Sunteți pe pagina 1din 17

Curs 1

MANAGEMENTUL SCHIMBARII
OBIECTIVELE CURSULUI 1&2

Scop: Însușirea de către


Ob.1 Definirea corectă a necesității de studenți a conceptelor
schimbare ce intervine în cadrul organizațiilor specifice legate de
schimbare – necesitate –
Ob2. Identificarea condițiilor propice de plan - proiect
schimbare pentru un sistem

Ob 3. Definirea noțiunii de plan ca necesitate


de structurare a schimbării

Ob4. Definirea conceptelor de proiect


NEVOIA DE SCHIMBARE

În principiu schimbarea nu apare ca o


opţiune ci ca o necesitate în sine pentru
evoluţia unui sistem, fie că acesta este unul
biologic, organizaţional, informaţional etc.
OPORTUNITATEA SCHIMBĂRII

Oportunitatea schimbării – apare atunci


când sunt îndeplinite acele condiţii critice ce
încurajează schimbarea
CONDIȚII NECESARE SCHIMBĂRII

1. În primul rând este nevoie de un mediu extern


propice schimbării ce poate îmbrăca mai multe forme :
organizaţional, politic, economic, social etc.

2. În al doilea rând este nevoie de un climat intern


favorabil schimbării ce se axează pe : conducere
vizionară, putere decizională, reunirea unei mase critice
de angajaţi care să iniţieze/susţină schimbarea
SCHIMBAREA ȘI SISTEMUL

Oportunitatea schimbării apare atunci când


sistemul este pregătit.

Definiţii date unui sistem de R. Gareis şi


anume” termenul de sistem poate […]
desemna tot ceea ce permite diferenţierea
mediului intern de cel extern.
INIȚIATORII SCHIMBĂRII

Sensul schimbării – este determinat de către iniţiatorii schimbării.

Aceşti iniţiatori ai schimbării nu se pot regăsi sub forma unor


organizaţii, ci sub forma unor persoane cu funcţie de conducere în
cadrul organizaţiei respective.

Nu există în acest sens noţiunea de decizie a unei organizaţii, ci


de traiectoria pe care o urmează organizaţie ca urmare a asumării unei
decizii de către un factor decizional.
.
ORGANIZAȚII ȘI DECIZII

Organizaţiile nu au opinii şi nu iau decizii!

Deciziile trebuie să fie strict corelate cu o


viziune de dezvoltare a organizaţiei respective
şi puse în practică printr-un plan
.
TEORIA SCOP – PLAN

Rice ( 1983) „orice decident are un motiv pentru luarea


deciziei sale”

„Toate deciziile se iau cu premeditare” şi ca urmare această „


premeditare” urmăreşte un scop.

Cu siguranţă premeditarea în atingerea unui scop, pe baza


unor acţiuni ne conduce în mod firesc către ideea de plan
NEVOIA UNUI PLAN

În epoca modernă toate structurile ce evoluează


au nevoie de un plan.

Nu poate exista eficienţă şi performanţă personală şi


organizaţională în afara unui plan!
Henry Mitzberg menţiona în începutul lucrării sale
(Ascensiunea şi declinul planificării strategice, editura
Publica, 2008, pg. 21), cu titlu de moto, spusele lui Woddy
Allen „eram în pat la căldurică şi mă trezesc că fac parte
dintr-un plan”.

Această apartenenţă „bruscă” şi involuntară a individului


la un plan este şi mai puternic resimţită la nivelul
organizaţiilor.
RELAȚIA ORGANIZAȚIE –PLAN

Organizaţiile nu se pot afla în afara unui plan, ci se pot afla


în interiorul unui plan eficient şi eficace, sau se pot afla în
cadrul unui plan perimat şi neperformant.
RELAȚIA PLAN - PROIECT

Privită din perspectiva relaţiei proiect –plan, definirea


proiectului poate căpăta noi accepţiuni „ un proiect este un
plan care este caracterizat în linii mari prin unicitatea
condiţiilor, de exemplu stabilirea obiectivelor, a delimitărilor
temporale, financiare, personale şi a altor reglementări
referitoare la alte planuri”.
Gareis, Roland, Happy Projects, editura ASE Bucureşti, 2006, pag.39.
DEFINIȚII PENTRU TERMENUL PROIECT

Def proiect 1 „proiectul reprezintă un demers temporar pentru a


crea un produs, rezultat sau serviciu unic”.
PMBOK@Guide, p5.

Def. Proiect 2 „ proiectul se defineşte ca un proces nerepetitiv care


realizează o cantitate nouă, bine definită, în cadrul unor
organizaţii specializate”.
Opran, Constantin, Stan, Sergiu, Managementul Proiectelor, Editura Bren, 2008, pag.92.
ELEMENTE COMUNE ALE CONCEPTULUI DE
PROIECT

Oricare dintre aceste definiţii ale proiectului le-am adopta


putem identifica numitorul comun legat de caracterul
temporal limitat al proiectelor, de efectul cuantificabil al
proiectului precum şi de specificarea explicită sau nu a
organizaţiei ce derulează aceste proiecte.
PROIECTELE ȘI SCHIMBAREA

De cele mai multe ori proiectele sunt asimilate cu schimbarea


organizaţională.
Dintr-o astfel de perspectivă gestionarea schimbării în cadrul
unei organizaţii este de multe ori sinonimă cu gestionarea
proiectelor ce impun şi susţin acea schimbare.
Astfel managementul proiectelor, poate fi privit generic ca un
management al schimbării
Vă mulțumesc!

Întrebări?