Sunteți pe pagina 1din 1

COMPLEMENTE DE MATEMATICI

 Şiruri şi serii de numere reale


 Limite de funcţii. Funcţii continue. Funcţii derivabile
 Integrale Riemann. Integrale improprii
 Funcţii de mai multe variabile: limite, continuitate,
derivabilitate parţială, diferenţiabilitate
 Integrale curbilinii. Integrale duble şi triple
 Matrice. Determinanţi. Sisteme algebrice liniare
 Spaţii liniare. Baze. Schimbări de baze
 Operatori liniari. Operatori liniari pe spaţii finit
dimensionale: matricea ataşată, comportarea matricei
ataşate la compuneri şi la schimbări de baze. Vectori
proprii şi valori proprii
 Ecuaţii diferenţiale rezolvabile prin cuadraturi: ecuaţii cu
variabile separabile, ecuaţii liniare de ordinul întâi
 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior cu coeficienţi
constanţi