Sunteți pe pagina 1din 2

Planificare calendaristică semestrială orientativă- Clasa pregătitoare

conform Programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. Nr. 3418/19.03.2013

Unitatea de Competenţe Nr.


Conţinuturile învăţării Săpt. Perioada
învățare specifice ore
SEMESTRUL I
Lecţie introductivă. Omul este cea mai importantă
fiinţă de pe pământ (omul, fiinţă creată de către
1 S1 10-14.09.2018
Dumnezeu; omul şi celelalte fiinţe de pe pământ;
rugăciuni de mulţumire către Dumnezeu etc.)
Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinţilor mei
(raportarea copiilor la Dumnezeu;raportarea copiilor
1 S2 17-21.09.2018
la proprii părinţi; ascultarea faţă de Dumnezeu şi faţă
de părinţi etc.)
Dumnezeu ne-a 1.1, 1.2, 1.3 Ce înseamnă să fiu creştin (Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu venit între oameni; cum devin creştin; 1 S3 24-28.09.2018
creat din iubire 2.1, 2.2, semnul Sfintei Cruci, etc.)
3.1, Crucea, semnul creştinilor 1 S4 1-5.10.2018
3.2 Cum vorbesc cu cei din jur (rolul comunicării în 8-12.10.2018
1 S5
viaţa omului; reguli simple de comunicare etc.)
Ce simt faţă de ceilalţi (iubirea aproapelui; forme de
manifestare a sentimentelor; exemple biblice, din 1 S6 15-19.10.2018
vieţilesfinţilor şi din viaţa de zi cu zi, relevante etc.)
Cum mă comport ca un creştin (reguli de
comportament creştin; modele de comportament
1 S7 22-26.10.2018
creştin, în diferite contexte; exemple concrete de
fapte bune; efectele faptelor bune etc.)
VACANŢĂ 27.10- 4.11.2018
Dumnezeu ne-a O zi din viaţa mea de creştin(principalele aspecte
creat din iubire ale vieţii religioase într-o zi obişnuită, duminica şi 1 S8 5-9.11.2018
într-o zi de sărbătoare; exemple concrete etc.)
Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă S9 12-16.11.2018
(frumuseţea creaţiei; natura şi oamenii; ocrotirea 2
Dumnezeu este S10 19-23.11.2018
naturii de către om etc.)
întotdeauna cu 3.1
noi Iisus Hristos iubeşte copiii (cine este Domnul Iisus
1 S11 26-30.11.2018
Hristos; Mântuitorul binecuvântează copiii etc.)
Naşterea Sfântul Nicolae, dăruitorul 1 S12 3-7.12.2018
Domnului, darul S13 10-14.12.2018
3.1, 3.2 Naşterea Pruncului Iisus, bucuria copiilor
lui Dumnezeu 1
Cum sărbătoresc Crăciunul? Colinde S14 17-21.12.2018
pentru oameni
Perioada „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
VACANŢĂ DE CRĂCIUN: 22 DEC 2018-13 IAN 2019
Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor (cine
este Maica Domnului; Maica Domnului L-a ocrotit
1 S15 14-18.01.2019
pe Pruncul Iisus;icoana Maicii Domnului cu Pruncul
Dumnezeu este etc.) Sf. Ioan Botezătorul. Boboteaza
întotdeauna cu 3.1, 3.2 Îngerii sunt păzitorii copiilor (cine sunt îngerii;
1 S16 21-25.01.2019
noi prezenţa îngerului păzitor în viaţa creştinului etc.)
Sfinţii sunt prietenii lui Dumnezeu şi ai copiilor
(sfinţii sunt oameni care L-au iubitpe Dumnezeu; 1 S17 28.01- 1.02.2019
exemple de minuni alesfinţilor etc.)
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ:3 FEBR. 2019-11 FEBR. 2019
SEMESTRUL al II-lea
Dumnezeu ne-a Familia mea (ce este o familie; relaţiile dintre S1 11-15.02.2019
1.1; 2
învăţat membrii familiei; activităţi religioase în familie etc.) S2 18-22.02.2019
1.2;
să ne iubim
1.3; Sunt creştin şi la şcoală (şcoala, locul unde învăţ; S3 25.02 -1.03.2019
unii pe alţii
relaţia cu adulţii şi cu copiii la şcoală; atitudinea faţă 2 4-8.03.2019
S4
de mediul şcolar etc.)

1
Primii mei prieteni (copilăria şi prietenia; colegi şi S5
11-15.03.2019
prieteni; alegerea prietenilor; modele de prietenie 2
etc.) S6 18-22.03.2019
Învierea
Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti (bucuria
Domnului,
copiilor la intrarea Domnului înIerusalim; sfinţirea
împlinirea 3.1, 3.2 1 S7 25-29.03.2019
ramurilor de salcie;bucuria copiilor la slujba Învierii
darului lui
etc.)
Dumnezeu
Cum sărbătoresc Paştile (participarea la Sf.
1-5.04.2019
Învierea Liturghie; salutul din perioada Pascală; ciocnirea 1 S8
Domnului, 3.1, 3.2 ouălor roşii etc.)
împlinirea darului S9 8-12.04.2019
lui Dumnezeu
Învierea lui Hristos în sufletul meu* 1
Perioada „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 1 S10 15-19.04.2019
VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ: 20APRILIE–3 MAI 2019
Preotul în viaţa mea (cine este preotul; prezenţa
1 S11 6.05-10.05.2019
preotului în viaţa copilului etc.)
Viaţa
2.1; Creştinii din biserica mea (descrierea bisericii la
creştinului
2.2; care merg; rolul şi locul preotului şi al credincioşilor
împreună cu 1 S12 13-17.05.2019
în biserică; activităţi comune cu membrii parohiei
semenii
etc.)
Oamenii din lumea întreagă (diversitatea oamenilor
1 S13 20-24.05.2019
în lume; activităţi de ajutorare a semenilor etc.)
S14 21-25.05.2019
Recapitulare, consolidare, evaluare 2
S15 27.05-31.05.2019
*Lecţii din orele
1.3; 2.1; 2.2;
la dispoziţia Povestiri / Jocuri didactice/Vizionare filme 1 S16 3-7.06.2019
3.1; 3.2
profesorului
Cu Hristos pe cărărilevacanței* 1 S17 10-14.06.2019
*Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

Competenţe generale/Competenţe specifice Clasa pregătitoare


1. APLICAREA UNOR NORME DE COMPORTAMENT SPECIFIC MORALEI RELIGIOASE, ÎN
CONTEXTE DE VIAŢĂ UZUALE
Competenţe specifice:Până la sfârşitul clasei pregătitoare vor fi formate următoarele competențe:
1.1 Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinței religioase;
1.2 Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situații din viața de zi cu zi;
1.3 Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în contexte de viață familiare.
2. COLABORAREA CU COPIII ŞI CU ADULŢII DIN MEDIUL FAMILIAR, ÎN ACORD CU VALORILE
RELIGIOASE
Competenţe specifice: Până la sfârşitul clasei pregătitoare vor fi formate următoarele competențe:
2.1 Asumarea unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte, la propunerea adultului;
2.2 Identificarea unor elemente comune şi de diferenţiere între oameni.
3.EXPLORAREA ACTIVĂ A UNOR ELEMENTE DIN VIAŢA DE ZI CU ZI, DIN PERSPECTIVA PROPRIEI
CREDINŢE
Competenţe specifice: Până la sfârşitul clasei pregătitoare vor fi formate următoarele competențe:
3.1 Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase cunoscute;
3.2 Identificarea unor sărbători şi evenimente cu semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii familiei;