Sunteți pe pagina 1din 2

Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.

18, sector 1, București, cod poștal 010147


email: office@cmddb.ro; fax: 0374668320; web: www.cmddb.ro

Cãtre: C.N.C.F. - C.F.R. S.A.


Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București, Poarta A, Parter, camera 15,
Tel. 021 319 95 28

În atenția: Departament Avize

Referitor la: Contract nr. 1113 / 08.08.2018 - de elaborare documentatie tehnica faza
Refacere Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Obiect 21. Nod
Andronache - Inchidere Inel Median”
Subiect: Solicitare obtinere aviz - Faza Studiu de Fezabilitate

Stimata Doamna/ Stimate Domn,

In prezent, Primaria Municipiului Bucuresti deruleaza o serie de proiecte de infrastructura


rutiera, ce au in vedere fluidizarea traficului in capitala, printre care si investitia " Obiect 21. Nod
Andronache - Inchidere Inel Median ".
Investitia derulata de Primaria Municipiului Bucuresti se desfasoara pe teritoriul
administrativ al Municipiului Bucuresti si al Comunei Voluntari, ocupand atat terenuri aflate pe
domeniul public cat si in administrare privata. Suprafata estimata a fi ocupata de lucrari este de
cca. 17.100mp, si consta in proiectarea S.F..
Lucrarile proiectate au ca scop realizarea unui pasaj denivelat peste calea ferata, astfel
incat se se asigure fluidizarea traficului rutier si pietonal in, si dinspre Orasul Voluntari, cat si
asigurarea accesului riveranilor la proprietati.
Obiectivele principalele ale acestui proiect sunt:
 realizarea unui pasaj suprateran pentru eliminarea intersectiei la nivel cu calea
ferata, destinat atat traficului auto cat si traficului pietonal;
 exproprierile de teren sa fie minime;
 posibilitatea ca pe viitor sa poata fi integrat in dezvoltarea inchiderii inelului median
de circulatie.
Structura proiectata va asigura gabaritul pe orizontala si verticala in conformitate cu
normele actuale, atat la linia de cale ferata pe care o supratraverseaza cat si la artera careia ii
asigura continuitatea.
Structura va avea fundații din beton armat, cel mai probabil fundate indirect.
Structura proiectata va indeplinii cerintele de rezistenta si stabilitate, siguranta si confort in
exploatare, in conformitate cu normele in vigoare.
Pentru aceasta investitie, Primaria Municipiului Bucuresti a emis Certificatul de Urbanism
inregistrat cu nr. 882R/1674070 din data de 28.11.2018 atasat prezentei, prin care este solicitat si
avizul dumneavoastra.
In vederea identificarii cat mai exacte a utilitatilor din zona analizata, va transmitem, intr-un
exemplar, un rezumat din documentatia aferenta, care cuprinde urmatoarel :
 Memoriu justificativ;
SOCIETATE PE ACTIUNI
Reg. Com. J40/9290/15.06.2017 Cod unic RO 37763591 COD CAEN 711 pagina 1
Cont IBAN RO58TREZ7015069XXX018847 - Trezoreria Sector 1 - Bucuresti
Capital social subscris si varsat: 18.321.100 RON
Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, București, cod poștal 010147
email: office@cmddb.ro; fax: 0374668320; web: www.cmddb.ro

 Plan de ansamblu, scara 1:2.000;


 Plan de situatie, scara 1:500.
cu rugamintea trasarii retelelor aflate in administrarea dumneavoastra si emiterii Avizului
dumneavoastra. Traseele retelelor in format electronic va rugam sa ni le transmiteti pe adresa de
e-mail: viorel.giura@cmddb.ro.
De asemenea, va rugam sa ne indicati:
 diametrul conductelor si materialul din care acestea sunt realizate;
 adancimile de pozare ale acestora.
In cazul in care au fost demarate sau aprobate proiecte ce pot fi afectate de investitie, sau
dace exista alte restrictii/conditii, zone de protectie, prevederi de extinderi, modernizari sau
reparatii, etc. ce trebuie respectate, va rugam sa ni le faceti cunoscute, pentru a tine seama de
acestea.
Mentionam ca ulterior emiterii avizului dumneavoastra, dupa elaborarea proiectului de
deviere retele, se va reveni la dumneavoastra cu solicitarea avizului tehnic.
Daca pentru avizul dvs. trebuie platita o taxa, va rugam sa ne comunicati pe adresa de e-
mail: viorel.giura@cmddb.ro suma de plata, beneficiarul, banca si contul.
Dat find faptul ca acest proiect este unul prioritar pentru Primaria Municipiului Bucuresti, va
rugam sa ne sustineti in promovarea investitiei, prin transmiterea celor solicitate mai sus, intr-o
perioada de timp cat mai scurta.
Va rugam sa ne precizati reglementarile tehnice (standarde, normative, etc.) si legale (legi,
H.G., etc.) aferente respectivelor tipuri de utilitati.
Orice relatie suplimentara o puteti obtine de la C.M.D.D.B. S.A. prin:
 ing. Viorel GIURA, viorel.giura@cmddb.ro - 0732 169 181.

Cu stima,
Director General,
Dr. ing. Petre ENE
Intocmit,
ing. Viorel GIURA

SOCIETATE PE ACTIUNI
Reg. Com. J40/9290/15.06.2017 Cod unic RO 37763591 COD CAEN 711 pagina 2
Cont IBAN RO58TREZ7015069XXX018847 - Trezoreria Sector 1 - Bucuresti
Capital social subscris si varsat: 18.321.100 RON