Sunteți pe pagina 1din 4

Consiliului Superior al Procuraturii

Dna Angela Motuzoc, Președintele Consiliului


Copia: Președintele RM, Prim-ministrul RM, Președintele Parlamentului RM

Stimată Doamnă Motuzoc,


Pornind de la prevederile art.270 alin.(7) al Codului de procedură penală, care stabilește că
urmărirea penală împotriva Procurorului General se porneşte de către procurorul desemnat de
Consiliul Superior al Procurorilor, solicităm Consiliului Superior al Procurorilor:
 să desemneze procurorul care va porni urmărirea penală în privința acțiunilor de abuz de
putere (art.327 (2) lit.b) CP), amestec în înfăptuirea justiției (art.303 alin.(3) CP) și tragere
cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate în persoana mea,
subsemnatul Andrei Tranga (art.306 alin.(2) CP), săvîrșite de procurorii din cadrul
Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în
complicitate cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Procurorul General și
persoanele din anturajul Partidului Democrat.
Solicit demararea acestor investigații deoarece procurorii menționați și serviciile speciale,
urmărind scopul preluării afacerilor mele ”Andy’s Pizza” și ”La Plăcinte” de către persoane afiliate
fostei guvernări, m-au supus monitorizărilor ilegale, reținerii și arestării abuzive, înaintîndu-mi
învinuiri aberante, bazate pe declarațiile datornicului și concurentului meu comercial, urmărit
penal în Republica Moldova, Federația Rusă și Italia, în condițiile în care încă din prima zi din care
am fost reținut PCCOCS dispunea de probe incontestabile ale nevinovăției mele.
Întemeiez prezenta solicitare pe circumstanțele expuse în continuare.
1. La 25 aprilie 2019 am fost reținut în cadrul urmăririi penale pornite în baza ordonanței din
23 aprilie 2019 a procurorului din PCCOCS, Vasile Golban, pe faptul săvîrșirii pretinsei infracțiuni
de trafic de influență, prevăzute de art.326 alin.(3) lit.a) și b) CP. La 26 aprilie 2019 am fost pus sub
învinuire prin ordonanța aceluiași procuror din cadrul PCCOCS. Nici una din aceaste două
ordonanțe nu conțin careva indicii asupra implicării mele în săvîrșirea infracțiunii de trafic de
influență.

2. Prin actul de învinuire din 26 aprilie 2019 am fost acuzat pe nedrept de faptul că, prin
intermediul altor persoane, aș fi estorcat de la Viorel Varzari sume bănești pentru adoptarea
deciziilor favorabile lui Viorel Varzari de către judecători și procurori, precum și pentru eliberarea
lui Viorel Varzari din arest preventiv (în condițiile în care acestuia îi fusese schimbată măsură dată
deja de o săptămînă, încă de la 18 aprilie 2019). La data de 25 aprilie 2019, dată la care procurorii
PCCOCS pretind că eu, împreună cu alți așa-ziși ”complici” aș fi primit suma de 30.000 euro pentru
realizarea traficului de influență invocat, am fost supus abuziv perchezițiilor și reținerii, iar ulterior
și arestării preventive.

3. De fapt, Viorel Varzari contractase de la mine un împrumut de 50.000 euro, prin


intermediul administratorului companiei mele, Alexei Gajiu, împrumut care ajunsese la scadența
la 1 martie 2019, iar Varzari urma să restituie datoria și penalități de 0,5% pentru fiecare zi de
întîrziere.
1
4. După ce am fost reținut, am aflat că Alexei Gajiu purta discuții cu Viorel Varzari referitoare
la restituirea datoriei chiar înainte de reținerea mea, a lui Alexei Gajiu și ale altor trei persoane.

5. Din cîte am aflat ulterior, Viorel Varzari, pretinzînd în fața lui Alexei Gajiu că îi restituie
parțial datoria de 50.000 euro, a transmis la 25 aprilie 2019 suma 30.000 euro sub controlul
PCCOCS, susținînd însă în cadrul urmăririi penale că eu, administratorul afacerilor mele Alexei
Gajiu și încă 3 persoane am fi estorcat aceste sume de bani de la el pentru a mitui procurori și
judecători, care ar fi putut să dea un curs favorabil examinării dosarelor penale ale lui Viorel
Varzari.

6. În condițiile date, Viorel Varzari a depus un denunț calomnios și a făcut depoziții


mincinoase în ceea ce mă privește și referitor la alte patru persoane din anturajul meu.
Totodată, el a comis și un act de escrocherie, cu scopul de a evita restituirea datoriei
menționate, pe de o parte, iar pe de altă parte s-a pretat la jocul procurorilor din cadrul PCCOCS
și ale ofițerilor din cadrul SIS, ținta căruia eram eu și afacerea pe care o conduc. Învinuirile lui
Varzari că eu personal și alte persoane aș fi întreprins acțiuni concertate în vederea coruperii unor
factori decizionali de dragul său, pentru ca ulterior să-i pot prelua afacerea – sînt de-a dreptul
ridicole. Or, pentru anul 2018, am achitat impozite statului Republica Moldova de 73 milioane de
lei, pe cînd așa-zisul om de afaceri ”de succes” Viorel Varzari nu este în stare de aproape un an
să-mi restituie datoria de 50.000 euro.

7. Urmare a schimbărilor la nivel politic și instituțional care au avut loc pe parcursul


săptămînii trecute, Viorel Varzari a înțeles că ”schema” sa cu procurorii din cadrul PCCOCS și
ofițerii SIS ar putea fi deconspirată, datoria sa ar urma să fie totuși restituită, acesta expediind la
13 iunie 2019 o scrisoare semnată de el în adresa avocatului lui Alexei Gajiu, prin care își
recunoaște datoria de 50.000 euro și pretinde că dorește să o restituie de urgență (se anexează).
Atît doar că penalitățile de întîrziere începînd cu 1 martie 2019 transformă datoria inițială de
50.000 euro a lui Varzari în una de aproape 80.000 euro la moment.

8. Mai mult ca atît, originalul contractului respectiv de împrumut a fost ridicat de procurori în
timpul percheziției de la Alexei Gajiu, astfel încît, încă dinainte de a-mi înainta învinuirea
procurorii erau perfect conștienți de nevinovăția mea și a persoanelor cu care am fost reținut în
aceeași zi, însă insistă ca această detenție abuzivă continue pînă în prezent. Chiar dacă măsura
de reprimare mi-a fost schimbată din arest preventiv în arest la domiciliu, detenția mea continuă
mă împiedică să-mi conduc eficient afacerile, fapt care generează pierderi substanțiale.

9. În interviul acordat de către Viorel Varzari portalului www.zeppelin.md și bloggerului


Veaceslav Balacci, Viorel Varzari a susținut că eu am fost supus unor măsuri de investigații timp
de o lună înainte de pretinsa săvîrșire a ”infracțiunii” de care sînt învinuit. Or, asemenea
investigații sînt abuzive și constituie, prin urmare, o încălcare gravă a drepturilor mele. Astfel,
Varzari susține în interviu: ”Ei au fost monitorizați, toată gruparea aceasta, și toți au fost
monitorizați practic a doua zi de cînd eram închis. Mai tîrziu monitorizarea totală, ei erau deja în
schemă, deja oamenii lucrau, eu nu știam cine, PCCOCS, SIS...”.

2
10. Viorel Varzari fusese reținut la 26 martie, ceea ce înseamnă că, potrivit declarațiilor sale,
PCCOCS și SIS desfășurau activități speciale de investigații în privința mea încă de la 27 martie
2019. Totodată, urmărirea penală fusese dispusă la 23 aprilie, în baza denunțului lui Viorel Varzari
din 22 aprilie 2019. Prin urmare, eu și anturajul meu de lucru am fost supuși măsurilor speciale
de investigații, neautorizate, de către PCCOCS și SIS, cu mult înainte de a fi fost denunțați
calomnios de către Viorel Varzari.

11. Circumstanțele expuse oferă motive întemeiate de a crede că afacerile ”Andy’s Pizza” și
”La Plăcinte” au fost supuse unei încercări de preluare forțată de către persoanele afiliate
Partidului Democrat din Moldova, prin intermediul unui dosar fabricat de către PCCOCS, în
complicitate cu SIS, condus de democratul Vasile Botnari și Procurorul General, Eduard
Harunjen, care a stabilit competența PCCOCS în instrumentarea acestui dosar fabricat.

12. Caracterul fabricat al dosarului meu rezultă din lipsa probelor care ar susține învinuirea ce
mi se aduce, precum și din actele procesuale ale procurorilor întocmite cu încălcări grave. Cu toate
acestea, de mai bine de 2 luni mă aflu în stare de arest, sînt denigrat cu afirmații calomnioase de
către datornicul meu, Viorel Varzari, care, la rîndul său, este învinuit de un cetățean italian că i-ar
fi furat un utilaj și că ar fi refuzat să-i achite taxele de royalty cuvenite pentru un alt utilaj, pe care-l
cumpărase ulterior de la el.

13. Implicarea în acest dosar a Partidului Democrat din Moldova rezultă din interesul lui
Veaceslav Balacci de a manipula opinia publică pe marginea cazului dat, acesta fiind bine-cunoscut
anterior pentru mediatizarea exclusivă a informațiilor ce pun în lumină favorabilă interesele
Partidului Democrat, precum și pentru scurgerile de informații din dosarele instrumentate de
organele de forță, practică la care, de altfel, organele de drept au recurs frecvent în dosarele de
interes pentru Partidul Democrat prin intermediul diverselor surse mediatice pe care le
controlează și care nu a fost vre-odată investigate din perspectiva abuzului de putere din partea
celor responsabili.

14. Rezumînd toate faptele care îmi sînt cunoscute, consider că am fost supus monitorizării
ilegale, urmărind interesele unor persoane din anturajul Partidului Democrat, în scopul depistării
informațiilor compromițătoare care m-ar fi făcut șantajabil și care m-ar fi putut determina să
cedez afacerea. Așa cum asemenea informații nu au fost găsite, a fost identificată în schimb o
persoană certată cu legea, șantajabilă, aflată în stare arest la acel moment – Viorel Varzari –
despre care serviciile speciale au aflat că are o datorie către de mine (prin Alexei Gajiu).

15. Presupun că, deoarece condiționarea lui Viorel Varzari prin intermediul Procuraturii
Anticorupție nu era considerată posibilă, dosarul său a fost retras din gestiunea acestei
procuraturi cu girul Procurorului General, iar dosarul meu, la fel cu girul Procurorului General, a
fost încredințat PCCOCS, chiar dacă competența de examinarea a infracțiunii de care sînt învinuit
ține de Procuratura Anticorupție (se anexează).

3
16. Chiar dacă sînt învinuit abuziv de trafic de influență, adică de influențarea judecătorilor și
procurorilor în interesul lui Viorel Varzari, nici un judecător și procuror, nici un ofițer de
urmărire penală implicat în investigarea cazului lui Viorel Varzari nu a fost atras la răspundere.
Mai mult decît atît, fostul procuror anticorupție și-a dat demisia și a cerut să fie investigate
acțiunile sale, însă, potrivit declarațiilor sale publice, nici o investigație a acțiunilor sale și a
acțiunilor altor procurori, judecători etc. nu a urmat, ceea ce îmi întărește convingerea că acest
dosar este fabricat, iar miza dosarului este afacerea care-mi aparține. Or, motivația Procurorului
General în atribuirea competenței Procuraturii Anticorupție către PCCOCS de a examina pretinsul
trafic de influență care mi se incriminează era tocmai de a face posibilă investigarea implicării
procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție și a ofițerilor din cadrul Centrului Național
Anticorupție, lucru care nu a mai avut loc pînă la urmă, fapt ce confirmă repetat că Procurorul
General și cei din cadrul PCCOCS erau conștienți că atrag la răspundere persoane nevinovate.

17. Consider de asemenea că garanția principală a lui Viorel Varzari de a se lăsa atras în
acțiunile concertate ale politicienilor, serviciilor speciale și ale procuraturii de deposedare a mea
de afacerea pe care o conduc a fost retragerea dosarului său din gestiunea Procuraturii
Anticorupție, acțiune care putea fi asigurată doar prin ordonanța Procurorului General. Or, acest
lucru demonstrează implicarea Procurorului General, Eduard Harunjen, în schema de preluare a
afacerii mele.

18. Implicarea Procurorului General în acțiunile abuzive îndreptate împotriva mea rezultă și
din faptul că anterior, la 17 iunie 2019, în interesele mele a fost adresată o plîngere pe numele
Procurorului General cu privire la acțiunile abuzive ale procurorilor din cadrul PCCOCS, plîngere
transmisă la 21.06.2019 spre examinare, prin scrisoarea nr.9-6d/19-3805, la indicația Procurorului
General, către PCCOCS (se anexează). Prin urmare, în opinia Procurorului General, acțiunile
pretins ilegale ale Procuraturii Anticorupție urmează să fie investigate de către PCCOCS, iar cele
ilegale ale PCCOCS – la fel de către PCCOCS. Această stare de lucruri denotă complicitatea dintre
Procurorul General și PCCOCS pe marginea cazului meu, precum și vădita lipsă de obiectivitate.

În contextul celor expuse, solicit desemnarea urgentă a unui procuror care ar porni urmărirea
penală în privința acțiunilor ilegale ale PCCOCS, SIS și ale Procurorului General, suspendarea din
funcție a procurorilor și ofițerilor de investigații implicați în săvîrșirea faptelor descrise în acest
demers pe perioada desfășurării urmăririi penale, în vederea neadmiterii vulnerabilizării mele și a
celorlalte persoane în continuare, prin menținere în starea unui arest ilegal, care durează deja de
mai bine de 2 luni, fiindu-ne grav afectate drepturile în cadrul dosarului fabricat cu scopul preluării
afacerilor ”Andy’s Pizza” și ”La Plăcinte”.

26 iunie 2019 Andrei Tranga

S-ar putea să vă placă și