Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala gimnazială, Nr.

1, Todireşti

Proiect educaţional
“Violenţa nu e soluţia!”

Director, Consilier educativ,

An şcolar 2015
Şcoala gimnazială, Nr. 1, Todireşti

“Violenţa este arma celor slabi.” – Mahatma Gandhi

Argument

Violenţa în mediul şcolar este un fenomen complex, cu o diversitate de forme de


manifestare. Şcoala devine spaţiul de declanşare a conflictului între copii şi între adulţi şi
copii. Cunoaşterea în profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale cu care se confruntă
elevii, cadrele didactice sau echipa managerială a şcolii, în ceea ce priveşte fenomenul de
violenţă, este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenţie adecvate.

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul îşi propune o îmbunătăţire a capacitaţii şcolii de a se mobiliza si a mobiliza


părinţii şi comunitatea locală pentru implicarea mai activă in rezolvarea actelor de violenţă la
şcoala şi acasă, precum şi diminuarea sau eliminarea cauzelor care le declanşează.

OBIECTIV GENERAL:

Crearea unui mediu favorabil dezvoltării, în rândul elevilor, a unor comportamente paşnice şi
reducerii violenţei verbale, fizice şi psihice în şcoală.

COMPETENŢE SPECIFICE:

- cunoaşterea, identificarea şi conştientizarea de către elevi a fenomenelor de violenţă;


- realizarea unui comunicări eficiente între cadrele didactice- elevi- părinţi, cu privire la
problematica violenţei în şcoli;
- formarea unui comportament asertiv în situaţii care se pot transforma în acte de violenţă;
- sensibilizarea copiilor privind consecintele actelor de violenta;
-creşterea gradului de implicare voluntară a elevilor în activităţi de prevenire
- ruperea "cercului vicios" al violenţei prin cunoaşterea "Celor Trei A ai non-violentei":
Asertivitate: Comunică eficient. Acţionează inteligent!
Autocunoaştere: Cunoaşte-te in profunzime!

Autocontrol: Stăpâneşte-ţi emoţiile!

GRUP ŢINTĂ: ELEVII CLASELOR V-VIII, ai Şcolii gimnaziale, Nr.1, Todireşti


Şcoala gimnazială, Nr. 1, Todireşti

PERIOADA: 30 ianuarie-30 mai 2015

PARTENERI: Poliţia Todireşti

Biserica ortodoxă Todiresti

Biserica penticostală Todireşti

RESURSE:

a) Materiale: fişe de lucru individuale şi pe grupe, CD-uri, videoproiector, poster,


mesaje,chestionare, pungi de hârtie, markere.

b) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, activitatea independentă,


brainstorming-ul, studiul de caz, activitatea pe grupe, jocul de rol, metode interactive-
,,Turul galeriei”, ,,Metoda pălăriilor gânditoare”.

c) Umane: consiler educativ, director, diriginţi ai claselor V-VIII

ETAPELE PROIECTULUI:
1. Lansarea proiectului
În această etapă, va avea loc o întrunire a comisiei diriginţilor, iar coordonatorul va realiza o
scurtă prezentare a ceea ce-şi propune proiectul , a modalităţilor de monitorizare şi evaluare
a proiectului.
2. Măsurarea nivelului de violenţă al elevilor Şcoalii gimnaziale, Nr. 1, Todireşti.
În această etapă vor fi elaborate o serie de teste şi chestionare pentru elevi şi părinţi.
Acestea vor fi aplicate de către fiecare diriginte la clasele lor, urmând ca mai apoi
rezultatele chestionarelor să fie analizate şi interpretate. Toate rezultatele vor fi mai apoi
centralizate de către consilierul educativ.

3. Prezentarea rezultatelor şi organizarea unor dezbateri cu tema „ Violenţa şi


implicaţiile sale”. Cadrele didactice, împreună cu reprezentanţi ai părinţilor şi ai
elevilor, vor încerca să propună o serie de măsuri şi sancţiuni pentru a combate
fenomenul de violenţă din şcoli.
Şcoala gimnazială, Nr. 1, Todireşti

4. Implicarea elevilor cu comportament agresiv în diverse activităţi menite să-i


determine să conştientizeze că „violenţa nu este soluţia!” rezolvării problemelor. În
această etapă, cu ajutorul diriginţilor vor fi identificaţi acei „elevi problemă” din fiecare
clasă. Aceştia vor participa la discuţii la care vor fi invitaţi: preotul satului şi
reprezentanţi ai altor confesiuni, reprezentatul Poliţiei locale din Todireşti.
Vor avea loc întâliniri ale elevilor cu consilerul educativ şi psihologul şcolii. În cadrul
acestor întâlniri vor fi discutate diverse studii de caz, vor fi vizualizate clipuri despre
ceea ce înseamnă violenţă şi care este impactul acesteia asupra dezvoltării personale. Prin
diferite jocuri şi activităţi, fiecare copil va învaţa să-şi descopere calităţile, defectele,
cauzele care-l determină să devină agresiv, să identifice mijloace prin care poate să-şi
rezolve problemele, fără a face apel la violenţă.
5. Concurs tematic „ Zâmbete, nu pumni”. În cadrul acestei etape, elevii vor trebui să
realizeze desene, afişe prin care să personalizeze conceptul de violenţă. Directorul,
împreună cu consilerul educativvor stabili regulamentul concursului, vor achiziţiona
premiile.
6. Evaluarea proiectului se realizează prin redactarea de rapoarte pentru fiecare
activitate, prin aplicarea uni chestionar şi compararea rezultatelor finale cu cele iniţiale,
observarea comportamentului elevilor implicaţi, prin analiza gradului de implicare al
părinţilor de-a- lungul desfăşurării proiectului.