Sunteți pe pagina 1din 35

 MODERNISMUL

◦ Curent literar
◦ Manifestat în perioada interbelică
◦ Trăsăturile sunt teoretizate de Eugen Lovinescu
◦ Promovează:
 Înnoirea literaturii
 Desprinderea de trecut
 Modalități inovatoare de exprimare
◦ Poezia
 Lirism subiectiv
 Înlăturarea totală a obiectivității
 Ambiguittea limbajului
 Arghezi este un poet modernist, aparținând
perioadei interbelice a literaturii române.
 Poetul debuteză în anul 1927 cu volumul
”Cuvinte potrivite”
 Apariția celui de-al doilea volum: ”Flori de
mucigai” inaugureză o exprimare poetică
originală, având drept sursă de inspirație
biografia autorului, perioada detenției din
închisoarea Văcărești, 1918 - 1919
 Poezia face parte din volumul omonim
 Poezie programatică a volumului
 Este o artă poetică
◦ Concepția despre artă a artistului
◦ Implicarea creatorului în actul creației
 Ambiguitatea limbajului
 Frecvența metaforelor
 Adâncirea lirismului în subiectiv
 Sincronizarea cu modelele din literatura
universală
 Exploatarea esteticii moderne a urâtului
 Noutatea prozodiei – versul liber
 Efortul creator al artistului pentru un produs
spiritual
 Efortul creator al artistului pentru un produs
spiritual
 Consecințele pe care le are acesta asupra
stărilor interioare ale eului poetic, chinuit de
frământări și de tulburări interioare
 Efortul creator al artistului pentru un produs
spiritual
 Consecințele pe care le are acesta asupra
stărilor interioare ale eului poetic, chinuit de
frământări și de tulburări interioare
 Versurile nu sut produsul unei revelații, ci al
unei neliniști artistice și setei creatoare
 Este un oximoron, în care
◦ Florile sugerează frumusețea, puritatea, lumina
◦ Mucigaiul semnifică urâtul, răul, descompurea,
întunericul
 Este un oximoron, în care
◦ Florile sugerează frumusețea, puritatea, lumina
◦ Mucigaiul semnifică urâtul, răul, descompurea,
întunericul
 Oximoronul creează o imagine contradictorie
a lumii, în care valorie umane sunt degradate,
alterate, lumea închisorilor, în care viața
oamenilor este supusă reprimărilor,
restricțiilor rigide
 Este un oximoron, în care
◦ Florile sugerează frumusețea, puritatea, lumina
◦ Mucigaiul semnifică urâtul, răul, descompurea, întunericul
 Oximoronul creează o imagine contradictorie a lumii,
în care valorie umane sunt degradate, alterate, lumea
închisorilor, în care viața oamenilor este supusă
reprimărilor, restricțiilor rigide
 Titlul este reprezentativ pentru inovația limbajului
arghezian numită estetica urâtului
◦ Asociarea a două categorii estetice contradictorii:
 frumosul – reprezentat de floare
 urâtul – sugerat de mucigai – oferă titlului o expresivitate
șocantă și fasciantă totodată prin efecte estetice
 Două secvențe unități strofice inegale
 Două secvențe unități strofice inegale
 Patru secvențe lirice și exprimă
◦ Crezul artistic arghezian condamnat la însingurare
◦ Neputința artistului de a crea în condiții de
claustrare
 ”le” = pronume personal de persoana a III –a –
se referă la versurile create în mediul ostil al
închisorii
 Rod al imaginației unui eu liric însetata de creație
 ”le” = pronume personal de persoana a III –a –
se referă la versurile create în mediul ostil al
închisorii
 Rod al imaginației unui eu liric însetata de creație

 Maniera de a scrie este una inedită =


presupune sacrificiu creator asumat pentru a
lăsa mărturie asupra simbolurile artei sale
 ”le” = pronume personal de persoana a III –a –
se referă la versurile create în mediul ostil al
închisorii
 Rod al imaginației unui eu liric însetata de creație

 Maniera de a scrie este una inedită =


presupune sacrificiu creator asumat pentru a
lăsa mărturie asupra simbolurile artei sale
 Spațiul
 ”le” = pronume personal de persoana a III –a –
se referă la versurile create în mediul ostil al
închisorii
 Rod al imaginației unui eu liric însetata de creație

 Maniera de a scrie este una inedită =


presupune sacrificiu creator asumat pentru a
lăsa mărturie asupra simbolurile artei sale
 Spațiul
◦ Claustrat
◦ Al firidei
◦ Întuneric + singurătate
 Spațiul
◦ Claustrat
◦ Al firidei
◦ Întuneric + singurătate
 Mediu ostil vieții
 Prielnicc meditației
 Întoarcerii spre propria conștiință
 ARTA = rolul exclusiv al sondării interne, al efortului și
migalei creatoare
 Inspirația lipsește din acest mediu – simbolurile biblice
 Taurul
 Leul
 Vulturul
 Numele evangheliștilor
 O definiție poetică a ineditei maniere de a
crea, redate prin metfore simbol:
❖Stihur fără an
 O definiție poetică a ineditei maniere de a
crea, redate prin metfore simbol:
❖Stihur fără an
❖Stihuri de groapă
 O definiție poetică a ineditei maniere de a
crea, redate prin metfore simbol:
❖Stihur fără an
❖Stihuri de groapă
❖De sete de apă
 O definiție poetică a ineditei maniere de a
crea, redate prin metfore simbol:
❖Stihur fără an
❖Stihuri de groapă
❖De sete de apă
❖De foame de scrum
 O definiție poetică a ineditei maniere de a
crea, redate prin metfore simbol:
❖Stihur fără an
❖Stihuri de groapă
❖De sete de apă
❖De foame de scrum
acestea prevestesc moartea – singura speranță spre
libertate a celor închiși
 Are în centru metafora „unghiei îngerești”
 Are în centru metafora „unghiei îngerești”
◦ Instrument cu ajutorul căruia imaginația poetică
este redată în cuvinte
 Are în centru metafora „unghiei îngerești”
◦ Instrument cu ajutorul căruia imaginația poetică
este redată în cuvinte
◦ Simbol al sacralității
 Are în centru metafora „unghiei îngerești”
◦ Instrument cu ajutorul căruia imaginația poetică
este redată în cuvinte
◦ Simbol al sacralității
◦ Tocirea – ostilitatea mediului închisorii + speranța
în regenerare
 Constatare impersonală
 Constatare impersonală
◦ Era întuneric”
 Lipsa luminii exterioare compensate de lumina
interioară – deschiderea spre absolut, eliberare
spirituală posibilă la nivelul imaginației
 Constatare impersonală
◦ Era întuneric”
 Lipsa luminii exterioare compensate de lumina
interioară – deschiderea spre absolut, eliberare
spirituală posibilă la nivelul imaginației
 Spațiul exterior
◦ „departe” = tărâmul făgăduinței
 Constatare impersonală
◦ Era întuneric”
 Lipsa luminii exterioare compensate de lumina
interioară – deschiderea spre absolut, eliberare
spirituală posibilă la nivelul imaginației
 Spațiul exterior
◦ „departe” = tărâmul făgăduinței
◦ Zona libertății absolute la care sufletul deținutului
aspiră
 Constatare impersonală
◦ Era întuneric”
 Lipsa luminii exterioare compensate de lumina
interioară – deschiderea spre absolut, eliberare
spirituală posibilă la nivelul imaginației
 Spațiul exterior
◦ „departe” = tărâmul făgăduinței
◦ Zona libertății absolute la care sufletul deținutului
aspiră
 Realizarea menirii
 Constatare impersonală
◦ Era întuneric”
 Lipsa luminii exterioare compensate de lumina
interioară – deschiderea spre absolut, eliberare
spirituală posibilă la nivelul imaginației
 Spațiul exterior
◦ „departe” = tărâmul făgăduinței
◦ Zona libertății absolute la care sufletul deținutului
aspiră
 Realizarea menirii
◦ Constrângerile fizice, durerea nu se poate sustrage
dorinței spiritului
 Constatare impersonală
◦ Era întuneric”
 Lipsa luminii exterioare compensate de lumina interioară –
deschiderea spre absolut, eliberare spirituală posibilă la
nivelul imaginației
 Spațiul exterior
◦ „departe” = tărâmul făgăduinței
◦ Zona libertății absolute la care sufletul deținutului aspiră
 Realizarea menirii
◦ Constrângerile fizice, durerea nu se poate sustrage
dorinței spiritului
◦ Înlocuirea unghiei echivalează cu renunțarea conștientă
la ajutorul divin și concentrarea asupra propriilor puteri,
ca rezultata al unui pact cu forțele răului
 Arghezi realizează o poezie a damnării, ca
rezultat imediat al coborâri în infern și al
rupturii cu tot ceea ce însemnase arta literară
până atunci.