Sunteți pe pagina 1din 3

Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) pentru anul2018

     

Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție

 

Valoare estimată (RON fără TVA)

 

Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii

Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/semnarea acordului-cadru

Modalitatea de

Persoana

Data introducerii procedurii în Programul anual al achizițiilor publice

Nr. crt.

Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție publică

Cod CPV și descrierea codului CPV

Rezultatul procedurii

   

Sursa de finanțare

derulare a

responsabilă cu

procedurii de

aplicarea procedurii

     

Min

Max

atribuire

de atribuire

 

[Introduceți o scurtă descriere a obiectului achiziției, așa cum este inclusă în documentația de atribuire]

[Introduceți Codul CPV principal, așa cum este identificat în Regulamentul CE nr. 213/2008]

[Introduceți descrierea Codului CPV principal, așa cum este identificat în Regulamentul CE nr. 213/2008]

[Selectați procedura

[Precizați dacă procedura se va finaliza cu atribuirea unui contract sau prin semnarea unui acord- cadru]

[Pentru Contracte introduceti valoarea estimata a contractului] [Pentru Acord-cadru introduceti valoarea minima estimata a Acordului-cadru]

[Pentru Contracte introduceti valoarea estimata a optiunilor] [Pentru Acord-cadru introduceti valoarea maxima estimata a Acordului-cadru]

[Precizați sursa de finanțare]

[Precizați data estimată pentru inițierea procedurii]

[Precizati data estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/semnarea acordului-cadru]

[Licitația deschisă, licitația restrânsă și procedura simplificată pot fi derulate doar online prin intermediul SEAP]

[Precizați numele și funcția persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire]

[Precizați data la care contractul/acordul-cadru a fost inclus în Programul anual al achizițiilor publice]

stabilită]

   

39160000-1;39180000-7;

Mobilier scolar; Mobilier de laborator; Aparate de uz casnic

                   

1

Furnizare de bunuri - dotari Campusul

Scolar Partenie Cosma

39721100-3; 39221000-7;

pentru gatit; echipament de bucatarie; Piese pentru echipament audio si video

licitatie deschisa

Contract

1,128,607.00 RON

1,128,607.00 RON

buget local

martie

iulie

Online

Nicoara Julieta

26-Mar-2018

32350000-1

 

Drum de acces la locuintele pentru tineri

                       

2

destinate închirierii specialistilor din

sanatate str. Spartacus nr,50, municipiul Oradea (proiectare+executie)

45233120-6; 71322000-1

Lucrări de construcţii de drumuri;

Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

licitatie deschisa

Contract

574,110.92 RON

940,377.48 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Laslau Mihaela

26-Mar-2018

 

Drum colector aferent soselei de centura

 

Lucrări de construcţii de drumuri;

                   

3

(str. Ogorului) intre str. Liviu Borcea - str. Ciheiului (proiectare+executie)

45233120-6; 71322500-6

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

2,863,163.03 RON

4,642,970.84 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

 

Amenajare drum in zona intersectiei calea

                       

4

ferata- (intre statiile Episcopia Bihor-

Oradea Vest) str. Uzinelor-str. Podului (proiectare+executie)

45233120-6; 71322500-6

Lucrări de construcţii de drumuri;

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

240,000.00 RON

271,000.00 RON

buget local

ianuarie

aprilie

Online

Laslau Mihaela

26-Mar-2018

 

Modernizare trecere la nivel cu calea

 

Lucrări de construcţii pentru lucrări

                   

5

ferata intre statiile Episcopia Bihor si Oradea Vest

45222000-9

publice, altele decât podurile, puţurile şi pasajele subterane

licitatie deschisa

Contract

486,184.03 RON

777,894.45 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Nicoara Julieta

26-Mar-2018

 

Construire strada Stefan Octavian Iosif

 

Lucrări de construcţii de drumuri;

                   

6

tronson cuprins intre str. Chimiei si str. Onestilor (proiectare+executie)

45233120-6; 71322500-6

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

827,977.00 RON

849,477.00 RON

buget local

ianuarie

aprilie

Online

Nicoara Julieta

26-Mar-2018

 

Cresterea mobilitatii urbane din zona

 

Lucrări de construcţii de dezvoltare urbană

                   

7

Nufarul-Cantemir ( prevazuta in SIDU)

45211360-0

licitatie deschisa

Contract

31,818,806.72 RON

50,910,090.76 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

 

Coridorul verde in zona strazii Barcaului (

 

Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

                   

8

prevazuta in SIDU)

71242000-6

procedura simplificata

Contract

420,168.07 RON

420,168.07 RON

buget local; FUE

aprilie

iulie

Online

Laslau Mihaela

26-Mar-2018

 

Coridorul verde in zona strazii Barcaului (

                       

9

prevazuta in SIDU)

45000000-7

Lucrări de construcţii

licitatie deschisa

Contract

14,062,823.00 RON

22,500,516.80 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

     

Lucrări de construcţii de drumuri;

                   

10

Modernizare str. Piata Bobalnei

(proiectare+executie)

45233120-6; 71322500-6

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

723,799.16 RON

1,178,345.03 RON

buget local

octombrie

ianuarie 2019

Online

Nicoara Julieta

26-Mar-2018

 

Reabilitare si largire Pod Dacia

 

Servicii de proiectare tehnică pentru

                   

11

(proiectare); ( prevazuta in SIDU)

71322500-6

infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

157,074.00 RON

157,074.00 RON

buget local

ianuarie

aprilie

Laslau Mihaela

26-Mar-2018

 

Reabilitare si largire Pod Dacia (executie);

 

Lucrări de construcţii de renovări de poduri;

                   

12

( prevazuta in SIDU)

45221119-9;

licitatie deschisa

Contract

5,545,552.00 RON

8,872,883.20 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

 

Pasaj rutier subteran pe sub b-dul General

                       

13

Gheorghe Magheru intre aleea Strandului si Parcul Traian (proiectare)

71322000-1

Servicii de proiectare tehnică pentru

construcţia de lucrări publice

licitatie deschisa

Contract

254,580.00 RON

254,580.00 RON

buget local

ianuarie

aprilie

Laslau Mihaela

26-Mar-2018

 

Pasaj rutier subteran pe sub b-dul General

                       

14

Gheorghe Magheru intre aleea Strandului si Parcul Traian (executie)

45221000-2

Lucrări de construcţii de poduri şi

tuneluri, puţuri şi pasaje subterane

licitatie deschisa

Contract

19,494,951.00 RON

31,191,921.60 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

 

Amenajare accese auto si spatii de

                       

15

parcare in zona situata intre strazile

Dimitrie Pompeiu, Henri Coanda si calea Aradului (proiectare+executie)

45223300-9; 71322000-1

Lucrări de construcţii de parcări;

Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

licitatie deschisa

Contract

612,947.90 RON

992,394.64 RON

buget local

aprilie

iulie

Online

Nicoara Julieta

26-Mar-2018

 

Modernizare strada Episcop Ioan Alexi

                       

16

(tronson intre str. Poet Gheorghe Pitut-str. Cucului) (proiectare); (prevazuta in SIDU)

71322500-6

Servicii de proiectare tehnică pentru

infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

24,019.00 RON

24,019.00 RON

buget local; FUE

ianuarie

aprilie

Online

Laslau Mihaela

26-Mar-2018

 

Modernizare strada Episcop Ioan Alexi

                       

17

(tronson intre str. Poet Gheorghe Pitut-str. Cucului) (executie); (prevazuta in SIDU)

45233120-6

Lucrări de construcţii de drumuri

licitatie deschisa

Contract

1,212,905.04 RON

1,940,648.07 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

18

Modernizare str. Cardinal Alexandru Todea

71322500-6

Servicii de proiectare tehnică

licitatie deschisa

Contract

16,317.00 RON

16,317.00 RON

buget local; FUE

ianuarie

aprilie

Online

Nicoara Julieta

26-Mar-2018

(proiectare); (prevazuta in SIDU)

pentru infrastructura de transport

 

Modernizare str. Cardinal Alexandru Todea

                       

19

(executie); (prevazuta in SIDU)

45233120-6

Lucrări de construcţii de drumuri

licitatie deschisa

Contract

823,966.39 RON

1,318,346.22 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Laslau Mihaela

26-Mar-2018

 

Modernizare strada Cucului (tronson intre

                       

20

str. Matei Corvin-str. Ion Pop

71322500-6

Servicii de proiectare tehnică

licitatie deschisa

Contract

26,734.00 RON

26,734.00 RON

buget local; FUE

ianuarie

aprilie

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

Reteganul)(proiectare); (prevazuta in SIDU)

pentru infrastructura de transport

 

Modernizare strada Cucului (tronson intre

                       

21

str. Matei Corvin-str. Ion Pop Reteganul)(executie); (prevazuta in SIDU)

45233120-6

Lucrări de construcţii de drumuri

licitatie deschisa

Contract

1,350,066.39 RON

2,160,106.22 RON

buget local; FUE

aprilie

iulie

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

 

Modernizare strada Poet Gheorghe Pitut

                       

22

(tronson intre str. Matei Corvin-calea Bihorului) (proiectare); (prevazuta in SIDU)

71322500-6

Servicii de proiectare tehnică pentru

infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

36,226.00 RON

36,226.00 RON

buget local; FUE

ianuarie

aprilie

Online

Laslau Mihaela

26-Mar-2018

 

Modernizare strada Poet Gheorghe Pitut

                       

23

(tronson intre str. Matei Corvin-calea Bihorului) (executie); (prevazuta in SIDU)

45233120-6

Lucrări de construcţii de drumuri

licitatie deschisa

Contract

1,859,149.58 RON

2,974,639.33 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Nicoara Julieta

26-Mar-2018

 

Modernizare strada Ion Pop Reteganul

                       

24

tronson cuprins între str. Poet Gheorghe

71322500-6

Servicii de proiectare tehnică pentru

licitatie deschisa

Contract

24,030.00 RON

24,030.00 RON

buget local; FUE

ianuarie

aprilie

Online

Laslau Mihaela

26-Mar-2018

Pituț-Cucului (proiectare); (prevazuta in SIDU)

infrastructura de transport

 

Modernizare strada Ion Pop Reteganul

                       

tronson cuprins între str. Poet Gheorghe

25

Pituț-Cucului (executie); (prevazuta in SIDU)

45233120-6

Lucrări de construcţii de drumuri

licitatie deschisa

Contract

1,213,478.15 RON

1,941,565.04 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

 

Modernizare strada Macului (tronson intre

                       

26

str. Ion Bogdan-calea Bihorului) (proiectare); (prevazuta in SIDU)

71322500-6

Servicii de proiectare tehnică

pentru infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

31,350.00 RON

31,350.00 RON

buget local; FUE

ianuarie

aprilie

Online

Nicoara Julieta

26-Mar-2018

 

Modernizare strada Macului (tronson intre

                       

27

str. Ion Bogdan-calea Bihorului) (executie); (prevazuta in SIDU)

45233120-6

Lucrări de construcţii de drumuri

licitatie deschisa

Contract

1,598,694.12 RON

2,557,910.58 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Nicoara Julieta

26-Mar-2018

     

Lucrări de construcţii de drumuri;

                   

28

Modernizare str. Pionerilor

(proiectare+executie); (prevazuta in SIDU)

45233120-6; 71322500-6

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

327,726.05 RON

528,443.68 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Laslau Mihaela

26-Mar-2018

 

Modernizare str. Aviatorilor tronson

                       

29

cuprins intre Nicolae Bolcas - Aviatorilor

(bretea) (proiectare+executie); (prevazuta in SIDU)

45233120-6; 71322500-6

Lucrări de construcţii de drumuri;

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

86,700.00 RON

140,085.00 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

     

Lucrări de construcţii de drumuri;

                   

30

Modernizare str. Luceafarului

(proiectare+executie); (prevazuta in SIDU)

45233120-6; 71322500-6

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

78,030.25 RON

126,067.40 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Nicoara Julieta

26-Mar-2018

 

Modernizare Trotusului tronson cuprins

 

Lucrări de construcţii de drumuri;

                   

31

intre str. H Ibsen-str. Veteranilor (proiectare+executie); (prevazuta in SIDU)

45233120-6; 71322500-6

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

494,802.52 RON

797,847.03 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Laslau Mihaela

26-Mar-2018

     

Lucrari de reparatii generale si de

                   

Reabilitare str. Episcop Mihai Pavel

45453000-7; 71242000-6

renovare (Rev.2); Pregătire de

buget local; FUE

32

(proiectare+executie); (prevazuta in SIDU)

proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

licitatie deschisa

Contract

527,800.00 RON

850,285.80 RON

iulie

octombrie

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

     

Lucrari de reparatii generale si de

                   

33

Reabilitare str. J.CALVIN

45453000-7; 71242000-6

renovare (Rev.2); Pregătire de

licitatie deschisa

Contract

346,550.42 RON

558,292.73 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Nicoara Julieta

26-Mar-2018

(proiectare+executie); (prevazuta in SIDU)

proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

     

Lucrari de reparatii generale si de

                   

34

Reabilitare str. ARANY JANOS

45453000-7; 71242000-6

renovare (Rev.2); Pregătire de

licitatie deschisa

Contract

323,350.42 RON

520,917.53 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Laslau Mihaela

26-Mar-2018

(proiectare+executie); (prevazuta in SIDU)

proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

     

Lucrari de reparatii generale si de

                   

35

Reabilitare str. I.L.CARAGIALE

45453000-7; 71242000-6

renovare (Rev.2); Pregătire de

licitatie deschisa

Contract

279,850.42 RON

450,839.03 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

(proiectare+executie); (prevazuta in SIDU)

proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

     

Lucrari de reparatii generale si de

                   

36

Reabilitare str. SAMUIL MICU KLEIN

45453000-7; 71242000-6

renovare (Rev.2); Pregătire de

licitatie deschisa

Contract

427,750.42 RON

689,105.93 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Nicoara Julieta

26-Mar-2018

(proiectare+executie); (prevazuta in SIDU)

proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

     

Lucrari de reparatii generale si de

                   

37

Reabilitare str. TRAIAN MOSOIU

45453000-7; 71242000-6

renovare (Rev.2); Pregătire de

licitatie deschisa

Contract

482,850.42 RON

777,872.03 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Laslau Mihaela

26-Mar-2018

(proiectare+executie); (prevazuta in SIDU)

proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

     

Lucrari de reparatii generale si de

                   

38

Reabilitare ALLEA EMANUIL GOJDU

45453000-7; 71242000-6

renovare (Rev.2); Pregătire de

licitatie deschisa

Contract

539,789.92 RON

869,601.55 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

(proiectare+executie); (prevazuta in SIDU)

proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

     

Lucrari de reparatii generale si de

                   

39

Reabilitare str. SPIRU HARET

45453000-7; 71242000-6

renovare (Rev.2); Pregătire de

licitatie deschisa

Contract

141,344.54 RON

227,706.05 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Nicoara Julieta

26-Mar-2018

(proiectare+executie); (prevazuta in SIDU)

proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

     

Lucrari de reparatii generale si de

                   

40

Reabilitare str. TEATRULUI

45453000-7; 71242000-6

renovare (Rev.2); Pregătire de

licitatie deschisa

Contract

141,344.54 RON

227,706.05 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Laslau Mihaela

26-Mar-2018

(proiectare+executie); (prevazuta in SIDU)

proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

     

Lucrari de reparatii generale si de

                   

41

Reabilitare str. GEORGE COSBUC

45453000-7; 71242000-6

renovare (Rev.2); Pregătire de

licitatie deschisa

Contract

213,235.29 RON

343,522.06 RON

buget local; FUE

iulie

octombrie

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

(proiectare+executie); (prevazuta in SIDU)

proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

 

Construire pod peste paraul Peta intre

                       

42

strada Feldioarei-strada Fagarasului, zona Cartier Ceyrat (prevazuta in SIDU)

79314000-8

Studiu de fezabilitate

procedura simplificata

Contract

15,126.05 RON

15,126.05 RON

buget local

aprilie

iunie

Online

Olimpia Horge

26-Mar-2018

 

Construire pod peste paraul Peta intre

                       

strada Feldioarei-strada Fagarasului, zona

Lucrări de construcţii de poduri;

43

Cartier Ceyrat (proiectare+executie); (prevazuta in SIDU)

45221110-6; 71322300-4

Servicii de proiectare a podurilor

licitatie deschisa

Contract

1,085,910.92 RON

1,778,722.09 RON

buget local

octombrie

ianuarie 2019

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

     

Lucrări de construcţii de drumuri;

                   

44

Modernizare strada Plevnei

(proiectare+executie)

45233120-6; 71322500-6

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

895,662.00 RON

1,451,246.20 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Nicoara Julieta

26-Mar-2018

     

Lucrări de construcţii de drumuri;

                   

45

Modernizare str.Arabilor

(proiectare+executie)

45233120-6; 71322500-6

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

289,512.61 RON

471,326.52 RON

buget local; FUE

aprilie

iulie

Online

Laslau Mihaela

26-Mar-2018

     

Lucrări de construcţii de drumuri;

                   

46

Modernizare str.Ioan Buşiţia

(proiectare+executie)

45233120-6; 71322500-6

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

176,924.37 RON

288,032.87 RON

buget local; FUE

aprilie

iulie

Online

Nastea Mihaela

26-Mar-2018

     

Lucrări de construcţii de drumuri;

                   

47

Modernizare str. Thomas Mann

(proiectare+executie)

45233120-6; 71322500-6

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

241,260.50 RON

392,772.10 RON

buget local; FUE

aprilie

iulie

Online

Nicoara Julieta

26-Mar-2018

     

Lucrări de construcţii de drumuri;

                   

48

Modernizare str. Alexandru Papiu Ilarian

(proiectare + executie)

45233120-6; 71322500-6

Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

licitatie deschisa

Contract

217,865.55 RON

354,685.11 RON

buget local

iulie

octombrie

Online

Laslau Mihaela

26-Mar-2018