Sunteți pe pagina 1din 3

Contractul de vanzare

1. Notiune:

Vanzatorul transmite sau se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun/unui


dezemembramant al dreptului de proprietate, in schimbul unui pret in bani pe care cumparatorul se
obliga sa l plateasca.

2. Caractere juridice:

Consensual

 Regula - se incheie prin simplul acord de vointa, daca legea nu impune o anumita
forma
 Exceptia – cand legea prevede expres, vanzarea e un contract solemn.

Sinalagmatic: obligatii interdependente si reciproce

Comutativ:

 la momenntul incheierii existenta drepturilor si obligatiiilor e certa, intinderea lor e


determinata sau determinabila.
 cumparatorul va ramane obligat la plata pretului cand si a asumat expres riscul
nerealizarii bunului.

Translativ de proprietate: principiul transmiterii immediate si de drept de la momentul


incheierii contractului:

 Vanzatorul in momentul incheierii contractului sa fie proprietarul bunului vandut


 Obiectul contractului sa fie un un individual determinat, iar nu de gen
 Lucrul vandut exista la momentul incheierii contractului
 Partile sa nu fi convenit sau legea sa nu prevada amanarea transferului dr de
proprietate la un alt moment

Cu titlu oneros: fiecare parte urmareste sa isi procure un avantajj in schimbul obligatiilor
asumate.

Conditii de validitate ale contractului de vanzare.

1. Capacitatea de a contracta:

 Regula – pot cumpara sa vinde toti cei carora nu le este interzis prin lege
 Exceptie – prin lege se interzice unor categorii de persoane sa vanda sau sa cumpere

1.2 Incapacitati speciale de a cumpara:

Art 1653.

Persoanele supuse incapacitatii: judecatori, procurori, grefieri, executori, avocati, notari, consilieri
juridici si practicieni in insolventa.
Continutul incapacitatii: incapacitatea de a cumpara direct sau prin persoane interpuse, drepturi
litigioase care sunt de competenta instantei judecatoresti in a carei circumscriptie isi desfasoara
activitatea.

Dreptul este litigios daca exista un proces inceput si neterminat cu privire la existenta sau intinderea
sa.

Exceptii:

 Cumpararea drepturilor succesorale ori a cotelor parti din dreptul de proprietate de la


comostenitori sau coproprietari
 Cumpararea unui drept litigios in vederea indestularii unei creante care s-a nascut inainte ca
dreptul sa fi devenit litigios
 Cumpararea care s-a facut pentru apararea drepturilor celui ce stapaneste bunul in legatura
cu care exista dreptul litigios.

Sanctiune: nulitatea absoluta.

Art 1654 lit. a

Persoanele supuse incapacitatii: mandatarii

Incapacitatea de a cumpara direct sau prin persoane interpuse chiar si prin licitatie publica, bunurile
pe care sunt insarcinati sa le vanda.

Exceptie: cand mandantul a autorizat expres mandatarul sa cumpere bunul

Sanctiune – nulitate relativa

Art 1654 lit. b

Persoanele supuse incapacitatii: parintii, tutorele, curatorul, administratorul provizoriu

Incapacitatea de a cumpara direct sau prin persoane interpuse, chiar si prin licitatie publica, bunurile
persoanelor pe care le reprezinta

Sanctiune – nulitate relativa

Art 1654 lit. c

Persoanele supuse incapacitatii: functionarii publici, judecatorii sindici, practicienii in insolventa, alte
asemenea persoane aflate in ipoteza normativa

Incapacitatea de a cumpara direct sau prin persoane interpusechiar si prin licitatie publica:

 Bunurile a caror vanzare se face prin intermediul lor, vanzare ale carei conditii le pot si
influenta
 Bunurile pe care le administreaza ori a caror administrare o supravegheaza

Sanctiune – nulitate absoluta.

1.3 Incapacitati speciale de a vinde:

Art 1655

Persoanele supuse incapacitatii: mandatarii, parintii, tutorele, curatorul, administratorul provizoriu


Incapacitatea de a vinde bunurile proprii pentru un pret care consta intr-o suma de bani provenita
din exploatarea bunului sau patrimoniului pe care il administreaza ori a carui administrare o
supravegheaza.

Sanctiune – nulitate relativa si virtuala.

Persoanele supuse incapacitatii: functionarii publici, judecatorii sindici, practicienii in insolventa,


executorii, etc

Incapacitatea de a vinde bunurile proprii pentru un pret care consta intr-o suma de bani provenita
din exploatarea bunului sau patrimoniului pe care il administreaza ori a carui administrare o
supravegheaza.

Sanctiune – nulitate absoluta si virtuala.

Art 1655 alin 2 – sunt interzise si contractele in care in schimbul unei prestatii promise cealalta parte
se obliga sa plateasca o suma de bani.

Art 1656

Cei carora le este interzis sa vanda ori sa cumpere nu pot sa ceara anularea vanzarii nici in nume
propriu, nici in numele persoanei ocrotite

Obiectul contractului de vanzare

Conditii privind obiectul contractului:

 Trebuie sa fie determinat si licit, sub sanctiunea nulitatii absolute

Conditii privind obiectul obligatiei:

 Sa fie determinat sau determinabil


 Sa fie licit
 Sa fie posibil, fie la momentul incheierii contractului, fie in viitor