Sunteți pe pagina 1din 3

CEHTA din Țaul

Probă de evaluare sumativă la disciplina


__________________________________
Numele __________________________
Prenumele ________________________
Grupa: ___ Data: _ ______ 2018 B-I

1 Enumerai avantajele dezvoltării unei aplicații pentru android. L


0
1
2
3
4

2 Enumerați componentele de bază ale androidului. L


0
1
2
3
4

3 Scrieți codul pentru creare a unui taimer pentru android. L


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4 Descrieți codul de mai sus. Explicați ce îndeplinește fiecare rînd al programului. L
0
1
2
3
4
5

5 Creați o aplicație in aplicația IDE Android Studio astfel încât să se lanseze pe L


android. 0-15
Barem de notare
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
Punctaju 1- 4- 8-11 12- 15- 21- 27- 37- 43- 4
l 3 7 14 20 26 36 42 47 8
Ite Scor Etapele rezolvării Punctaj
m maxim acordat
1. 4p Punctele se acordă numai pentru enumerarea
componentelor
2. 4p Punctele se acordă numai pentru enumerarea
componentelor
3. 20 p Punctele se acordă numai pentru fiecare rând al
programului corect
4. Punctele se oferă pentru descrierea corectă și 1p
5p detaliată. 1p
1p
1p
5. Punctele se oferă pentru codul corect introdus 1p
15 p 1p
1p
1p