Sunteți pe pagina 1din 4

ani 10 ANI DE

10 ACTIVITATE
în serviciul micilor producători
de vinuri din Moldova

#VINULMEU
Ajutăm un producător
mic să rămână voinic

Cadru normativ Mai mulți Promovăm


echitabil mici producători împreună

PROGRAM DE LOBBY PROGRAM DE CREȘTEM SEGMENTUL


ȘI ADVOCACY CALITATE ȘI MENTORAT DE VINURI DE AUTOR

Primul studiu al asociației, elaborat Membrii Asociației au beneficiat de Promovarea comună a membrilor
în 2010 a stat la baza reformei din consultanță, expertiză, acces la noi asociației, separat sau sub egida
2012 a industriei vitivinicole. Dacă utilaje pentru producerea vinului de brandului de țară, rezultă în vânzări și
pînă în 2013 micii producători nu calitate. notorietate. Au fost organizate 25 de
puteau activa legal din cauza 54 milioane lei au fost investite în noi participări autonome la expoziții, 20 de
legislației, actualmente micii tehologii, 600 zile de consultanță, campanii de promovare, producătorii
producători pot iniția mici afaceri, 35 ateliere și 18 vizite de studiu. 140 mici fiind menționați în peste 100 de
dar sunt încă supuși unor dificultăți. vinuri au fost distinse cu medalii la articole străine. 14 mici producători
Asociația are misiunea de a concursuri internaționale dezvoltă servicii turistice.
reprezenta interesele membrilor săi.
PARCURSUL Asociația s-a consolidat ca asociație de business, reprezentativă pentru
micii producători, ca entitate de implementare a proiectelor de
DEZVOLTĂRII asistență tehnică, participând activ la activitățile industriei vitivinicole.
Asociația dispune de regulamente, procese organizaționale interne,
ASOCIATIEI
, echipă executivă și patrimoniu în utilizare comună.

2005-2008
9 MEMBRI FONDATORI
Alexandru și Igor Luchianov, Oleg Boboc, Primii mici producători de vinuri au apărut cu vinuri de
Constatin Stratan, Gheorghe Arpentin, Ion Luca, calitate, obținând medalii la concursuri locale, câștigând
Sergiu Gălușcă, Sergiu Veșca aprecierea colegilor de breaslă și a iubitorilor de vinuri de
autor.
26 aprilie 2010
ÎNREGISTRAREA JURIDICĂ A ASOCIAȚIEI
Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova este
Președinte Ion Luca
înregistrată de Ministerul Justiției. Doar 5 din membri
produceau vinuri îmbuteliate.
14 mai 2010
STUDIUL COMPARATIV AL LEGISLAȚIEI
Studiul comparativ al legislației vitivinicole privind micii
VITIVINICOLE producători de vinuri este prezentat Ministerului
Studiul a stat la baza Cărții Albe pentru reformarea Agriculturii și și Industriei Alimentare cu un set de măsuri
industriei vitivinicole, implementată cu succes regulatorii și obiective de excludere a barierelor pentru
micii producători de vinuri.
Decembrie 2011
VERNISAJUL VINULUI Micii producători au participat la toate cele 17 ediții ale
Prima participare a micilor vinificatori Vernisajului Vinului, bucurându-se de succes excepțional.

Noiembrie 2012
MODIFICAREA LEGISLAȚIEI
Definiția de ”mic producător de vinuri” inclusă în Legea
VITIVINICOLE viei și vinului

Februarie 2013
EXPOZIȚIA WEINMESSE
Prima participare cu stand comun a Asociației la expoziția
BERLIN
WeinMesse Berlin.

2014
BERLINER WINE Primele 3 medalii pentru vinurile micilor producători de
TROPHY vinuri la concursul internațional de vinuri Berliner Wine
Trophy.
2016
PROGRAMUL DE CALITATE ȘI MENTORAT
Asociația semnează Memorandum de colaborare Asociația are deja 20 membri. Se lansează Programul de
cu Proiectul de Competitivitate din Moldova mentorat pentru lansarea de noi mici producători de
finanțat de USAID și Guvernul Suediei vinuri. Președintele Asociației este Gheorghe Arpentin.

2017
RE-ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI Asociația achiziționează instrumentariul necesar pentru
în Uniune de persoane juridice. promovare la evenimente și echipamente tehnologice în
Președinte devine Arcadie Foșnea. utilizare comună de membrii săi.

2020
MICII PRODUCĂTORI APRECIAȚI Asociația are 37 membri, dintre care 25 crame produc
pe piața locală și 17 piețe de export vinuri îmbuteliate, plasate pe piață cu marcă proprie.
MICII PRODUCĂTORI –
ACTORI AI FILIEREI
VITIVINICOLE

Micii producători se dezvoltă sustenabil, contribuie la


diversificarea ofertei naționale de vinuri și la creșterea
valorii adăugate pentru micii fermieri.

CALITATEA ȘI TRANZIȚIA SPRE VINURI ÎMBUTELIATE


ORIGINALITATEA APRECIATE ADUCE MAI MULTĂ VALOARE
GOSPODARILOR

EXCELENTA
,
ASOCIATIA
, ÎN SERVICIUL MICILOR
VINURILOR DE AUTOR PRODUCĂTORI DE STRUGURI

Micii producători s-au distins prin vinuri deosebite, Prin Programul de mentorat și calitate, membrii se
explorarea de noi stiluri și asamblaje, căutând să susțin reciproc cu expertiză și sfaturi, au acces la
exprime terroir-ul, să reînviee tradițiile și să se apropie granturi și asistență tehnică pentru a produce vinuri
de consumatori. îmbuteliate și comercializate sub marcă proprie,
Peste 7,5 milioane de euro au fost investite de micii conforme cerințelor legale. 29 mici antreprenori au
producători în mijloace fixe și tehnologii pentru a beneficiat de granturi, iar 16 gospodării țărănești au
produce vinuri de calitate. Vinurile tip-boutique sunt evoluat în producerea vinului, câștigând de 4 ori mai
apreciate de experți de renume precum Caroline Gilby multă valoare raportate la 1 kg de struguri. 230
MW, Robert Joseph sau în edițiile Harpers, The Vogue, denumiri de vinuri, sau 510 mii sticle se produc de
The Scent, Wine Republic, etc. membrii Asociației anual, fiind exploatate 360 ha de
podgorii.

142 medalii UTILIZAREA ÎN COMUN


obținute de 14 mici producători la A ECHIPAMENTELOR
concursuri internaționale, precum DUCE LA EFICIENTIZAREA
Decanter, Mundus Vini, Berliner Wine COSTURILOR
Trophy, Mondial du Bruxelles,
Asia Wine Trophy și altele. D i n 2 0 1 7, m e m b r i i A s o c i a ț i e i
exploatează în comun 20 utilaje și
ustensile necesare producerii vinului,
4 membri în valoare de peste 50 mii euro,
aplică practici de producere a printre care echipamente de
vinurilor organice, biodinamice.
îmbuteliere, etichetare, de
capsulare, lăzi pentru culegerea
16 mici producători noi atentă a strugurilor de calitate,
au apărut datorită programelor instalații e curățire a cisternelor și
Asociației. butoaielor etc.
© foto orheianca.eu

VINURILE DE AUTOR
AU AL SĂU
CONSUMATOR
Vinurile micilor prducători au câștigat notorietate și
apreciere din partea consumatorilor. Segmentul vinurilor
micilor producători aduce valoare ofertei naționale de
vinuri și contribuie la creșterea imaginii industriei
vitivinicole.

230 17 140 23 56 21 102


SKU în vânzare destinații medalii expoziții participări la campanii de mențiuni în
de export internaționale cu evenimentele promovare presa
standul Asociației Vinul Moldovei internațională
VINUL.RO, 2015 THE VOGUE, 2018 EXOTIC WINE TRAVEL, 2019
Noile vinuri ale Moldovei, tot mai prezente în România Why Moldova Is a Wine Destination Worth Knowing Moldovan Wine: Why It Matters and Why You Should Drink It
„O altă diferență semnificativă a constituit-o Now „Describing the members of Moldovan Small Wine
apariția, pe lângă “monștrii sacri” ai industriei din ”Carpe Diem also has a winery of the same Producers Association, Luca said, “We are a group of
Republică, și a unui întreg nou val – puternic – de name, which turns out such varieties as the people who started from scratch in a boutique winery
mici producători, preocupați în mod vizibil de delightfully dry white Feteasca Regală, and style, and we're making limited quantities of wine. In
inovație și calitate. Mai mult – și cred că asta merită Bad Boys, a blend of plummy Feteasca Neagra order to place our wine on local and international
remarcat îndeosebi – promovarea micilor vinării a and inky Saperavi grapes.(..) Dan Prisacaru markets, we have to unite in an association so that we
continuat și în altă formă, după încheierea târgului, founded a small company with an impressive can share efforts in promoting our wines on local and
printr-o cină enogastronomică (…) Discuțiile – atât portfolio of wines including the lush Merlot- international fairs, make events together, educate
la târg, cât și după – în jurul micilor producători au Cabernet Sauvignon blend Negru Împărat. consumers together, and also lobby and advocate for
fost cele mai animate, înțelegându-se de aici că When I meet him there after my guided the 'small guys'.” Small producers are often
toți cei prezenți au remarcat potențialul de tasting at Carpe Diem he is animated. He squeezed out of restaurants' wine lists and shelf
inovație al acestor “vinuri de autor”, de natură să explains the thoughtful process behind the space because they do not have the financial
ofere, pe lângă dimensiunea de industrie solidă a creation of one of his striking labels, pauses to resources to compete with big producers. To counter
vinului moldovenesc, și acel “human touch”, acel check if his vineyard is currently getting that, Luca established Carpe Diem Wine Shop & Bar in
“stil de autor ” extrem de căutat de către pounded with rain like it is in Chișinău, and the center of Chișinău, where wines of the small
connoisseurii din întreaga lume.” tells me how Moldovan wine has evolved.” producers are under one roof.”

CAROLINE GILBY MW, „THE WINES OF BULGARIA, ROMANIA AND MOLDOVA”, 2018
Rise of the small wineries
”In other countries in Eastern Europe, it has often been the small producers that lead the way in quality improvements because the passion and flexibility of
individuals can set new standards, and such individuals can take risks. Bureaucracy had made this almost impossible in Moldova, and there were only a very few
souls who have braved the 150,000 pages of wine regulations to strike out on their own. Pioneers included both Costia Stratan (Equinox), with his own personal
vineyard, and French-trained oenologist Gheorghe Arpentin (current head of ONVV, the National Office for Vine and Wine). USAID helped to establish the Small
Wine Producers' Association in 2008 which lobbied hard, and eventually effectively, for a change in the law in 2011 which allowed the small producers to bottle
their own wine. Even in 2010, the law insisted that wineries must own bottling lines and 500 square metres of warehouse (the few small wineries at this point
had been operating semi-illegally under licences of other bigger wineries). Each winery had to pay a yearly licensing fee of 20,000 lei regardless of size (around
€1,400 at a time when vineyard workers were earning well under €150 per month). It was also important to distinguish these professional small producers from
the home-made wine category, so the association proposed a definition of ownership of 1 to 50 hectares and a maximum production of 300,000 litres. Today
the association has eight members and they are producing some of the best wines in the country. It is also really delightful to see them working together. Ilie
Gogu (Gogu Winery) agrees, 'All the small wineries support each other, help each other and grow together. It's the only way to present Moldova abroad as
peopleknow nothing about our country.”

FRANTA
,
În Franța, producătorii mici de vinuri sunt
denumiți „vignerons indépendants”
REPUBLICA MOLDOVA

35% produc 49% 32% din suprafața podgoriilor din țară


din totalul din recolta anuală 38,750 mici proprietari de viță-de-vie
întreprinderilor viti-vinicole de struguri (între 0.5-2.7 ha)

dețin 54% angajează 77% 37 mici producători NECESITATEA


din suprafața
viticolă globală
din salariații
permanenți din
sectorul viti-vinicol
din care 25 crame
au vinuri îmbuteliate, =
certificate și plasate pe piață
UNOR PROGRAME
DE DEZVOLTARE
ȘI SUS INERE

Partenerul strategic al Asociației Micilor Producători de Vinuri din Moldova și al membrilor săi
este Proiectul de Competitivitate din Moldova finanțat de USAID și Guvernul Suediei