Sunteți pe pagina 1din 11
PROIECT DIDACTIC 1. COMPONENTA INTRODUCTIVA DATE DE IDENTIFICARE Scoala cu clasele I-VIII "Vasile Alecsandri” Baia Mare Cadrul didactie propunitor: prof. Codroju Diana Obieetul: Biologie Aria eurriculara: Matematica si stiinge Clasa: a V-a A Data: 12.02.2018 Locul de defigurare: Laboratorul de biologie Unitatea de invitare: Grupe de vietuitoare Subiectul lectiei: Ciuperci inferioare (drojdii si mucegaiuri) COMPONENTELE LECTIEIL Categoria de lectie: Lectie de formare de priceperi si deprinderi practice — varianta bazata pe experienfe de laborator Competente: * Competenta fundamentala: Dobandirea de catre elevi a unor cunostinje pri ind ciupercile inferioare si importanja acestora. Consolidarea deprinderilor de a recunoaste, clasifica si caracteriza reprezentangii principalelor grupe de plante. + Competente specifice: 1.1 Selectarea unor texte, filme, tabele, scheme, grafice, diagrame, ca surse pentru extragerea unor informatii referitoare la unele procese, fenomene si sisteme biologice 1.2. Realizarea independent a unor activitati de investigare pe baza unor fise de lucru date 1.3. Colaborarea in echipa pentru indeplinirea sarcinilor de explorare a sistemelor vii 2.1, Organizarea informatiilor stiintifice dupa un plan propriu 3.2. Aplicarea unor algoritmi selectaji adecvat in investigarea lumii vii 4.1. Transferarea achizitiilor din domeniul biologiei in contexte noi = Competente operationale: La sfarsitul activitati, elevii trebuie si fie capabili si realizeze urmatoarele: cl- identifice componentele structurale ale ciupercilor inferioare C2- si realizeze corect etapele de pregatire a preparatelor microscopice C3- si explice cum se realizeazi hranirea si inmuljirea drojdiilor si mucegaiurilor (C4- si recunoased reprezentanfi ai acestui grup de organisme C5- si evidentieze importanja ciupercilor enumerdnd cel putin 2 domenii de utilizare Strategia didactic + Metode si procedee: brainstorming, conversatia, observatia dirijata, explicatia, invajarea prin descoperire, experimentul + Mijloace de invitimant: planse, atlase botanice, manuale, fise de evaluare, microscoape, lame si lamele de sticla, drojdie de bere, fructe, paine mucegaite, albastru de metil, lupe, cristalizoare, apd, aha, preparate microscopice fixe, baloane, pahare Erlenmeyer + Tipul de organizare a activititii elevilor: frontala, individuala, pe grupe Surse informationale si referentiale: + Documente normative: planificare calendaristica, orar * Documente suportive: manual scolar, ghid de experimente in biologie Bibliografie: 1. Silvia Olteanu, Florina Miricel i colab. Ghid de experimente in biologie. Ed. Crepuscul. 2013 2. Elena Crocnan. Biologie ~ Manual pentru clasa a V-a. Ed. Didactica si pedagogic R.A, 2017 3. Mariana Gheje, Martiana Florenja Grosu. Activitayi practice de biologie pentru gimnaziu. Ed. Didactic’ si Pedagogica, Bucuresti, 2005 Il, COMPONENTA DESCRIPTIVA SCENARIUL DIDACTIC NR | ETAPA | TIMP] EVENIMENTELE | METODE | MULOACEDE | MODALI- | OBS CRT. LECTIEI DIDACTICE | iNVATAMANT TATI DE EVALUARE 1. | Moment [2min |-Pregatirea materialu- | Conversajia | Caiete, manuale organizato- lui didactic tic = se asiguré cadrul optim —desfigurdrii | lectiei, asigurand | | ordinea gi linistea Reactualiza-|Smin [- Prin intrebari ea adresate elevilor se | Conversatia voralé | cunostinte- reactualizeazi Explicatia lor cunostintele din anterioare lectiile anterioare 3. | Captarea[2min | - Prezentarea unor Fructe si paine atentiei mostre de fructe si Conversatia | mucegaite paine mucegaite sia drojdie de bere drojdiei de bere 4 | Anungarea = Profesorul _anunja Tabla scolara temeisia | 2min | tema lectiei, noteazi | Explicatia | Caiete | competente- | tittul lectiet pe tabla | lor urmatrite *Regnul Fungi. | | Ciuperci_inferioare | (drojdii si mucega- |iuriy” si enunga pe scurt —_ competengele operationale 3. | Dirijarea = Profesorul cere | Brainstor- | Plange, “observarea | invaarii | 29 | elevilor si compare o | ming fructe si paine | sistematica | pentru min | plant superioard cu o | Conversatia | mucegaite, aelevilor objinerea | ciuperca. euristic’ | drojdie de bere, 3 Yep