, în regimuri post avarie. Acţiunile de stabilire a reglajelor sunt
impuse de modificarea naturală a regimului de funcţionare a sistemului (cauzate
de curba de sarcină, sau de anumite restricţii impuse).
Rezolvarea sarcinilor de conducere oprativă a SEN a condus la realizarea
a două categorii de sisteme informatice, specifice domeniului energetic:
1. Sisteme de supraveghere, comandă şi achiziţii de date (SCADA);
2. Sisteme de conducere ghid-operator care în funcţie de obiectivul
energetic deservit pot fi de tip;
- EMS – destinate dispecerelor de sisteme de putere;
- DMS – destinate dispecerelor locale de distribuţie a energiei
electrice;
- LMS (load management systems) destinate stabilirii regimurilor
de funcţionare optime ale consumatorilor.

Sistemul informatic integrat pentru conducerea


reţelelor electrice de distribuţie

Sistemul informatic destinat conducerii operative şi manageriale a unei


RED este un sistem integrat ce conţine următoarele sisteme informatice:
Sistemul Informatic de Management (MIS) destinat activităţilor tehnico –
administrative din cadrul Sucursalelor de Distribuşie a energiei electrice.
Sistemul DMS/SCADA destinat conducerii operative a RED. Prin câteva
funcţii de tip SCADA aceasta furnizează baza de date privind regimul curent al

2
componentelor de reţea, asigură supravegherea şi comanda proceselor
distribuite geografic, iar prin funcţiile specifice DMS asistă dispecerii în luarea
celor mai bune decizii privind manevrele operative.
Sistemul Informatic Geografic (GIS) este reprezentat de setul de programe
şi echipamente destinat culegerii, stocării şi prelucrării datelor spaţiale
repartizate geografic, astfel încât să se permită identificarea şi vizualizarea în
spaţiu a obiectivelor de interes.
În corelaţie cu GIS-ul poate fi considerat şi Sistemul global de poziţionare
(GPS). Acesta este un sistem mondial de radionavigaţie care foloseşte ca puncte
de reper o constelaţie de 24 de sateliţi amplasaţi pe orbite înalte (de ordinul a
20.000 km). Iniţial acest sistem a fost conceput pentru aplicaţii militare, el
extinzându-se astăzi tot mai mult în aplicaţii civile, inclusiv în identificarea
poziţiilor echipelor de lucru la un moment dat sau a unor evenimente din reţelele
electrice.