Sunteți pe pagina 1din 1

EUROCONS STEEL TRADE SRL

CUI: RO28728145

J40/7953/2011

Str. GH. Teodorescu, nr.11D, ap.76, Sector 3, Bucuresti

DELEGATIE
Nr. 122/15.11.2019

Subsemnata Ior Roxana Georg, in calitate de reprezentant legal (administrator) al SC


EUONS S TRADE SRL, imputerniceste si deleaga pe Ior Vale – Director executiv, identificat cu CI
seria UC nr. 444403, eliberat de SPCLEP Tulcea, la data de 13.12.2017, CNP 1791030364217, la
Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sa ridice documente
(certificat de inregistrare mentiuni nr.X537342 din 04.10.2019).

Administrator

Ior Roxana Georg