Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS:

CAPITOLUL. I. INTRODUCERE

1.1. Importanţa viticulturii


1.2. Situaţia viticulturii pe glob
1.3. Situaţia viticulturii în România

CAPITOLUL II-ÎNGRIJIREA ŞI EXPLOATAREA PLANTAŢIILOR VITICOLE


RODITOARE
2.1.Tăierea viţei de vie
2.1.1. Elementele rezultate în urma tăierilor
2.1.2. Formele de conducere a viţei de vie
2.1.3. Sisteme de tăiere folosite în practică viticola
2.1.4. Tipurile de tăiere
2.1.5. Clasificarea tăierilor.
2.1.5.1.Tăierile de rodire
2.1.5.2.Tăierile de regenerare
2.2. Conducerea coardelor
2.3.Lucrările solului în vii
2.4.Fertilizarea în vii
2.5. Irigarea viilor
2.6. Combaterea buruienilor din vii
2.7.Combaterea bolilor şi dăunătorilor viţei de vie
2.7.1. Bolile viţei de vie
2.7.2. Dăunătorii viţei de vie
2.8. Protecţia viţei de vie împotriva calamitaţilor naturale
2.9. Lucrările fitotehnice aplicate viţei de vie
CAPITOLUL III DEVIZE CHELTUIELI
3.1.-Deviz tehnico-financiar pentru lucrările din timpul repausului vegetativ
3.2. Deviz tehnico-financiar pentru lucrările din timpul perioadei de vegetaţie
BIBLIOGRAFIE