Sunteți pe pagina 1din 3

ACTIVITATI INTEGRATE, TRANSDISCIPLINARE SI INTERDISCIPLINARE

DENUMIREA ACTIVITATILOR
Integrate Transdisciplinare INTERDISCIPLINARE

Prin abordarea integrată a Transdisciplinaritatea este "Interdisciplinaritatea este o


activitătilor în grădinită, ceea ce este în acelasi timp formă a cooperării între
facem ca granițele dintre între disipline, în interiorul discipline diferite cu privire
tipurile si categoriile de lor si dincolo de discipline. la o problematică a cărei
activităti să dispară si Transdisciplinaritatea complexitate nu poate fi
studiem tema aleasă cu instrumentală urmăreste să-i surprinsă decât printr-o
ajutorul mijloacelor de furnizeze elevului metode de convergenţă si o combinare
investigare a mai multor muncă intelectuală prudentă a mai multor puncte
stinte. Activitatea se transferabile la situatii noi cu de vedere." (C. Cucoş, 1996)
desfăsoară pe grupuri, nu cu care acesta se confruntă; ea Este necesară o abordare
întreaga grupă. este orientată mai mult către interdisciplinară a
Reusita acestor activităti se rezolvarea anumitor continutului învătământului,
bazează pe un scenariu unitar probleme, decât pe achizitia luându-se în considerare
foarte bine întocmit de către de cunoaştere „de dragul transformările metodologice
educatoare, cu obiective cunoasterii”. si structurale care au loc în
clare, cu o repartizare a Transdisciplinaritatea stiinta contemporană si o
sarcinilor zilnice în fiecare comportamentală orientare tot mai fermă spre o
sector de activitate si intenţionează, după cum formare interdisciplinară a
asigurarea unei palete variate sublinia D’ Hainaut, să ajute personalitătii umane în
de obtiuni care duc la elevul „să-si organizeze vederea integrării sale într-o
atingerea obiectivelor fiecare dintre demersurile societate democratică
propuse. Scenariul începe sale în situatii diverse”. dinamică.
întotdeauna cu o întâlnire în Tratarea transdisciplinară îi Activitătile interdisciplinare
grup, motivul fiind o poveste, ajută pe copii să-si cultive au pronuntate valente
o întîmplare sau un personaj aptitudinile creative formative. Ele contribuie la
si chiar dacă continuturile originalitatea, flexibilitatea și dezvoltarea intelectuală,
apartin unor domenii diferite fluiditatea. socială, emotională, fizică si
au totusi un subiect comun Transdisciplinaritatea – estetică a copilului, cultivă
care urmează să fie studiat în reprezintă gradul cel mai încrederea în fortele proprii si
urma realizării obiectivelor elevat de integrare a spiritul de competitie. Între
propuse. curriculum-ului, mergând aceste activităti, un loc aparte
Foarte imporant este faptul adesea până la fuziune îl ocupă jocul didactic, cea
că învătarea se realizează prin Transdisciplinaritatea se mai sigură cale de acces spre
efortul propriu al copiilor. În impune mai mult ca în sufletul copilului, spre
realizarea corespunzătoare a celelalte cicluri, pentru că în minunata lui lume de gânduri
proiectului trebuie să tinem această etapă din viața si vise. Pentru copil, aproape
seama de cele trei etape ale copilului este veriga pimară a orice activitate este joc.
unei activităti, răspunzând sistemului nostru educational "Jocul este munca, este
celor trei întrebări:„Ce stim si modernizarea binele, este datoria, este
deja?”, Ce am dori să stim?”, învățământului se face pe idealul vietii. Jocul este
„Ce am învtat?”. orizontală în cadrul acestui singura atmosferă în care
Modele de integrare ciclu, cât si pe verticală, fiinta sa psihologică cere să
curriculară pentru asigurarea continuității respire si, în consecintă, să
între treptele de învătământ. actioneze." (E. Claparede)
Modelul integrării Transdisciplinaritatea este Jocul didactic
secveniale-este folosit cel radical deosebită de interdisciplinar este o
mai des în proiectarea pe multidisciplinaritate si activitate în care se îmbină
teme. interdisciplinaritate prin sarcini didactice din domenii
Modelul integrării liniare finalitatea sa - întelegerea de cunoaştere diverse, într-o
(hibridării)-este folosit în lumii prezente -, finalitate ce structură unitară, axată pe
proiectarea interventiei nu se poate înscrie în învătare. El imprimă
educationale diferentiate și cercetarea disciplinară. activitătii didactice un
individualizate. Finalitatea caracter dinamic si atrăgător,
Modelul integrării multidisciplinaritătii si induce o stare de bucurie şi
ramificate interdisciplinarităţii este de destindere care previne
- pe domenii de activitate întotdeauna cercetarea monotonia si oboseala si
pevăzute în programă; disciplinară. Dacă fortifică energiile intelectuale
- pe diverse dimensiuni transdisciplinaritatea este atât si fizice ale elevilor.
psihofiice individuale. de frecvent confundată cu Acest termen reprezintă o
Modelul integrării în interdisciplinaritatea si modalitate de organizare a
retea multidisciplinaritatea (cum de conţinuturilor învătării cu
- constituirea unei hărti altfel si interdisciplinaritatea implicatii asupra întregii
tematice este deseori confundată cu strategii de proiectare a
- desfăsurarea pe categorii multidisciplinaritatea), curriculumului, care oferă o
și tipuri de activităti a aceasta se explică în cea mai imagine unitară asupra
continuturilor mare parte prin faptul că fenomenelor şi proceselor
Modelul curricum-ului toate trei debordează limitele studiate în cadrul diferitelor
infuzionat – studierea unor disciplinelor. Această discipline de învătământ si
teme diverse din perspectiva confuzie este foarte nocivă în care permite contextualizarea
unui centru de interes măsura în care ea ocultează si aplicarea cunostintelor
- temporar finalitătile diferite ale acestor dobândite.Este o componentă
- permanent trei moduri de abordare a a procesului de instruire prin
Modelul polarizării – se cunoasterii. care se asigură aspectul activ
stabileste un nou domeniu de si formativ de dirijare
cunoastere în jurul căruia efectivă a învătării.
sunt polarizate segmente din Pentru ca elevii să poată
alte discipline realiza abordări
interdisciplinare este necesară
selecţia modalităţilor de lucru
care conduce la exersarea
principalelor procese de
gândire , a capacităţilor
operatorii ale gândirii, fără de
care nu este posibilă
întelegerea multiplelor si
variatelor interdependente
dintre fenomenele lumii
reale.
Activitătile cu caracter
interdisciplinar au pronuntate
valente formative favorizând
cultivarea aptitudinilor
creative. Educatorul(actorul),
dând dovadă de măiestrie si
pricepere asigură integrarea
la nivel interdisciplinar, prin
găsirea conţinuturilor comune
diferitelor obiecte de studiu,
în vederea realizării
obiectivelor învătării.
Avantajele
interdisciplinaritătii sunt
- permite elevului să
acumuleze informatii despre
obiecte procese, fenomene
care vor fi aprofundate în anii
următori ai scolaritătii;
-clarifică mai bine o temă
făcând apel la mai multe
discipline;
-creează ocazii de a corela
limbajele disciplinelor
scolare;
- permite aplicarea
cunostintelor în diferite
domenii;
- constituie o abordare
economică din punct de
vedere al raportului dintre
cantitatea de cunostinte si
volumul de învătare.
Predarea
interdisciplinară pune
accentul simultan pe
aspectele multiple ale
dezvoltării copilului:
intelectuală, emotională,
socială, fizică si estetică.
Interdisciplinaritatea asigură
formarea sistematică si
progresivă a unei culturi
comunicative necesară
elevului în învătare, pentru
interrelationarea cu semenii,
pentru parcurgerea cu succes
a treptelor următoare în
învătare, pentru învătarea
permanentă