Sunteți pe pagina 1din 6

Acatist de mulţumire Lui Dumnezeu

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…


Condac 1
Tată Ceresc Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Doamne Duhule Sfânt, de viață Făcătorule, Lumina vieţii
noastre, Preasfântă Treime, veşnică, nedespărţită şi Atotziditoare, Care le-ai făcut pe toate cele
văzute şi nevăzute şi pe noi ne-ai binecuvântat cu multe daruri cereşti, cu smerenie ne închinăm
Ţie. Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Icos 1
Treime Preasfântă şi Multmilostivă, luminează-ne cu lumina Ta sfântă şi deschide-ne inimile să
creştem în ele sămânţa iubirii Tale sfinte, pe care ai sădit-o la naşterea noastră în această lume!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne-ai binecuvântat şi ne-ai dat viaţă!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Sfintele Puteri Cereşti care ne ajută!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Sfinţii Îngeri Păzitori!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru familiile noastre şi pentru prietenii noştri întru Domnul!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate frumuseţile şi darurile Tale sfinte!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne luminezi minţile, inimile şi sufletele!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 2
Tată Ceresc, Putere Absolută şi Sfinţitoare în faţa Căruia se închină toate Sfintele Puteri Cereşti
şi Îngereşti, ne-ai făcut pe noi oamenii din iubire şi din lumină sfântă şi ne-ai dat voie liberă. Cu
smerenie şi cu recunoştinţă Îţi dăruim iubirea şi mulţumirea noastră şi Îţi cântăm: Aliluia!
Icos 2
Doamne Dumnezeule Tată Ceresc ajută-ne să creştem în inimile noastre iubirea pentru Tine şi
pentru aproapele nostru, să Te iubim cu foc nestins în inimile noastre şi cu genunchiul plecat să-
Ţi mulţumim!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru casa noastră Pământul!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru lumina şi pentru căldura Soarelui!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru somnul odihnitor noaptea!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru hrana cea spre fiinţă!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru acoperişul de deasupra capului!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate simţurile noastre!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 3
Cu ce cuvinte să-Ţi mulţumim Doamne pentru toate minunile care în fiecare clipă ne fac viaţa
îmbelşugată şi frumoasă? Toate sunt de la Tine, Doamne, deşi noi suntem păcătoşi, dar putem să-
Ţi oferim în dar iubirea noastră necondiţionată şi să-Ţi cântăm: Aliluia!
Icos 3
Tată Ceresc iartă-ne că păcătuim mereu! Iartă-ne pentru toate cererile noastre nesfârşite! Iartă-ne
pe noi, praful şi pulberea Pământului, că suntem atât de puţin recunoscători şi nu ştim să-Ţi
mulţumim cum se cuvine! Iartă-ne pentru orbirea şi împietrirea noastră în faţa infinitei Tale
iubiri, bunătăţi, milostiviri şi răbdări!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne chemi să fim copiii Tăi, asemenea Ţie!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne ierţi păcatele mărturisite cu pocăinţă, oricât de grele ar fi ele!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru învăţăturile cereşti pe care ni le dai!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate comunicările Tale sfinte!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne dai înţelepciune şi putere în credinţă!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că ne aperi de cei vicleni şi răi!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 4
Preasfântul Părinte Ceresc ne iubeşte atât de mult, încât L-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus
Hristos Mântuitorul, ca prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt să Se întrupeze din Sfânta Fecioară
Maria, să pătimească pentru ridicarea noastră din păcat, să moară şi să învieze a treia zi din
mormânt, să Se înalţe la Ceruri şi să stea de-a dreapta Sa, până la Judecata de apoi. Cu
recunoştinţă Îi cântăm: Aliluia!
Icos 4
Domnul Iisus Hristos S-a născut din Iubirea Absolută a Tatălui Ceresc. El este Iubire pură,
Răbdare, Îndurare, Milostivire şi iartă pe orice păcătos care cu adevărat se căieşte pentru păcatele
sale şi se roagă pentru iertare!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru Jertfa Ta de iubire pentru noi, păcătoşii!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru îndurarea Ta infinită!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru milostivirea Ta nesfârşită!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru răbdarea Ta nelimitată!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru blândeţea şi bunătatea Ta absolută!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru înţelegerea Ta faţă de neputinţele noastre!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 5
Prin întruparea Sa, Domnul Iisus Hristos ne-a adus Sfânta Evanghelie şi ne-a arătat că El este
calea, adevărul şi viaţa. Urmând învăţătura Sa, iubindu-L pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe
aproapele nostru ca pe noi înşine, fiind smeriţi şi plini de milostivire, avem cheia către Sfânta
Împărăţie şi către viaţa veşnică. Cu recunoştinţă, cu credinţă şi cu iubire sfântă să-I cântăm:
Aliluia!
Icos 5
Doamne Iisuse Hristoase i-ai îmbrăcat pe Sfinţii Apostoli cu putere de Sus şi cu lumină Sfântă.
Îmbracă-ne şi pe noi, Doamne, în lumina Preasfintei Treimi, dă-ne putere în credinţă, luminează-
ne, iartă-ne păcatele şi ajută-ne să fim cu Tine acum şi în veşnicie.
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru toate învăţăturile Tale sfinte!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru împărtăşirea cu Sfântul Tău Trup şi Sânge!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru toate încercările şi greutăţile vieţii noastre!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne chemi la rugăciune sfântă!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne vindeci de boli şi de patimi!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne-ai dat Crucea Ta Sfântă ca armă asupra diavolilor!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 6
Doamne Iisuse Hristoase cercetează-ne după marea Ta milostivire şi nu după păcatele noastre şi
cu Sfinţii Tăi Îngeri de Lumină ajută-ne în această viaţă, să rămânem toţi pe calea spre Sfânta
Împărăţie a Ta! Alături de cei adormiţi Îţi vom cânta şi noi: Aliluia!
Icos 6
Doamne Iisuse Te rugăm scoate de la chinuri tot neamul nostru de la primul până la ultimul
adormit, și pe cei pentru care ne rugăm Ţie şi pe cei pentru care nu s-a rugat nimeni niciodată!
Ajută-ne să ajungem în Rai spre slava Ta, spre bucuria Sfinţilor Îngeri Păzitori şi spre mântuirea
noastră! Facă-se Voia Ta, Doamne!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne iubeşti atât de mult!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne ridici atunci când ne împiedicăm la greu!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că-i scoţi de la chinuri pe cei pentru care ne rugăm Ţie!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne mai rabzi, deşi suntem răi şi păcătoşi!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, că ne dai timp să adunăm bogăţii pentru sufletele noastre!
Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru toţi cei care ne îndreaptă spre Tine!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 7
Tată Ceresc Îţi mulţumim că la Sfântul Botez trimiţi Duhul Sfânt să sfinţească apele, să îmbrace
oamenii în Hristos, să le dăruiască Înger Sfânt Păzitor pe cărările vieţii şi din inimă cântăm:
Aliluia!
Icos 7
Duhule Sfânt, Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi luminează-ne cu lumina Ta
sfântă să nu mai greşim drumul, ci călăuziţi de Tine să ajungem în Sfânta Împărăţie Cerească,
unde Îngerii cântă: Osana!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, Împărate Ceresc, Mângâietorule!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, Duh al Adevărului, Care pretutindeni eşti!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, Vistier al Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că Te sălăşluieşti întru noi şi ne călăuzeşti cu lumina Ta!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru toate darurile Tale sfinte, ştiute şi neştiute de noi!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că pe toate le împlineşti!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 8
La Cincizecime Duhul Sfânt S-a pogorât peste Sfinţii Apostoli şi peste Maica Domnului, cu
Harul Său iluminându-i. Aceştia au dus oamenilor cuvântul Lui Dumnezeu şi au creat Sfânta
Biserică Apostolică. A fost bucurie în Ceruri şi Îngerii au cântat: Aliluia!
Icos 8
Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt, Te rugăm coboară Harul Tău şi lumina Ta sfântă şi peste
noi, păcătoşii robii Tăi! Imn de laudă şi de mulţumire Îţi aducem Ţie, Doamne!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru lumina Ta cea sfântă!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru creaţia Ta văzută şi nevăzută!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru arta şi pentru frumuseţea lucrărilor Tale!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru diversitatea şi pentru desăvârşirea creaţiei Tale!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru imaginaţia Ta nelimitată!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru dărnicia Ta nesfârşită!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 9
Duhule Sfânt şi Desăvârşit al Tatălui Ceresc, Putere nelimitată, Împărate Ceresc, Care pe toate le
împlineşti, în faţa Ta ne închinăm cu smerenie şi cu credinţa că ne vei ajuta să nu greşim drumul
spre Sfânta Împărăţie a Cerurilor. Din inimi curate Îţi înălţăm cântarea: Aliluia!
Icos 9
Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt iartă-ne pentru toate greşeile noastre faţă de Tine şi nu-Ți
întoarce faţa de la noi! Ne rugăm, Doamne, şi pentru cei care nu se roagă încă! Ajută-ne,
Doamne, să Te iubim necondiţionat şi să devenim mai smeriţi, mai milostivi, mai răbdători, mai
împlinitori ai Voii Tale!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru tot ajutorul Tău cel sfânt!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne înveţi să părăsim voile noastre cele rele!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru minunile, bucuriile, fericirile şi darurile vieţii!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru tot cuvântul Tău, hrana sufletelor noastre!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, pentru prieteni şi pentru duşmani!
Îţi mulţumim Duhule Sfânt, că ne înveţi să învingem necazurile şi bolile!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 10
Domnul Iisus Hristos ne-a dăruit-O pe Maica Sa, să ne fie şi nouă Mamă bună şi iubitoare. Ea
ridică rugăciunile noastre la Sfântul Tron Divin şi Se roagă la Preasfânta Treime să ne ajute în
toate cererile noastre cele îndreptăţite. Cu bucurie să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 10
Dumnezeu ascultă rugăciunile Maicii Domnului, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, şi-I
împlineşte rugăminţile. În rugăciuni, cu evlavie să-I mulţumim Maicii Sfinte pentru ajutorul Ei
nepreţuit, spunând:
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că Te rogi cu lacrimi pentru noi!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să ne rugăm cu inima!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să mulţumim şi să ne smerim!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să fim buni şi milostivi!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că ne înveţi să-i ajutăm pe semenii noştri!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că eşti pavăză şi ajutor împotriva celui viclean şi rău!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 11
Domnul Iisus ne învaţă să O iubim pe Sfânta Fecioară şi să-I cântăm imnuri Maicii Sale Sfinte,
Care în genunchi Se roagă necontenit, ca Dumnezeu să mai lase timp oamenilor pentru
îndreptarea păcatelor. Să ne pocăim pentru păcatele noastre şi cu evlavie să Îi cântăm Lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icos 11
Preasfânta Maică a Domnului a dat puteri minunate multor Sfinte Icoane ale Sale, ca toţi cei care
cred şi se roagă cu inima, ţin post, fac fapte bune, să poată primi ajutor sfânt pentru ei şi pentru
cei dragi lor.
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că eşti întotdeauna alături de noi la greu!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că-i ajuţi pe cei dragi nouă să se întoarcă la credinţă!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că-i călăuzeşti pe copiii şi pe nepoţii noştri!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, pentru comunicările şi pentru apariţiile Tale sfinte!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, pentru Sfintele Tale Icoane, făcătoare de minuni!
Îţi mulţumim Maică Sfântă, că-i luminezi pe cei vii şi pe cei adormiţi!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!
Condac 12
Atotţiitorul Tată Ceresc ne-a făcut din inima Sa mare şi plină de iubire sfântă şi ne-a trimis pe
Fiul Său Iisus Hristos Mântuitorul, pe Duhul Sfânt, pe Maica Domnului, Sfinte Puteri Cereşti şi
Îngereşti, Sfinţi şi Sfinte, să nu mai rătăcim calea spre viaţa veşnică, ci să primim lumina sfântă
şi cereasca învăţătură, care să ne călăuzească spre Patria Cerească. Cu dragoste şi cu recunoştinţă
să-I cântăm: Aliluia!

Icos 12
Tată Ceresc numai iubirea Ta nelimitată ne poartă de grijă şi ne călăuzeşte în viaţă, să nu mai
greşim! Ajută-ne, Doamne, să căştigăm viaţa veşnică alături de Domnul nostru Iisus Hristos!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că Preasfânta Treime veghează necontenit asupra vieţii!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru ajutorul Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Harul şi darurile Duhului Sfânt!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, că împlineşti rugăminţile Maicii Sfinte!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru toate Sfintele Puteri Cereşti care ne ajută!
Îţi mulţumim Tată Ceresc, pentru Sfinţii Îngeri de lumină şi pentru toţi Sfinţii!
Îţi mulţumim, Te iubim şi Te slăvim Tată Ceresc, Dumnezeul nostru!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)


Tată Ceresc ne-ai zidit şi ne-ai dat cele bune şi de folos vieţii! Ne-ai dat învăţătura sfântă care ne
arată calea spre Cereasca Împărăţie; ne ajuţi când ne rugăm Ţie şi ne ierţi păcatele mărturisite cu
umilinţă şi cu pocăinţă! Eşti Dumnezeul nostru Atotfăcător, Multmilostiv, Multiubitor şi ne
chemi să fim copiii Tăi, asemenea Ţie; pentru care Îţi aducem în dar faptele noastre bune,
smerenia şi iubirea noastră sfântă pentru Tine şi pentru semenii noştri şi slăvindu-Te, cu
recunoştinţă Îţi mulţumim şi-Ţi cântăm: Aliluia!

Rugăciune
Părinte Atotțiitor primeşte smerita noastră rugăciune şi Te rugăm iartă-ne păcatele făcute cu
simţurile, cu gândul, cu fapta, cu cuvântul, cu voia şi fără voia noastră, cu ştiinţă şi cu neştiinţă,
de la naşterea noastră şi până în ultima clipă a vieţii noastre! Pune, Doamne, tărie în porţile
simţurilor noastre ca nimic rău să nu ne subjuge şi luminează-ne atât pe noi cât şi pe cei
adormiţi! Ajută-ne Doamne să devenim mai smeriţi, mai răbdători şi din inimile noastre să se
reverse iubire nesfârşită pentru Tine, să devenim plăcuţi Ţie prin toate gândurile, vorbele şi
faptele noastre! Doamne Îţi mulţumim pentru toate şi Voia Ta să se facă în veci peste noi toţi!
Ajută-ne Doamne să fim cu toţii în veşnicie alături de Tine în pacea, în lumina şi-n iubirea Ta
sfântă! Fie Numele Domnului slăvit şi binecuvântat de acum şi până în veac! Doamne slavă Ție!
Amin!