Sunteți pe pagina 1din 8

DIGEST | №10 | MARTIE 2010

Cuvîntul Directorului
General Efes Vitanta
Moldova Brewery

Berea Chişinău —
Bere proaspată pentru
oameni buni

Efes Vitanta Moldova


Brewery aduce berea
Heineken direct din Olanda

Berea Chişinău a luat


premiul mare la Concursul
Marca Comercială a anului

“În Profil”
Elena Gurdiş –„Să fii om e cel mai
important principiu în viaţă”
Vlad Vlas – „Facem parte dintr-o
familie mare, care se numeşte “EFES”
şi sînt mîndru de asta”

“Oameni şi Pasiuni”
Mariana Aftenie – “Dacă ai o imaginaţie
bună, poţi să zbori pe aripile iluziilor departe
în timp, ceea ce te face să te relaxezi deplin”

Proiectul Beer Street continuă

“Evenimente “
Studiul cu privire la implicarea personalului
Lansarea reţelei Intranet
Concursul Miss EFES - pentru prima dată la EVMB
Lansarea Cercurilor de Calitate 2010
8 martie 2010 la Efes Vitanta Moldova Brewery

“Jubilee, căsătorii, naşteri”

Ştiri din lumea berii


Cuvântul Directorului General
Stimaţi colegi!
Vă felicit cu editarea publicaţiei corporative a companiei noastre în noul format. Sper că
publicaţia dată vă va servi drept o platformă pentru un schimb amplu de informaţii la
nivel corporativ.

De-a lungul anilor de activitate a companiei noi am realizat multe. Datorită competenţei
de management şi unei activităţi bine coordonate a tuturor subdiviziunilor companiei,
precum şi datorită contribuţiei personale a fiecărui angajat, compania noastră
a obţinut în anul trecut indici înalţi de eficienţă a activităţii. În
acest an, în pofida situaţiei economice dificile, care
persistă în ţară, noi menţinem stabilitatea. Astăzi
compania noastră continuă să deţină poziţii de
lider pe piaţa naţională de bere.
Însă compania noastră nu are intenţia de a se
opri la rezultatele obţinute, ci intenţionează să
dezvolte în continuare businessul ei în domeniul
industriei de bere, investind mijloace băneşti în
modernizarea capacităţilor de producţie, îm-
bunătăţirea sistemului de distribuţie, optimi-
zarea logisticii şi dezvoltarea mărcii comer-
ciale. De la începutul anului, noi continuăm
să menţinem poziţia pe piaţă, obţinând
rezultate bune pe o serie de indicatori.
Am lărgit portofoliul de branduri, am
ocupat noi segmente de preţ pe piaţă,
devenind distribuitorul exclusiv al mărcii
Heineken în Moldova. Bazându-ne pe
principalul nostru avantaj competitiv -
prospeţimea produsului, am organizat
o nouă campanie de PR, care va fi
prezentată la TV şi prin intermediul
publicităţii exterioare în toată ţara.
În plus, în acest an ne vom con-
centra pe programe şi proiecte de
sporire a loialităţii faţă de produsul
nostru. În cadrul activităţii noastre
de marketing vom continua să încu-
rajăm pe cei care au ales calitatea şi
prospeţimea produselor noastre.

Doresc să vă mulţumesc din


tot sufletul pentru contribuţia
fiecăruia în activitatea cu succes a
companiei noastre şi să vă doresc
noi succese de creaţie în atingerea
scopurilor propuse, sănătate puter-
nică şi bunăstare.

Kenan Ozcelik,
Director General
IM «Efes Vitanta Moldova Brewery» SA

2 | №10 martie 2010 №10 aprilie 2010 | 2


Bere Proaspătă

Cea mai proaspătă bere este


berea produsă alături de tine!
Berarul Superior al berii Chişinău, Dl. Thomas
Schwind, vorbeşte despre importanţa mese-
riei sale şi factorii care determină gustul unei
beri de calitate, despre ingrediente şi tehno-
logiile care asigură prospeţimea berii. Se vor-
beşte despre atenţia acordată pentru orice
detaliu zi de zi, în munca sa, de monitorizare
permanentă a calităţii şi aspectelor legate de
prospeţimea berii. El vorbeşte despre faptul
cum trebuie să fie o bere prospătă şi de ce be-
rea produsă local este cea mai proaspătă.
De asemenea a avut loc o campanie în
presă axată pe personalitatea Dl-ui Thomas
Schwind, un berar autentic german, berar în a
Începînd cu 2010 a fost lansată o nouă patra generaţie, care vorbeşte despre pasiunea foarte importantă pentru afacerea sa.
campanie de comunicare pentru brandul de sa pentru profesie şi despre faptul că cea mai În ultimul spot difuzat la TV un grup de
bere Chişinău cu mesajul cheie “Bere proas- proaspătă bere este produsă alături de ama- prieteni vizitează Brewery Tour şi îşi împărtă-
pătă pentru oameni buni “, “Berea proaspă- torii săi. şesc impresiile. În sala de degustaţie ei vorbesc
tă e mai gustoasă“, axîndu-se pe avantajul În cel de-al doilea spot, difuzat în luna despre faptul că au văzut cum se face berea lor
esenţial al unei beri produse local şi anume martie, un proprietar de bar relatează că în preferată. Ei sunt foarte entuziasmaţi de ceea
– pe prospeţimea acesteia. În cadrul acestei afacerea lui pune accent doar pe cele mai ce au vazut. Seara într-un bar ei servesc berea
campanii au fost lansate la TV trei spoturi proaspete bucate pentru că ele sunt mai preferată şi glumesc că exact această sticlă au
publicitare. gustoase şi le serveşte cu cea mai proaspătă vazut-o azi la fabrică, pentru că berea produsă
În primul spot difuzat la TV în luna martie, bere – Berea Chişinău. O bere prospătă este local ajunge la tine cel mai repede posibil.

Cea mai proaspătă bere


în reţeaua Beer Street
EFES Vitanta Moldova Brewery (EVMB) Berea este transportată la magazin
continuă în 2010 proiectul „Beer Street- îndată după îmbutelierea în keg-uri.
reţeaua de bere proaspătă”, în 3 magazine Keg-ul este considerat un ambalaj ideal
Furchette din Chişinău – Bd.Moscovei, Str. pentru păstrarea prospeţimii berii.
Calea Ieşilor şi Str.Arborilor, şi oferă con- Astfel amatorii de bere pot savura din
sumatorilor săi, 6 zile în săptămână, bere plin berea proaspătă la halbă oferită de
proaspătă la halbă în ambalaj PET 1.0 lt. In EVMB.
cele 3 magazine sunt amenajate standuri La moment, în reţeaua Beer Street sunt
şi utilajele necesare, astfel încât consuma- comercializate două tipuri de bere:
torilor nu le ia mult timp să găsească Chişinău Draft şi Staryi Melnik Svetloe, de
zona de unde pot să cumpere cea mai la ora 12:00 până la 20:00, în fiecare zi, cu
proaspătă bere. excepţia zilei de luni.
№10 martie 2010 | 3
Ştiri

ŞTIRI DESPRE BERE EFES Vitanta Moldova Brewery


aduce berea Heineken
Bere pentru
oase mai sănătoase direct din Olanda
Compania EFES Vitanta Moldova Brewery (EVMB) devine distribuitor exclusiv
Cercetătorii americani de la Universitatea din Califor- al berii Heineken în Republica Moldova de la începutul anului 2010. Renumi-
nia confirmă faptul că berea este o sursă bogată de tul brand olandez este importat direct din Amsterdam şi este disponibil pe
siliciu şi poate ajuta la prevenirea osteoporozei. piaţă în sticle de 0,33 şi, în curând, în cutii metalice de 0,5 litri.
Experţii americani au testat 100 de tipuri de bere de
pe piaţă pentru a afla conţinutul de siliciu. Ei au cla- Berea Heineken face parte din categoria Super Premium şi este produs al
sificat datele în funcţie de tip şi de sursă. Cercetătorii companiei Heineken Brouwerijen B.V., Amsterdam, Olanda. Heineken este unul din
de la departamentul de ştiintă şi tehnologie alimen- cei mai mari producatori de bere din Europa şi al treielea în lume după volumul de
tară din cadrul Universităţii din California susţin că o producere. Compania deţine peste 115 fabrici de bere în peste 65 de ţări. Heineken
cantitate bogată de siliciu se găseşte în berile care răspunde cerinţelor de piaţă şi necesităţilor de consum prin oferirea a peste 200
conţin niveluri ridicate de malţ obţinut din boabe de tipuri de bere şi cidru de calitate premium la nivel internaţional, regional şi local.
orz şi hamei. Măsurătorile au arătat că într-un litru Berea Heineken are o istorie de 140 de ani şi este prezentă aproape în toa-
de bere se află între 6,4 şi 56,5 mg de siliciu. Astfel, te ţările lumii. Pe plan mondial, este cel mai valoros brand internaţional de
consum moderat de bere poate ajuta la combaterea bere din clasa premium. Din momentul lansării, s-a pus accentul pe pasiu-
osteoporozei, o boală a sistemului osos caracterizată nea pentru calitate şi tendinţa spre progres, lucruri ce au definit dezvoltarea
prin masă osoasă scăzută şi ţesut osos deteriorat. brandului. Brandul Heineken s-a născut în Amsterdam şi a fost dezvoltat
împreună cu consumatorii săi, datorită comunicării permanente cu aceştia
pe întreg globul pământesc.
Cea mai puternică Berea Heineken vine în Moldova cu
mesajul „Adus pentru tine din Europa,
bere din lume direct din Olanda!” Heineken-ul importat în
Moldova este o bere originală, produsă în Olanda, la fabricile din
are 41% alcool Amsterdam ale companiei Heineken Brouwerijen B.V.
Compania EFES Vitanta Moldova Brewery fiind cel mai mare
O berărie scoţiană declară că a produs cea mai producător de bere din Moldova cu o imagine puternică pe
puternică bere din lume, ce conţine 41% alcool. piaţa locală care dispune de o reţea dezvoltată de distribuţie
Compania BrewDog susţine că noua sa creaţie, şi o experienţă vastă în domeniu, va asigura o distribuţie efi-
denumită 'Sink The Bismarck!', duce berea la un nou cientă a berii Heineken şi va susţine notorietatea şi imaginea
nivel. Lansarea băuturii alcoolice vine la numai cîteva acestui brand.
săptămîni după ce berăria germană Schorschbrau Odată cu extinderea portofoliului său cu brandul Heineken,
a cîştigat titlul pentru cea mai tare bere din lume, cu EVMB va intra într-un nou segment de preţ - Super Premium, iden-
'Schorschbock', ce conţine 40% alcool. Firma Brew- tificând şi dezvoltând noi posibilităţi de desfacere. Fiind membră a
Dog, din Fraseburgh, Scoţia, spune că berea, care unui grup internaţional, EVMB respectă standardele internaţionale
este mai tare decît whisky-ul sau vodka, ar trebui şi cele mai bune practici ale operaţiunilor grupului Efes Beer Group.
consumată… cu masură. Aceeaşi companie a lansat Parteneriatul cu compania Heineken Brouwerijen B.V. va contribui
anul trecut berea cu 32% alcool, 'Tactical Nuclear la sporirea vânzărilor şi la consolidarea poziţiei existente a EVMB
Penguin'. Bautura 'Sink The Bismarck!' costa 40 de lire pe piaţa Republicii Moldova.
sterline (45 de euro) şi va fi comercializată în sticle de
330 ml doar pe site-ul său de internet.

Berea Chişinău a luat Premiul Mare


Donarea de sînge, al concursului „Marca comercială a anului”
încurajată cu bere Anul 2010 a început pentru compania EFES Vitanta Moldova Brewery (EVMB) cu
obţinerea distincţiei „Mercurul de Aur” - Premiului Mare în categoria„PROFI” pentru„Berea
Un centru de transfuzii american, Cascade Chişinău” la concursul„Marca comercială a anului”, organizat anual de Camera de Comerţ
Regional Blood Services din Tacoma, Washington a şi Industrie a Republicii Moldova, în colaborare cu Agenţia de Stat pentru Proprietate
început o campanie “Bere pentru sânge”. Conduce-
Intelectuală, fiind un concurs ce se desfăşoară anual, din 2003.
rea centrului a încercat fel de fel de metode pentru
„Marca comercială PROFI” este o distincţie prestigioasă nouă, introdusă pentru prima
creşterea numărului de donatori, însă campaniile
dată în concurs anul acesta. Această distincţie a fost acordată Berii Chişinău pentru cea
nu au dat rezultate. Acum donatorii pot opta pentru
bere, în loc de alte bonificaţii. mai reuşită strategie de durată a mărcii comerciale (mai mult de 5 ani pe piaţa Moldovei).
După ce donează sînge, oamenii primesc Criteriile de evaluare ale strategiei au fost: rezultatele realizării strategiei pe termen lung
cupoane pe care este trecută ziua şi ora la care au a mărcii comerciale, inclusiv poziţionarea acesteia, ideea creativă, complexul formelor de
fost la centru. Numeroase localuri şi magazine, care comunicare de marketing, imaginea mărcii, precum şi ratingul în rândul consumatorilor.
lucrează în parteneriat cu Cascade Regional Blood Efes Vitanta Moldova Brewery a participat la toate ediţiile concursului „Marca comerci-
Services le oferă cantitatea de bere trecută pe cu- ală a Anului” şi de fiecare dată a fost premiată pentru rezultate deosebite în activitatea
pon. Conducerea centrului de transfuzii este încânta- sa. În ediţiile precedente, brandul Chişinău a fost distins cu Mercurul de Aur la categoriile
tă de faptul că numărul donatorilor este în creştere. „Excelenţă”,„Lider” şi„Fidelitate”.

4 | №10 martie 2010


În Profil

Elena Gurdiş:

„Să fii om e cel mai important principiu în viaţă”


Am ales-o pe dna Elena Gurdiş În colectiv întotdeauna ne-am ajutat reciproc
pentru interviul nostru în rubrica În în orice situaţie. Spre exemplu, trecerea mea
Profil pentu că este, după părerea la Contabilitate nu a influienţat în nici-un
noastră, un om onest, de o simplitate fel relaţia mea cu secţia, primul meu loc de
incredibilă şi de o modestie de luat muncă. Pînă în prezent sîntem în relaţii de
drept exemplu. Un om cu o inimă prietenie cu cei ce au rămas de pe timpurile
mare care crede în spirit colectiv şi mele.
în reciprocitate. Un om cu o energie
Pe parcursul anilor de lucru, în companie
pozitivă molipsitoare care îşi iubeşte
s-au petrecut destul de multe şi importante
munca şi apreciază responsabilitatea
schimbări. Cum aţi caracteriza dinamica
la serviciu.
companiei în această perioadă?
Aş spune că, a fost mai bine înainte cum
Dna Elena, spuneţi-mi, vă rog, cum a în-
spun toţi cei de vîrsta mea (rîde). Dar binele
ceput drumul Dvs spre Efes Vitanta?
ăsta era caracterizat prin munca unită de
În ’83 am absolvit Colegiul de Producere
coletiv, nu altceva. Tot lucrul se făcea practic Ce sfat aţi da tinerilor specialişti care vin la
a Berii de pe vremea aceia (acum nu
manual, ceea ce ne îndemna să ne ajutăm Efes Vitanta?
mai există). Întotdeauna am tins să am
unul pe altul. Dar, desigur că, modernizarea În primul rînd i-aş sfătui să nu stea într-o
banii mei, să fiu independentă de părinţi
era necesară. Odată cu investiţiile străine s-au parte. Este important să se implice, să se
şi îndată după absolvire am început să
modernizat liniile de producţie, şi în genere ajute reciproc. Să nu fie fiecare pentru sine,
lucrez la secţia de fierbere la Efes Vitanta.
toată tehnologia în fabrică, ceea ce era nec- ci să ia în consideraţie părerea colectivului în
Eram tineri şi ne era foarte interesant să
esar pentru îmbunătăţirea producerii. care lucrează. Să simtă responsabilitate pen-
lucrăm împreună. Eram norocoşi de a
urmări pe viu procesul de fierbere a berii. tru lucrul pe care îl fac şi să admită greşelile,
Sînt convinsă ca au fost şi situaţii de conflict, în caz că le comit. Să propună idei noi de
ceea ce este inevitabil într-un colectiv. Care îmbunătăţire sau perfecţionare. În particular,
sînt, după părerea Dvs, cele mai bune soluţii aş propune neapărat să se facă excursie prin
de rezolvare a unei situaţii conflictuale? fabrică noilor-veniţi. Cînd vezi cu ochii proprii
Desigur, oamenii sînt diferiţi şi este practic procesul de producere înţelegi mai bine de
imposibil sa-i mulţumeşti pe toţi odată. Dar, ce şi pentru ce lucrezi.
după părerea mea, este important totuşi să
găseşti un numitor comun, acel mijloc de aur Puteţi să le comunicaţi cititorilor noştri
care să-i satisfacă pe toţi. cu ce anume Vă ocupaţi în cadrul
În ceea ce mă priveşte, eu sînt cea care Contabilităţii.
cedează şi în cazul în care nu am dreptate – Dat fiind faptul că, Efes Vitanta Moldova
recunosc. Consider că este foarte important Brewery este o întreprindere mare în
să-ţi recunoşti greşeala la timp şi întotdeauna Contabilitate au fost împărţite obligaţiile.
să spui adevărul. Ca în vorba ceea din popor Eu ma ocup în special de tot ceea ce ţine
de prestări servicii, de deplasările prin ţară
Acum sînteţi contabil. Cum s-a întîmplat? sau peste hotarele republicii a lucrătorilor
Mama mea întotdeauna a vrut să devin noştri şi de companiile de transport cu care
contabil. De aceea, am absolvit Colegiul de lucrează EVMB.
Contabilitate şi în 1989 am început să lucrez
contabil la baza de odihnă a Efes Vitantei de Pe lîngă faptul că sînteţi un bun profesionist
la Vadul-lui-Vodă. După revenirea din con- mai ştiu că sînteţi şi o gospodină bună. Cum
cediul de maternitate, în 1993, am început reuşiţi?
să lucrez în Contabilitatea Efes Vitantei deja. După o zi grea la serviciu găsesc refugiul în
Unde lucrez pînă în prezent. familie. Am un fecior şi un soţ cărora le place
să manînce bine şi gustos (rîde). Dar şi mie
Adică anul acesta vor fi 27 ani de cînd îmi place să gătesc. Întotdeauna încerc recete
sînteţi în colectivul Vitantei. Ce V-a motivat noi ca să-mi uimesc bărbaţii. Serile brodez,
toată această perioadă? „Azi un ou, mîine un bou”, adică dacă azi ceea ce mă linişteşte îndeosebi. Brodatul îmi
Niciodată nu mi-a fost frică de muncă. spui o minciună, mîine alta, la a treia dată dă posibilitatea să mă relaxez total şi să chib-
Întotdeuna m-am străduit să-mi fac lucrul nu te mai crede nimeni, iar tu te obişnuieşti zuiesc asupra tuturor problemelor care le am.
la maxim şi să fiu cinstită cu oamenii. În sa trăieşti cu minciuni. E important pînă la
cadrul colectivului de la Efes Vitanta am găsit urmă sa fii om, e cel mai important principiu Sînteţi o persoană deosebită. Vă mulţumesc
dăruinţă de sine faţă de lucrul pe care îl faci. în viaţă. mult pentru timpul acordat.
№10 martie 2010 | 5
În Profil

Vlad Vlas:
„Facem parte dintr-o familie mare,
care se numeşte “EFES” şi sunt mîndru de asta”
Ce înseamnă pentru tine colec- generează dezamorsarea stării
tivul EVMB? de monotonie a lucrului. Mă
O familie, un tot întreg, o unita- strădui să nu fac diferenţe între
te, unde fiecare om în parte şi lucrători şi să fiu obiectiv în pri-
toţi împreună activează, coope- vinţa muncii ce o îndeplinesc.
rează, pentru a obţine un rezul- De specificul lucrului mai ţine
tat. Succesul într-o companie se şi respectarea tuturor normelor
poate obţine numai în această de îndeplinire a sarcinilor de
formulă. Dacă ceva nu merge, producere în termenul de timp
acesta e un simptom, că acest stabilit şi în limitele admisibile.
organism, se mai poate de spus,
este bolnav şi necesită o reabi- Pe scurt, ce înseamnă îmbute-
litare sau alte măsuri corective, lierea?
ce este aplicabil pentru toate De la o parte cineva poate
nivelurile ierarhice ale compani- înţelege aceasta ca pe o secţie
ei. ... Oare nu a avut nimeni din unde pur şi simplu se îmbuteli-
voi febră în tot corpul din cauza ază diverse tipuri de bere. Dar
unei simple răceli, pentru că nu din interior aceasta arată foarte
s-a îmbrăcat mai calduros? complex. Aş face o asociere:
cum priveşti un lac de pe mal şi
Care dintre decizii te-a ajutat vezi doar o suprafaţă acoperită
să ajungi la succes? de apă şi malurile cu sălcii, însă
Dacă e vorba despre hotărîri cînd întri sub apă - se deschide
sau acţiuni, atunci acestea au o altă imagine, alt relief, o altă
fost şi sînt: stare.
- Hotarîrea de a nu rămîne pe Deci aici avem în primul rînd
loc sau de a mă conserva. un colectiv de oameni, ce
- Gata de a fi deschis la totul ce îndeplinesc o anumită sarcină
este nou; de producţie utilizînd utilajul
- Încrederea în forţele proprii; tehnologic performant destul
- Experienţa anterioară de lucru, de complex şi divers de îmbute- Care este proiectul în cadrul mai repede, care mai greu,
cu toate etapele de tranziţie, liere a berii. Fiecare angajat în EVMB cu care te mîndreşti cel care odată cu trecerea timpu-
sau mai simplu spus – lecţiile parte lucrează la un anumit pro- mai mult? lui, vîrstei. Să fie deschişi şi să
de viaţă; ces tehnologic, dar care în flux E adevărat, este un aşa proiect, aducă un val nou de cunoştinţe
- Mai puţină vorbă - mai mult continuu alcătuiesc o linie teh- care a luat start la întreprin- şi idei pe care le-au acumulat
lucru, rezultate. nologică, la care se obţine pro- derea noastră în anul 2007 la în timpul studiilor petrecute la
dusul finit — berea îmbuteliată, iniţiativa HR din grupul EFES, universităţi, colegii de profil.
În ce constă specificul lucrului pe care o întîlniţi, în vînzare. În ce se numeste EQC. În cadrul Însă dacă vorbim în particular
pe care îl faci? secţie sunt mai multe astfel de acestui proiect am participat cu despre secţia de îmbuteliere,
Pot să vă spun de la început că linii: 2 linii îmbuteliere în PET, 2 mare plăcere şi cu un mare inte- atunci aici e nevoie de a mai fi
e un lucru interesant, care nu-ţi linii îmbuteliere în sticle, o linie res împreună cu echipa formată disponibil de a lucra de la în-
dă răgaz nici ziua, nici noaptea. de îmbuteliere în butoaie KEG şi din operatorii- mecanici ce ceput sub supravegherea unui
Este legat de lucrul cu oamenii, o linie de îmbuteliere a canu- deservesc liniile de îmbuteliere: angajat mai experimentat, care
comunicarea cu ei, dar mai este rilor. Lucrul în secţie depinde Bîtca Constantin, Nicov Tudor, îl v-a ajuta să înţeleagă mai
şi specificul utilajului tehnolo- mult de gradul de organizare Voloşciuc Valeriu, Mardare repede şi mai profound proce-
gic şi cunoaşterea proceselor a muncii şi profesionalismul Mircea, Capaţină Sergiu cu care sele tehnologice şi ritmul de
tehnologice, normativelor . lucrătorilor, de dotarea tehni- împreună am lucrat la o temă lucru. Apoi acaparînd cunostin-
E necesar de multă concentrare că a secţiei, de asigurarea cu de proiect ce se referea la re- ţele necesare şi demonstrînd
pentru a coordona lucrul cu mai materiale auxiliare la timp şi de ducerea staţionărilor utilajului că poate face faţă situaţiilor
multe subdiviziuni şi echipe de o calitate înaltă. Aici se întilnesc tehnologic. Ca rezultat am ob- neprevăzute lucrând de sine
lucru. Necesită acordarea aten- toate componentele de formare ţinut premiul mare – o calătorie stătător, să se alinieze la tot
ţiei fiecărui angajat în parte, a produsului: berea, ambalajul, de 3 zile în Antalia, Turcia. colectivul de angajaţi care face
dar şi tratarea lor ca şi grup de utilajul ce o îmbuteliază prin parte dintr-o familie mare,
lucru, formarea lor ca colectiv aplicarea tehnologiilor moder- Ce sfat ai da tinerilor specia- care se numeşte “EFES” şi să fie
şi cooperarea între ele. Uneori e ne de care dispunem. Din secţie lişti care vin la EVMB? mîndru de asta.
chiar binevenită şi o concurenţă berea îmbuteliată ţine calea În general le-aş zice: mai mult
sănătoasă între schimburi, care spre reţeaua de distribuire a ei. curaj ! Căci totul se învaţă, care SUCCES!

6 | №10 martie 2010


Oameni şi Pasiuni

La rubrica „Oameni si pasiuni” pentru numărul acestei ediţii o ele îmi imaginez că mă aflu:
avem invitată la un blitz interview pe dna Mariana Aftenie. În
prezent, Mariana este Şef Dezvoltare Vânzări din Departamen-
tul Vânzări. Mariana lucrează la Întreprindere din Septembrie
într-un trib
2000. A absolvit Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
indian din
facultatea Relaţii Economice Internaţionale. Este căsătorită. America, stând
Povesteşte-ne despre un eveniment De 12 ani. la rug fumând
care cel mai mult şi-a lasat ampren- Prima mască luleaua păcii;
ta asupra dezvoltării tale profesio- am ataşat-o
nale din Companie. mai sus. La
Într-un an la Hramul Oraşului Chişinău moment în în corpul unei
am hotărât să ne plasăm foarte extins colecţia mea se femei orientale,
şi anume: trebuia de plasat 35 puncte numără 50 de încercând să
de vânzare, de la magazinul Unic măşti. înţeleg modul lor
până la Ministerul Agriculturii și în de a fi;
Piaţa Marii Adunări Naţionale trebuia Poţi să ne povesteşti care este asor-
să construim 10 castele din lăzi verzi timentul de Măşti preferat pe care îl
Vitanta, Radu Melnic, care pe atunci colecţionezi: politicieni, oameni de
era Director de Marketing înainte cu afaceri, artişti?
câteva zile a fost trimis la un trening Nu colecţionez ceva special,
în Kiev, şi pentru prima dată toată din colecţie fac parte măşti ce
responsabilitatea a căzut asupra mea. caracterizează diferite popoare din vitatea unei persoane?
Pe atunci am ieşit în piaţă cu vreo 40 punct de vedere istoric, sau sunt la carnavalul din Oamenii sunt foarte diferiţi cu
de autocamioane cu divers utilaj şi confecţionate de meşteri manual din Veneţia, etc. caractere diferite şi din păcate
cred că au participat la plasare 50-70
oameni, când am reuşit în timp tot să
fac și apoi să strâng, am înţeles că am Mariana Aftenie:
putere şi energia să mă descurc în
orice situaţie.
„Dacă ai o imaginaţie bună, poţi să zbori pe aripile iluziilor
Mariana, noi ne propunem la
departe în timp, ceea ce te face să te relaxezi deplin”
rubrica „Oameni şi Pasiuni” să
atingem un aspect mai puţin diferite materiale. Preponderent sunt Dacă ai o imaginaţie bună, poţi să majoritatea din ei în zilele noastre
profesional legat de protagonişti şi din lemn, dar am şi câteva din lut, piele zbori pe aripile iluziilor departe în poartă măşti. Putem vorbi despre
anume hobby-urile sau altfel spus, de cămilă, piele, fier, paie, coarne de timp, ceea ce te face să te relaxezi toate aceste aspecte că persistă în
pasiunile private. Vocea poporului elan, piatră. deplin şi de asemenea provocând societatea de azi. Personal încerc
bate gura târgului că ai fi pasionată o sete nebună pentru călătorii cu foarte rar să port vreo mască,
de colectarea Măştilor. E corect? Care este sursa cea mai frecventă de multe locuri nemaipomenite de pe pentru că sunt sigură : sinceritatea
Ne poţi şi nouă spune de unde vine colecţionare a Măştilor? Când eşti pământ, care trebuie cât văzute atât şi adevărata imagine a persoanei
această pasiune? plecată în deplasări, în concediu, ţi şi simţite pe propria piele, să citeşti sunt atuurile cele mai puternice în
Am mai multe pasiuni: călătoriile le fac cadouri sau colecţionezi ca să istoria popoarelor, care este atât de relaţiile cu oamenii.
cu vizitarea locurilor istorice, ai “amintire” de la vreo persoană, diferită,interesantă şi provocatoare.
cărţile, creativul în orice relevaţie eveniment? Şi în final, poţi să găseşti o legătură
şi desigur colectarea măştilor. Probabil că le-aş putea numi pe toate, Dai o anumită predilecţiei unui subtilă între pasiunea ta de a colec-
S-a început foarte banal , pe când călătoresc nu a fost niciodată anumit tip de măşti? ta măşti şi activitatea profesională?
când învăţam la Iaşi în luna Iunie să nu mă întorc cu vreo masca acasă, Nu, dar prefer să am în colecţie mai Sau, unde vezi tu conexiunea dintre
se organiza Festivalul Cucuteni prietenii de asemenea cunoscând multe măşti ce caracterizează istoria hobby-ul tău şi serviciul?
(olarilor), în parcul unde sub tei pasiunea mea, mă sună de peste popoarelor. Cred că persistă o legătură
Eminescu scria poezii şi Creangă hotare și mă întreabă : iată noi am subtilă , deoarece în cadrul
poveşti, veneau olari din toată văzut o masca, parcă nu ai aşa ceva Cu care din Măştile pe care le ai te funcţiei pe care o deţin mă
România şi îşi expuneau lucrările în colecţie. Soţul deseori dacă i se identifici cel mai mult? Din toate întâlnesc cu foarte mulţi oameni
pe câteva zile. Nişte prieteni ştiind întâmplă să vadă ceva deosebit sau maştile pe care le ai, este vreo una şi cred că în adâncul sufletului
că îmi plac diferite chiţibuşuri au de anticariat numaidecât nu le lasă care ţi se potriveşte după caracter? unii din ei, care m-au impresionat
hotărât sa-mi facă o surpriza şi mi- să stea pe undeva, părinţii mei şi Acum cu Gânditorul, deoarece am în ambele sensuri şi pozitiv şi
au dăruit o mască. Foarte simplă, cumnata mea dacă au ocazia să vadă ajuns la o vârstă când parcă eşti încă negativ îi asociez cu măştile pe
dar cu un zâmbet cald, câţiva ani vreo mască potrivită, fiţi siguri că deja tânăr şi în suflet te simţi şi mai tânăr, care le colecţionez.
a stat împachetată, ca apoi să-mi este în colecţia mea. dar trebuie să-ţi asumi o responsabili-
amintesc de ea şi să o agăţ pe pe- tate enormă asupra tuturor faptelor
rete, a stat singură pe perete mai De ce anune Măştile? Ce mesaj pe care le faci şi eşti în permanentă
puţin de 1 lună. îţi transmit sau dacă vrei, Măştile căutare a unui sens al vieţii mult mai
colecţionate de tine reprezintă o profund.
De cât timp ai această pasiune? viziune a ta asupra oamenilor?
Care este prima ta Mască din Nu aş putea exact spune de ce Crezi că Masca deghizează, ascunde
colecţie? anume măştile, dar când mă uit la sau din contra, accentuează expresi-

№10 martie 2010 | 7


Evenimente

Lansarea
reţelei Intranet
de
De curînd la EVMB a fost lansată reţeaua In-
tranet, care reprezintă o reţea de legătură

ăto r i re a z i l e i
Sărb
B
şi comunicare între toate operaţiunile Efes

l a E V M
din lume şi conţine informaţie utilă pentru

8 Martie
orice departament în ceea ce priveşte pro-
cedurile şi politicile, documentele de lucru,
rapoartele de activitate ale departamente-
lor respective, etc.
Toţi doritorii de a accesa reţeaua Intranet
nu au decît să acceseze adresa Cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii de 8 Martie
https://www.efesintranet.com curent colectivul feminin al EVMB a avut parte de
o ceremonie de felictare din partea Administraţiei
şi a Comitetului Sindical al Companiei.
În această zi deosebită, când s-au împlinit 100
Studiul cu privire ani de cînd Clara Zetkin a organizat pentru
prima dată Ziua Femeii, reprezentantele sexului
la implicarea frumos al Intreprinderii au primit flori si cuvinte
personalului de felicitare drept expresie a admiraţiei pe care
o au bărbaţii pentru tot ceea ce reprezintă şi
După cum cunoaşteţi cu toţii nu demult a pentru căldura pe care o dau.
fost efectuată cercetarea despre impli-
carea colaboratorilor Efes în toate ţările.
Mai întâi de toate îmi permiteţi să vă proceselor tehnologice, ridicarea
comunic, că 62% dintre colaboratorii noştri Cercuri de calitate volumului de vînzări, îmbunătăţirea calităţii produ-
au participat în această cercetare. Este un sului, etc.
nivel de participare bun, mai sus de nivelul Vă anunţăm cu o desosebită plăcere despre startul Vă amintim că participarea în proiectul EQC este
proiectului Cercurilor de Calitate (EQC) 2010. Cu un pas important în creşterea dumneavoastră
mediu de participare. Vă mulţumesc pen-
această ocazie invităm toţi angajaţii Întreprin- profesională. Pe lângă aceasta, pentru viitorii
tru participare şi pentru timpul acordat. derii să participe la acest învingători, este o oportunitate unică de a comu-
Rezultatele acestei cercetări, mai întâi de proiect, să-şi aleagă nica în cadrul Convenţiei EQC cu colegii din alte
toate sunt pozitive. Reputaţia companiei o temă, să formeze Companiei
noastre este partea noastră forte, la fel echipa de lucru şi din EBG. Anii
şi activitatea în colectiv, satisfacţia de la să se Înregistreze. precedenţi
Temele pot fi foarte Convenţia a
lucru şi comunicarea distinctă a scopurilor
variate, cum ar fi avut loc în aşa
companiei. creşterea eficienţei localităţi pre-
Dar la fel mai avem şi anumite laturi pe economice a Între- cum Antalya,
care ar trebui să le îmbunătăţim. Prima prinderii, reducerea Istanbul, St.
ar fi o gestiune mai bună a carierei şi pierderilor, optimizarea Petersburg.
posibilităţile de studiere. A doua ar fi –
gestiunea sistemului de apreciere. A treia
– condiţii mai bune pentru comunicarea Începînd cu 23 Martie curent a fost lansat
ideilor dumneavoastră şi transmiterea concursul „Miss EFES-Primăvară” . La concurs pot
părerilor dumneavoastră. participa doar lucrătorii EVMB de sex feminin cu
Vă mulţumim pentru participare. Re-
zultatele cercetărilor le puteţi găsi la
vîrsta cuprinsă între 18 şi 65 ani. Concursul are loc
în baza fotografiilor prezentate de către partici-
Miss EFES
următoarea adresă: pante în perioada 23 Martie-2 Mai, şi afişate de
P:\HR\2009 EFES ENGAGEMENT SURVEY către Departamentul RU şi A. Cîştîgătoarea va fi
RESULTS aleasă prin vot şi anunţată pe 28 Mai curent.

Compania Efes Vitanta Moldova Brewery felicită


Cu ocazia jubileului de 60 ani pe Ciaicovschi Vladimir, Inginer mecanic (10.01.1950)
Cu ocazia naşterii unui copil Cu ocazia jubileului de 50 ani pe
Familia lui Olăriţă Sergiu, Agent comercial pe oraş (28.02.2010) Furtunа Petru, Conducător de autoîncărcător (18.01.1960)
Familia lui Cheptene Pavel, Mercendaizer (10.03.2010) Hristian Maria, Operator elevator (17.01.1960).
Familia lui Lemi Guven, DirectorFinanciar (11.03.2010) Gujuman Anna, Specialist aprovizionare (27.02.1960)
şi transmite succes şi sincere urări de bine!
8 | №10 martie 2010

S-ar putea să vă placă și