Sunteți pe pagina 1din 7

LO G I N SIGN UP

PLAN DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PLAN DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


OBIECTIVE: Pe plan social: *Vreau să devin asistent social în cadrul Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi

Sandu Costica
 

PLAN DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Disciplina: Consiliere pentru Dezvoltare Personală 


Prof. Univ. Dr.: Şoitu Daniela Tatiana
Master ÎI, “Supervizare şi Planificare Socială”
Student: Sandu Constantin
An universitar 2!"#2!$, Se%estrul ÎI

PLAN DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Ai Lucrat în Străinătate?
Recuperări Taxe Europa. Expert de 12 ani. Echipă în DESCHIDEȚI
Romania. Veri că-l acum! Euro-tax
 

OBIECTIVE:

 Pe plan social:

*Vreau să devin asistent soia! "n adru! Dire#ia $enera!ă de Asisten#ă Soia!ă %i
Prote#ia Co&i!u!ui Ia%i !a de&arta'entu! asisten#a soia!ă a &ersoane!or u

(andia& )irou! &resta#ii soia!e "n ur'ătorii doi ani

 Pe plan personal:

Pe ter'en surt *Vreau să+'i u'&ăr o ,arsonieră

Pe ter'en !un, *-'i dores să+'i "nte'eie. o /a'i!ie

0OTIVA1IA 0EA:

!. &reau s' lucre( )n cadrul Direc*ia +eneral' de Asisten*' Social' i Protec*ia Copilului
Iai la departa%entul asisten*a social' a persoanelor cu -andicap iroul presta*ii sociale
 pentru a putea fi c/t %ai aproape de persoanele cu nevoi speciale i pentru a putea s' )i
a0ut su diferite for%e s' ai' o via*' c/t %ai fru%oas' i %ai linitit' c-iar dac' nu )i au
al'turi pe al*i oa%eni de ei, s'#i prote0e( s' le aduc )n 0urul lor nu%ai persoane
 

 inevoitoare. Mi#a dori s'#i v'd (/%ind )n fiecare (i. În cadrul acestui post sunt
interesat s' particip la orice activitate asociat' cu pro1ra%ele persoanelor cu nevoi
speciale, deoarece i%plicarea )%i va de(volta cunotin*ele, ailit'*ile i )%i vor l'r1i
eperien*a practic' i cred c' eperien*a tr'it' )n siste%ul de asisten*' social' )%i va fi de
eperien*a practic' i cred c' eperien*a tr'it' )n siste%ul de asisten*' social' )%i va fi de
 un a0utor.

Ca persoan' cu -andicap fi(ic %#a% confruntat deseori cu situa*ii )n care a0utorul


celorlal*i a fost etre% de i%portant. C-iar i statutul %eu actual de student se datorea('
spri0inului pri%it de#a lun1ul anilor din partea %ultor oa%eni care au pus suflet
contriuind la creterea i educa*ia %ea, f'r' s' tie, poate, c' fac voluntariat. În*ele1,
 prin ur%are, prole%atica acestor persoane cu nevoi speciale, fiind pus c-iar eu )n situa*ii
de %are dificultate3 de ee%plu, pentru 1'sirea unui loc de %unc', at/t ca persoan'

 eneficiar' a serviciilor oferite voluntar de c'tre persoane fi(ice sau de c'tre asocia*ii i
or1ani(a*ii, c/t i ca persoan' care, la r/ndul %eu, a% oferit i ofer a0utor %aterial sau

afectiv#e%o*ional celor afla*i )n situa*ii dificile pentru a putea dep'i %o%ente critice din
via*a lor. Desf'urarea acestor activit'*i )%i d' posiilitatea de a %ul*u%i, indirect,
tuturor acelora care %#au a0utat, a0ut/ndu#i pe al*ii la r/ndul %eu. Acesta este i %otivul
 pentru care a% ales s' studie( acest do%eniu, al asisten*ei sociale, i s' fac din %eseria
%ea un prile0 de a le fi util celorlal*i.

Astfel, at/t via*a %ea personal', c/t i cea profesional', se )ntrep'trund pe aa
d'ruirii c'tre ceilal*i. 4u )n (adar s#a r'sp/ndit de0a )n vocaularul u(ual al ro%/nilor,
vorele devenite reper ale cunoscutului %ona- de la 5o-ia, 4icolae Stein-ardt, )n cartea
cu acelai nu%e, 6D'ruind vei do/ndi7. Acelai lucru sper s' )l reali(e( i eu, s' d'ruiesc
i s' %' de(volt d'ruind.

5utina (ilnic' i ur1en*ele te fac s' ui*i c/t de pu*in te 6cost'7 s' faci ine i c/t de
)%plinit te si%*i c/nd po*i s' a0u*i pe cineva, total de(interesat. Şi, c/nd te 1/ndeti c' de
28 din ti%pul t'u lier poate depinde viitorul unui copil, reali(e(i c' e at/t de pu*in efort

 pentru o cau(' noil'.


2. Pe plan personal )n pri%ul r/nd, vreau s'#%i cu%p'r o 1arsonier' deoarece a% reuit
s' )%i st/n1 ceva fonduri sau poate s' %' duc )n str'in'tate s' %uncesc 2#9 ani s' )%i
str/n1 ceva 'nu*i, este un oiectiv destul de 1reu, )%i va testa li%itele, r'darea,
concentrarea, perseveren*', )nc'p'*/narea iar cu toate acestea puse la un loc sper s'
reuesc i tot aa voi reui s'#%i cu%p'r i 1arsonier' doar cu for*ele %ele.

A' nevoie să+'i sta)i!es un &!an de de.vo!tare &ersona!ă &entru ă:


# Treuie s'#%i stailesc o evaluare detaliat' i onest' a situa*iei )n care %' aflu acu%

# Treuie s' contienti(e( care sunt punctele tari i punctele slae ale caracterului %eu,
 pentru a putea s' le folosesc )n avanta0ul %eu

# &reau s' aflu direc*ia )n care voi dori s' %' )ndrept

# Î%i doresc s' conture( o i%a1ine a viitorului %eu


D O W N LO A D F I L E

Ai Lucrat în Străinătate?
Recuperări Taxe Europa. Expert de 12 ani. Echipă în Romania.
Veri că-l acum!

Euro-tax DESCHIDEȚI
Find new research papers in:

Physics

Chemistry

Biology

Health Sciences
Ecology

Earth Sciences

Cognitive Science

Mathematics

Computer Science