Sunteți pe pagina 1din 11

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Influențează campaniile publicitare decizia consumatorului?

Celeapcă Raluca Alexandra


Grupa 2
Secţia Comunicare

Ianuarie 2017

1
Curpins

1. Tema proiectului de cercetare..................................................................................3


2. Ipoteze/întrebări de cercetare...................................................................................4
3. Eșantion și modalitatea de administrare a chestionarului........................................6
4. Chestionarul.............................................................................................................7

2
I. Tema proiectului de cercetare

Proiectul elaborat îşi propune să aducă în discuţie efectul pe care îl are promovarea unui
produs asupra deciziei cumpărătorului, în vederea alegerii respectivului produs. Astfel,
promovarea unui produs se poate realiza prin campaniile publicitare. Promovarea este „un
ansamblu divers de tehnici specifice, destinate să stimuleze vânzarea mai rapidă sau într-un
volum mai mare a unor produse sau servicii”1. De asemenea se constată faptul că „promovarea
oferă un stimulent pentru a cumpăra”2.
În urma acestui proiect se va evidența cât de mult oamenii se lasă influențați
de promovarea unui produs. Totodată, vor fi stabilite aspectele pe care persoanele le
consideră importante în cadrul unei campanii publicitare. Mai mult decât atât, se
vor afla și răspunsurile la ipotezele de cercetare formulate și menționate în cele ce
urmează.

Mihaela Nicola, Publicitate și reclamă, p. 4, https://www.scribd.com/doc/3258954/CURS-


1

Publicitate-si-Reclama
2
Ibidem, p. 5
3
II. Ipoteze/întrebări de cercetare

Pentru a observa impactul pe care îl are promovarea unui produs asupra deciziei
cumpărătorului, s-a folosit ca metodă de cercetare o tehnică cantitativă, chestionarul. Prin
urmare, chestionarul de cercetare este format din „întrebări scrise şi, eventual, imagini grafice,
ordonate logic şi psihologic, care, prin administrarea de către operatorii de anchetă sau prin
autoadministrare, determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează a fi
înregistrate în scris.”3 În vederea obținerii informațiilor necesare, chestionarul a fost construit
pornind de la formularea unor ipoteze de cercetare. Ipoteza este „un enunţ de tip probabil despre
relaţia dintre două sau mai multe variabile, exprimat în formă cauzală de tipul „Dacă....atunci”.”4
Astfel, cele două ipoteze sunt:
I1: Dacă oamenii frecventeză diferite canale mass-media, atunci probabil oamenii devin
mai familiarizați cu produsul respectiv.
I2: Cu cât oamenii urmăresc campanii publicitare, cu atât ei cumpără mai multe produse.
Prima ipoteză este alcătuită din două variabile, anume cea independentă constituită de
„frecventarea canalelor mass media” și variabilă dependentă reprezentată de „nivelul de
cunoaștere al produselor.” Așadar, această ipoteză a avut ca punct de plecare campania
publicitară de promovarea din anul 2001, a noului model de mașină al companiei BMW. Efectul
acestei campanii a fost unul vizibil, astfel încât în urma lansării celor două filmulețe de
prezentare a mașinii, numărul de vizualizări a crescut de la 2,13 milioane la 10 milioane. 5 Deci,
prin urmărirea campaniei, brandul și produsul au devenit mai cunoscute de către publicul țintă.
Totodată, se poate constata faptul că variația variabilei independente influențează direct variația
variabilei dependente.
Cea de-a doua ipoteză are în componență următoarele variabile: cea independentă,
„cunoașterea campaniilor publicitare” și cea dependentă, „achiziționarea produselor”. De
asemenea, pentru această ipoteză este relevalantă campania „Just do it!” de la Nike, care a fost
concepută în anul 1988. Prin urmare, compania a avut o creștere de vânzări, de la 800 de

3
Septimiu Chelcea, Inițiere în cercetarea sociologică, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2004
p.105
4
Valeriu Frunzaru și Loredana Ivan, Metode de cercetare în științele comunicării, 2011, p.13
5
http://documents.tips/documents/bmw-studiu-de-caz-campanie-publicitara.html
4
milioane de dolari la 9,2 mialiarde de dolari.6 Astfel, în acest caz, variabila independentă
determină variabila dependentă.

6
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/32763/The-10-Greatest-Marketing-Campaigns-
of-All-Time.aspx#sm.0001lrb7mvs29f2ktgq2dxqe9sgrw
5
III. Eşantion şi modalitatea de administrare a chestionarului

„Dacă eroarea de eşantionare depinde şi de omogenitatea variabilei măsurate, atunci o


soluţie pentru diminuarea marjei de eroare ar fi realizarea unei eşantionări stratificate.”7 Așadar,
conform afirmației menâionate anterior, eșantionarea aleasă pentru acest chestionar este cea
probabilistică, de tip stratificat. Criteriile esențiale care au stat la baza alegerii eșantionului au
fost: văsta și statutul profesional. Prin urmare, eșantionul ales este alcătuit din persoane cu vârsta
peste 18 ani, care au un loc de muncă. De asemenea, chestionarul este adresat unui eșantionul
format dintr-un număr de 100 de persoane, 50 de persoane aparținând sexului feminin și 50 de
persoane celui masculin.
Următoarea etapă va fi evidențiată de procedeul prin care ajungem să colectăm datele sau
la instrumentul propriu-zis de investigare.8 Modalitatea de administrare a chestionarului va fi față
în față, cu operator de teren. Așadar, respondenților li se va reaminti să răspunde complet la
întrebările formulate, scopul realizării acestei cercetări cantitative și faptul că datele vor rămâne
anonime.

7
Valeriu Frunzaru și Loredana Ivan, Metode de cercetare în științele comunicării, 2011, p.84
8
Ibidem, p.26
6
IV. Chestionarul

CHESTIONAR nr. __

Bună ziua! Numele meu este Celeapcă Raluca Alexandra şi sunt studentă la
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice. Realizez o cercetare cu privire la impactul
pe care îl au campaniile publicitare asupra deciziei consumatorilor. Vă informez că datele
obţinute în urma acestui chestionar vor rămâne confidenţiale. Timpul de completare
pentru acest chestionar este de maximum 20 de minute. Vă mulţumesc!

1. Urmăriţi canalele mass-media?


a. Da
b. Nu
2. Ce canale mass-media prefereţi?
a. Internetul
b. Televizorul
c. Radioul
d. Altul. Care ? _____________________________________________________
3. Care este motivul pentru care preferaţi canalul/canalele mass-media menţionat/e
anterior?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Ce anume urmăriți să aflați atunci când vă uitați la respectivul/respectivele canale
mass-media?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7
5. Considerați promovarea produselor esențială?
a. Da
b. Nu
c. Nu știu/ Nu răspund
6. Considerați că o campanie publicitară poate avea un impact puternic în vederea
alegerii unui produs?
a. Da
b. Nu
c. Nu știu/ Nu răspund
7. Ce element vă atrage atenția prima oară la o campanie publicitară?
a. Imaginea
b. Sloganul
c. Coloana sonoră
d. Discursul
e. Altceva. Ce anume? _______________________________
8. După parerea dvs., în ce măsura considerați importante următoarele elemente ale
unei campanii publicitare?

Elementul În foarte În mică Nici în mare, nici În mare În foarte


campaniei mică măsură măsură în mică măsură măsură mare măsura
publicitare
Imagine 1 2 3 4 5
Coloana sonoră 1 2 3 4 5
Slogan 1 2 3 4 5
Mesajul campaniei 1 2 3 4 5

8
9. De ce considerați acele elemenete importante?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Ce așteptări aveți de la o campanie publicitară?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Considerați că într-o campanie publicitară este spus doar adevărul despre
produsul respectiv?
a. Da
b. Nu
c. Nu în totalitate
12. Vă este stârnită curiozitatea pentru produsul promovat într-o campanie
publicitară?
a. Da
b. Nu
13. Ați cumparat vreun produs după ce ați văzut promovarea acestuia?
a. Da
b. Nu
c. Nu știu/ Nu răspund
14. Înainte să faceți cumpărături, încercați să aflați mai multe detalii despre
respectivul produs?
a. Da
b. Nu
15. Cât de des faceți cumpărături?
a. Rar
b. Uneori
c. Des
d. Foarte des

9
16. În ce sector munciți?
a. Sectorul privat
b. Sectorul public
17. Care este venitul dvs. lunar?
a. Sub 1000 de lei
b. 1000-1500 de lei
c. 1501-2000 de lei
d. Peste 2000 de lei
18. Care este sexul dvs.?
a. Masculin
b. Feminin
19. În ce categorie de vârstă vă încadraţi?
a. 18-30 de ani
b. 31-40 de ani
c. 41-50 de ani
d. Peste 50 de ani
20. Locuiţi în mediul:
a. Urban
b. Rural

10
Bibliografie:
Chelcea, Septimiu, Inițiere în cercetarea sociologică, Editura Comunicare.ro, Bucuresti,
2004
Frunzaru, Valeriu; Ivan, Loredana, Metode de cercetare în științele comunicării, 2011
Nicola, Mihaela, Publicitate și reclamă, https://www.scribd.com/doc/3258954/CURS-
Publicitate-si-Reclama
https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/32763/The-10-Greatest-Marketing-
Campaigns-of-All-Time.aspx#sm.0001lrb7mvs29f2ktgq2dxqe9sgrw
http://documents.tips/documents/bmw-studiu-de-caz-campanie-publicitara.html

11