Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele elevului:

Lucrare scrisă semestrială la limba şi literatura română


Semestrul al II-lea – clasa a V-a A

Citeşte, cu atenţie, textul dat:


Digory nu mai văzuse niciodată un asemenea soare. Cel de deasupra ruinelor din Charn păruse mai
bătrân decât al nostru, dar acesta părea cel mai tânăr. Şi parcă răsărea cu voioşie. Pe când razele lui
începeau să lumineze ţinutul, călătorii noştri apucară să vadă pentru prima dată locul în care se aflau. Era
o vale străbătută de un râu cu o albie largă şi ape repezi, care alergau spre răsărit, spre soare. La miazăzi
se vedeau munţi, iar la miazănoapte nişte dealuri mai joase. Era totuşi un loc doar cu pământ, piatră şi apă.
Nu se vedea niciun copac, niciun tufiş şi nici măcar un petec de iarbă. Pământul avea multe culori tari, vii
şi aprinse, care-i făcu pe călători să fie cam agitaţi. Asta până când li se arătă Cântăreţul, iar toate
celelalte lucruri li se şterseră din minte.
Era un Leu. Uriaş, cu o blană bogată şi strălucitoare, stătea cu faţa spre soare, la vreo trei sute de
metri de ei, şi cânta cu gura larg deschisă.
(C.S. Lewis, Cronicile din Narnia, vol. I, Nepotul magicianului)

1) Scrie, într-un enunţ (o propoziţie), titlul operei din care face parte fragmentul dat,
precum şi numărul volumului. (0,50p)
2) Extrage din primul paragraf (alineat) o idee principală. (0,50p)
3) Transcrie, din text, două personaje diferite. (1p)
4) Găseşte două trăsături ale leului. (1p)
5) Precizează când şi unde se desfăşoară acţiunea textului dat. (1p)
6) Scrie care sunt gradele de comparaţie ale următoarelor adjective din text (1p):
a. Cel mai tânăr-………………………………………………………..
b. Uriaş -………………………………………………………………….
7) Analizează substantivele din enunţul următor: Era totuşi un loc doar cu pământ, piatră şi
apă. (1p)
8) Realizează un text narativ de 10 – 15 rânduri în care să continui textul dat. Vei utiliza,
în textul tău, două adjective şi două pronume personale pe care le vei sublinia. Vei da
compunerii tale un titlu frumos şi expresiv. (2p)

Din oficiu 2 puncte