Sunteți pe pagina 1din 6

Rezumatul investigaţiilor, desfăşurate de către grupul de urmărire penală, în

dosarele fraudei bancare


(prezenta informaţie a fost expediată anterior conducerii ţării, dar şi
misiunilor diplomatice, acreditate în Republica Moldova)

În perioada 2007-2014, băncile comerciale: Banca de Economii SA, Banca


Socială SA și Unibank SA au fost implicate în diverse scheme de extragere
frauduloasă a mijloacelor bănești din posesia acestora, realizate prin:
 acordarea creditelor neperformante persoanelor juridice, care nu aveau
capacitatea de a rambursa ulterior aceste credite și persoanelor juridice,
care au fost create intenţionat pentru a fi scoase mijloacele financiare din
cele trei bănci prin metoda creditării;
 acordarea/primirea plasamentelor interbancare (între cele trei bănci),
inclusiv bănci din Federația Rusă, care au dus la un circuit al mijloacelor
financiare în vederea creării aparenței unor lichidități satisfăcătoare
activității bancare.

Un reper pentru valorile care sunt urmărite pentru recuperare


constituie suma de 13,34 miliarde lei, sumă care reprezintă valoarea hârtiilor de
valoare de stat, emise în vederea acoperirii creditelor de urgență, acordate de
BNM, în favoarea BEM, BS și UB, în conformitate cu Hotărârile de Guvern din
13.11.2014 și 30.03.2015.
La etapa actuală, numărul cauzelor penale care s-a aflat sau se mai află în
gestiunea grupurilor de urmărire penală conduse sau exercitate de către Procuratura
Anticorupție (în comun cu alte organe de investigare), este estimat la 197 de
cauze penale, inițiate de către procurori şi ofițerii CNA începând cu anul 2009,
cauze penale privind faptele infracționale de prejudiciere a „Băncii de Economii”,
„Băncii Sociale” şi „Unibank”.
De menționat că, numărul total de cauze penale, pornite sau aflate în
gestiune, este în permanentă deviație, pe motiv că acestea fie sunt conexate într-o
singură procedură, în caz că sunt identificate elemente de conexitate, fie sunt
disjunse, suspendate sau clasate/încetate.
În instanța de judecată, în perioada 2009/prezent, au fost expediate 55 de
cauze penale în privința 39 persoane fizice și 5 persoane juridice, fiindu-le
incriminată comiterea infracțiunii de dobândire a creditului prin înșelăciune,

1
escrocherie, spălare de bani, acordarea creditului cu încălcarea regulilor de
creditare, unde valoarea totală a mijloacelor financiare incriminate beneficiarilor
inițiali constituie 8,4 mlrd. lei.
La moment, în gestiune sunt 26 de cauze penale, în cadrul cărora se
investighează: legalitatea acordării creditelor bancare neperformante care a și
constituit modalitate de sustragere a banilor din cele trei bănci comerciale, inclusiv
de acordare a plasamentelor interbancare între băncile rezidente sau nerezidente;
modalitatea de preluare a băncilor comerciale BEM, BS și UB, de către un grup de
persoane ce acționau concertat; Interacțiunea autorităților statului în dependență de
competența deținută la preluarea Băncii de Economii SA prin emisia suplimentară
de acțiuni fără participarea statului, fiind investigate acțiunile autorităților publice
ce au participat la luarea unei asemenea decizii; legalitatea și temeinicia adoptării
Hotărârilor de Guvern din 13.11.2014 și 30.03.2015 prin care au fost acordate
credite de urgență de către Banca Națională a Moldovei.
Aceste fapte vizează persoane din sfera afacerilor, persoane cu funcții de
răspundere din sistemul bancar, demnitari de stat, care au fost şi sunt
cercetate sub aspectul infracțiunilor de escrocherie, dobândirea creditului
prin înșelăciune, încălcarea regulilor de creditare, spălarea banilor şi
infracțiuni de corupție, dar și conexe.

Scopul Strategiei de recuperare a mijloacelor financiare fraudate este


recuperarea, în mărime maximă posibilă, a mijloacelor financiare sustrase din
Banca de Economii SA (BEM), Banca Socială SA (BS) și Unibank SA (UB), iar
instituția care se ocupă de această recuperare este Agenția de Recuperare a
Bunurilor Infracționale, ca urmare a primirii delagațiilor de la Procuratura
Anticorupție.

În scopul identificării traseului mijloacelor bănești, acordate cu titlu de credit,


Procuratura Anticorupție a pus la dispoziția Agenției rulajele conturilor bancare pe
suport de hârtie, ridicate în cadrul cauzei penale respective.

Astfel, în cadrul cooperării internaționale, Agenția a expediat 9 demersuri


în cadrul cărora au fost interpelate țările afiliate la Europol (28 state) și
Interpol (192 state).
Până la moment, au parvenit răspunsuri din 38 jurisdicții, dintre care 17
jurisdicții au informat că persoanele respective nu dispun de bunuri, 11
jurisdicții au solicitat informații suplimentare și conexiunea cazului cu țara
lor.
În cadrul efectuării analizei financiare în vederea identificării traseului
mijloacelor bănești, au fost analizate în mod manual peste 215 880 operațiuni
2
bancare pe 321 rulaje bancare a conturilor în valută națională şi străină ale 37
societăți autohtone deschise în cele 3 bănci (Banca de Economii SA, Banca Socială
SA și Unibank SA). De asemenea, au fost identificate 73 de companii nerezidente
care au deschis conturi în 11 jurisdicții (Austria, Cipru, Elveția, Federația Rusă,
Estonia, Franța, Cehia, Letonia, Lihtenstein, Monaco și Italia), dintre care au fost
deja analizate 3908 operaţiuni bancare ale 25 de companii nerezidente care au 50
de conturi bancare deschise într-o bancă comercială din Letonia.
Potrivit notelor analitice, prezentate de Serviciul analiză și sisteme
informaționale al ARBI, au fost identificate mai multe jurisdicții în care au fost
expediate o parte din mijloacele bănești, însă rulajele conturilor respective nu au
fost puse la dispoziție pentru continuarea analizei deoarece organul de urmărire
penală nu dispune de acestea.
În această ordine de idei, la 05.11.2018 Agenția a expediat Procuraturii
Anticorupție un proces-verbal despre rezultatele măsurilor întreprinse în cadrul
investigațiilor financiare paralele în care a fost expusă analiza financiară efectuată
până la acel moment privind circuitul financiar al mijloacelor bănești din creditele
acordate de „Banca de Economii” SA, fiind identificate 9 jurisdicții și 11 companii
în adresa cărora au fost transferate o parte din mijloacele bănești, precum despre
necesitatea expedierii în adresa jurisdicțiilor respective a comisiilor rogatorii, ca
rezultat de către Procuratura Anticorupție fiind expediate cererile de comisie
rogatorie cu solicitarea de informații.
Asistența juridică internaționala
 Cereri de comisii rogatorii, executate total:

1. Cererea de comisie rogatorie internațională nr.7371 din 09.12.2015,


expediată în Lenonia, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală în
forma ridicării rulajelor bancare a 26 companii din cadrul ABLV Bank şi AS
Privatbank.
2. Cererea de comisie rogatorie, expediată în Federaţia Rusă la 10 iunie
2015, în vederea stabilirii existenței garanțiilor bancare depuse de către ALEEF
BANK şi INTERPROMBANK pentru acordarea creditelor bancare de către BC
,,Banca Socială” S.A.
3. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 517 din 17.01.2019,
expediată către Republica Cehă, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire
penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor
companiilor cu conturi deschise la ”KOMERČNÍ BANKA” AS.
4. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 516 din 17.01.2019,
expediată către Principatul Liechtenstein, cu solicitarea efectuării acțiunilor de
urmărire penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative
tranzacțiilor companiilor cu conturi deschise la ,,VP Bank Ltd”.

3
5. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 515 din 17.01.2019,
expediată către Republica Franceză, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire
penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor
companiilor cu conturi deschise la ,,Caisse d’Epargne Banque Privee, Cote Dazur,
branch 831”.

 Cereri de comisii rogatorii, executate parțial:

1. În continuare, pentru a identifica cercul de persoane care au organizat


comiterea acestei infracțiuni, a fost expediată o nouă cerere de comisie rogatorie
internațională nr.3674 din 02.06.2016 în Federaţia Rusă cu solicitarea efectuării
acțiunilor de urmărire penală în formă de audiere şi ridicare de documente.
2. Cererea de comisie rogatorie internațională nr.2800 din 11.05.2015
expediată în adresa organelor de drept din Letonia privind ridicarea rulajelor a 65
companii cu conturile deschise la ABVL Bank şi AS Privatbank.
3. La 26.06.2015, a fost expediată cererea de comisie rogatorie în Federaţia
Rusă privind efectuarea acțiunilor referitor la depozitele la Banca de Economii SA
de către băncile ruseşti precum: Aleff-Bank; Interprombank; Metrobank şi
Gazprombank.
4. Cererea de comisie rogatorie internațională nr.3861 din 09.06.2015,
expediată în Lenonia, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală în
forma ridicării rulajelor bancare.
5. Cererea de comisie rogatorie internațională nr.5610 din 03 august 2016,
expediată suplimentar în Federaţia Rusă, privind efectuarea acțiunilor de urmărire
penală.

 Cereri de comisie rogatorii neexecutate:

1. Cererea de comisie rogatorie internațională nr.4051 a fost expediată la


07.06.2015 în adresa Departamentului de Justiţie a SUA prin care s-a informat
despre tranzacțiile efectuate în dolari SUA prin banca corespondentă Bank of New
York Mellon, cu solicitarea de a fi inițiate investigații.Din discuțiile purtate cu
reprezentanții FBI, aceasta era în proces de lucru.
2. Cererea de comisie rogatorie internațională nr.512 din 17.01.2019,
expediată către Republica Cipru, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire
penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor a
unor companii cu conturi deschise la Eurobank Cyprus LTD.
3. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 520 din 17.01.2019,
expediată către Federația Rusă, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire
penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor
unor companii cu conturi deschise la ”Metrobank” Moscova, Rusia.

4
4. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 519 din 17.01.2019,
expediată către Estonia, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală și
anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor unor
companii cu conturi deschise la ,,Versobank” AS și ,,Tallinna Äripanga” AS.
5. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 518 din 17.01.2019,
expediată către Principatul Monaco, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire
penală și anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor
unor companii cu conturi deschise la ,,Union Bancaire Privée, UBP SA”, Monaco.
6. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 514 din 17.01.2019,
expediată către Elveția, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală și
anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor unor
companii cu conturi deschise la ”Credit Suisse Ag”.
7. Cererea de comisie rogatorie internațională nr. 513 din 17.01.2019,
expediată către Austria, cu solicitarea efectuării acțiunilor de urmărire penală și
anume ridicarea rulajelor bancare și a actelor confirmative tranzacțiilor unor
companii cu conturi deschise la ”Raiffeisenlandesbank NiederÖsterreich-Wien
AG”.
8. Cererea de comisie rogatorie expediată în adresa Republicii Italiene la
25.11.2018, răspuns de imposibilitate de a fi executată;
9. Cererea de comisie rogatorie internațională nr.3608 din 04 august 2016
expediată suplimentar în Federaţia Rusă privind efectuarea acțiunilor de urmărire
penală;
La moment sunt în proces de perfectare alte 9 cereri de comisie
rogatorie pentru Cipru, Letonia, Federaţia Rusă, Ucraina, Germania,
Bulgaria, Emiratele Arabe.

Bunurile sechestrate/recuperate:
 Suma prejudiciului, cauzat pe dosarele fraudei bancare, invocat la moment:
13,34 mlrd. lei
 Valoarea sechestrelor aplicate (valoarea bunurilor este una aproximativă,
ținând cont de metoda de evaluare cadastrală, gradul de uzură a bunurilor
odată cu trecerea timpului):aproximativ 3 miliarde de lei
 Suma prejudiciului recuperat la data de 15.06.2019: 2 276,6 mln. lei, dintre
care active proprii ale băncilor:1 203,4 mln lei, iar pe titluri executorii
1 073,2 mln lei.

Acțiunile ce urmează a fi implementate în continuare:


1. Iniţierea, în comun cu EUROJUST, a unei Echipe Comune de
Investigații, în vederea obținerii operative a documentelor și a altor probe,
5
în privința persoanelor implicate în frauda bancară, necesare pentru
finalizarea anchetei și remiterii dosarului în instanța de judecată, atât pe
teritoriul Republicii Moldova cât și pe teritoriul altor state.

2. Continuarea implementării procedurilor necesare în contextul


dreptului penal și/sau civil în scopul asigurării recuperării (eventuale
confiscări) și repatrierii mijloacelor financiare litigioase aflate peste
hotare(cel puțin în 10 jurisdicții identificate la moment).

NOTĂ:

În vederea dezminţirii unor informaţii eronate, care au apărut în spaţiul


public şi care fac trimitere la unele constatări ale companiei KROL,
Procuratura Anticorupţie vine cu următoarea precizare:

În urma acţiunilor de urmărire penală, efectuate în cauzele ce vizează


frauda bancară, inclusiv în temeiul constatărilor companiei KROL,
suma banilor sustraşi din cele 3 bănci comerciale este de aproximativ
600 de milioane de dolari.

Cifra de 2,9 miliarde de dolari, menţionată în acelaşi raport, constituie


suma fondurilor de împrumut, acordat de cele 3 bănci societăţilor din
grupul Şor. Din această sumă, 600 de milioane de dolari sunt banii
sustraşi, iar suma restantă din cele 2,9 miliarde a fost rambursată
băncilor pentru stingerea împrumuturilor. Modul în care au fost
rambursate aceste mijloace este investigat de procurori sub aspectul
spălării de bani şi nu prin prisma sustragerii. Respectiv, afirmaţia
precum că din sistemul bancar au fost sustrase 3 miliarde de dolari nu
este corectă.

S-ar putea să vă placă și