Sunteți pe pagina 1din 11

Disciplina:

MARKETING GENERAL

Tema:
Analiza Micromediului și Macromediului al

,,VINĂRIA
Întreprinderii Mixte

PURCARI’’
A efectuat: Carolina Țurcanu
Grupa: BA – 192
Coordonator științific: Stela Axente
Asistent Universitar
ISTORIA
Vinul PURCARI reprezintă cartea de vizită și mîndria țării noastre și noi percepem acest
brand ca un patrimoniu incomparabil și o responsabilitate imensă. Istoria sa începe din 1827,
cele aproape două secole în care Purcari a reușit nu doar să mențină standartele de calitate
dar și valorile sale.
 Din cele mai vechi timpuri,este unul dintre principalii
producători de Vin și Brandy din Europa Centrală
și de Est, gestionând aproximativ 1,300 de hectare
de podgorii și 4 vinării din România și Republica
Moldova: Purcari, Crama Ceptura, Bostavan și
Bardar.

 Misiunea companiei PURCARI este reprezentarea


demnă a vinurilor Moldovenești în străinătate și
 MICROMEDIUL DE MARKETING  MACROMEDIUL DE MARKETING

MEDIUL:
o furnizorii de mărfuri o demografic
o furnizorii forței de muncă o economic
o intermediarii o cultural
o clienții o instituțional
o concurenții o tehnologic
o organismele publice o politic
o natural
MICROMEDIUL DE
MARKETING
1.1 Furnizorii de 1.2 Furnizorii de
MATERII PRIME MATERIALE AUXILIARE

,,Vinăria PURCARI’’ este o entitate - Grupul a investit 6,4 milioane RON pentru achiziționarea
cu un ciclu complex de producere, unei participații de 31% în Glass Container Company, un
ceea ce înseamnă că dispune de o producător de top al sticlelor din sticlă din Moldova şi unul
bază de materie primă proprie. Are dintre furnizorii cheie de sticle pentru vin
- Grupul a investit 9 milioane RON în CAPEX, inclusiv
posibilitatea de a asigura întregul
achiziții de ultimă generație în secțiunea de spumante, de
proces de producție, de la sădirea
instalații de termovinificare și de refrigerare, presă
butașilor pînă la livrarea sticlelor pneumatică şi alte echipamente.
etichetate pe raft. O altă parte îi este - Inființarea Ecosmart Union SA cu o contribuție in sumă de
asigurată de întreprinderile agricole 108.000 RON pentru o cotă-parte de 27% în acțiunile
și gospodărești tărănești. societății. Activitatea principală a Ecosmart Union SA este
furnizarea de servicii de reciclare.
2. Intermediarii:

 Coca-Cola HBC Moldova –Purcari Wineries a semnat un contract strategic de


distribuție cu Coca-Cola Hellenic Bottling Company Moldova. Intenția ambelor părți
este de a extinde eventual cooperarea pentru a acoperi un număr mai mare de piețe din
universul Coca-Cola HBC.
 Băncile comerciale care oferă servicii financiar-bancare necesare pentru
extinderea afacerii (BC Moldova Agroindbank SA, BC Mobiasbanca - Group Societe Generale SA,
UNICREDIT BANK SA etc.)
 Agențiile de publicitate PRO TV Chișinău, Redacția UNIMEDIA.info,
Agențiile de Turism și altele, care sunt implicați în promovarea și publicitatea
produselor PURCARI.
 Supermarket-uri ( METRO, Kaufland, Fourchette, Green Hills, Fidesco, Nr.1,
Linnela)
3. Clienții:
Clienții reprezintă factorul cheie în activitatea entității, ei
influențează direct proporțional asupra ei. De aceea scopul firmei
este de a atrage cît mai mulți potențiali consumatori, pentru a-și
realiza marfa, extinde vînzările și continua existența.
Repartizarea geografică a vînzărilor în 2019, %
42%

23%

11% 10%
6% 3%
5%

România Moldova Polonia CZ + SZ Asia Ucraina Altele


4. Concurenții:
Principalii producători de vin, de pe piața locală din RM, ce
Concurenții
reprezintă concurență. Concurenții
direcți indirecți

Satisfac aceleași nevoi, sunt percepuți Oferă un produs similar, dar cu alte
ca alternative, de aceea entitate trebuie caracteristici și satisfac alte nevoi, de
mereu să țină cont de stabilirea unor aceea producătorul dat trebuie să fie
prețuri real avantajoase, de calitatea competitiv și mereu să acționeze
5. Organisme publice:
Lumea Influențează prin ofertele de creditare, ratele
financiară dobînzii și disponibilitatea acordării unei sume
mari
Contribuie la promovarea produselor fabricate, vinurile,
oferirea informațiilor veridice consumatorilor, contribuie
Mass Media la creșterea transparenței firmei și la dobîndirea unei
imagini pe piață
Influențează prin protejarea consumatorilor de acțiuni
APC imorale ale entității. Producătorii vor trebui să țină cont
de principiul ,,Clientul Este Rege’’ pentru a beneficia de
un PR pozitiv.

Personalul Angajații ,,Vinăria PURCARI’’ ce influențează mult


Propriu asupra promovării entității prin recenzii, recomandări și
informații utile suplimentare.
MACROMEDIUL DE
MARKETING
Republica Moldova din totdeauna sa confruntat cu problema demografică prin
migrarea masivă a populației, ceea ce influențează negativ asupra entității date,
DEMOGRAFIC dar datorită exportului produselor peste hotare în circa 40 de țări, vînzările
cresc considerabil, dar în special pe piața Română.

Se observă o creștere a salariilor în RM, ceea ce planifică sporirea consumului


pentru ,,VINĂRIA PURCARI’’. Succesul va depinde puterea cumpărării, acest
ECONOMIC factor fiind decisiv în vînzări, datorită pandemiei din acest an.

RM este bogată în obiceiuri și tradiții, respectiv mesele de sărbătoare


tradiționale conțin sticle de vin după preferințele consumatorilor. Fiind
CULTURAL specializați în fabricare vinurilor și spumantelor, crește cererea produsului în
special de sărbători. Dar, datorită faptului că alcoolul dăunează grav sănătății,
rezultă că o catgorie de cumpărători nu au drept de consum, de asemenea
populația rurală fabrică de sine stătător vinul.
Pentru stabilirea cadrului legal de desfășurare a unei activități economice
INSTITUȚION intervin actele normative de protecție a consumatorilor, astfel Legea Protecției
AL Consumatorului este un punct de reper care stabilește norme și reglementări
pentru protecția vieții și securității consumatorilor.

TEHNOLOGIC Achiziționarea a 263 ha de podgorii în 2019 (în total 1400+ ha de podgorii în


gestiune) și dotarea vinăriei cu cele mai performante utilaje, determină un nivel
tehnologic înalt.

Reducerea ratei dobînzii va determina sporirea climatului investițional, însă


POLITIC perturbările la nivel local și internațional precum se confruntă societatea
anului 2020 fiind în izolare, va determina stagnarea dezvoltării Grupului.

Microzona Purcari, unde este amplasat Chateau-ul și Vinăria Purcari se află pe


cursul inferior al Rîului Nistru, astfel condițiile climaterice sunt favorabile
NATURAL pentru cultivarea soiurilor roșii de struguri – Merlot, Cabernet-Sauvignon și
Rara Neagră în baza cărora se produc vinuri maturate cu gust armonios,
complet și buchet bogat în tonalități.
CONCLUZIE:
Grupul ,,VINĂRIA PURCARI’’ este bine dirijat din punct de vedere
Administrativ, Economic și Managerial, fapt ce-i garantează succesul
colosal nu doar pe Piața Internă a Republicii Moldova dar și pe Piața
Internațională.

MULȚUMESC PENTRU
ATENȚIE !
A efectuat: Carolina Coordonator științific: Stela Axente
Asistent Universitar
Țurcanu

S-ar putea să vă placă și