Sunteți pe pagina 1din 2

Anul 1

Activităţi Semestrul 1
I II
A1-Activităţi de management
A1.1-Alegerea membrilor echipei
A1.2-Încheierea unui contract de muncă cu doi profesori universitari din Marea Britanie.
A2-Raportare(1)
A3-Achiziţii
A3.1-Închirierea și pregătirea spațiului în care se vor desfășura cursurile.
A3.2-Încheierea unui contract de muncă cu o firmă de ITși cu un contabil-economist.
A3.3-Încheierea unui contract de muncă cu un translator
A3.4-Încheierea unui contract de muncă cu editura care va edita manualul cursului.
A3.5-Încheierea unui contract de muncă cu o firmă de catering, transport și cazare.

A2-Raportare(2)
A4-Realizarea site-ului și a rețelei de socializare în vederea informării cadrelor didactice interesate de proiect
A5-Proiectarea cursului
A2-Raportare(3)
A6-Descrierea proiectului în fața unei comisii din cadrul Ministerului Educației.
A7-Stabilirea programului
A8-Înscrierea și selectarea candidaților. Selecția se va face în urma unui interviu
A2-Raportare(4)

A9-Începerea cursurilor
A2-Raportare(5)
A9.1-Cursuri
A10-Evaluarea, afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor. Eliberarea certificatului.
A2-Raportare(6)
A11-Realizarea manualului și publicarea acestuia.
A2-Raportare(7)
Anul 1 Anul 2
Semestrul 1 Semestrul II Semestrul 1 Semestrul II
III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

S-ar putea să vă placă și