Sunteți pe pagina 1din 1

Curriculum Vitae

Informații personale

Nume/Prenume
Adresă
Telefon mobil
E-mail :

Sex | Data nașterii | Naționalitate română


EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Cursuri formare

COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Romănă


Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
Engleză
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat

Competenţe de comunicare
Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul de
muncă
Competenţe informatice

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Proiecte

Pagina 1 / 1