Sunteți pe pagina 1din 74

VALOAREA OR IUNDE ESTE EA

Nr. 22 
Q1

03.2019

Revistă publicată de către ANEVAR – Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

 D espre dorințe…
Dana Ababei 6

 C erințe pentru un
evaluator, salariat într-o
firmă de evaluare
Adrian Vascu 10

 C um ne prețuim munca?
Laurențiu Stan 14

 C apcanele alocării
valorii proprietății
imobiliare pe componente
Gheorghe Nistoroiu 18

 Integritatea morală
și etica profesională
Andrei Botiș 22
CUPRINS

05 Editorial 34 CUM AR FI, DACĂ?… Despre învățătură


De RALUCA ȘLICARU Acum câțiva ani, un prieten a produs un spot
pentru o companie producătoare de bere…
06 Despre dorințe…
De ROBERT TATU
Pornind de la această zicală putem să ne
construim viitorul, putem să ne analizăm trecutul. 36 Cât mai e hectaru’?
De DANA ABABEI După încercările mai mult sau mai puțin reușite de a
răspunde la întrebarea „Cât mai este metrul pătrat de
10 Cerințe pentru un evaluator, construcție?“
salariat într-o firmă de evaluare De FLORIN MUSCĂ
Piața forței de muncă este una
dintre temele actuale, de mare interes. 40 Valoarea = Profesionalism + Echipă + Pasiune
De ADRIAN VASCU Noi toți, evaluatorii, și o mare parte dintre
clienții și beneficiarii rapoartelor de evaluare
14 Cum ne prețuim munca? cunoaștem semnificația și noțiunea de EVALUARE.
Se spune că „munca îl înnobilează pe om” De STELA GEORGESCU
și că „munca este brățară de aur”.
De LAURENȚIU STAN 42 Gradul de implicare la nivel
profesional trebuie să crească
18 Capcanele alocării valorii proprietății În societatea noastră, aproape zilnic, cumpărăm,
imobiliare pe componente vindem sau luăm decizii în ceea ce privește viața
În anumite situații și pentru anumite scopuri este noastră profesională și personală și indiferent
necesară împărțirea valorii de piață a unei proprietăți de context realizăm o analiză „de piață”.
imobiliare obținută pe baza abordării prin comparație De VLAD POENARU
sau a abordării prin venit pe componentele sale.
De GHEORGHE NISTOROIU 44 „În Deltă mă simt mai liber
decât oriunde în altă parte”
22 Integritatea morală și etica profesională Interviu cu ALEXANDRU GEORGESCU
Cât de mult mai putem vorbi în mediul de afaceri din
ziua de azi de integritate morală și etică profesională? 48 Raport de analiză statistică BIG
De ANDREI BOTIȘ Chestionar ANEVAR
56 
26 Cerințe ale profesionalizării evaluatorilor 58 Informaţii corelate cu evaluarea
prin prisma abordărilor în evaluare proprietăţilor imobiliare şi
Pornind de la titlul revistei, valoarea poate avea cu evaluarea întreprinderii
multe valențe, iar dicționarul explicativ al limbii Continuăm să prezentăm şi în acest număr al revistei
române ne oferă și o sugestie în acest sens… „Valoarea, oriunde este ea“ setul de informaţii de piaţă utile
De ELIZA-ELENA CRISTIAN atât evaluatorilor, cât și utilizatorilor rapoartelor de evaluare.

31 Premii pentru articolele publicate 68 Evenimente


în revista Valoarea, Nr. 22
32 Opinie subiectivă despre segmentarea
pieței locale a evaluărilor
Studiile sau analizele pieței serviciilor de evaluare
din România nu au stârnit interesul niciuneia…
De LIVIU DRĂGHICI

VALOAREA | Q1 2019 3
Descărcaţi revista „Valoarea,
oriunde este ea”, numărul
22, gratuit, pentru tablete şi
smartphone, din App Store
şi Google Play. O găsiţi sub
denumirea REVISTA VALOAREA.

Adresa redacției: Strada Scărlătescu nr. 7, Sector 1, Bucureşti, 011158


Tel.: +40 21 315 65 64; +40 21 315 65 05 Fax: +40 21 311 13 40 E-mail: anevar@anevar.ro

Publisher: Coordonator proiect: Advertising Sales: Fotografii:


ANEVAR Raluca Șlicaru Raluca Șlicaru Timi Șlicaru;
tel.: 0722 53 44 90 Dreamstime.com
Redacția:
raluca.slicaru@anevar.ro
ANEVAR DTP:
Cu sprijinul IROVAL Cristian Simion
ISSN 2344 – 6250
TIPĂRIT LA ARTPRINT
ISSN- L 2344 – 6250
Sunt interzise reproducerea, arhivarea sau transmiterea în orice formă sau prin orice mijloc – electronic, mecanic, prin fotocopiere sau înregistrare – a conținutului acestei publicații, integral sau parțial, fără acordul prealabil scris al ANEVAR.
Punctele de vedere exprimate în revista „Valoarea, oriunde este ea„ reprezintă opinia autorilor și nu angajează ANEVAR. Punctul de vedere oficial al ANEVAR se exprimă în documente adoptate și aprobate de către organele sale de conducere. ANEVAR
nu îşi asumă responsabilitatea, nu recomandă şi nu garantează pentru produsele şi/sau serviciile promovate în revista „Valoarea, oriunde este ea„. ANEVAR nu garantează corectitudinea datelor și informațiilor prezentate, chiar dacă acestea au făcut
obiectul unui proces riguros de verificare. Revista „Valoarea, oriunde este ea„ are scopuri educative și de informare, însă ANEVAR prin intermediul acestei publicații nu furnizează servicii de consultanță în domeniile: evaluare, contabilitate sau juridic.
EDITORIAL

Dragii mei,
D
espre profesionalism și responsabilitate se
discută tot mai des în contextul impasului în
care se află piața muncii, o problemă majoră
cu care se confruntă astăzi companiile.
De aceea, multe dintre articolele din acest
număr al revistei sunt orientate către aceste teme, dar
tratează și alte aspecte conexe cum ar fi: relația dintre
angajat și angajator, competența sau lipsa ei, alegerea
tot mai dificilă a formei de organizare: PFA sau SRL,
ŰŰRALUCA ȘLICARU, oportunități pe care profesia le creează pentru fiecare
Editor coordonator
dintre voi sau prestigiul - greu de câștigat și extrem de
ușor de distrus dacă în filosofia de business abordată
alegi să plasezi etica pe locul doi.
Dana Ababei, Președinte ANEVAR, a ales să scrie
„Despre dorințe…” atunci când decizi direcția în
care pornești la drum în profesia de evaluator. Citiți
articolul său la pagina 6.
Adrian Vascu, Președinte ANEVAR 2008-2009 și
2014-2015, și-a intitulat articolul: „Cerințe pentru un
evaluator, salariat într-o firmă de evaluare” și vă oferă
o analiză detaliată pe această temă în paginile 10-13.
Ne bucurăm să avem în această ediție și texte
semnate de câțiva autori care debutează astfel în
paginile publicației noastre. Le suntem recunoscători
tuturor contributorilor, celor care ne împărtășesc
număr de număr din experiența lor, dar și celor care
trimit la redacție, pentru prima dată, articole.
Cum lunile acestea au avut loc și Adunările
Generale ale Filialelor ANEVAR, am realizat un
scurt sondaj cu ajutorul membrilor ANEVAR. Vă
prezentăm în paginile 56-57 rezultatele obținute în
urma prelucrării răspunsurilor voastre.
Raportul trimestrial, din BIG vă stă la dispoziție cu
ultimele statistici, pentru Q4 2018 în paginile 48-55.
Evenimentele începutului de an sunt disponibile, cu
imagini, în paginile 68-73.
Vă doresc succes în activitate și nu uitați că ne
puteți scrie pe adresa redacției: valoarea@anevar.ro!
 Cu bine!

VALOAREA | Q1 2019 5
Despre dorințe…

ŰŰDANA ABABEI,
Președinte ANEVAR

Dacă vrei să
mergi repede,
mergi singur!
Dacă vrei să
ajungi departe
mergi însoțit!

6VALOAREA
P
ornind de la această zicală pu- știentizează limitările acestei alegeri,
tem să ne construim viitorul, firești pentru o categorie mare de per-
putem să ne analizăm trecutul. soane. Este egoism? Lipsă de încrede-
Modul de practicare a profesi- re? Sau din cauza evoluției accelerate a
ilor independente este același comunicării în aceste vremuri nu re- Modul de practicare
în toată lumea: ponderea cea ușesc să întâlnească persoanele potri- a profesiilor
mai mare a profesioniștilor este deținută vite cu care să se asocieze? Pot fi toate
de persoanele fizice care își desfășoară ac- trei sau niciuna din cele menționate. independente este
tivitatea pe cont propriu, urmată de gru- același în toată lumea:
pul asocierilor de 2-5 persoane ce formea-
ză mici firme de consultanță și abia apoi Punctele tari ale acestei ponderea cea mai
marile firme de consultanță ce includ zeci alegeri pot fi cel puțin mare a profesioniștilor
de angajați. În mod firesc ponderea veni- următoarele: este deținută de
turilor este în ordinea inversă. De ce unii
se asociază și alții nu? persoanele fizice
ŰŰ Ești propriul șef!
Sunt două aspecte care, în funcție de
personalitatea fiecăruia, primează:
care își desfășoară
ŰŰ Îți faci singur programul de lucru activitatea pe
ŰŰ Încrederea în forțele proprii – după
cont propriui…
principiul „eu știu totul, nu am nevoie ŰŰ Stabilești singur ce lucrări faci
de ajutorul nimănui”.
ŰŰ Negociezi suma exactă
ŰŰ Lipsa de încredere în semeni. pe care o dorești

ŰŰ Poate fi practicată profesia noastră în ŰŰ Stabilești singur termenul


mod individual? Sigur că da! Dar tre- de predare,
buie să menționăm aici punctele tari
și punctele slabe ale acestei alegeri. De ŰŰ Încasezi singur toată
ce? Pentru că în ritmul alert al zilelor suma contractată.
noastre există colegi care încă nu con-

VALOAREA | Q1 2019 7
Punctele slabe ale acestei ŰŰ Nu poți accesa decât lucrări cu un
grad redus sau mediu de complexitate
alegeri pot fi cel puțin și remunerare, din cauza lipsei timpu-
următoarele: lui pentru pregătirea continuă atât de
Există persoane necesară în timpurile noastre în care
care dețin genetic ŰŰ Realizezi singur absolut toate etape- legislația, standardele și metodele se
le întocmirii unui raport de evalua- schimbă foarte des.
dorința de a împărți re – ofertare, contractare, inspecție,
cu alții cunoștințele analiză, evaluare și astfel nu mai ai ŰŰ Lipsa încrederii clienților potențiali ce
timp pentru a-ți actualiza cunoștin- au lucrări cu complexitate mare - mai
și resursele, există țele, pentru a citi și negocia contrac- bine plătite în furnizorii individuali
persoane care nu tele ce trebuie semnate, pentru a reciti care atunci când se îmbolnăvesc în-
lucrările realizate, pentru a găsi alte târzie sau sistează realizarea lucrării și
au acestă dorință. soluții decât cele incluse în modelul astfel pot periclita soarta unui proiect
de evaluare pe care îl folosești și care major, cu consecințe nebănuite.
nu poate fi adecvat tuturor tipurilor
de evaluări. Există persoane care dețin genetic do-
rința de a împărți cu alții cunoștințele și
ŰŰ Îți asumi singur absolut toată respon- resursele, există persoane care nu au acestă
sabilitatea, care de cele mai multe ori dorință. Cred că atunci când alegi o profe-
este mult mai mare decât suma înca- sie liberală trebuie să te oprești un moment
sată, depășind cu mult veniturile re- din goana zilnică și să pui în balanță cel
alizate într-o perioadă mare de timp. puțin aspectele menționare anterior.

8VALOAREA
Bineînțeles că mai trebuie pus în ba- Probabil că marea majoritate nu! Nu am
lanță ce anume îți dorești de la viață și de plăti nici noi mai mult dacă serviciul și
la practicarea profesiei: responsabilitatea sunt identice. Da, da!
Responsabilitatea este aceeași indiferent
Dacă la apariția lumii
ŰŰ Acțiuni repetitive, bazate pe foarte dacă tariful perceput pentru evaluare este
buna cunoaștere a unui segment de 100 de lei sau 2 lei. În fața legii nu exis- făuritorul acesteia
piață, dar plătite uneori modic? tă argumentul: Ce voiați să fac pentru 2
lei? Dacă eram plătit mai mult lucrarea ar fi dorit ca fiecare
ŰŰ Activitate mai complexă ce poate ne- era mai bună! Oameni suntem, înțele- dintre noi să își
cesita mult mai multe cunoștințe și gem acest aspect, dar revin: RESPON-
competențe decât cele de bază, dar, SABILITATEA este identică. Prin urma- desfășoare activitatea
datorită acestui aspect, și mai bine re, atunci când se analizează raportul de în singurătate absolută
plătite decât celelalte. evaluare nu contează nimic altceva decât
legea aplicabilă. Nu contează tariful, nu
nu i-ar mai fi dat-o
Nu există întâlnire la nivelul asocia- contează timpul avut la dispoziție, nu pe Eva lui Adam!
ției în care unii colegi să nu amintească contează lipsa cunoștințelor! Contează
problema tarifelor reduse oferite de unii raportul de evaluare, contează respecta-
clienți și practicate de unii dintre evalua- rea standardelor și a legilor necesar a fi
tori. Totuși, dacă ne-am plasa de cealaltă avute în vedere.
parte a contractului ar trebui să ne între- Dacă la apariția lumii Făuritorul aces-
băm și să gasim răspunsul în mod obiec- teia ar fi dorit ca fiecare dintre noi să își
tiv – de ce ar plăti cineva mai mult decât desfășoare activitatea în singurătate abso-
solicită unii evaluatori? Noi am face-o? lută nu i-ar mai fi dat-o pe Eva lui Adam!

VALOAREA | Q1 2019 9
Cerințe pentru
un evaluator, salariat
într-o firmă de evaluare

Piața forței de muncă este una dintre temele actuale, de mare interes.
Multe companii caută angajați și nu sunt puține situațiile în care am
auzit antreprenori care aduc personal din afara țării. Un director într-o
firmă de curățenie îmi spunea zilele trecute că sunt pe cale să aducă
angajați din Sri Lanka.

Cum stă treaba în piața evaluării? mă voi opri aici la așteptările pe care le
Au toți evaluatorii de lucru? Firmele poate avea o firmă de la un evaluator.
de evaluare caută evaluatori?
Aceste întrebări nu au un răspuns con- Activitatea desfășurată în mod indi-
firmat oficial. Din ceea ce cunosc eu, sunt vidual presupune formal existența unei
mulți evaluatori, dintre cei activi, care au forme juridice (PFA, PFI, SRL etc.) pen-
de lucru. Alții spun că volumul de muncă tru desfășurarea activității în condițiile
ADRIAN VASCU, nu este atât de mare. La nivelul firmelor legii. Pe lângă această cerință, corobora-
nevoia de profesioniști este, sau ar trebui tă cu faptul că evaluatorul este pregătit
Președinte ANEVAR
să fie, continuă. profesional să realizeze evaluări, în acest
2014-2015, Senior O temă frecvent întâlnită pentru eva- mod individual de lucru mai este nevoie
luatorii autorizați, recent intrați în profe- de ceva. De atitudine antreprenorială. Nu
Partner Veridio
sie, o reprezintă modalitatea în care își vor este suficient să știi să faci evaluări dacă
folosi cunoștințele acumulate. Cum vor alții (clienții) nu știu că tu știi. Am întâl-
lucra? Cum vor găsi de lucru? nit oameni, în multe domenii de activita-
Există două modalități consacrate de a te, buni profesioniști, extrem de supărați
desfășura activitatea de evaluare: în mod pentru că nu le merge treaba, deși sunt
individual sau în cadrul unei firme. Și mai mai buni decât unii colegi de-ai lor (cum
există și varianta mixtă în care unii eva- se vor fi evaluat?!) care au clienți. De ce la
luatori, care își desfășoară activitatea in- ei nu vin clienții? Nu este corect!
dividual, lucrează part time sau integral, Drumul antreprenorial începe cu câ-
o perioadă mai scurtă sau mai lungă de teva întrebări cheie. Cum află clienții de
timp, pentru firme de evaluare, în calitate mine și apelează la serviciile mele? Cum
de colaboratori. mai am și eu loc pe piață când deja sunt
Voi trece succint în revistă cele două atâția și au deja experiență? Cum îmi fi-
variante clasice, dar domeniul fiind mult nanțez activitatea până când veniturile
prea larg și depășind cadrul unui articol, din evaluări vor asigura acest lucru?

10VALOAREA
Antreprenorii știu să găsească răspun- este atât a firmei, cât și a evaluatorului
sul la aceste întrebări. Au încredere în ei care semnează raportul.
și pornesc la drum. Trecând peste aspectul extrem de im-
O temă frecvent
portant al independenței, voi prezenta în întâlnită pentru
Activitatea desfășurată în cadrul cele ce urmează câteva aspecte privind re-
unei firme presupune că riscul antrepre- lația dintre firmele de evaluare și evaluato-
evaluatorii autorizați,
norial nu este al persoanei care preferă să rii care vor să devină sau sunt deja salariați. recent intrați în
se angajeze. Desigur că, la fel ca în toate
profesiile liberale, calitatea de salariat nu Cunoștințele - să fie clar și corect pre-
profesie, o reprezintă
trebuie să interfereze cu independența cizate. Indiferent care sunt ele, nu pot fi modalitatea în care își
profesională. Faptul că ești angajat nu în- ascunse prin vorbe și CV-uri. Ele ies la
vor folosi cunoștințele
seamnă că șeful spune că rezultatul eva- iveală la primele rapoarte de evaluare re-
luării la care tu lucrezi trebuie să fie de X, alizate. Nu este necesar ca toată lumea acumulate. Cum
când tu ai convingerea că e X/2 sau 2X. să știe de toate de la început. Este nevoie
vor lucra? Cum
Pot exista ajustări de opinii dacă în urma însă de o „evaluare“ corectă a nivelului de
procesului intern de verificare sunt iden- cunoștințe și experiență. Nu nivelul poate vor găsi de lucru?
tificate neconformități și sunt argumenta- reprezenta o problemă, ci diferența dintre
te. Responsabilitatea asupra rezultatului „ce se oferă” și „ce se primește”.

VALOAREA | Q1 2019 11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Atitudinea - este mai importantă de- le va avea firma inclusiv din munca evalu-
cât cunoștințele. Îmi spunea zilele trecute atorului. Pe scurt, câștigi din ceea ce poți
un antreprenor în IT că a încheiat cola- produce. Tendința firească este de a avea
borarea cu un om foarte bun tehnic dar salarii cât mai mari. Regula economică
cu care nu există comunicare. Nu se înțe- este să fie și veniturile corespunzătoare.
legeau. Acest aspect este extrem de deli- În prezent, odată cu majorarea semnifica-
cat pentru că pe de o parte fiecare dintre tivă a salariilor în domeniul bugetar, sunt
evaluatori are personalitatea sa, și trebuie mulți oameni care preferă sau acel dome-
respectată, dar ține de fiecare cum și-o niu, sau își manifestă frustrarea că ei nu
manifestă în colectivul în care lucrează. câștigă cât colegii lor de la stat. E o mare
Încrederea este și în acest caz un element provocare. Există o piață a muncii în do-
cheie. Să știi că te poți baza pe cineva, că meniul evaluării care e dată de onorariile
face ce spune că face, este un lucru mare. pe care clienții sunt dispuși să le plăteas-
că. Avem astfel, în București, salarii de cca
Dorința de a învăța - este un alt factor 1.000 de euro net sau chiar peste, pentru
important. Genul de activitate într-o firmă evaluatori cu 5-6 ani experiență. În țară
de evaluare este unul prin care în fiecare zi nivelul este mai redus cu cca 10-20%. Din
oamenii își pot adăuga valoare lor înșiși. cunoștințele mele ca interval de salarii, un
Învață sau au posibilitatea să învețe, fără nivel minim este acum undeva la 2.000
să plătească efectiv pentru acest lucru. Este – 3.000 lei net, iar nivelul superior pen-
esențial ca persoana angajată să știe ce vrea. tru poziții de conducere poate ajunge la
Dacă își dorește o carieră în acest domeniu 12.000 - 15.000 lei net. Desigur că sunt și
și îi place, să meargă înainte. Va avea mul- excepții în afara acestor extreme, dar as-
te de învățat și nu va simiți nicio greutate. tăzi cam acesta este intervalul.
Dacă nu îi place, ar trebui să se oprească Prin urmare, evaluatorii salariați au
din timp. A fi salariat în oricare dintre pro- următoarea provocare: să decidă prin ce
fesiile liberale nu e același lucru cu a face abordare „își evaluează” salariul. Prin
munca rutinată în orice alte domenii. cost, venit sau prin piață. Dacă vor avea
informațiile corecte vor obține un rezul-
Salariul - fix sau variabil sau mixt, are tat corect. Derapajul poate fi la aborda-
la bază pe termen lung veniturile pe care rea prin piață. Dar, ca în viața de zi cu

12VALOAREA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

zi a evaluatorului, dacă nu sunt adecvate toată munca? De ce nu fac eu asta pentru


comparabilele, nici rezultatul nu poate fi mine? O provocare interesantă.
bun. Și de aici suportarea consecințelor.
Dorința de evoluție - este firească și
Activitate de intraprenoriat - este o este legată de dorința de a ști ce se în-
provocare în interiorul firmelor de eva- tâmplă în viitor. Unde se poate ajunge
luare pentru că odată ce ești responsabil ca funcție, ca salariu. Afirmația „the sky
de realizarea integrală a unui raport, îți is the limit” este valabilă și aici dar să fie
asumi discuțiile cu clientul, inspecția, pre- privită cu realism. Indiferent de poziția
luarea informațiilor etc. Oricât de multe ierarhică, ce va rămâne necesar este să
lecții i s-ar da unui om despre cum să se știi să faci evaluări, pentru că rapoartele
comporte cu clienții și cu echipa, ține de de evaluare sunt acel document scris care
fiecare să știe acest lucru și să îl facă în are la bază o muncă importantă de esti-
mod corespunzător. Testul final este în- mare a valorilor. Mutarea spre funcții de
crederea. A fost mulțumit clientul de ati- conducere și/sau antreprenoriat va aduce,
tudine? Sunt mulțumiți colegii? Facem o desigur, și sarcini suplimentare, nelegate
echipă? Este perfect. Dacă nu este așa, nu strict de rapoartele de evaluare, dar nu
există neapărat un singur „vinovat” dar mai puțin lipsite de importanță, cum sunt
este clar că treaba nu poate merge mult activitățile administrative, de marketing
timp mai departe. Această postură de in- ș.a.m.d.
traprenor este și un test pentru mulți eva-
luatori dacă s-ar putea descurca în pos- Până la urmă, petrecem mare parte
tura de antreprenor. Să fie însă extrem de din viață la muncă. Pentru că munca face
atenți la toate detaliile, astfel încât când au parte din viață. Dacă nu ne place ce fa-
decis că o pot face și singuri să nu le apa- cem sau dacă nu ne place cu cine facem,
ră surprize neplăcute. Maturitatea se vede avem datoria să ne căutam fiecare locul
atunci când găsesc răspunsul la o întreba- potrivit. La fel cum firmele au dreptul să
re care sunt convins că apare extrem de își caute oamenii care corespund mediu-
des după o anumită perioadă petrecută în lui lor de activitate „evaluat”, de cele mai
firmă: Oare de ce muncesc eu aici „pentru multe ori, cel puțin prin prisma criteriilor
acești oameni” când eu fac tot raportul, de mai sus.

VALOAREA | Q1 2019 13
Cum ne prețuim munca?

ŰŰLAURENȚIU STAN,
Partner FairValue Consulting

S
e spune că „munca îl în-
nobilează pe om” și că
„munca este brățară de
aur”. Luând literal aceste
vorbe din popor, aș pu-
tea concluziona că mun-
ca este o activitate prețioasă pentru
om, aducându-i și avantaje spirituale
pe lângă cele materiale. Dar o apre-
ciem noi, oare, la adevărata-i valoa-
re? Suntem conștienți de valoarea
adăugată pe care munca noastră o
aduce societății și nouă înșine?

Dar cum ne-am putea manifes-


ta prețuirea față de muncă? Cred că
sunt foarte puțini oameni care se tre-
zesc dimineața nerăbdători să își în-
ceapă ziua de muncă. La fel de puțini
sunt cei care ar prefera să meargă la
locul de muncă în loc să își petreacă
ziua la plajă sau într-un alt loc rela-
xant. În zilele noastre sunt puțini no-
rocoși (sau ghinioniști?) care își per-
mit luxul de a nu avea nevoie de un

14VALOAREA
loc de muncă, având alte surse de ve- recunoaștere a meritelor și a competențelor. Dar trebuie
nit îndestulătoare. Noi, restul, trebuie să fim sinceri cu noi înșine și să recunoaștem că de cele
să ne procurăm resursele de trai prin mai multe ori motivația principală este cea materială,
muncă și nu spun că este neapărat un dorința de a converti eforturile depuse într-un venit cât
lucru rău. Trebuie doar să găsim mo- mai consistent.
tivația de a ne petrece cea mai mare
parte a timpului la locul de muncă. Venitul poate îmbrăca mai multe forme. Ca angajat,
venitul constă în salariu, bonusuri și facilități acordate
Când vorbim despre motivație de angajator. Ca liber profesionist sau antreprenor, veni-
ne putem referi la nevoia de integra- tul încasat este reprezentat de onorariul pentru serviciile
re într-un grup social, dorința de a prestate pentru client, din care se scad costurile aferente
performa într-un anumit domeniu, și impozitele.
de a dezvolta o carieră sau nevoia de
Cum ne dăm seama dacă munca noastră este prețuită
corect? Sau, mai bine zis, ce factori luăm în considerare
atunci când ne prețuim munca, pentru că nu trebuie să
așteptăm de la alții să aprecieze cât valorează timpul și
munca noastră.

Voi lua ca exemplu munca evaluatorului și voi trece


prin filtrul propriei rațiuni formele posibile de venit ge-
nerat de această meserie.

Pentru un evaluator autorizat care alege să-și desfășoa-


re activitatea ca angajat al unei companii de evaluare, veni-
tul poate fi format din salariu și beneficii sau facilități cum
ar fi: tichete de masă sau de vacanță, abonamente la servi-
cii medicale, asigurare privată de sănătate, abonamente la
o sală de fitness și altele. Pentru a afla dacă munca mea este
prețuită corect, din postura de angajat, primul pas pe care
l-aș face ar fi acela de a calcula toate costurile pe care tre-
buie să le suport pentru mine și membrii familei, de la cele
elementare (pentru hrană, locuință, haine) până la cheltu-
ielile pentru o viață confortabilă (pentru automobil, cultu-
ră, călătorii, economisire etc.). Dacă salariul și beneficiile
acoperă într-un mod rezonabil costurile, aș putea spune că
sunt mulțumit și că munca mea este corect prețuită. Bine-
înțeles că acest raționament poate fi subiectiv și aici inter-
vine rolul angajatorului de a aprecia munca salariatului și
de a recunoaște valoarea adăugată a acesteia.

Postura de salariat implică anumite avantaje, dar sunt


și dezavantaje. Un avantaj ar fi, din punctul meu de vedere,
faptul că responsabilitatea se oprește la a realiza rapoarte
de evaluare de calitate pentru clienții companiei, în inter-
valul orar obișnuit, fără a fi preocupat de modul în care
acei clienți ajung să apeleze la serviciile companiei, ce ono-
rarii sunt percepute sau care sunt costurile implicate. Un
dezavantaj ar putea apărea atunci când compania, pentru a
acoperi costurile fixe cu salariile și beneficiile, îmi impune
să întocmeasc un număr minim de rapoarte de evaluare pe

VALOAREA | Q1 2019 15
lună, așa numitele „targeturi”, sau sta-
bilește alți indicatori de performanță
pe care ar trebui să îi ating pentru a
beneficia în continuare de salariul lu-
nar. Dacă țintele cantitative stabilite
de companie sunt disproporționate
și neancorate în realitate, apar conse-
cințe: calitatea muncii mele scade, sa-
tisfacția față de locul de muncă are de
suferit și este foarte posibil să recon-
sider justețea prețuirii muncii mele.

A fi liber profesionist poate să


pară mai simplu și mai comod față
de postura de salariat. Nu sunt obli-
gat să merg la birou după un pro-
gram fix, pot lucra în ritmul pe care
mi-l stabilesc singur și nu depind de
alți oameni în activitatea mea. Dar
lucurile sunt mai complicate decât
par. Pentru a obține venituri trebuie
să fiu concomitent evaluator, conta-
bil, șofer și om de vânzări. Trebuie
să mă promovez foarte bine pentru
a face față concurenței. Apar costuri
suplimentare considerabile, cum ar fi
chiria pentru birou (dacă nu lucrez de
acasă), utilități, telefon, IT, birotică,
deplasări, impozite, cotizație, pregă-
tire profesională și altele. De aseme-
nea, responsabilitatea și riscul asumat
sunt mai mari - lucrând singur, nu
am un coleg evaluator care să verifi-
ce raportul de evaluare pe care l-am
realizat. Apare întrebarea firească: cât însă această formă de activitate duce mai mult către a fi
trebuie să muncesc pentru a trăi de- liber profesionist, pentru că aș lucra tot singur. Ca antre-
cent și pentru a acoperi costurile fixe prenor pot alege să lucrez cu colegi evaluatori fie sub forma
și riscurile implicate de activitatea pe unui parteneriat, fie sub forma relațiilor de angajare, adică
care am ales-o? Iar întrebarea are un pot avea colaboratori sau salariați. Pentru un antreprenor,
răspuns cu două dimensiuni: număr costurile sunt ceva mai diversificate și mai mari față de cele
de rapoarte realizate și onorariul per- ale unui liber profesionist. De exemplu, polița de asigurare
ceput. Câte rapoarte de evaluare pot de răspundere profesională este mult mai costisitoare, la ni-
face singur într-o lună și ce onorariu velul minim fiind de peste 10 ori mai mare decât pentru o
ar trebui să cer pentru a-mi asigura persoană fizică. Cotizația către ANEVAR este de peste două
un venit suficient care să îmi acopere ori mai scumpă. O companie trebuie să se preocupe de pre-
costurile și a avea un trai decent? gătirea profesională a angajaților, nu doar cea minimă de 20
de ore, ci mult mai aprofundată. Activitatea unei compa-
Ca antreprenor, proprietar al unei nii presupune costuri fixe considerabile - chirie, telefonie,
afaceri în domeniul evaluării, aș putea internet, transport, PR, marketing, software de gestiune a
încasa venituri din salarii sau din di- resurselor, cercetare, abonamente la diferite baze de date
vidende. Pot fi chiar singur în firmă, etc. Însă, în opinia mea, cea mai mare provocare pentru

16VALOAREA
varieze mult, așa cum se întâmplă, din păcate. Sigur că
onorariile pentru serviciile de evaluare pot varia ușor în
funcție de puterea de cumpărare specifică unei anumite
zone a țării sau de alți factori obiectivi. Dar când un cli-
ent primește două oferte pentru același tip de evaluare, cu
aceiași termeni de referință, una fiind de două sau trei ori
mai redusă decât cealaltă, este îndreptățit să își pună în-
trebarea dacă a primit oferte pentru același tip de serviciu.

Sigur, piața evaluărilor este caracterizată de o concu-


rență accentuată. Concurența este sănătoasă și de dorit,
dar să fie loială. Diferențierea ar trebui să se facă mai
mult prin calitatea serviciilor, profesionalism și conduită
etică, și mai puțin prin preț și viteză.

Fie că suntem evaluatori full-time și trăim din aceas-


tă meserie, fie că suntem evaluatori part-time și evaluăm
bunuri doar pentru suplimentarea venitului din activita-
tea principală, ar fi bine să gândim această activitate ca
fiind de sine stătătoare, să nu o amestecăm sau asimilăm
cu alte profesii. Astfel, am putea spera că la un anumit
moment în viitor diferențele între onorariile practicate pe
piața evaluărilor vor fi mai mici.

Aș vrea să se înțeleagă corect ceea ce am transmis prin


intermediul acestor rânduri. Nu-mi doresc „tarife mini-
me” sau onorarii standard. Îmi doresc doar ca serviciile
pe care le oferim să fie apreciate la adevărata valoare, să
fie prețuite corect, atât de către noi, evaluatorii, cât și de
către utilizatorii serviciilor noastre. Aș vrea ca fiecare
dintre noi, atunci când emite o ofertă financiară, să pună
în balanță atât costurile fixe și variabile, cât și riscurile
specifice acestei activități. Costurile cresc de la an la an,
însă onorariile nu sunt nici măcar indexate cu rata infla-
un antreprenor este să identifice, să ției. Responsabilitatea și obligațiile evaluatorului cresc
recruteze și să mențină angajați bine din ce în ce mai mult în percepția clientului sau utiliza-
pregătiți, profesioniști și responsabili. torului serviciilor de evaluare, însă onorariile sunt men-
Aici intervin cele mai mari cheltuieli ținute la același nivel.
de bani și timp, transpuse în progra-
me de pregătire profesională, mento- Depinde în primul rând de noi dacă muncim sau nu
rat, integrarea în echipă și multe alte cu folos. Noi suntem primii care ar trebui să ne prețuim
demersuri necesare pentru a asigura corect munca și să solicităm onorarii onorabile. Tot noi
un mediu propice de lucru. ar trebui să fim capabili să explicăm clienților că rezulta-
tul muncii noastre aduce valoare adăugată, nu este doar
Fie că suntem organizați ca PFA o bifă într-o listă de obligații.
sau ca societate comercială, costu-
rile fixe ar trebui să aibă cam ace- Sunt convins că munca noastră va fi apreciată la ade-
eași pondere în onorariul perceput, vărata-i valoare. Dacă va fi mai devreme sau mai târziu
volumul de lucrări fiind mai mare depinde în mare măsură de noi înșine, de mentalitatea
în cazul unei companii. Ca urmare, noastră și de conștientizarea că suntem membri ai ace-
nici onorariul unitar nu ar trebui să leiași bresle.

VALOAREA | Q1 2019 17
Capcanele alocării
valorii proprietății imobiliare
pe componente

În anumite situații și pentru anumite scopuri este necesară împărțirea


valorii de piață a unei proprietăți imobiliare obținută pe baza abordării
prin comparație sau a abordării prin venit pe componentele sale. Sco-
purile pentru care se cere această alocare sunt cel mai frecvent rapor-
tarea financiară unde există cerința înregistrării componentelor (teren,
clădire și alte componente) în conturi contabile separate, evaluarea
pentru tranzacție (pentru împărțirea pe componente a prețului în con-
tract) sau evaluarea pentru asigurare, cazul în care se cere determina-
rea valorii de asigurare a clădirii.

Î
Gheorghe Nistoroiu
n timp ce valoarea proprietății de- ticularități care vor fi prezentate în cele ce
- Manager Deloitte, terminată folosind abordările men- urmează.
ționate mai sus care se cere alocată O a treia abordare în alocare, numită
Membru ANEVAR
este o valoare de piață, cotele de va- alocare proporțională, constă în împărțirea
loare rezultate ca urmare a alocării valorii de piață a proprietății asupra com-
pot să difere de valorile de piață ale ponentelor proporțional cu valoarea conta-
componentelor proprietății, atât din ca- bilă a acestora sau cu un alt criteriu pe baza
uze ce țin de sinergiile manifestate între judecății profesionale a evaluatorului (de
acestea, cât și din cauza metodologiei de exemplu împărțirea valorii proporțional cu
alocare folosite. ponderile medii ale valorii terenului și clă-
În literatura de specialitate este unanim dirilor în valoarea proprietăților din zonă).
acceptată ideea că nu există o modalitate Întrucât din aplicarea abordărilor de
unică de alocare a valorii fiind descrise trei mai sus rezultă valori care pot să difere sem-
abordări posibile. Prima abordare constă în nificativ, se ridică în mod firesc întrebarea:
determinarea valorii de piață a terenului, „care dintre acestea este potrivită?”. Răspun-
acesta fiind scăzută din valoarea de piață a sul la această întrebare este dat în principal
proprietății pentru a obține cota de valoare de scopul evaluării.
alocată clădirii. Dacă în cazul evaluării pentru tranzac-
În a doua abordare se procedează invers, ție, decizia asupra metodei de alocare este în
elementul rezidual fiind terenul. În această general la latitudinea evaluatorului, în cazul
abordare, valoarea clădirii se scade din va- evaluării pentru asigurare care urmărește în
loarea de piață a proprietății, rezultând cota principal determinarea unei valori de asigu-
de valoare atribuită terenului. De menționat rare a clădirii, a doua abordare este cea mai
că această abordare necesită determinarea potrivită. În cazul evaluărilor pentru rapor-
valorii de piață a clădirii, reprezentată de tare financiară, soluția este mai nuanțată.
costul de înlocuire net, cu o serie de par- Înregistrările în vederea raportării financia-

18VALOAREA
re sunt realizate în conturi distincte pentru includă decât elemente corporale. Din acest
teren și clădire în baza normelor contabile motiv, cota alocată clădirii nu poate depăși
locale sau a Standardelor Internaționale de niciodată costul de înlocuire net al acesteia.
Raportare Financiară (IFRS) după caz iar Al doilea aspect important de remar-
tipul de valoare folosit este valoarea justă. cat în cazul alocării în vederea raportării
Conform acestor standarde, clădirea este financiare este posibilitatea existenței unei
un mijloc fix amortizabil, în timp ce valoa- deprecieri economice a clădirii. Acest lucru
rea contabilă a terenului nu face obiectul se întâmplă în cazul în care valoarea de pia-
amortizării. ță a proprietății este mai mică decât suma
Necesitatea de separare a tipurilor de valorilor de piață ale componentelor, caz în
imobilizări pe conturi și înregistrarea aces- care diferența negativă de valoare se alocă Întrucât în acest
tora la valoarea justă ridică o serie de cerin- integral construcției. Astfel, terenul rămâne
țe specifice legate de determinarea cotelor la valoarea de piață iar clădirea este înre- procedeu de alocare
de valoare limitând aplicabilitatea celor trei gistrată la costul de înlocuire net diminuat ajustarea pentru
abordări de mai sus după cum se explică în cu diferența de mai sus având semnificația
continuare. unei deprecieri economice. depreciere economică
Principala problemă care apare la aloca- Întrucât în acest procedeu de alocare a cotei de valoare
rea valorii de piață a unei proprietăți imo- ajustarea pentru depreciere economică a
biliare pe componente este aceea că suma cotei de valoare alocate clădirii se face auto- alocate clădirii se
valorilor de piață ale componentelor poate mat, costul de înlocuire net folosit în alocare face automat, costul
fi diferită de valoarea de piață a proprietății. se calculează prin deducerea din costul de
În cazurile în care valoarea de piață a pro- înlocuire brut numai a deprecierilor fizică de înlocuire net
prietății e mai mare decât suma valorilor de și funcțională. folosit în alocare
piață ale componentelor, diferența este da- Pe baza considerentelor de mai sus,
torată unui element necorporal care nu poa- abordarea alocării prin deducerea costu- se calculează prin
te fi atribuit în exclusivitate niciuneia dintre lui de înlocuire net al clădirii din valoarea deducerea din costul
componente și provine din sinergia combi- de piață a proprietății reprezintă cea mai
nației dintre teren și clădire. Un asemenea potrivită abordare de alocare în vederea de înlocuire brut
activ necorporal nu poate fi înregistrat în raportării financiare. GME 630 permite și numai a deprecierilor
contabilitate deoarece acesta nu îndeplineș- abordarea alternativă însă în condițiile unei
te cel puțin unul dintre cele două criterii de limitări legate de deținerea terenului în cotă fizică și funcțională.
identificare menționate în IAS 38 (Active indiviză și a condiției ca valoarea rămasă a
necorporale), respectiv (i) să fie separabil construcției în urma alocării să fie cel mult
putând fi vândut, transferat, francizat, în- egală cu costul de înlocuire net, acesta fiind
chiriat sau schimbat în mod individual sau de fapt unul din cazurile particulare ale me-
împreună cu contractul aferent sau (ii) să todei anterioare.
provină din drepturi contractuale sau de În scopul evaluării în vederea raportă-
altă natură, indiferent dacă aceste drepturi rii financiare misiunea de evaluare trebuie
sunt transferabile sau separabile față de en- să prevadă de la început toate elementele
titate sau față de alte drepturi sau obligații”. care să permită realizarea unei analize de
Soluția implicită propusă de Ghidul alocare corecte și complete, respectiv: eva-
Metodologic de Evaluare 630 al ANEVAR luarea întregii proprietăți prin metodele
(GME 630) în cazul în care valoarea de pia- aplicabile (venit sau piață), evaluarea clă-
ță a proprietății depășește suma valorii de dirii folosind abordarea prin cost (costul
piață a terenului și a costului de înlocuire de înlocuire net) și a terenului considerat
net al clădirii constă în includerea compo- liber folosind comparația de piață, o deci-
nentei necorporale a valorii proprietății în zie corectă privind alocarea putând fi luată
cota alocată terenului. Această recomanda- numai după analiza acestora.
re ține cont de faptul că în scop de raportare În legătură cu prevederile GME 630 în
financiară, cota alocată clădirii care se înre- privința procesului de alocare, acesta oferă
gistrează în contul „Construcții” nu poate să prin art. 115 o soluție evaluatorilor care au

VALOAREA | Q1 2019 19
folosit consecvent alte abordări în aloca-
re înaintea apariției standardului și pentru
care trecerea la noile reglementări ar fi pro-
dus un impact semnificativ în înregistrările
contabile. Conform acestui articol, în aceste
cazuri, prin excepție de la prevederile de la
Acest articol nu metodologia descrisă anterior, evaluatorul
trebuie interpretat va decide și va prezenta în raportul de eva-
luare raționamentul avut în vedere la aloca-
în nici un caz ca rea valorii și argumentele selectării modului
absolvind evaluatorii de alocare precum și modalitățile de calcul.
Acest articol nu trebuie interpretat în nici
de orice răspundere în un caz ca absolvind evaluatorii de orice răs-
privința metodologiei pundere în privința metodologiei aplicate în
condițiile în care există cerința expresă de
aplicate în condițiile a argumenta și justifica abordarea folosită.
în care există Tratamentul cotelor de valoare ale com-
ponentelor proprietății în cazul unui test
cerința expresă de a de depreciere a activelor trebuie să fie simi-
argumenta și justifica lar cu cel folosit în cadrul evaluării ținând
cont de apartenența acestora la ansamblu. nurile înregistrate separat sau amenajările
abordarea folosită. Nu este prin urmare potrivit să se compare terenului trebuie evaluate în prealabil prin
valoarea justă a unui teren rezultată dintr-o cost ca și clădirea folosind metoda costului
operațiune de alocare cu valoarea de piață a de înlocuire net în absența deprecierii eco-
terenurilor comparabile de pe piață deoare- nomice. În continuare, dacă se constată o
ce este posibil ca în cadrul alocării, terenului depreciere economică a activelor (valoarea
în cauză sa-i fi fost alocată diferența rezidu- de piață a proprietății din care s-a scăzut
ală conținând elementul necorporal menți- valoarea de piață a terenului este mai mică
onat anterior făcând ca acesta sa aibă o cotă decât suma costurilor de înlocuire nete ale
de valoare mai mare decât valoarea de piață. restului activelor), această depreciere trebu-
În cazul particular al proprietății având ie alocată tuturor activelor respective pro-
terenul în cotă indiviză, care nu poate fi porțional cu costul lor de înlocuire net.
evaluată individual, alocarea se poate face Un alt aspect important al operațiunii
într-un singur mod, calculând cota aferentă de alocare pentru raportarea financiară
terenului prin deducerea costului de înlo- este acela că metodologia de alocare urma-
cuire net al clădirii din valoarea de piața a tă trebuie aliniată la tratamentul juridic,
proprietății. fiscal și contabil uzual pe care l-ar avea o
Un alt caz particular de alocare a valo- potențială tranzacție care ar implica pro-
rii proprietății pe componente este acelea prietatea respectivă. În cazul proprietăților
când în alocare sunt implicate și alte active imobiliare a căror cea mai bună utilizare
decât clădirea și terenul aparținând proprie- nu este închirierea și care nu sunt pro-
tății fiind vorba în majoritatea cazurilor de prietăți imobiliare generatoare de afaceri
elemente ale clădirii înregistrate separat în (PIGA) în sensul standardului SEV 232
contabilitate sau de amenajări ale terenului. care definește acest tip de proprietate, tran-
În acest caz se folosește aceeași metodologie zacția se va face de regulă printr-un con-
de alocare în vederea raportării financiare tract de vânzare de bunuri care va stabili
descrisă anterior cu observația că toate bu- prețul plătit pe proprietate, preț care poate

20VALOAREA
Explicarea acestui
tratament excede
cadrul prezentului
articol, singura
mențiune care
s-ar impune ar fi
că în acest caz
toate activele
componente ale
proprietății care face
fi defalcat pe cele două componente folo- Explicarea acestui tratament excede
sind una din abordările de mai sus. cadrul prezentului articol, singura menți- obiectul transferului
Dacă proprietatea imobiliară este din ca- une care s-ar impune ar fi că în acest caz trebuie prezentate
tegoria celor producătoare de venituri prin toate activele componente ale proprietă-
închiriere, vânzarea acesteia va presupune ții care face obiectul transferului trebuie la valoarea justă.
și transferul contractelor cu chiriașii, ale prezentate la valoarea justă. Eventuala
celor cu furnizorii de utilități și, dacă este diferență dintre valoarea proprietății (fie
cazul, a contractului încheiat cu firma de determinată ex-ante printr-o evaluare sau
property management, o asemenea tran- stabilită între părți dacă tranzacția a avut
zacție fiind în mod necesar încadrată în loc) și suma valorilor juste ale activelor
categoria transferului de afacere. În aceeași corporale și necorporale care îndeplinesc
categorie se încadrează și vânzarea PIGA, condițiile de identificare și recunoaștere
care, conform definiției din standard, sunt constă dintr-un mix de elementele necor-
proprietăți individuale, precum hoteluri, porale, inclusiv cel datorat sinergiei dintre
stații de benzină, restaurante, baruri, clu- teren și clădire și este înregistrată ca fond
buri de noapte, cazinouri, cinematografe, comercial.
teatre, spitale, etc. În mod uzual, asemenea Acest tratament oferă o soluție validă
active se tranzacționează pe piață ca entități de alocare în acele cazuri care nu sunt aco-
în funcțiune și ca atare vânzarea lor trebuie perite de metodologia prezentată în GEV
tratată ca și transfer de afacere. 630 cum ar fi cazul unei clădiri generatoare
Întrucât tratamentul contabil al transfe- de venituri construită pe un teren în con-
rului de afacere conform IFRS se face în con- cesiune, în care, prin deducerea costului de
formitate cu prevederile standardului IFRS înlocuire net al clădirii din valoarea de pia-
3 (Combinări de întreprinderi) tratamentul ță a proprietății rezultă o componentă ne-
statutar fiind unul asemănător, alocarea valo- corporală care nu poate fi nici recunoscută
rii proprietății asupra activelor componente și nici alocată terenului, deoarece acesta nu
se va realiza în baza acestui standard. face parte din proprietate.

VALOAREA | Q1 2019 21
Integritatea morală

Cât de mult mai putem vorbi


în mediul de afaceri din ziua de
azi de integritate morală și etică
profesională? Care sunt limitele
până unde putem merge în vir-
tutea obținerii unei avansări pe
scara profesională sau a obține-
rii unei afaceri ce se întâlnește o
dată în viață și, în același timp,
să ne păstrăm integritatea?
Unde începe zona gri în care se
pierd confuz demarcajele eticii
profesionale? Pentru o iluzorie
viață mai bună, mulți dintre noi
sunt tentați să treacă peste li-
mitele integrității, dar adevărul
este că încearcă doar să justifice
doar în fața propriei conștiințe că
merită să încalci etica profesio-
nală în interes propriu.

ŰŰANDREI BOTIȘ,
Membru ANEVAR, Managing
Partner NAI România

22VALOAREA
și etica profesională

Ș
i totuși dilema rămâne: în- tr-un an? Clar, NU ! Dar genul de suc-
tr-un mediu în care tendința ces obținut ocolind orice limită de bun
unora este de a acționa cel simț a eticii profesionale este instabil,
mai mult în zona gri a eticii incredibil de variabil și nesustenabil!
profesionale, poți construi Progresul se obține încet dar sigur, în-
afaceri de succes rămânând tr-un ritm constant, prin multă mun-
ancorat 100 % în cercul integrității că, ambiție, perseverență și integritate.
și al eticii profesionale? Sunt convins În acest mod vei avea mereu siguran-
că DA, SE POATE! E la fel de ușor să ță că mergi întotdeauna spre vârful
avansezi? Crești într-o zi cât alții în- piramidei.

Afacerile de succes care se transmit generații la


rând și au puterea să schimbe ceva în viitor sunt
construite în timp, de oameni care respectă mediul
în care lucrează, care îi respectă pe toți cei din jurul
lor, le respectă munca depusă, indiferent dacă sunt
în aceeași tabără sau dacă fac parte din tabăra con-
curenței. Sunt oameni cinstiți, fără prejudecăți, care
consideră că toți avem șanse egale.

VALOAREA | Q1 2019 23
Prin acest articol doresc să vă invit la Ei învață de la noi toți prin puterea exem-
promovarea unei atitudini corecte. Am plului! Am fost uimit de tipologiile de
susținut întotdeauna transparența totală absolvenți care îmi trec des pragul com-
Respectă-ți și valorificarea competenței profesionale. paniei pentru a obține un loc de muncă.
adversarul, fii integru, Când există o provocare în care mai mulți Ce vor majoritatea? O funcție care să sune
competitori urmăresc același țel (câștiga- cât mai bine, câștiguri financiare care nu
folosește-ți inteligent rea aceleiași licitații, contract etc.), haideți sunt justificate la nivelul lor de experiență
atuurile și fie ca cel să ne aliniem cu toții la aceeași linie de și program cât mai flexibil. De ce? Pen-
start! Fără tertipuri, fără avantaje anteri- tru că sunt ușor influențabili și au cres-
mai bun să câștige! oare, fără pârghii de susținere. cut într-un mediu în care sunt promovate
Din punctul meu de foarte mult companiile care au apărut din
Respectă-ți adversarul, fii integru, fo- neant și au crescut peste noapte, care îți
vedere, aceasta este losește-ți inteligent atuurile și fie ca cel iau ochii cu campanii de marketing pline
atitudinea corectă. mai bun să câștige! Din punctul meu de de „povești”, care promit câștiguri imense
vedere, aceasta este atitudinea corectă. într-un timp scurt dar care, în cel mult 6
luni – 1 an, intră în faliment.
E un principiu simplu, dar din ce în
ce mai rar respectat în ziua de azi. Tră-
im în era vitezei, vrem progrese rapide
cu profituri mari. E ușor să te pierzi tu,
ca om, pe drum, să uiți cine ești și să te
aliniezi la ce observi cel mai mult în ju-
rul tău. Apare întrebarea dacă zonele gri,
încălcarea eticii profesionale, neloialitatea
sunt singurele metode de a ajunge aco-
lo sus, în vârful piramidei. De multe ori
funcționează… ai rezultate instant! Însă
pe cât de repede ai urcat, tot atât de repe-
de ajungi din nou jos, la baza piramidei
și de cele mai multe ori paguba este atât
de mare, încât nu mai poți reveni în vârf.
De ce ? Pentru că adevăratul om de succes
și-a format piramida care îl susține pe el
în vârf din oameni care îi sunt loiali, din
angajați care îl respectă, din clienți care se
întorc, an după an, pentru că au încrede-
re, din relațiile construite în timp, demon-
strând în nenumărate rânduri ce fel de om
este și ce fel de afacere a construit.

Ne plângem constant de noile genera-


ții, copiii care mâine vor fi în locul nostru.

24VALOAREA
Succesul adevărat, durabil, nu se obți-
ne niciodată ușor. Se obține prin sute de
mii de ore de muncă, implicare 200 % în
ceea ce faci, respect pentru cei cu care lu-
crezi și în același timp pentru competiție.
Rețeta e simplă: multă muncă, integritate,
respect și etică profesională! Trebuie doar
să ai suficientă ambiție și răbdare să rămâi
pe calea cea dreaptă și la finalul drumului
vei simți cu siguranță satisfacția și gustul
dulce al succesului binemeritat!

VALOAREA | Q1 2019 25
Cerințe ale profesionalizării evaluatorilor
prin prisma abordărilor în evaluare

Prețul este ceea ce plătești. Valoarea este ceea ce primești.  Warren Buffett

P
ornind de la titlul revistei, nea de „valoare” ca reprezentând printre altele, suma cali-
valoarea poate avea mul- tăților care dau preț unui obiect, unei ființe, unui fenomen
te valențe, iar dicționarul etc. Căutând termenul „valoare(a)” în Standardele de Eva-
explicativ al limbii româ- luare a Bunurilor, vom identifica peste 600 de rezultate în-
ne ne oferă și o sugestie în cadrate, în principal, la categorii ce reprezintă tipul valorii
acest sens, definind noțiu- și rezultatul procesului de evaluare.

26VALOAREA
velul de cunoștințe tehnice necesare desfășurării activității
de evaluare este în creștere, iar acesta este direct propor-
țional cu nivelul cerințelor profesionale pe care trebuie să
le avem în vedere. Pe de altă parte, având la dispoziție o
multitudine de instrumente, obiectivul ar trebui să-l con-
stituie un mod de lucru mai inteligent, fără a face rabat de
la calitate. Nu este întâmplător că procesul de evaluare este
foarte important și relevant în economia oricărei țări și a
devenit de-a lungul anilor un pilon central în funcționarea
ŰŰELIZA-ELENA CRISTIAN,
Membru titular ANEVAR, EI, Membru CFA eficientă a oricărui sistem economico-financiar.

Sunt binecunoscute cele trei abordări în evaluare, bine


Într-o lume în care accesul la date înrădăcinate în procesul de evaluare pe care îl desfășu-
și informații este probabil mai facil ca răm. Realizăm evaluări în mod constant pentru bunuri
niciodată, în care tehnologia cunoaște mobile, proprietăți imobiliare, întreprinderi, active finan-
un nivel de dezvoltare foarte dinamic ciare, dar ne oprim din când în când să efectuăm o auto-
și suntem interconectați unii cu alții, evaluare? Pornind de la conceptele caracteristice abordă-
există riscul de a simplifica probleme- rilor în evaluare și făcând o paralelă la nivel de individ, ar
le apărute (care și așa sunt din ce în trebui să ne punem problema care este valoarea în timp
ce mai multe) până la un nivel la care a investiției noastre în propria educație și formare profe-
putem să pierdem din vedere esența sională. De ce? Pentru că, investind în formarea profesi-
și nivelul standardelor setate anterior. onală, o facem atât pentru noi, cât și pentru organizația
La acest aspect se adaugă faptul că ni- de care aparținem și nu în ultimul rând pentru beneficiul

VALOAREA | Q1 2019 27
final al societății în general. Extrapo- de la scopul evaluării, tipul valorii și babilitatea de supraviețuire aferentă
lăm astfel abordarea prin venit la ni- orice alte ipoteze aplicabile în evalu- fiecărei vârste. Relația dintre capitalul
vel de individ și implicațiile acesteia. are. Putem remarca o asemănare în- uman și vârstă este, în general, invers
tre activitatea de evaluare și jocul de proporțională. Dacă am vorbit deja
Ca să ajungem însă la valoarea în șah, pentru că în ambele cazuri este de active, trecând la categoria pasi-
timp a investiției noastre, atunci când nevoie de strategie, planificare și firul velor identificăm în principal obiec-
ne propunem obiective, unul dintre roșu pe care să-l urmăm pentru a sa- tive ce aparțin nivelului de consum,
factorii determinanți care contribuie tisface cerințele activității. O diferen- datoriilor și eventualelor moșteniri
la realizarea acestora este atitudinea ță însă față de jocul de șah este că nu pentru urmași.
potrivită și modul cum ne raportăm ne aflăm în competiție directă cu alți
mai ales la problemele întâmpinate evaluatori, ci cu noi înșine, de a deve- Cum putem crește în timp valoa-
pe parcurs, pentru că adevărații mari- ni azi mai buni decât am fost ieri, de rea activelor? Pot exista numeroase
nari se formează pe timp de furtună, a avea propria strategie de dezvoltare variante de răspuns, însă unul dintre
nu în ape liniștite. Acest lucru pre- profesională și de a ne ridica la ni- factorii care contribuie la creșterea în
supune totodată a fi novator, a veni velul cerințelor/ exigențelor setate și timp a activelor o reprezintă valoarea
cu soluții și idei noi, a analiza toate autosetate în domeniu. adăugată pe care fiecare dintre noi
aspectele și a avea curajul de a gân- are posibilitatea să o genereze în ac-
di out of the box. Alegerea de a gândi În mod evident, în cadrul abor- tivitățile pe care le desfășură strădu-
astfel nu este ușoară, provocarea prin- dărilor prezentate, nu este suficient indu-ne să dăm tot ce este mai bun.
cipală constând în multitudinea de să ai un produs și un marketing bun, Acest aspect presupune o preocupa-
tipare, reguli și reticența la schimbare ci mai este nevoie și de elemente mai re pentru progres și evoluție în mod
ce fac parte, cu sau fără voia noastră, puțin palpabile în activitatea desfă- constant, iar pentru a observa ce dife-
din mediul în care trăim. Mai mult, șurată - chiar necorporale - așa cum rență semnificativă poate face această
pentru o gândire de tipul out of the este etica. decizie la nivelul unui singur an, este
box este nevoie de cunoașterea celor suficient să comparăm rezultatele
mai bune practici în domeniu și de a ANEVAR are implementat „Co- dintre 1,01365= 37,78 și 0,99365=0,025.
urmări în mod constant ultimele evo- dul de etică al profesiei de evalua- Deci o diferență de multiplu de pes-
luții și interpretări în domeniul evalu- tor autorizat” și organizează constant te 1.500 de ori! Mergând în substrat,
ării, mai ales având în vedere nivelul evenimente având ca tematică etica observăm că unul dintre fundamen-
tot mai crescut de cunoștințe necesa- în evaluare. Iar etica reprezintă un tele valorii adăugate este autodez-
re desfășurării activității. element important din ansamblul de voltarea, pentru că până la urmă ce
cerințe la nivelul oricărei profesii și contează foarte mult este ce faci când
Dacă ar fi să ne gândim mai de- trebuie să i se acorde atenția cuvenită. nimeni nu se uită la tine. Altfel spus,
parte la abordarea prin piață, în ter- conștiința omului când nu-l vede ni-
meni de rată de evaluare, care ar fi va- Avansând în cadrul procesului de meni. Iar prin autodezvoltare avem
loarea acestuia pentru fiecare dintre autoevaluare, în materie de manage- posibilitatea să transmitem mai de-
noi în contextul cerințelor/ exigențe- ment al riscurilor evaluatorilor pu- parte cunoștințele, aptitudinile acu-
lor Standardelor de Evaluare, al eticii tem discuta despre bilanțul holistic mulate și să ne calibrăm la nivelul
în evaluare și al oricăror ghiduri, nor- (holistic balance sheet) care reflectă cerințelor necesare progresului prin
me și reglementări în materie? Am activele și pasivele investitorului, fă- calitatea materialelor elaborate, prin
avea o rată supraunitară, subunitară când astfel o extrapolare a abordării împărtășirea acestora cu echipa, prin
sau egală cu 1? Cred că sunt întrebări prin active din evaluare. La catego- capacitatea de a lua decizii corecte și
pe care ar trebui să ni le adresăm de ria activelor regăsim ca principale rapide, ca să enumerăm numai câteva
fiecare dată când începem o lucrare, componente capitalul uman și capi- posibile beneficii, elemente ce con-
pe parcursul elaborării și, nu în ulti- talul financiar. Probabil va mai dura duc treptat la dezvoltarea unei orga-
mul rând, în cadrul procesului de fi- ceva timp până vom vedea capitalul nizații de tipul knowledge sharing 1.
nalizare. Având ca punct de start rata uman ca element distinct în bilanțul
de evaluare a cerințelor/ exigențelor unei societăți, însă la nivelul bilanțu- Ajungem astfel la concluzia că
profesionale, putem elabora o sinteză lui holistic, capitalul uman reprezintă cele trei abordări în evaluare pot fi
a cerințelor în evaluare pentru prin- valoarea netă actualizată a veniturilor utilizate la fel de bine și în cazul au-
cipalele categorii de lucrări, pornind estimate viitoare, ponderate cu pro- toevaluării. Acum că am trecut prin

28VALOAREA
cele trei abordări și ne îndreptăm spre finalul „raportu- la inaugurare, versus varianta 2. Un
lui”, ne punem problema reconcilierii valorilor obținute. hotel inaugurat în aceeași perioadă,
Aici intervine, printre altele, raționamentul profesional al construit cu același proiect, în aceeași
evaluatorului și abilitatea acestuia de a face aprecieri între zonă, dar care a avut în vedere noile
relevanța diferitelor tipuri de date și informații utilizate în dezvoltări tehnologice, adaptarea fa-
procesul de evaluare, subiect asupra căruia fiecare dintre cilităților la noile cerințe ale pieței – la
noi ar trebui să ne aplecăm cu atenție. care dintre alegeri ne-am opri? Răs-
punsul este mai mult decât evident,
Un alt mod de a ne pune problema investiției în propri- așa cum este și necesitatea de a inves-
ile exigențe, cu impact direct asupra propriilor standarde și ti în dezvoltarea profesională și de a
a modului de abordare a lucrurilor ar putea fi prin autoa- ține pasul cu evoluția și tendințele din
dresarea următoarei întrebări: Dacă mâine urmează să ne domeniul de activitate. Pentru atinge-
cazăm la un hotel și avem de ales între două variante, fără rea acestor deziderate, Asociația Na-
restricții de buget – varianta 1. Un hotel care a fost inau- țională a Evaluatorilor Autorizați din
gurat în anii 2000 și în care nu s-au mai făcut investiții de România are un rol definitoriu și vine

VALOAREA | Q1 2019 29
în întâmpinarea noastră prin modul nizații profesionale din domeniul eco- Atitudine, Novator, Etică, Valoare
de structurare a cursurilor, seminari- nomico-financiar din România. Iar adăugată, Autodezvoltare și Respon-
ilor, evenimentelor pe care le organi- acest lucru se face cu oameni, cu noi, sabilitate sau, pe scurt, A.N.E.V.A.R.,
zează. Acestea reprezintă oportunități membrii acesteia, prin dedicare și im- reprezintă ingrediente din mixul de
de a ne menține actualizate cunoștin- plicare, deoarece în final de noi depin- cerințe pe care trebuie să le urmărim
țele, de a ține pasul cu cele mai recen- de procesul de implementare a cerin- și să le aplicăm în activitatea desfășu-
te noutăți în materie de evaluare, de a țelor și exigențelor, acestea pornind în rată de fiecare dată, pentru că literele
face schimb de idei, dar nu în ultimul primul rând de la propria persoană. nu reprezintă cuvinte, ci fapte, așa că
rând ANEVAR vine în întâmpinarea este absolut necesar să acţionăm la
necesității de a seta standarde înalte Nu în ultimul rând, este nevoie de cele mai înalte standarde. Iar cel mai
din toate punctele de vedere și repre- responsabilitate în luarea deciziilor, la îndemână este să începem cu Man
zintă una dintre cele mai dezvoltate în asumarea rezultatelor acțiunilor in the mirror, așa cum spune și refre-
organizații profesionale din domeniul activității noastre. Este cât se poate nul celebrului cântec.
evaluării la nivel global. de evident că o piesă importantă din
puzzle o reprezintă responsabilitatea, Ca să-l cităm pe marele matema-
Asociația Națională a Evaluatori- fără de care probabil nu am putea tician Grigore Moisil, eu demonstrez,
lor Autorizați din România reprezintă ajunge la cel mai înalt nivel în cazul nu conving. Nu țin să vă conving de
totodată vârful de lance în formarea celorlalte cerințe expuse. cele expuse anterior prin elemente-
profesioniștilor în evaluare și un mo- le ce reprezintă esența articolului, ci
del eficient de organizare demn de Privind imaginea de ansamblu, apreciez că aceste aspecte sunt la în-
urmat de orice asociație profesională. putem spune că avem în final o per- demâna noastră, contribuția fiecăruia
Astfel, ANEVAR își dovedește rolul spectivă de 360º cu patru piloni prin- la valoarea organizației și asociației
important și contributor la nivelul cipali – publicul, asociația, organi- fiind mai mare decât suma părților,
membrilor și al societății în general zația, evaluatorul – și un numitor sinergia aducând și ea partea de con-
prin intermediul tuturor activităților comun – cerințe/ exigențe la nivelul tribuție.
întreprinse și al implicării constante, fiecărui pilon, toate acestea fiind in-
fiind una dintre cele mai active orga- terconectate între ele. 1 Schimb de cunoștințe/ informații/ experiență

30VALOAREA
Premii

Premii 2. Premiul doi, care asigură participarea câștigătorului


la Conferința Internațională din septembrie 2019 –
Robert Tatu;

pentru 3. Premiul trei, ce asigură participarea câștigătorului


la Întâlnirea membrilor corporativi din decembrie
2019 – Stela Georgescu;

articolele
4. Premiul special pentru inițiativă – 1 Invitație la Gala
Premiilor ANEVAR 2019 – Poezia Evaluatorul, de
Sorin Huidu.

publicate
Președintele ANEVAR, Dana Ababei, oferă încă două
premii speciale, pentru Debut, ce constau în contravaloarea
taxei de participare pentru una dintre conferințele organi-

în revista
zate de Asociație în anul 2019. Astfel, cei doi câșigători sunt:
1. Eliza – Elena Cristian
2. Florin Muscă

Valoarea,
Vă dorim succes și așteptăm articolele voastre 24/24 și 7/7!
Adrese de e-mail: raluca.slicaru@anevar.ro/
valoarea@anevar.ro

Nr. 22 Evaluatorul
Sunt din neam de cons
ultant
Observ fin şi elegant

Î
Etica-i de nota zece
ncepând cu această ediție, ur- Trag concluzia la rece
mătoarele numere ale revistei Sunt căutător cinstit
Asociației, „Valoarea, oriunde Mândru şi neobosit
este ea” vor fi dedicate câte Cu fraţii mei de peste
ocean
unei filiale, oferind posibilita- Desfac nodul gordian
tea membrilor săi să ne trans- Râuri, munţi, iazuri, ca
stele
mită articole pe teme profesionale Le încadrez şi fac din
ele
de actualitate și de interes pentru co- Cifre şi cadrane late
legi. Am început cu Filiala București Şi le ordonez pe toate
și continuăm cu Filiala Nord-Est, în Malluri şi cu blocuri no
i
numărul 23 al revistei. Articolele vor
Vile, şantiere-n toi
Maşini prea sofisticate
fi analizate si premiate de un juriu
Rezolv speţe complicate.
format din: Președintele Asociației,
De sunt datele puţine
echipa redacțională a revistei și Pre- Să extrag filon, ştiu bin
ședintele Filialei respective. e
Persistent, din piatră sea
Astfel, cele mai bune 4 articole pri- că
Scot valoarea la o dată
mite la redacție pentru ediția de față, și Şi când timpu-i prea
publicate, au fost premiate după cum
puţin
Cu nopţi albe ce tot vin
urmează: Presiunea este mare
1. Premiul întâi, ce constă în su- Fac o poză la valoare De Sorin
portarea costurilor de pregătire Cu limbajul adecvat Huidu
continuă pentru câștigător, pen- Şi precizie, răzbat
tru anul 2019 (în limita celor 20 Logica e rafinată Membru
de ore obligatorii) – Gheorghe O prezint doar la cravat
ă. A NEVAR
Nistoroiu;

VALOAREA | Q1 2019 31
Opinie subiectivă despre segmentarea
pieței locale a evaluărilor

S
tudiile sau analizele pie- pentru a înțelege mai profund meca-
ței serviciilor de evalu- nismele și evoluția ei dar și implicați-
are din România nu au ile rezultatelor serviciilor de evaluare
stârnit interesul niciune- în mediul economic și social. Bineîn-
ia dintre categoriile de țeles că nu voi face considerații pri-
operatori implicate în vind segmentarea regională a pieței
evoluția acesteia. evaluărilor și nici a celei bazate pe
Prima dintre aceste categorii și specializările evaluatorilor, eviden-
evident cea mai importantă, este re- țiate legal, această segmentare fiind
ŰŰLIVIU DRĂGHICI,
prezentată de utilizatorii serviciilor evidentă și necondiționată. Sinteza Președinte Filiala ANEVAR București
de evaluare. Aceștia, încă își mai acestor analize, bazate pe informa-
pun întrebarea primordială: „unde și țiile colectate de ANEVAR, privind de licitare a tarifelor de execuție și
cum găsesc un evaluator?”. activitatea evaluatorilor autorizați, sunt reprezentate de:
A doua categorie de operatori ai este prezentată anual, cu real succes,
acestei piețe și probabil ocupând un la întâlnirile membrilor corporativi 1. SECAP - http://sicap-prod.e-lici-
rol secundar, este cea a profesioniști- ANEVAR și în paginile acestei revis- tatie.ro/pub;
lor în evaluare. Ei sunt „presați” de o te. Succinta analiză privind segmen-
întrebare similară: „de unde și cum tarea pieței serviciilor de evaluare 2. Platformele și site-urile de lici-
pot să contractez/obțin lucrări de din România, pe care o voi prezenta tații pentru servicii, inclusiv de
evaluare?”. În această situație se află, în continuare, se bazează pe criteriul evaluare;
desigur, colegii noștri, mai nou in- competenței, pe care evaluatorii o
trați pe piață, nu și cei cu experiența estimează în momentul în care iau 3. Site-ul ANEVAR - http://
castigată prin activitate îndelungată hotărârea de a aborda o lucrare și site2.anevar.ro/pagini/
în această profesie. pe care o și evaluează, exprimând-o anunturi-angajare-licitatii.
Posibil să mai existe o categorie apoi în tariful solicitat. Premiza exis-
de profesioniști interesați de această tenței unei piețe concurențiale este Fără a intra în configurațiile spe-
piață și aceasta ar putea fi reprezen- esențială și ca urmare prezumată, cifice de organizare și administra-
tată de intermediarii tranzacțiilor deși „ușor palidă”, în primul segment re a fiecăreia dintre aceste surse de
imobiliare, analiștii economico-fi- de piață, cel al evaluărilor pentru ga- contractare a lucrărilor de evaluare,
nanciari și, evident, de jurnaliștii din rantarea împrumuturilor, la care ac- dintr-o analiză succintă, se poate
domeniul financiar, ca diseminatori cesul este limitat doar de exigențele constata că fiecare se adresează pre-
ai informației de specialitate. Ana- băncilor, privind tarifele oarecum ponderent, unei categorii de utiliza-
liza segmentării pieței serviciilor de impuse, printr-o cutumă tradițio- tori ai serviciilor de evaluare:
evaluare din România ar putea fi uti- nalăși volum de lucrări potențial re-
lă tuturor acestor categorii de opera- alizabile de către fiecare evaluator. ŰŰ prima, doar autorităților, insti-
tori, pentru o poziționare cât mai ra- Celelalte trei segmente de piață iden- tuțiilor și companiilor, ceea ce
pidă și eficientă, pe această piață sau tificate sunt generate de platformele ar sugera faptul că lucrările de

32VALOAREA
evaluare sunt mai complexe și ŰŰ a treia platformă este accesată, mai a evaluatorului autorizat care ac-
solicită nu doar mai multă com- aproape în exclusivitate, de prac- ceptă termenii contractuali/coman-
petență, dar și mai multe resur- ticienii în insolvență și adminis- da nu și a platformelor/siturilor ce
se umane, astfel că se adresează tratorii judiciari, pentru lucrări organizează/popularizează diverse
în special membrilor corporativi de evaluare, necesare în fazele anunțuri și lipsa atenției sau a in-
ANEVAR și tarifele licitate co- de administrare a insolvențelor formațiilor minim necesare pentru
respund unui volum de efort și și falimentelor companiilor, care realizarea unei lucrări poate genera
cunoștințe adecvat; au diversitate foarte mare, de la consecințe mult mai grave decât re-
simple active corporale indivi- turnarea tarifului. O lucrare realizată
ŰŰ a doua, persoanelor fizice și este duale sau grupate, la linii de fa- cu un tarif derizoriu nu antrenează
accesată în special de evaluato- bricație sau volume considerabile mai puțină responsabilitate decât o
rii autorizați ANEVAR, care lu- de stocuri diversificate și până la lucrare realizată cu un tarif care ține
crează independent, evaluările patrimonii complexe de active cont de toate aspectele necesare (nu
fiind de complexitate mai mică imobilizate corporal, active ne- numai cheltuielile legate de inspec-
și potențial realizabile cu un vo- corporale sau active financiare, ție, realizarea și printarea lucrării, ci
lum redus de resurse, ca urmare care sunt foarte greu de cuan- și toate celelalte cheltuieli realizate
tarifele sunt la limita minimă de tificat, din punctul de vedere al pentru obținerea și menținerea au-
productivitate financiară, pentru competențelor profesionale și, ca torizației și exigențelor crescânde ale
evaluator, deși ascund, de foarte urmare, și din cel tarifar. legislației/standardelor aplicabile.
multe ori, capcane de neevitat, În concluzie, fiecare evaluator tre-
dacă nu sunt bine formulați ter- De menționat este faptul că indi- buie să-și analizeze cât mai obiectiv
menii de referință ai evaluării, la ferent de unde se obține contractul/ abilitățile și resursele de competen-
momentul contractării lucrării; comanda responsabilitatea este nu- ță, pentru a se poziționa pe oricare
dintre aceste segmente de piață, cu
riscuri profesionale și financiare mi-
nime, care să-i asigure atât confortul
material dar, în special, pe cel profe-
sional. Dacă utilizatorii serviciilor de
evaluare pot identifica, dintr-o privi-
re, poziționarea pe segmentul de piață
specific tipului de informație și servi-
ciu pe care și-l doresc, având și atuul
identificării unei cheltuieli minime,
evaluatorii trebuie să fie mult mai cir-
cumspecți în analiza segmentelor de
piață pe care se poziționează, avanta-
jul fiind de partea celor cu experiență,
generată de vechime, care au reușit să
se specializeze și să își găsească un loc
bine definit în piață. Cei mai mulți
dintre aceștia s-au orientat către seg-
mentul evaluărilor pentru garanta-
rea împrumuturilor, alții către cel al
evaluărilor pentru administrarea in-
solvenței și al falimentului, care se
bazează mai mult pe notorietate și re-
cunoaștere a capabilităților, iar evalu-
atorii, membri corporativi, către seg-
mentul de piață al evaluarilor pentru
autoritățile și instituțiile statului sau
către cele pentru marile companii.

VALOAREA | Q1 2019 33
CUM AR FI, DACĂ?…
Despre învățătură

A
cum câțiva ani, un prieten a produs un spot
pentru o companie producătoare de bere.
Așa... doar ca să fie prezentat la un eveni-
ment intern, nu pentru a fi difuzat pentru
toată lumea, prin mass-media. Filmul se
numește „Cum ar fi arătat lumea fără Ro-
mânia?!..”. Dacă nu l-ați văzut, acum îl găsiți peste tot în
online. Căutați-l, merită văzut!
Dar nu spotul este subiectul acestor rânduri. Este ideea
ŰŰROBERT TATU,
pe care o transmite și care îndeamnă la reflecție. Vă invit Membru al Consiliului Filialei București ANEVAR,
să fiți parte la un exercițiu de imaginație, nu despre trecut, Senior Partner TNP Global & Partners
ci despre viitor... Cum ar fi un „mâine” altfel, pentru noi,
comunitatea asta mică de profesionisti în evaluare?!
încotro ne îndreptăm. Ați trăit senti-
Cunoaștem cu toții istoria ANEVAR. Cum a apărut, mentul, nu-i așa? Cel puțin când erați
cine a fost deschizătorul de drumuri în România, etapele copii, privind măreția cerului înstelat
prin care a trecut organizația de la înființare și până în care nu se lasă pătruns decât cu pute-
prezent. Știm de unde am plecat și unde suntem astăzi. rea imaginației?

Ce nu știm, însă, cu certitudine, este unde vom fi Cum ar fi să readucem în rutina


mâine... Putem doar să ne imaginăm, să construim acel zilnică, astăzi, la maturitate, curiozi-
„mâine” în mintea noastră. Este primul pas, și cred că cel tatea aceea pură, dorința de cerceta-
mai important, pentru a face ca „mâine” să fie așa cum re a universului mare și să o aplicăm
ni-l dorim. unui univers mai mic? În evaluare.
În profesia pe care ne-am ales-o de
În articolul acesta propun să ne oprim la... știință. drag, nesiliți de nimeni.
Știința de carte, cum spune un bun prieten de-al meu,
învățătura. Cum ar fi să ne dedicăm mult mai
mult timp pentru studiu, pentru în-
Începem învățarea încă de la naștere. Tot ce ne încon- vățare, să cercetăm din dorința de a
joară este subiect de observație, de studiu. Învățăm în fie- afla lucruri și nu doar pentru a bifa
care clipă a vieții noastre, fie că vrem, fie că nu vrem. Este cele 20 de ore de pregătire profesio-
natura umană cea care ne îndeamnă la cercetare. Suntem nală continuă, pentru că așa ne obligă
curioși să aflăm secretele vieții, să aflăm de unde venim și legea? Poate că respectul, încrederea,

34VALOAREA
aprecierea din partea tuturor ar fi un rezultat firesc dacă Vă imaginați cum ar fi să ajun-
dovedești că știi carte... Și în profesia noastră chiar este ne- gem în punctul în care să avem di-
voie să știi cât mai multe, din cât mai multe domenii, dar în ficultăți în a alege un lider pentru
primul rând avem obligația să știm evaluare. Doar nu de- că sunt mulți care au dovedit că au
geaba ni se cere să apreciem valoarea lucrurilor, nu-i așa? această calitate? Ar fi ceva, nu?

Aud mereu afirmații de genul: „La ce îmi trebuie să știu Spațiul din paginile acestei revis-
contabilitate, eu sunt evaluator!?” sau „Eu nu sunt construc- te este limitat pentru cât ar fi de ima-
tor, eu doar estimez o valoare.” Și exemplele pot continua. ginat pe acest subiect. Însă nici spo-
Dar ce-ar fi dacă am aprofunda ce am învățat la cursurile tul video al amicului meu nu a putut
de evaluare în materie de contabilitate, previziune financia- cuprinde toate valorile pe care țara
ră, construcții, fără să ne propunem să devenim specialiști asta le-a dat omenirii. Au fost însă
în domeniile respective? Este evident că școala nu îți poate suficiente exemple pentru a ne pune
oferi dacât niște informații de bază. Restul pregătirii se de- pe gânduri și a ne trezi un sentiment
săvârșește prin efort personal, prin studiu. Poate că ar fi mo- profund de mândrie că facem parte
mentul să nu mai dăm vina pe alții pentru că nu ne-au învă- dintre cei care au lăsat ceva valoros
țat la școala și să începem să ne construim fiecare, temeinic, în urmă.
pregătirea de care avem nevoie pentru a ne câștiga încre-
derea, respectul, aprecierea pe care ni le dorim din partea Vă invit să reflectați și să gândiți
celor cu care interacționăm? Și nu pentru că am dobândit pozitiv pentru un „mâine” mai bun.
abilități de a „scoate valoarea”, ci pentru că știm să susținem Să învățăm din greșeli dar mai ales
munca noastră prin argumente și cunoaștere. În fața oricui. să învățăm să fim onești, curioși, să
ne dorim să fim mai buni mâine de-
Nu am putea spune atunci despre ANEVAR că a de- cât am fost astăzi. Într-un cuvant, să
venit o organizație de excelență, calitate pe care o promo- fim valoroși.
vează? Eu zic că da. Și argumentul meu este că ANEVAR
suntem noi, nu o entitate abstractă. Dacă noi suntem pro- Și acum intrați pe youtube și
fesioniști de elită și percepuți ca atare, atunci întreaga or- aflați „Cum ar fi arătat lumea fără
ganizație va deveni una de elită. România?”.

VALOAREA | Q1 2019 35
De la cititori

Cât mai e hectaru’?

ŰŰFLORIN MUSCĂ,
Membru ANEVAR

D
upă încercările mai mult sau mai puțin reu- a fărămițat din nou în mare parte
șite de a răspunde la întrebarea „Cât mai este proprietatea agricolă din România.
metrul pătrat de construcție?“ din anii 2009- Urmare: nepoții lui Ion și Morome-
2010, în ultimii ani a apărut, destul de obse- te s-au apucat cu abnegație (sau mai
sivă, întrebarea „Cât mai e hectaru’?”. puțin) să lucreze bucatele și fâșioa-
rele de pământ cu calul și boruna
Scurt istoric. După împroprietăririle ță- sau, în cazul fericit, cu mărețul U650
ranilor, în principal cele din 1864 și 1921, deși nu e de asamblat în curte din piese „comple-
uitat nici cea din 1945, după ce Moromete și-a plătit sau tate” de la vreun SMA. Și mai ales, ca
poate că nu chiar de tot fonciirea, după ce pământul a fost niște vajnici urmași ai supusilor lui
fărămițat de moșteniri și alte dezmembrări, a venit marea Burebista, să planteze vița de vie din
colectivizare și, implicit, compactare, din 1949 – 1965. soiuri hibride. Pe de altă parte, câți-
Cu bunele ei, dar și cu toate relele pe care le-a adus. Mă va „descurcăreți” au reușit să com-
refer aici (dincolo de nedreptățile sociale) la faptul că ță- pacteze bucățele de pământ - mugu-
ranul a fost rupt în conștiința lui de ideea de proprietar rii viitoarelor ferme agricole. Foarte
și proprietate până la nivelul la care furtul de la colectiv puține excepții (cea mai notabilă și
ajunsese ceva… scuzabil și destul de acceptabil… „că cunoscută - CAI Curtici) au reușit
doar nu fur din b’ cata omului… iau de la ceapeu’.” să păstreze peste ani asociațiile de
proprietari.
A urmat reconstituirea și constituirea dreptului de
proprietate consfințită legal de Legea fondului funci- Dacă viile hibride probabil încă
ar 18/1991 cu toate urmașele ei, făcută de comisiile de mai există, lucrul pământului cu ca-
la primăriile comunale cu pasul și compasul, legea care lul și U650 s-a dovedit rapid fali-

36VALOAREA
De la cititori

mentar, așa că prin anii 2000 în România erau multe su- pe fondul accesului la finanțare și la
prafețe de teren lăsate pârloagă, iar terenul se vindea cu tehnologie. Fermele agricole lucrea-
500 – 1.000 de… mărci, dolari sau, mai târziu, euro. ză, în proprietate sau arendă, supra-
fețe relativ mari de teren și au dotări
De atunci s-au întâmplat (după părerea mea, în prin- tehnice nu doar adecvate, ci de mul-
cipal) patru fenomene care au schimbat relativ rapid (în- te ori supradimensionate pe fondul
tr-o decadă și un pic) prețul terenurilor agricole: obținerii facile a finanțărilor neram-
bursabile din ultimii ani.
1. Au apărut subvențiile pentru terenul agricol și finan-
țarea fermelor (ramburasabilă sau nerambursabilă) Pe de altă parte, lipsa unei bur-
din ce în ce mai facilă. Acest fenomen, pe de o parte se reale a produselor agricole care
a creat un interes major pentru terenul lucrat, pe de ar genera prețuri futures certe, lipsa
altă parte a permis agricultorilor să creeze un capital irigațiilor care să permită previziuni
ce a putut fi investit în achiziția de terenuri. credibile ale productivității, lipsa fa-
ŰŰFermele agri- cilităților autohtone de industrializa-
2. În special după 2008 o parte dintre capitalurile îm- cole lucrează, în re a producției agricole care ar putea
bogățiților postrevoluție din comerț cu blugi și tele- proprietate sau stabiliza prețul materiei prime, lipsa
vizoare la kilogram au mers în zona fermelor agricole arendă, suprafe- planurilor parcelare înscrise defini-
pentru a minimiza riscul și pentru randamente rezo- țe relativ mari de tiv la OCPI și pe fondul tranzacțiilor
nabile (chiar dacă nu mai era vorba de 100%). teren și au do- speculative, piața autohtonă a tere-
tări tehnice nu nurilor agricole seamănă mai de-
3. A apărut presiunea investitorilor străini în agricultu- doar adecvate, grabă cu o adolescentă zburdalnică
ra românească. Aceștia au reușit (în special în zona ci de multe ori decât cu o bătrână doamnă așezată
de vest a țării) să compacteze suprafețe de teren și să supradimensio- și la locul ei.
pună în funcțiune exploatații agricole rentabile.
nate pe fondul
Începând cu legea 17/2014 (art.
obținerii facile
4. A apărut „samsarul de pământ” – nu neaparat în 6) prețurile de tranzacționare ale
a finanțărilor
sens peiorativ. Samsar care, de multe ori cu concur- terenurilor cu destinație agricolă au
nerambursabile
sul notabilităților locale, a pus presiune pe prețul te- devenit publice. Practic, noi, evalu-
renului. A cumpărat teren de la localnici, a compac- din ultimii ani. atorii, avem la dispoziție o bază de
tat cât s-a putut și a vândut mai scump. În tot timpul date cu (aproape) toate tranzacții-
acesta, pământul a fost lucrat (în arendă) tot de fer- le de terenuri agricole (mai există
mier. Fermier care și-ar fi dorit să cumpere el pămân- pseudotranzacții; executări silite sau
tul de la localnici, dar la un preț cât mai mic și doar dare în plată, care „ocolesc” prevede-
atunci când dispune el de bani. rile sus enumerate). Teoretic, evalu-
area unui teren ar trebui să fie „easy
La nivelul anului 2019 nu (prea) mai sunt suprafețe money”. Practic… am întâlnit voci
de pârloagă, iar terenul a ajuns să dea randamente bune care susțineau că prețurile trecute în

VALOAREA | Q1 2019 37
ofertele de vânzare făcute publice conform Legii 17/2014 4. Condițiile de finanțare, de vân-
sunt doar aberații și nu au legătură cu realitatea tranzac- zare și condițiile pieței – nu ar
țiilor. La un studiu sumar al istoricului tranzacțiilor din- trebui să pună probleme unui
tr-o comună ar părea o opinie justificată; prețurile publi- evaluator cu abilități profesiona-
cate par că variază într-un interval de timp de câteva luni le minime; trebuie totuși verifi-
între 500 și 10.000 de euro. Aparent evident aberant și, pe cat ca și la pct. 2 ca data tranzac-
cale de consecință, toate informațiile publicate conform ției declarată să fie cea reală.
art. 6 din L 17/2014, inutile. (Personal cred că o aseme- ŰŰAvând la
nea opinie seamănă cu „a arunca copaia cu tot cu copil dispoziție 5. Localizare. În general, terenurile
în ea”.) Între cele două extreme doar logica evaluatorului o bază de agricole, din acest punct de ve-
ar putea găsi prize – puncte de sprijin - pentru a nu de- tranzacții vastă dere, se află în una dintre urmă-
rapa în derizoriu. pentru fiecare toarele situații: fără documenta-
ție cadastrală (identificat la nivel
comună,
Pornind de la premisele expuse mai sus voi încerca de tarla – parcelă și vecini), cu
comparabilele
să detaliez câteva din particularitățile formării prețului documentație cadastrală dar fără
ar trebui să fie
pentru terenul agricol specific sfârșitului de tranzacție în plan parcelar și cu planul parcelar
alese nu doar
agricultura românească. efectuat, adică cu localizare certă.
din aceeași Trebuie avute în vedere distanța
1. Dreptul de proprietate. În afară de drept deplin sau comună, ci din față de bazele de producție și posi-
dezmembrăminte, aici ar trebui studiat și „nivelul” același bloc bilitatea vânzării (eventual proce-
la care se află dreptul de proprietate tranzacționat: fizic și chiar ar sării) facile a producției. Având la
trebui mers cu dispoziție o bază de tranzacții vas-
a. La nivel de titlu de proprietate neînscris în cartea analiza la nivel tă pentru fiecare comună, com-
funciară; cel mai adesea, de fapt, cumpărătorul va de tarla. Dacă parabilele ar trebui să fie alese nu
suporta sau a suportat deja costurile de înscriere nu este posibil doar din aceeași comună, ci din
la Cartea Funciara, costurile notariale și deseori și sunt necesare același bloc fizic și chiar ar trebui
deplasarea vânzătorilor la notar sau a notarului la ajustări pentru mers cu analiza la nivel de tarla.
vânzători dar in facto aceste costuri sunt cuanti- acest criteriu Dacă nu este posibil și sunt nece-
ficate în prețul declarat al terenului. trebuie avut grijă sare ajustări pentru acest criteriu
ca ajustările să trebuie avut grijă ca ajustările să
a. La nivel de act de proprietate înscris în CF - cum- nu se dubleze nu se dubleze cu eventualele ajus-
părătorul suportă doar costurile notariale sau cu eventualele tări pentru caracteristicile fizice.
acestea vor fi suportate de ambele părți, caz în ajustări pentru
care aceste costuri se vor reflecta corespunzător caracteristicile 6. Acces: în principiu, fiind vorba
în prețul declarat. fizice. despre terenuri agricole, accesul
se face pe drumuri de acces ne-
2. Data tranzacției; teoretic aceasta ar trebui să fie data asfaltate. Pe de altă parte, accesul
publicației de vânzare. În fapt, există cazuri în care direct la un drum asfaltat facili-
cumpărătorul a plătit prețul tranzacției anterior, tează depozitarea, prelucrarea și
uneori chiar și cu mult înainte, în baza unor an- vânzarea producției agricole.
tecontracte autentice, în formă privată sau chiar „pe
încredere”. Evident, o înțelegere anterioară asupra 7. Caracteristici fizice:
prețului e posibil să nu reflecte condițiile de piață de
la data evaluării. a. Frontul: teoretic deschide-
rea unui teren poate influența
3. Restricții. Fiind vorba despre terenuri cu destina- prețul acestuia. În cazul tere-
ție agricolă, de obicei nu există restricții altele decât nurilor agricole pentru cultu-
cele generate de art. 3 din L 17/2014, iar acestea sunt ră mare, cel mai adesea fiind
deja formale. Ar trebui totuși studiate, dacă sunt cu- vorba de terenuri care se lu-
noscute, situațiile speciale generate de art. 3 din L crează de același agricultor,
17/2014. indiferent de forma de pro-

38VALOAREA
prietate, în suprafețe mari, prin compactarea mai construcții – rezidențial dacă
multor loturi, acest criteriu nu prea mai are însem- e vorba despre mărginimile
nătate. Pe de altă parte, dacă vorbim despre loturi orașelor în expansiune sau
destinate cultivării legumelor, livezi etc., acest cri- industrial-logistic dacă vor-
teriu este definitoriu. Trebuie totuși verificat ca o bim despre proximitatea unor
eventuală ajustare să nu se dubleze cu CMBU. rețele de transport.

b. Dimensiune: dacă vorbim despre suprafețe de b. Poate exista o opitimizare a


până la 2-3 ha, dimensiunea lotului nu influen- ŰŰTrebuie evitate culturilor agricole; dacă vor-
țează major prețul; pe de altă parte, dacă vorbim însă exagerările bim de exemplu despre un
despre suprafețe compacte de teren peste 10-20 de în studiul teren cu irigații într-o zonă
ha, evident vânzătorul va avea o putere mai mare CMBU; nu tradițional legumicolă și în
de negociere. Pentru terenuri de ordinul sutelor orice parcelă de proximitatea unei piețe de
de hectare compactate peste 70-80% deja vorbim lângă o viitoare desfacere sau dacă vorbim
despre exploatații agricole; analiza ar trebui să fie despre un teren care a avut
autostradă
complet diferită. destinație de vii sau livezi,
are vocație de
aceasta este înscrisă în actul
spațiu logistic și
c. Topografie - terenurile plane, prin scăderea cos- de proprietate și există un in-
nici orice teren
turilor de exploatare, vor avea un avantaj față de vestitor dispus să își asume
terenurile în pantă.
din marginea costurile unei reconversii.
unui orașel nu
d. Clasa de fertilitate: cel mai adesea nu vom avea la are vocație c. Investițiile în energia regene-
dispoziție un studiu de bonitare pentru terenul de cartier rabilă; multe terenuri agrico-
evaluat. Pe de altă parte, dacă obiectul evaluării metropolitan. De le s-au dovedit a fi adecvate
îl reprezintă o suprafață semnificativă de teren, asemenea, în și pentru această destinație
acest studiu devine obligatoriu. Cel puțin de re- această situație evident superioară din punc-
comandat beneficiarului raportului de evaluare. trebuie studiat tul de vedere al randamen-
și accesul telor financiare. Exclusiv
e. Irigații și irigabilitate. În ultimii treizeci de ani la utilitățile sau în tandem cu destinația
irigațiile au cam fost neglijate în România. Recent urbane; energie agricolă.
am văzut totuși mugurii unor investiții (la nivel electrică, apă,
de OUAI) în irigații. Din păcate sau din fericire, canalizare, Trebuie evitate însă exagerările în
irigațiile în România au fost gândite de la vale în asfalt, gaz. studiul CMBU; nu orice parcelă de
deal. Spun din păcate deoarece costurile utilizării lângă o viitoare autostradă are voca-
peste treapta 1 de irigație devin de multe ori ne- ție de spațiu logistic și nici orice te-
rentabile sau prohibitive pentru agricultori (deși ren din marginea unui orașel nu are
am văzut și câteva investiții în puțuri pentru iri- vocație de cartier metropolitan. De
gație pe niște dealuri unde nici fântâni nu prea asemenea, în această situație trebuie
găseai). Spun din fericire pentru că un sistem de studiat și accesul la utilitățile urba-
irigații gândit din deal în vale, cine știe cât și cum ne; energie electrică, apă, canalizare,
ar fi afectat ecosistemul național. Revenind... tre- asfalt, gaz.
buie studiat atât criteriul irigației (dacă există),
care este calitatea acestuia și dacă a fost reabili- Evident întrebarea din titlu era
tat, cât și criteriul irigabilității – dacă terenul de retorică. O astfel de analiză exhausti-
evaluat poate deveni irigabil și care ar fi costurile. vă ar cuprinde câteva tomuri bune și
nu spațiul dedicat unui articol. Pre-
8. Optimizări CMBU: aici întâlnim cel puțin 3 tipuri de zentul crochiu și-a propus doar să
posibile optimizări: deschidă câteva linii de studiu, mai
degrabă să adreseze întrebări decât
a. Terenuri în tranziție. Posibiliatea ca într-o peri- să ofere răspunsuri, asupra evaluării
oadă previzibilă de timp terenul să devină curți terenurilor agricole.

VALOAREA | Q1 2019 39
VALOAREA = PROFESIONALISM
+ ECHIPĂ + PASIUNE

N
oi toți, evaluatorii, și o pentru care un activ sau o datorie ar
mare parte dintre clienții putea fi schimbat(ă) la data evaluă-
și beneficiarii rapoarte- rii, între un cumpărător hotărât și un
lor de evaluare cunoaș- vânzător hotărât, într-o tranzacție
tem semnificația și no- nepărtinitoare, după un marketing ŰŰSTELA GEORGESCU,
țiunea de EVALUARE. adecvat și în care părțile au acționat Prim-vicepreședinte Filiala ANEVAR București
fiecare în cunoștință de cauză, pru-
Valoarea/ Evaluarea dent și fără constrângere.” Pornind de la acesta definiție ofe-
ŰŰ un concept ce necesită cunoștin- În opinia mea, VALOAREA este rită de MDE, consider că PRO-
țe din zone conexe (juridice, teh- formata din PROFESIONALIM + FESIONALISMUL presupune
nice, imobiliare); ECHIPĂ + PASIUNE sau următoarele:
ŰŰ un mecanism format/ determi- Una dintre definițiile Valorii ar Din perspectiva evaluatorilor
nat de mai multe necunoscute, ce putea fi și aceasta: autorizați:
ulterior, în majoritatea cazurilor, VALOAREA = PROFESIO- ŰŰ Cunoașterea Standardelor de
devin cunoscute. NALIM + ECHIPĂ + PASIUNE evaluare (în vigoare, dar și cele
Complexitatea și importanța care s-au aplicat de la începutul
acestui concept reies din definiția PROFESIONALISMUL: practicării profesiei, de către fie-
amplă din MDE*, care explică 9 sen- „Practicare a unei îndeletniciri ca care evaluator);
suri ale noțiunii de VALOARE: profesionist; activitate a unei persoa- ŰŰ Cunoașterea metodologiilor de
calcul, coroborată cu bune cu-
noștințe în informatică și în teh-
nică de calcul;
ŰŰ Pregătire continuă (așa cum, de
altfel, prevede și OG 24/2011 -
art. 5 alin (2), art. 8 alin (8) lit. f)
▶ Pregătire continuă la sală, în ca-
drul seminarelor, la întâlniri-
le cu lectorii, cu ceilalți colegi
evaluatori;
ŰŰ Dorința de perfecționare, de au-
todepășire (noi specializări, acre-
ditări ș.a).

Din perspectiva lectorilor:


ŰŰ Pregătirea și susținerea cursu-
(*MDE - Mic Dicționar Enciclopedic) rilor și seminarelor cu profesio-
Valoarea, conform Standardelor ne în meseria pentru care s-a pregă- nalism și dăruire, cu scopul de a
de evaluare a bunurilor, este: „Va- tit și pe care o stăpânește foarte bine; împărtăși din experiența acumu-
loarea de piață este suma estimată însușire, calitate a unui profesionist.” lată tuturor colegilor, evaluatori

40VALOAREA
mai noi sau evaluatori cu experi- cei doi nu va fi posibilă pe termen SEV 250 Instrumente financiare
ență în domeniu; lung, ci poate doar limitat, pe ter- (IVS 250)
men scurt. SEV 300 Evaluări pentru raporta-
ECHIPA: rea financiară (IVS 300
Valoarea unei societăți - socie- De ce? SEV 400 Verificarea evaluării
tate de evaluare sau societate pur și Atunci când un client negociază/ GEV 520 Evaluarea pentru ga-
simplu – este dată de oamenii care se tocmește, iar evaluatorul, din varii rantarea împrumutului
o compun. motive, acceptă termenii negocierii,
Aș accentua faptul că Valoarea nu se va crea o colaborare pe termen PASIUNEA:
unei societăți/ entități este determi- lung. Deoarece același client, pentru „Pleasure in the job puts PERFEC-
nată de toate acele persoane/ colegi o lucrare viitoare, va negocia cu un TION in the WORK”1 - Aristotel
care lucrează/ colaborează: alt evaluator. PASIUNE: Înclinație deosebită,
ŰŰ pentru respectarea clară a În schimb, dacă unui client îi este însoțită de atașament și plăcere pen-
obiectului evaluării, a termeni- prezentată o ofertă corectă, iar lu- tru profesiunea exercitată; Entuzi-
lor de referință, a utilizatorilor crarea este realizată în mod obiectiv, asm, ardoare, fervoare, emoție.
desemnați; imparțial, cu respectarea standarde- Pasiunea este plăcerea de a face și
ŰŰ în scopul de a realiza rapoarte de lor de evaluare și a legislației în vi- de a avea satisfacția lucrului bine făcut.
evaluare la standarde înalte, de goare, va apela la serviciile aceluiași PRO - întâlniri constructive, di-
calitate, STANDARDELE DE evaluator pentru un raport viitor. sertații, discuții proactive sau, uneori,
EVALUARE. ușor controversate, între colegii evalua-
Acești colegi, ai mei, ai noștri, Respect tori, fie la adunările filialelor, cu ocazia
Noi, Echipa, Squadra, TEAM, OUR NB! Pentru că vorbim aici despre seminarelor sau a conferințelor anuale.
TEAM, facem ca rapoartele realizate colegi și despre o așa-zisă concuren- Gândirea proactivă focusează
să furnizeze valori și date credibile, ță, noi, evaluatorii, suntem prima energia în mod pozitiv, conducând la
astfel încât serviciile de evaluare pre- dată colegi, și abia apoi evaluatori în progres, progresul profesiei în acest caz.
state să fie pe deplin respectate și să raport cu clienții. CONTRA – Termene limită
reprezinte o bază de referință impor- Ar fi de preferat, util și construc- Clientela variată cu opinii diverse
tantă în economie. tiv să existe între noi o relație de co- și comportamente diferite;
Și acest lucru ne va conduce tot laborare și de susținere, pentru con- În unele cazuri - tarife minime.
către Standarde și respectarea acesto- solidarea profesiei exercitate. Pasiune = curiozitate.
ra. În plus, este vorba și despre RES- Deși, teoretic, activăm pe o piață
PECT: Respectul coroborat cu respec- liberă, într-o profesie liberală, există Curiozitatea
tul față de Profesie, respectul față de poate pentru fiecare dintre noi o nișă ŰŰ de a obține, de a estima valoarea,
oameni, respectul unul față de celălalt. sau o zonă în care ne simțim con- ŰŰ de a descoperi unde se află de
„Angajații sunt cel mai important fortabil, „specializați”, motiv pentru fapt VALOAREA;
lucru pe care îl deține o companie, care văd o colaborare între noi, nu o ŰŰ de a observa dacă tu și colegii
pentru că dacă aceștia sunt fericiți și dispută pentru clienți. evaluatori ați estimat valori sus-
clienții vor fi fericiți, iar business-ul Aș menționa faptul că și stan- tenabile, din piață, aflate în ace-
va crește”, declara Sir Richard Bran- dardele de evaluare tratează în SEV- lași ecart.
son, fondatorul Virgin, grup cu ope- uri și GEV-uri diferite tipuri de Deci și prin Pasiune ajungem,
rațiuni în domeniul aerian, turistic, VALORI: în esență, tot la colegialitate, la în-
telecomunicațiilor, media, sănăta- GEV 500 Determinarea valorii credere unul în altul, la încredere în
te sau energie, conform publicației impozabile a clădirilor VALOARE.
Entrepreneur. GEV 630 Evaluarea bunurilor Haideți să creăm încă o sinergie!
Tot aici trebuie adăugat și respec- imobile VALOAREA = PROFESIONALISM
tul față de CLIENT, utilizatorul final. GEV 600 Evaluarea întreprinderii + ECHIPĂ și CLIENT + PASIUNE
Respectul trebuie să fie reciproc. SEV 220 Maşini, echipamente şi Și vom obține nu numai un bus-
Dacă acest lucru nu se întâmplă, instalaţii (IVS 220) siness de calitate, ci și o Profesie cu
se produce un dezechilibru care GEV 620 Evaluarea bunurilor care să ne mândrim.
afectează relația client – evaluator/ mobile de natura maşinilor, echipa- 1 „Plăcerea din meseria pe care o practici
consultant; astfel, colaborarea între mentelor, instalaţiilor și stocurilor adaugă Perfecțiunea în Munca ta.”

VALOAREA | Q1 2019 41
Gradul de implicare la nivel
profesional trebuie să crească

Î
n societatea noastră, aproape textual, iar cealaltă parte au dorit o
zilnic, cumpărăm, vindem sau schimbare pe plan profesional. ŰŰVLAD POENARU,
Membru ANEVAR
luăm decizii în ceea ce priveș- Excluzând din analiză povestea fi-
te viața noastră profesională și ecăruia, deoarece reprezintă doar un
personală și indiferent de con- factor subiectiv, majoritatea răspun- urma unei formări profesionale con-
text realizăm o analiză „de pia- surilor primite din perspectiva pro- tinue obligatorii, atent supravegheată
ță”. Dacă este vorba despre o decizie fesiei s-au înscris în tipologia de răs- de asociația din care facem parte?
profesională sau personală, în procesul puns prezentată mai sus. Mă întreb Perspectiva analizei de piață pen-
de analiză ne consultăm cu persoanele atunci, oare doar atât de puțin putem tru profesia de evaluator autorizat se
apropiate. Dacă dorim să achiziționăm spune despre profesia noastră? conturează în jurul mai multor între-
un telefon, intrăm pe mai multe web- Este dificil de reprodus și pre- bări considerate a fi legitime, printre
site-uri să verificăm prețurile aceluiași zentat o analiză decizională/ anali- care – „Eu de ce am ales această pro-
model. Dacă vrem o carte despre un ză de piață care a avut loc în trecut. fesie?”, „Ce așteptări am din punct
subiect anume, citim review-uri online Factorii decizionali de la momentul de vedere profesional?”, „Ce sunt sau
despre autori sau opiniile celor care au respectiv și până în prezent s-au mo- suntem dispuși să facem pentru a ne
citit respectiva carte. Altfel spus, aproa- dificat cu cel puțin un număr egal atinge obiectivele individuale și de
pe în fiecare zi, fără să ne dăm seama, cu anii de profesie acumulați și/ sau grup?” etc.
realizăm analize de piață pentru pro- schimbarea locului muncă. O analiză de piață sau mai bine
duse, servicii sau decizii personale. Care au fost informațiile dispo- zis o „radiografie” a profesiei por-
De ce evaluator autorizat și nu in- nibile și cele analizate efectiv la data nește întodeauna de la cei care o
giner, jurist, economist sau orice altă la care am realizat fiecare dintre noi practică, iar concluziile și rezultate-
profesie? O întrebare simplă, la care, propria analiză de piață cu privire la le ei sunt în raport direct cu gradul
de regulă, oferim un răspuns de una, profesia de evaluator este mai puțin de implicare a acestora. În prezent,
maxim două fraze, a căror concluzie important. Problema care se între- percepția cu privire la profesie și im-
este aceea că am ales pentru că ne vede cu adevărat este cea referitoare portanța de care aceasta se bucură
place ceea ce facem, ne împlinește la ceea ce suntem dispuși să facem și se datorează unui număr relativ re-
profesional și personal. ceea ce efectiv vom face pentru ca re- dus de membri și implicarea acesto-
Pentru realizarea acestui articol zultatele obținute în mod individual ra. Pentru a oferi în continuare atât
am întrebat mai mulți colegi de ce au și la nivel de asociație profesională să membrilor, cât și publicului, utilita-
ales profesia de evaluator autorizat corespundă unor așteptări în conti- tea necesară, gradul de implicare la
în defavoarea formării profesionale nuă evoluție pe toate palierele. Cum nivel profesional trebuie să crească.
de bază. În urma sondajului realizat reușim să impunem publicului larg În cazul unui raport de evaluare,
am constatat faptul că o parte dintre imaginea de profesioniști autorizați analiza de piață aduce în atenția ci-
aceștia au luat această decizie con- respectați, cu competențe obținute în titorului aspectele importante care

42VALOAREA
stau la baza valorii activului evaluat țiunii noastre, bazat pe însumarea analizei de piață a profesiei de evalu-
și, în final, valoarea prezentată are la tuturor caracteristicilor specifice, lo- ator autorizat și membru ANEVAR.
bază datele de piață atent selecționa- gice și care au importanță pentru noi Dacă în prima parte a acestui
te în cadrul analizei de piață. Impor- înșine, pentru o anumită persoană articol am evidențiat mai multe as-
tanța existenței unei analize de piață sau mai multe persoane. Altfel spus, pecte importante care stau la baza
a unei profesii la nivelul grupului/ în orice profesie și mai ales într-o profesiei, în încheiere îmi permit să
asociației nu este doar de a aduce în profesie liberală așa cum este și cazul forțez o comparație exagerată poate
prim plan avantajele, dezavantajele, evaluatorilor, valoarea este generată a asociației cu un lanț trofic sau cu
oportunitățile și amenințăriile direc- de practicienii profesiei respective. un mecanism. În ambele cazuri este
te, cât și de a putea fi utilizată drept Indiferent care este motivul pen- important ca acestea să funcționeze
un mijloc de evaluare, informare și tru care fiecare dintre noi a ales să în mod natural și conform cerințelor
dezvoltare a acesteia. devină evaluator autorizat, am con- pentru care au fost create.
Așa cum am prezentat anterior, vingerea că majoritatea ne mândrim Etica, profesionalismul, condui-
rezultatele obținute sunt în raport cu decizia luată. ta și implicarea la nivel profesional
direct cu gradul de implicare, drept Valoarea profesiei este conecta- trebuie privite a fi prioritățile noas-
pentru care dezvoltarea profesiei este tă cu profesionalismul, abilitățile și tre dacă vrem rezultate și dacă avem
responsabilitatea noastră, la fel și competențele noastre de a răspunde așteptări cu privire la viitorul profe-
creșterea importanței și reprezentarea provocărilor zilnice, însă nu este un siei. Următoarea etapă de dezvoltare
acesteia la nivelul întregii societăți. factor suficient de consolidare dacă a profesiei și rezultatele acesteia vor
Sentimentul de identitate comu- nu există și implicare la nivel de aso- fi direct influențate de capacitatea
nă, setul comun de așteptări profe- ciație profesională. Asociația este mo- noastră de a ne adapta cerințelor pie-
sionale și personale, utilitatea pro- dul prin care profesia noastră este ței și modul în care vom fi percepuți
fesiei, precum și zicala „Unde-s doi reprezentată la nivelul societății, însă în exterior de către publicul larg.
puterea crește” stau la baza structurii cum putem fi reprezentați dacă nu ex- Dacă suntem interesați de rezul-
ANEVAR, dar și a altor asociații pro- punem ideile și convingerile proprii? tatelele care pot fi obținute efectiv în
fesionale similare. Având în vedere cele prezentate viitor este momentul oportun de a
Valoarea, așa cum alții înaintea mai sus, vă propun în tabelul urmă- conștientiza necesitatea de implicare
mea au prezentat, este produsul ra- tor o perspectivă personală asupra și de a acționa în consecință.

Avantaje Dezavantaje Oportunități Amenințări


Profesie liberală care ne O caracteristică a profesi- Liberalizarea pieței în seg- Intervenția autorităților în
oferă mobilitate și posibili- ilor liberale este aceea că mentul bancar pentru clien- mediul profesional;
tatea de a lucra în regim de practicianul, pentru a ține ții persoane juridice; Deprecierea fundamentelor
colaborare sau cu contract pasul cu evoluția profesi- Îmbunătățirea transparenței macroeconomice;
de muncă; ei, precum și pentru dez- piețelor vizate de profesie; Paradigma dintre mediul
Practică recunoscu- voltarea anumitor abilități Propunerea de noi regle- bancar și clienți, referitoare
tă pe plan national și de abordare a problemelor, mentări pentru dezvolta- la percepția valorii de piață;
international; are nevoie de studiu indivi- rea pieței serviciilor de Deteriorarea imaginii asupra
Durata studiilor de formare dual suplimentar și calități evaluare; profesiei;
profesională inițială relativ autodidactice; Conceperea unor progra- Pierderea utilității ca urmare
redusă (cca. 1 an peste stu- Onorarii scăzute pentru me și evenimente de in- a automatizării proceselor;
diile univeristare); principalele active pentru teracțiune și dezvoltare Alte evenimente
Venit lunar - peste sala- care este solicitat serviciul profesională; neprevăzute;
riul mediu pe economie, în de evaluare; Codul de bune practici Tranziția dintre generații;
funcție de forma de lucru; Procentul publicului infor- al profesiei de evaluator Lipsa perspectivei sau de
Posibilitate de dezvoltare mat care cunoaște și înțe- autorizat; viziune organizațională;
profesională pe mai multe lege utilitatea profesiei de Programe de informare a Diminuarea utilității la nivel
paliere practice (ex. tehnic, evaluator autorizat este re- publicului pentru crește- public ca urmare a diminuă-
juridic, economic) în funcție lativ limitat; rea încrederii cu privire la rii cererii de servicii;
de background-ul personal Transparența limitată a pie- profesie; Etica și practica
și de motivația fiecăruia; tei și gradul de incertitudine necorespunzătoare;
al informațiilor disponibile;

VALOAREA | Q1 2019 43
Hobby

„În Deltă mă simt mai liber


decât oriunde în altă parte”

Interviu cu Alexandru Georgescu, Membru ANEVAR

ŰŰUn interviu de Raluca Șlicaru

Cum a început povestea Atunci a început


hobby-ului dumneavoastră? aventura?

În august 1977 am plecat pentru prima oară în Del- Da, am plecat către locuri pe care
tă. Totul a început de fapt de la o șicană a unui coleg de nu le mai vizitasem până atunci, fără
birou lângă care mă mutasem de curând, Nea Ilie. Pe să știu că mă voi întoarce acolo în fi-
vremea aceea îmi petreceam cam tot timpul liber la schi. ecare an. Am traversat Dunărea cu
Știind de pasiunea aceasta a mea, diferită de a lui, mă o barcă închiriată de la părintele din
aborda în acel an, în fiecare dimineață, de la începutul satul de la Mila 23, pe un traseu de
lui aprilie și până în august, astfel: „Salut, puștiule! Tu maximum 5 minute, dar pe care l-am
ai fost vreodată în Deltă? Nu? Nu știi ce ai pierdut! Nu parcurs atunci în 30-45 de minute
ai văzut nimic!” Șicana lui nu a rămas fără efect. În vara din cauză că nu învățasem încă să
aceea, pe drumul de întoarcere din Retezat, în tren, îl în- trag la rame. Am montat cortul pe
treb din senin pe prietenul meu cu care tocmai urcasem malul despre care știam doar ce îmi
pe munte: „Mergem mâine în Deltă?” Răspunsul lui a povestise colegul meu. Printre cele
fost, bineînțeles, pozitiv. Eram oarecum pregătit pentru strict necesare, cu care avusesem grijă
că aflasem de la Nea Ilie ce îmi trebuie în cazul în care să ne dotăm, erau: o tigaie, un ceaun
mă hotăram să merg. Și cum mi-a înșirat o listă de lu- și câteva legume. În seara aceea am
cruri specifice pescuitului, precum: gută, lansetă, lingură prins primii pești, pe care i-am și gă-
și altele de care nici nu auzisem, mi-a explicat pe îndele- tit imediat.
te și de unde le pot procura și cum le pot folosi. În seara
următoare m-am oprit la birou și l-am anunțat pe Nea
Ilie că urma să plec. Mi-a descris amănunțit traseul prin
Mila 23, mi-a explicat de unde pot închiria o barcă și cât
costă și multe alte detalii care mi-au fost de mare folos
mai târziu, la fața locului.

44VALOAREA
Hobby

Este un loc anume din acea zonă pescuit în fiecare zi, mi-am dat sea-
care vă atrage mai mult decât altele? ma că mă voi întoarce, că eram deja
prins de mirajul pescuitului. Senza-
Lideanca. Este un lac din apropierea locului nostru ția pe care o ai când prinzi pește este
de campare, despre care mi se povestise și la care m-am aceeași cu a vânătorului de odinioară
încumetat să merg chiar în prima mea excursie în Deltă. care prindea prada după zile de că-
Am făcut atunci 2 ore pe un drum pe apă de numai 20 utări și luat urma vânatului. Senti-
de minute, novice fiind în trasul la rame, cum vă poves- mentul acesta a fost întărit de faptul
team. Am găsit acolo și alți pescari care se ajutau reciproc că acolo mă simțeam mai liber decât
să scoată peștii din apă - atât de mari erau! Era ora 11.00, oriunde în altă parte.
târziu pentru pescuit, dar ne-am încercat și noi norocul
cu o lansetă improvizată dintr-o sticlă pe care am înfășu- Aveți un grup care
rat guta. Și… nimic. Am aruncat în apă lingura, care este v-a însoțit în călătoriile
momeala specifică pentru răpitori precum știuca. După anuale la pescuit?
trei ore nu prinsesem nimic. Ceilalți pescari părăsiseră
deja balta și atunci am renunțat și noi. Surpriza a fost la Anul următor am început deja
ieșirea din păpurișul care înconjura lacul: fierbea apa, ca să formez grupul cu care am mers
la mare când vezi bancuri de stavrizi, mii și mii. Asta ne-a apoi an de an în Deltă: un văr de-al
salvat efectiv în prima zi plină în Deltă de la înfometare. meu, niște prieteni din Câmpulung
Și i-am folosit și ca momeală în zilele următoare. Știuci- și, mai târziu, ni s-a alăturat timp de
le prinse le puneam la uscat. După cinci zile în care am trei ani și un jurnalist de televiziune.
Johan este belgian și este pasionat
de păsări. El a realizat în Deltă un
film, care a fost difuzat la televiziu-
nea pentru care lucra, despre viața în
Deltă, timp de 24 de ore. De la răsărit
și până a doua zi, la răsărit.

Ne-am strâns repede vreo 7-8


persoane. Acesta era nucleul. De-a
lungul timpului ni s-au mai alătu-
rat și alții, dar nu pentru perioade
îndelungate.

Din Franța am mai avut un turist


care ne-a însoțit, un medic ortoped,
director de clinică, un om excepți-
onal cu care comunic extraordinar,
pasionat de fotografie și speciile de
păsări din Deltă. Îmi amintesc că
am căutat împreună 3 ani la rând o
specie de lopătar. Până la urmă l-am
găsit și l-a fotografiat.

După anii ’90 am început să mer-


gem chiar de câteva ori pe an. În 16
decembrie 1989, când a izbucnit re-
voluția, eram în Deltă. Eram, de data
acesta, la vânătoare, pe un frig cum-
plit. Tocmai ne întorceam după o zi

VALOAREA | Q1 2019 45
Hobby

lungă de cutreierat și, la cârciuma din sat, am aflat vestea, spun că în perioada aceea se făcea
la Europa Liberă: Timișoara era deja în stradă. Ne-am închisoare dacă pierdeai o armă de
îmbrățișat cu toții de bucurie și am petrecut. foc. Cum să o căutăm de unii singuri
nu era o soluție, ne-am dus în satul
Vă amintiți o întâmplare de lipoveni după ajutor. Ne-au ajutat
mai puțin plăcută? și am găsit-o în cele din urmă. După
toate acestea, în loc să ne liniștim,
La sfârșitul lui februarie, înainte de revoluție, era o zi ne-a venit ideea să încercăm arma
friguroasă, cu vânt puternic și, fiind la vânătoare, căutam udă, să vedem dacă mai funcționea-
rațe. Dar valurile ajungeau la 1 metru înălțime și rațele ză. Neinspirată idee. Când a apăsat
nu prea stăteau pe apă. Ne-am hotărât să ne întoarcem în pe trăgaci, patul armei s-a făcut pul-
sat. Băiatul cu care eram s-a ridicat în picioare în barcă bere. Am distrus astfel și arma abia
pentru a schimba locul cu mine la rame și s-a dezechi- recuperată.
librat. Barca s-a clătinat stânga-dreapta și a început să ia
apă. Am sărit repede în apă pentru a evita să se scufun- Ați investit în instrumente
de și am strigat la el să scoată apa din barcă cu o cizmă. de pescuit performante?
După ce a stabilizat barca am revenit, am stors hainele de
pe mine și cu uimire îl văd cum începe să se dezbrace. Nu am foarte multe instrumente.
Credeam că vrea să îmi dea pufoaica lui să mă încălzesc Și nicidecum performante. Nu con-
dar… răspunsul lui m-a lămurit și m-a speriat foarte tare tează sculele pe care le folosești, ci
în același timp: pierduse arma de vânătoare în timp ce se să cunoști locurile, prada, perioadele
balansa barca. Voia să sară în apă să o caute. Trebuie să de timp în care mergi la pescuit etc.

46VALOAREA
Hobby

Ce loc v-a impresionat


cel mai mult?
Lacul Muzischina. O să vă poves-
tesc o întâmplare trăită chiar acolo:
era luna octombrie și eram 6 pescari,
cu 3 bărci. Am intrat doar eu și încă un
amic pe lacul acesta pe care ajungeai
destul de greu - nu mai intrase nimeni
de cca. 15 ani - după ce trăgeai barca
pe o porțiune de uscat. Lacul are cam
5-600 de metri diametru. Era o liniște
deplină. Mi-era rușine chiar să vorbesc
și să stric liniștea aceea desăvârșită. Era
un loc sălbatic, fantastic: înainte de a
ajunge lingura pe apă, pleca știuca în
viteză, să o înghită. Am prins vreo 40
de bucăți de pește. A doua zi ne-am
întors și, în trei, am prins aproximativ
200 de kg de pește. Am hotărât să păs-
trăm secret locul. Dar unul dintre noi
nu a reușit să se țină de cuvânt, iar în
noiembrie nu mai era nimic. Am auzit
că au tras lipovenii cu năvodul 10 mii
de kg de știucă de acolo.

Ce asemănări sunt între


pescuit și evaluare?

Sunt chiar mai multe: trebuie să


Care a fost cea mai mare captură? înțelegi prada pe baltă și tot așa, în
evaluare, mai întâi trebuie să te lă-
Într-o zi de noiembrie cu soare, dar cu vânt rece, murești dacă ești competent să rea-
îmi amintesc că îmi conduceam prietenii pe niște ca- lizezi o lucrare. Și atunci analizezi,
nale pe care le descoperisem în timpul verii. În timp înainte de orice, datele problemei.
ce vâsleam se auzea un clipocit puternic. Erau pești-
șori pe care îi scoteam din apă, fără să vreau, pe vâsle. Apoi, este răbdarea: la pescuit
Am băgat atunci o plasă de 1 mp și am scos-o plină de trebuie să ai răbdare. Iar în activita-
pești. Prada aceasta neașteptată ne-a dat speranță și tea de evaluare trebuie să ai răbdare
am continuat drumul pe Războinița, un canal pe care în relația cu clienții.
îl mai străbătusem înainte. Acolo am aruncat lansete-
le care au plutit până pe malul de vizavi, duse de vânt. Așa cum aplici ajustări în evalu-
Imediat s-a prins o știucă de mari dimensiuni. Ne-am are, la pescuit, la fel, te ghidezi după
mutat rapid pe malul de vizavi, care părea să fie un loc soare, temperatură, sezon etc.
promițător. Cum prindeam întruna pește, am decis
să ne petrecem noaptea acolo. Am ajuns în sat abia a Evaluarea este „alunecoasă” ca peș-
doua zi, pe la ora 3-4 după-amiaza, cu barca plină de tele. Dacă nu știi de unde să o „prinzi”,
știuci. Impresionați, localnicii mă tot întrebau unde rezultatul nu este cel așteptat.
am găsit atâta pește. Atunci, că să mă amuz, le-am
promis că divulg locația dacă mă strigă „Domn’ Profe- Și îmi aduce aminte și de situația
sor”. Și de atunci așa mi-a rămas numele. În Deltă sunt participării la licitații, când „prinzi”
„Domn’ Profesor”. sau nu, după noroc, o lucrare.

VALOAREA | Q1 2019 47
Raport de analiză statistică
a Bazei Imobiliare de Garanții (BIG)
Q4 2018

A. STATISTICI GENERALE PE TIPURI ȘI SUBTIPURI


DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE
1. Rapoarte de evaluare introduse – distribuție pe tipuri de proprietăți imobiliare

Sumă valori
Tip
de piață
Procentaj Număr Procentaj Sumă valori de piață - (milioane €)
proprietate valoric (%) rapoarte cantitativ (%)
(milioane €)1 Tipuri de proprietăți
Rezidențială 1.937,76 28,58 22.261 73,28

Comercială 1.876,89 27,68 2.854 9,40

Industrială 1.634,43 24,10 1.982 6,52

Teren 692,70 10,22 2.703 8,90

Agricolă 268,04 3,95 236 0,78

Mixtă 219,09 3,23 238 0,78

Alte tipuri 152,28 2,25 102 0,34

Total 6.781,18 100,00 30.376 100,00


1
Ordine descrescătoare a sumei valorilor de piață

2. Rapoarte de evaluare introduse – distribuție pe județe și București

Distribuție rapoarte de evaluare


Distribuție rapoarte de evaluare - Județe - Sectoare București

48VALOAREA
3. Rapoarte de evaluare introduse
– distribuție pe subtipuri de proprietăți imobiliare
a. Proprietăți de tip rezidențial
Sumă valori de Procentaj Număr Procentaj
Tip proprietate Subtip proprietate
piață (milioane €) valoric (%) rapoarte cantitativ (%)

Apartament în bloc 996,63 51,43 16.176 72,67

Casă cu teren 620,18 32,01 5.130 23,04

Rezidențială Bloc de apartamente 124,53 6,43 55 0,25

Ansamblu rezidențial 121,71 6,28 38 0,17

Apartament în casă 74,71 3,86 862 3,87

Total 1.937,76 100,00 22.261 100,00

Sumă valori de piață (milioane €) Sumă valori de piață (milioane €)


– Proprietăți rezidențiale – Proprietăți comerciale

b. Proprietăți de tip comercial

Sumă valori de piață Procentaj Număr Procentaj


Tip proprietate Subtip proprietate
(milioane €) valoric (%) rapoarte cantitativ (%)

Spațiu de birouri - clădire independentă 697,02 37,14 306 10,72

Spațiu comercial - clădire independentă 636,97 33,94 1.076 37,70

Unitate cazare 299,05 15,93 204 7,15


Comercială
Spațiu comercial - parte dintr-o clădire 199,32 10,62 1.094 38,33

Spațiu de birouri - parte dintr-o clădire 41,38 2,20 166 5,82

Spațiu de agrement 3,16 0,17 8 0,28

Total 1.876,89 100,00 2.854 100,00

VALOAREA | Q1 2019 49
c. Proprietăți de tip industrial
Sumă valori de piață Procentaj valoric
Tip proprietate Subtip proprietate Număr rapoarte Procentaj cantitativ (%)
(milioane €) (%)
Spațiu de producție 982,16 60,09 1.004 50,66
Industrială
Spațiu de depozitare și logistică 652,27 39,91 978 49,34

Total 1.634,43 100,00 1.982 100,00

Sumă valori de piață (milioane €) Sumă valori de piață (milioane €) - Proprietăți agricole
– Proprietăți industriale

d. Proprietăți de tip agricol


Sumă valori de piață
Tip proprietate Subtip proprietate Procentaj valoric (%) Număr rapoarte Procentaj cantitativ (%)
(milioane €)

Siloz 95,42 35,60 52 22,03


Fermă avicolă 62,76 23,41 37 15,68
Fermă zootehnică 50,56 18,86 89 37,71
Seră legumicolă / floricolă 14,34 5,35 8 3,39
Fermă agricolă de cultură 12,28 4,58 27 11,44
Abator 10,02 3,74 3 1,27
Agricolă
FNC 9,17 3,42 6 2,54
Moară 7,46 2,78 5 2,12
Cramă/ Centru de vinificație 2,89 1,08 5 2,12
Fermă piscicolă 1,93 0,72 2 0,85
Livadă 1,21 0,45 2 0,85
Stațiune de cercetare 0,00 0,00 0 0,00

Total 268,04 100,00 236 100,00

e. Proprietăți de tip mixt


Sumă valori de piață Procentaj Număr Procentaj
Tip proprietate Subtip proprietate
(milioane €) valoric (%) rapoarte cantitativ (%)

Spațiu de producție și depozitare 108,21 49,39 53 22,27

Proprietate multifuncțională (mai mult de două utilizări) 85,06 38,83 131 55,04

Mixtă Spațiu comercial și de birouri 10,97 5,01 37 15,55

Bloc apartamente cu spații comerciale (retail) 8,10 3,70 8 3,36

Spațiu de birouri cu spații comerciale (retail) 6,74 3,08 9 3,78

Total 219,09 100,00 238 100,00

50VALOAREA
Sumă valori de piață Sumă valori de piață
(milioane €) – Proprietăți mixte (milioane €) – Terenuri

f. Proprietăți de tip teren


Sumă valori de piață
Tip proprietate Subtip proprietate Procentaj valoric (%) Număr rapoarte Procentaj cantitativ (%)
(milioane €)

Intravilan construcții 380,93 54,99 1.309 48,43


Extravilan 137,19 19,80 603 22,31
Cu destinație agricolă 105,35 15,21 464 17,17
Teren Intravilan arabil 57,68 8,33 318 11,76
Cu destinație specială 11,49 1,66 7 0,26
Cu destinație forestieră 0,07 0,01 2 0,07
Aflat permanent sub ape 0,00 0,00 0 0,00
Total 692,70 100,00 2.703 100,00

g. Alte tipuri de proprietăți


Sumă valori de piață
Tip proprietate Subtip proprietate Procentaj valoric (%) Număr rapoarte Procentaj cantitativ (%)
(milioane €)

Centrală electrică fotovoltaică 64,50 42,36 23 22,55

Centrală hidroelectrică 51,84 34,04 19 18,63


Alte tipuri
Stație distribuție carburanți 21,23 13,94 56 54,90

Centrală electrică eoliană 14,71 9,66 4 3,92

Total 152,28 100,00 102 100,00

Sumă valori de piață (milioane €) - Alte tipuri de proprietăți

VALOAREA | Q1 2019 51
B. INDICATORI STATISTICI PE TIPURI DE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE
Pentru calculul valorii de piață/mp pe tip și subtip de proprietate, pe sectoare ale municipiului București,
respectiv pe orașe sau pe județe, se utilizează mediana valorilor din seria de date analizată.

a. Proprietăți de tip rezidențial


Valori de piață (€/ mp) – Municipii/ orașe
Municipiu/ Oraș Subtip proprietate Valoare de piață (€/ mp)
Casă cu teren 818
Alba Iulia
Apartament în bloc 822
Alexandria Apartament în bloc 581
Apartament în bloc 831
Arad
Casă cu teren 750
Bacău Apartament în bloc 779
Baia Mare Apartament în bloc 817
Bistriţa Apartament în bloc 674
Botoşani Apartament în bloc 782
Brăila Apartament în bloc 723
Apartament în bloc 1.009
Braşov
Apartament în casă 1.011
Apartament în bloc 1.193
București Apartament în casă 1.261
Casă cu teren 1.264
Buzău Apartament în bloc 872
Călăraşi Apartament în bloc 637
Apartament în casă 1.410
Cluj-Napoca Casă cu teren 1.309
Apartament în bloc 1.453
Casă cu teren 1.079
Constanţa
Apartament în bloc 1.117
Craiova Apartament în bloc 1.068
Deva Apartament în bloc 747
Drobeta-Turnu Severin Apartament în bloc 646
Focşani Apartament în bloc 689
Galaţi Apartament în bloc 846
Hunedoara Apartament în bloc 513
Apartament în bloc 1.056
Iaşi
Casă cu teren 906
Oneşti Apartament în bloc 495
Casă cu teren 783
Oradea Apartament în casă 828
Apartament în bloc 952
Piatra-Neamţ Apartament în bloc 705
Casă cu teren 841
Piteşti
Apartament în bloc 966
Casă cu teren 693
Ploieşti
Apartament în bloc 865
Râmnicu Vâlcea Apartament în bloc 791
Reşiţa Apartament în bloc 573
Apartament în bloc 634
Satu Mare
Casă cu teren 674
Sfântu Gheorghe Apartament în bloc 638

52VALOAREA
Municipiu/ Oraș Subtip proprietate Valoare de piață (€/ mp)
Apartament în casă 1.003
Sibiu Apartament în bloc 949
Casă cu teren 730
Slatina Apartament în bloc 876
Slobozia Apartament în bloc 687
Suceava Apartament în bloc 812
Târgovişte Apartament în bloc 648
Târgu Jiu Apartament în bloc 868
Apartament în bloc 946
Târgu Mureş
Casă cu teren 683
Apartament în bloc 1.165
Timişoara Casă cu teren 1.032
Apartament în casă 1.016
Tulcea Apartament în bloc 895
Vaslui Apartament în bloc 715
Zalău Apartament în bloc 583

În cazul proprietăților imobiliare de tip casă cu teren se prezintă în tabelul de mai sus valoarea de piață unitară
a proprietății (teren+casă) calculată în €/mp de suprafață utilă a casei.

Valori de piață (€/ mp) – Municipii/ orașe


Apartament în bloc – Top 10 valoare de piață/ mp Valoare de piaţă/ mp - Apartament în bloc
Nr. crt. Municipiu/ Oraș Valoare de piață (€/ mp)
1 Cluj-Napoca 1.453
2 București 1.193
3 Timişoara 1.165
4 Constanţa 1.117
5 Craiova 1.068
6 Iaşi 1.056
7 Braşov 1.009
8 Piteşti 966
9 Oradea 952
10 Sibiu 949

Casă cu teren – Top 10 valoare de piață/ mp Apartament în casă – Top valoare de piață/ mp

Nr. crt. Municipiu/ Oraș Valoare de piață (€/ mp) Nr. crt. Municipiu/ Oraș Valoare de piață (€/ mp)

1 Cluj-Napoca 1.309 1 Cluj-Napoca 1.410


2 București 1.264 2 București 1.261
3 Constanţa 1.079
3 Timişoara 1.016
4 Timişoara 1.032
4 Braşov 1.011
5 Iaşi 906
5 Sibiu 1.003
6 Piteşti 841
7 Alba Iulia 818 6 Oradea 828

8 Oradea 783
9 Arad 750
10 Sibiu 730

VALOAREA | Q1 2019 53
Valoare de piață/ mp - Casă cu teren Valoare de piață/ mp - Apartament în casă

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București


Sector București Subtip proprietate Valoare de piață (€/ mp)

Apartament în casă 1.438

Sector 1 Apartament în bloc 1.521

Casă cu teren 1.415

Sector 2 Apartament în bloc 1.248

Sector 3 Apartament în bloc 1.207

Apartament în bloc 1.058


Sector 4
Casă cu teren 1.276

Sector 5 Apartament în bloc 1.027

Sector 6 Apartament în bloc 1.222

Apartament în bloc – Top valoare de piață/ mp

Nr. crt. Sector București Valoare de piață (€/ mp)

1 Sector 1 1.521

2 Sector 2 1.248

3 Sector 6 1.222

4 Sector 3 1.207

5 Sector 4 1.058

6 Sector 5 1.027

54VALOAREA
Valoare de piață/ mp - Apartament în bloc

b. Proprietăți de tip comercial - Valori de piață (€/ mp) – Municipii/Orașe


Spațiu comercial parte dintr-o clădire
Nr. crt. Municipiu/ Oraș Valoare de piață (€/ mp)
1 Cluj-Napoca 1.208
2 Iaşi 994
3 Oradea 833

Valori de piață (€/ mp) – Sectoare București


Spațiu comercial parte dintr-o clădire
Nr. crt. Municipiu/ Oraș Valoare de piață (€/ mp)
1 Sector 2 1.821

c. Proprietăți de tip industrial - Valori de piață (€/ mp) – Județe


Spațiu de depozitare și logistică
Nr. crt. Județ Valoare de piață (€/ mp)
1 București 417

Spațiu de producție
Nr. crt. Județ Valoare de piață (€/ mp)
1 Prahova 213

d. Teren - Valori de piață (€/ mp) – Județe


Extravilan Cu destinație agricolă
Nr. crt. Județ Valoare de piață (€/ mp) Nr. crt. Județ Valoare de piață (€/ mp)
1 Arad 0,57 1 Brăila 0,55
2 Călăraşi 0,63 2 Călăraşi 0,60
3 Constanţa 0,68 3 Constanţa 0,58
4 Ialomiţa 0,64 4 Ialomiţa 0,60

VALOAREA | Q1 2019 55
Chestionar

Chestionar cu privire la activitățile ANEVAR


Filiale ANEVAR - 2019

V
ă prezentăm în acest material concluziile analizei răspunsurilor la Chestio-
narul cu privire la activitățile ANEVAR, distribuit membrilor Asociației cu
ocazia Adunărilor generale ale filialelor, ce au avut loc în perioada februa-
rie - martie 2019. Chestionarele au conținut o serie de 6 întrebări pe care respon-
denții le-au putut completa sub anonimat.

1. Care sunt principalele dvs. surse de informare cu privire la activitatea curentă a ANEVAR?

60% 56%

50%

40% 34%

30%

20%

10% 7%
1% 1% 1%
0%
130 26 5 3 214 2
a. Site b. Newsletter c. Social Media d. Alte surse (e-mail, e. Mai multe variante f. NA
revista Valoarea, de răspuns
evenimene, seminare,
discuții cu colegii și cu
angajatii filialei)

2. Citiți Newsletter-ul transmis lunar de ANEVAR?


90% 85%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20% 14%
10%
0% 1%
0%
325 1 52 3
a. Da b. Nu c. Ocazional d. NA

56VALOAREA
Chestionar

3. Care este gradul de satisfacție cu privire la relevanța și calitatea conținutului site-ului ANEVAR?

60% 56%

50%

40%
30%
30%

20%
12%
10%
1% 1% 0%
0%
4 4 45 214 113 1
a. Foarte slab b. Slab c. Acceptabil d. Bun e. Foarte bun f. NA

4. Urmăriți paginile oficiale de Facebook, LinkedIn sau Twitter?


40% 35%
34%
35% 30%
30%
25%
20%
15%
10%
5% 1%
0%
135 128 116 2
a. Da b. Nu c. Ocazional d. NA

5. Citiți revista Valoarea, oriunde este ea, de preferat, în format:


50%
44%
45%
40%
35%
29%
30%
25% 21%
20%
15%
10%
5% 3% 2%
0%
168 112 13 79 9
a. Print b. PDF - pe site-ul c. Din aplicația d. Mai multe var. de e. NA
ANEVAR REVISTA VALOAREA răspuns
pentru iOS și
ANDROID

6. Sunteți mulțumit/ă de activitatea curentă a Consilului filialei din care faceți parte?
90% 85%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20% 11%
10% 1% 3%
0%
322 5 43 11
a. Da b. Nu c. O consider acceptabilă d. NA

VALOAREA | Q1 2019 57
INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

Informaţii corelate cu evaluarea proprietăţilor


imobiliare şi cu evaluarea întreprinderii

C
ontinuăm să prezentăm şi Capitolul 1: Premise și Definiții
în acest număr al revistei
„Valoarea, oriunde este ea“ 1. BIROURI
setul de informaţii de piaţă
utile atât evaluatorilor, cât ŰŰ Colliers: Pentru piața din București, informațiile
și utilizatorilor rapoartelor se bazează pe clădirile de birouri de Clasa A din
de evaluare. Prezentarea are două punctul de vedere al calității clădirii, indiferent de
părți. Prima parte este legată de in- locație și care au mai mult de 3.000 mp închiriabili.
formații corelate cu evaluarea propri-
etăților imobiliare iar partea a doua ŰŰ DTZ: Pentru piaţa de birouri, atât din Bucureşti,
este legată de informații corelate cu cât şi din ţară, informaţiile sunt despre clădirile
evaluarea întreprinderii. cu cele mai bune specificaţii tehnice, unde s-a ra-
Vor fi prezentate sursele de informa- portat cea mai mare chirie obtenabilă.
ții în fiecare caz în parte, astfel încât
evaluatorii care vor utiliza aceste in- ŰŰ Knight Frank: Pentru piața din București, infor-
formații să citeze concret în raportul mațiile se bazează pe clădirile de birouri de Clasa
de evaluare sursa pe care au utilizat-o. A din punctul de vedere al calității clădirii, indi-
Facem precizarea că aceste informații ferent de locație și care au mai mult de 2.000 mp
sunt asumate de către furnizorii aces- suprafață închiriabilă.
tora, singurii care pot fi citați în rapoar-
tele de evaluare. Altfel spus, sursa de ŰŰ JLL: Pentru piața de birouri, s-a raportat cea mai
mare chirie obtenabilă, în cea mai bună clădire
informații care trebuie citată nu este
din tipul de locație, în condiții de piață.
revista „Valoarea, oriunde este ea”, ci
sursa este furnizorul informației.
Găsiți mai jos premisele avute în ŰŰ CBRE: S-a raportat „Chiria prime”, care reprezintă
chiria de piață care poate fi obținută pentru o uni-
vedere la prezentarea informațiilor
tate de dimensiuni standard (în concordanță cu ce-
privind spațiile de birouri, centrele rerea pentru fiecare piață în parte - 1.000 mp pen-
comerciale și spațiile industriale. In- tru birouri), de cea mai bună calitate și în cea mai
formațiile din tabelele anexate tre- bună locație din piață, la data raportării. „Chiria
buie interpretate strict în corelație cu prime” ar trebui să reflecte nivelul la care tranzac-
aceste premise. țiile relevante sunt finalizate în piață la momentul
În cazul informațiilor referitoare la respectiv, dar nu trebuie să fie identice cu oricare
piața imobiliară, pentru localitățile la dintre ele, în special în cazul în care nivelul tran-
care nu se fac referiri în conținutul zacțiilor este limitat sau există doar câteva oferte.
tabelelor anexate, unde foarte pro-
babil volumul tranzacțiilor imobiliare ŰŰ În cazul orașelor primare, informațiile se bazea-
este mai redus, evaluatorii vor avea ză pe clădirile de birouri moderne din fiecare
în vedere informațiile locale și le vor oraș, indiferent de locație. În timp ce Timișoara,
corela cu datele din tabelele de mai Cluj-Napoca, Iași și Brașov oferă și clădiri moder-
jos. De exemplu, nivelul ratelor de ne de birouri, în Constanța, oferta de clădiri de
capitalizare nu poate fi mai mic decât birouri este compusă din spații de calitate slabă.
valorile minime ale ratelor prezentate
în aceste tabele, cel mai probabil si- ŰŰ În cazul orașelor secundare, informațiile se bazea-
tuându-se în jurul nivelului superior al ză pe clădirile de birouri moderne din fiecare oraș,
intervalelor referitoare la aceste rate. indiferent de locație.

58VALOAREA
INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

ŰŰ Colliers, Knight Frank, JLL, mai mică rată) estimat a fi obtenabil transparente în ultimii ani,
DTZ: Chiriile raportate sunt de pentru o proprietate de tip birouri prin urmare este dificil de esti-
tip triplu net - toate cheltuielile de cea mai bună calitate, în cea mai mat o rată de capitalizare pentru
sunt suportate de către chiriaș bună locație din piață, închiriată la acestea.
(impozitele, utilitățile și repara- nivelul chiriei de piață, cu chiriași
țiile sau cheltuielile aferente spa- de primă clasă. 2. CENTRE COMERCIALE
țiilor comune și alte cheltuieli
necesare pentru menținerea și ŰŰ Ratele de capitalizare raportate ŰŰ Pentru estimarea de chirii și rate
exploatarea proprietății închiria- nu iau în considerare niciun cost de capitalizare, au fost luate în
te). Acestea pot fi plătite de către de realizare a tranzacției, sau considerare centrele comerciale
proprietar, dar sunt refacturate impozit aferent, ci reflectă prețul care oferă o galerie comercială
chiriașilor prin „service charge” raportat. de cel puțin 5.000 mp și o anco-
(incluzând, dar fără a fi limita- ră alimentară (supermarket sau
te la, categoriile listate mai sus). ŰŰ Estimările ratelor de capitalizare hipermarket).
Nota bene: cheltuielile de capital sunt bazate atât pe tranzacțiile
rămân în sarcina proprietarului. închise în ultimii ani, cât și pe ŰŰ Colliers: Atât pentru București,
negocierile avansate. cât și pentru orașele principale
ŰŰ Colliers, Knight Frank, JLL, din țară, centrele comerciale au
DTZ, Darian: Chiriile raporta- ŰŰ Rata de capitalizare este estima- fost împărțite în două categorii
te sunt de tip contractual, astfel tă ca fiind raportul dintre Ve- (produse primare și secunda-
nu se iau în considerare facilită- nitul Net din Exploatare (după re) în funcție de performanța
țile acordate de către proprietar deducerea din Venitul Brut acestora.
(luni de chirie gratuită, contri- Potențial a cheltuielilor de ex-
buția proprietarului la amenaja- ploatare și a pierderilor cauzate ŰŰ JLL: Atât pentru București, cât
rea spațiului). de gradul de neocupare) și pre- și pentru orașele principale din
țul de tranzacționare/prețuri țară, s-au luat în considerare
ŰŰ CBRE: Chiriile raportate sunt negociate. doar produsele primare.
brute, urmând să se analizeze
cât se recuperează prin „service ŰŰ În cazul orașelor primare, doar ŰŰ DTZ: Pentru Bucureşti şi oraşe-
charge” și totalul facilităților clădirile moderne sunt atractive le principale din ţară s-au luat
(luni fără chirie, contribuția pentru investitori. Rata de capi- în considerare doar produsele
proprietarului la amenajarea talizare pentru aceste produse a moderne (minim 5.000 de mp
spațiului). fost estimată având în vedere aș- suprafaţa închiriabilă, unde su-
teptările investitorilor care ar fi prafaţa supermarketului/hiper-
ŰŰ Pentru piața de birouri din Bu- interesați de achiziția unor astfel marketului nu depăşeşte supra-
curești, intervalele de chirii au de proprietăți în orașele analiza- faţa galeriei comerciale).
fost estimate astfel: te, precum și tranzacțiile înre-
gistrate în ultimii ani. ŰŰ Chiriile estimate sunt de tip
Ratele de capitalizare raportate triplu net - toate cheltuielile
se referă la produse primare, respec- ŰŰ În cazul orașelor secundare, au sunt suportate de către chiriaș
tiv la cel mai bun randament (cea fost destul de puține tranzacții (impozitele, utilitățile și repa-
rațiile sau cheltuielile aferente
spațiilor comune și alte cheltu-
Locație central Piața Victoriei ieli cerute pentru menținerea și
exploatarea proprietății închi-
Floreasca, Barbu Văcărescu, riate). Acestea pot fi plătite de
semicentral către proprietar, dar sunt refac-
Piața Presei, Politehnica, Lujerului
turate chiriașilor prin „service
charge” (incluzând, dar fără a
periferic Băneasa, Păcii, Pipera fi limitate la, categoriile listate
mai sus).

VALOAREA | Q1 2019 59
INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

Nota bene: cheltuielile de capital și prețul de tranzacționare/ de către proprietar (luni de chi-
rămân în sarcina proprietarului. prețuri negociate. rie gratuită, contribuția proprie-
tarului la amenajarea spațiului).
ŰŰ Chiriile raportate sunt de tip ŰŰ Pentru București, dat fiind că
contractual, astfel nu se iau în nu au fost tranzacții clasice de ŰŰ Ratele de capitalizare raportate
considerare facilitățile acordate investiții cu produse primare, se referă la produse primare,
de către proprietar (luni de ratele de capitalizare au fost respectiv la cel mai bun
chirie gratuită, contribuția estimate luând în calcul atât randament (cea mai mică rată)
proprietarului la amenajarea așteptările vânzătorilor, cât și estimat a fi obtenabil pentru o
spațiului). cele ale investitorilor care ar fi proprietate de tip industrial de
interesați să cumpere un astfel cea mai bună calitate, în cea mai
ŰŰ Chiriile estimate pentru centre de produs, precum și tranzacții bună locație din piață, închiriată
comerciale reprezintă chirii din regiune (Europa Centrală și la nivelul chiriei de piață, cu
medii pentru spații de 100 mp de Est), în orașe comparabile. chiriași de primă clasă.
amplasate la parter, ocupate
de magazine de modă. Aceste ŰŰ Atât pentru orașele primare, ŰŰ Ratele de capitalizare raportate
valori nu sunt suficiente pentru cât și pentru orașele secundare, nu iau în considerare niciun cost
a estima chiria medie pentru un ratele de capitalizare au de realizare a tranzacției, sau
centru comercial. fost estimate pornind de la impozit aferent, ci reflectă prețul
tranzacțiile închise în ultimii raportat.
ŰŰ De asemenea, este important să ani, precum și având în vedere
se țină cont de faptul că aceste așteptările vânzătorilor și ŰŰ Atât pentru București, cât și
chirii variază mult de la oraș la cumpărătorilor potențiali. pentru orașele din țară, ratele
oraș în funcție de: puterea de de capitalizare au fost estimate
cumpărare existentă, competiția 3. SPAȚII INDUSTRIALE ținând cont de așteptările
și vadul comercial pentru fiecare vânzătorilor și ale investitorilor
centru comercial în parte. ŰŰ Au fost luate în calcul doar care ar fi interesați să
spațiile logistice de calitate achiziționeze asemenea produse,
ŰŰ Ratele de capitalizare raportate se din București și din orașele precum și de tranzacțiile din
referă la produse primare, respec- menționate. regiune (Europa Centrală și de
tiv la cel mai bun randament (cea Est), în orașe comparabile.
mai mică rată) estimat a fi obtena- ŰŰ Chiriile estimate sunt de tip
bil pentru o proprietate de tip co- triplu net - toate cheltuielile ŰŰ Rata de capitalizare este
mercial de cea mai bună calitate, sunt suportate de către estimată ca fiind raportul dintre
în cea mai bună locație din piață, chiriaș (impozitele, utilitățile Venitul Net din Exploatare
închiriată la nivelul chiriei de pia- și reparațiile sau cheltuielile (după deducerea din Venitul
ță, cu chiriași de primă clasă. aferente spațiilor comune și Brut Potențial a cheltuielilor
alte cheltuieli cerute pentru de exploatare și a pierderilor
ŰŰ Ratele de capitalizare raportate menținerea și exploatarea cauzate de gradul de neocupare)
nu iau în considerare niciun cost proprietății închiriate). și prețul de tranzacționare/
de realizare a tranzacției, sau Acestea pot fi plătite de către prețuri negociate.
impozit aferent, ci reflectă prețul proprietar, dar sunt refacturate
raportat. chiriașilor prin „service charge” ŰŰ Colliers: În cazul următoarelor
(incluzând, dar fără a fi limitate orașe (Constanța, Iași și Cluj-
ŰŰ Rata de capitalizare este la, categoriile listate mai sus). Napoca), spațiile industriale de
estimată ca fiind raportul dintre Nota bene: cheltuielile de capital calitate existente sunt limitate.
Venitul Net din Exploatare rămân în sarcina proprietarului. Chiriile specificate pentru aceste
(după deducerea din Venitul orașe sunt valabile pentru soluții
Brut Potențial a cheltuielilor ŰŰ Chiriile raportate sunt de tip built-to-suit.
de exploatare și a pierderilor contractual, astfel nu se iau în
cauzate de gradul de neocupare) considerare facilitățile acordate Urmează tabele cu date la Q4 2018:

60VALOAREA
INFORMAŢII DIN PIAŢĂ Q4 2018

ŰŰCBRE România
Oraşe primare Oraşe secundare
Segment de piaţă Bucureşti (Iaşi, Cluj Napoca, Braşov, (Sibiu, Craiova, Târgu Mureş,
Timişoara, Constanţa) Ploieşti, Piteşti, Arad)

Spaţii de birouri

Prime rent: 18,5


Chirie contractuală clădire central: 14-17,5
11 - 14 7 - 10
clasa A (eur/mp/lună) semicentral: 12,5-15
periferie: 8-10

Iași: 3%
Cluj Napoca: 5%
Rata medie de neocupare (%) 7.4% 5% - 7%
Braşov: 7,5%
Timișoara: 3%

Rata de capitalizare (%) * 7.00% 8% - 8,5% 9% - 9,5%

Centre comerciale

Chirie cerută pentru un spațiu


de 100 mp la parter, moda 70 35 - 40 20 - 25
(eur/mp/lună)

Rata de capitalizare (%) * 6.50% 7,5%-8,00% 8,50%-9,50%

Industrial

4,1 pentru suprafețe


Chirie medie clasa A < 10.000 mp 3 - 4 în funcţie 2,60 - 3,50
(eur/mp/lună) 3,10 - 3,70 pentru suprafețe de suprafaţă în funcţie de suprafaţă
> 10.000 mp

Rata medie de neocupare (%) 3.20% 3.40% 4.70%

Rata de capitalizare (%) * 7.75% 8,25% - 9,25% 8,75% - 10,75%

* Rata de capitalizare pentru proprietăţi prime

VALOAREA | Q1 2019 61
INFORMAŢII DIN PIAŢĂ Q4 2018

ŰŰColliers International
Oraşe primare Oraşe secundare (Sibiu,
Segment
Indicatori Bucureşti (Iaşi, Cluj Napoca, Braşov, Craiova, Târgu Mureş, Ploieşti,
de piaţă
Timişoara, Constanţa) Piteşti, Arad)

central 16 - 18
Chirie contractuală
clădire clasa A semicentral 14 - 16 12 - 15 8 - 12
(eur/mp/lună)
periferic 8 - 13

Timişoara, Iaşi
Rata medie de Sibiu & Târgu
medie piaţă 9.75% Cluj Napoca 6.25% n.a.
Spaţii de neocupare (%) Mureș
birouri
Braşov

produse 7.15%- interes foarte


primare 7.75% produse limitat din partea
Rata primare în Iaşi, investitorilor și
8% - 9% n.a.
de capitalizare (%) Cluj Napoca, transparență
produse Timişoara redusă a
8.0% - 9.5%
secundare tranzacțiilor

produse produse
Chirie contractuală 65 - 75 35 - 45
primare primare
pentru un spaţiu de media pe
15 - 30
100 mp la parter, produse produse centrele din țară
moda (eur/mp/lună) 45 - 55 15 - 20
Centre secundare secundare
comerciale
produse
6.5 - 7.25%
Rata primare produse media pe
7.5% - 8.0% 8.5-9.5%
de capitalizare (%) produse primare centrele din țară
8.0-9.5%
secundare
Braşov,
Timişoara,
Chirie contractuală < 3,000 mp 4.15-4.25 3.5 - 4.0
Ploieşti, Arad, Sibiu, Craiova,
medie clasa A Piteşti 3.75 - 4.00
Târgu Mureș
(eur/mp/lună)
Constanţa, Iaşi,
> 3,000 mp 4.15-4.25 3.5 - 4.0
Cluj Napoca
Braşov 8%
Spaţii
industriale Rata medie Cluj Napoca, Sibiu, Craiova,
medie piaţă 5.0% 8% n.a.
de neocupare (%) Timişoara Târgu Mureș

Iaşi, Constanţa n.a.

Rata 8.25%- produse Sibiu, Craiova,


medie piaţă 8.75-9.00-% 9.5-10.5%
de capitalizare (%) 8.75% primare Târgu Mureș

62VALOAREA
INFORMAŢII DIN PIAŢĂ Q4 2018

ŰŰ Darian DRS
Oraşe primare Oraşe secundare
Segment de piaţă Bucureşti (Iaşi, Cluj Napoca, Braşov, (Sibiu, Craiova, Târgu Mureş,
Timişoara, Constanţa) Ploieşti, Piteşti, Arad)

Spaţii de birouri
Sibiu: 7 - 12
Iași: 9 - 13
Craiova: 8 - 11
ultracentral: 15 - 19 Cluj Napoca: 14 - 16
Chirie contractuală clădire Târgu Mureş: 7 - 10
central: 14 - 17 Braşov: 10 - 15
clasa A (eur/mp/lună) Ploieşti: 8 - 12
semi-central: 12 - 15 Timișoara: 12.5 - 15
Pitești: 8 - 12
Constanţa: 8 - 13“
Arad: 8 - 11
Sibiu: 10%
Iași: 8%
Craiova: 10%
Cluj Napoca: 10%
Rata medie Târgu Mureş: 10%
10% Braşov: 8%
de neocupare (%) Ploieşti: 15%
Timișoara: 5%
Pitești: 10%
Constanţa: 12%
Arad: 10%
clasa A: 7.00 - 8.00% clasa A: 8.00 - 9.00% clasa A: 8.50 - 9.50%
Rata de capitalizare (%)
clasa B: 8.00 - 9.00% clasa B: 8.50 - 9.50% clasa B: 9 - 10.00%

Centre comerciale
Sibiu: 12 - 25
Iași: 12 - 20
Chirie cerută, Craiova: 15 - 25
ultracentral: 30 - 60 Cluj Napoca: 15 - 30
pentru un spaţiu de 100 Târgu Mureş: 7 - 14
central: 25 - 40 Braşov: 12 - 20
mp la parter, moda Ploieşti: 10 - 22
median si periferic: 15 - 25 Timișoara: 15 - 25
(eur/mp/lună) Pitești: 10 - 22
Constanţa: 12 - 20
Arad: 8 - 15
Artere comerciale principale: Artere comerciale principale: Artere comerciale principale:
7.25 - 8.50% 8.00 - 9.00% 8.50 - 9.50%
Rata de capitalizare (%)
Artere comerciale secundare: Artere comerciale secundare: Artere comerciale secundare:
8 - 9% 9.00 - 10.00% 9.00 - 10.00%
Industrial

Sibiu: 2.5 - 3.5


Iași: 3 - 4.5
Craiova: 3 - 4
Cluj Napoca: 3 - 4.5
Chirie medie clasa A Târgu Mureş: 2.5 - 3.5
3.5 - 5 Braşov: 3 - 4.5
(eur/mp/lună) Ploieşti: 3 - 4
Timișoara: 3 - 4.5
Pitești: 3 - 4
Constanţa: 2.5 - 4.5
Arad: 2.5 - 3.5

Sibiu: 10 - 15%
Iași: 10 - 15%
Craiova: 10 - 15%
Cluj Napoca: 10%
Rata medie Târgu Mureş: 12 - 15%
10% Braşov: 10 - 15%
de neocupare (%) Ploieşti: 10%
Timișoara: 10 - 15%
Pitești: 15%
Constanţa: 12 - 17%
Arad: 10 - 15%
Rata de capitalizare (%) 8.50 - 9.50% 9.5% - 10.50% 10% - 11%

Nota: Ratele de capitalizare considerate în prezenta analiză sunt estimate la nivelul Veniturilor Nete Efective

VALOAREA | Q1 2019 63
INFORMAŢII DIN PIAŢĂ Q4 2018

ŰŰ Cushman & Wakefield Echinox

Oraşe primare (Iaşi, Cluj Oraşe secundare (Sibiu,


Segment de piaţă Bucureşti Napoca, Braşov, Timişoara, Craiova, Târgu Mureş, Ploieşti,
Constanţa) Piteşti, Arad)

Spaţii de birouri

central: 17 - 18.5
Chirie contractuală clădire
semicentral: 12 - 15 11 - 15 9 - 11
clasa A (eur/mp/lună)
periferie: 8 - 11

Iași: 7%
Cluj Napoca: 7%
Rata medie de neocupare (%) 8.6% n/a
Braşov: 6%
Timișoara: 8%

Rata de capitalizare (%) 7.25% 8.25 - 8.75% 9.25%

Centre comerciale

Chirie cerută, pentru un spaţiu


de 100 mp la parter, moda 70 - 80 35 - 40 25 - 30
(eur/mp/lună)

Rata de capitalizare (%) 6.75% 7.75% 8.00%

Industrial

> 4.25 pentru suprafețe


Chirie medie clasa < 5,000 mp; 3.4 - 3.95 în funcţie
3.65 - 4 în funcţie de suprafaţă
A (eur/mp/lună) 3.85 - 4.25 pentru suprafețe de suprafaţă
> 5,000 mp

Rata medie de neocupare (%) 4% 4% n/a

Rata de capitalizare (%) 8.75% 8.75 - 9% 9.5 - 9.75%

64VALOAREA
INFORMAŢII DIN PIAŢĂ Q4 2018

ŰŰ Jones Lang LaSalle

Oraşe Primare (Iaşi, Cluj,


Segment de piaţă Bucureşti Oraşe secundare
Timişoara, Braşov)

Spaţii de birouri

central: 18.5
Chirie contractuală clădire
semicentral: 14 – 16 10 – 14 9 - 11
de clasa A (eur/mp/lună)
periferie: 10 - 12

Cluj: 5 – 6%
Iași: 5 – 6%
Rata medie de neocupare (%) 6.6% Braşov: 6 – 7% n/a
Timișoara: 5 – 6%
Constanţa: n/a

Rata de capitalizare 7.25% 8.00 – 9.25% 9.5 – 10.5%

Spaţii comerciale

Chirie cerută pentru un spaţiu


de 100 mp la parter, moda 65 - 75 30- 35 20 -25
(eur/mp/lună)

Rata de capitalizare 7.00% 7.75 – 8.50% 8.50 – 9.50%

Industrial

3.5 – 4.1 (suprafețe


Chirie medie clasa A < 10,000) 2.8 – 4.1 în funcţie 2.5 – 3.2 în funcţie
(eur/mp/lună) 3 - 3.5 (suprafețe de suprafaţă de suprafaţă
> 10,000)

Rata medie de neocupare 5% 10% n/a

Rata de capitalizare 8.25% 9.00 – 10.0% 10.0 – 11.0%

VALOAREA | Q1 2019 65
INFORMAŢII DIN PIAŢĂ Q4 2018

ŰŰ Knight Frank
Oraşe primare Oraşe secundare
Segment de piaţă Bucureşti (Iaşi, Cluj Napoca, Braşov, (Sibiu, Craiova, Târgu Mureş,
Timişoara, Constanţa) Ploieşti, Piteşti, Arad)

Spaţii de birouri

prime headline: 18.5


Chirie contractuală clădire central: 15.5-17.5
11-14.5 8-11.5
clasa A (eur/mp/lună) semicentral: 13-15
periferic: 8-11

Rata medie de neocupare (%),


9.5% 4-9% n.a.
media pe piaţă

Rata de capitalizare (%),


7.50% 8.5-9% 9.5-10.5%
produse primare

Centre comerciale

Chirie contractuală, pentru un


spaţiu de 100 mp la parter, 65-70 30-40 15-20
moda (eur/mp/lună)

Rata de capitalizare (%),


7.25% 7.5%-8% 8.5%-9.5%
produse primare

Spaţii industriale

4-4.2 (suprafețe 3.8-4 (suprafețe 3.5-4 (suprafețe


mai mici de 3.000 mp); mai mici de 3.000 mp); mai mici de 3.000 mp);
Chirie contractuală clasa A 3.75-4.0 (suprafețe 3.5-3.8 (suprafețe 3-3.3 (suprafețe
(eur/mp/lună) între 3.000 și 10.000 mp); între 3.000 și 10.000 mp); între 3.000 și 10.000 mp);
3.3-3.75 (suprafețe mai mari 3-3.5 (suprafețe mai mari 3-3.5(suprafețe mai mari
de 10.000 mp) de 10.000 mp) de 10.000 mp)

Rata medie de neocupare (%),


3% 5% n.a.
media pe piaţă

Rata de capitalizare (%),


8.00% 8%-9% 9%-10.5%
produse primare

66VALOAREA
INFORMAŢII DIN PIAŢĂ

Capitolul 2:

Informații de piață utile pentru estimarea ratei de actualizare


Evaluarea întreprinderilor prin se consideră că rata fără risc este re- publice credibile și sunt valabile la
aplicarea metodei fluxurilor de nu- prezentată de randamentul oferit de data de 19 martie 2019.
merar actualizate implică funda- obligațiunile de stat românești, nu se Randamentul la scadență al obliga-
mentarea ratei de actualizare cores- recomandă luarea în considerare și a țiunilor de stat germane emise în Euro
punzătoare fluxurilor de numerar unei prime de risc de țară. Marja de și cu maturitate 10 ani (YTM GER,
previzionate. În determinarea ratei risc de credit aferentă obligațiunilor 10y, EUR), precum și randamentul
de actualizare sunt necesare infor- de stat românești poate fi o referință la scadență al obligațiunilor de stat
mații privind nivelul ratei fără risc, privind nivelul primei de risc de țară. americane emise în USD și cu matu-
prima de risc de țară și alte prime de Nivelul marjei de risc de credit poate ritate 10 ani (YTM SUA, 10y, USD) au
risc pe care evaluatorul le consideră fi aproximat prin luarea ca referinţă fost preluate de pe site-ul Bloomberg.
ca fiind adecvate și le ia în conside- cotaţiilor CDS (Credit Default Swap Randamentul la scadență al obligațiu-
rare în calculul acestei rate. – instrumente derivate pentru tran- nilor de stat românești emise în RON
Cel mai adesea, referinţa privind sferul riscului de credit) pentru inves- cu maturitate rămasă 10 ani (YTM
nivelul ratei fără risc este reprezen- tiţiile în euroobligaţiunile de stat ro- RO, 10y, RON) a fost preluat de pe si-
tată de randamentul oferit de obli- mâneşti sau diferența existentă între te-ul Băncii Centrale Europene. Ran-
gaţiunile de stat cu rating AAA și cu randamentele obligațiunilor cu rating damentele la scadență ale obligațiu-
scadență 10 ani emise în moneda în AAA și randamentele obligațiunilor nilor de stat românești emise în Euro
care au fost previzionate fluxurile de românești emise în aceeași monedă și și în USD cu maturitate rămasă 9 ani
numerar. Randamentul oferit de obli- având aceeași maturitate. (YTM RO, 9y, EUR), respectiv 25 ani
gațiunile de stat românești ce au un Pentru a avea o referință privind (YTM RO, 25y, USD) au fost preluate
rating BB+ compensează investitorii nivelul acestor indicatori vă prezen- de pe site-ul Bursei din Frankfurt.
atât pentru valoarea timp a banilor la tăm datele privind nivelul randamen- Previziunile privind rata inflației
nivelul corespunzător ratei fără risc, telor la scadență ale obligațiunilor de (Ri) pentru anul 2019 pentru lei sunt
cât și pentru riscul de neplată la ni- stat românești, germane și americane furnizate de Banca Națională a Ro-
velul marjei de risc de credit rezul- și rata inflației previzionate pentru mâniei (BNR), pentru Euro și pen-
tată din tranzacții. Ca urmare, dacă anul 2019 pentru RON, Euro și USD tru USD sunt furnizate de Comisia
pentru calculul ratei de actualizare, ce au fost colectate din surse de date Europeană.

YTM RO, 9y, RON 4.79% Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat românești și rata inflației estimată pentru anul 2018
6.00%

Ri 2019, RON 3.00% 5.00%

4.00%

3.00%

YTM RO, 10y, EUR 2.65% 2.00%

1.00%

0.00%
Ri 2019, EUR 1.95% Series1
YTM RO, 9y, RON
4.79%
Ri 2019, RON
3.00%
YTM RO, 10y, EUR
2.65%
Ri 2019, EUR
1.95%
YTM RO, 25y, USD
5.17%
Ri 2019, USD
2.10%

YTM RO, 25y, USD 5.17%


Randamentul la scadență al obligațiunilor de stat germane și americane
Ri 2019, USD 2.10% 3.00%

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%

YTM GER,10y, EUR 0.08% 0.50%

0.00%
YTM GER,10y, EUR YTM USA,10y, USD
Series1 0.08% 2.59%
YTM USA,10y, USD 2.59%

VALOAREA | Q1 2019 67
EVENIMENTE

Conferinţa „Evaluarea
pentru raportare financiară și impozitare”
Cluj-Napoca, 2 februarie 2019

Conferinţa „Evaluarea pentru raportare financiară și întâlniri profesionale în cadrul


impozitare” a avut loc în data de 2 februarie 2019, la Grand cărora vom aborda temele
Hotel Italia din Cluj-Napoca. Dintre temele abordate, vă controversate din mai multe
amintim: perspective”, a declarat Dan
Manolescu, Președinte CCF.
• Din nou despre „grila conferințe și alte evenimen-
notarilor“; te cu participarea celor trei „Pentru a veni în sprijinul
organizații, astfel încât să fie membrilor noștri vom începe
• Modificări recente în stan-
posibilă identificarea eficientă câteva acțiuni prin care urmă-
dardele de raportare finan-
și rapidă a problemelor comu- rim să oferim acestora posi-
ciară cu impact în evaluare
ne profesiilor pe care le repre- bilitatea de a-și rezolva pro-
- IFRS 16;
zintă și soluționarea acestora blemele curente în aceleași
• Particularități în evaluarea într-o manieră constructivă, locații și de a socializa mai
pentru impozitare a turnuri- pro-activă, în folosul membri- des cu membrii celorlalte pro-
lor de susținere a eolienelor; lor celor trei entități. fesii. Ne dorim să armonizăm
interesele tuturor celor impli-
• Particularități privind aloca- „Din dorința de a veni în în- cați”, a încheiat Ciprian Mi-
rea valorii bunurilor comple- tâmpinarea nevoilor membri- hăilescu, Președinte CAFR.
xe în cazul existenței acti- lor noștri care activează în ca-
velor necorporale. Studii de drul mai multor profesii, vom Misiunea acestei alianțe
caz - raportare financiară demara împreună, în perioa- este aceea de a concentra și
versus impozitare; da imediat următoare, o serie organiza eforturile părților în-
de proiecte, cum ar fi: birouri tr-o direcție comună, cu re-
• Cazuri și necazuri în eva-
comune în teritoriu, organiza- zultate pozitive pentru mem-
luarea pentru raportare
rea de conferinte și dezbateri brii acestor profesii, aceștia
financiară;
pe subiecte legate de princi- fiind beneficiarii direcți ai
• Testul de depreciere - du- palele probleme cu care se colaborării dintre ANEVAR,
bla perspectivă evaluator/ confruntă profesiile indepen- CAFR și CCF, anunțată la în-
auditor. dente. Sper ca prin inițierea ceputul acestei luni.
acestor proiecte asociațiile
În cadrul acestui eveniment noastre să beneficieze de o O primă și importantă acți-
profesional anual al ANEVAR, eficientizare a aspectelor ad- une comună a celor trei aso-
Dana Ababei – Președinte al ministrative, să putem crea ciații profesionale este or-
Asociației Naționale a Evalu- sinergii pentru a obține ast- ganizarea întâlnirilor anuale,
atorilor Autorizați din Româ- fel rezultate comune, cu eco- respectiv a Conferințelor ce-
nia (ANEVAR), Dan Mano- nomie de mijloace”, a spus lor trei profesii, în locații co-
lescu – Președinte al Camerei Dana Ababei, Președinte mune și date succesive, la
Consultanților Fiscali (CCF) ANEVAR. București. Astfel, ANEVAR
și Ciprian Mihăilescu – Pre- va organiza Conferința eva-
ședinte al Camerei Audito- „Apropierea pe care o luatorilor în data de 12 aprilie
rilor Financiari din România anunțăm astăzi o să ne trans- 2019, la Hotel Ramada Parc,
(CAFR), au anunțat o alianță forme în organizații mai pu- iar CAFR și CCF vor organiza
a celor trei asociații, alianță ternice și mai vizibile. Urmă- Conferința auditorilor financi-
ce se va materializa pentru în- rim prin această colaborare ari, respectiv Conferința con-
ceput în organizarea unor fili- să unim profesioniștii care fac sultanților fiscali în data de
ale/reprezentanțe în aceleași parte din cele trei organizații 13 aprilie 2019, la Hotel Caro,
locații, desfășurarea unor și să le oferim, printre altele, București.
68VALOAREA
EVENIMENTE

Adrian VASCU, Președinte ANEVAR 2014-2015, Senior Partner VERIDIO

Dana ABABEI, Președinte ANEVAR Gheorghe MARINESCU, Ministerul Finanțelor Publice

VALOAREA | Q1 2019 69
EVENIMENTE

Dan Manolescu – Președinte al Camerei Consultanților Fiscali; Dana Ababei, Președinte ANEVAR; Ciprian Mihăilescu – Președinte al Camerei Auditorilor Financiari din România

Sorana Adina CRIȘAN, Senior Manager Departament Evaluare


KPMG Advisory, Președinte Filiala Nord-Vest ANEVAR Bogdan RUSE, Evaluator Fairvalue Consulting

Radu TIMBUȘ, Director EVAL TRANSILVANIA Consulting,


Membru în Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR Adrian POPA-BOCHIŞ, Senior Partner, COO DARIAN DRS

70VALOAREA
EVENIMENTE

„Analiza pieţei imobiliare, evaluarea


proprietăţilor şi stabilitatea financiară”
22 martie 2019

În data de 22 martie, la Stejarii Country Club, ANEVAR, în • Kazimierz Kirejczyk


parteneriat cu ANALIZE IMOBILIARE, a organizat cea de-a FRICS, Vicepreşedinte Jo-
doua ediție a conferinţei „Analiza pieţei imobiliare, evaluarea nes Lang LaSalle Polonia
proprietăţilor şi stabilitatea financiară”. • Silviu Pop, Head of Re-
search Colliers Internaţional
La eveniment au participat: rector Analiza Macroecono- România
• Dana Ababei, MAA MRICS mică Banca Transilvania • Dorel Niţă, Head of Data
REV, Preşedinte ANEVAR • Cătălin Jaloba, Head of & Research Imobiliare.ro
• Dr. Andrei Rădulescu, Di- Real Estate Finance BCR - Moderator

Cătălin Jalobă, Kazimierz Kirejczyk FRICS,


Head of Real Estate Finance BCR Vicepreşedinte Jones Lang LaSalle Polonia

Silviu Pop, Head of Research Dr. Andrei Rădulescu, Director Analiza


Colliers Internaţional România Macroeconomică Banca Transilvania Dana Ababei, Președinte ANEVAR

VALOAREA | Q1 2019 71
EVENIMENTE

CPI Național 2019 - 21 martie 2019


În data de 21 martie 2019 a avut loc evenimentul CPI (Clubul Profesioniştilor în Imobiliare) Na-
țional 2019. Dana Ababei, Președinte ANEVAR, a participat la panelul moderat de Cristian Hos-
tiuc, director editorial la Ziarul Financiar.

Gala „Femei care schimbă România“


Dana Ababei, Președinte ANEVAR, a primit din domenii precum: financiar-bancar, juridic,
un premiu în cadrul Galei „Femei care schimbă medical, cercetare, economic etc. și a repre-
România”, eveniment organizat de Finmedia. zentat recunoașterea contribuției acestora la o
Acest trofeu a fost acordat unor femei lider societate românească de valoare.

Dana Ababei, Președinte ANEVAR

72VALOAREA
EVENIMENTE

Conferința Codul Insolvenței Adunările Generale


21 februarie 2019 ale Filialelor ANEVAR
La cea de a 6-a ediție a Conferinței Codul În perioada 22 februarie – 27 martie au avut
Insolvenței (eveniment organizat de ziarul Bur- loc Adunările Generale ale Filialelor ANEVAR.
sa în data de 21 februarie 2019) - Sorin Petre,
Prim-vicepreședinte ANEVAR, a participat cu
prezentarea „Evaluarea în procesul insolvenței
- Standarde de evaluare ANEVAR relevante“.

Sorin Petre, Prim-vicepreședinte ANEVAR Dana Ababei, Președinte ANEVAR

VALOAREA | Q1 2019 73