Sunteți pe pagina 1din 3

MUŞCHI ORIGINE INSERTIE

MUŞCHII UMĂRULUI
Fascicul clavicular- 1/3 faţa laterală HUMERUS
DELTOID claviculară (Tuberozitate deltoidiana)
Fascicul acromial- Acronimul
Fascicul spinal- Spina Scapulei
Coiful SUPRASPINOS Fosa supraspinoasa HUMERUS
Rota- INFRASPINOS Fosa infraspinoasa (Tubercul mare)
torilor ROTUND MIC Marginea laterala a scapulei
SUBSCAPULAR Fosa subscapulara Humerus (Tubercul mic)
ROTUND MARE Marginea laterala a scapulei Creasta Tuberculului mic
MUŞCHII BRAŢULUI
CORACOBRAHIAL Proces coracoid Inferior de creasta T mic
BICEPS BRAHIAL Cap lung- Tubercul supraglenoidal Tuberozitate radiala
Cap scurt- Procesul coracoid
BRAHIAL Jumătatea inferioara a fetei antero- Tuberozitate ulnară
laterala a humerusului
Cap lung- Tubercul infraglenoidal
TRICEPS Cap medial- Faţa posterioara a
humerusului superior de şantul radial OLEOCRANIU
Cap lung - Faţa posterioara a humerusului
inferior de şantul radial
ANCONEU Epicondilul lateral humeral Faţa posterioară ulnară
MUŞCHII ANTERIORI AI ANTEBRATULUI
GRUP SUPERFICIAL
ROTUND PRONATOR Epicondilul medial humeral Faţa laterală a radiusului
Porcesul coronoid
FLEXOR RADIAL Al Baza metacarpian II
CARPULUI Epicondilu medial humeral
PALMAR LUNG Aponevroza palmară
FLEXOR ULNAR AL Epicondilul medial humeral Osul pisiform
CARPULUI Oleocran Cârligul osului cu cârlig
Baza metacarpian V
FLEXOR SUPERFICIAL AL Epicondilul medial humeral Feţele falangelor mediale
DEGETELOR Oleocran ale degetelor II- V
GRUP PROFUND
FLEXOR PROFUND AL 2/3 faţa anterioara/faţa medială/marginea Falangele distale ale
DEGETELOR posterioară a ulnei degetelor II-V
membrana interosoasă
FLEXOR LUNG AL Radius- mijlocul feţei anterioare Falanga distală a policelui
POLICELUI Membrana interosoasa adiacentă
PATRAT PRONATOR 1/3 faţa anterioara a ulnei ¼ distal radius-f. ant
MUŞCHII POSTERIORI AI ANTEBRATULUI
GRUP SUPERFICIAL
EXTENSOR AL DEGETELOR Aponevroza palmară
Epicondilul lateral humeral digitală II-V
EXTENSOR AL DEGET. MIC Aponevroza palmară
EXTENSOR ULNAR AL Marginea posterioară a ulnei Metacarpian V
CARPULUI Epicondilul lateral humeral
GRUP PROFUND
ABDUCTOR LUNG AL Faţa posterioară ulnară (distal) şi radială Baza metacarpianului
POLICELUI Membrana interosoasă policelui
EXTENSOR SCURT AL Faţa posterioară ulnară (distal)
POLICELUI Faţa posterioară radială Baza falangei proximale a
Membrana interosoasă policelui
EXTENSOR LUNG AL
POLIECLUI
EXTENSOR AL INDEXULUI Extensia digitală
posterioară a degetului II
SUPINATOR Marginea interosoasă a ulnei Faţa laterală a radiusului

MUŞCHII LATERALI AI ANTEBRATULUI


BRAHIORADIAL Marginea laterala a humerusului Procesul Stiloid al
1/3 distal radiusului
EXTENSOR RADIAL LUNG Metacarpian II
AL CARPULUI

PECTORAL MARE 2/3 mediale anterioare


claviculare Creasta tuberculului mare
Stern+ cartilajele coastelor 1-6 (Humerus)
Teaca muşchiului drept
abdominal
PECTORAL MIC Coasta III-IV Proces coracoid scapular
SUBCLAVICULAR Coasta I Claviculă Faţa inferioară
DINTAT ANTERIOR Coasta I-XI Scapulă Margiea medială
ROMBOID MIC Proces spinos C. VI- VII Marginea medială a
scapulei(superior)
ROMBOID MARE Proces spinos T I- T IV Marginea medială a
scapulei(inferior)
LEVATOR SCAPULAE Proces transvers CI- C VII Unghiul superior scapular
Fascicul Protuberanţa occipitală Clavicula
descendent 1/3 laterală posterioară
TRAPEZ Facicul Aponevroza Proceselor spinoase Acromion
transversal T I – T IV
Fascicul Proces spinos T V – T XII Spina scapulei
ascendent (Buza superioară)
LATISSIMUS DORSI Proces spinos T VII- T XII
Unghi inferior scapular Creasta tuberculului mic
Coasta 9-12 (Humerus)
Crista Iliaca (1/3 posterior)
FAŢA ANTERIOARĂ FAŢA POSTERIOARĂ

ROŞU –ORIGINI MUSCULARE ALBASTRU- INSERŢII MUSCULARE