Sunteți pe pagina 1din 22

Managementul organizatiei

1. Rolul strategiilor organizatiilor


Elaborarea şi aplicarea strategiilor constituie un instrument managerial major de
profesionalizare a conducerii şi creştere a competitivităţii organizaţiei.
La nivel de organizatie
Formularea de strategii favorizează luarea în considerare a intereselor principalilor
stakeholderi ai organizaţiei. Prin strategie se trasează traiectoria de evoluţie a organizaţiei
pentru o perioadă relativ îndelungată.
Prin prefigurarea viitorului organizatiei si prin pregatirea acestuia, strategia asigura un
fundament net superior ptr initierea, adoptarea si aplicarea multimii celorlalte decizii tactice
si curente.
La nivel de macroeconomie
Un al doilea plan de evidenţiere a rolului strategiilor de firme este la nivel de economie
naţională. Apelarea la strategii de către firme determină creşterea performanţelor obţinute, iar
contribuţia lor la bugetul naţional va fi net superioară.
Un alt avantaj il reprezinta favorizarea dezvoltării activităţilor economice, la nivel
regional şi naţional.
Al treilea avantaj, foarte important, este creşterea performanţelor de ansamblu ale
economiei naţionale.

2. Ce reprezinta si in ce consta delegarea


In cadrul managementului organizatiei delegarea are un continut specific, determinat de
particularitatile acestui organism socio-economic.
Delegarea consta in atribuirea temporara de catre un manager a uneia din sarcinile sale
de serviciu unui subordonat, insotita si de competenta si responsabilitatea corespunzatoare.
Principalele elemente componente ale delegarii sunt:
- insarcinarea
- atribuirea competentei formale
- incredintarea responsabilitatii
In cazul delegarii se produce dedublarea responsabilitatii, in sensul ca, desi
executantul raspunde integral de realizarea sarcinii si utilizarea competentelor acordate,
managerul care a efectuat delegarea isi mentine in fata superiorilor responsabilitatea finala
pentru realizarea sarcinii.
Problema cheie in utilizarea cu success a metodei delegarii este solutionarea
corespunzatoare a dilemei incredere-control. O delegare eficace presupune deci o imbinare
rationala a increderii cu controlul, fata de persoana careia i se deleaga o sarcina.

3. Enumerati componentele strategiei si prezentati una dintre acestea


Componentele strategiei sunt: misiunea organizatiei, obiectivele fundamentale,
optiunile strategice, resursele, termenele, avantajul competitiv.
Obţinerea avantajului competitiv se asigură numai prin încadrarea opţiunilor strategice
în funcţie de evoluţiile contextuale, de acţiunile şi rezultatele anticipate ale concurenţilor.
Orice intarziere sau devansare fata de termene se reflecta in costuri.

4. Procesul tipic de management


Procesele de management reprezintă ansamblul fazelor proceselor de muncă din cadrul uneu
organizații. Etapele procesului de management sunt:

5. Previzionarea (P);
6. Operaționalizarea (O, C, și A);
7. Interpretarea rezultatelor (C-E).

1
5. Rolurile managerului
Rolurile managerului:
- Interpersonale: reprezentare, leader, contactor de prsoane
- Informationale: monitor, diseminator de informatii, purtator de cuvant
- Decizionale: intreprinzator, manuitor de disfunctionalitati, alocator de resurse,
negociator.
6. Enumerati principiile generale ale managemntului, detaliati unul dintre ele
Principiile generale:

- Asigurarea concordanței dintre parametrii sistemului de management și mediul ambiant;


- Managementul participativ;
- Motivarea factorilor implicați, a stakeholderilor în activitățile organizației.
- Eficienței (efectul este superior efortului) și eficacității (îndeplinirea obiectivelor la termen
în condițiile prestabilite).

„Cel mai important fel de cunoștințe despre principiile conducerii sunt cele privind modul cum
trebuie să le aplicăm.”

Managementul participativ reprezită implicarea managerilor, proprietarilor, specialiștilor sau


stakeholderilor, apelând la leadership și realizând un nou tip de cultură organizațională.

7. Enumerati functiile managementului, detaliati una dintre ele


Funcțiile de management sunt:

 P – previziune: ansamblul proceselor de muncă prin care se determină principalele obiective


ale organizației, precum și resursele și principalele mijloace de realizare a obiectivelor. Ciclul
previzional conține: viziune, misiune, scopuri, previziune, monitorizare, măsurare și analize.
 O – organizare
 C – coordonare
 A – antrenare
 C-E – control – evaluate: măsurarea performanțelor organizației.

8. Detaliati aspect privind previzunea


Previziunea reprezintă ansamblul proceselor de muncă prin care se determină principalele
obiective ale organizației, precum și resursele și principalele mijloace de realizare a obiectivelor.
Ciclul previzional conține: viziune, misiune, scopuri, previziune, monitorizare, măsurare și analiză.

9. Enumerati componentele structurii organizatorice, detaliati una dintre ele.


Componentele structurii organizaorice sunt: postul, funcția, compartimentul,
ponderea ierarhică, nivelul ierarhic și relațiile organizatorice.
Ponderea ierarhică reprezintă numărul de salariați coordonați nemijlocit de un
manager.
10. Enumerati functiile sistemului decizional . detaliati aspecte privind una dintre ele.
Sistemul decizional
 Direcţionează dezvoltarea de ansamblu a organizaţiei şi a componentelor sale.
 Armonizarea activităţilor personalului organizaţiei este o altă funcţie majoră a
sistemului decizional.
 Declanşarea acţiunilor personalului la nivelul firmei şi al componentelor acesteia
11. Clasificare deciziilor. Enumerati tipurile de decizii in functie de un criteriu la
alegere.
Deciziile se clasifica in functie de urmatoarele criterii:
 orizont si implcatii,
 eșalonul managerial,
 fecventa - periodice, aleatorii si unice,

2
 posibilitatea anticiparii,
 amploarea sferei decizonale a decidentului,
 sfera de cuprindere a decidentului.
12. Delimitati manag stiintific si stiinta managementului
Managementul este știința care se ocupă cu descoperirea cadrului sistemelor socio-economice,
pentru descoperirea legităților și principiilor, sistematizării și generalizării acestora și conceperea de
noi sisteme, metode, tehnici de management care asigură evoluția competitivă a acestora.

Ansamblul proceselor de muncă prin care elementele teoretico-metodologice sunt


operaționalizate în practica socială reprezintă managementul științific.

Caracteristici:

- Aportul creativ;
- Diversitatea și eterogenitatea;
- Caracterul „uman”;
- Caracterul „de masa”.

Interdependența dintre știința managementului și managementul științific este amplificată ca


urmare a unui complex de factori:

- Factori de producție (știința managementului – managementul științific - competitivitate);


- Nivelul de pregătire;
- Managementul participativ.

13. Reguli pentru efectuarea unei sedinte


Se recomanda managerilor sa respecte mai multe cerinte si reguli in cadrul sedintei ce
pot fi grupate in 3 categorii principale:
1. deschiderea sedintei:
 la ora comunicata in prealabil
 formularea clara a obiectivelor sedintei
 prezentarea ideiilor la modul pozitiv
 folosirea unui limbaj atractiv pt a impune atentiei participantilor ideiile emise
 limitarea expunerii introductive la 1-2 minute
2. derularea sedintei
 sublienierea contributiilor unei idei noi astfel incat sa stimuleze participarea activa a
celor prezenti la indeplinirea scopurilor urmarite
 calmarea spiritelor infierbantate pt a preintampina momentele de tensiune
 interventia prompta in vederea stoparii peroratiilor inutile pt solutionare problemei
abordate
 imprimarea unui ritm care sa asigura incadrarea in durata stabilita concomitent cu
realizarea scopurilor urmarite
3. inchiderea sedintei
 limitarea sedintei la 1-2 ore
 interventia finala a conducatorului sedintei trebuie sa fie concisa si sa se refere la
principalele decizii, facilitand retinerea lor de catre toti participantii
 elementele deosebit de importante trebuie trimise in scris participantilor cel mai tarziu
in ziua urmatoare reuniuni.
14. Pregatirea unei sedinte
Implica un complex de decizii si actiuni care sa asigure desfasurarea eficienta a
acesteia:
 stabilirea unei ordini de zi judicioase-sarcina apartine managerului
 formularea problemelor inscrise pe ordinea de zi cu maxim de claritate
 desemnarea persoanelor care urmeaza sa intocmeasca materiale pe baza carora se vor
desfasura lucrarile reuniunii
3
 stabilirea persoanelor care vor fi invitate la sedinta
 elaborarea de materiale cat mai scurte
 in cazul sedintelor ocazionale pt stabilirea datei este idicata consultarea persoanelor
indicate
 in cadrul sedintelor cu caracter periodic este importanta derularea lor in aceeasi zi
 stabilirea locului de desfasurare este necesara in functie de obiectivul urmarit
 desemnarea persoanelor care se ocupa de inregistrarea discutiilor si anuntarea sa
asupra datei si locului de desfasurare.
15. Organizarea – functie a managementului
Functia de organizare este ansamblul proceselor de management prin intermediul
carora se stabileste sistemul de lucru.
Organizarea are doua subdiviziuni principale: organizarea de ansamblu, ce este
exerciata de managerul superior si organizarea principalelor componente, realizata de
managerii de la nivelele medii si inferioare.
16. Detaliati aspecte prinvind diagnosticarea
Diagnosticarea reprezinta o metoda a managementului prin care se identifica punctele
tari si slabe ale domeniului analizat, cu evidentierea cauzelor care le genereaza, finalizat in
recomandari cu caracter colectiv.
Caracteristici:
- Analiza cauza-efect
- Caracter participativ
- Finalizarea in recomandari.
Diagnosticele sunt: generele, specializate, monofazice, plurifazice.
Etapele diagnosticarii:
- Stabilirea domeniului de investigat,
- Documentarea preliminara,
- Stabilirea principalelor puncte slabe si a cauzelor care le genereaza,
- Stabilirea principalelor puncte forte si cauzele care le genereaza,
- Formularea recomandarilor
17. Coordonarea – functie a managementului
Functia de coordonare consta in ansamblul proceselor de munca prin care se
armonizeaza deciziile si actiunile personalului organizatiei si ale subsistemelor sale, in cadrul
previziunilor si sistemului organizatoric stabilite anterior.
organizare in dinamica este determinata de:
- dinamismul agentului economic si al mediului ambient
- complexitatea diversitatea si ineditul reactiilor personalului
Coordonarea are doua forme:
- bilaterala - se deruleaza intre un manager si un subordonat
- multilaterala – de realizeaza intre un manager si mai multi subordonati.
18. Precizati 3 metode de stimulare a creativitatii personalului si detaliati una dintre
acestea.
Metodele de stimulare a creativitatii personalului sunt:
 Brainstormingul
 Metoda Delphi
 Matricea descoperirilor
Brainstorming are drept scop emiterea unui numar cat mai mare de idei privind modul
de rezolvare a unei probleme. Brainstormingul se deruleaza in cadrul unei reuniuni formata
dintr-un grup restrans 5-12 persoane cu o durata optima intre 15-45 minute.
Etape:
 pregatirea reuniunii de creativitate
 desfasurarea propriu-zisa
 evaluarea si valorificarea productiei de idei.
4
19. Antrenarea – functie a managementului
Functia de antrenare incorporeaza ansamblul proceselor de munca prin care se
determina personalul organizatiei sa contribuie la stabiliea si realizarea obiectivelor
previzionate , pe baza luarii in considerare a factorilor care ii motiveaza.
Fundamentul antrenarii il reprezinata motivarea , care poate fi pozitiva sau negative.
Procesul motivational poate fi:
- complex – se utilizeaza stimulente materiale si morale luand in considerare factorii
endogeni si exogeni ai organizatiei
- diferentiat - motivatiile si modul de folosire se face individual
- gradual - sa satisfaca succesiv necesitatile personalului
20. Explicati principiul motivarii tuturor factorilor.
Functionalitatea si profitabilitatea activitatilor fiecarei firme depind decisiv de modul
de imbinare a intereselor economice ale factorilor implicate , evident determinate decisive de
natura si formele de exercitare a proprietatii si de conceptia pe care se bazeaza luarea lor in
considerare , prin utilizarea unui ansamblu de parghii economice si de alta natura , intre care
un rol esential il detine motivarea.
In ultimii ani , stiinta si practica manageriala se bazeaza pe asa numitii stakeholderi ,
prin acestia desemndandu-se acele organisme si categorii de persoane cu interese majore in
desfasurarea si rezultatele activitatilor firmei , a caror luare in considerare de catre manageri
are un impact major asupra performantelor organizatiei.
MOTIVAREA ,exprima necesitatea unei asemenea stabiliri si utilizari a stimulentelor si
sanctiunilor materiale si morale de catre factorii decizionali incat sa asigure o impletire
armonioasa a intereselor tuturor partilor implicate , a stakeholderilor organizatiei, generatoare
de performante superioare.

21. Evolutia managementului pe plan mondial şi în România


Activitatea de management in forma sa de inceput a aparut odata cu constituirea
primelor colectivitati umane , in comuna primitiva.Evolutia societatii a marcat concomitent si
schimbari importante in ceea ce priveste continutul activitatilor de management implicate. O
contributie esentiala la intemeierea stiintei managementului au avut-o Henry Fayol si
Frederic Taylor care au analizat pt prima oara de o maniera stiintifica procesul de
management si componentele sale. Literatura de specialitate a realizat o clasificare a evolutiei
managementului in patru scoli: scoala clasica,traditionala-scoala comportista-scoala
cantitativa-scoala sistematica.
In Romania ,managementul a inceput sa ia contur in prima jumatate a sec xx. Conceptul
de management a fost predat pt prima oara in 1916 de catre Virgil Madgearu la cursul de
management al firmei din cadrul Academiei de Inalte Stiinte comerciale si Industriale.
Manag. a cunoscut o dezvoltare rapida pe teritoriul Rom. , astfel ca in 1927 s-a creat
Institutul Roman pt organizarea stiintifica a muncii , al carui obiectiv era sa faca pasul
necesar pt ca Romania sa iasa din domeniul empirismului in domeniul organizarii rationale
cu ajutorul stiintei. Dupa instaurarea comunismului , pana in 1966 a fost o perioada de regres
in planul teoriei si al practicii managementului. Dupa 1966 ca urmare a industrializarii tarii ,
necesitatea unui manag. riguros s-a resimtit puternic iar dezvoltarea acestuia pe teritoriul tarii
a inceput sa prinda din nou contur. Dupa 1990 , invatamantul si cercetarea stiintifica de
manag s-au debarasat de malformatiile din perioada comunista si a inceput perioada raportarii
la conditiile economiei de piata.
22. Raportul dintre stiinta managementului si managementul stiintific
Stiinta manag, pe baza studiului proceselor si relatiilor de manag , descopera principii
,reguli,cerinte etc care reflecta esenta acestora si concepe metode ,tehnici,proceduri stiintifice
utilizabile in practica sociala.
Managementul stiintific repr. ansamblul proceselor prin care elementele teoretico-
metodologice furnizate de stiinta managementului sunt operationalizate in practica sociala.

5
Manag. stiintific consta in munca de zi cu zi a conducatorilor care-si desfasoara activitatea la
toate nivelurile ierarhice din organizatie.
Interconditionarea dintre stiinta manag. si manag. stiintific se amplifica ca urmare a
manifestarii unui complex de factori.
Faptul ca stiinta a devenit o forta de productie iar cunostintele esenta obtinerii
avantajului competitive determina o crestere a calitatii activitatii de management din firme de
aplicarea elementelor puse la dispozitie de stiinta manag. Trinomul stiinta a manag-manag.
stiintific-competitivitate a dobandit noi valente , devenind tot mai mult una dintre liniile de
forta invizibile de care trebuie sa se tina cont in practica economica.Un alt factor important il
reprezinta cresterea nivelului de pregatire a componentilor org,capacitatea personalului de a-
si insusi si utiliza preceptele stiintei manag este mult superioara. In ceea ce priveste
continutul raporturilor dintre stiinta manag si manag. stiintific trebuie precizat faptul ca
acesta depaseste cadrul classic al relatiilor dintre teorie si practica,datorita dimensiunii umane
si a caracterului de masa al activitatii de manag. Manag se operationalizeaza prin implicarea
practica a intregului personal din org.
23. Delimitaţi cele două forme ce le îmbracă decizia managerială
In practica organizatiilor decizia manageriala imbraca 2 forme: act decizional si process
decizional.
Actul decizional se refera la situatii decizionale de complexitate redusa sau cand
respective situatie are un character repetitive, variabilele implicate fiind foarte bine cunoscute
de decident. La baza actelor decizionale se afla experienta si intuitia managerilor.
Procesul decizional impluca un consum de timp notabil , care poate fi de ordinal
orelor,zilelor,saptamanilor , pe parcursul carora se culege si se analizeaza o anumita cantitate
de informatii , se stabilesc contacte umane si se consulta mai multe persoane in vederea
conturarii situatiei decizionale.

24. Enumerati cinci „sisteme, metode sau tehnici” manageriale şi detaliaţi aspecte
privind una dintre acestea
Cele 5 metode manageriale sunt:
 metoda diagnosticarii
 sedinta
 delegarea
 tabloul de bord
 planul de afaceri.
In managementul organizatiei, metoda diagnosticarii indeplineste acelasi rol pe care il
are si in medicina. Astfel, este necesar ca managerii sa fie capabili sa diagnosticheze corect
domeniul condus sau componentele acestuia pt a avea un fundament adecvat in stabilirea
deciziilor care se impun. Diagnosticarea poate fi definita ca acea metoda folosita de manageri
pe baza constituirii unei echipe multidisciplinare, din manageri si executanti, al carei continut
principal consta in identificarea punctelor forte si punctelor slabe ale domeniului analizat, cu
evidentierea cauzelor care le genereaza, finalizata in recomandari cu caracter coercitiv sau de
dezvoltare.
Dupa cum se poate vedea si din definitie, diagnosticarea prezinta 3 caracteristici:
 esenta aplicarii ei consta in analiza cauza-efect
 specific metodei diagnosticarii este si caracterul participativ
 finalizarea sa consta in recomandari.

25. Enumeraţi componentele sistemului informaţional şi prezentaţi două dintre


acestea
Elementele sistemului informational sunt:
 data si informatia
 circuite si fluxuri informationale
 proceduri informationale
6
 mijloace de tratare a informatiilor
Circuite si fluxuri informationale – Prin circuit informational este reprezentat de
traseul pe care o il parcurge o informatie pana a ajunge la destinatarul sau. Fluxul
informational reprezinta cantitatea de informatie pe care emitatorul o transmite destinatarului.
Procedurile informationale sunt ansamblul elementelor prin care se stabilesc
modalitati de culegere, inregistrare, transmitere si prelucrare a unei categorii de informatii.
Procedurile informationale au un caracter foarte detaliat, un grad ridicat de formalizare.
26. Clarificaţi unele aspecte privind creativitatea şi inovarea
Conceptul de creativitate nu a putut primi o definitie unanim acceptata. Principalul
element definitoriu al creativitãţii il reprezinta ideile noi. Inovarea se caracterizeazã atât prin
apariţia de idei noi, cât şi prin efectuarea de schimbãri în organizaţie pe baza acestora.
Procesul inovaţional are o sferă largă de cuprindere si se manifestă în toate activităţile
ce se desfăşoară în organizaţii. Creativitatea reprezinta suportul fundamental al inovării.
27. În ce constă specificitatea resurselor umane ?
Resursele umane prezinta 10 elemente de specificitate astfel:
1. resursele umane sunt reprezentate de persoanele din cadrul organizatiei si de
caracteristicile acestora.
2. creativitatea imbraca forme multiple fiind specifica acestei categorii de
resurse.
3. resursele umane genereaza schimbari in toate categorii de resurse
4. resursele umane sunt creatoare de valoare adaugata
5. resursele umane reprezinta elementul determinant in obtinerea productivitatii
6. eterogenitatea reprezinta un element specific al resurselor umane
7. dualitatea manifestarilor resurselor umane are o importanta deosebita.
8. resursele umane sunt flexibile
9. resursele umane se manifesta ca un liant organizational
10. resursele umane sunt dificil de evaluat.

28. Metode, tehnici şi modalităţi de programare a muncii managerului


1. Respectarea unui set minim de reguli de programare si organizare (in primele ore ale
zilei se vo solutiona problemele, axandu-se pe cele cheie)
2. Asigurarea unei structuri adecvate zilei de munca
3. 3.Folosirea unui instrumentar cat mai variat de programare a muncii (managerul poate
sa apela la un grafic de activitate)

29. Programarea muncii managerului


Munca managerilor trebuie sa fie programata. Au fost realizate urmatoarele reguli:
1. Nu va irosi timpul cu prlobleme minore
2. Managerul se va axa asupra problemelor prioritare
3. in reaizarea sarcinilor importante, se vor sttabilii perioade de munca individuale.
4. Solutionarea problemelor importante in primele ore ale zilei de munca
5. Sarcinile mai putin importante se rezolva spre sfarsitul zilei
6. Sarcinile care necesita cunostinte din anumite domenii vor fi plasate spre rezolvare
carte specialisti
7. Programarea zilnica a unei reserve de timp pt probleme neprevazute
8. Rezolvarea in plenul organelor manageriale participative a problemelor esentiale pt
firma.
30. Organizarea formală şi organizarea informală
Termenul de organizare structurala reprezinta organizarea formala.
Organizarea informala este ansamblul formatiunilor si interactiunilor umane cu caracter
organizatoric, care apar spontan si natural intre componentii sai. Elementul de baza este
grupa informala, definita ca un grup de persoane care urmaresc un scop comun.
Intre organizarea formala si cea informala exista o stransa interdependenta.
7
31. Ce este sistemul informatic ? În ce constă importanţa şi utilitatea sa ?
Sistemul informatic se rezuma la culegerea, transmiterea si prelucrarea cu mijloace
automatizate a informatiilor.
Importanţa sistemelor informatice rezidă în principal în înţelegerea efectivă ş i
responsabilă de către toţi conducătorii a necesităţii adaptării la societatea informaţională
globală. Sistemele informatice devin astăzi tot mai mult o componentă vitală a succesului în
afaceri pentru o organizaţie.
32. Metodologia de realizare a benchmarkingului implica parcurgerea urmatoarelor
etape.
Cele 6 etape de realizare a benchmarkingului sunt:
1. Planificare – identificarea proceselor ce solicita benchmarkingul, ce trebuie
ameliorate din punct de vedere al perfomantelor.
2. Analiza – evidentierea rezultatelor inregistrate la nivelul organizatiei prin analiza
SWOT, evidentierea rezultatelor obtinute, stabilirea rezultatelor ce se preconizeaza a se
obtine.
3. Integrarea – realizarea planurilor de actiune pentru integrarea celor mai bune practici
in politica si strategia organizatiei respective, informarea org cu privire la rezultatele analizei
4. Actiunea – lansarea planurilor de actiune pt operationalizarea know-how-ului preluat
de la oragnizatiile performante, monitorizarea operationalizarii.
5. Maturizarea – evidentierea nivelurilor de performanta inregistrate de organizatie,
generalizarea celor mai bune practicila nivel de organizatie.
33. Precizaţi categoriile de factori de mediu
Factorii de mediu sunt:
- factorii economici
- factorii de management
- factorii demografici
- factorii tehnici si tehnologici
- factori socio-culturali
- factori politici
- factori ecologici
- factori juridici
34. Enumeraţi cinci trăsături definitorii ale strategiei şi dezvoltaţi aspecte privind
una dintre acestea
1. strategia vizeaza perioade viitoare din viata organizatiei
2. strategia reflecta interesele cel putin a unei parti din stakeholderi.
3. strategia are in vedere realizarea unor scopuri specificate sub forma de obiective.
4. strategia vizeaza sa obtina avantaj competitiv pt organizatie
5. strategia este un rezultat al negocierii implicite sau explicite a stakeholderilor.
Se recomanda o negociere distributiva, bazata pe descoperirea de multidimensiuni ,
care sa nu fie complet opuse.
Ca urmare, se abandoneaza negocierea de tip castig-pierdere si se trece la negocierea de
tip castig-castig, in care ambele parti implicate castiga cate ceva. Pe aceasta baza se
facilitateaza armonizarea intereselor partilor implicate, favorizand dezvoltarea unei culturi si
a unui sistem relational, propice obtinerii de performante ridicate pe termn lung.
35. Precizaţi cinci corelaţii între subsistemele organizatoric, informaţional şi
decizional
Pe plan constructiv, sistemul informational trebuie corelat in special cu structura
organizatorica, avandu-se in vedere mai ales utilizarea subdiviziunilor organizatorice.
Practica organizatiilor moderne releva ca asigurarea atat a unei structuri organizatorice, cat si
a unui sistem informational rational, impune conceperea sau perfectionarea lor concomitenta.

8
Din punct de vedere functional, sistemul informational este necesar sa se armonizeze
indeosebi cu sistemul decizional, astfel incat continutul informatiilor si caracteristicile
dimensionale ale fluxurilor informationale sa reflecte necesitatile specifice adoptarii de
decizii rationale de catre fiecare manager. Necesitatea armonizarii componentelor sistemului
informational cu componentele sistemului decizional decurge din functia decizionala a
informatiilor.

36. Deficienţe manifestate în munca managerului şi cauze care le provoacă.


Deficiente manifestate in munca managerului sunt:
- timpul aferent muncii de conceptie reprezinta un procent prea mic in ansamblul timpului de
lucru.
- proportia foarte mica a timpului aferent muncii de comunetare
- ponderea excesiva reperzentata de timpul aferent sedintelor
- fragmentarea , dispersarea excesiva a timpului de lucru.
- insuficienta utilizare in munca curenta de conducere a priniciilor, regulilor, metodelor si
tehinicilor stabilite de stiinta managementului.
37. Principalele teorii motivaţionale Detaliaţi una dintre acestea.
Principalele teorii motivationale sunt:
 abordarea lui Mc. Gregor
 teoria lui Maslow
 teoria lui Herzberg
 teoria asteptarilor VIE a lui Vroom
 teoriile contingency.
Abordarea lui Mc.Gregor
La baza decizilor managerilor in exercitarea functiilor manageriale exista doua abordari
principale, formulate sub forma cunoscutelor teorii X si Y.
Teoria lui X
 in procesul muncii, omul mediu este predispus spre delasare, muncind cat mai
putin posibil
 omul mediu nu are ambitie, prefera sa fie condus
 omul mediu este egoist
 prin natura sa, omul mediu se oupune schimbarilor
 ca urmare, omul mediu trebuie sa fie fortat pentru a fi determinat sa depunda
eforturile necesare realizarii obiectivelor organizatiei.
Teoria lui Y
 Pentru omul mediu, eforturile fizice si intelectuale in procesul muncii sunt tot
atat de normala ca si odihna sau distractia
 controlul si amenintarea cu pedepse nu sunt singurele mijlace pt a determina
participarea omului mediu la realizarea obiectivelor firmei
 in conditii normale, omul mediu invata nu numai sa accepte si sa exercite
sarcini si responsabilitati, dar si le asuma din proprie initiativa
 asumarea responsabilitatilor si sarcinilor depinde de motivatiile pozitive
 potentialul intelectual al omului mediu este utilizat doar partial.

38. Precizaţi documentele organizaţionale cunoscute


- organigrama
- regulamentul de organziare si functionare
- descrierile de funtcii
- descrierea postului

9
39. Regulile elaborării unei organigrame corecte şi sugestive
Principalele reguli in elaborarea unei organigrame sunt:
- marimea patrulaterelor si grosimea liniilor trebuie correlate cu amploarea obiectivelor,
sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor implicate.
- plasarea pe plansa a casutelor si liniilor trebuie sa reflecte raproturile de subordonare
ierarhica existente in unitate.
- pt fiecare compartiment este recomandabil sa se indice numarul total al personalului
- este indicata intocmirea unei legende cu semnficatia simbolurilor utilizate
- formatul trebuie sa fie suficient de mare pt a asigura o prezentare clara a structurii
organizatorice a firmei.
40. Prezentaţi funcţiile sistemului decizional
Principalele funcţii specifice ale sistemului decizional al organizaţiei sunt:
a) Direcţionează dezvoltarea de ansamblu a organizaţiei şi componentelor sale.
b) Armonizarea activităţilor personalului organizaţiei este o altă funcţie majoră a
sistemului decizional.
c) Declanşarea acţiunilor personalului la nivelul firmei şi al componentelor acestora.
41. Organizatia ca obiect de studiu al managementului.
Organizatia poate fi definita ca un sistem alcatuit din mai multe persone in vederea
realizarii unui scop comun.
Organizatia economica este acea organizatie care are drept obiectiv obtinerea de profit.
Caracteristica economiei de piata este situarea firmelor in prim-planul activitatii
economice, pornind de la premisa ca daca acestea sunt profitabile toti cei implicati sunt
afectati pozitiv, inclusive economia nationala.
O a doua conceptie economica are drept idée centrala stituarea pe prim plan a
economiei nationale subestimand importanta inteprinderilor component.
Pt a fi eficienta o economie natioanala trebuie sa cuprinda si sa se bazeze pe
inteprinderi rentabile..
Firma prezinta mai multe dimensiuni definitorii:
a) firma este un sistem complex
b) firma este un sistem socio-economic
c) firma este un sistem deschis
d) firma este un sistem organic
e) Firma este un sistem tehnico-material
f) analiza firmelor releva caracterul operational
42. Enumeraţi etapele metodologiei de reproiectare a sistemului decizional. În ce
constă una dintre etape
Etapele metodologiei de reproiectare sunt:
 culegerea si inregistrarea informatiilor privind conceperea si functionarea sistemului
decizional
 Analiza sistemului decizional
 Reproiectarea sistemului decizional al organizatiei, in aceasta categorie se includ:
 imbunatatirea tiplogica a deciziilor adoptate si corelaera acestora cu pozitia
ierarhica a decidentului
 abordarea echilibrata a proceselor de management
 tratarea decizionala echilibrata a componentelor procesuale ale organizatiei
 imbunatatirea calitatii deciziilor adoptate
 imbogatirea si modernizarea instrumentarului decizionale utilizate.

43. Enumeraţi trei principii de concepere şi raţionalizare a sistemului informaţional.


Detaliaţi aspecte privind unul dintre acestea
Principii de concepere si rationalizare a sistemului informationala sunt:
- principiul unitatii metodologice a tratarii informatiilor

10
- principiul concentrarii asupra abatarilor esentiale
- principiul asigurarii de maximum de informatii finale din fondul de informatii
primare.
Informatiile primare sunt folosite nemijlocit pt evidenta si controlul desfasurarii
proceselor, ca si pt luarea unor decizii, cu caracter local. Cele mai importante decizii si
actiuni ale manag organizatiei se fundamenteaza insa pe informatii finale. Fondul de
informatii primare trebuie valorificat pentru obtinerea celor mai bune informatii finale.

44. Ce ştiţi despre relaţiile de management ?


Relatiile de management pot fi definite ca raporturile ce se stabilesc intre componentii
org si componentii altor sisteme in procesele functiilor de management.
Relaţiile de management reprezintă cea de-a doua componentă definitorie a
conceptului ştiinţei managementului.
Determinarea social-economică rezultă din dependenţa relaţiilor de management. Prin
această dependenţă se asigură aceleaşi caracteristici economico-sociale esenţiale unităţilor
economice bazate pe aceeaşi formă de proprietate.
Determinarea tehnico-materială constă în dependenţa trăsăturilor managementului de
caracteristicile muncii şi mijloacelor de muncă ce constituie suportul tehnico-material al
încadrării unităţilor economice în ramuri şi subramuri.
Determinarea umană constă în faptul că o influenţă asupra relaţiilor de management o
are şi componenţa colectivităţii fiecărei unităţi economice şi cultura sa organizaţională.
45. Ce ştiţi despre procesele de management ?
În activitatea oricărei unităţi economice se întâlnesc două tipuri de procese.
Procesele de executie se caracterizeaza prin faptul ca forta de munca actioneaza fie
nemijlocit asupra obiectelor muncii, fie in mod indirect asigurand un ansamblu de produse
corespunzator obiectivelor.
Procesul de management consta in ansamblul fazelor prin care se integreaza si
controleaza munca personalului folosind un complex de metode si tehnici in vederea inplinirii
cat mai eficiente a ratiunilor.
In cadrul proceselor de manag componentele principale sunt: previziunea, organizarea,
coordonare, antrenarea si control-evaluarea.

46. Clasificarea structurilor organizatorice si modalitati de prezentare a acestora


Clasificare:
 structura de tip ierarhica;
 structura de tip functionala;
 structura de tip ierarhic-functionala.
Modalitati de prezentare:
 organigrama este reprezentarea grafica a structurii organizatorice cu ajutorul
anumitor simboluri si pe baza unor reguli specifice;
 regulamentului de organizare si functionare; descrierile de functii; descrierea
postului.

47. Perfectionarea raporturilor manageri-subordonati


O asemenea modalitate de amplificare a eficacitatii muncii managerilor implica
actionarea in patru zone:
 promovarea unor reguli specifice in raportul manager-subordonati (precum: sa
tratezi pe altii cum vrei sa fii tratat, sa fii impartial, sa fii sever in ceea ce priveste
principiile, sa nu predici, ci sa dai exemplu personal);
 eficientizarea comunicatiilor dintre manager si suborodonati;
 maximizarea motivarii subordonatilor;

11
 imbunatatirea controlului exercitat asupra subordonatilor.
48. Precizati categoriile de obiective in fct de sfera de cuprindere si de importanta lor
in cadrul org
In functie de sfera de cuprindere si de importanta lor in cadrul organizatiei, obiectivele
pot fi:: obiective fundamentale, obiective derivate de gradul I, obiective derivate de gradul II,
obiective specifice, obiective individuale.
49. Metode si tehnici decizionale
In functie de volumul, structura si calitatea informatiilor de care se beneficiaza,
modelele decizionale pot fi: deterministe, nedeterministe si probabiliste.
In functie de tipul situatiilor decizionale implicate:
- metode si tehnici de optimizare a deciziilor in cond de certitudine: ELECTRE, tabelul
decizional, simularea decizionala
- metode si tehnici de optimizare a deciziilor in cond de incertitudine: tehnica optimista,
tehnica pesimista, tehnica minimizarii regretelor
- metode si tehnici de optimizare a deciziilor in cond de risc: arborele decizional,
metoda sperantei matematice.

50. Cerinte de rationalitate privind decizia. Enumerare si dezvoltarea uneia:


- decizia trebuie sa fie fundamentata stiintific: pt a putea realiza aceasta cerinta este
necesar ca personalul managerial sa posede atat cunostintele, metodele, tehnicile si
deprinderile decizionale necesare, cat si intelegerea mecanismelor specifice economiei de
piata.
- decizia trebuie sa fie “imputernicita”
- fiecare decizie trebuie sa fie integrata, armonizata in ansamblul deciziilor adoptate
tinand cont de straetgia si politicile organizatiei.
- decizia trebuie sa se incadreze in perioada optima de elaborare si de aplicare
- formularea corespunzatoare a deciziei
51. Managementul prin proiecte
Este un sistem de management cu o durata de actiune limitata, conceput in vederea
solutionarii unor probleme complexe, dar definite precis.
Caracteristicile esentiale ale unui proiect sunt urmatoarele:
 rezultatul final este o unitate sau un numar mic de unitati;
 nu exista decat un cumparator si beneficiar final
 materialele si produsele sunt foarte diversificate;
 diversificarea si complexitatea problemelor implica aportul unui numar de specialisti
de diferite specialitati;
 dezvoltarea unui proiect este temporara;
Conceperea si implementarea managementului prin proiecte se realizeaza in
urmatoarele etape:
1. Definirea generala a proiectului
2. Definirea organizatorica a
3. Desemnarea managerului proiectului.
4. Implementarea managementului prin proiecte.
5. Stabilirea modalitatilor de control ce vor fi utilizate.
6.Evaluarea periodica a stadiului realizarii proiectului.

52. Utilizarea eficienta a secretariatului.


Secretariatul este componenta structurala ale carui sarcini constau in efectuarea
lucrarilor de natura administrativa, de rutina, pt degrevarea titularului functiei in cauza.
Un secretariat bine organizat si competent potenteaza munca managerului prin:
- contribuie decisiv la organizarea rationala a activitatii managerilor de nivel superior;

12
- creeaza conditii preliminare pt realizarea de catre manager a unor contacte operative si
eficiente cu persoane din interiorul si exteriorul organizatiei;
- degreveaza managerul de o serie de actiuni de rutina, contribuind astfel la utilizarea
rationala a timpului de lucru de care el dispune.
Functii ale secretariatului:
 de asistare directa a managerului;
 de legatura si “filtru” pt solicitarile de contacte directe si audiente
 de tratere a informatiilor si documentelor informationale adresate managerilor;
 de reprezentare.

53. Rationalizarea si modernizarea sistemului decizional


Cerinte de rationalitate privind decizia. Enumerare si dezvoltarea uneia:
- decizia trebuie sa fie fundamentata stiintific: In cadrul procesului decizional din
cadrul org, este necesar sa se ia in considerare legitatile specifice economiei de piata pe baza
studierii modalitatilor de manifestare in perioada actual si in viitor. Pt a putea realiza aceasta
cerinta este necesar ca personalul managerial sa posede atat cunostintele, metodele, tehnicile
si deprinderile decizionale necesare, cat si intelegerea mecanismelor specifice economiei de
piata.
- decizia trebuie sa fie “imputernicita”
- fiecare decizie trebuie sa fie integrata, armonizata in ansamblul deciziilor adoptate sau
proiectate a se lua tinand cont de straetgia si politicile organizatiei.
- decizia trebuie sa se incadreze in perioada optima de elaborare si de aplicare
- formularea corespunzatoare a deciziei
Metode si tehnici decizionale
In fct de volumul, structura si calitatea informatiilor de care se beneficiaza, modelele
decizionale pot fi: deterministe, nedeterministe si probabiliste.
In fct de tipul situatiilor decizionale implicate:
- metode si tehnici de optimizare a deciziilor in conditii de certitudine: ELECTRE,
metoda utilitatii globale, metoda aditiva, tabelul decizional, simularea decizionala
- metode si tehnici de optimizare a deciziilor in cond de incertitudine: tehnica optimista,
tehnica pesimista, tehnica minimizarii regretelor
- metode si tehnici de optimizare a deciziilor in cond de risc: arborele decizional,
metoda sperantei matematice.

54. Comunicarea in cadrul organizatiei


Este un proces de transmitere a informaţiilor, sub forma mesajelor simbolice, între
douã sau mai multe persoane, unele cu statut de emiţãtor, altele cu statut de receptor, prin
intermediul unor canale specifice.
Componente:
 emiţătorul;
 mesajul;
 canalul;
 receptorul.
Deficiente majore in procesul de comunicare: barierele comunicationale (bariere de
limbaj, exprimare; bariere de receptie; bariere contextuale; bariere mixte)
Modalităţi de amplificare a eficacităţii comunicaţiilor:
 motivarea adecvată a comunicării;
 asigurarea unei comunicări clare, concise;
 perfecţionarea managerilor;
 perfecţionarea capacităţii de exprimare şi de ascultare;
 promovarea cu predilecţie a unor stiluri participative de management;
 perfecţionarea structurii organizatorice;
 informatizarea managementului
13
55. Enumerati cinci variabile cultural-organizatorice
Istoricul firmei; proprietarii firmei; managerii firmei; salariaţii; mărimea firmei;
tehnica şi tehnologia utilizată; informatizarea activitatilor; situaţia economică a organizaţiei;
faza ciclului de viaţă al firmei; scopul şi obiectivele organizaţiei; sistemul de management al
organizaţiei; mediul juridico-instituţional; mediul economic al firmei; cultura naţională în
cadrul căreia funcţionează organizaţia.
56. Managementul prin exceptii
Este un sistem simplificat de management bazat pe vehicularea ascendenta, selectiva a
informatiilor care reflecta abateri de la limitele de toleranta stabilite si pe concentrarea celor
mai buni manageri si specialisti in zonele decizionale si operationale cheie pt competitivitatea
organizatiei.
Aplicarea propriu-zisa implica compararea realizarilor cu nivelurile previzionate.
Concret, se stabilesc valorile effective, se calculeaza diferentele fata de nivelul planificat, iar
in cazul in care abaterile depasesc limitele admise, se identifica cauzele care le-au generat ce
se comunica odata cu valorile abaterilor managerilor situati pe niveluri ierarhice superioare.
Avantaje:
 economisirea timpului managerilor;
 determina o simplificare apreciabila a sistemului informational;
 determina o ieftinire a functionarii aparatului managerial.
57. Managementul participativ
Reprezinta exercitarea proceselor de management prin implicarea unui număr sporit de
manageri şi executanţi, utilizând o gamă variată de modalităţi, între care organismele
participative instituţionale ocupă o poziţie centrală. Se bazează pe atragerea personalului, la
punctul de conducere în scopul creşteri eficienţei economice.
El poate fi:
 consultativ - când se bazează pe consultarea personalului pentru soluţionarea
unor probleme decizionale;
 deliberativ - când se bazează pe adaptarea în grup a deciziilor.

58. Enumerati tendintele decizionale pe plan mondial , detaliati aspectele privind una
dintre acestea.
- personalizarea deciziei
- informatizarea deciziei.
Principalele variabile care determina informatizarea decizionala:
 posedarea de catre manageri a cunostintelor si abilitatilor necesare utilizarii eficace a
computerelor;
 dotarea organizatiilor cu calculatoare performante;
 constituirea si utilizarea de sisteme informationale gigant, de magistrale
informationale, care ofera rapid si ieftin informatii de catre managerii necesare in procesele
decizionale;
 conturarea treptata in cadrul organizatiilor a unei culturi organizationale, cu o
pronuntata dimensiune informatica ce influenteaza pozitiv informatizarea decizionala.

59. Funcţiunea financiar-contabilă


Întrucât reflectă din punct de vedere economic toate celelalte activităţi ce se desfăşoară
în cadrul organizaţiei prin prisma unor elemente valorice integrative, funcţiunea financiar-
contabilă are un pronunţat caracter sintetic. Aceasta cuprinde ansamblul activităţilor prin
care se asigură resursele financiare necesare atingerii obiectivelor organizaţiei, precum
şi evidenţa valorică a mişcării întregului său patrimoniu.
În condiţiile tranziţiei la economia de piaţă, ale situării în prim plan a factorilor
economici, activităţile financiar-contabile îşi modifică substanţial conţinutul şi devin din ce în

14
ce mai importante. În cadrul funcţiunii financiar-contabile deosebim cel puţin trei - patru
(grupuri de) activităţi principale: financiară, contabilitatea şi controlul intern, evidenţă
asociaţi etc.
60. Cultura managerială
Se referă la sistemul de valori, credinţele, aspiraţiile, aşteptările şi comportamentele
managerilor dintr-o organizaţie care se reflectă în tipurile şi stilurile de management
practicate, marcând sensibil conţinutul culturii organizaţionale a fiecărei organizaţii şi
performanţele sale.
61. Functiile si importanta culturii organizationale
 integrarea salariatilor in cadrul firmei;
 directionarea rolurilor si comportamentelor organizationale;
 protectia comunitatii fata de amenintarile mediului;
 pastrarea si transmiterea valorilor si traditiilor organizationale;
 constituie sursa culturala pt avantaje competitive strategice pe term lung ale firmei
bazate pe capacitatea sa organizationala.
Importanta culturii organizationale:
 permite identificarea si descrierea a numeroase elemente reale si rezultatele
activitatilor incorporate;
 implica prin natura sa o abordare ce are in vedere toti salariatii firmei;
 faciliteaza identificarea si combaterea conduitelor organizationale ilicite;
 permite o mai buna legatura intre analizele macro si microeconomice;
 rezida in impactul pe care il are asupra cresterii functionalitatii si
performantelor organizatiei.
62. Formarea si perfectionarea personalului
Prin formarea personalului desemnãm ansamblul proceselor prin care salariaţii îşi
însuşesc cunoştinţele, aptitudinile, deprinderile şi comportamentele trebuitoare exercitãrii
unor ocupaţii necesare respectivei firme.
Prin perfecţionarea pregătirii personalului desemnãm ansamblul proceselor prin
intermediul cãrora salariaţii organizaţiei îşi îmbogãţesc arsenalul de cunoştinţe, metode,
aptitudini, deprinderi şi comportamente în domenii în care au deja o calificare de bazã.
Formarea personalului în cadrul organizaţiei se realizează prin licee de specialitate şi
şcoli profesionale, etc.
Perfecţionarea pregătirii personalului firmelor se efectuează prin instituţiile de
învăţământ superior, firmele private sau publice de pregătire a personalului, care realizează
cursuri sau programe proprii, special organizate în cadrul lor.
63. Control-evaluarea-functie a managementului
Control-evaluare – ansamblul proceselor de muncă prin care performanţele
organizaţiei sunt măsurate şi comparate cu obiectivele şi standardele stabilite initial, în
vederea eliminării deficienţelor constatate.
64. Evaluarea si promovarea resurselor umane
Evaluarea personalului poate fi definitã ca ansamblul proceselor prin intermediul
cãrora se emit judecãţi de valoare asupra salariaţilor din organizaţie şi de exercitare a
competenţelor şi responsabilitãţilor, a conturãrii perspectivelor de promovare.
Metode de evaluare generale: notatia, aprecierea globala, aprecierea functionala.
Metode de evaluare speciale: cazul, testele de autoevaluare, centrul de ev.
Prin promovare înţelegem ansamblul proceselor prin care se atribuie personalului din cadrul
organizaţiei posturi manageriale situate pe un nivel ierarhic superior, precum şi gradaţii sau
clase mai mari în cadrul aceluiaşi post.
Criterii depromovare:
a) Promovarea pe baza vârstei şi a vechimii în muncă.
15
b) Promovarea pe baza rezultatelor.
c) Promovarea pe baza potenţialului personalului.

65. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare


Prin funcţiunea de cercetare-dezvoltare se desemnează ansamblul activităţilor
desfăşurate în organizaţie prin care se concepe şi se implementează progresul ştiinţifico-
tehnic.
Activităţi principale:
Activitatea de previzionare constă în elaborarea proiectelor, strategiilor şi politicilor
organizaţiei, concretizate în prognoze şi planuri, în urmărirea realizării lor.
Activitatea de concepţie tehnică include ansamblul cercetărilor aplicative şi
dezvoltărilor cu caracter tehnic efectuate în cadrul organizaţiei.
Activitatea de organizare reuneşte ansamblul proceselor de elaborare, adaptare şi
introducere de noi concepte şi tehnici cu caracter organizatoric.
66. Mediul ambient al organizatiei
Include toate elementele exogene organizaţiei, de natură economică, tehnică, politică,
demografică, culturală, ştiinţifică, organizatorică, juridică, psiho-sociologică, educaţională şi
ecologică ce marchează stabilirea obiectivelor acesteia, obţinerea resurselor necesare,
adoptarea şi aplicarea deciziilor de realizare a lor.
67. Raportul dintre cultura si climatul organizational
O problemă controversată în literatura de specialitate se referă la raporturile dintre
cultura organizaţională şi climatul organizaţional. Unii autori le suprapun integral sau parţial,
în timp ce alţii le consideră absolut distincte. Din acest punct de vedere este interesantă
recenta abordare a lui Denison care contrapune cultura şi climatul organizaţional, îndeosebi
din punct de vedere al cercetării lor. Climatul organizaţional este starea de spirit a
personalului, ce tinde să prevaleze într-o anumită perioadă, reflectare atât a culturii
organizaţionale, cât şi a evoluţiilor recente ale organizaţiei, în special economice şi
manageriale
Cultura organziationala caracteristici:
 e conceptualizata si ideografica
 predomina cantitativa, centrata pe valori si ipoteze,
 stiinte implicate major sunt sociologia si antropologia
Climatul organizational caracteristici:
 e comparativa si nemotica,
 predomina calitativa ; axata pe manifestari umane (superficial), stiinta
implicata e psihologia.
68. Organizarea ergonomică a muncii managerului
In organizarea ergonomica a muncii conducatorilor apar o serie de particularitati, date
de specificul active de conducere, comparativ cu activitatile de executie.
Organizarea ergonomica a locului de munca a conducatorului, munca acestuia trebuie
sa facilitateze rezolvarea celor 2 probleme, in functie de specificul firmei.

69. Cele patru tipuri de schimbari in cultura organizational si sistemul organizatoric


Cele patru tipuri de schimbari sunt :
- de armonizare, adica imbunatatiri ce au in vedere evenimente viitoare anticipate;
- de adaptare, ce constau in imbunatatiri realizate ca raspuns la producerea unor evenimente
externe neanticipate;
- de reorientare, de natura strategica,realizate in functie de perioada si locul producerii
anumitor evenimente majore anticipate;
- de reconcepere a organizatiei sau a unor componente ale acesteia , generate de aparitia unor

16
evenimente in contextul organizatiei care ii ameninta existenta. In aceasta situatie sunt
necesare schimbari radicale in organizatie, ce vizeaza cultura organizationala, strategia
manageriala, sistemul managerial etc.

70. Selectati principiile de concepere si rationalizare a sistemului informationa-


managerial
1.Subordonarea conceperii si funcionarii sistemului informational cerintelor
managementului organizatiei.
2.Corelarea stransa a sistemului informational cu sistemul decisional si cu organizarea
structural a organizatiei.
3.Principiul unitatii metodologice a tratarii informatiilor
4.Principiul concentrarii asupra abaterilor esentiale
5.Principiul asigurarii unui timp corespunzator de reactive componentelor si
ansamblului sistemului managerial
6.Principiul asigurarii de maximum de iinformatii finale din fondul de informatii
primare.
7.Principiul flexibilitatii
8.Principiul eficacitatii si eficientei

71. Functiunea de resurse umane


Ansamblul proceselor de munca din cadrul organizatiei prin care se asigura resursele
umane necesare, precum si utilizarea, dezvoltarea si motivarea acestora constituie continutul
functiunii de resurse umane.
- Activitati: previzionarea necesarului de personal
- fomarea personalului
- selectionarea personalului
- incadrarea personalului
- evaluarea personalului
- motivarea personalului
- perfectionarea personalului
- promovarea personalului
- protectia salariatilor

72. Enumerati 4 teorii motivationale


Abordarea lui Mc.Gregor, Teoria lui Maslow, Teoria lui Herzberg, Teoria aşteptărilor
VIE a lui Vroom, Abordarea contingency.

73. Determinarea eficienţei manageriale directe


Orice demers managerial impplica eforturi si efecte. Din compararea acestora rezulta
sau nu eficienta. Acesteia I se adauga eficacitatea, concept cu ample rezonante asupra muncii
managerului si implicatiilor sale. Eficienta muncii managerului implica numeroase aspecte
(obtinerea unor efecte superioare eforturilor implicate de unele demersuri manageriale) iar
eficacitatea unui manager este data de masura in care acesta “ reuseste sa faca ceea ce
trebuie sa faca”.
74. Enumeraţi principiile de structurare organizatorică
 Principiul suprematiei obiectivelor
 Principiul managementului participativ
 Principiul unitatii de decizie si actiune
 Principiul apropierii managementului de executie
 Principiul interdependentei minime
 Principiul permanentei managementului
 Principiul definirii armonizate a posturilor si caracteristicile titularului
17
 Principiul instituirii de echipe intercompartimentale
 Principiul flexibilitatii
 Principiul reprezentarii structurii
 Principiul eficacitatii si eficientei structurilor
 Principiul determinarii variantei optime.

75. Functiunea comerciala


Functiunea comerciala este ansamblul proceselor de cunoastere a cererii si ofertei
pietei, de procurare nemijlocita a materiilor prime, materialelor, echipamentelor de productie
necesare vanzarii produselor, semifabricatelor si serviciilor acesteia.
Grupuri de activitati:
- Aprovizionarea
- Vanzarea
- Marketing
76. Prezentati corelatiile intre sistemul de obiective si organizarea procesuala
Organizarea procesuala consta în stabilirea principalelor procese de munca necesare
realizarii sistemului de obiective ale firmei. Principalele procese de munca ce se desfasoara
într-o organizatie sunt: functiunile, activitatile, atributiile si sarcinile.
Sistemul de obiective, reprezinta componenta de baza a structurii manageriale prin obiective
si cuprinde toate categoriile de obiective: fundamentale, derivate, specifice si individuale.

77. Prezentati corelatiile intre sistemul de obiective si organizarea structurala


Organizarea structurala preia rezultatele organizarii procesuale - functiunile,
activitatile, atributele si sarcinile - incadrandu-le in structuri organizatorice adecvate
caracteristicilor si posibilitatilor fiecarei organizatii economice in parte.
Sistemul de obiective, reprezinta componenta de baza a structurii manageriale prin obiective
si cuprinde toate categoriile de obiective: fundamentale, derivate, specifice si individuale.
78. Precizati corelatiile intre organizarea procesuala si sistemul de obiective
Organizarea procesuala consta în stabilirea principalelor procese de munca necesare
realizarii sistemului de obiective ale firmei. Principalele procese de munca ce se desfasoara
într-o organizatie sunt: functiunile, activitatile, atributiile si sarcinile.
Sistemul de obiective, reprezinta componenta de baza a structurii manageriale prin obiective
si cuprinde toate categoriile de obiective: fundamentale, derivate, specifice si individuale.
79. Precizati corelatiille intre organizarea structurala si sistemul de obiective
Organizarea structurala preia rezultatele organizarii procesuale - functiunile,
activitatile, atributele si sarcinile - incadrandu-le in structuri organizatorice adecvate
caracteristicilor si posibilitatilor fiecarei organizatii economice in parte.
Sistemul de obiective, reprezinta componenta de baza a structurii manageriale prin
obiective si cuprinde toate categoriile de obiective: fundamentale, derivate, specifice si
individuale.

80. Precizati corelatiile intre organizarea procesuala si organizarea structurala


Organizarea procesuala consta în stabilirea principalelor procese de munca necesare
realizarii sistemului de obiective ale firmei. Principalele procese de munca ce se desfasoara
într-o organizatie sunt: functiunile, activitatile, atributiile si sarcinile.
Organizarea structurala preia rezultatele organizarii procesuale - functiunile, activitatile,
atributele si sarcinile - incadrandu-le in structuri organizatorice adecvate caracteristicilor si
posibilitatilor fiecarei organizatii economice in parte.
81. Precizati corelatiile intre organizarea structurala si organizarea procesuala
Organizarea procesuala consta în stabilirea principalelor procese de munca necesare
realizarii sistemului de obiective ale firmei. Principalele procese de munca ce se desfasoara
într-o organizatie sunt: functiunile, activitatile, atributiile si sarcinile.
18
Organizarea structurala preia rezultatele organizarii procesuale - functiunile, activitatile,
atributele si sarcinile - incadrandu-le in structuri organizatorice adecvate caracteristicilor si
posibilitatilor fiecarei organizatii economice in parte.
82. Indicaţi factorii primari ai deciziei manageriale şi conţinutul lor
Factorii primari ai deciziei manageriale. Investigatiile inteprinse au aratat ca cele mai
importante elemente constitutive ale situatiei decizionale sunt:
- factorul de luare a deciziei sau decidentul;
- mediul ambient
Decidentul este reprezentat de un manager sau de un organism managerial, care adopta
decizia in situatia respectiva.
Mediul ambiant decizional consta in ansamblul elementelor endogene si exogene ale
firmei, care alcatuiesc situatia decizionala, caracterizata prin manifestarea unor influente
directe si indirecte semnificative asupra continutului si rezultatelor deciziei manageriale
83. Definiţi metoda managerială şi enumeraţi trei metode manageriale
Metoda manageriala este o constructie manageriala coerenta si riguroasa, ce
incorporeaza faze, componente, reguli etc, precis conturate, prin intermediul careia se
exercita un segment restrans al proceselor sau relatiilor manageriale dintr-o organizatie, cu
efecte localizate de regula la nivelul unui numar redus de manageri si compartimente din
organizatie.
Exemple:
- Metoda ABC
- Alianta strategica
- Analiza morfologica

84. Definiţi sistemul managerial (metoda managerială complexă) şi enumeraţi trei


sisteme manageriale.
Sistemul de management al organizatiei poate fi definit ca ansamblul elementelor cu
caracter decizional, organizatoric, informational, motivational etc. din cadrul organizatiei,
prin intermediul caruia se exercita ansamblul proceselor si relatiilor de management, în
vederea obtinerii unei eficacitati si eficiente cât mai mari.
Sistemul managerial (metoda manageriala complexa) este o constructie manageriala
coerenta, riguroasa si complexa, cu faze, componente, reguli etc. precis conturate, prin
intermediul careia se exercita ansamblul proceselor si relatiilor manageriale dintr-o
organizatie sau o parte apreciabila a acestora.
Sisteme manageriale:
- Organizatoric
- Informational
- Decizional
85. Ce este “triunghiul de fier” al organizarii? In ce consta importanta si utilitatea
sa?
Raţionalitatea unui post şi eficacitatea muncii depuse de titularul său sunt condiţionate
într-o măsură hotărâtoare de corelarea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor. Este
ceea ce numim „triunghiul de aur” al organizării .
Cercetările întreprinse de numeroşi specialişti au evidentit ca disfunctionalitatile cu
care cu care se confrunta diferite organizatii sunt generate de nesincronizarea integrală a
sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor circumscrise posturilor.
86. Ce este “organigrama”? In ce consta importanta si utilitatea sa?
organigrama este definită ca reprezentarea grafică a structurii organizatorice cu ajutorul
anumitor simboluri şi pe baza unor reguli specifice. Organigrama este formată din căsuţe
dreptunghiulare, reprezentând posturi de management sau compartimente şi linii, de diferite
forme, care redau raporturile ierarhice, funcţionale etc.,

19
În cazurile în care organigrama redă structura organizatorică a întregii organizaţii se
numeşte organigramă generală. Pentru studierea organizării secţiilor se elaborează şi
organigrame parţiale, reprezentând în detaliu componenţa organizatorică a
compartimentelor respective.
87. Enumerati modalitatile de manifestare ale culturii organizationale.
Simbolurile, compomentele, ritualurile si ceremoniile, statuturile si rolurile, istorioarele
si miturile.
88. Definiti procesul decisional si prezentati formele sale de manifestare
Procesul decizional, specific deciziilor mai complexe, implică un consum de timp
notabil, care poate fi de ordinul orelor, zilelor sau chiar săptămânilor, pe parcursul cărora se
culege şi analizează o anumită cantitate de informaţii, se stabilesc contacte umane şi se
consultă mai multe persoane în vederea conturării situaţiei decizionale. În esenţă, procesul
decizional constă în ansamblul fazelor prin intermediul cărora se pregăteşte, adoptă, aplică şi
evaluează decizia managerială şi a căror derulare necesită o perioadă relativ îndelungată.
Forme de manifestare: ……
89. Enumerati tipurile de motivare si exemplificati unul dintre acestea
Tipuri de motivare:
Tipuri de motivare:
- motivarea pozitiva si negative
- motivarea economica si moral-spirituala
- motivarea intrinseca si extrinseca
- motivarea cognitiva si afectiva
Motivarea pozitiva si negativa
Motivarea pozitiva are in vedere cresterea eforturilor si contributiei personalului la
realizarea obiectivelor organizatiei, pe baza amplificarii satisfactiilor sale din participarea la
procesul muncii ca urmare a realizarii sarcinilor atribuite, iar motivatiile utilizate asigura
cresterea veniturilor salariatilor, a moralului si statutului corespunzator asteptarilor acestora.
Motivarea negativa prin generarea de frecvente insatisfactii la salariatii organizatiei
contribuie la un moral scazut al acestora, la inhibarea lor si la instaurarea unui climat
organizational tensionat, defavorizat obtinerii de rezultate performante de catre organizatie.
90. Ce sunt componentele postului ? În ce constă angrenarea acestora într-un
“trunghi” ?
Componentele structurii organizatorice sunt:
 postul,functia ,compartimentul ,ponderea ierarhica ,nivelul ierarhic,relatiile
organizatorice.
Triunghiul de aur al organizarii este format din
 sarcini
 competente
 responsabilitati si obiective
91. Un sistem de cerinte motivationale trebuie sa cuprinda urmatoarele:
A). Angajarea si utilizarea in cadrul organizatiei de persoane care apreciaza
rezultatele pe care aceasta le furnizeaza.
b). Determinarea elementelor pe care oamenii si le doresc (asteapta) si oferirea
lor ca recompense.
c). Asigurarea salariatilor in permanenta cu sarcini interesante, ce le “sfideaza”
posibilitatile, incitând la autodepasire, la creativitate, utilizând metode cum
ar fi: rotatia pe posturi, largirea continutului functiilor, imbogatirea
posturilor etc.
d). Particularizarea motivatiilor ca fel, marime si mod de acordare in functie de
caracteristicile salariatilor, ajungând pâna la personalizarea lor.

20
e). Acordarea motivatiilor, mai ales a celor economice, treptat pentru a economisi
resursele si a asigura perspective motivationale si profesionale salariatilor pe termen lung,
bazate pe asteptari rezonabile si accesibile.
f). Comunicarea salariatilor, foarte explicit, a sarcinilor, nivelului realizarilor si
performantelor previzionate.
g). Incadrarea salariatilor pe posturile care li se potrivesc, astfel ca acestora sa le placa
ceea ce fac, obtinându-se in acest mod autorecompensarea lor.
h). Utilizarea combinata a recompenselor economice si moral-spirituale.
i). Informarea salariatilor cu privire la recompensele si sanctiunile prevazute de
rezultatele efectiv obtinute.
j). Acordarea de recompense economice si moral-spirituale la diferite perioade, pe
masura necesitatilor.
k). Aplicarea motivatiilor economice si moral-spirituale imediat dupa finalizarea
proceselor de munca programate.
l). Minimizarea sanctionarii personalului.
m). Oferirea salariatilor in permanenta a acelor recompense pe care ei si le doresc si le
asteapta in continuare.
n). Motivatiile acordate salariatilor sa fie percepute de acestia ca fiind corespunzatoare.
92. Deficientele majore in procesul de comunicare
Funcţionarea eficace a sistemului de comunicaţii în organizaţii este adesea influenţată
de apariţia şi manifestarea a numeroase bariere. Cauzele care generează asemenea bariere
sunt legate de emiţător, de receptor, de mesaj, de canalul de comunicare.
Tipuri de bariere comunicaţionale se referă la:
a) limbaj şi modul de exprimare
b) recepţie a mesajelor
c) contextuale comunicării
d) eterogene
93. Determinantii strategiei
1. Abordari ale conditionarii strategiei
2. Determinantii endogeni
3. Determinantii contextuali
4. Relatia strategie - ciclu de viata al firmei. In contextul abordarii determinantilor
strategiei, consideram necesar sa punctam un ultim aspect major, din pacate, frecvent omis
chiar de reputatin specialisti in domeniu.
Eficacitatea si eficienta unei organizatii si, implicit, strategia sa depind, intr-o masura
apreciabila, de stadiul (faza) ciclului de viata in care se afla firma. Determinantii mentionati
prezinta intensitati si modalitati sensibil diferite de manifestare, in functie de faza de viata a
firmei.
Aspectele de abordat si solutionat, in plan strategic, variaza si sunt sensibil diferite in
fiecare faza a ciclului de viata a firmei.
1 - Debut 2 - Dezvoltare 3 - Crestere sau expansiune 4 - Stagnare sau declin<br> 5 - Confort
6 - Schimbare a proprietarului (vanzare, fuziune etc.) - neilustrata in figura -deoarece se poate
produce in orice etapa a vietii.
94. Prezentati (fara detalii) cinci modalitati de implicare a stakeholderilor
Principalele modalitati de implicare ale stakeholderilor in activitatile firmei:
1. Informarea continua a stakeholderilor asupra evenimentelor deosebite din viata firmei si
intreprinzatorului
2. Invitarea stakeholderilor sa viziteze firma
3.Participarea stakeholderilor la sarbatorirea unor evenimente majore ale firmei
4.Vizitarea periodica de catre intreprinzator a stakeholderilor
5.Felicitarea si trimiterea de cadouri stakeholderilor cu prilejul principalelor sarbatori si a
evenimentelor deosebite din viata personala a acestora
6.Initierea de catre intreprinzator a unor actiuni comune recreative si/sau distractive
7.Cooptarea anumitor stakeholderi in diverse organisme din cadrul intreprinderii
21
8.Implicarea directa a intreprinzatorului in realizarea unor actiuni importante de catre
stakeholderi
9. Oferirea de catre firma a unor stimulente financiare stakeholderilor pentru contributii
majore la obtinerea performantelor economic
10. Sponsorizarea de catre firma a stakeholder
11. Participarea stakeholderilor importanti la maririle de capital ale firmei

95. Determinatii leadershipului si stilurile de leadership


96. Principalele ipoteze ale managementului resurselor umane
97. Optimizarea deciziilor in conditii de certitudine
98. Modificaţi organizarea structurală, prezentată în organigramă, astfel încât să se reducă
ponderea ierarhică a primarului. Care este pondera ierarhică a primarului, înainte şi
după modificările efectuate ? Precizaţi ponderile ierarhice (înainte şi după efectuarea
modificărilor) ale managerilor care “au fost afectaţi” de schimbările survenite ?
99. Prezentati functiile sistemului informational

22