Sunteți pe pagina 1din 8

Tratamentul codrului gradinarit

Analiza SWOT
Componentele analizei SWOT

Strenghts - Punctele tari (avantajele)

Weakness – Punctele slabe (dezavantajele)

Opportunities – Oportunitățile

Threats – Amenințările
Strenghts - Punctele tari
(avantajele)
• Este cel mai indicat în pădurile cu rol de protecție deosebit, pentru că asigură o
permanentă protecție a solului, a apelor, a stabilității biosistemice a pădurii, ca
şi continuitatea producției şi protecției fizice şi sociale exercitate de pădure;
• Pădurea grădinărită dispune de o rezistență sporită la acțiunea factorilor
perturbanți (zăpadă, vânt, dăunători etc.);
• Permite realizarea celor mai variate sortimente dimensionale şi industriale,
fiind mai flexibil la mutațiile produse în structura consumului de lemn;
• Foloseşte la maximum capacitatea bioecologică de regenerare a pădurii, fiind
superior celorlalte tratamente;
• Prin structura specifică, valorifică mai complet resursele de energie şi substanță
din spațiul aerian şi edafic;
• Este de preferat în gestiunea durabilă a pădurii şi conservarea biodiversității
naturale din pădurile carpatice;
• În stațiuni cu pante accentuate şi cu soluri superficiale, ca şi în bazinele de
interes hidroenergetic, se impune ca tratamentul cel mai indicat.
Weakness – Punctele slabe
(dezavantajele)
• Este aplicabil cu precădere în pădurile constituite din specii de umbră şi
semiumbră (molid, brad, fag);
• Exploatarea întinzându-se pe suprafețele cele mai mari, este mai dificil
de condus şi mai costisitoare;
• Mecanizarea lucrărilor este oarecum îngreunată şi pretinde scheme
tehnologice diferite de cele ale exploatărilor în codru regulat;
• Necesită un personal mai numeros, foarte bine calificat şi cu o bogată
experiență în aplicarea acestui tratament;
• Administrarea, controlul şi îndrumarea lucrărilor este mai anevoioasă;
• Realizarea structurii optime este dificilă şi cere timp îndelungat, ca şi
un control riguros al condițiilor de regenerare, al mărimii şi structurii
fondului de producție şi a creşterilor;
• Uneori conduce la o calitate cu ceva mai scăzută a lemnului produs,
trunchiurile prezintă o conicitate mai pronunțată, noduri mai multe şi
mai groase şi o neregularitate mai pronunțată a inelelor anuale;
Opportunities – Oportunitățile
• Permite recoltarea posibilității anuale fixate;
• Ajuta la ameliorarea continuă a stării fitosanitare a pădurii;
• Conduce la creşterea ponderii sortimentelor de lemn gros în masa
lemnoasă exploatată;
• Permite executarea simultană a operațiunilor culturale în grupa
arborilor mici, mijlocii şi chiar mari;
• Ajuta la ameliorarea compoziției specifice a pădurii şi a structurii
genetice a populațiilor;
• Reduce pericolul vătămărilor cauzate de zăpezi şi de vânt;
• Prezinta efecte superioare de ordin estetic si recreativ turistic.
Threats – Amenințările
• Nu se pot evita întru totul prejudiciile aduse arborilor în picioare,
semințişului preexistent şi solului în timpul exploatării;
• Reclamă o rețea mai densă a instalațiilor de transport în întreaga
unitate de producție;
• Operațiunile culturale sunt mai greu de executat;
• Este mai mult favorizată producerea incendiilor.