Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

MASTER-IMST

ANALIZA UNEI INVESTITII

STUDENTI: Botas Georgiana Elizabeth


Dima Cristian Alexandru
1.PREZENTARE PRO BRANDS Distribution SRL

Înfiinţată în 2003 şi operaţională din iulie 2004, PRO BRANDS Distribution a reuşit pe
o perioadă scurtă de timp să dezvolte o afacere de succes în domeniul cafelei şi a altor produse
complementare.

Astăzi, compania noastră poate oferi o soluţie completă: cafea, echipamente pentru
prepararea cafelei, ceai şi pudră de ciocolată, atât pentru segmentul Ho.Re.Ca, cât şi pentru
segmentul Office şi Home.

Succesul companiei se datorează atât brandurilor premium precum illy, Dammann,


Monbana, cât şi partenerilor noştri care au făcut posibilă această dezvoltare.

Obiectul de activitate al societatii il constituie prelucrarea ceaiului si a cafelei Cod Caen


1586.
Produsele pferite de PRO BRANDS Distribution sunt cele oferite si in prezent,
structurate pe doua categorii:
- cafea naturala prajita vrac in diverse sortimente
- cafea naturala prajita ambalata

Societatea detine o proprietate in Bucuresti, teren in suprafata de 21.500 mp, pe care


doreste sa ridice un spatiu noude productie pentru activitatea societatii, deoarece in prezent
societatea isi desfasoara activitatea de productie in spatii inchiriate.

Valoarea totala a investitiei preconizate este de 4.709.090 euro.


In principal structura investitiei este urmatoarea:

Constructii 4,585,392

Echipament 18,743

Comisioane, taxe, cote legale 100,955

Total 4,709,090

Spatiul de productie se preconizeaza ca va fi operational la 8 luni de la data obtinerii


finantarii solicitate, in prezentul studiu urmand sa opereze la finele lunii ianuarie 2006.
Avand in vedere analiza financiara a investitiei propuse pentru perioada de 5 ani, se
considera ca fezabila investitia in ipotezele analizate, cu indicatori financiari buni.
Principalii indicatori prognozati pentru investitia societatii comerciale PRO BRANDS
Distribution sunt urmatorii:
- valoarea actualizata neta (VAN) = 3,354,042 euro la o rata de actualizare
luata in calcul de 8%.
- Rata interna de rentabilitate (RIR) = 32.89%
- Punctul critic al vanzarilor = 4,116,746 euro
2. ANALIZA FINANCIARA

1. Analiza financiara pe baza bilantului


1.1. FR-NFR-TN
lei
2003 2004
Capital permanent 110,192,077 165,626,330
Active imobilizate 21,119,302 73,951,868
Fond de rulment (FR) 89,072,775 91,674,462
Active circulante 88,015,521 91,790,259
Regularizare Activ 1,132,691 35,721
Datorii curente 90,737,953 147,335,179
Nevoia de fond de rulment (NFR) -1,589,741 -55,509,199
Trezoreria neta (TN) 90,662,516 147,183,661

FR = Capital permanent – Active imobilizate


NFR = Active circulante – Datorii curente
TN = FR-FRN

1.2. Bilant financiar


lei
2003 2004
Active imobilizate 21,119,302 73,951,868
Stocuri 24,718,910 20,793,071
Creante 32,093,211 52,211,950
Disponibilitati 31,203,400 18,785,238
Regularizari activ 1,132,691 35,721
Total ACTIV 110,267,514 165,777,848
Capitaluri proprii 19,454,124 18,291,151
Datorii cu durata mai mica de 1 an 90,737,953 147,335,179
Regularizari pasiv (venituri in avans) 75,437 151,518
Total PASIV 110,267,514 165,777,848

2. Analiza financiara pe baza contului de profit si pierdere


2.1. Soldurile intermediare de gestiune
lei
2003 2004
+Vanzari de marfuri 11,689,652 8,098,970
+Productia exercitiului 580,739,522 760,056,382
-Cheltuieli privind marfurile 11,294,012 8,376,228

-Cheltuieli cu materii, materiale si alte 544,243,646 721,850,817


servicii
=Valoarea adaugata 36,891,516 37,928,307
-Impozite si taxe 1,401,674 499,761

+Subventii pentru exploatare 0 0

-Cheltuieli cu personalul 14,313,736 19,122,393

=Excedent brut de exploatare 21,176,106 18,306,153

+Venituri din provizioane 0 0


+Alte venituri din exploatare 332,332 295,044
-Alte cheltuieli din exploatare 18,188,516 26,162,612

-Cheltuieli privind amortizarea si 3,108,942 4,212,542


provizioanele
=Profit din exploatare 210,980 -11,773,957

+Venituri financiare 6,287,396 19,065,877

-Cheltuieli financiare 3,836,480 5,462,506

=Profit curent 2,661,896 1,829,414


+/-Rezultatul exceptional 0 122,306
=Profit brut 2,661,896 1,951,720
-Impozit pe profit 907,833 614,693
=Profit net 1,754,063 1,337,027

2.2. Capacitate de autofinantare


lei
Metoda aditiva 2003 2004
Excedentul brut de exploatare 21,176,106 18,306,153
+Alte venituri din exploatare 332,332 295,044
-Alte cheltuieli de exploatare 18,188,516 26,162,612
+Venituri financiare 6,287,396 19,065,877
-Cheltuieli financiare 3,836,480 5,462,506
+Venituri exceptionale 0 122,306
-Cheltuieli exceptionale 0 0
-Impozitul pe profit 907,833 614,693
=CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE 4,863,005 5,549,569

Metoda deductiva 4004 4006


Rezultatul net al exercitiului 1,754,063 1,337,027
+Cheltuieli privind amortismentele si provizioanele 3,108,942 4,212,542
+Venituri din provizioane 0 0
+Cota parte din subventiile virate exercitiului 0 0
CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE 4,863,005 5,549,569

3. Analiza pe baza indicatorilor de rentabilitate-RISC

Specificatie Simbol 2003 2004


Venituri din exploatare Ve 592,761,506 768,450,396
Cheltuieli de exploatare Che 592,550,526 780,224,353
Profit din exploatare Pe = Ve-Che 210,980 -11,773,957
Profit curent Pc 2,661,896 1,829,414
Specificatie Simbol 2003 2004
Profit net Pn 1,754,063 1,337,027

Capital propriu Cpr 19,454,124 18,291,151


Activ total At 110,267,514 165,777,848
Rata rentabilitatii veniturilor rv = Pe / Ve 0.035% -0.015%
Rata rentabilitatii resurselor consumate rc = Pe / Che 0.035% -0.015%
Rentabilitatea economica re = Pe / At 0.191% -0.071%
Rentabilitatea financiara rf = Pc / Cpr 0.136% 0.100%

4. Calculul indicatorilor de evaluarea a investitiilor


4.1. Calculul valorii actualizate nete
euro
2003 2004 2005 2006 2007
Vanzari 17,622,894 18,93,8035 18,93,8035 18,93,8035 18,93,8035
TOTAL INTRARI DE 17,622,894 18,938,035 18,938,035 18,938,035 18,938,035
NUMERAR
Variatia capitalului circulant 328,242 -21,717 0 0 0
Cheltuieli operationale 15,436,558 16,568,844 16,568,844 16,568,844 16,568,844
Impozit pe profit 157,741 173,101 173,101 173,101 173,101
TOTAL IESIRI DE 15,922,541 16,720,229 16,741,945 16,741,945 16,741,945
NUMERAR
Surplus/Deficit net 1,700,353 2,217,807 2,196,090 2,196,090 2,196,090
Surplus/Deficit net de 1,700,353 3,918,160 6,114,250 8,310,340 10,506,430
numerar cumulat

Valoare investitie Flux de numerar net


-4,705,090 1,700,353 2,217,807 2,196,090 2,196,090 2,196,090

Rata interna de 8%
actualizare
Valuarea neta 3,354,042
actualizata

Valuarea actualizata neta (VAN) a proiectului este de 3,354,042 euro , calculata la un factor de
actualizare de 8%.

VAN = 1,700,353/1.08 + 2,217,807/1.17 + 2,196,090/1.26 + 2,196,090/1.36 +


2,196,090/1.47 – 4,705,090 = 3,354,042

4.2. CALCULUL DURATEI DE RECUPERARE A INVESTITIEI

Valorile fluxurilor nete de numerar care au stat la baza calculului duratei de recuperare a
investitiei sunt:
Valoare Flux de numerar net
investitie
-4,705,090 1,700,353 2,217,807 2,196,090 2,196,090 2,196,090

Durata de recuperare a investitiei este de 3.42 ani.

4.3. CALCULUL RATEI INTERNE DE RENTABILITATE

Rata interna de rentabilitate a proiectului este de 32.89%.

4.4. CALCULUL SI ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE

In calculul pragului de rentabilitate s-au considerat variabile cheltuielile cu cafeaua verde ,


ambalajele, salariile directe si utilitatile, iar restul cheltuielilor, respectiv cheltuielile cu
reparatiile, piesele de schimb si intretinerea, cheltuielile cu taxele si impozitele, altele decat
impozitul pe profit, alte cheltuieli indirecte ale productiei, cheltuielile de administrare, cheltuieli
de promovare si publicitate, amortizare si cheltuieli financiare cu dobanzile s-au considerat fixe.
Cheltuielile variabile au fost influentate proportional cu gradul de utilizare al capacitatii,
respectiv:

2003 2004 2005 2006 2007


Utilizarea de
84% 90% 90% 90% 90%
capacitate

Corespunzator acestora s-a calculat pentru perioada previzionata:

2003 2004 2005 2006 2007


Punctul critic al
4,116,746 4,116,746 4,116,746 4,116,746 4,054,111
vanzarilor

4.5. ANALIZA DE SENSIBILITATE SI RISC

Modificarea premiselor avute in vedere la proiectarea veniturilor si a cheltuielilor, in varianta


de baza, ca de exemplu:

 O scadere a preturilor cu 3% ar genera o diminuare a veniturilor incasate previzionate


si concomitent o modificare a principalilor indicatoriai investitiei dupa cum urmeaza:

Rata interna de rentabilitate a proiectului (RIR) va fi de 19.43%.


Valoarea neta actualizata (VAN), calculata la un factor de actualizare de 8% va fi de 1,461,068
euro.
Rata de recuperare a investitiei va fi de 26.17%.
Mentionam ca si in aceasta varianta proiectul ar genera suficient numerar pentru plata ratelor si
a dobanzilor la creditele contractate.
 Proiectul suporta chiar si o scadere a preturilor de vanzare cu 5% cu o diminuare
corespunzatoare a veniturilo incasate previzionate. In aceasta premisa principalii
indicatori ai investitiei se vor modifica dupa cum urmeaza:

Rata interna de rentabilitate a proiectului (RIR) va fi de 9.63%.

Valoarea neta actualizata (VAN), calculata la un factor de actualizare de 8% va fi de 199,086


euro.

Rata de recuperare a investitiei va fi de 19.50%.

Chiar si in aceasta varianta proiectul genereaza suficient numerar pentru plata ratelor si a
dobanzilor la creditele contractate si chiar pentru dezvoltari ulterioare perioadei de 5 ani luata
in calculul indicatorilor aratati.

In ambele cazuri, premisele modificate, cat si in cazul proiectiei financiare de baza, factorul de
actualizare luat in calculul VAN a fost estimat pesimist (8%).

Daca s-ar lua in calcul un factor de actualizare de 6% cu mentinerea premizelor modificate,


urmare scaderii veniturilor, valoarea neta actualizata in proiectia de baza ar fi de 471,627 euro.
Aceasta premiza apare mult mai apropiata de adevar , intrucat proiectul face parte din domeniul
productiei de bunuri alimentare.

In varianta de baza s-a luat in calcul o utilizare a capacitatii de 84% in anul 2003 si de 90% in
anii urmatori.

 Daca capacitatea s-ar reduce pe intreaga perioada la 75% atat in anul 2003 cat si in anii
urmatori, indicatorii investitiei s-ar modifica dupa cum urmeaza:

Rata interna de rentabilitate financiara a proiectului (RIR) va fi de 23.98%.

Valoarea neta actualizata (VAN), calculata la un factor de actualizare de 8% va fi de 2,039,507


euro.

Rata de recuperare a investitiei va fi de 28.99%.

Se constata ca proiectul ar genera o valoare neta actualizata pozitiva chiar si in cazul unei
reduceri accentuate de capacitate.

 O modificare in sensul cresterii cu 30% atat a cheltuielilor cu salariile si cu 40% a


cheltuielilor cu utilitatile, aceste doua elemente de cheltuiala fiind intrinsec necesare
functionarii in conditii optime a locatiei ar genera o diminuare a principalilor indicatori
ai investitiei dupa cum urmeaza:

Rata interna de rentabilitate (RIR) va fi de 30.40%.

Valuarea neta actualizata (VAN) calculata la un factor de actualizare de 8% va fi de 2,992,869


euro.

Rata de recuperare a investitiei va fi de 34.27%.


Chiar si in cel mai pesimist scenariu, respectiv o reducere de capacitate la 65%, concomitent cu
o majorare a costurilor cu salariile cu 30% si a costurilor cu utilitatile cu 40%, indicatorii
investitiei ar inregistra urmatoarele nivele:

Rata interna de rentabilitate va fi de 14.66%.

Valoarea neta actualizata va fi de 813,778 euro.

Rata de recuperare a investitiei va fi de 22.37%.

Se constata ca in toate aceste scenarii negative investitia va ramane fezabila, fluxurile de


numerar generate permitand atat dezvoltari ulterioare cat si plata ratelor si a dobanzilor la
credite.